На головну

Порівняльна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція України друге читання (Розділ 4)Конституційна комісіяТимчасова Конституційна комісія

РОЗДІЛ IV.

НАРОДНА РАДА УКРАЇНИ

-1- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

Н.д.Чурута М.І.(Округ N 251)

Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Н.д.Кожушко О.М.(Округ N 145)

Н.д.Пєхота В.Ю.(Округ N 374)

Н.д.Симоненко П.М.(Округ N 150)

Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

У назві розділу ІV та в наступних статтях цього та інших розділів слова "Народна Рада України" замінити на "Верховна Рада України".

 

Відхилено

 

Розділ IV.

Народна Рада України

 

 

-2- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Розділ ІV доповнити положеннями про роль і повноваження Президії Верховної Ради України.

Відхилено

 

 

 

-3- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Замість терміну "депутат" застосувати "народний депутат".

Враховано

 

 

 

-4- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити розділ IV окремими статтями, виклавши їх у редакції:

"Стаття (після статті 89)

Органом Верховної Ради України, який забезпечує зв'язок Верховної Ради з її комітетами, іншими органами, що утворені Верховною Радою, народними депутатами, координує їх діяльність, вирішує інші питання, пов'язані з організацією діяльності Верховної Ради та її органів, народних депутатів України, є Президія Верховної Ради України.

До складу Президії Верховної Ради України за посадою входять Голова Верховної Ради, його заступники, голови комітетів Верховної Ради. За рішенням Верховної Ради до складу її Президії можуть входити також керівники депутатських груп (фракцій), інших органів, утворених Верховною Радою з числа народних депутатів України.

Президія організує свою роботу відповідно до цієї Конституції, Регламенту Верховної Ради України, Положення про Президію Верховної Ради України, яке затверджується Верховною Радою України."

Відхилено

 

 

 

-5- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

"Стаття (після статті 90)

Президент України має право призначати всеукраїнський референдум про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Якщо за результатами референдуму народ України проголосує за дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, Президент України у двотижневий термін після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів референдуму приймає рішення про розпуск Верховної Ради України та про призначення позачергових виборів народних депутатів України.

У разі, коли за результатами референдуму народ України не проголосує за дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, вона у двотижневий термін після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів референдуму може прийняти рішення про відставку Президента України і призначити позачергові вибори Президента України."

Відхилено

 

 

 

-6- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Назву розділу ІV "Народна Рада України" замінити на "Парламент України".

Відхилено

 

 

 

-7- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Назву розділу IV викласти в редакції, запропонованій КПУ.

Відхилено

 

 

 

-8- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Повернутися до форми двопалатного парламенту з чітким розподілом функцій між нижньою та верхньою палатами.

Відхилено

 

 

 

-9- Президент України

Здійснення передбаченого проектом великого обсягу повноважень є практично неможливим для однопалатного парламенту. Він є реальним для двопалатного з послідовно проведеною спеціалізацією палат.

Відхилено

 

 

 

-10- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Доцільно також використати в цьому розділі положення глави 18 "Бюджет. Фінансовий контроль" проекту Конституції України в редакції від 26 жовтня 1993 року.

Відхилено

 

 

 

-11- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Назву розділу ІV "Народна Рада України" замінити на "Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки".

Відхилено

 

 

 

-12- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Розділ четвертий викласти в редакції, запропонованій народним депутатом О.Морозом (додаток 2 до проекту від 11 березня 1996 року).

Відхилено

 

 

 

-13- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Розділ ІV доповнити статтею в редакції:

"Голова Верховної Ради України, його заступники, голови комітетів та керівники депутатських фракцій утворюють Президію Верховної Ради України.

Президія Верховної Ради є підзвітним Верховній Раді України органом.

Президія Верховної Ради України:

1) скликає чергові та позачергові сесії Верховної Ради України;

2) організовує підготовку сесій Верховної Ради України;

3) координує діяльність комітетів Верховної Ради України;

4) сприяє народним депутатам України у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними довідковими і аналітичними матеріалами та інформацією;

5) організовує проведення обговорення проектів законів України та інших актів Верховної Ради України;

6) забезпечує публікацію законів та інших актів Верховної Ради України, видання збірників законодавчих актів;

7) спрямовує діяльність Інституту законодавства Верховної Ради України.

Президія Верховної Ради України видає постанови з питань, віднесених до її відання".

Відхилено

 

 

 

-14- Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

Назву вищого законодавчого органу викласти в редакції: "Національна Рада".

Відхилено

 

 

 

-15- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Раздел V дополнить отдельной статьей в редакции:

"При Президенте Украины функционирует Администрация Президента, штат которой равен количеству министерств и комитетов Кабинета Министров, плюс количество областей, автономных республик и городов республиканского подчинения плюс 50 человек".

