На головну

Порівняльна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція України Друге читання (Розділ 3)Конституційна Комісія УкраїниТимчасова Конституційна комісія УкраїниКонституція України Друге читання (Розділ 2)Конституційна комісіяТимчасова конституційна комісія

РОЗДІЛ III.

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

-1- Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Розділ III доповнити статтею, виклавши її в редакції:

"За народною ініціативою всеукраїнським референдумом можуть вирішуватись будь-які питання, що мають загальнодержавне значення, за винятком зазначених у статті 74 (70) цієї Конституції".

Відхилено

 

 

 

РОЗДІЛ III.

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

 

-2- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Поновити розділ III "Громадянське суспільство і держава" проекту Конституції України в редакції від 26 жовтня 1993 року.

Відхилено

 

 

 

-3- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити розділ III окремою статтею щодо проведення місцевих референдумів, встановивши, що місцевий референдум призначається за рішенням відповідної Ради як за ініціативою не менше третини депутатів або голови Ради, так і за ініціативою громадян України, які мають право голосу та постійно проживають на території цієї Ради, і проводиться відповідно до закону про референдуми.

Відхилено

 

 

 

-4- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Розділ III доповнити положеннями про те, що народ має право виносити на референдум питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і Президента України, а також про дострокове відкликання народного депутата, який не виправдав його довіри.

Відхилено

 

 

 

-5- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Розділ ІІІ назвати "Народне волевиявлення".

Відхилено

 

 

 

-6- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Розділ III доповнити додатковою статтею, яка гарантувала б народу право на законодавчу ініціативу, виклавши її в редакції:

"Народ здійснює законодавчу ініціативу шляхом внесення до Національних Зборів відповідного законопроекту. Законопроект вноситься від імені не менш ніж 300 тисяч виборців. Законопроект про зміни та доповнення до Конституції вноситься від імені не менш ніж 3000000 (трьох мільйонів) виборців.

Порядок утворення ініціативних груп і проведення збору підписів регулюється законом".

Відхилено

 

 

 

-7- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Доповнити розділ III окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Організація і проведення виборів та референдумів покладається на Центральну виборчу комісію, окружні, територіальні та дільничні комісії, які утворюються, діють на підставі, в обсязі і у спосіб, визначені законами".

Відхилено

 

2.

Стаття 69 (Стаття 65)

-8- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Доповнити статтю 69(65) окремою частиною такого змісту:

"Закон визначає порядок організації та проведення виборів, референдуму, всенародного обговорення питань державного життя".

Відхилено

Стаття 69

3.

Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

-9- Н.д.Пасечна Л.Я.(Округ N 126)

Статтю 69 (65) викласти в редакції:

"Народне волевиявлення здійснюється через всеукраїнське опитування з найважливіших питань державного життя, вибори,референдуми та інші форми демократичного життя.

Організація всеукраїнського опитування, виборів, референдуму покладається на Центральну виборчу комісію, окружні, територіальні та дільничні комісії, які утворюються відповідними Радами народних депутатів на основі представництва від політичних партій та інших об'єднань громадян, а порядок визначається окремим законом".

Враховано частково

Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

 

-10- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 69 (65) викласти в редакції:

"Народне волевиявлення здійснюється через всенародне обговорення найважливіших питань державного життя, вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії", далі за текстом редакції статті 73 (65) проекту, запропонованого КПУ.  

Враховано частково

 

 

 

-11- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У статті 69 (65) після слова "референдум" записати "законодавчу ініціативу", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-12- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У статті 69 (65) після слова "референдум" додати слова "народну законодавчу ініціативу", далі за текстом.

Відхилено

 

4.

Стаття 70 (Стаття 66)

-13- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 70 (66) викласти в редакції статті 75 (66) проекту, запропонованого КПУ.

Відхилено

Стаття 70

 

-14- Н.д.Пасечна Л.Я.(Округ N 126)

Статтю 70 (66) доповнити положенням у редакції:

"Реєстрація виборців здійснюється по постійних списках. Обмеження віку та інші вимоги до кандидатів на виборні посади, а також окремі обмеження для обрання на державні посади встановлюються Конституцією і законами України.

Кандидат на виборні посади може бути обраний лише до одного представницького органу державної влади".

