На головну

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки

Текст проекту Конституції України, доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

 

 

 

 

2.

РОЗДІЛ III

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

- 1 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

РОЗДІЛ 3 назвати

АРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ".

 

 

 

Відхилено

РОЗДІЛ III.

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

3.

 

- 2 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Розділ доповнити статтею, виклавши її в такій редакції:

"Стаття

Найважливіші питання життя республіки, області, міста, району, селища чи села можуть виноситися на народне обговорення, а також ставитися на всенародне голосування (референдум) або опитування (плебісцит) у порядку, передбаченому відповідними законами".

Відхилено

 

4.

 

- 3 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Доповнити розділ ІІІ окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Національні Збори України можуть за своєю ініціативою прийняти рішення не менш як 2/3 голосів від фактичної кількості повноважних депутатів про призначення всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України. Якщо за наслідками референдуму, проведеного за ініціативою Національних Зборів України, народ не проголосує за дострокове припинення повноважень Президента України або проведений референдум буде визнано таким, що не відбувся, повноваження Національних Зборів України вважаються достроково припиненими (з урахуванням положення ч.1 ст.90 Конституції) і Президент України призначає указом дату проведення дострокових виборів до Національних Зборів України.

Президент України має право призначити указом проведення всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Національних Зборів України. Якщо за наслідками проведеного референдуму народ не проголосує за дострокове припинення повноважень Національних Зборів України або проведений референдум буде визнано таким, що не відбувся, повноваження Президента України вважаються достроково припиненими з дня офіційного оголошення наслідків проведеного референдуму".

Відхилено

 

5.

 

- 4 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Доповнити розділ III окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Народ здійснює законодавчу ініціативу шляхом внесення до Національних Зборів відповідного законопроекту.

Законопроект вноситься від імені не менш ніж 300 тисяч виборців.

Законопроект про зміни та доповнення до Конституції вноситься від імені не менш ніж 3 000 000 (трьох мільйонів) виборців.

Порядок утворення ініціативних груп і проведення збору підписів регулюється законом".

Відхилено

 

6.

 

- 5 - Н.д.Бублик Ю.Т.(Округ N 354)

Н.д.Грінцов І.Г.(Округ N 355)

Н.д.Верхогляд В.К.(Округ N 409)

Розділ ІІІ назвати "Народне волевиявлення, виклавши його в редакції:

"Стаття

Народне волевиявлення здійснюється через всенародне обговорення найважливіших питань державного життя, вибори, референдум та інші демократичні форми безпосередньої демократії.

Організація і проведення виборів та референдуму покладається на Центральну виборчу комісію, окружні, територіальні та дільничні комісії, які утворюються відповідними Радами народних депутатів на основі представництва від політичних партій та інших об'єднань громадян.

Закон визначає порядок організації та проведення виборів, референдуму, всенародного обговорення питань державного життя.

Стаття

Вибори до представницьких органів державної влади і органів самоврядування проводяться періодично на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні та забезпеченні вільного висування кандидатів від політичних партій, а також виборцями у трудових колективах, за місцем проживання, навчання, військової служби. Участь у виборах є правом і моральним обов'язком громадян України.

Голосування є особистим і вільним. Вибори до Верховної Ради України та інших представницьких органів державної влади і самоврядування проводяться за змішаною системою: по одномандатних виборчих округах - за мажоритарною системою при забезпеченні участі незалежних кандидатів та по багатомандатних виборчих округах - на основі пропорційного представництва політичних партій (виборчих об'єднань) і голосування за партійними списками (списками від виборчих об'єднань).

Стаття

Право голосу на виборах і референдумі мають громадяни України, які на день їх проведення досягли 18 років.

Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними. Реєстрація виборців здійснюється за системою постійних списків.

Вікові обмеження та інші вимоги до кандидатів на виборні посади, а також можливі обмеження для обрання до державних органів влади встановлюються Конституцією і законами України.