Відхилено

 

 

 

-16- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Розділ ІV викласти в редакції:

"Ради народних депутатів і порядок їх обрання

Розділ__. Система і принципи діяльності Рад народних депутатів

Ст.__. Ради народних депутатаів - Верховна Рада України, обласні Ради народних депутатів, міські, районні, районні в містах, селищні і сільські Ради народних депутатів - становлять єдину систему органів державної влади.

Враховано частково

 

 

 

Ст.__. Строк повноважень Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим - чотири роки.

Строк повноважень обласних Рад народних депутатів, міських, районних, районних у містах, селищних і сільських Рад народних депутатів - чотири роки.

Вибори до Рад народних депутатів призначаються не пізніше як за два місяці до закінчення строку повноважень відповідних Рад.

 

 

 

 

Ст.__. Найважливіші питання, віднесені до відання відповідних Рад народних депутатів, розглядаються і вирішуються на їх сесіях. Ради народних депутатів створюють виконавчі і розпорядчі, а також інші підзвітні їм органи, обирають постійні комісії.

Ст.__. Ради народних депутатів утворюють органи народного контролю, які поєднують державний контроль з громадським контролем трудящих на підприємствах, у колгоспах, установах і організаціях державної власності.

 

 

 

 

Органи народного контролю контролюють виконання державного замовлення, ведуть боротьбу з порушеннями державної дисципліни, проявами місництва, відомчого підходу до справи, безгосподарністю і марнотратством, тяганиною і бюрократизмом, сприяють удосконаленню роботи державного апарату.

Порядок організації і діяльності органів народного контролю визначається Законом України " Про народний контроль України".

 

 

 

 

Ст.__. Ради народних депутатів безпосередньо і через створювані ними органи керують усіма галузями державного, господарського і соціально-культурного будівництва, приймають рішення, забезпечують їх виконання, здійснюють контроль за проведенням рішень у життя (?? предпринимательства).

 

 

 

 

Ст.__. Діяльність Рад народних депутатів будується на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань гласності, регулярної звітності виконавчих і розпорядчих органів, інших створюваних Радами органів перед Радами і населенням, широкого залучення громадян до участі в їх роботі.

 

 

 

 

Розділ__. Виборча система

Ст.__. Вибори народних депутатів до всіх Рад народних депутатів проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Ст.__. Вибори народних депутатів до всіх Рад народних депутатів є загальними, право обирати і бути обраними мають громадяни України, які досягли 18 років.

Громадянин України може одночасно бути народним депутатом тільки в одній Раді народних депутатів.

 

 

 

 

Особи, які входять до складу Кабінету Міністрів України, державних комітетів і відомств України,Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України, Генеральної прокуратути України, виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів не можуть бути депутатами Рад народних депутатів.

 

 

 

 

Військовослужбовці Міністерства оборони, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії України та інших військових формувань України не мають права бути народними депутатами Рад народних депутатів. Після виходу у відставку вони мають право бути народними депутатами Рад народних депутатів.

У виборах не беруть участі психічно хворі громадяни, визнані судом недієздатними, особи, які тримаються в місцях позбавлення волі, а також особи, які знаходяться рішенням суду в місцях примусового лікування.

 

 

 

 

Ст.__. Вибори народних депутатів до всіх Рад є рівними: кожний виборець має один голос, виборці беруть участь у виборах обов'язково і на рівних засадах.

Ст.__. Вибори народних депутатів до всіх Рад є прямими: народні депутати обираються громадянами безпосередньо.

Ст.__. Голосування на виборах народних депутатів до всіх Рад є таємним, контроль за волевиявленням голосуючих не допускається.

 

 

 

 

Ст.__. Право висування кандидатів у народні депутати до всіх Рад належить громадянам, політичним партіям, громадським організаціям, зборам виборців за місцем проживання.

Кожний учасник передвиборних зборів може пропонувати для обговорення будь-які кандидатури, в тому числі і свою.

До виборчих бюлетенів може бути включено будь-яку кількість кандидатів.

Кандидати в депутати беруть участь у виборчій кампанії на рівних засадах.

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів народних депутатів до всіх Рад, проводяться виборчими комісіями з єдиного централізованого фонду, створюваного за рахунок державних коштів, коштів громадян, політичних партій, громадських організацій, що висунули кандидата з метою забезпечення рівних умов для кожного кандидата в народні депутати.

 

 

 

 

Ст.__. Підготовка до виборів народних депутатів до всіх Рад здійснюється відкрито і гласно.

Вибори народних депутатів до Рад народних депутатів проводяться по виборчих округах, що відповідають районам міста і села.