Відхилено

 

5.

Право голосу на виборах і референдумі мають громадяни України, які досягли 18 років на день їх проведення.

 

 

Право голосу на виборах і референдумі мають громадяни України, які досягли вісімнадцятирічного віку на день їх проведення.

6.

Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.

-15- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М.(Округ N 167)

Частину другу статті 70 (66) доповнити словами "та громадяни, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі за рішенням суду, що вступив у законну силу".

Відхилено

Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.

 

-16- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 70 (66) доповнити словами "а також обмежені у виборчих правах".

Відхилено

 

 

 

-17- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Статтю 70 (66) доповнити таким текстом:

"Громадянин може бути обраний лише до одного представницького органу державної влади".

Враховано частково

 

7.

Стаття 71 (Стаття 67)

-18- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 71 (67) викласти в редакції статті 71 (67) варіанта проекту, запропонованого КПУ.

Відхилено

Стаття 71

 

-19- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Статтю 71 (67) доповнити таким текстом:

"Вибори до Верховної Ради України (Народної Ради України) та інших представницьких органів державної влади проводяться за змішаною системою".

Відхилено

 

 

 

-20- Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Статтю 71 (67) доповнити частиною другою, виклавши її в редакції:

"Вибори до Верховної Ради України та інших представницьких органів державної влади проводяться за змішаною системою: по одномандатних виборчих округах - за мажоритарною системою при забезпеченні участі незалежних кандидатів та по багатомандатних виборчих округах - на основі пропорційного представництва політичних партій (виборчих об'єднань) і голосування за партійними списками (списками від виборчих об'єднань)".

Відхилено

 

 

 

-21- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Початок першої частини статті 71 (67) викласти в редакції:

"Вибори до органів державної влади, місцевих Рад і органів місцевого самоврядування", далі за текстом.

Відхилено

 

8.

Вибори до органів державної влади і місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

-22- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Доповнити частину першу статті 71 (67) словами "вибори до Народної Ради України проводяться за мажоритарно-пропорційною системою".

Відхилено

Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

-23- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину першу статті 71 (67) доповнити словами: "відповідно до Закону про вибори".

Відхилено

 

 

 

-24- Н.д.Пасечна Л.Я.(Округ N 126)

Частину першу статті 71 (67) доповнити положенням, виклавши його в редакції:

"та забезпеченні вільного висування кандидатів від політичних партій, а також виборцями у трудових колективах, за місцем проживання, навчання, військової служби. Моральним обов'язком громадян України, а також їх правом вважається участь у виборах.

Вибори до Верховної Ради України та інших представницьких органів державної влади проводяться за змішаною системою: по одномандатних округах - за мажоритарною системою, по багатомандатних - на основі пропорційного представництва політичних партій (виборчих об'єднань)".

Відхилено

 

 

 

-25- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

В першій частині статті 71(67) перед словом "місцевого" додати "органів", далі за текстом.

Враховано

 

9.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

 

 

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

10.

Стаття 72 (Стаття 68)

-26- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

У статті 72 (68) визначити, що всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Народною Радою України.

Відхилено

Стаття 72

 

-27- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 72 (68) викласти в редакції статті 77 (68) варіанта проекту, запропонованого КПУ.

Відхилено

 

 

 

-28- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Статтю 72 (68) доповнити частиною третьою, виклавши її в редакції:

"Місцеві референдуми призначаються органами місцевого самоврядування відповідно до закону. Місцевий референдум проголошується за ініціативою громадян за умови, що підписи про призначення референдуму складають не менше 10 відсотків населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці".

Відхилено

 

 

 

-29- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Статтю 72 (68) доповнити частиною такого змісту:

"Рішення вважається прийнятим всеукраїнським референдумом, якщо за нього проголосувала більшість громадян, які мають право голосу".

Відхилено

 

 

 

-30- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Статтю 72 (68) викласти в редакції:

"Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або за народною ініціативою за вимогою трьох мільйонів громадян".

Враховано частково

 

11.

Всеукраїнський референдум призначається Народною Радою України або Президентом України відповідно до повноважень, встановлених Конституцією України.

-31- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Першу частину статті 72(68) викласти в редакції:

"Всеукраїнський референдум призначається виключно Верховною Радою України".