Громадянин може бути обраний лише до одного представницького органу державної влади.

 

Враховано частково

 

7.

 

Стаття

Виборчі кампанії проводяться на засадах свободи агітації як за, так і проти кандидатів, рівності можливостей для всіх кандидатів; неупередженості до кандидатів з боку державних органів і установ та їх керівників; забезпечення державного і громадського контролю за витратами на виборчу кампанію; юридичної відповідальності винних у порушенні виборчого Закону та за заклики до бойкоту виборів.

 

 

8.

 

Стаття

Всеукраїнський референдум, а також всенародне опитування (дорадчий референдум) з окремих питань законодавства призначається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому статтею... Конституції України (про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України), - Президентом України.

Всенародний референдум за народною ініціативою проголошується Верховною Радою України на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менше ніж у двох третинах областей і не менше 100 тисяч підписів у кожній. Проект закону і рішення вважаються ухваленими народом, якщо за них на Всеукраїнському референдумі подано більшість голосів виборців, зареєстрованих на день голосування.

 

 

9.

 

Стаття

Виключно Всеукраїнським референдумом вирішуються питання про назву держави, характер суспільно-політичного ладу, форму державного правління, державну символіку, зміну території України, входження України до будь-яких міждержавних політичних, економічних і військових союзів та про вихід з союзів.
Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та про амністію.

Стаття

З питань місцевого життя можуть проводитись місцеві референдуми (опитування).

Стаття

Народна законодавча ініціатива здійснюється шляхом внесення виборцями до Верховної Ради України відповідного законопроекту.
Законопроект вноситься від імені не менше ніж 200 тисяч громадян, які мають право голосу.

Законопроект про зміни і доповнення до Конституції України вноситься від імені не менше одного мільйона громадян, які мають право голосу.

Порядок утворення ініціативних груп та проведення збирання підписів регулює закон".

 

 

10.

 

- 6 - Н.д.Буздуган Ю.О.(Округ N 438)

Доповнити Розділ ІІІ окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Держава визнає і гарантує соціальне партнерство як основу соціального миру і злагоди в суспільстві, що грунтується на принципах тристоронніх консультацій та взаємодії між урядом, роботодавцями і профспілками у галузі соціально-економічних і трудових відносин".

Відхилено

 

11.

 

- 7 - Н.д.Буздуган Ю.О.(Округ N 438)

Назву Розділу ІІІ викласти в редакції:

"Громадянське суспільство і держава".

Відхилено

 

12.

Стаття 65.

 

 

Стаття 69

13.

Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

- 8 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 65 викласти в редакції:

"Стаття 73 (Стаття 65)

Народне волевиявлення здійснюється через всенародне обговорення найважливіших питань державного життя, вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Організація і проведення виборів та референдуму покладається на Центральну виборчу комісію, окружні, територіальні та дільничні комісії, які утворюються відповідними Радами народних депутатів на основі представництва від політичних партій та інших об"єдань громадян.

Закон визначає порядок організації та проведення виборів, референдуму, всенародного обговорення питань державного життя".

Враховано частково

Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

14.

 

- 9 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Викласти статтю 65 в редакції:

"Уся влада в Україні належить народові. Народ здійснює державну владу на підставі Конституції України як безпосередньо, шляхом прямого волевиявлення, так і через систему Рад депутатів - органів місцевого самоврядування.

Найважливіші питання життя республіки, області, міста, району, селища чи села можуть виноситися на народне обговорення, а також ставитися на всенародне голосування (референдум) або опитування (плебісцит) у порядку, передбаченому відповідними законами.

Виключно референдумом можуть бути вирішені питання про характер суспільно-політичного ладу, форми державного управління, державну символіку, входження України до політичних союзів з іншими державами, зміну меж території.

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та про амністію".

Враховано частково

 

15.

 

- 10 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Викласти статтю 65 в редакції:

"Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум, місцеве самоврядування та інші форми безпосередньої демократії".