Проведення виборів до всіх Рад забезпечують виборчі комісії, які утворюються з представників громадян, політичних партій, громадських організацій, зборів виборців за місцем проживання.

Порядок формування виборчих комісій та проведення виборів до Рад народних депутатів визначається законами України про виборчі комісії по виборах народних депутатів Рад народних депутатів, про вибори народних депутатів України, про вибори народних депутатів обласних Рад, про вибори народних депутатів місцевих Рад, про вибори народних депутатів районних Рад.

 

 

 

 

Громадянам України, політичним партіям, громадським організаціям гарантується можливість вільного і всебічного обговорення політичних, ділових і особистих якостей кандидатів у народні депутати, а також право агітації за чи проти кандидата на зборах, у пресі, по телебаченню, радіо.

Розділ. Орган законодавчої влади

Народний депутат України

 

 

 

 

Ст.____. Народний депутат України є уповноваженим та відповідальним представником народу України в представницькому, законодавчому органі державної влади України - Верховній Раді України. Беручи участь у роботі Верховної Ради України та її органах народні депутати України покликані виражати і захищати суспільні інтереси та інтереси своїх виборців, брати активну участь у здійсненні законодавчої та контрольної функції Верховної Ради України.

При виконанні своїх функцій і повноважень народний депутат України керується Конституцією, законами України, постановами Верховної Ради України, а також своєю совістю.

 

 

 

 

Ст.____. Повноваження народного депутата України починаються з дня відкриття першої сесії Верховної Ради України і закінчуються в день відкриття першої сесії Верховної Ради наступного скликання.

Ст.____. Повноваження народного депутата України припиняються достроково за рішенням Верховної Ради України.

 

 

 

 

Ст.____. Народний депутат України здійснює свої повноваження з повним звільненням від виробничих або службових обов'язків. Звільнення здійснюється після його обрання у порядку переводу.

Народному депутату України, який працює на постійній роботі у Верховній Раді Україні забороняється займатись іншою трудовою діяльністю, за винятком викладацької і наукової роботи у вільний від роботи час.

 

 

 

 

Ст.____. Депутатський мандат не сумісний з зайняттям посади та видами діяльності, зазначеними у статті____ Конституції України та Законі України "Про статус народного депутата".

Зайняття народним депутатом України посади, не сумісної з депутатським мандатом, веде до припинення депутатських повноважень.

 

 

 

 

Ст.____. Народний депутат України повинен дотримуватися норм депутатської етики. Неприпустимим є використання депутатом свого статусу всупереч законним інтересам суспільства, громадян, держави.

Ст.____. Народний депутат України зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу Верховної Ради України перед виборцями, а також громадянами, політичними партіями та громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати.

 

 

 

 

Народний депутат України відповідальний перед виборцями свого округу і їм підзвітний.

Ст.____. Народний депутат України, який не виправдав довір'я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними на підставах і в порядку, встановленим Законом України "Про відклікання народного депутата України".

 

 

 

 

Ст.____. Народний депутат України є членом Верховної Ради України і має всі права, що забезпечують його активну участь у діяльності Верховної Ради та утворених нею органів, він несе відповідальність перед Верховною Радою, виконує доручення Верховної Ради та її органів.

 

 

 

 

Ст.____. Народний депутат України має депутатське посвідчення і нагрудний знак.

Права народного депутата:

- брати участь у дебатах;

- ставити запитання доповідачам, головуючому на засіданнях сесії Верховної Ради;

- вимагати відповідь на питання;

- виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій;

- виступати з мотивів голосування;

- давати довідки;

- звертатися із депутатським запитом до Президента України;

-одержувати відповідь на депутатський запит від Президента України;

- давати оцінку відповіді на свій депутатський запит;

- вимагати проведення обговорення відповіді на свій депутатський запит;

- вимагати прийняття відповідної постанови Верховної Ради за результатами розгляду депутатського запиту;

 

 

 

 

- брати участь у перевірках додержання законів державними органами та об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

- порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, щодо яких є дані про порушення ними чинного законодавства;

- брати участь у депутатському розслідуванні;

- об'єднуватися у фракції;

- об'єднуватися у групи;

- об'єднуватися у міждепутатські групи;

- звертатися із депутатським зверненням до Президента;

- бути присутнім при його розгляді посадовою особою, до якого було пред'явлено звернення;

- невідкладного прийому Президентом, керівниками та іншими посадовими особами державних органів та органів об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій з питань депутатської діяльності;

 

 

 

 

- вимагати усунення порушення Конституції України та законності;

- обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України;

- суворо дотримувати вимог Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України;

- захищати суспільні інтереси та інтереси своїх виборців;