Відхилено

Всеукраїнський референдум призначається Народною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією України.

 

-32- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Частину першу статті 72 (68) викласти в редакції:

"Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або за народною ініціативою за вимогою трьох мільйонів громадян".

Відхилено

 

 

 

-33- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину першу статті 72 (68) викласти в редакції:

"Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Верховною Радою України на вимогу двох мільйонів громадян, які мають право голосу".

Відхилено

 

 

 

-34- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 72 (68) викласти в редакції:

"Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою УРСР згідно з діючим законодавством".

Відхилено

 

 

 

-35- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину першу статті 72 (68) викласти в редакції:

"Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України".

Відхилено

 

 

 

-36- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У частині першій статті 72 (68) замість слів "Народною Радою України" записати "Верховною Радою України".

Відхилено

 

 

 

-37- Н.д.Пасечна Л.Я.(Округ N 126)

Частину першу статті 72 (68) викласти в редакції:

"Всеукраїнський референдум, опитування (дорадчий референдум) призначається Верховною Радою України, а у окремих випадках - Президентом України, згідно зі ст.106 п.6 Конституції України".

 

 

 

 

-38- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині першій статті 72 (68) після слів "Президентом України" записати "або народної ініціативи".

Відхилено

 

12.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу трьох мільйонів громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрані не менше ніж у двох третинах областей і не менше ніж по 100 тисяч підписів у кожній.

-39- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині другій статті 72(68) умову щодо 100 тисяч підписів виключити.

Це норма закону, а не Конституції.

 

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрані не менше ніж у двох третинах областей і не менше ніж по 100 тисяч підписів у кожній.

 

-40- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М.(Округ N 167)

Частину другу статті 72 (68) закінчити словами "які мають право голосу", решту тексту виключити.

Відхилено

 

 

 

-41- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У частині другій статті 72 (68) слова "трьох мільйонів громадян, які мають право голосу" замінити на "п'яти процентів виборців".

Відхилено

 

 

 

-42- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину другу статті 72 (68) після слова "проголошується" доповнити словами "Верховною Радою України". Текст після слів "які мають право голосу" виключити.

Відхилено

 

 

 

-43- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

Частину другу статті 72 (68) доповнити словами "проголошується за спільним рішенням Президента і Народної Ради України".

Відхилено

 

 

 

-44- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

У частині другій статті 72 (68) визначити термін, протягом якого мають бути зібрані підписи щодо проведення всеукраїнського референдуму.

Відхилено

 

 

 

-45- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

У частині другій статті 72 (68) цифру "100" замінити на "50".

Відхилено

 

 

 

-46- Н.д.Аксененко С.І.(Округ N 254)

У частині другій статті 72 (68) виключити слова "ніж по 100 тисяч підписів у кожній", натомість записати "підписів ніж по 13-15 відсотків від загальної чисельності населення у кожній з цих областей".

Відхилено

 

 

 

-47- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Із частини другої статті 72 (68) виключити слова "і не менше ніж по 100 тисяч підписів у кожній".

Відхилено

 

 

 

-48- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 72 (68) викласти в редакції:

"Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу трьох мільйонів громадян, які мають право голосу, з будь-якого питання і незалежно від рішенння державних органів влади".

Відхилено

 

 

 

-49- Н.д.Пасечна Л.Я.(Округ N 126)

У частині другій статті 72 (68) після слова "проголошується" записати "Верховною Радою", а після слів "не менше" доповнити таким текстом: "50 тисяч підписів у кожній. Проект закону і рішення вважається прийнятим народом, якщо "за" подано більшість голосів виборців, зареєстрованих на день голосування".

Відхилено

 

 

 

-50- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Часть вторую статьи 72 (68) изложить в редакции:

"Всеукраинский референдум по инициативе трех миллионов избирателей назначается Народным Советом при условии, что подписи собраны не менее чем в двух третях областей в количестве не менее 100 тысяч в каждой".

Враховано частково

 

 

 

-51- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У частині другій статті 72 (68) цифрові терміни замінити на відсотки.

Відхилено

 

 

 

-52- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині другій статті 72 (68) виключити слова "Президентом України", замість слів "трьох мільйонів" записати "п'ятсот тисяч" та після слів "право голосу" поставити крапку.

