На головну

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки, обгрунтування

Текст проекту Конституції України, доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

 

 

 

 

2.

РОЗДІЛ XV

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Розділ 15 викласти в редакції:

"РОЗДІЛ 15. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набрання чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції.

2. Вибори нового складу Верховної Ради України, Президента України, а також місцевих Рад народних депутатів проводяться не пізніше дев"яти місяців після прийняття Конституції України.

3. Кабінет Міністрів України формується

відповідно до цієї Конституції після обрання нового Президента України.

4. До сформування судової системи України відповідно до статті (125) цієї Конституції Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України.

Судді всіх судів України, обрані чи призначені на посади до дня набрання чинності цією Конституцією,продовжують здійснювати свої повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку, на який вони були призначені.

Судді, повноваження яких закінчуються в день набрання чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження протягом шести місяців.

5. Голови місцевих державних адміністрацій після набрання чинності цією Конституцією, набувають статусу уповноважених Кабінету Міністрів України згідно зі статею 119,116 цієї Конституції, а після обрання голів відповідних Рад народних депутатів - складають з себе повноваження голів цих Рад.

6. Сільські, селищні, міські Ради народних депутатів та їхні голови після набрання чинності цією Конституцією здійснюють визначені нею повноваження до обрання нового складу цих Рад.

Районні та обласні Ради народних депутатів, обрані до набрання чинності цією Конституцією, здійснюють визначені нею повноваження до сформування нового складу цих Рад."

Враховано частково

РОЗДІЛ XV

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.

 

- 2 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Розділ XV виключити.

Відхилено

 

4.

1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набрання чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції.

 

 

1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України.

5.

2. Верховна Рада України після прийняття узгодженого між сторонами Конституційного Договору тексту Конституції здійснює повноваження обох Палат Національних Зборів України з дня набрання чинності цією Конституцією.

З дня першого засідання Сенату і до дня першого засідання новообраної Палати депутатів Національних Зборів Верховна Рада здійснює повноваження Палати депутатів, визначені цією Конституцією.

Інші органи державної влади, обрані чи призначені до прийняття цієї Конституції, здійснюють визначені нею повноваження впродовж строку, на який вони були обрані чи призначені.

Сенат обирається протягом шести місяців з дня набрання чинності цією Конституцією.

Палата депутатів обирається у березні 1998 року.

- 3 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Абзаци перший та другий пункту 2 виключити.

У абзаці третьому пункту 2 слово "інші виключити.

Абзац четвертий пункту 2 виключити.

- 4 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Частину 1 пункту 2 розділу XV викласти у такій редакції:

"Верховна Рада України після прийняття тексту Конституції здійснює свої повноваження до закінчення терміну, на який вона обиралась".

Частини 3 і 4 вилучити.

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

Враховано частково

2. Верховна Рада України після прийняття Конституції України здійснює повноваження Народної Ради України.

Перші вибори Народної Ради України проводяться у березні 1998 року.

6.

3. Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї Конституції протягом шести місяців після набрання нею чинності.

- 5 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У пункті 3 замість слова "шести" записати "двох".

Знято

3. Чергові вибори Президента України проводитимуться в останню неділю жовтня 1999 року.

7.

4. До сформування судової системи України відповідно до статті 123 цієї Конституції Верховний Суд і Вищий арбітражний суд здійснюють свої повноваження відповідно до закону України від 5 червня 1981 року "Про судоустрій" та Закону України від 4 червня 1991 року "Про арбітражний суд".

Судді всіх судів України, обрані чи призначені до дня набрання чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.

Судді, повноваження яких закінчуються в день набрання чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження протягом шести місяців.

- 6 - Верховний Суд України

У частині третій пункту 4 розділу XV слова "шести місяців" замінити словами "одного року".

Враховано

4. Президент України протягом трьох років після чинності Конституцією України має право видавати схвалені Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем'єр-міністра України укази з питань, не врегульованих законами, з одночасним внесенням відповідного законопроекту до Народної Ради України в порядку, встановленому статею 93 цієї Конституції.

Такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом тридцяти календарних днів з дати подання законопроекту (за винятком днів міжсесійного періоду) Народна Рада України не приймає закон або не відхиляє внесений законопроект більшістю від її конституційного складу, і діє до набуття чинності законом, прийнятим Народною Радою України з цих питань.

8.

5. Протягом шести місяців після набрання чинності цією Конституцією зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, а також проведення обшуку й огляду житла чи іншого володіння особи.

 

 

5. Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї Конституції протягом шести місяців після набуття нею чинності.

9.

 

 

 

6. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців з дати її прийняття.

10.

6. Голови державних адміністрацій після набрання чинності цією Конституцією набувають статусу глав державних адміністрацій згідно зі статтею 116 цієї Конституції, а після обрання голів відповідних рад - складають з себе повноваження голів цих рад.

 

 

7. Голови державних адміністрацій після набуття чинності цією Конституцією набувають статусу голів державних адміністрацій згідно зі статею 118 цієї Конституції, а після обрання голів відповідних рад - складають із себе повноваження голів цих рад.

11.

7. Сільські, селищні, міські ради та їхні голови після набрання чинності цією Конституцією здійснюють визначені нею повноваження до обрання нового складу цих рад у 1998 році.

Районні та обласні ради, обрані до набрання чинності цією Конституцією, здійснюють визначені нею повноваження до сформування нового складу цих рад відповідно до статті 139 цієї Конституції.

- 7 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Після слова "міські" записати "районні, обласні", далі за текстом.

Другу частину цього пункту виключити.

Відхилено

8. Сільські, селищні, міські ради та їхні голови після набуття чинності цією Конституцією здійснюють визначені нею повноваження до обрання нового складу цих рад у березні 1998 року.

Районні та обласні ради, обрані до набуття чинності цією Конституцією, здійснюють визначені нею повноваження до сформування нового складу цих рад відповідно до статті 141 цієї Конституції.

Районні в містах ради та їхні голови після набуття чинності цією Конституцією здійснюють відповідно до закону свої повноваженя в термін до березня 1998 року.

12.

 

 

 

9. До прийняття законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів та до формування системи досудового слідства і прийняття законів, що регулюють її функціонування, прокуратура продовжує виконувати функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства, відповідно до діючих законів. Після прийняття зазначених законів і формування системи досудового слідства прокуратура України, очолювана Генеральним прокурором України, діє в структурі органів судової влади.

13.

 

 

 

10. До зформування судової системи України відповідно до статті 125 цієї Конституції Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України, але не довше ніж п'ять років.

Судді всіх судів України, обрані чи призначені до дня набрання чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.

Судді, повноваження яких закінчуються в день набрання чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження протягом одного року.

14.

 

 

 

11. До прийняття законів, що визначають особливості здійснення виконавчої влади в містах Києві та Севастополі відповідно до статті 118 цієї Конституції, виконавчу владу в цих містах здійснюють відповідні державні адміністрації.

15.

 

 

 

12. Стаття 99 цієї Конституції вступає в дію після введення національної грошової одиниці - гривні.

16.

 

 

 

13. Протягом одного року, після набрання чинності цією Конституцією, зберігається існуючий порядок арешту, утримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, а також проведення обшуку й огляду житла чи іншого помешкання особи.