На головну

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про питання розробки проекту нової Конституції України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

Вважати за необхідне обговорити в жовтні 1995 року хід роботи над проектом нової Конституції України. Доручити комісіям Верховної Ради України з питань державного будівництва, діяльності Рад і самоврядування, правової політики і судово-правової реформи до 10 жовтня цього року подати пропозиції про можливі зміни, які слід було б внести до схваленої Верховною Радою України 19 червня 1991 року Концепції нової Конституції України ( 1213-12 ).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ м.Київ, 22 вересня 1995 року N 345/95-ВР