Враховано частково

 

16.

 

- 11 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Викласти статтю 65 в редакції (від 23.11.1995 р.):

"Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми, народну законодавчу ініціативу та інші форми безпосередньої демократії".

Враховано частково

 

17.

Стаття 66.

 

 

Стаття 70

18.

Право голосу на виборах і референдумі мають громадяни, які досягли 18 років на день їх проведення.

Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.

- 12 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 66 викласти в редакції:

"Стаття 75 (Стаття 66)

Право голосу на виборах і референдумі мають громадяни України, які на день їх проведення досягли 18 років.

Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.

Реєстрація виборців здійснюється за системою постійних списків.

Вікові обмеження та інші вимоги до кандидатів на виборні посади, а також можливі обмеження для обрання до державних органів влади встановлюються Конституцією і законами України.

Громадянин може бути обраний лише до одного представницького органу державної влади".

 

 

 

Враховано частково

Право голосу на виборах і референдумі мають громадяни України, які досягли вісімнадцятирічного віку на день їх проведення.

Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.

19.

Стаття 67.

 

 

Стаття 71

20.

Вибори до органів державної влади і місцевого самоврядування є вільними, відбуваються періодично на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

- 13 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 67 викласти в редакції:

" Стаття 74 (Стаття 67)

Вибори до представницьких органів державної влади і органів місцевого самоврядування проводяться з встановленою законом періодичністю на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні та забезпеченні вільного висування кандидатів від політичних партій, а також виборцями у трудових колективах, за місцем проживання, навчання, військової служби. Участь у виборах є правом і моральним обов"язком громадян України.

Голосування є особистим. Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Вибори до Верховної Ради України та інших представницьких органів державної влади проводиться за змішаною системою: по одномандатних виборчих округах за мажоритарною системою при забезпеченні участі незалежних кандидатів та по багатомандатних виборчих округах на основі пропорційного представництва політичних партій (виборчих об"єднань) і голосування за партійними списками (списками від виборчих об"єднань)".

 

Враховано частково

Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

21.

 

- 14 - Верховний Суд України

Частину другу статті 67 виключити.

Відхилено

 

22.

 

- 15 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині першій статті 67 після слова "голосування" записати "щодо вільно і рівноправно висунутих кандидатів".

У частині другій статті 67 після слова "волевиявлення" записати "на всіх етапах виборчого процесу".

Враховано частково

 

23.

 

- 16 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Після статті 67 доповнити розділ додатковою статтею, виклавши її в редакції:

"Стаття 76 (додаткова)

Виборчі кампанії проводяться на засадах свободи агітації як за, так і проти кандидатів; неупередженості до кандидатів з боку державних органів і установ та їх керівників; забезпечення державного і громадського контролю за витратами на виборчу кампанію; юридичної відповідальності винних у порушенні виборчого закону та за заклики до бойкоту виборів".

 

Відхилено

 

24.

Стаття 68.

 

 

Стаття 72

25.

Всеукраїнський референдум призначається Національними Зборами України або Президентом України за їхньою власною ініціативою відповідно до Конституції.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України на вимогу трьох мільйонів громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрані не менше ніж у двох третинах областей і не менш ніж по 100 тисяч підписів у кожній.

- 17 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 68 викласти в редакції:

" Стаття 77 (Стаття 68)

Всеукраїнський референдум, а також всенародне опитування (дорадчий референдум) з окремих питань законодавства призначається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 6 106 статті Конституції України, - Президентом України.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Верховною Радою України на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрані не менше ніж у двох третинах областей і не менше 50 тисяч підписів у кожній.

Проект закону і рішення вважаються ухваленими народом, якщо за них на всеукраїнському референдумі подано більшість голосів виборців, зареєстрованих на день голосування".

 

 

 

Враховано частково

Всеукраїнський референдум призначається Народною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією України.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрані не менше ніж у двох третинах областей і не менше ніж по 100 тисяч підписів у кожній.