- пропонувати питання для розгляду Верховною Радою України або її органами;

- виходити з законодавчою ініціативою у Верховній Раді України;

- ставити питання про визнання законопроекту терміновим та про винесення його на народне обговорення або референдум;

- виносити проекти постанов, інших актів, поправки до них;

 

 

 

 

- вносити пропозиції та поправки до проектів законів та інших законодавчих актів, а також пропозиції щодо порядку голосування;

- висловлювати думку щодо персонального складу органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України;

- брати участь у дебатах;

- виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій;

- звертатися із депутатськими запитами;

- брати участь у перевірках додержання законів державними органами та об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

- порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, щодо яких є дані про порушення ними чинного законодавства;

 

 

 

 

- брати участь у депутатських розслідуваннях;

- звертатися із депутатськими зверненнями до Президента;

- вимагати усунення порушень Конституції України та законності;

- бути присутнім та брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано;

- виконувати доручення Верховної Ради України та її органів;

- брати участь у контролі за виконанням законів та інших актів Верховної Ради України, рішень її органів;

- інформувати Верховну Раду України та її органи, до складу яких його обрано, про виконання доручень Верховної Ради та її органів.

 

 

 

 

Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх депутатських обов'язків у Верховній Раді України та її органах.

У разі невиконання народним депутатом України своїх обов'язків у Верховній Раді або її органах, порушення ним встановленого порядку їх роботи питання про поведінку депутата може бути розглянуто Верховною Радою або відповідно утвореним нею органом.

Использование мандата члена Верховного Совета не по назначению, то есть не в интересах народа, государства и избирателей, влечет досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины.

 

 

 

 

Всі виплати, пов'язані з виконанням депутатських обов'язків, за дні відсутності депутата без поважних причин не проводяться.

За нетактичное поведение в зале члена Верховного Совета Украины в отношении члена ВСУ или иных участников заседания председатель заседания может сделать члену ВСУ устное предупреждение.

За нереагирование на предупреждение председателя и продолжение нетактичного поведения предупреждение заносится в протокол заседания.

 

 

 

 

Предупреждение члену ВСУ может быть занесено в протокол незамедлительно за публичные угрозы в адрес своих колег, за нанесение оскорблений члену ВСУ или группы членов ВСУ или проявление недобросовестного поведения.

Член Верховного Совета Украины може быть временно удален из зала заседений в случае, если он:

1) после вынесенного ему предупреждения продолжает препятствовать работе Верховного Совета Украины;

2) во время заседания призывает к применению насилия или сам применяет насилие;

 

 

 

 

3) во время заседания публично оскорбляет Президента Украины, Верховный Совет Украины, его Председателя, членов Верховного Совета Украины, Кабинет Министров Украины или Премьер-министра Украины либо угрожает им.

Продолжительность временного удаления из зала заседания составляет не более чем два дня заседаний.

При отказе временно удаленного с заседания члена Верховного Совета Украины подчиниться требованию председателя заседения покинуть зал временно прерывается работа заседания и работники охраны препровождают наказанного члена Верховного Совета Украины из зала заседения. В данном случае строк удаления из зала по решению председателя заседания может быть продлен до пяти заседаний.

 

 

 

 

Член Верховного Совета за оскорбление личности или клевету может привлекаться к ответственности в общем порядке.

Права народного депутата України у Верховній Раді України та її органах.

Народний депутат як член Верховної Ради України користується правом ухвального голосу в усіх питаннях, що розглядаються на засіданнях Верховної Ради та її органів, до складу яких він входить. Народний депутат набуває права ухвального голосу у Верховній Раді з моменту визнання його повноважень Верховною Радою, а її органах - після затвердження Верховною Радою списку членів постійних комісій Верховної Ради України.

 

 

 

 

Народний депутат України, який не є членом якого-небудь органу Верховної Ради може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Народний депутат України має право:

обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України;

пропонувати питання для розгляду Верховною Радою України або її органів; законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

 

 

 

 

Народний депутат України має право депутатського запиту до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-Міністра України, Кабінету Міністрів України, міністрів України, керівників органів, призначених Верховною Радою України, голів місцевих Рад та їх виконавчих комітетів щодо фактів порушень або невиконання Конституції України, законів, постанов та інших актів, прийнятих вищими органами влади та управління України, а також з питань, що мають загальнодержавний характер або передбачених Законом України "Про статус народного депутата України".

 

 

 

 

Запит вноситься в письмовій формі Голові Верховної Ради України.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати офіційну письмову відповідь не пізніш як у 7-денний термін з дня отримання або в інший термін, встановлений Верховною Радою.

