На головну

Порівняльна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція Українию Друге читання (Розділ 1)Конституційна Комісія УкраїниТимчасова конституційна Комісія

РОЗДІЛ I.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

-1- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Раздел 1 назвать "Основи конституційного ладу".

 

Відхилено

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

 

-2- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Дополнить раздел 1 отдельными статьями, изложив их в редакции:

"Стаття

Основою економічної і соціальної організації суспільства в Україні є вільна праця людей, забезпечення для всіх громадян рівних вихідних умов у соціальній сфері, однакових можливостей користуватися результатами власної праці без зрівнялівки і утриманства.

Держава регулює в інтересах трудящих питання праці і заробітної плати, професійної підготовки кадрів, соціального захисту громадян, в тому числі від безробіття, визначає права та обов'язки державних органів і трудових колективів у цих питаннях, запобігає монополізації виробництва, яка суперечить інтересам суспільства. Вирішення цих питань узгоджується з профспілками, яким гарантується свобода дій на підприємствах, в установах і організаціях".

"Стаття

В Україні у відповідності з цією Конституцією і законами гарантуються вільний розвиток і рівний захист усіх форм власності -загальнонародної (державної), комунальної, колективної, приватної та інших, різних форм господарювання, соціальна спрямованість економіки".

 

Відхилено

 

 

 

-3- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Розділ І "Загальні засади" доповнити окремою статтею, виклавши її в редакції: "Україна є державою змішаної, багатоукладної економіки, де функціонують державна, колективна, групова, приватна та інші форми власності і господарювання. Держава гарантує рівний захист усіх цих форм власності і господарювання".

 

Враховано частково

 

 

 

-4- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Назву розділу змінити та "Основи конституційного ладу".

 

Відхилено

 

 

 

-5- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Розділ І назвати "Загальні засади конституційного ладу в Україні".

 

Відхилено

 

 

 

-6- Н.д.Карпачова H.І.(Округ N 28)

Розділ 1 назвати "Основні засади конституційного ладу," доповнивши його новою редакцією: "Повноваження органів законодавчої влади обмежуються загальними засадами конституційного ладу, повноваження органів правосуддя - законом".

 

Відхилено

 

 

 

-7- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Назву розділу 1 "Загальні засади" виключити, записавши замість нього "Основи суспільного устрою України".

 

Відхилено

 

 

 

-8- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Доповнити розділ 1 статтею в редакції:

"Республіка Україна самостійна у вирішенні будь-яких питань свого державного життя. Держава не може допускати втручання в її внутрішні справи, а також піддаватись тиску будь-якої іншої держави".

 

Враховано частково

 

 

 

-9- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Розділ 1 доповнити статтею в редакції:

"Політичні партії, профспілкові та громадські організації і рухи через своїх представників, обраних до Верховної Ради України, місцевих Рад та органів місцевого самоврядування, здійснюють свої програмні наміри і статутні права та обов'язки відповідно до Конституції і чинних законів".

 

Враховано частково в інш. ст.

 

 

 

-10- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Розділ 1 доповнити статтями в редакції:

"Стаття.

Україна є рівноправним учасником міжнародного спілкування, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі, не входячи до будь-яких військових блоків.

Дотримуючись принципів суверенної рівності та взаємовигідності, держава укладає міжнародні договори, за волевиявленням народу вступає в політичний та економічний союз з країнами СНД і таким же чином виходить з нього".

"Стаття.

Визначення або перегляд питань територіальної цілісності, державного ладу, форми державного правління, державних символів та місця знаходження столиці здійснюється Верховною Радою України виключно на основі всенародного референдуму".

"Стаття.

Україна вступає у відносини з іноземними державами, обмінюється з ними дипломатичними і консульськими представниками, бере участь у діяльності міжнародних організацій".

 

Враховано частково

 

 

 

-11- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Розділ 1 доповнити Главою 2 "Економічна система України".

 

Відхилено

 

 

 

-12- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Замінити назву розділу І на "Основи суспільного ладу і політики Української РСР".

 

Відхилено

 

 

 

-13- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Розділ 1 доповнити Главою 3 "Соціальний розвиток".

Розділ 1 доповнити статтями в редакції:

"Стаття .

Соціальну основу України становлять сільськогосподарські та промислові робітники підприємств різних форм власності, інтелігенція, військовослужбовці, державні службовці, фермери та підприємці, учнівська та студентська молодь та пенсіонери.

Держава сприяє розвитку суспільства, в якому забезпечуються достатні умови для життєздатності всіх соціальних верств населення, а різниця в їх життєвих рівнях не перевищує граничні межі, що встановлюються законом і за якими настають соціальні антогонізми та потрясіння".

"Стаття.

Держава встановлює і здійснює контроль за дотриманням підприємствами та установами всіх форм власності безпечних умов праці громадян.

Право такого контролю надається й відповідним профспілковим комітетам, що визначається законом про профспілки".

"Стаття.

В Україні діють і розвиваються державні системи охорони здоров'я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, державні мережі народної та професійної освіти, наукових закладів, культури, торгівлі та громадського харчування, поряд з ними можуть діяти й приватні установи та заклади.

В республіці діють державні та громадські системи контролю за якістю товарів широкого вжитку та продуктів харчування.

Порядок їх утворення та діяльності визначаються окремими законами".

 

Враховано частково

 

 

 

-14- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Розділ І доповнити Главою 1 "Загальні засади держави".

 

Відхилено

 

 

 

-15- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Розділ 1 доповнити статтями в редакції:

"Стаття .

Основу економічної системи України становить сукупність елементів багатоукладного господарювання, яка базується на приватній, публічній та змішаних формах власності".

"Стаття .

Держава визнає приватну власність громадян України, якщо вона та законна природа її походження задекларовані в Україні у встановленому законом порядку".

"Стаття .

Публічною власністю держава визнає всі форми існування державної власності, а саме:

1) загальнонаціональна;

2) регіонально-муніципальна;

3) комунальна та всі види державних підприємств, у тому числі казенні підприємства, державні комерційні та орендні підприємства, змішані державні підприємства, державні пакети акцій.

Держава гарантує розвиток усіх елементів багатоукладної економіки країни та створює рівні правові умови для функціонування та охорони всіх форм власності".

"Стаття .

Загальнонаціональна (державна) власність є домінуючою і неподільною як спільне надбання всього народу.

У виключній загальнонаціональній власності держави є: земля (окрім присадибних, дачних та гаражних ділянок), її надра, води, ліси.

До загальнонаціональної власності належать засоби і підприємства зв'язку, енергетики, підприємства та установи, пов'язані з космічною технологією та дослідженнями, навігаційним забезпеченням, військово-промислового комплексу та інші, перелік яких визначено законом.

Земля не може бути товаром, предметом купівлі-продажу. Право володіння землею набувається в порядку визначеному законом.

Ніхто не має права використовувати публічну власність з метою особистого збагачення та в інших корисливих цілях.

Джерелом зростання суспільного багатства, добробуту народу, кожної людини в Україні є плідна праця та чесна підприємницька діяльність.

Держава здійснює контроль за обсягами задекларованих доходів і рівнем споживання кожного платника податків".

 

Враховано частково

 

2.

Стаття 1

-16- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 1. Викласти у редакції:

"Україна є демократичною, соціальною, правовою державою".

 

Враховано

Стаття 1

 

 

-17- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Україна є суверенна демократична правова держава, яка виражає волю всього народу і захищає інтереси всіх верств її населення".

 

Враховано частково

 

 

 

-18- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Статтю 1 доповнити текстом у редакції:

"Народ України становлять всі нації і національності, які проживають в її межах".

 

Відхилено

 

 

 

-19- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Україна є суверенною, демократичною, соціальною, правовою державою".

 

Враховано

 

 

 

-20- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Україна є суверенною, правовою державою демократії трудящих".

 

Враховано частково

 

 

 

-21- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Україна є суверенною і незалежною, демократичною, правовою, соціальною державою, яка відтворює відповідні умови і забезпечує гідний рівень життя народу, кожній окремій людині".

 

Враховано частково

 

 

 

-22- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Україна є суверенною і незалежною країною. Суверенітет України поширюється на всю її територію".

 

Враховано в цій та інших статтях

 

 

 

-23- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

В статье 1 слово "незалежна" исключить. После слова "та" дополнить словами "громадяни всіх націй і національних груп, які проживають на її території, становлять народ України".

 

Відхилено

 

 

 

-24- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Україна як суверенна і незалежна держава будується на принципах демократії, права, соціальної справедливості, повазі до прав і свобод людини і громадянина.

Громадяни всіх націй і національних груп, які проживають на її території, становлять народ України".

 

Враховано частково

 

 

 

-25- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Україна є суверенною, демократичною правовою державою.

Громадяни всіх націй і національних груп, які проживають на її території, становлять народ України".

 

Враховано частково

 

 

 

-26- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Українська Радянська Соціалістична Республіка є соціалістичною загальнонародною державою, що виражає волю та інтереси робітників, селян і інтелігенції, трудящих республіки всіх національностей.

Громадяни всіх націй і національних груп, які проживають на її території, становлять народ України.

Вся влада в УРСР належить народу. Народ здійснює її через Ради депутатів трудящих, які складають політичну основу Української РСР".

 

Відхилено

 

 

 

-27- Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціально спрямованою, правовою державою".

 

Враховано частково

 

 

 

-28- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Статтю 1 викласти у редакції:

"Україна є демократичною, суверенною, загальнонародною державою, яка захищає їх волю і прагнення до щастя та соціальної справедливості".

 

Враховано частково

 

 

 

-29- Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Україна є унітарною державою, створеною для захисту національних інтересів українців".

 

Відхилено

 

 

 

-30- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Статтю 1 викласти в редакції: "Україна є національна і суверенна незалежна і демократична, соціальна і правова держава".

 

Враховано частково

 

 

 

-31- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 1 викласти в редакції:

"Україна є суверенною і незалежною, демократичною, правовою державою з державно-регульованою соцільно-орієнтованою ринковою економікою".

 

Враховано частково

 

3.

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

-32- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Із тексту статті 1 слово "незалежна" вилучити, оскільки це синонім слова "суверенна".

 

Відхилено

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

 

 

-33- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У статті 1 після слова "демократична" додати "загальнонародна", в кінці речення поставити кому, доповнивши "яка виражає волю всього народу і захищає інтереси всіх верств населення".

 

Відхилено

 

 

 

-34- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

У статті 1 слово "незалежна" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-35- Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

У статті 1 замість слова "соціальна" записати "соціального напряму".

 

Відхилено

 

 

 

-36- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У статті 1 слово "незалежна" виключити. Статтю доповнити реченням:

"Громадяни всіх націй і національних груп, які проживають на її ториторії, становлять народ України".

 

Відхилено

 

 

 

-37- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У статті 1 слова "суверенна і незалежна" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-38- Н.д.Кожушко О.М.(Округ N 145)

У статті 1 слово "соціальна" виключити.

 

Відхилено

 

4.

Стаття 2

-39- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Статтю 2 викласти в редакції: "Україна є республікою демократії трудящих. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції України як безпосередньо, так і через депутатів усіх рівнів.

Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада України. Жодна політична партія, громадська організація, інше угрупування чи окрема особа не можуть виступати від імені всього народу України".

 

Відхилено

Стаття 2

 

 

-40- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Статтю 2 викласти в редакції:

"Україна є республікою, правовою унітарною державою".

 

Відхилено

 

 

 

-41- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 2 доповнити частинами 4, 5, 6, виклавши їх в редакції:

"На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

В територіальному морі, у внутрішніх водах України та її повітряному просторі не можуть перебувати іноземні морські та повітряні судна з ядерною зброєю або з ядерним паливом.

Згідно з міжнародним договором, який має бути в десятиденний термін після його укладання ратифікований Народною Радою, може допускатись тимчасове перебування іноземних військ на короткочасний термін. Але у всякому випадку цей термін не може бути більшим ніж три роки. Іноземні війська, які тимчасово перебувають на території України, не мають права втручатись у внутрішні справи України як суверенної держави та складати загрозу її безпеці, а також правам та свободам громадян і повинні поважати та дотримувати законодавства України".

 

Враховано частково до ст.116

 

 

 

-42- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 2 доповнити частиною такого змісту:

"Украина есть парламентским государством".

 

Відхилено

 

 

 

-43- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Статтю 2 викласти в редакції:

"Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка є цілісною і недоторканною і не може бути змінена або використана без її згоди".

 

Враховано частково

 

 

 

-44- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Статтю 2 викласти в редакції, запропонованій 8-ма народними депутатами.

 

Відхилено

 

 

 

-45- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 2 викласти в редакції:

"Україна є цілісною (унітарною) державою, в якій людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека, гарантії прав і добробут громадян визнаються найвищою соціальною цінністю.

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, визначають форму, зміст і спрямованість її конституційного ладу та зовнішньої внутрішньополітичної діяльності".

 

Враховано частково

 

 

 

-46- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Статтю 2 викласти в редакції:

"Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Україна є унітарною державою. Територія України в існуючих кордонах є цілісною, невідчужуваною, незмінюваною, недоторканною".

 

Враховано частково

 

5.

Суверенітет України поширюється на всю її територію.

-47- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину першу статті 2 доповнити положенням такого змісту:

"землю, її надра, повітряний простір, водні та інші ресурси, які знаходяться в межах території України, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності українського народу"

 

Враховано частково в іншій статті

Суверенітет України поширюється на всю її територію.

 

 

-48- Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу статті 2 після слів "її територію" доповнити словами: "національний, правовий, економічний та інформаційний простір".

