На головну

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки, обгрунтування

Текст проекту Конституції України, доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

 

 

 

 

2.

РОЗДІЛ XIV

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Назву розділу "Прикінцеві положення" замінити на "Заключні положення".

Відхилено

РОЗДІЛ XIV

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.

Стаття 160.

 

 

Стаття 16

4.

Конституція України набирає чинності з дня її прийняття.

- 2 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У статті 160 замість слова "прийняття" записати "введення в дію".

Відхилено

Конституція України набуває чинності з дня її прийняття.

5.

 

- 3 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 160 викласти у редакції:

"Конституція України набирає чинності з моменту прийняття на ній присяги та вступу на посаду обраного відповідно до неї Президента України як гаранта цієї Конституції".

Відхилено

 

6.

Стаття 161.

 

 

Стаття 161

7.

День прийняття Конституції є державним святом - Днем Конституції України.

 

 

День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України.

8.

Стаття 162.

 

 

 

9.

У день набрання чинності Конституцією України припиняється дія Конституції України від 20 квітня 1978 року з наступними змінами і доповненнями і втрачає чинність Конституційний Договір між Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" від 8 червня 1995 року.

- 4 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У статті 162 після слів "з наступними змінами і доповненнями" решту тексту виключити.

 

Враховано

 

10.

 

- 5 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Викласти статтю 162 в редакції:

"У день набрання чинності Конституцією України припиняється дія Конституції України від 20 квітня 1978 року з наступними змінами і доповненнями і втрачають чинність закони та інші нормативні акти, якщо вони суперечать Конституції".

Відхилено

 

11.

 

- 6 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У статті 162 після слова "доповненнями" поставити крапку.

Враховано частково

 

12.

 

- 7 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У статті 162 після слів "змінами і доповненнями" поставити крапку.

Враховано частково