 

 

 

 

Відповідь на депутатський запит надсилається Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-Міністром України, Кабінетом Міністрів України, міністрами України, керівниками органів, призначених Верховною Радою України, головами місцевих Рад та їх виконавчих комітетів Голові Верховної Ради та народному депутату України, який його вніс. Відповідь на запит, якщо на цьому наполягає депутат, оголошується головуючим на засіданні Верховної Ради.

Народний депутат має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

 

 

 

 

При обговоренні відповіді на запит на засіданні повинні бути присутні посадові особи, до яких звернуто запит.

За результатами розгляду депутатського запиту Верховна Рада приймає відповідну постанову.

Депутатський запит, відповідь на нього, постанова Верховної Ради, прийнята за результатами розгляду запиту, повинні бути роздані всім депутатам і опубліковані у "Відомостях Верховної Ради України" та газеті "Голос України".

 

 

 

 

Розділ. Права та обов'язки члена постійної комісії з питань оборони і державної безпеки

Народний депутат України як член Верховної Ради України користується правом ухвального голосу в усіх питаннях, що розглядаються на засіданнях постійної комісії з питань оборони і державної безпеки та її підкомісій, до складу яких він входить.

Народний депутат України набуває права ухвального голосу у постійній комісії Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки з моменту визнання його повноважень Верховною Радою України.

Народний депутат України - член постійної комісії має один голос у Верховній Раді України.

 

 

 

 

Народний депутат України, якщо не є членом постійної комісії Верховної Ради України (з питань оборони і державної безпеки) може брати участь у її роботі з правом дорадчого голосу.

Народний депутат України має право:

- обирати і бути обраним на керівні посади комісії;

- пропонувати питання для розгляду постійною комісією;

- вносити проекти постанов, інших актів, поправок до них;

- вносити пропозиції та поправки до проектів законів та інших законодавчих актів, а також пропозиції щодо порядку голосування;

- висловлювати думку щодо персонального складу органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються постійною комісією;

 

 

 

 

- брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, головуючому на засіданні;

- виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування, давати довідки;

- ставити питання про недовіру складу органів, утворених Верховною Радою України, а також посадовим особам, яких обрано, призначено або затверджено Верховною Радою України;

- порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, щодо яких є дані про порушення ними чинного законодавства;

 

 

 

 

- передавати головуючому на засіданні постійної комісії текст свого виступу, окремої думки, заяви, пропозиції і зауваження з питань, що розглядаються комісією, для включення до протоколу і стенографічного звіту засідання;

- безплатно користуватись засобами зв'язку, розмножувальною технікою у комісії;

 

 

 

 

- вносити пропозиції з будь-яких питань, що входять до відання Верховної Ради України та її органів;

- брати участь у перевірках додержання законів розташованими на території України державними органами і органами об'єднань громадян, підприємствами, установами і організаціями;

- брати участь у депутатських розслідуваннях, знайомитися з необхідними для цього документами;

- брати участь у депутатському розслідуванні, яке призначається за рішенням постійної комісії.

 

 

 

 

-17- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Розділ IV "Національні Збори" проекту викласти в такій редакції:

"РОЗДІЛ IV. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади України є Верховна Рада України, до складу якої входять 300 народних депутатів, які обираються терміном на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Враховано частково

 

 

 

Стаття 76. Верховна Рада України розглядає і вирішує питання державного і суспільного життя, що потребують врегулювання законодавчими актами України, а також здійснює установчі та контрольні функції, віднесені до її компетенції.

 

 

 

 

Стаття 77. Верховна Рада України приймає Конституцію, закони і постанови, вносить до них зміни і доповнення, дає їх офіційне тлумачення.

Верховна Рада України приймає звернення, заяви і декларації.

 

 

 

 

Стаття 78. Виключно Конституцією і законодавчими актами України визначаються:

1) державний устрій України; засади організації та діяльності органів законодавчої, виконавчої, судової влади,

місцевого самоврядування, прокуратури; основи формування і діяльності об'єднань громадян та засобів масової інформації;

2) права та свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки людини і громадянина; порядок здійснення державного контролю за забезпеченням прав, свобод і обов'язків громадян України;

3) організація та порядок проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів та голів місцевих Рад;

 

 

 

 

4) правосуб'єктність громадян, громадянство, статус іноземців, осіб без громадянства та біженців; права національних меншин; статус мов; питання міграції;

5) правовий режим власності, майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини; засади правового регулювання підприємницької діяльності та праці, основи використання і відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього середовища;

 

 

 

 

6) діяння, які є злочинними, адміністративними і дисциплінарними порушеннями, відповідальність за них; основні засади судоустрою, судочинства, адвокатури, нотаріату та органів виконання покарань;