 

Відхилено

 

 

 

-49- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину першу статті 2 доповнити словами: "Державну територію України складає споконвічна територія України в існуючих кордонах".

 

Відхилено

 

 

 

-50- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 2 викласти в редакції:

"Суверенітет України поширюється на всю її територію, національний, правовий, економічний, інформаційний простір".

 

Відхилено

 

6.

Україна є унітарною державою.

-51- Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину другу статті 2 виключити.

 

Відхилено

Україна є унітарною державою.

 

 

-52- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) У частині другій статті 2 слово "унітарного" замінити словом "федеративного".

 

Відхилено

 

 

 

-53- Н.д.Чурута М.І.(Округ N 251)

У частині другій статті 2 замість речення "Україна є унітарною державою" записати "Україна є федеративною державою".

 

Відхилено

 

 

 

-54- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину другу статті 2 викласти в редакції:

"Україна є цілісною (унітарною) державою". У частині третій слово "цілісною" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-55- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 2 виключити. У частині третій після слова "є" написати "єдиною", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-56- Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Частину другу статті 2 викласти в редакції:

"Україна є світською державою".

 

Відхилено

 

7.

Територія України є цілісною і недоторканною.

-57- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

В части третьей статьи 2 после слов "Територія України є цілісною" записать "невідчужувана, недоторканна і не може бути змінена і використана без її згоди".

 

Відхилено

Територія України є цілісною і недоторканою.

8.

Стаття 3

-58- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Статтю 3 доповнити частиною третьою, виклавши її в редакції:

"Держава відповідальна перед людиною і суспільством за свою діяльність".

 

Враховано частково

Стаття 3

 

 

-59- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Статью 3 дополнить третьей частью, изложив ее в редакции:

"Відносини держави і громадянина грунтуються на їх взаємній відповідальності".

 

Відхилено

 

 

 

-60- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 3 доповнити положенням такого змісту:

"Відносини держави і громадянина грунтуються на їх взаємній відповідальності".

 

Відхилено

 

 

 

-61- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 3 виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-62- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Статтю 3 викласти в редакції:

"Людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження прав і свобод людини і громадянина України та забезпечення незнижуваного рівня, їх гарантії є головним обов'язком держави.

Держава відповідає перед людиною і суспільством за свою діяльність".

 

Враховано частково

 

 

 

-63- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

На початку статті 3 записати:

"В Україні визначається пріоритет прав і свобод людини".

У другій частині у другому реченні після слова "людиною" додати "і суспільством", далі за текстом.

 

Відхилено

 

9.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

-64- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину першу статті 3 доповнити словами:"і гарантується державою".

 

Враховано в ст. 22

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

 

 

-65- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину першу статті 3 викласти в редакції:

"Людина, її права і свободи, життя і здоров'я, честь і гідність, національність і безпека в Україні надійно захищаються законами і державою".

 

Відхилено

 

 

 

-66- Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Частину першу статті 3 завершити словами: "і гарантується державою".

 

Враховано в ст.22

 

10.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людтною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

-67- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину другу статті 3 викласти в редакції:

"Права і свободи громадян України, їх забезпечення і утвердження є головним обов'язком держави. Держава Україна, всі її органи діють на основі законності інтересів суспільства, прав і собод громадян. Державні і громадські організації, службові особи зобов'язані додержувати Конституції і Законів України".

 

Враховано частково

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

 

 

-68- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Останнє речення частини другої статті 3 викласти в редакції:

"Гарантування, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави".

 

Відхилено

 

 

 

-69- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

У частині другій статті 3 після слова "гарантії" додати "пріоритетно", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-70- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

У частині другій статті 3 після слів "утвердження і забезпечення" дописати "достатнього життєвого рівня".

 

Відхилено

 

 

 

-71- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Частину другу статті 3 викласти в редакції:

"Утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина, становлячи пріоритет при розгляді всіх питань, та їх гарантії є головним обов'язком держави, визначаючим зміст і спрямованість її діяльності. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність".

 

Враховано частково

 

 

 

-72- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

У частині другій статті 3 друге речення викласти в редакції:

"Відносини держави і громадянина грунтуються на їх взаємній відповідальності".

 

Відхилено

 

 

 

-73- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 3 після слів "діяльності держави" доповнити словами "Експлуатація людини людиною заборонена", далі за текстом "Держава відповідає перед".

 

Відхилено

 

 

 

-74- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41) У частині другій статті 3 слова "Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави" викласти в редакції:

"Держава є гарантом дотримання прав і свобод людини всіма органами державної влади і посадовими особами".

 

Відхилено

 

 

 

-75- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину другу статті 3 викласти в редакції:

"Права і свободи та їх гарантії, зростання добробуту людини визначають зміст і спрямованість держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод є головним обов'язком держави".

 

Враховано частково

 

 

 

-76- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Частину другу статті 3 викласти в редакції:

"Права і свободи людини та гарантії їх дотримання визначають зміст і спрямованість діяльності держави", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-77- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 3 доповнити частиною такого змісту:

"Держава відповідальна перед людиною за свою діяльність".

 

Враховано

 

11.

Стаття 4

-78- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 4 доповнити положенням такого змісту:

"Подвійне громадянство допускається на підставі міжнародних угод".

 

Відхилено

Стаття 4

 

 

-79- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Статтю 4 викласти в редакції:

"В Україні існує єдине громадянство.

Підстави набуття і втрати громадянства України визначаються законом. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує своїм громадянам піклування та захист за її межами".

 

Враховано в іншій статті

 

 

 

-80- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю 4 доповнити положенням такого змісту:

"У разі підписання і ратифікації угод з іншими державами допускається подвійне громадянство".

 

Відхилено

 

12.

В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і втрати громадянства України визначаються законом.

-81- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У другому реченні статті 4 після слова "набуття" додати "збереження та", далі за текстом.

 

Відхилено

В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і втрати громадянства України визначаються законом.

 

 

-82- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Статтю 4 доповнити окремою частиною такого змісту:

"Ніхто не може бути позбавлений громадянства України, набутого при народженні".

 

Відхилено

 

 

 

-83- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 4 викласти в редакції:

"В Україні існує громадянство. Громадяни України мають право на інше громадянство. Підстави набуття і втрати громадянства України та іншого громадянства визначаються законом та міжнародними договорами".

 

Відхилено

 

 

 

-84- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Статтю 4 доповнити положенням такого змісту:

"Подвійне громадянство визначається на підставі міжнародних двосторонніх угод".

 

Відхилено

 

13.

Стаття 5

-85- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 5 викласти в редакції:

"Україна є республікою. Єдиним джерелом державної влади в республіці є народ.

Повновладдя народу України реалізується на основі цієї Конституції як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної Ради та місцевих Рад України.

Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада України. Жодна політична партія, громадська організація, інше угруповання чи будь-яка окрема особа не можуть виступати від імені всього народу, не мають права узурпувати державну владу.

Народ України становлять громадяни України, які є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до політичних партій і рухів, релігії, роду і характеру занять, місця і часу проживання в межах республіки.

Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян за расовими і національними ознаками, так само як і всяка пропаганда расової або національної винятковості, ворожнечі або зневаги караються за законом".

 

Відхилено

Стаття 5

 

 

-86- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 5 після частини третьої доповнити окремою частиною такого змісту:

"Організація і діяльність держави будуються на засадах демократичного централізму: виборність всіх органів державної влади знизу доверху, підзвітність їх народу, обов'язковість рішень вищестоящих органів для нижчестоящих, сполучення єдності керівництва з ініціативою на місцях, з відповідальністю кожного державного органу і посадової особи за доручену справу".

 

Відхилено

 

 

 

-87- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Статтю 5 після частини третьої доповнити окремою частиною такого змісту:

"Жодна частина народу, політична партія, рух чи інше об'єднання громадян, якесь угрупування чи окрема особа не мають права виступати від імені народу України".

 

Враховано частково

 

 

 

-88- Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Доповнити статтю 5 заключною частиною такого змісту:

"Жодна частина народу, жодна політична партія, рух чи інше об'єднання громадян, якесь угрупування чи окрема особа не мають права виступати від імені народу України".

 

Враховано частково

 

 

 

-89- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Статтю 5 доповнити частиною такого змісту:

"Форми участі народу у здійсненні контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, порядок їх підзвітності визначаються законом".

 

Відхилено

 

 

 

-90- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Статтю 5 виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-91- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Статтю 5 викласти в редакції:

"Україна є республікою.

Уся повнота влади в Україні належить народу. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народу і не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу".

 

Враховано частково

 

14.

Україна є республікою.

-92- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У частині першій статті 5 після слів "Україна є" записати "парламентською", далі за текстом.

 

Відхилено

Україна є республікою.

 

 

-93- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Частину першу статті 5 виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-94- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У частині першій статті 5 замість слів "є народ" записати "є український народ".

 

знято

 

 

 

-95- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину першу статті 5 доповнити положенням такого змісту:

"Українська держава виражає волю і інтереси народу України - робітників, селян, інтелігенції, трудящих республіки всіх національностей, усіх, хто чесною працею створив і створює матеріальні і духовні цінності".

 

Відхилено

 

 

 

-96- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Після частини першої статті 5 записати речення такого змісту:

"Форми участі народу у здійсненні контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування визначаються законом".

 

Відхилено

 

 

 

-97- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Частину першу статті 5 викласти в редакції:

"Україна є унітарною президентсько-парламентською республікою".

 

Відхилено

 

 

 

-98- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

Частину першу статті 5 виключити.

 

Відхилено

 

15.

Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування.­ )

-99- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Частину другу статті 5 викласти в редакції:

"Народ здійснює владу безпосередньо і через представницькі органи".

 

Відхилено

Носієм суверенітету* і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народу і не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами.

 

 

-100- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину другу статті 5 викласти в редакції:

"Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади, Ради та органи місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

 

 

-101- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину другу статті 5 викласти в редації:

"Вся влада в Україні належить народові. Народ здійснює владу через виборні органи законодавчої, виконавчої та судової влади".

 

Враховано частково

 

 

 

-102- Н.д.Безуглий А.Г.(Округ N 398)

Частину другу статті 5 викласти в редакції:

"Народ здійснює владу через вибори місцевих Рад народних депутатів безпосередньо".

 

Відхилено

 

 

 

-103- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Частину другу статті 5 викласти в редакції:

"Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює свою волю через державні органи влади та органи місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

 

 

-104- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Часть вторую статьи 5 после слова "через" дополнить словом "представницькі", далее по тексту.

 

Відхилено

 

 

 

-105- Н.д.Самойлик К.С.(Округ N 403)

Більш чітко викласти частину другу статті 5, передбачивши в ній механізм реалізації народом права здійснювати владу через органи державної влади.

 

Враховано

 

 

 

-106- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Частину другу статті 5 викласти в редакції:

"Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо шляхом всеукраїнського і місцевих референдумів та народної законодавчої ініціативи, а також через своїх представників у органах державної влади і місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

 

 

-107- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Частину другу статті 5 доповнити другим реченням такого змісту:

"До українського народу та української нації належать громадяни України усіх національностей", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-108- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

У частині другій статті 5 після слів "і через" додати "підконтрольні народу".

 

Відхилено

 

 

 

-109- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину другу статті 5 викласти в редакції:

"Єдиним джерелом влади є український народ".

 

Відхилено

 

 

 

-110- Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

У частині другій статті 5 після слова "безпосередньо" дописати: "через вибори народних депутатів усіх рівнів, проведення місцевих та всеукраїнського референдумів, з питань визначених чинним законодавством, та звітністю державних органів і органів місцевого самоврядування перед відповідними представницькими органами".

 

Відхилено

 

 

 

-111- Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

Частину другу статті 5 доповнити реченням:

"Вся повнота влади в Україні належить народові".

 

Відхилено

 

 

 

-112- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 5 викласти в редакції:

"Вся влада в УРСР належить народу. Народ здійснює її безпосередньо і через Ради депутатів трудящих, що становлять політичну основу Української РСР".

 

Відхилено

 

 

 

-113- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 5 замість слова "джерело" записати "носієм". Друге речення цієї частини викласти в редакції:

"Народ здійснює владу безпосередньо і делегує владні повноваження органам державної влади та місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

 

 

-114- Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

У частині другій статті 5 після слів "здійснює владу безпосередньо" записати "через вибори народних депутатів усіх рівнів, проведення місцевих та всеукраїнського референдумів з питань, визначенихи чинним законодавством, та звітністю державних органів і органів місцевого самоврядування перед відповідними представницькими органами".

 

Відхилено

 

 

 

-115- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У частині другій статті 5 після слів "безпосередньо і через" записати "підконтрольні народу", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-116- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Після частини другої статті 5 записати:

"Жодна частина народу, жодна політична партія, рух чи інше об'єднання громадян, якесь угрупування чи окрема особа не мають права виступати від імені народу України".

 

Відхилено

 

 

 

-117- Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Частину другу статті 5 розпочати словами "Носієм суверенітету", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-118- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині другій статті 5 друге речення викласти в редакції:

"Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та народвладдя".

 

Враховано частково

 

 

 

-119- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У частині другій статті 5 після слова "через" записати "підконтрольні і підзвітні йому", далі за текстом.

 

Відхилено

 

16.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

-120- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

Частину третю статті 5 доповнити словами такого змісту: "як ніхто не може перешкоджати народу контролювати цю владу".

 

Відхилено

Ніхто не може узурпувати державну владу.

 

 

-121- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину третю статті 5 викласти в редакції:

"Ніхто не може узурпувати владу народу".

