На головну

ЗАКОН УКРАЇНИ Про прийняття Конституції України і введення її в дію

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст.142 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Стаття 1.Прийняти Конституцію України ( 254к/96-ВР ).

Стаття 2.Визнати такою, що втратила чинність, Конституцію (Основний Закон) України ( 888-09 ) від 20 квітня 1978 року з наступними змінами і доповненнями.

Стаття 3.Визнати таким, що втратив чинність, Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" ( 1к/95-ВР ) у зв'язку з прийняттям Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ м. Київ, 28 червня 1996 року N 254/96-ВР