7) бюджетна, кредитно-фінансова, податкова системи, порядок затвердження та виконання Державного бюджету, види та розміри податків, зборів та обов'язкових платежів; платники податків і об'єкти оподаткування; порядок випуску і емісії банкнот, державних цінних паперів, їх видів та типів; валюта, проби, вартість та типи національних монет;

 

 

 

 

8) основи соціальної політики, соціального захисту громадян, охорони здоров'я, виховання, освіти і культури, науки, шлюбу та сім'ї;

9) засади оборони та державної безпеки України, забезпечення громадського порядку; правовий режим воєнного і надзвичайного стану; правовий режим державного кордону;

10) загальна структура, чисельність та порядок використання Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, інших військових формувань України; статус іноземних військ на території України;

 

 

 

 

11) порядок укладення, прийняття, затвердження міжнародних договорів України або приєднання України до них, а також порядок їх ратифікації, денонсації чи призупинення;

12) правила здійснення дипломатичних і консульських відносин, порядок відкриття дипломатичних представництв, консульств, представництв при міжнародних організаціях, торговельних представництв України;

13) порядок утворення і ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна їх меж, найменування і перейменування;

 

 

 

 

14) статус столиці, міст загальнодержавного значення;

15) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів;

16) державна символіка, порядок її використання та захисту;

17) статус державних нагород, порядок їх заснування; види та статус військових та інших спеціальних звань, класних чинів, почесних звань України.

Стаття 79. Верховна Рада України:

1) визначає внутрішню і зовнішню політику України;

2) затверджує загальнодержавні програми економічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища;

 

 

 

 

3) затверджує поданий Кабінетом Міністрів України Державний бюджет України, вносить до нього зміни, затверджує звіт про його виконання;

4) призначає та звільняє за поданням Президента України Прем'єр-Міністра України;

5) затверджує за поданням Прем'єр-Міністра України персональний склад Кабінету Міністрів України;

6) призначає та звільняє за поданням Президента України Голову Правління Національного банку України, Голову Фонду державного майна, Голову й членів Контрольної палати;

 

 

 

 

7) обирає за поданням Голови Верховної Ради, Президента та Голови Верховного Суду України суддів Конституційного Суду; за поданням Голови Верховної Ради, Президента та Голови Верховного Суду України затверджує з числа суддів Конституційного Суду Голову Конституційного Суду та двох його заступників; приймає присягу суддів Конституційного Суду України; приймає відставку Голови та суддів Конституційного Суду;

8) обирає та звільняє з посад за поданням Президента України Голову та суддів Верховного Суду України, Голову та суддів Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міського судів;

 

 

 

 

9) призначає та звільняє за поданням Президента України Генерального прокурора України; за поданням Генерального прокурора України затверджує колегію Генеральної прокуратури України;

10) за поданням Голови Верховної Ради України затверджує склад Центральної комісії по виборах народних депутатів України, Президента України та проведення всеукраїнських референдумів за поданням Голови Верховної Ради України;

11) за поданням Голови Верховної Ради України та Президента України обирає Голову Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, обирає половину її складу;

 

 

 

 

12) надає згоду на призначення Президентом України глав дипломатичних представництв України в інших державах та глав представництв України при міжнародних організаціях; ратифікує міжнародні договори і угоди;

13) призначає і звільняє, приймає відставку Уповноваженого Верховної Ради України у правах людини;

14) приймає рішення про проведення всеукраїнського референдуму;

15) здійснює амністію.

 

 

 

 

Верховна Рада України приймає рішення і з інших питань, передбачених Конституцією.

Стаття 80. Верховна Рада України на виконання своїх повноважень:

1) здійснює контроль за виконанням Конституції України та інших законодавчих актів України, дотриманням прав і свобод людини і громадянина в Україні; виконанням загальнодержавних програм;

2) здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України;

3) приймає рішення щодо отримання Україною позик та кредитів або надання економічної та іншої допомоги Україною іноземним державам; здійснює контроль за використанням позик і кредитів, одержуваних Україною;

 

 

 

 

4) розглядає та приймає рішення щодо Програми діяльності Уряду України;

5) розглядає щорічні доповіді Президента України, приймає рішення щодо розгляду його позачергових доповідей;

6) заслуховує звіти органів, які вона утворює або обирає, а також посадових осіб, яких вона призначає, обирає, затверджує або дає згоду на призначення;

7) затверджує укази Президента України про оголошення війни, запровадження воєнного або надзвичайного стану, про загальну або часткову мобілізацію;

8) застосовує вето щодо рішень Президента України та Кабінету Міністрів України, прийнятих на порушення Конституції і законодавчих актів України;

 

 

 

 

9) скасовує постанови Президії Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України;

10) зупиняє дію правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі невідповідності їх Конституції і законодавчим актам України, з одночасним зверненням до Конституційного Суду України про визнання їх нечинними;

11) усуває з посади Президента України в порядку імпічменту; ухвалює рішення про проведення Всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України на вимогу не менше трьох мільйонів виборців або за власною ініціативою;

 

 

 

 

12) оголошує вотум недовіри усьому складові Уряду України чи окремим його членам, що тягне за собою їх відставку;

13) за поданням Президента України достроково припиняє повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, сільських, селищних Рад у разі порушення ними Конституції та законодавчих актів України.