 

Враховано частково

 

17.

Стаття 6

-122- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Статтю 6 викласти в редакції:

"Державна влада в Україні здійснюється на засадах поділу її функцій на законодавчі, виконавчі та судові. Органи державної влади і межі їх повноважень встановлюються Конституцією і законами України".

 

Враховано частково

Стаття 6

 

 

-123- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 6 доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Законодавча влада обмежена конституційним ладом, правами й свободами людини. Виконавча і судова, окрім того, обмежені законом".

 

Відхилено

 

 

 

-124- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 6 викласти в редакції:

"Державна влада здійснюється відповідними законодавчими, представницькими, виконавчими та судовими органами, функції та повноваження яких встановлюються Конституцією України".

Варіант 2.

Цей самий текст з доповненням після слів "Конституцією України" та окремими законами".

 

Відхилено

 

 

 

-125- Н.д.Петренко М.І.(Округ N 230)

Статтю 6 викласти в редакції:

"Державна влада в Україні складається з законодавчої, виконавчої та судової.

Розподіл функції влади здійснюється в межах, встановлених цією Конституцією".

 

Враховано частково

 

 

 

-126- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Статтю 6 викласти в редакції:

"Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу через органи законодавчої і виконавчої влад та органи правосуддя.

Органи законодавчої і виконавчої влад та органи правосуддя здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і лише у спосіб, визначений законами України".

 

Відхилено

 

18.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

-127- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Частину першу статті 6 викласти в редакції:

"Органи державної влади в Україні розподіляються на законодавчі, виконавчі і судові. Відповідно державна влада розподіляється на законодавчу, виконавчу і судову".

 

Враховано частково

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

 

 

-128- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину першу статті 6 доповнити словами "забороняється делегування повноважень від однієї гілки влади до іншої. Службова особа може займати посаду лише в системі однієї з гілок влади".

 

Відхилено

 

 

 

-129- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину першу статті 6 викласти в редакції:

"Влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу, судову, а також місцеве самоврядування".

 

Враховано частково

 

19.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах.

-130- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Частину другу статті 6 доповнити словами "і відповідно до законів України".

 

Враховано

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

 

 

-131- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У частині другій статті 6 замість слова "цією" записати "у межах, встановлених Конституцією України".

 

Враховано

 

 

 

-132- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Частину другу статті 6 викласти в редакції:

"Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у межах, встановлених цією Конституцією".

 

Враховано

 

 

 

-133- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Частину другу статті 6 викласти в редакції:

"Органи законодавчої, виконачої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах".

 

Враховано частково

 

20.

Стаття 7

-134- Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

Статтю 7 виключити.

 

Відхилено

Стаття 7

 

 

-135- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 7 викласти у редакції:

"Конституція визнає і гарантує місцеве самоврядування."

 

Враховано

 

 

 

-136- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 7 викласти в редакції:

"Держава встановлює і гарантує місцеве самоврядування. Відносини між органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються законами".

 

Враховано частково

 

21.

Держава визнає і ґарантує місцеве самоврядування.

-137- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Статтю 7 викласти в редакції:

"В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Органи місцевого самоврядування діють в обсязі і у спосіб, встановлені Конституцією України і законами України".

 

Враховано частково

В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

 

 

-138- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Статтю 7 викласти в редакції:

"Держава визнає і гарантує діяльність Рад та органів місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

 

 

-139- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Статтю 7 викласти в редакції:

"Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу України.

Всі інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів".

 

Відхилено

 

 

 

-140- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статтю 7 доповнити словами:

"у формі Рад народних депутатів: сільських, селищних, міських, районних і обласних Рад".

 

Відхилено

 

 

 

-141- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 7 викласти в редакції:

"Місцеве самоврядування ґарантується Конституцією і здійснюється в порядку, визначеному законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-142- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 7 доповнити реченням такого змісту:

"Органи місцевого самоврядування не входять у систему органів державної влади".

 

Враховано частково

 

 

 

-143- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Статтю 7 викласти в редації:

"Держава визнає і гарантує місцеве та регіональне самоврядування".

 

Відхилено

 

 

 

-144- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Статтю 7 викласти в редакції:

"В Україні визнається та гарантується місцеве самоврядування".

 

Відхилено

 

 

 

-145- Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Статтю 7 доповнити такими словами:

"які підконтрольні і підзвітні вищестоящим державним органам та місцевим і вищестоящим представницьким органам".

 

Відхилено

 

 

 

-146- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Статтю 7 викласти в редакції:

"Держава визнає і гарантує місцеве самоврядування на засадах Рад народних депутатів".

 

Відхилено

 

 

 

-147- Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 7 доповнити положенням такого змісту:

"Органи місцевого самоврядування підконтрольні і підзвітні вищим державним та місцевим органам, а також вищестоящим представницьким органам".

 

Відхилено

 

 

 

-148- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 7 завершити словами "в особі Рад народних депутатів".

 

Відхилено

 

 

 

-149- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 7 викласти в редакції:

"В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування як органів народовладдя".

 

Враховано частково

 

 

 

-150- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

Статтю 7 викласти в редакції:

"Держава визнає і гарантує місцеве самоврядування як форму самоорганізації громад міст, сіл та селищ для самостійного вирішення питань, віднесених до їхньої компетенції".

 

Враховано частково

 

22.

Стаття 8

-151- Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Початок статті 8 викласти в редакції:

"В Україні діє принцип верховенства чинного законодавства, яке не суперечить Конституції.

Право в Україні діє в межах Конституції і чинного законодавства.

У разі невідповідності права чинниму законодавству вносяться зміни до Конституції, а потім - до законодавства".

У другій частині даної статті після слів "Конституції України" перед словом "мають" додати "ні", а також перед словом "відповідати" додати слово "ні". В такому разі буде і "не мають не відповідати їй", перед крапкою доповнити словом "державою".

 

Відхилено

Стаття 8

 

 

-152- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 8 доповнити окремими частинами такого змісту:

"Державні і громадські організації, службові особи зобов'язані виконувати Конституцію і закони України".

"Найважливіші питання державного життя і устрою виносяться на всенародне голосування - референдум".

 

Враховано частково

 

 

 

-153- Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

У статті 8 необхідно передбачити принцип верховенства закону, а не принцип верховенства права.

 

Відхилено

 

 

 

-154- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Статтю 8 викласти в редакції:

"В Україні діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу.

Закони та інші правові акти приймаються на основі Конституції України і мають відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Гарантується право на судовий захист конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі Конституції України".

 

Враховано частково

 

 

 

-155- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 8 викласти в редакції:

"В Україні діє принцип верховенства Конституційного права. Найвищу юридичну силу має Конституція України. Її норми є нормами прямої дії. Закони та інші правові акти мають прийматися на основі Конституції України та відповідати їй.

Конституція України не може бути призупинена чи відмінена як в цілому, так і частково без згоди народу. Відповідне рішення про це може приймати виключно Верховна Влада на основі результатів всенародного референдуму".

 

Враховано частково

 

 

 

-156- Н.д.Стоян О.М.(Округ N 62)

Статтю 8 викласти в редакції:

"В Україні діє принцип верховенства права, яке реалізується через національне законодавство.

Конституція України має найвищу юридичну силу, норми якої є нормами прямої дії. Закони та інші правові акти мають відповідати Конституції.

Держава гарантує рівний захист громадян та звернення громадян до суду за захистом прав і свобод, передбачених Конституцією та національним законодавством".

 

Враховано частково

 

23.

В Україні діє принцип верховенства права.

-157- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

У частині перший статті 8 замість слів "верховенства права" записати "верховенства закону".

 

Відхилено

В Україні діє принцип верховенства права.

 

 

-158- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину першу статті 8 викласти в редакції:

"В Україні діє принцип верховенства права, втіленого у Конституції і законах держави".

 

Відхилено

 

 

 

-159- Н.д.Кожушко О.М.(Округ N 145)

Першу частину статті 8 викласти в редакції:

"В Україні діє принцип верховенства права і закону".

 

Відхилено

 

 

 

-160- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Частину першу статті 8 виключити

 

Відхилено

 

 

 

-161- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У частині першій статті 8 після слів "верховенства права" записати "втіленою у Конституції і законах держави".

 

Відхилено

 

24.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші правові акти приймаються на основі Конституції України і мають відповідати їй. Норми цієї Конституції є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі Конституції України ґарантується.

-162- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У частині другій статті 8 після слів "та інші" записати слово "нормативні", далі за текстом

 

 

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і мають відповідати їй. Норми цієї Конституції є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

 

 

-163- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

У частині другій статті 8 в останньому реченні слова "звернення до суду для захисту" виключити, записавши "судовий захист конституційних прав і свобод", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-164- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У четвертому реченні частини другої статті 8 після слова "звернення" записати "громадян та їх об'єднань", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-165- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

У четвертому реченні частини другої статті 8 слово "цієї" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-166- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину другу статті 8 викласти в редакції:

"Конституція України має найвищу юридичну силу. Норми Конституції є нормами прямої дії".

 

Враховано частково

 

25.

Стаття 9

-167- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Стаття 9 суперечить демократичним нормам і принципам правової держави, оскільки з тексту вилучене поняття верховенства міжнародного права над національним законодавством.

 

Відхилено

Стаття 9

 

 

-168- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Статтю 9 викласти в редакції, схваленій Конституційною комісією 11 березня 1996 року, доповнивши її частиною такого змісту:

"При невідповідності норм міжнародного права, що набрали чинності для України, законам України діють норми міжнародного права".

 

Враховано частково

 

 

 

-169- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У статті 9 та всіх наступних статтях проекту назву вищого законодавчого органу "Народна Рада України" замінити на "Верховна Рада України".

 

Відхилено

 

 

 

-170- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Статтю 9 доповнити положенням такого змісту:

"У разі звернення до системи міжнародного арбітражу при розв'язанні спірних питань Україна визнає зобов'язуючу силу його рішень".

 

Відхилено

 

 

 

-171- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

Статтю 9 викласти в редакції:

"Міжнародні договори укладаються відповідно до Конституції України. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Народною Радою України, є частиною національного законодавства. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, - тяжкий злочин проти України".

 

Враховано частково

 

 

 

-172- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 9 викласти в редакції:

"Міжнародні договори набирають чинності для України лише після ратифікації їх відповідно до Конституції України. Укладення Україною міжнародних договорів не повинно суперечити її Основному Закону".

 

Враховано частково

 

 

 

-173- Н.д.Карпачова H.І.(Округ N 28)

Статтю 9 викласти в редакції:

"Україна визнає пріоритет загальнолюдських цінностей, дотримується загальновизнаних принципів міжнародного права.

Належним чином ратифіковані або схвалені та офіційно опубліковані міжнародні договори України становлять частину її законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Якщо міжнародним договором України, укладання якого відбулось у формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору України".

 

Враховано частково

 

26.

Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Народною Радою України, є частиною національного законодавства України.

-174- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У частині першій статті 9 замість "Народна Рада" назвати "Верховна Рада".

 

Відхилено

Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Народною Радою України, є частиною національного законодавства України.

 

 

-175- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У частині першій статті 9 слово "національного" виключити, записавши замість нього слова "є частиною законодавства України".

 

Відхилено

 

 

 

-176- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

У частині першій статті 9 слова "Народною Радою України" замінити на "Верховною Радою України".

 

Відхилено

 

 

 

-177- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину першу статті 9 викласти в редакції:

"Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Народною Радою України, є частиною національного законодавства України."

 

Враховано

 

 

 

-178- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

У статті 9 і в подальшому тексті проекту Конституції залишити назву Парламенту України "Верховна Рада України".

 

Відхилено

 

 

 

-179- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

У частині першій статті 9 після слова "надана" Верховною Радою України або Верховною записати Народною Радою України, далі за текстом, але після слова "частиною" - прийменник "її", і далі за текстом, без слова "Україна".

 

Відхилено

 

 

 

-180- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину першу статті 9 викласти в редакції:

"Міжнародні договори України, схвалені Народною Радою і офіційно оприлюднені, є частиною її національного законодавста".

 

Враховано частково

 

 

 

-181- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Частину першу статті 9 викласти в редакції:

"Чинні міжнародні договори, ратифіковані Народною Радою України, є частиною національного законодавства України".

 

Враховано частково

 

27.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституціі України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

-182- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Частину другу статті 9 викласти в редакції:

"Укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, неможливе".

 

Враховано частково

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституціі України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

 

 

-183- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

Частину другу статті 9 виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-184- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину другу статті 9 викласти в редакції:

"Міжнародні договори не повинні суперечити Конституції та раніше ратифікованим міжнародним договорам".

 

Враховано частково

 

 

 

-185- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Частину другу статті 9 викласти в редакції:

"Україна не укладає міжнародних договорів, які суперечать Конституції України".

 

Відхилено

 

28.

Стаття 10

-186- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

Мовою міжнаціонального спілкування є російська.

У місцях компактного проживання громадян, які належать до однієї або кількох національних меншин, поряд з державною мовою може вживатись і мова, прийнятна для більшості мешканців певного населеного пункту у їх стосунках з органами державної влади".

 

Враховано частково

Стаття 10

 

 

-187- Н.д.Мішура В.Д.(Округ N 225)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Україні є українська і російська мови. У діяльності органів державної влади та державних організацій поряд із державними мовами може вживатись мова, прийнятна для більшості жителів певного регіону чи населеного пункту.

Держава гарантує громадянам право вільного вибору мови навчання і мови міжнаціонального спілкування".

