На головну

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки, обгрунтування

Текст проекту Конституції України, доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

 

 

 

 

2.

РОЗДІЛ IХ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

 

 

РОЗДІЛ IХ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

3.

Стаття 130.

 

 

Стаття 132

4.

Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності і цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку реґіонів з урахуванням їхніх історичних, економічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

- 1 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У статті 130 після слова "економічних" записати "екологічних".

Враховано

Територіальний устрій України грунтується на засадах єдності і цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

5.

Стаття 131.

 

 

 

6.

Систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономія Крим, області, райони, міста, селища і села.

Міста Київ і Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законом.

- 2 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 131 викласти в редакції:

Стаття 136 /Стаття 131/

"Систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, селища і села.

До складу України входять області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська,Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська,Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

Столиця України - місто Київ та місто-герой Севастополь мають особливий статус, який визначається законом."

 

Враховано

Стаття 133

Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, селища і села.

До складу України входять Автономна Республіка Крим, області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, міста Київ та Севастополь.

Міста Київ і Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законом.

7.

 

- 3 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 131 викласти в редакції:

"Систему адміністративно-територіального устрою України складають області, райони, міста, селища і села. Статус столиці України - міста Києва - визначається спеціальним законом України".

Враховано

 

8.

 

- 4 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю викласти в редакції:

"Систему територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони у містах, селища і села.

Місто Київ і Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законом".

Враховано частково

 

9.

 

- 5 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині першій статті після слова "міста" записати: "райони у містах", далі за текстом.

Відхилено

 

10.

 

- 6 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

У частині першій цієї статті навести всі області України, закріпивши тим самим всю територію України в межах держави.

Враховано

 

11.

 

- 7 - Н.д.Дьомін О.О.(Округ N 371)

У частині першій цієї статті включити до переліку складових частин (суб'єктів) системи адміністративно-територіального устрою України "райони у містах".

Враховано частково

 

12.

 

- 8 - Н.д.Севрюков В.В.(Округ N 297)

Викласти частину першу статті 131 в редакції:

"Систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономія Крим, області, райони, міста, райони у містах, селища і села".

Врахованно