На головну

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки, обгрунтування

Текст проекту Конституції України, доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

 

 

 

 

2.

РОЗДІЛ ХIII

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ

- 1 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Розділ ХІІІ доповнити окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Закони, які у Конституції іменуються конституційними, приймаються, змінюються і доповнюються не менш ніж 2/3 голосів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради.

Конституційні закони можуть бути прийняті, змінені чи доповнені при наявності висновку Конституційного Суду про конституційність проектів цих законів, змін чи доповнень до них.

Конституційні закони, зміни і доповнення до них не підлягають скріпленню Президентом."

 

Враховано частково

РОЗДІЛ ХIII

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ

3.

Стаття 154.

 

 

Стаття 154

4.

Законопроект про внесення змін до Конституції може бути поданий до Національних Зборів Президентом України чи спільно третиною депутатів і третиною сенаторів.

- 2 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 154 викласти в редакції:

"Стаття 157 (Стаття 154)

Законопроект про внесення змін до Конституції може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України,третиною депутатів від конституційного складу Верховної Ради України, а також за ініціативою громадян у порядку, визначеному статтею 80 Конституції."

 

Враховано частково

Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Народної Ради України Президентом України, третиною депутатів від конституційного складу Народної Ради України.

5.

 

- 3 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Доповнити статтю 154 такими словами: "а також у порядку народної ініціативи відповідно до статті 68 Конституції".

Відхилено

 

6.

 

- 4 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 154 викласти в редакції:

"Зміни і доповнення до Конституції можуть вноситися за ініціативою не менше однієї третини складу Верховної Ради або у порядку народної ініціативи, підтриманої підписами не менш одного мільйона виборців.

Закон про внесення змін і доповнень до Конституції в порядку здійснення народної ініціативи приймається всеукраїнським референдумом.

Закон про внесення змін і доповнень до Конституції в порядку здійснення парламентської ініціативи приймається Верховною Радою не менше ніж 2/3 голосів від встановленого Конституцією її складу і затверджується всеукраїнським референдумом".

 

Враховано частково

 

7.

 

- 5 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У статті 154 слова "спільно" та "і третиною сенаторів" виключити.

Враховано

 

8.

 

- 6 -Н.д.HосовВ.В.(Округ N 319)

Н.д.Черепков В.Ф.(Округ N 117)

Статью 154 конкретизировать "1/3 депутатов" или "1/3 сенаторов".

Враховано

 

9.

 

- 7 - Носов В.В.(Округ N 319)

У частині першій статті 155 слова "чи обмежують" виключити.

Враховано

 

10.

 

- 8 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Викласти статтю 154 в редакції:

"Законопроект про внесення змін до Конституції може бути поданий до Верховної Ради Президентом України або третиною депутатів Верховної Ради".

Враховано

 

11.

Стаття 155.

 

 

Стаття 155

12.

Конституція не може бути змінена, якщо зміни скасовують чи обмежують права і свободи людини й громадянина або спрямовані проти незалежності і територіальної цілісності України.

Конституція не може бути змінена в умовах надзвичайного і воєнного стану.

- 9 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 155 викласти в редакції:

"Законопроект про зміни до Конституції, крім розділів 1,3,13,схвалений більшістю складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менше ніж дві третини від складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією."

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Законопроект про зміни до Конституції України, крім розділів I "Загальні засади", III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", схвалений більшістю від конституційного складу Народної Ради України вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Народної Ради України за нього проголосувало не менше ніж дві третини від конституційного складу Народної Ради України.

13.

 

- A - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статті 155, 158, 159 виключити.

Відхилено

 

14.

 

- B - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 155 виключити.

Відхилено

 

15.

 

- C - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У частині першій статті 155 виключити слова: "незалежності і...", далі за текстом.

Статтю доповнити: "Закон про внесення змін і доповнень до Конституції не підлягає скріпленню Президентом".

Враховано

 

16.

Стаття 156.

 

 

Стаття 156

17.

Законопроект про зміни до Конституції, крім розділів І, ІІІ і ХІІІ, схвалений більшістю від складу кожної з Палат Національних Зборів, визначеного Конституцією, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Національних Зборів за нього проголосувало не менше ніж дві третини від складу кожної з Палат, визначеного Конституцією.

- D - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 156 викласти в редакції:

"Стаття 159 (Стаття 156)

Законопроект про зміни до розділів Конституції

1. "Загальні засади",

"Народне волевиявлення"13 "Внесення змін до Конституції" за умови його схвалення трьома чвертями від складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією, затверджується всеукраїнським референдумом,.