 

Враховано частково

 

 

 

-188- Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

(від імені 238 народних депутатів)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова. Офіційними мовами в Україні є українська та російська мови. В місцях компактного проживання громадян, які належать до однієї або кількох національних меншин, гарантується право використання в діяльності органів державної влади та державних організацій поряд з офіційними мовами і мов національних меншин.

Порядок функціонування та використання мов в Україні визначається законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-189- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Статтю 10 викласти в редакції:

"У місцях традиційного розселення або компактного проживання національних меншин поряд із державною мовою як мова, офіційна може вживатися мова прийнятна для жителів певної адміністративної одиниці.

Порядок офіційного вживання мов визначається законом".

 

Враховано

 

 

 

-190- Н.д.Чапюк Р.С.(Округ N 71)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною офіційною мовою в Україні є українська мова.

У місцях компактного проживання громадян, які належать до однієї або кількох національних меншин, гарантується право використання в діяльності органів державної влади та державних організацій поряд із державною мовою і мов національних меншин.

Порядок функціонування та використання мов в Україні визначається законом".

 

Враховано

 

 

 

-191- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова.

Офіційними мовами в Україні є українська та російська мови. В місцях компактного проживання однієї або декількох національних груп поряд з державною і офіційними мовами гарантується вживання в державних органах та установах мови, прийнятної для більшості мешканців певного населеного пункту".

 

Враховано частково

 

 

 

-192- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

У місцях компактного проживання громадян, котрі належать до однієї із національних меншин, поруч із державною мовою у діяльності органів державної влади та державних організацій може вживатися мова даної національної меншини".

 

Враховано

 

 

 

-193- Н.д.Кияк Т.Р.(Округ N 431)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова. У місцях компактного проживання національної меншини чи меншин поряд із державною мовою може вживатися відповідна мова меншини. Мовна політика в Україні регламентується та гарантується окремим законом про мови в Україні".

 

Враховано частково

 

 

 

-194- Н.д.Мовчан П.М.(Округ N 198)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною, офіційною мовою в Україні на всій її території є українська. Україна гарантує всім національним меншинам на її території розвиток їх мов, що регулюються окремим законом про мови.

 

Враховано частково

 

 

 

-195- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Зміст статті 10 щодо державної мови не відповідає розкладці сил, які є сьогодні в парламенті.

Статтю 10 викласти в іншій редакції, оскільки вона в такій редакції обмежує права громадян користуватись рідною мовою.

 

знято

 

 

 

-196- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Україні є українська та російська мови. У республіці забезпечується всебічний розвиток і вживання української та російської мов у всіх сферах суспільного життя. Держава створює необхідні умови для вільного розвитку і використання мов інших національностей".

 

Враховано частково

 

 

 

-197- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Статтю 10 доповнити частиною в редакції:

"У Республіці забезпечуються всебічний розвиток і вживання державних мов. Громадянам гарантується право вільного вибору мови навчання і мови міжнаціонального спілкування".

 

Відхилено

 

 

 

-198- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова.

У місцях компактного проживання однієї або кількох національних меншин гарантується право офіційного використання в діяльності органів державної влади та державних організацій поряд із державною мовою і мов національних меншин.

Порядок офіційного застосування мов в Україні визначається законом".

 

Враховано

 

 

 

-199- Н.д.Олійник Б.І.(Округ N 190)

Статтю 10 викласти в редакції Тимчасової комісії від 5 травня 1996 року.

"Державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова. У місцях компактного проживання громадян, що належать до однієї або кількох національних меншин, поряд із державною мовою в діяльності органів державної влади та державних організацій може вживатись мова, прийнятна для більшості жителів певного населеного пункту".

 

Враховано частково

 

 

 

-200- Н.д.Олійник Б.І.(Округ N 190)

Статтю 10 доповнити частиною такого змісту:

"Як одна з найпоширеніших у світі, російська мова, якою користуються мільйони громадян в Україні та в країнах СНД, може використовуватись, поруч з державною як робоча мова міжетнічного, міжнаціонального спілкування".

 

Відхилено

 

 

 

-201- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Україні є українська і російська мови. Громадянам гарантується право вільного вибору мови навчання і мови міжнаціонального спілкування".

 

Враховано частково

 

 

 

-202- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Статус офіційної щодо російської мови пояснюється частково тим, що російська мова автоматично стає мовою національних меншин. Це створює юридичний дискомфорт приблизно для 12 мільйонів громадян.

Австрійці не використовують термін "національні меншини", вживаючи слова "національні групи".

Можливо, у статті 10 краще писати "...що належать до однієї або кількості національних меншин (груп)", далі за текстом.

Тим самим знижується гострота категорії "офіційний".

 

Враховано частково

 

 

 

-203- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська і російська мови. Держава створює умови вільного розвитку і використання мов інших національностей.

У місцях компактного проживання більшості громадян, які визнають рідною іншу мову, поряд із державною може вживатись у діяльності органів державної влади та державних організацій мова, прийнятна для більшості мешканців певного населеного пункту, району, регіону, автономного формування".

 

Враховано частково

 

 

 

-204- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Україні є українська і російська мови.

У місцях компактного проживання громадян, які належать до однієї або кількох національних меншин, у суспільстві, а також у діяльності органів державної влади та державних організацій поряд із державними мовами може вживатись мова, прийнятна для мешканців певного населеного пункту чи регіону.

Громадянам гарантується право вільного вибору мови навчання і мови спілкування".

 

Враховано частково

 

 

 

-205- Н.д.Самофалов Г.Г.(Округ N 121)

Н.д.Степанов О.П.(Округ N 439)

(від імені 239 н.д. )

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова.

Офіційними мовами в Україні є українська та російська мови.

В місцях компактного проживання громадян, що належать до однієї або кількох національних меншин, гарантується право використання в діяльності органів державної влади та державних організацій поряд із офіційними мовами і мов національних меншин.

Порядок функціонування та використання мов в Україні визначається законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-206- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші народні депутати

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Україні є українська і російська мови. У місцях компактного проживання громадян, які належать до однієї або кількох національних меншин, у діяльності органів державної влади та державних організацій поряд із державною мовою може вживатись мова, прийнятна для більшості мешканців певного населеного пункту чи регіону. Громадянам гарантується право вільного вибору мови навчання і мови міжнаціонального спілкування".

 

Враховано частково

 

 

 

-207- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Офіційною мовою в Україні є українська мова. У місцях компактного проживання громадян - представників інших національностей у діяльності органів державної влади, державних органів та місцевого самоврядування може вживатися мова, прийнятна для більшості мешканців певного регіону або населеного пункту. Рішення про це приймається відповідним органом місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

 

 

-208- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Доповнити статтю 10 частиною такого змісту:

"Громадянам гарантується право вільного вибору мови навчання і мови міжнаціонального спілкування".

 

Враховано частково

 

 

 

-209- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Доповнити статтю 10 частиною такого змісту:

"Держава створює необхідні умови для вільного розвитку і використання мов інших національностей."

 

Враховано частково

 

 

 

-210- Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова.

Офіційними мовами в Україні є українська та російська мови. В місцях компактного проживання громадян, що належать до однієї або кількох національних меншин, гарантується право використання в діяльності органів державної влади та державних організацій поряд із офіційними мовами і мов національних меншин.

Порядок функціонування та використання мов в Україні визначається законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-211- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Україні є українська і російська мови.

У місцях компактного проживання громадян, які належать до однієї або кількох національних меншин, поряд із державними забезпечується вживання у діяльності органів народовладдя та державних організацій мова, прийнятна для 25 відсотків мешканців певних населених пунктів чи територіально-адміністративних одиниць".

 

Враховано частково

 

 

 

-212- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Статтю 10 доповнити третьою частиною такого змісту:

"Громадянам гарантується право вільного вибору мови навчання і мови міжнаціонального спілкування".

 

Враховано частково

 

 

 

-213- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Українська держава гарантує всім народам і національним групам право вільного користування рідними мовами в усіх сферах суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, одержання і розповсюдження інформації.

Українська держава забезпечує право своїм громадянам вільного користування російською мовою. В регіонах, де проживає компактно кілька національних груп, нарівні з державною українською мовою може функціонувати мова, прийнятна для всього населення даної місцевості".

 

Враховано частково

 

 

 

-214- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя".

 

Враховано частково

 

 

 

-215- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує національно-мовне відродження українського етносу та функціонування української мови на всій її території і в усіх сферах державного і суспільного життя. Держава гарантує оволодіння державною мовою в системі освіти.

Українська держава забезпечує всім національним меншинам і групам право вільного користування їх рідною мовою. В адміністративно-територіальних одиницях або населених пунктах, де компактно проживає корінна національна група або де етнічні українці становлять меншість, в роботі державних органів та установ можуть одночасно з державною використовуватися інші мови".

 

Враховано частково

 

 

 

-216- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

Статус офіційної мови також має російська мова як така, що визнана у всьому світі однією з загальнопоширених мов міжнаціонального спілкування і є рідною для чверті населення України.

У місцях компактного проживання громадян, які належать до однієї або кількох національних меншин, поряд із державною мовою може вживатись у діяльності органів державної влади та державних організацій мова, прийнятна для більшості мешканців певного населеного пункту, регіону.

Держава піклується про вільний розвиток і вживання усіх національних мов, якими користується населення республіки".

 

Враховано частково

 

 

 

-217- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

Вивчення та використання української мови є правом та обов'язком громадян України.

Громадяни, для яких українська мова не є рідною, мають право поряд з обов'язковим вивченням української мови вивчати та використовувати свою мову.

Держава гарантує збереження та розвиток мов національних меншин.

Випадки, в яких використовується лише українська мова, встановлюються законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-218- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

Статтю 10 доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Держава сприяє розвиткові мов і культур представників народних меншин, що проживають на території України".

 

Враховано

 

 

 

-219- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Статтю 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова.

В межах адміністративно-територіальних одиниць, де компактно проживає певна національність, може функціонувати поряд із державною мовою в більшості органів державної влади, місцевого самоврядування та їх організацій мова, прийнятна для більшості жителів певного населеного пункту".

 

Враховано частково

 

29.

Державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

-220- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину першу статті 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова. Російська мова є офіційною".

 

Відхилено

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

 

 

-221- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У частині першій статті 10 слово "офіційною" виключити.

 

Враховано

 

 

 

-222- Н.д.Анісімов Л.О.(Округ N 178)

Частину першу статті 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська, офіційними мовами в Україні є українська та російська мови".

 

Враховано частково

 

 

 

-223- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину першу статті 10 доповнити положенням такого змісту:

"Офіційними мовами є українська і російська мови".

 

Відхилено

 

 

 

-224- Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Частину першу статті 10 доповнити реченням такого змісту:

"Для міжнаціонального спілкування проживаючих на території України є російська мова, яка вивчається у обсязі шкільної державної програми".

 

Відхилено

 

 

 

-225- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину першу статті 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Українській РСР є українська та російська мови."

 

Відхилено

 

 

 

-226- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

Частину першу статті 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Україні є українська і російська мови". Частину другу статті закінчити таким реченням: "Громадянам гарантується право вільного вибору мови навчання і мови міжнаціонального спілкування".

Відхилено

 

 

 

-227- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Частину першу статті 10 викласти в редакції:

"Державними мовами в Україні є українська і російська мови. Держава гарантує громадянам право вільного вибору мови навчання".

 

Відхилено

 

 

 

-228- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину першу статті 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова. За рішенням обласної Ради народних депутатів нарівні з державною мовою може офіційно вживатися російська мова".

 

Враховано частково

 

 

 

-229- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Часть первую статьи 10 изложить в редакции:

"Государственными (официальными) языками в Украине являются украинский и русский языки".

 

Відхилено

 

 

 

-230- Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Частину першу статті 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова, офіційні мови - українська, російська".

 

Відхилено

 

 

 

-231- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Частину першу статті 10 викласти в редакції:

"Державною мовою в Україні є українська мова, офіційною - російська".

 

Відхилено

 

 

 

-232- Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Частину першу статті 10 доповнити текстом:

"Офіційною мовою в Україні є також російська мова".

 

Відхилено

 

 

 

-233- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

Частину першу статті 10 після слова "мова" доповнити словами "яка водночас є мовою міжнаціонального спілкування на території України".

 

Відхилено

 

30.

У місцях компактного проживання громадян, що належать до однієї або кількох національних меншин, поряд із державною мовою в діяльності органів державної влади та державних організацій може вживатись мова, прийнятна для більшості жителів певного населеного пункту.

-234- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині другій статті 10 замість слів "певного населеного пункту" записати "даної місцевості".

 

Враховано

У місцях компактного проживання громадян, які належать до однієї або кількох національних меншин, гарантується право використання в діяльності органів державної влади, державних організацій та органів місцевого самоврядування поряд із державною мовою і мов національних меншин.

Україна виявляє турботу про вільний розвиток і вживання усіх національних мов, якими користуються громадяни України.

Порядок застосування мов в Україні встановлюється законом.

 

 

-235- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У частині другій статті 10 після слів "державних організацій" додати "органів місцевого самоврядування", далі за текстом

 

Враховано

 

 

 

-236- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

Частину другу статті 10 виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-237- Н.д.Анісімов Л.О.(Округ N 178)

Н.д.Безуглий А.Г.(Округ N 398)

Н.д.Павленко Е.І.(Округ N 27)

У частині другій статті 10 слово "може" виключити, слово "вживатись" замінити на "вживається".

 

Відхилено

 

 

 

-238- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У частині другій статті 10 після слів "населеного пункту" додати "або регіону".