26.

 

- 18 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У статті 68 замість слів "Національними Зборами України" записати "Верховною Радою України".

Відхилено

 

27.

 

- 19 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Статтю 68 викласти в редакції:

"Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України за їхньою власною ініціативою відповідно до Конституції.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України на вимогу трьох мільйонів громадян, які мають право голосу, і не пізніше місяця від часу закінчення збирання підписів".

Враховано

 

28.

 

- 20 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині першій статті 68 замість слів "Національними Зборами" записати "Верховною Радою". Слова "або Президентом України за їхньою власною ініціативою" виключити.

Відхилено

 

29.

 

- 21 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 68 викласти в редакції:

"Всеукраїнські референдуми призначаються Верховною Радою, Президентом України за вищою або народною ініціативою відповідно до Конституції".

Враховано

 

30.

 

- 22 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині першій статті 68 після слів "Президентом України" записати "або народної ініціативи" і поставити крапку.

Враховано

 

31.

 

- 23 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

В частині другій статті 68 замість слова "Президентом" записати "Верховною Радою", замість слова "трьох" записати "двох".

Відхилено

 

32.

 

- 24 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині другій статті 68 виключити слова "Президентом України", замість слів "трьох мільйонів" записати "п'ятисот тисяч" та після слів "право голосу" поставити крапку.

Відхилено

 

33.

 

- 25 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 68 після слова "проголошується" дописати "Верховною Радою України...", після слів "які мають право голосу" поставити крапку. Усе, що після цих слів, вилучити.

Відхилено

 

34.

 

- 26 - Н.д.Севрюков В.В.(Округ N 297)

Частину другу статті 68 доповнити словами: "или по требованию 6 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса".

Відхилено

 

35.

 

- 27 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Викласти статтю 68 в редакції:

"Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України за їхньою власною ініціативою.

Референдум за народною ініціативою може призначати Верховна Рада відповідно до Конституції".

Відхилено

 

36.

 

- 28 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 68 викласти в редакції:

"Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України і проводиться у порядку, визначеному законом.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Верховною Радою України на вимогу одного мільйона громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрані не менш як у двох третинах областей і не менш як по 2,5 відсотка від загальної кількості виборців кожної області України".

Відхилено

 

37.

 

- 29 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Викласти статтю 68 в редакції:

"Всеукраїнський референдум призначається Національними зборами України за власною або народною ініціативою і Президентом України за народною ініціативою або у випадках, передбачених Конституцією України за власною ініціативою. Всеукраїнський референдум призначається відповідно до Конституції України, а його результати визначаються відповідно до Закону України.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою призначається Національними Зборами України або Президентом України за вимогою не менше двох мільйонів громадян України, засвідченою їх підписами, зібраними не менше ніж у двох третинах областей і не менше ніж по сто тисяч підписів у кожній.

Всеукраїнський референдум за власною ініціативою призначається Національними Зборами України за умови, якщо за це проголосувало не менше двох третин Конституційного складу Національних Зборів України.

Національні Збори України можуть призначити всеукраїнський референдум за власною ініціативою з питання про довіру Президентові України. Якщо за результатами такого референдуму буде висловлена недовіра Президентові України, Національні Збори України протягом трьох місяців з дня оголошення результатів референдуму можуть достроково припинити повноваження Президента України більшістю від фактичного складу Національних Зборів України. Якщо такий референдум не відбувається або за його результатами буде висловлено довіру Президентові України, Президент України протягом того ж терміну може розпустити Національні Збори України.

Президент України може призначити всеукраїнський референдум за власною ініціативою з питання про довіру Національним Зборам України. Якщо за результатами такого референдуму буде висловлена недовіра Національним Зборам України, Президент України протягом трьох місяців з дня оголошення результатів референдуму може розпустити Національні Збори України. Якщо такий референдум не відбувається або за його результатами висловлено довіру Національним Зборам України, Національні Збори України можуть протягом того ж терміну достроково припинити повноваження Президента України".