Верховна Рада проводить розслідування і слухання з питань, що належать до її відання.

 

 

 

 

Стаття 81. Верховна Рада України проводить свою роботу сесійно.

Сесії Верховної Ради України складаються з пленарних засідань Верховної Ради України, а також засідань постійних та інших комісій, що проводяться у період між пленарними засіданнями.

На чергові сесії Верховна Рада збирається першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради із зазначенням порядку денного скликаються Головою Верховної Ради з його ініціативи або за вимогою не менше третини визначеного Конституцією складу Верховної Ради чи за пропозицією Президента.

 

 

 

 

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада збирається у дводенний строк без скликання.

Верховна Рада є правомочною за умови обрання не менше двох третин депутатів України від визначеного Конституцією їх складу та оголошення про це Центральної комісії по виборах народних депутатів України, Президента України та проведення всеукраїнських референдумів.

 

 

 

 

Верховна Рада збирається на першу сесію у тридцятиденний термін. День відкриття першої сесії Верховної Ради України визначається Центральною комісією по виборах народних депутатів України, Президента України та проведення всеукраїнських референдумів. З цього часу припиняються повноваження народних депутатів попереднього скликання.

Верховна Рада України працює відповідно до Регламенту Верховної Ради України.

 

 

 

 

Стаття 82. Законодавчі акти вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від фактичної кількості народних депутатів України, повноваження яких визнані і не припинені достроково в установленому законом порядку, крім випадків, передбачених Конституцією.

Засідання Верховної Ради проводяться відкрито і гласно. Рішення про проведення закритих засідань Верховної Ради приймається більшістю голосів від фактичної кількості народних депутатів, повноваження яких визнані і не припинені достроково в установленому законом порядку.

 

 

 

 

Стаття 83. Верховна Рада України утворює не більш п'ятнадцяти постійних комісій (варіант-комітетів), затверджує їх перелік і персональний склад, обирає голів цих комісій. Постійні комісії ведуть законопроектну роботу, здійснюють попередній розгляд і підготовку питань, що належать до відання Верховної Ради України. Верховна Рада України може створювати, коли визнає за необхідне, депутатські слідчі, ревізійні та інші комісії з питань, що належать до відання Верховної Ради України.

 

 

 

 

Стаття 84. Голова Верховної Ради України, його заступники, голови постійних комісій Верховної Ради України утворюють Президію Верховної Ради України.

Президія Верховної Ради України є підзвітним Верховній Раді України органом, який здійснює свої повноваження в межах, передбачених Конституцією.

Президію Верховної Ради України очолює Голова Верховної Ради України.

 

 

 

 

Стаття 85. Президія Верховної Ради України:

1) організує підготовку сесій Верховної Ради України;

2) координує діяльність постійних комісій Верховної Ради України;

3) сприяє народним депутатам України у здійсненні ними своїх повноважень і забезпечує їх необхідною інформацією; Президія Верховної Ради України приймає постанови з питань, віднесених до її відання.

 

 

 

 

Стаття 86. Голова Верховної Ради України та його заступники обираються з числа народних депутатів України таємним голосуванням на строк повноважень Верховної Ради України. Вони можуть бути в будь-який час шляхом таємного голосування відкликані Верховною Радою України.

 

 

 

 

Стаття 87. Голова Верховної Ради України:

1) здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розглядові Верховною Радою України, веде засідання Верховної Ради України, Президії Верховної Ради України, підписує акти Верховної Ради України та її Президії;

2) представляє Верховну Раду України у відносинах з посадовими особами, державними органами і об'єднаннями громадян в Україні та за кордоном;

 

 

 

 

3) представляє Верховній Раді України кандидатури для обрання на посади заступників Голови Верховної Ради України, Голову та членів Центральної комісії по виборах народних депутатів України, Президента України та проведення всеукраїнських референдумів, Уповноваженого Верховної Ради України у правах людини;

4) спільно з Президентом України подає кандидатури для призначення Верховною Радою України Голови Конституційного Суду України. Вносить пропозиції щодо кандидатур для призначення третини складу суддів Конституційного Суду України;

 

 

 

 

5) спільно з Президентом України подає кандидатури для призначення Верховною Радою України Голови Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, пропонує половину її персонального складу;

6) здійснює інші функції, передбачені Конституцією і законами України.