 

Відхилено

 

 

 

-239- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Статтю 10 доповнити частиною другою такого змісту:

"Україна забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

 

Враховано

 

 

 

-240- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Статтю 10 доповнити четвертою частиною такого змісту:

"Порядок застосування української та інших мов в Україні визначається законом".

 

Враховано

 

 

 

-241- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Не можна погодитись із формулюванням частини другої статті 10 про те, що в місцях компактного проживання громадян, що належать до однієї або кількох національних меншин, поряд із державною мовою в діяльності органів державної влади та державних організацій може вживатися мова, прийнятна для більшості жителів певного населеного пункту.

 

Враховано

 

 

 

-242- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину другу статті 10 виключити або викласти в редакції:

"Всім національним та етнічним групам гарантується право вільного мовного розвитку.

Інші мови можуть використовуватись як мови навчання за умови володіння державною мовою".

 

Враховано частково

 

 

 

-243- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

У частині другій статті 10 після слів "національних меншин" додати "прийнятних для більшості жителів певного населеного пункту", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-244- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Частину другу статті 10 вважати частиною третьою. З частини 3 виключити слова "певного населеного пункту". Доповнити статтю частиною 4 такого змісту:

"Порядок функціонування та використання мов визначається законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-245- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У частині другій статті 10 слова "із державною мовою" замінити на "із державними мовами".

 

Відхилено

 

 

 

-246- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У кінці частини другої статті 10 записати слова "чи регіону".

 

Відхилено

 

 

 

-247- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

У частині другій статті 10 після слів "може вживатися мова" записати "може вживатись мова цих національних меншин".

 

Враховано частково

 

 

 

-248- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

З частини другої статті 10 слова "в діяльності органів державної влади та державних організацій" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-249- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Частину другу статті 10 викласти в редакції:

"В діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць, на території яких компактно проживають громадяни, що належать до однієї або кількох національних меншин, поряд з державною мовою може вживатись мова, прийнятна для більшості жителів".

 

Враховано частково

 

 

 

-250- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

У частині другій статті 10 слова "у діяльності органів державної влади та державних організацій" виключити, записавши "і рідна мова національних меншин".

 

Відхилено

 

31.

Стаття 11 ( Стаття 11 ч. 1 )­ )

-251- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статті 11 і 12 (11, ч.1, 11, ч.2) об'єднати в одну, виклавши її в редакції:

"Держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури.

Україна піклується про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, що проживають за межами держави".

 

Відхилено

Стаття 11

 

 

-252- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Статтю 11 (11 ч.1) викласти в редакції:

"Держава сприяє консолідації української нації, утвердженню її історичної свідомості, розвиткові народних традицій і національної культури, водночас дбаючи про розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх національних меншин і корінних етнічних груп".

 

Враховано частково

 

 

 

-253- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Статтю 11 (11 ч.1) викласти в редакції:

"Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій, культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх національних меншин".

 

Враховано частково

 

 

 

-254- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 11 (11 ч.1) викласти в редакції:

"Держава дбає про розвиток етнічної, культурної, мовної самобутності всіх національних меншин".

 

Враховано частково

 

 

 

-255- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Статтю 11 (11 ч.1) доповнити частиною другою в редакції:

"Держава піклується про збереження національної належності кожним громадянином".

 

Відхилено

 

 

 

-256- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Статтю 11 (11 ч.1) викласти в редакції:

"Держава сприяє консолідації та розвиткові українського народу, його свідомості, традицій і культури, розвиткові етнічної, культурної, мовної та іншої самобутності громадян усіх національностей".

 

Враховано частково

 

 

 

-257- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині першій статті 11 (11 ч.1) замість слів "української нації" записати "народу України", а слова "корінних народів" виключити.

 

Відхилено

 

32.

Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх національних меншин і корінних народів.

-258- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Не можна погодитись із редакцією частини першої статті 11 (11 ч.1), оскільки нею звужуються права національних меншин.

 

Враховано

Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин.

 

 

-259- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Статью 11 (11 ч.1) изложить в редакции:

"Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної,мовної та релігійної самобутності всіх національних меншин і корінних народів, що її населяють, збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що мають культурну і історичну цінність".

 

Враховано частково

 

 

 

-260- Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

У частині першій статті 11 (11 ч.1) слова "і корінних народів" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-261- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У статті 11 (11 ч.1) поміняти місцями слова "національних меншин" та "корінних народів", зробивши відповідні зміни в наступних статтях, де використовуються ці терміни разом.

 

Враховано

 

 

 

-262- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Статтю 11 (11 ч.1) доповнити частиною другою, виклавши її в редакції:

"Права корінних народів і національних меншин визначаються законом".

(Це є однією з вимог керівників національних об'єднань України).

 

Враховано частково

 

 

 

-263- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

Статтю 11 (11 ч.1) після слів "релігійної самобутності" завершити таким чином: "корінних народів і всіх національних меншин".

 

Враховано частково

 

 

 

-264- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 11 (11 ч.1) завершити словами "розвитку їх мови і культури".

 

Враховано частково

 

 

 

-265- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

У статті 11 (11 ч.1) слова "і корінних народів" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-266- Н.д.Кочерга В.П.(Округ N 88)

Статтю 11 (11 ч.1) доповнити словами "а також тими меншинами, які проживають на території України і не мають своєї національної держави".

 

Відхилено

 

 

 

-267- Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

Кінець статті 11 (11 ч.1) після слів "а також" викласти в редакції: "розвиткові традицій і культури, мовної та релігійної самобутності всіх національних меншин та етнічних груп".

 

Враховано частково

 

 

 

-268- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 11 (11 ч.1) викласти в редакції:

"Держава сприяє розвитку етнічної, культурної, мовної самобутності всіх націй і народностей, що утворюють народ України".

 

Відхилено

 

 

 

-269- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

У статті 11 (11 ч.1) виключити словосполучення "корінні народи".

 

Відхилено

 

 

 

-270- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Із статті 11 (11 ч.1) виключити слово "консолідація", оскільки вживання терміну "консолідація" є опосередкованим визначенням того факту, що на момент використання терміну українська нація як така ще не сформувалась.

 

Відхилено

 

 

 

-271- Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

У кінці статті 11 (11 ч.1) записати "які проживають на території України".

 

Відхилено

 

 

 

-272- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У статті 11 (11 ч.1) після слів "культурної, мовної" замість "релігійної" записати "духовної самобутності усіх націй і народностей, які проживають в Україні".

 

Відхилено

 

 

 

-273- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 11 (11 ч.1) викласти в редакції:

"В Україні органами державної влади та народовладдя гарантується розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх національних меншин".

 

Враховано частково

 

 

 

-274- Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Н.д.Селіфонтьєв С.І.(Округ N 86)

У статті 11 (11 ч.1) термін "Корінний народ" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-275- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

У статті 11 (11 ч.1) після слова "мовної" слова "та релігійної" виключити; після слова "меншин" слова "корінних народів" виключити.

 

Відхилено

 

33.

Стаття 12 ( Стаття 11 ч. 2 )

 

 

Стаття 12

34.

Україна піклується про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, що проживають за межами держави.

-276- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Статтю 12 (ст.11 ч.2) викласти в редакції:

"Держава визнає суспільну цінність усіх національних мов та культур, гарантує своїм громадянам, що належать до національних меншин, права:

- на вільне визнання належності до національної меншини, на національне ім'я та прізвище;

- на захист від насильницької асиміляції та умисної зміни пропорцій населення на території його традиційного проживання, охорону та збереження пам'яток історії та культури;

- на користування рідною мовою в особистому та громадському житті, освіту та доступ до інформації рідною мовою;

- на відтворення, збереження й розвиток етнічної, мовної, релігійної, культурної самобутності;

- на політичне представництво в державних і адміністративних органах, на ефективну участь у державних справах, включаючи справи, що мають відношення до регіонів їхнього проживання;

- на утворення власних організацій та національних адміністративно-територіальних одиниць у місцях традиційного розселення, де певна національна меншина складає більшість населення;

- на автономію з переданням національним громадам управління внутрішніми справами, у сфері культури, освіти, релігії, інформації.

Статус та права національних меншин в Україні визначаються законом".

 

Враховано частково

Україна піклується про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, що проживають за межами держави.

 

 

-277- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Статтю 12 (ст.11, ч.2) доповнити словами "у відповідності з міжнародними договорами". (Ця норма існує і в інших країнах і дає можливість не втручатись у внутрішні справи інших держав і в той же час дає можливість захистити українців за кордоном у разі їх дискримінації, керуючись міжнародними конвенціями).

 

Враховано частково

 

 

 

-278- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

Кінець статті 12 (11 ч.2) доповнити словами "та створює належні умови для їх повернення в Україну і набуття ними громадянства".

 

Відхилено

 

 

 

-279- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Після статті 12 (ст.11 ч.2) включити окрему статтю такого змісту:

"Основою економічної і соціальної організації суспільства в Україні є вільна праця людей, забезпечення для всіх громадян рівних вихідних умов у соціальній сфері, однакових можливостей користуватися результатами власної праці.

В Україні здійснюється єдина фінансова, податкова, цінова, митна, інвестиційна політика".

 

Відхилено

 

35.

Стаття 13 (додаткова)

-280- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Статтю 13 (додаткова) виключити.

 

Відхилено

Стаття 13

 

 

-281- Н.д.Поровський М.І.(Округ N 341)

Доповнити статтю 13 (додаткова) окремою частиною такого змісту:

"Держава здійснює протекціоністські заходи щодо підтримки вітчизняного товаровиробництва, захисту внутрішнього ринку та інтересів вітчизняного товаровиробництва.

Держава здійснює регулювання ціноутворення в межах своєї території".

 

Відхилено

 

 

 

-282- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Доповнити статтю 13 (додаткова) окремою частиною такого змісту:

"Держава не допускає експлуатації людини людиною".

 

Відхилено

 

 

 

-283- Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

Стаття 13 (додаткова) у запропонованій редакції є неприйнятною.

 

Відхилено

 

 

 

-284- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Статтю 13 (додаткова) доповнити частиною такого змісту:

"Матеріальна шкода нанесена діями і бездіями посадових осіб і громадян загальнодержавній (державній), комунальній (муніципальній) власності відшкодовується відповідно до чинного законодавства".

 

Відхилено

 

 

 

-285- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Доповнити статтю 13 (додаткова) положеннями такого змісту:

"Земля, її надра та інші природні ресурси не можуть бути об'єктами власності та купівлі-продажу окремими громадянами, їх колективами та іноземними юридичними і фізичними особами. Земельні ділянки можуть надаватися організаціям і громадянам лише у володіння і користування, у тому числі в довічне користування громадянам України з правом успадкування.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, навколишньому середовищу, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Громадяни України мають право на володіння, користування і розпоряджання майном, яке їм належить.

Недоторканність власності, придбаної на законних підставах, і право успадкування майна гарантується державою".

 

Враховано частково

 

 

 

-286- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Статтю 13 (додаткова) викласти в редакції: "В Україні у відповідності з цією Конституцією і законами гарантуються вільний розвиток і рівний захист усіх форм власності - загальнонародної (державної), комунальної (муніципальної), колективної, приватної та інших різних форм господарювання, соціальна спрямованість економіки.

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, економічний і науково-технічний потенціал, створений на території України працею багатьох поколінь її народу, є об'єктами права власності всього народу України, становлять матеріальну основу суверенітету України і використовуються з метою забезпечення матеріальних та духовних потреб її громадян.

Правомочність власника від імені народу України здійснюються державою в особі уповноважених нею органів. Кожен громадянин України має право користуватися об'єктами права загальнонародної власності відповідно до закону".

 

Враховано частково

 

 

 

-287- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Доповнити розділ I статтею 13а в редакції:

"Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Іноземці та іноземні юридичні особи не можуть набувати права власності на землю".

 

Враховано частково

 

 

 

-288- Н.д.Стоян О.М.(Округ N 62)

Статтю 13 (додаткова) доповнити частину першою в редакції:

"Держава гарантує рівність, розвиток та захист державної, колективної та приватної форм власності, усіх форм господарювання, соціальну спрямованість економіки".

Частини першу та другу ст. 13 проекту вважати, відповідно, частинами другою та третьою, частину третю проекту виключити та доповнити статтю новими частинами такого змісту:

"До колективної власності належать об'єкти власності об'єднань громадян. Правомочність власника щодо колективної власності здійснюють вищі органи об'єднань громадян відповідно до їхніх статутів".

 

Враховано частково

 

 

 

-289- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Статтю 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Держава гарантує рівний розвиток і рівний захист усіх форм власності - загальнонародної, комунальної, колективної, приватної та інших", далі за текстом.

У першому реченні слова "є об'єктами права власності українського народу" замінити словами "є об'єктами права власності народу України".

 

Враховано частково

 

36.

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу правомоччя власника здійснює Народна Рада України.

-290- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Частини першу і другу статті 13 (додаткова) виключити.

Варіант:

Статтю 13 (додаткову) викласти в редакції:

"Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Від імені народу України ці функції виконує Верховна Рада України.

Земля,її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету держави і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

В Україні визначається і забезпечується рівний захист загальнодержавної, комунальної, колективної і приватної трудової власності.

Державні органи влади забезпечують ефективний розвиток і несуть відповідальність за примноження загальнодержавної і комунальної власності".

 

Враховано частково

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу правоможності власника здійснюються органами державної влади і органами місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.

 

 

-291- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину першу статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Земля, надра, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності українського народу. Повноваження власника від імені українського народу здійснюються державою."