Враховано частково

 

38.

 

- 30 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Викласти статтю 68 в редакції:

"Найважливіші питання життя держави, області, міста, району, селища чи села можуть виноситися на народне обговорення, а також ставитися на всенародне голосування (референдум) або опитування (плебісцит) у порядку, передбаченому відповідними законами".

Відхилено

 

39.

 

- 31 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Викласти статтю 68 в редакції:

"Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України за її власною ініціативою відповідно до Конституції" (виключивши слова "або Президентом України"), далі "Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України на вимогу двох мільйонів громадян", далі по тексту.

Відхилено

 

40.

 

- 32 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Викласти статтю 68 в редакції:

"Найважливіші питання життя республіки, області, міста, району, селища чи села можуть виноситися на народне обговорення, а також ставитися на всенародне голосування (референдум) або опитування (плебісцит) у порядку, передбаченому відповідними законами.

Всеукраїнські референдуми призначаються Верховною Радою України за власною або народною ініціативою у відповідності з Конституцією та законом.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Верховною Радою за вимогою 2 мільйонів громадян, які мають право голосу".

Враховано частково

 

41.

 

- 33 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Н.д.Пасечна Л.Я.(Округ N 126)

Н.д.Бобриньов О.В.(Округ N 43)

Викласти статтю 68 в редакції:

"Найважливіші питання життя держави, області, міста, району, селища чи села можуть виноситися на народне обговорення, а також ставитися на всенародне голосування (референдум) або опитування (плебісцит) у порядку, передбаченому відповідними законами.

Всеукраїнські референдуми призначаються Верховною Радою України за власною або народною ініціативою у відповідності з Конституцією та законом.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Верховною Радою за вимогою двох мільйонів громадян, які мають право голосу".

Враховано частково

 

42.

 

- 34 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Викласти статтю 68 в редакції:

"Всеукраинский референдум назначается Верховным Советом Украины по своей инициативе или по народной инициативе.

Всеукраинский референдум по народной инициативе назначается Верховным Советом Украины в том случае, если инициативными группами собрано не менее трех миллионов голосов за проведение референдума гражданами, имеющими право голоса, с охватом не менее 2/3 областей Украины и не меньше чем 50 тыс. подписей в каждой из них.

Инициативные группы по сбору подписей за проведение референдума должны быть зарегистрированы предварительно в исполкомах местных Советов. Отказ в регистрации инициативных групп не допускается".

Враховано частково

 

43.

 

- 35 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Викласти статтю 68 в редакції:

"Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України з її власної ініціативи відповідно до Конституції і закону.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Верховною Радою України на вимогу не менше трьох мільйонів громадян, які мають право голосу і їх підписи зібрано відповідно до закону".

Враховано частково

 

44.

 

- 36 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

У частині другій статті 68 замість слів "Президентом України" записати "Верховною Радою України".

Відхилено

 

45.

 

- 37 - Верховний Суд України

У частині другій статті 68 після слова "вимогу" записати "не менше як", далі за текстом.

Враховано

 

46.

 

- 38 - Н.д.Севрюков В.В.(Округ N 297)

Доповнити статтю 68 окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Местный референдум по народной инициативе провозглашается главой соответствующей местной государственной администрации по требованию не менее 20% граждан, проживающих на территории данной административно-территориальной единицы и имеющих право голоса".

Відхилено

 

47.

Стаття 69.

 

 

Стаття 73

48.

Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

- 39 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статті 69 і 70 об'єднати в одну, виклавши її в редакції:

"Стаття 78 (Статті 69-70)

Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про назву держави, характер суспільно-політичного ладу, форму державного правління, державну символіку, зміну території України, входження України до будь-яких міждержавних політичних, економічних і військових союзів та про вихід з них .

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та про амністію".

 

Враховано частково

Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

49.

