На головну

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки, обгрунтування

Текст проекту Конституції України, доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другогочитання

1.

 

 

 

 

2.

РОЗДІЛ ХII

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

 

РОЗДІЛ ХII

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

3.

Стаття 145.

 

 

Стаття 147

4.

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд вирішує питання про відповідність (конституційність) законів та інших правових актів Конституції і дає офіційне тлумачення Конституції і законів.

- 1 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 145 викласти в редакції:

"Стаття 150 (145)

Конституційний Суд України вирішує питання про конституційність - відповідність законів та інших правових актів Конституції України."

Враховано частково

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційни Суд України вирішує питання про відповідність (конституційність) законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України і законів України.

5.

 

- 2 - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

та інші народні депутати

Викласти статтю 145 в редакції:

"Конституційний Суд України є незалежним органом судової влади, покликаним вирішувати питання щодо додержання Конституції України органами законодавчої виконавчої влади і місцевими Радами народних депутатів, політичними партіями, громадськими організаціями, іншими об'єднаннями громадян і посадовими особами, забезпечення охорони конституційних прав і свобод людини.

Конституційний Суд вирішує питання про відповідність (конституційність) законів та інших правових актів Конституції і дає офіційне тлумачення Конституції і законів".

Враховано частково

 

6.

 

- 3 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину другу викласти в такій редакції:

"Голова Конституційного Суду, його заступник та 12 членів Суду обираються Верховною Радою України шляхом таємного голосування".

У частині третій слово "призначаються" замінити на "обираються".

Доповнити цю частину реченням такого змісту:

"Голова Конституційного Суду обирається строком на п'ять років".

Частину п'яту виключити.

Відхилено

 

7.

Стаття 146.

 

 

Стаття 148

8.

Конституційний Суд складається з 14 суддів.

Президент України і Сенат призначають по 7 суддів Конституційного Суду.

Судді Конституційного Суду призначаються на десять років без права на повторне призначення.

Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який на день призначення досяг віку 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше ніж десять років.

Голова Конституційного Суду обирається шляхом таємного голосування із складу суддів строком на п'ять років на спеціальному засіданні Конституційного Суду.

- 4 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 146 викласти в редакції:

"Стаття 151 (146)

Конституційний Суд України складається з

18 суддів.

Президент України, Верховна Рада України та з"їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституційного Суду України.

Судді Конституційного Суду України призначаються на 9 років без права на повторне призначення. При формуванні першого складу Конституційного суду половина суддів обирається (за жеребкуванням) на половину зазначеного сроку.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг віку 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше ніж десять років володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх десяти років.

Голова Конституційного Суду України обирається шляхом таємного голосування із складу суддів строком на 3 роки на спеціальному засіданні Конституційного Суду.

Повторне обрання однієї й тієї ж особи Головою Конституційного Суду не допускається."

 

Враховано частково

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів.

Президент України, Народна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Судді Конституційного Суду України призначаються на дев'ять років без права на повторне призначення.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорокарічного віку, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше ніж десять років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу його суддів шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.

9.

 

- 5 - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

та інші народні депутати

Викласти статтю 146 в редакції:

"Конституційний Суд складається з 14 суддів.

Президент України і Верховна Рада України призначають по 7 суддів Конституційного Суду.

Судді Конституційного Суду призначаються на десять років без права на повторне призначення.

Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який на день призначення досяг віку 40 років, має вищу освіту і стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше ніж десять років.

Голова Конституційного Суду обирається Верховною Радою за поданням Президента України шляхом таємного голосування і строком на п'ять років і входить до складу суддів.

Заступник Голови Конституційного Суду обирається шляхом таємного голосування строком на п'ять років на спеціальному засіданні Конституційного Суду".

Враховано частково

 

10.

 

- 6 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину першу виключити.

- 7 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину першу статті 146 викласти в редакції:

"Конституційний Суд складається з Голови Конституційного Суду і двадцяти суддів".

Частину другу статті 146 викласти в редакції:

"Голова і шість суддів призначаються Національними Зборами України, сім суддів призначаються Президентом України, сім суддів обираються на з'їзді суддів України".

Відхилено

 

Відхилено

 

11.

 

- 8 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину другу статті 146 викласти в редакції:

"Конституційний Суд призначається рішенням Національних Зборів України".

Відхилено

 

12.

 

- 9 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частини другу і п'яту статті 146 вилучити.

Відхилено

 

13.

