На головну

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УРСР 1978 РОКУ


Державний герб Української Радянської Соціалістичної Республіки являє собою зображення серпа і молота, розміщених на щиті у променях сонця і в обрамленні колосся, з написом на стрічці: внизу вінка - "Українська РСР", на правому витку - "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" і на лівому - "Пролетарі всіх країн, єднайтеся!". Над щитом між колоссям-п'ятикутна зірка.

ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УРСР 1978 РОКУ


Державний  прапор  Української  Радянської
Соціалістичної Республіки являє собою прямокутне полотнище, яке
складається з двох горизонтально розташованих кольорових смуг:
верхньої - червоного кольору, яка становить дві третини ширини
прапора, і нижньої - лазурового кольору, яка становить одну
третину ширини прапора, з зображенням у його верхній частині, на
відстані однієї третини довжини від древка, золотих серпа й
молота і над ними червоної п'ятикутної зірки, обрамленої золотою
каймою. Відношення ширини прапора до його довжини - 1 : 2.