Повторне внесення законопроекту про зміни до розділів 1,3,13 Конституції з того ж питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання."

 

 

Враховано

Законопроект про зміни до розділів Конституції України І "Загальні засади", ІІІ "Вибори. Референдум" і розділу ХІІІ "Внесення змін до Конституції України" вноситься до Народної Ради України Президентом України або двома третинами від конституційного складу Народної Ради України і за умови його схвалення двома третинами від конституційного складу Народної Ради України затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

Повторне внесення законопроекту про зміни до розділів І, ІІІ ХІІІ Конституції України з того самого питання можливе лише до Народної Ради України наступного скликання.

18.

 

- E - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статті 156, 157, 158, 159 виключити.

Відхилено

 

19.

 

- F - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статті 156, 157, 158 виключити.

Замість цих статей статтю 156 викласти в такій редакції:

"Стаття 156.

Рішення про внесення змін до Конституції приймає Верховна Рада України двома третинами голосів її конституційного складу. У випадках, коли ці рішення стосуються конституційних положень, за якими проводився всеукраїнський референдум, вони підлягають затвердженню шляхом народного голосування не пізніш як через два місяці після прийняття їх Верховною Радою України."

 

 

Враховано частково

 

20.

 

- 10 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У статті 156 замість слів "кожної з Палат Національних зборів" та "кожної з палат" записати "Верховної Ради".

Враховано

 

21.

 

- 11 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Викласти статтю 156 в редакції:

"Законопроект про зміни до Конституції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш ніж 2/3 від Конституційного складу Верховної Ради України".

 

Враховано частково

 

22.

Стаття 157.

 

 

Стаття 15

23.

Законопроект про зміни до розділів Конституції I "Загальні засади", III "Вибори. Референдум" і розділу ХIII "Внесення змін до Конституції" вноситься до Національних Зборів Президентом України і за умови його схвалення трьома четвертими від складу кожної з Палат, визначеного Конституцією, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

Повторне внесення законопроекту про зміни до розділів I, III і ХIII Конституції з того ж питання можливе лише до Національних Зборів наступного скликання.

- 12 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 157 викласти в редакції:

"Стаття 160 (Стаття 157)

Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини й громадянина або коли вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територі- альної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах надзвичайного і воєнного стану."

 

 

Враховано

 

 

 

 

 

 

Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини й громадянина або коли вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територі- альної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах надзвичайного і воєнного стану.

24.

 

- 13 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 157 виключити.

Відхилено

 

25.

 

- 14 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У статті 157 замість слів "трьома чвертями кожної з Палат" записати "двома третинами від складу Верховної Ради".

Враховано

 

26.

Стаття 158.

 

 

Стаття 158

27.

Законопроект про зміни до Конституції з питання, яке розглядалось Національними Зборами і закон не був прийнятий, може бути внесений не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо попереднього законопроекту.

Національні Збори не можуть протягом строку своїх повноважень двічі змінювати ті ж самі положення Конституції.

- 15 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю158 викласти в редакції:

"Стаття 161 (Стаття 158)

Законопроект про зміни до Конституції України з питання, яке розглядалося Верховною Радою України і закон не був прийнятий, може бути внесений не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо попереднього законопроекту.

Верховна Рада України не може протягом строку своїх повноважень двічі змінювати ті ж самі положення Конституції."

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Законопроект про зміни до Конституції України, який розглядався Народною Радою України і закон не був прийнятий, може бути внесений на розгляд Народної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

Народна Рада України не може протягом строку своїх повноважень двічі змінювати ті самі положення Конституції України.

28.

 

- 16 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Викласти статтю 158 в редакції:

"Законопроект про зміни до Конституції з питання, яке розглядалось Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може бути винесений не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо попереднього законопроекту. Верховна Рада не може протягом строку своїх повноважень двічі змінювати ті ж самі положення Конституції".

Враховано частково

 

29.

 

- 17 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У статті 158 замість слів "не можуть" записати "не може".

Враховано

 

30.

Стаття 159.

 

 

Стаття 159

31.

Законопроект про зміни і доповнення до Конституції розглядається Національними Зборами за наявності висновку Конституційного Суду щодо відповідності законопроекту вимогам статей 155 і 158 Конституції.

- 18 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 159 викласти в редакції:

"Стаття 162 (Стаття 159)

Законопроект про зміни і доповнення до

Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей

155 і 158 Конституції України."

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Законопроект про зміни і доповнення до Конституції України розглядається Народною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

32.

 

- 19 - Верховний Суд України

У статті 159 слово "Конституційного" замінити словом "Верховного".

Відхилено

 

33.

 

- 1A - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 159 виключити.

Відхилено