 

Враховано

 

 

 

-292- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Частину першу статті 13 (додаткова) доповнити положенням такого змісту:

"Товарна земля не може бути предметом купівлі-продажу".

 

Відхилено

 

 

 

-293- Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

У частині першій статті 13 (додаткова) назву парламенту "Народна Рада" замінити на "Верховна Рада".

 

Відхилено

 

 

 

-294- Н.д.Глухівський Л.Й.(Округ N 277)

Останнє речення частини першої статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Від імені українського народу повноваження власника здійснює держава".

 

Враховано

 

 

 

-295- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Із статті 13 (додаткова) слова "повітряний простір" виключити, оскільки поняття "інші природні ресурси" включає і повітряний простір. Водночас це зніме питання щодо набуття повітряного простору у приватну власність, як це передбачається частиною другою даної статті.

 

Відхилено

 

 

 

-296- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Частину першу статті 13 (додаткова) доповнити положенням такого змісту:

"Держава здійснює заходи щодо підтримки вітчизняного товаровиробництва, захисту внутрішнього ринку та інтересів вітчизняного товаровиробництва".

 

Відхилено

 

 

 

-297- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

У першому реченні частини першої статті 13 (додаткова) після слів "економічної зони" записати "є об'єктами власності народу України". Далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-298- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

У частині другій статті 13 (додаткова) друге речення викласти в редакції:

"Від імені українського народу правоможності власника здійснюються державою в особі уповноважених нею органів";

 

Враховано

 

 

 

-299- Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

У частині першій статті 13 (додаткова) слова "українського народу" замінити на "народу України", слова "Народна Рада України" - на "Верховна Рада України".

 

Відхилено

 

 

 

-300- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

У частині першій статті 13 (додаткова) визначення "Народна Рада" замінити на "Верховна Рада". У зв'язку з цим здійснити контекстову зміну редакції усього проекту.

 

Відхилено

 

 

 

-301- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У частині першій статті 13 (додаткова) після слів "є об'єктами права" записати "власності народу України і не можуть бути об'єктами купівлі-продажу".

 

Відхилено

 

 

 

-302- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

У частині першій статті 13 (додаткова) виключити слова "Від імені українського народу правомоччя власника здійснює Народна Рада України".

 

Враховано

 

 

 

-303- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У частині першій статті 13 (додаткова) словосполучення "українського народу" замінити на "народу України", "Народна Рада України" - на "Верховна Рада України".

 

Відхилено

 

 

 

-304- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Частину першу статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Земля, її надра, водні та інші природні ресурси України є національним надбанням.

Україні належать виключні права на повітряний простір над її територією, її континентальний шельф та виключну (морську) економічну зону".

 

Враховано частково

 

 

 

-305- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

У частині першій статті 13 (додаткова) слово "правомоччя" замінити словом "повноваження".

 

Відхилено

 

 

 

-306- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

У частині першій статті 13 (додаткова) друге речення викласти в редакції:

"Правомочність власника від імені українського народу здійснюється державою через уповноважені відповідно до компетенції органи: Народу Раду України, Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна".

 

Враховано частково

 

 

 

-307- Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

У частині першій статті 13 (додаткова) слово "правомоччя" замінити словом повноваження".

 

Відхилено

 

37.

Кожен громадянин має право користуватися об'єктами права власності народу, а також набувати їх на праві приватної власності відповідно до закону.

-308- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У першій частині статті 13(додаткова) у кінці другого речення слова "здійснює Народна Рада України" замінити на "здійснюється державою".

 

Враховано

Кожен громадянин має право користуватися об'єктами права власності народу, а також набувати їх за правом приватної власності відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

 

 

-309- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Другу частину статті 13 (додаткова) виключити.

У третій частині статті в кінці поставити кому, записавши "з виключенням привласнення чужої праці".

 

 

 

 

 

-310- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У частині другій статті 13 (додаткова) після слів "має право" додати "згідно із законом", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-311- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину другу статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Кожен громадянин має право користуватись об'єктами права власності народу. Держава забезпечує захист усіх форм права власності і господарювання".

 

Враховано частково

 

 

 

-312- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

У частині другій статті 13 (додаткова) слова "а також набувати їх на праві приватної власності відповідно до закону" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-313- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Частину другу статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Кожен громадянин має право користуватися об'єктами права власності народу безкоштовно, а також набувати ділянки землі на праві приватної власності відповідно до закону".

 

Враховано частково

 

 

 

-314- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

У частині другій статті 13 (додаткова) слова "а також набувати їх на праві приватної власності відповідно до закону" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-315- Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

У частині другій статті 13 (додаткова) слова, які викладені після слова "народу", виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-316- Н.д.Цушко В.П.(Округ N 315)

Частину другу статті 13 (додаткова) викласти так:

"Кожний громадянин має право користуватися об'єктами права власності народу, а також мати їх в користуванні на правах оренди у відповідності із законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-317- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Кожен громадянин має право користуватися об'єктами права власності народу в порядку, передбаченому законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-318- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41) У частині другій статті 13 (додаткова) слова "на праві" замінити на "з правом".

 

Відхилено

 

 

 

-319- Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

У частині другій статті 13 (додаткова) слова "а також набувають її на праві приватної власності" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-320- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Другу частину - вилучити.

 

Відхилено

 

38.

Держава забезпечує захист усіх форм права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

-321- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У статті 13 (додаткова) слід передбачити захист усіх форм власності, а не тільки право власності.

 

Враховано частково

Держава забезпечує захист усіх форм права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

Стаття 14

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

 

 

-322- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Держава забезпечує захист усіх форм права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

 

Враховано

 

 

 

-323- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Частину третю статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Держава забезпечує захист державної (муніципальної), колективної, приватної форм власності, соціальну спрямованість економіки".

 

Враховано частково

 

 

 

-324- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

У частині третій статті 13 (додатковій) слово "права" виключити.

Відхилено

 

 

 

-325- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Часть третью статьи 13 (дополнительная) исключить.

 

Відхилено

 

 

 

-326- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину третю статті 13 (додаткова) розпочати так:

"Держава забезпечує рівний захист", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-327- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

Частину третю статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки".

 

Враховано частково

 

 

 

-328- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Частину третю статті 13 (додаткова) доповнити положенням:

"Власність в Україні виступає в таких формах:

загальна власність (загальнонародна, комунальна);

колективна (кооперативна) власність;

власність громадян (особиста і приватна трудова)".

 

Відхилено

 

 

 

-329- Н.д.Цушко В.П.(Округ N 315)

Частину третю статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Держава гарантує вільний розвиток і рівний захист всіх форм власності - загальнодержавної, комунальної, приватної та інших форм господарювання, соціальну спрямованість економіки".

 

Враховано частково

 

 

 

-330- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Частину третю статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Держава забезпечує і гарантує вільний розвиток і рівний захист усіх форм власності - загальнонародної (державної), комунальної, колективної, приватної, різних форм господарювання, соціальну спрямованість економіки".

У першому реченні цієї статті після слів "економічної зони є" завершити "власністю народу України".

 

Враховано частково

 

 

 

-331- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину третю статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Держава охороняє соціалістичну власність і утворює умови її примноження. Ніхто не має права використовувати соціалістичну власність (державну, колгоспно-кооперативну, профспілок та інших громадських об'єднань) в цілях особистої наживи і в інших корисливих цілях".

 

 

 

 

 

-332- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У третій частині після слова "форм" опустити слово "права" - далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-333- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину третю статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"В Україні забезпечується однаковий захист усіх форм власності і господарювання, соціальна спрямованість економіки".

 

Враховано частково

 

 

 

-334- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У частині третій статті 13 (додаткова) слова "усіх форм права власності і господарювання" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-335- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

Частину третю статті 13 (додаткова) викласти в редакції:

"Держава забезпечує захист власності і всіх форм господарювання, соціальну спрямованість економіки".

 

Враховано частково

 

 

 

-336- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

У частині третій статті 13 (додаткова) після слів "захист усіх" доповнити словами "видів та", далі за текстом.

 

Відхилено

 

39.

Стаття 14 (Стаття 12)

-337- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Доповнити розділ I статтею 14а в редакції:

"Сім'я як основа збереження народу та як основа суспільства користується захистом держави. Держава надає їй встановлену законом допомогу".

 

Відхилено

Стаття 15

 

 

-338- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Статтю 14 (12) доповнити частиною такого змісту:

"Мета суспільства створювати умови для вільного розвитку і якнайповнішого розкриття особистих здібностей, творчого потенціалу кожної людини, всебічного розвитку демократії, реалізації принципів соціальної справедливості і захищеності; забезпечувати поєднання інтересів різних верств населення; не допускати привласнення результатів чужої праці".

 

Відхилено

 

 

 

-339- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Статтю 14 (12) доповнити частиною, виклавши її в редакції:

"Держава забезпечує захист усіх форм власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки".

 

Враховано в статті 13

 

 

 

-340- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Доповнити Розділ I статтею 14б в редакції:

"Молодь в Україні перебуває під опікою держави. Держава створює умови для розкриття можливостей молодих людей".

 

Відхилено

 

40.

Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

-341- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Частину першу статті 14 (12) викласти в редакції:

"Суспільне життя в Україні грунтується на правових засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності".

 

Враховано частково

Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

 

 

 

-342- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

У частині першій статті 14 (12) після слова "грунтується" доповнити "на пріоритеті суспільства над державою", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-343- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

Частину першу статті 14 (12) викласти в редакції:

"Суспільне життя в Україні грунтується на пріоритеті суспільства над державою і на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-344- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

У частині першій статті 14 (12) після слів "на засадах" записати "державницької самостійності та єдності".

 

Відхилено

 

 

 

-345- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У частині першій статті 14 (12) слово "ідеологічної" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-346- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У частині першій статті 14 (12) після слів "в Україні гарантується" додати "на пріоритеті суспільства над державою", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-347- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Частину першу статті 14 (12) викласти в редакції:

"Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичного, економічного та ідеологічного плюралізму, багатопартійності, демократизації і доступності інформації".

 

Враховано частково

 

41.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.

-348- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

Частину другу статті 14 (12) виключити.

 

Відхилено

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.

 

 

-349- Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

Частину другу статті 14 (12) викласти в редакції:

"В Україні визнається українська національна ідеологія як обов'язкова".

 

Відхилено

 

42.

Цензура заборонена.

-350- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У частині третій статті 14 (12) слова "цензура заборонена" виключити.

 

Відхилено

Цензура заборонена.

 

 

-351- Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

У частині третій статті 14 (12) перед словом "цензура" додати "ідеологічна".

 

Відхилено

 

 

 

-352- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Частину третю статті 14 (12) викласти в редакції:

"Пряма чи замаскована цензура заборонена, окрім питань, що відносяться до державної таємниці й відповідно встановлені законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-353- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину третю статті 14 (12) виключити, а викладене в ній положення перенести до статті 34 (29).

 

Відхилено

 

43.

Держава ґарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законом.

-354- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

У частині четвертій статті 14 (12) слова "і законом" виключити.

 

Відхилено

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією України і законами України.

 

 

-355- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

Частину четверту статті 14 (12) після слів "політичної діяльності" доповнити словами "що спрямована на зміцнення української державності, громадянського суспільства і не заборонена Конституцією та законом".

 

Відхилено

 

 

 

-356- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині четвертій статті 14 (12) слово "Держава" замінити на "В Україні".

 

Відхилено

 

 

 

-357- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину четверту статті 14 (12) після слова "свободу" доповнити словами "діяльність засобів масової інформації та", далі за текстом.

 

Відхилено

 

44.

Стаття 15 ( додаткова)

-358- Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

Із статті 15 (додаткова) виключити слова "у співробітництві із світовим співтовариством".

 

Враховано

Стаття 16

 

 

-359- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 340)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Статтю 15 виключити

 

Відхилено

 

 

 

-360- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

У статті 15 (додаткова) слова "планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-361- Н.д.Матковський О.Б.(Округ N 339)

Статтю 15(додаткова) викласти в редакції:

"Держава відповідальна за економічне використання природних ресурсів, стан навколишнього середовища, достовірну інформацію про нього, покриття шкоди, завданої здоров'ю людей екологічними правопорушеннями, не допускає виробництва і розповсюдження небезпечних продуктів харчування і предметів побуту".

 

Враховано частково

 

45.

Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання у співробітництві із світовим співтовариством наслідків Чорнобильської катастрофи планетарного масштабу, збереження ґенофонду українського народу є обов'язком держави.

-362- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Статтю 15 (додаткова) викласти в редакції:

"Збереження екології, природних ресурсів України, генофонду українського народу, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є обов'язком держави".

 

Враховано

Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу є обов'язком держави.

 

 

-363- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У статті 15 (додаткова) слова "генофонду українського народу" замінити словами "генофонду народу України", знявши тим самим можливі расистські тлумачення у майбутньому.

 

Враховано частково

 

 

 

-364- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

У статті 15 (додаткова) замість слів "збереження генофонду українського народу" записати: "збереження здоров'я народу України".

 

Відхилено

 

 

 

-365- Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

У статті 15 (додаткова) замість слів "українського народу" записати "народу України".

 

Відхилено

 

 

 

-366- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 15 (додаткова) викласти в редакції:

"Забезпечення екологічно-ядерної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання у співробітництві із світовим співтовариством наслідків Чорнобильської катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу є пріоритетно невідкладним обов'язком держави".

 

Відхилено

 

 

 

-367- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Із статті 15 (додаткова) слова "збереження генофонду є обов'язком держави" виключити.