Відхилено

 

 

 

-53- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Частину другу статті 72 (68) розпочати словами:

"Всеукраїнський референдум за народної ініціативи призначається Верховною Радою України", далі за текстом.

Відхилено

 

13.

Стаття 73 (Стаття 69)

-54- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Статтю 73 (69) виключити.

Відхилено

Стаття 73

 

-55- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Статтю 73 (69) доповнити реченням в редакції:

"про назву держави, характер суспільно-політичного ладу, про державну символіку".

Відхилено

 

 

 

-56- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Статтю 73 (69) доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Порядок проголошення місцевого референдуму, компетенція та наслідки прийнятих рішень визначаються законом".

Відхилено

 

14.

Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну териториторії України.

-57- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити статтю 73 (69) словами "а також про державну символіку України".

Відхилено

Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

 

-58- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Статтю 73 (69) викласти в редакції:

"Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про назву держави, зміну території України, суспільно-політичного устрою, форми правління, вступу і виходу з міждержавних союзів, державну символіку та статус мови".

Враховано частково

 

 

 

-59- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Статтю 73 (69) викласти в редакції:

"Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про характер суспільно-політичного ладу у державі, форму державного правління, державну символіку, зміну території України, входження України до будь-яких міждержавних політичних, економічних та військових союзів та про вихід з них".

Враховано частково

 

 

 

-60- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Статтю 73 (69) викласти в редакції:

"Виключно всеукраїнським (всенародним) референдумом вирішуються питання про зміну території і кордонів України; вступ у міждержавні союзи і вихід з них; характер побудови суспільно-політичного ладу та форму державного правління; дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і Президента України".

Враховано частково

 

 

 

-61- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 73 (69) викласти в редакції:

"Виключно Всеукраїнським референдумом вирішуються питання про характер суспільно-політичного ладу в Україні, форму державного управління, державну символіку, зміну території та вступ України до міждержавних союзів".

Враховано частково

 

 

 

-62- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

У статті 73 (69) слова "території України" замінити словами "територіальної цілісності України".

Відхилено

 

 

 

-63- Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Статтю 73 (69) викласти в редакції:

"Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про назву держави, характер суспільно-політичного ладу, форму державного правління, державну символіку, зміну території України, входження України до будь-яких міждержавних політичних, економічних і військових союзів та про вихід з них".

Враховано частково

 

 

 

-64- Н.д.Пасечна Л.Я.(Округ N 126)

Статтю 73 (69) викласти в редакції:

"Тільки всеукраїнським референдумом вирішуються питання про назву держави, характер суспільно-політичного ладу, форми державного правління, державну символіку, зміну території України, а також входження України до міждержавних політичних, економічних і військових союзів та про вихід з них.

З питань місцевого життя можуть проводитись місцеві референдуми (опитування)".

Враховано частково

 

 

 

-65- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Доповнити кінець статті 73(69) словами "та вступ її до міждержавних союзів".

Знято

 

15.

Стаття 74 (Стаття 70)

-66- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 74 (70) виключити.

Відхилено

Стаття 74

16.

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та про амністію.

-67- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Поновити статтю у попередній редакції проекту.

Відхилено

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та про амністію.

 

-68- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Статтю 74 (70) після слів "не допускається" доповнити словами "щодо питань про ліквідацію державної незалежності та", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-69- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 74 (70) доповнити новими частинами, виклавши їх у редакції:

"Народна законодавча ініціатива здійснюється шляхом збору 200 тисяч підписів громадян України, що мають право голосу на підтримку законопроекту".

"Законопроект, внесений до Верховної Ради України в порядку народної ініціативи, розглядається невідкладно".

Відхилено

 

 

 

-70- Н.д.Пасечна Л.Я.(Округ N 126)

Статтю 74 (70) доповнити положенням, виклавши його в редакції:

"Народом здійснюється законодавча ініціатива:

- законопроект вноситься від імені не менше ніж 200 тисяч громадян, які мають право голосу;

- зміни і доповнення до Конституції України вносяться від імені не менше одного мільйона громадян, які мають право голосу. Порядок утворення ініціативних груп та проведення збирання підписів регулює закон".

Відхилено