 

- 40 - Н.д.Круцик Р.М.(Округ N 202)

Статтю 69 виключити.

Відхилено

 

50.

 

- 41 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Статтю 69 викласти в редакції:

"Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України, суспільного ладу, форми правління, мови та символів держави, вступу та виходу з міждержавних союзів".

Відхилено

 

51.

 

- 42 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Викласти статтю 69 в редакції:

"Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про характер суспільно-політичного ладу в Україні, форму державного управління, державну символіку, зміни території України та вступ її до міждержавних союзів".

Відхилено

 

52.

 

- 43 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Викласти статтю 69 в редакції:

"На всеукраинский референдум могут быть вынесены вопросы изменения территории Украины, Государственной символики Украины - флага, герба, государственного устройства, общественного строя, основных положений Конституции, вхождения и выхода в различные межгосударственные объединения, блоки и по другим общегосударственным вопросам".

Відхилено

 

53.

 

- 44 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Викласти статтю 69 в редакції:

"Всеукраїнським референдумом можуть вирішуватися питання: державного устрою України, державної символіки, прийняття Конституції чи окремих її положень, змін до Конституції, питання про зміну кордонів України, визначення основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики України".

Відхилено

 

54.

 

- 45 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Викласти статтю 69 в редакції:

"Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України, суспільно-політичного устрою, державної символіки".

Відхилено

 

55.

 

- 46 - Н.д.Цибенко П.С.(Округ N 249)

Викласти статтю 69 в редакції:

"Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну кордонів України, вступ і вихід України з міждержавних союзів, характер суспільно-політичного ладу, форму державного правління, державну символіку".

Відхилено

 

56.

 

- 47 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Викласти статтю 69 в редакції:

"Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України та вступ її до міждержавних союзів.

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та про амністію".

Враховано частково

 

57.

 

- 48 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Н.д.Пасечна Л.Я.(Округ N 126)

Н.д.Бобриньов О.В.(Округ N 43)

Викласти статтю 69 в редакції:

"Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про характер суспільно-політичного ладу в Україні, форму державного управління, державну символіку, зміни території України та вступ її до міждержавних союзів".

Відхилено

 

58.

 

- 49 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю викласти в редакції:

"Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміни території України, державну символіку та вступ до міждержавних союзів".

Відхилено

 

59.

 

- 50 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 69 виключити.

Відхилено

 

60.

 

- 51 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Статтю 70 викласти в редакції:

"Референдум не допускається щодо питань про ліквідацію державної незалежності та законопроектів з питань податків, бюджету та про амністію".

Відхилено

 

61.

 

- 52 - Н.д.Охріменко К.О.(Округ N 123)

Статтю 70 виключити.

Відхилено

 

62.

Стаття 70.

 

 

Стаття 74

63.

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та про амністію.

- 53 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Викласти статтю 70 в редакції від 23.11.1995 р.:

"Народ здійснює законодавчу ініціативу шляхом внесення до Національних Зборів України законопроекту. Законопроект вноситься від імені не менше 200 тисяч громадян, які мають право голосу.

Законопроект про зміни та доповнення до Конституції вноситься від імені не менше одного мільйона громадян, які мають право голосу".

Відхилено

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та про амністію.

64.

 

- 54 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Доповнити розділ додатковими статтями, виклавши їх в редакції:

"Стаття 79 (додаткова)

З питань місцевого життя можуть проводитись місцеві референдуми (опитування).

Стаття 80 (додаткова)

Народ здійснює законодавчу ініціативу шляхом внесення виборцями до Верховної Ради України відповідного законопроекту.

Законопроект вноситься від імені не менше ніж 200 тисяч громадян, які мають право голосу.

Законопроект про зміни і доповнення до Конституції України вноситься від імені не менше одного мільйона громадян, які мають право голосу.

Порядок утворення ініціативних груп та проведення збирання підписів регулює закон."

 

Відхилено