 

- A - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину четверту статті 146 викласти в редакції:

"Заступник Голови Конституційного Суду обирається шляхом таємного голосування на спеціальному засіданні Конституційного Суду".

Відхилено

 

14.

 

- B - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Частину другу статті 146 викласти у редакції:

"Склад Конституційного Суду призначається Президентом".

Відхилено

 

15.

 

- C - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині першій статті 146 замість цифри "14" записати "15".

У частині другій замість слова "Сенат" записати "Верховна Рада".

Частину другу доповнити реченням такого змісту:
"5 суддів Конституційного Суду обираються Пленумом Верховного Суду України".

Враховано частково

 

16.

 

- D - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

У частині першій статті 146 слова "з 14 суддів" замінити на "з 15 суддів".

Частину другу статті 146 викласти в редакції:

"Судді Конституційного Суду обираються Верховною Радою України за поданням рівної кількості (по 5 чоловік) Головою Верховної Ради, Президентом та Головою Верховного Суду України".

Частину п'яту статті 146 виключити.

Відхилено

 

17.

Стаття 147.

 

 

Стаття 149

18.

Судді Конституційного Суду при виконанні своїх повноважень є незалежними і підкоряються тільки Конституції України.

Суддя Конституційного Суду не може бути членом політичної партії, депутатом або сенатором, мати інший представницький мандат, займати будь-яку посаду в органах державної влади в установах та організаціях, у громадських об'єднаннях, в органах місцевого самоврядування, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, крім наукової і викладацької.

- E - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статті 147,148,149 об'єднати в одну, виклавши її в редакції:

"Стаття 152 (Статті 147,148,149)

На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності та недотор-каності, підстави звільнення з посади, передбачені статтею 126 (124) Конституції України, та вимоги щодо несумісності, які вказані у частині другій статті 127 (125) Конституції."

 

 

 

 

Враховано частково

На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади, які передбачені статтею 126 Конституції України, та вимоги щодо несумісності, визначені в частині 2 статті 127 Конституції України.

19.

Стаття 148.

 

 

 

20.

Суддям Конституційного Суду ґарантується недорканність.

Суддя Конституційного Суду не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований без згоди Конституційного Суду, за винятком затримання під час скоєння ним злочину.

 

 

 

21.

Стаття 149.

 

 

 

22.

Повноваження судді Конституційного Суду припиняються достроково у випадках:

1) його заяви про звільнення або відставку;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) досягнення віку 70 років;

4) порушення ним вимог несумісності, які визначені статтею 147 Конституції;

5) порушення присяги;

6) смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень судді Конституційного Суду у випадках, передбачених пунктами 2, 4 і 5 цієї статті, а також у разі скоєння ним злочину приймається у порядку особливої процедури, передбаченої законом.

- F - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У частині першій статті 149 після слів "припиняються достроково" записати "Конституційним Судом", далі за текстом.

Відхилено

 

23.

Стаття 150.

 

 

Стаття 150

24.

До повноважень Конституційного Суду належать:

1) офіційне тлумачення Конституції і законів;

2) вирішення питань про відповідність Конституції:

- законів та інших правових актів Національних Зборів;

- нормативно-правових актів Автономії Крим;

- актів Президента України;

- актів Кабінету Міністрів.

Ці справи розглядаються за поданням Президента України, не менше ніж 75 депутатів або 25 сенаторів, Верховного Суду України, Уповноваженого Національних Зборів у правах людини, Генерального прокурора, Верховної Ради Автономії Крим.

З питань, визначених цією статтею, Конституційний Суд ухвалює рішення, які є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

- 10 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 150 викласти в редакції:

"Стаття 153 (Стаття 150)

До повноважень Конституційного Суду України

належать:

-вирішення питань про відповідність Конституції:

- законів та інших правових актів Верховної Ради України;

- актів Президента України;

- актів Кабінету Міністрів.

- нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Ці справи розглядаються за поданням Президента

України, не менше ніж 45 народних депутатів України, Верховного Суду України, Уповноваженого Верховної Ради України у правах людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Конституційний Суд України розглядає справи про конституційність законів та інших правових актів за скаргою громадянина, якщо справа, з приводу якої він скаржиться, розглядалася загальними судами і остаточне судове рішення по ній прийнято Верховним Судом України і якщо громадянин вважає, що закон чи інший правовий акт, який було застосовано при вирішенні цієї справи, суперечить Конституції України.

З питань, визначених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є остаточними, обов"язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені."