Цими словами розпочати частину першу статті 50 (45).

 

Відхилено

 

 

 

-368- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У статті 15 (додаткова) слова "українського народу" замінити на "народу України".

 

Відхилено

 

 

 

-369- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Статтю 15 (додаткова) викласти в редакції:

"Збереження генофонду українського народу, забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання у співробітництві..." і далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-370- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

Статтю 15 (додаткова) викласти в редакції:

"Гарантування екологічної безпеки і підтримання екологічної

рівноваги на території України, подолання у співробітництві із світовим співтовариством наслідків Чорнобильської катастрофи, яка має планетарні масштаби, збереження генофонду українського народу є обов'язком держави".

 

Враховано частково

 

46.

Стаття 16 ( додаткова )

-371- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 340)

Статтю 16 (додаткова) викласти в редакції:

"Забезпечення національної безпеки України є найважливішою функцією держави - справою всього українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності кордонів покладається на воєнну організацію держави.

Збройні Сили та інші військові формування України не можуть бути використані будь-ким для обмеження прав і свобод громадян чи з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади і перешкодженню їх діяльності, крім випадків, передбачених законом.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких озброєних формувань, не передбачених законом, а також перебування іноземних військ інших держав".

 

Враховано частково

Стаття 17

 

 

-372- Н.д.Глухівський Л.Й.(Округ N 277)

Статтю 16 (додаткова) доповнити частиною такого змісту:

"В офіційній діяльності Збройних Сил України та інших її військових формувань вживається державна мова".

 

Враховано частково

 

 

 

-373- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Статтю 16 (додаткова) розділити на дві окремі статті - 16 і 17, відповідно змінивши нумерацію статтей.

 

Відхилено

 

 

 

-374- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Статтю 16 (нову) викласти в редакції:

"Безпека України, сутність якої полягає у захисті життєвоважливих національних інтересів України, є найважливішою функцією держави, справою всього українського народу. Здійснення цих функцій регламентується цією Конституцією,іншими нормативними актами держави".

 

Враховано частково

 

 

 

-375- Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

Статтю 16 (додаткова) викласти в редакції:

"Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її військової, політичної, економічної, екологічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу".

 

Враховано частково

 

47.

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу.

-376- Н.д.Поровський М.І.(Округ N 341)

Частину першу статті 16 (додаткова) викласти в редакції:

"Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної, національної та інформаційної безпеки", далі за текстом.

 

Враховано частково

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

 

 

-377- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) У частині першій статті 16 (додаткова) слово "найважливішими" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-378- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У частині першій статті 16 (додаткова) замість слів "українського народу" записати "народу України".

 

Відхилено

 

 

 

-379- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 16 (додаткова) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-380- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

У частині першій статті 16 (додаткова) вжито не зовсім вдале поняття "найважливішими функціями", оскільки відсутня класифікація функцій (та вона і неможлива) держави на найважливіші, важливі і менш важливі.

 

Відхилено

 

48.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

-381- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину 2 статті 16 (додаткова) доповнити текстом у редакції:

"Держава створює всі необхідні умови для запобігання воєнному нападу та для збройної відсічі можливій агресії проти України у будь-який час і за будь-яких обставин".

 

Відхилено

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

 

 

-382- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 16 (додаткова) викласти в редакції:

"Оборона Української РСР, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили УРСР. Захист соціалістичної Вітчизни є священний обов'язок кожного громадянина".

 

Відхилено

 

 

 

-383- Н.д.Чурута М.І.(Округ N 251)

Частину другу статті 16 (додаткова) викласти в редакції:

"Оборона України, захист її недоторканності покладаються на Збройні Сили України".

 

Враховано

 

49.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на органи безпеки, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

-384- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину третю статті 16 (додаткова) після слів "на органи безпеки" доповнити словами "та Прикордонні війська".

 

Відхилено

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

 

 

-385- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

Частину третю статті 16 (додаткова) викласти в редакції:

"Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-386- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

У частині третій статті 16 (додаткова) після слова "забезпечення" додати "прав і свобод громадянина, особи, суспільства", далі за текстом; після слів "покладаються на" - додати "суди, прокуратуру, органи внутрішніх справ, Службу безпеки, органи охорони державного кордону", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-387- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Частину третю статті 16 (додаткова) викласти в редакції:

"Забезпечення державної безпеки, а також захист державного кордону України покладається на органи безпеки і органи прикордонної охорони, організація і порядок діяльності яких визначається законами".

 

Враховано частково

 

 

 

-388- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Частину третю статті 16 (додаткова) виключити

 

Відхилено

 

 

 

-389- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Частину третю статті 16 (додаткова) після слів "на органи безпеки" доповнити словами "та прикордонні війська", далі за текстом.

 

Відхилено

 

50.

Збройні Сили України та інші військові формування не можуть бути використані будь-ким для обмежень прав і свобод громадян чи з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади і перешкоджання їх діяльності.

-390- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Частину четверту статті 16 (додаткова) після слів "інші військові формування", доповнити словами "утворені у відповідності із Законом України", далі за текстом.

 

Відхилено

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеженння прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їхній діяльності.

 

 

-391- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Частину четверту статті 16 (додаткова) після слів "перешкоджання їх діяльності" доповнити текстом: "Збройні Сили та інші військові формування підлягають цивільному контролю в межах, визначених законом. Міністр оборони України є цивільною особою".

 

Відхилено

 

 

 

-392- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині четвертій статті 16 (додаткова) слово "перешкоджання" замінити словами "перешкоді в їх діяльності".

 

Відхилено

 

51.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах та інших військових формуваннях. а також членів їх сімей.

-393- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

У частині п'ятій статті 16 (додаткова) слова "Держава забезпечує" замінити на "Держава гарантує".

 

Враховано частково

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

 

 

-394- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Частину п`яту статті 16 (додаткова) розпочати такими словами: "Військова служба в рядах Збройних Сил України - почесний обов'язок громадян України". Далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-395- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину п'яту статті 16 (додаткова) викласти в редакції: "Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах та інших військових формуваннях визначених відповідно до чинного законодавства, а також членів їх сімей".

 

Враховано

 

 

 

-396- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Частину п'яту статті 16 (додаткова) виключити.

 

Відхилено

 

52.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких озброєних формувань, не передбачених законом.

-397- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину шосту статті 16 (додаткова) доповнити положенням такого змісту: "На території України забороняється створення і функціонування будь-яких воєнізованих формувань, не передбачених законом".

 

Враховано

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, що не передбачені законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

 

 

-398- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

У статті 16 (додаткова) останнє речення викласти в редакції:

"В Україні заборонено пропаганду війни та створення і функціонування не передбачених законом військових формувань".

 

Враховано частково

 

53.

Стаття 17 (Стаття 13)

-399- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Статтю 17(нову) викласти в редакції:

"Оборона України, збройний захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності кордонів покладаються на воєнну організацію держави.

Збройні Сили та інші військові формування України не можуть бути використані будь-ким для обмеження прав і свобод громадян чи з метою поваленння конституційного ладу, усунення органів влади і перешкоджанню їх діяльності, крім випадків, передбачених законом.

Держава гарантує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, а також членів їх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких національних і іноземних збройних формувань, не передбачених законом".

 

Враховано частково

Стаття 18

 

 

-400- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 17 (13) доповнити положенням такого змісту:

"Держава забезпечує дотримання принципів і норм міжнародного права у зовнішньополітичній діяльності".

 

Відхилено

 

 

 

-401- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Доповнити статтю 17 (13) положенням такого змісту:

"Для підписання урядом договорів та угод, в яких Україна бере на себе зобов'язання:

а) договорів політичного характеру;

б) договорів чи угод військового характеру;

в) договорів, що стосуються цілісності території держави або використання її іноземною державою;

г) договорів, що накладають фінансові зобов'язання;

д) договорів, які призводять до зміни або відміни будь-якого закону або прийняття законодавчих актів для їх реалізації, необхідне попереднє узгодження та згода Народної Ради України".

 

Відхилено

 

54.

Зовнішньополітична діяльність України спрямовується на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

-402- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статтю 17 (13) після слів "міжнародного співтовариства" доповнити словами "та обов'язкового дотримання принципів і норм міжнародного права".

 

Враховано

Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

 

 

-403- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У статті 17 (13) слова "принципів і норм" переставити місцями.

 

Враховано

 

 

 

-404- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Статью 17(13) дополнить отдельными положениями такого содержания:

"Україна відкидає війну як засіб вирішення міжнародних суперечок, виступає за врегулювання їх виключно мирним шляхом.

У державі заборонено пропаганду війни і будь-яку діяльність, спрямовану на порушення мирних відносин між народами. Такі дії визнаються антиконституційними, і вони підлягають покаранню відповідно до закону.

Україна прагне до створення в Європі і в усьому світі таких умов, які дозволили б Україні стати постійно нейтральною, позаблоковою державою і дотримуватися трьох неядерних принципів: не виробляти, не набувати і не приймати ядерної зброї.

Україна самостійно, на основі народного волевиявлення вирішує питання про вступ до будь-яких політичних та економічних союзів і вільний вихід із них, а також питання про утворення спільно з іншими країнами на добровільних рівноправних засадах об'єднань незалежних держав".

 

Враховано частково

 

 

 

-405- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 17 (13) викласти в редакції:

"Зовнішньоекономічна діяльність Української РСР спрямовується на відродження братерського Союзу народів, які мешкають на території СРСР, і входження України до Союзу Радянських Соціалістичних Республік як суверенної Радянської соціалістичної держави, забезпечення її самостійності, національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права".

 

Відхилено

 

 

 

-406- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Після статті 17 (13) включити статтю 17-а такого змісту:

"Державна політика Української РСР спрямовується на відродження народу України як самостійної рівноправної складової частини нової великої історичної спільності людей - Радянський народ, яка на основі зближення всіх класів і соціальних верств, юридичної і фактичної рівності всіх націй і народностей, їх братерського співробітництва".

 

Відхилено

 

 

 

-407- Н.д.Чурута М.І.(Округ N 251)

У статті 17 (13) слово "національних" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-408- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

У статті 17 (13) після слова "Україна" доповнити словами "як одного із засновників і членів ООН", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-409- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 17 (13) розпочати новим реченням такого змісту:

"Україна є нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї".

 

Відхилено

 

 

 

-410- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

У статті 17 (13) слова "з членами міжнародного співтовариства на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права" виключити.

 

Відхилено

 

55.

Стаття 18 (Стаття 14)

-411- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Н.д.Безуглий А.Г.(Округ N 398)

Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Цушко В.П.(Округ N 315)

Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

та інші народні депутати.

Cтаттю 18 (14) виключити.

 

Враховано

Стаття 19

Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

 

 

-412- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Статтю 18 (14) викласти в редакції:

"Народ і кожен громадянин зобов'язаний берегти українську державу, її конституційний лад і територіальну цілісність. Не допускаються і караються відповідно до закону дії, спрямовані на захоплення державної влади чи на обмеження конституційних прав і свобод громадян від кого б вони не виходили".

 

Враховано в інших статтях

 

56.

Народ і кожен громадянин має право чинити опір будь-кому, хто здійснює спробу ліквідувати українську державу, конституційний лад, порушити її територіальну цілісність або чинить дії, спрямовані на захоплення державної влади, чи спрямовані на обмеження конституційних прав і свобод, якщо інші, передбачені цієї Конституцією засоби, не можуть бути використані.

-413- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Статтю 18(14) викласти в іншій, ніж пропонується, редакції, оскільки це може призвести до політичних репресій за погляди, до вседозволеного насильства і загрожує миру в Україні.

 

Відхилено

 

 

-414- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Початок статті 18(14) викласти в редакції:

"Народ і кожний громадянин має право чинити опір будь-кому, хто спробує ззовні ліквідувати конституційний лад, порушити її територіальну цілісність або чинити дії, спрямовані на незаконне захоплення державної влади", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-415- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Початок статті 18 (14) після слів "Кожен громадянин" доповнити словом "України", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-416- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 18 (14) викласти в редакції:

"Народ залишає за собою право, а кожен громадянин має право чинити опір будь-кому, хто здійснює спробу ліквідувати українську державу, порушити її територіальну цілісність, конституційний лад, або чинить дії, спрямовані на захоплення державної влади чи на обмеження конституційних прав і свобод, якщо інші, передбачені Конституцією засоби, не можуть бути використані".

 

Відхилено

 

 

 

-417- Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Статтю 18 (14) викласти в редакції:

"Народ і кожен громадянин має право чинити опір будь-яким спробам ліквідації Української держави, конституційного ладу, порушенню її суверенітету, цілісності території, національного, правового, економічного та інформаційного простору або діям, спрямованим на захоплення державної влади, обмеження конституційних прав і свобод, якщо інші, передбачені цією Конституцією, засоби не можуть бути використані".

 

Відхилено

 

 

 

-418- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Н.д.Мішура В.Д.(Округ N 225)

Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Н.д.Безуглий А.Г.(Округ N 398)

Н.д.Павленко Е.І.(Округ N 27)

Статью 18(14) изложить в редакции:

"Питання про державний символи України - Державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн України - вирішуються конституційним законом на основі результатів всеукраїнського референдуму.

Столицею України є місто-герой Київ, статус якого визначається окремим законом".

 

Відхилено

 

 

 

-419- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Статтю 18(14) необхідно доопрацювати, оскільки вона містить заклик до громадянського протистояння.