 

 

 

 

 

 

Враховано частково

До повноважень Конституційного Суду України належать:

1) офіційне тлумачення Конституції України і законів України;

2) вирішення питань про відповідність Конституції України:

- законів та інших правових актів Народної Ради України;

- нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- актів Президента України;

- актів Кабінету Міністрів України.

Ці справи розглядаються за поданням: Президента України, не менше ніж сорок п'ят депутатів Народної Ради України, Верховного Суду України, Уповноваженого Народної Ради України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

З питань, визначених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

25.

 

- 11 - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

та інші народні депутати

Викласти статтю 150 в редакції: "Розгляд справ про конституційність законів та інших правових актів за скаргою громадянина, якщо справа, з приводу якої він скаржиться, розглядалася народними судами і по ній прийнято Верховним Судом України остаточне судове рішення і якщо громадянин вважає, що закон чи інший правовий акт, який було застосовано при вирішенні його справи, суперечить КонституціЇ.

Ці справи розглядаються за поданням Президента України, не менше 75 депутатів Верховної Ради, Верховного Суду України, Уповноваженого Верховної Ради (варіант Президента України) у правах людини, Генерального Прокурора, Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

З питань, визначених цією статтею, Конституційний Суд ухвалює рішення, які є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені".

Враховано частково

 

26.

 

- 12 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

та інші народні депутати

У статті 150 замість слова "сенаторів" записати "депутатів".

- 13 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Пункт перший частини першої статті 150 виключити.

У пункті другому частини першої статті 150 після слів "актів Президента України" записати "а також дій чи бездіяльності, які суперечать його повноваженням, визначеним Конституцією України".

- 14 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині другій статті 150 слова "або 25 сенаторів" вилучити.

Враховано

 

 

 

Відхилено

 

 

 

 

Враховано

 

27.

Стаття 151.

 

 

Стаття 151

28.

Конституційний Суд за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів дає висновки про відповідність Конституції міжнародних договорів України, що вносяться для ратифікації.

За поданням Сенату Конституційний Суд дає висновок про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України в порядку імпічменту.

- 15 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 151 викласти в редакції:

"Стаття 154 (Стаття 151)

Конституційний Суд за зверненням Верховної Ради України, Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції міжнародних договорів України, що подаються Верховній Раді України для ратифікації.

За поданням Верховної Ради України Конституційний суд України дає висновок про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України в порядку імпічменту."

 

 

 

 

 

 

Враховано частково

Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України міжнародних договорів України, що вносяться для ратифікації.

За поданням Народної Ради України Конституційний Суд України дає висновок про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

29.

 

- 16 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Доповнити частину першу статті положенням про те, що Верховна Рада України також може звертатися до Конституційного Суду із зазначених питань.

Враховано

 

30.

 

- 17 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

У статті 151 замість слова "Сенату" записати "Верховної Ради".

Враховано

 

31.

 

- 18 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині другій статті 151 слово "Сенату" замінити словом "Верховної Ради".

Враховано

 

32.

Стаття 152.

 

 

Стаття 152

33.

Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду визнаються неконституційними повністю або в певній частині, якщо вони не відповідають Конституції або була порушена визначена Конституцією процедура їхнього розгляду, ухвалення або набрання чинності.

Закони чи інші правові акти або їхні окремі положення, які визнані Конституційним Судом неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення рішення про їхню неконституційність.

Матеріальна, моральна шкода, завдана фізичним та юридичним особам неконституційними актами і діями, відшкодовується державою.

- 19 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину третю статтї 152 доповнити словами: "відповідно до закону."

 

 

Враховано

Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в певній частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання чинності.

Закони чи інші правові акти або їхні окремі положення, що визнані Конституційним Судом України неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення рішення про їх неконституційність.

Матеріальна, моральна шкода, завдана фізичним та юридичним особам неконституційними актами і діями, відшкодовується державою, в порядку встановленому законом.

34.

 

- 1A - Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

та інші народні депутати

Частину третю статті 152 викласти в редакції:

"Матеріальна, моральна шкода, завдана фізичним та юридичним особам неконституційними актами і діями, відшкодовується державою, або за рахунок посадових осіб і громадян, які вчинили такі акти".

 

Враховано частково

 

35.

 

- 1B - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Виключити із частини першої слова "або була порушена визначена Конституцією процедура їхнього розгляду, ухвалення або набрання чинності".

Відхилено

 

36.

Стаття 153.

 

 

Стаття 153

37.

Порядок організації і діяльності Конституційного Суду, процедура розгляду справ визначаються законом.

 

 

Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду справ визначаються законом.