Відхилено

 

 

 

-420- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У статті 18 (14) після слів "здійснює спробу" записати "насильницьким шляхом", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-421- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

У статті 18 (14 слово "спрямовані" ("влади, чи") виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-422- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

У статті 18 (14) слова "і кожен громадянин" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-423- Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

У статті 18 (14) слова "захоплення державної влади" виключити або після цих слів записати "в антиукраїнських цілях".

 

Відхилено

 

 

 

-424- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

У статті 18 (14) після слів "здійснює спробу" додати слова "шляхом насильства".

 

Відхилено

 

 

 

-425- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У статті 18 (14) перед словосполученням "конституційний лад" додати слово "демократичний", після словосполучення "на захоплення державної влади, чи" опустити кому та слово "спрямовані", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-426- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У статті 18 (14) слова "кожен громадянин" та "чи спрямовані на обмеження конституційних прав і свобод" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-427- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Статтю 18 (14) викласти в редакції:

"Народ і кожен громадянин має право чинити опір будь-кому" і далі за текстом

 

Відхилено

 

 

 

-428- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 18 (14) після слів "її територіальну цілісність" доповнити словами: "національний правовий, економічний і інформаційний простір".

 

Відхилено

 

57.

Стаття 19 (додаткова)

-429- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

Доповнити статтю 19 (додаткова) третьою частиною такого змісту: "Посадові особи не здійснюють будь-яких корупційних діянь.

Вони зобов'язані чинити всілякі перепони таким діянням і боротися з ними".

 

Відхилено

 

 

-430- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Статтю 19 (додаткова) доповнити текстом:

"Державні службовці - посадові особи органів виконавчої влади всіх рівнів - несуть юридичну відповідальність аж до кримінальної за діяльність і бездіяльність, що веде до порушення прав і свобод людини і громадянина, визначених цією Конституцією".

 

Відхилено

 

 

 

-431- Н.д.Карпачова H.І.(Округ N 28)

Статтю 19 (додаткова) виключити.

 

Відхилено

 

58.

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, згідно з якими ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

-432- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

У частині першій статті 19 (додаткова) після слів "робити те, що" записати "суперечить законодавству".

 

Відхилено

 

 

-433- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41) У частині першій статті 19 (додаткова) слова "ніхто не може бути примушений" викласти в редакції "нікого не можна примусити", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-434- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині першій статті 19 (додаткова) слово "передбачено" замінити на "передбачене".

 

Враховано

 

 

 

-435- Президент України

Частину першу статті 19 (додаткової) виключити, оскільки конституційне закріплення такої норми дасть формальні підстави не виконувати вимоги, передбачені іншими нормативно-правовими актами (указами, постановами, розпорядженнями тощо).

 

Відхилено

 

59.

Органи державної влади і органи самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти тільки на підставі, в обсязі і у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

-436- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

У частині другій статті 19 (додаткова) слово "законами" замінити на "законодавством".

 

Відхилено

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти тільки на підставі, в обсязі та у спосіб, які передбачені Конституцією України та законами України.

 

 

-437- Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

Кінець частини другої статті 19 (додаткова) завершити словами " і сумлінно виконувати свої обов'язки в інтересах держави, суспільства і громадян".

 

Відхилено

 

 

 

-438- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

У частині другій статті 19 (додаткова) слова "та законами України" замінити словами "та законодавством України".

* Відхилено*

Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41) У частині другій статті 19 (додаткова) слова "і органи самоврядування" замінити на "та місцевого самоврядування", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-439- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

У частині другій статті 19 (додаткова) слово "законами" замінити на "та законодавством".

 

Відхилено

 

 

 

-440- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

У частині другій статті 19 (додаткова) слово "законами" замінити на "законодавством".

 

Відхилено

 

60.

Стаття 20 (Стаття 15)

-441- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

У статті 20 (15) передбачити державну символіку, яка б об'єднувала народ і відповідала його історичним традиціям.

 

Враховано

Стаття 20

 

 

-442- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Статтю 20 (15) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-443- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статтю 20 (15) викласти в редакції статті 23 альтернативного проекту Конституції України, опрацьованого групою членів Тимчасової спеціальної комісії.

 

Відхилено

 

 

 

-444- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Стаття 20(15) щодо державної символіки є неприйнятною.

 

Відхилено

 

 

 

-445- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У статті 20 (15) доцільно було б закріпити положення про малюнок державного герба, розмір та пропорції державного прапора.

Щодо гімну, то музику можна було б затвердити, а слова потрібно змінити, оскільки слова "від Сяну до Дону" - це офіційне визнання територіальних претензій до сусідніх держав, що суперечить офіційній зовнішній політиці України.

 

Враховано частково

 

 

 

-446- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Статтю 20 (15) викласти в редакції: "Державний прапор України - малиновий стяг з гербом України. Державний герб України - історичний герб Війська Запорізького. Державний гімн України - "Живи, Україно, прекрасна і сильна". Статус столиці України визначається Законом "Про столицю України".

 

Відхилено

 

 

 

-447- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

Доповнити статтю 20 (15) окремою п'ятою частиною такого змісту: "Державна символіка України встановлюється окремим законом".

 

Відхилено

 

 

 

-448- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 20 (15) викласти в редакції: "Питання про державні символи України - Державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн України - вирішується конституційним законом на основі результатів всеукраїнського референдуму".

 

Відхилено

 

 

 

-449- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Статтю 20 (15) викласти в редакції:

"Державний прапор, державний герб і гімн України визначаються на всеукраїнському референдумі".

 

Відхилено

 

 

 

-450- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Питання щодо державних символів України - Державний прапор, Державний герб, Державний гімн- вирішується конституційним законом на основі результатів всеукраїнського референдуму.

Столицею України є місто-герой Київ, статус якого визначається окремим законом.

 

Відхилено

 

 

 

-451- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Статтю 20 (15) викласти в редакції:

"Державні символи України (державний прапор, герб, гімн) встановлюються спеціальним законом за результатами всенародного референдуму.

Столицею України є місто Київ".

 

Враховано частково

 

 

 

-452- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Питання щодо впровадження статті 20 (15) вирішувати тільки на основі результатів всеукраїнського референдуму "Про державні символи України".

 

Відхилено

 

 

 

-453- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Статтю 20 (15) викласти в редакції:

"Державні символи України - Державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн України - визначається окремим конституційним законом "Державні символи України".

Столицею України є місто-герой Київ, статус якого визначається окремим законом."

 

Враховано частково

 

 

 

-454- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Статтю 20 (15) викласти в редакції:

"Державними символами України є прапор, герб, гімн. Їх опис і порядок користування встановлюється законом.

Столицею України є місто Київ".

 

Враховано частково

 

 

 

-455- Н.д.Цушко В.П.(Округ N 315)

Статтю 20 (15) викласти в редакції:

"Питання державної символіки України вирішуються конституційним законом України на основі результатів всеукраїнського референдуму, який буде проведений після соціально-економічної стабілізації в країні, але не раніше п'яти і не пізніше десяти років після прийняття Конституції.

До прийняття цього Закону і проведення референдуму використовується нині діюча державна символіка.

Столицею України є м.Київ".

 

Враховано частково

 

 

 

-456- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Статтю 20 (15) у такому вигляді не можна приймати. Введення в дію цієї статті можна здійснити після проведення всенародного референдуму про нову державну символіку згідно з Постановою Верховної Ради України "Про підняття над будинком Верховної Ради України синьо-жовтого прапора" від 4 вересня 1991 року.

 

Відхилено

 

 

 

-457- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 20 (15) викласти в редакції:

"Державними символами України є прапор, герб, гімн та інші атрибути. Їх опис і порядок користування встановлюється законом".

 

Відхилено

 

 

 

-458- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Статтю 20 (15) викласти в редакції:

"Питання про дежавні символи України - Державний прапор України, Деражавний герб України, Державний гімн України - вирішується конституційним законом на основі результатів всеукраїнського референдуму".

Відхилено

 

 

 

-459- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 20 (15) включити до Конституції України за наслідками всеукраїнського референдуму (щодо прапора, герба та гімна України).

 

Відхилено

 

 

 

-460- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Статтю 20 (15) викласти в редакції:

"Державний прапор України - синьо-жовтий стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг.

Державний герб Украни - Знак Княжої держави Володимира Великого золотої барви на синьому щиті в обрамленні калини з держателями: княжим ратником та козаком по обидва боки.

Державний гімн України - національний гімн на мелодію М.Вербицького.

Столицею України є місто Київ".

 

Враховано частково

 

 

 

-461- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Статтю 20 (15) викласти в редакції:

"Форма державного прапора і державного герба встановлюється законом".

 

Відхилено

 

 

 

-462- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Статтю 20(15) викласти в іншій редакції, оскільки закріплення цієї символіки держави недостатньо обгрунтовано історично і геральдично.

 

 

 

 

 

-463- Н.д.Петренко М.І.(Округ N 230)

Статтю 20 (15) викласти в редакції:

Питання про державні символи України - Державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн України - вирішується Конституційним Законом на основі результатів всеукраїнського референдуму", далі за текстом

 

 

Відхилено

 

61.

Державний прапор України, - синьо-жовтий стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг.

-464- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Статтю 20 (15) викласти в редакції:

"Державний прапор України - малиновий стяг. Державний герб України - герб козацької держави - козак з мушкетом в обрамленні калини та колосся пшениці. Державний гімн України - "Живи, Україно".

 

Відхилено

. Державний прапор України - синьо-жовтий стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг.

 

 

-465- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

Частини першу, другу, третю статті 20 (15) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-466- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

У частині першій статті 20 (15) після слова "слуг" додати "зі співвідношенням ширини прапора і його довжини - 2:3".

 

Відхилено

 

 

 

-467- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 20 (15) викласти в редакції:

"Державний прапор Української РСР є прямокутне полотнище, що складається з двох горизонтально розташованих кольорових смуг: верхньої - червоного кольору, що становить дві третини ширини прапора, і нижньої - блакитного кольору, що становить одну третину ширини прапора із зображенням в його верхній частині на відстані однієї третини довжини від держака золотих серпа і молота і над ними червоної п'ятикутної зірки, облямованої золотою каймою. Співвідношення ширини прапора до його довжини 1:2".

 

Відхилено

 

 

 

-468- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частини 1, 2, 3 виключити, записавши натомість такий текст:

"Символами території України як незалежної держави є її Державний прапор, Державний герб та Державний гімн, які обговорюються та затверджуються всенародним голосуванням (референдумом)".

 

Відхилено

 

62.

Державний герб України - Знак Княжої держави Володимира Великого золотої барви на синьому щиті.

-469- Н.д.Кірімов І.З.(Округ N 218)

Частину другу статті 20 (15) викласти в редакції:

"Державний герб України - трисуття (золоте) на синьому щиті".

 

Враховано частково

Державний герб України - Знак Княжої держави Володимира Великого золотої барви на синьому щиті

 

 

-470- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

Частину другу статті 20 (15) викласти в редакції:

"Державний герб України - тризуб золотої барви на синьому щиті".

 

Враховано частково

 

 

 

-471- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 20 (15) викласти в редакції:

"Державний герб Української РСР являє собою зображення серпа і молота, розташованих на червоному щиті в променях сонця і в обрамленні колосся, з написом на червоній стрічці: знизу вінка - "Українська РСР", на правому витку - "Пролетарии, всех стран, соединяйтесь!" і на лівому - "Пролетарі всіх країн, єднайтеся!" Над щитом між колоссям - п'ятикутна зірка".

 

Відхилено

 

63.

Державний гімн України - національний гімн "Ще не вмерла Україна".

-472- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю статті 20 (15) викласти в редакції:

"Державний гімн України - національний гімн на мелодію М. Вербицького".

Враховано частково

Державний гімн України - національний гімн "Ще не вмерла Україна".

 

 

-473- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

Частину третю статті 20 (15) викласти в редакції: "Державний гімн України - національний гімн "Ще не вмерла України ні слава, ні воля..."

 

Враховано частково

 

 

 

-474- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину третю статті 20 (15) викласти в редакції:

"Державний гімн Української РСР - пісня "Державний гімн Української Радянської Соціалістичної Республіки" на слова П.Г. Тичини і М.П.Бажана і на музику авторського колективу під керівництвом А.Д.Лебединця".

 

Відхилено

 

 

 

-475- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Стаття 20 (15) після частини "Державний гімн" доповнити частиною в редакції "Державним гаслом Української РСР є "Пролетарі всіх країн, єднайтеся!"

 

Відхилено

 

 

 

-476- Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

У частині третій статті 20 (15) замість слова "Україна" писати "України" ("ні слава, ні воля").

 

Відхилено

 

 

 

-477- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

Частину третю статті 20 (15) викласти в редакції:

"Державний гімн України, перша строфа і приспів націоанального гімну "Ще не вмерла Україна".

 

Враховано частково

 

 

 

-478- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

Н.д.Матковський О.Б.(Округ N 339)

У частині третій статті 20(15) назву гімну викласти в такій редакції:

"Ще не вмерла України і слава, і воля".

Враховано частково

 

64.

Столицею України є місто Київ.

-479- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Частину четверту статті 20 (15) доповнити словами "статус якого визначається окремим законом".

Враховано в іншій статті

Столицею України є місто Київ.

 

 

-480- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину четверту статті 20 (15) викласти в редакції:

"Місто-столицю Української РСР - наголошує і затверджує Верховна Рада Української РСР".

Відхилено

 

 

 

-481- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Частину четверту статті 20 (15) викласти в редакції:

"Столицею України є місто Київ. Другою столицею України є місто Харків. Статус столиці України, особливість організації влади в них визначається спеціальним законом."

Відхилено