Голова Верховної Ради України видає розпорядження. Заступники Голови Верховної Ради України виконують за його дорученням окремі функції. Один із них заміщає Голову Верховної Ради України в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх обов'язків.

 

 

 

 

Стаття 88. Народні депутати України працюють у Верховній Раді України на постійній основі. Вони не можуть поєднувати депутатську діяльність з будь-якою іншою оплачуваною роботою, крім викладацької та наукової роботи.

Стаття 89. Народний депутат України користується депутатською недоторканністю. Він не може бути заарештований, йому не може бути пред'явлено звинувачення або віддано до суду без його письмової згоди або без згоди Верховної Ради України.

 

 

 

 

Стаття 90. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить народним депутатам України, підтриманим депутатською фракцією (групою) або постійною комісією, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Верховному Суду України, Генеральному прокурору України, Федерації незалежних профспілок України.

Законопроект, внесений до Верховної Ради України в порядку народної ініціативи, розглядається у пріоритетному порядку.

 

 

 

 

Стаття 91. Законодавчий акт, прийнятий Верховною Радою України, у десятиденний термін підписує Голова Верховної Ради і відразу передає його Президенту.

Президент України підписує законодавчий акт України протягом десяти днів з дня його одержання. В цей же термін Президент України може скористатися правом відкладального вето і прийняти рішення про повернення законодавчого акта із зауваженнями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

Якщо під час повторного розгляду законодавчий акт буде прийнятий більшістю голосів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради, Президент зобов'язаний його підписати і опублікувати протягом 10 днів.

 

 

 

 

У разі, коли Президент протягом встановленого терміну не повернув законодавчий акт на повторний розгляд або не підписав його, законодавчий акт набуває чинності без підпису Президента України.

Законодавчий акт набуває чинності після 10 днів з моменту його опублікування, якщо інше не передбачене самим актом, але не раніше дня його опублікування".

 

 

 

2.

Стаття 75 (Стаття 71)

-18- Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Статтю 75 (71) викласти в редакції:

"Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України".

Враховано частково

Стаття 75

 

 

-19- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 75 (71) викласти в редакції:

"Вищим органом державної влади Української РСР є Верховна Рада УРСР, яка є правомочною розглядати і вирішувати будь-яке питання".

Відхилено

 

 

 

-20- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Статтю 75 (71) викласти в редакції:

"Найвищим представницьким органом і єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України".

Враховано частково

 

 

 

-21- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Статтю 75 (71) викласти в редакції:

"Верховна Рада України".

Доповнити реченням: "Верховна Рада України найвищий, постійно діючий, представницький орган".

Відхилено

 

 

 

-22- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Статтю 75 (71) викласти в редакції:

"Вищим законодавчим та представницьким органом України є Верховна Рада". В усіх статтях замінити слово "Народна" на слово "Верховна".

Враховано частково

 

3.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Народна Рада України.

-23- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Н.д.Анісімов Л.О.(Округ N 178)

Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 75(71) викласти в редакції:

"Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України".

Враховано частково

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Народна Рада України.

 

 

-24- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 75 (71) викласти в редакції:

"Верховна Рада є єдиним органом законодавчої влади в Україні.

Верховна Рада України правомочна розглядати і вирішувати будь-яке питання, що не входить згідно з Конституцією до компетенції органів державної виконавчої чи судової влади, а також не є таким, що вирішується виключно всеукраїнським референдумом."

Враховано частково

 

 

 

-25- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статтю 75 (71) викласти в редакції:

"Законодавчу владу в Україні здійснює парламент - Верховна Рада України."

Враховано частково

 

 

 

-26- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Стаття 75 (71) Потребує доопрацювання, бо нині виконавча влада більш тяжіє до законодавчої роботи, ніж до копіткої щоденної практичної роботи.

Відхилено

 

 

 

-27- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У статті 75(71) слово "парламент" виключити.

Відхилено

 

 

 

-28- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

У статті 75 (71) слова "Народна Рада України" виключити, замінивши їх на "Національна Рада України".

Відхилено

 

 

 

-29- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 75 (71) викласти в редакції:

"Верховна Рада України представляє народ України, є вищим органом державної влади і єдиним законодавчим органом держави України.

Верховна Рада України правомочна розглядати і вирішувати будь-яке питання, що не входить згідно з Конституцією до компетенції органів державної виконавчої чи судової влади, а також не є таким, що вирішується виключно всеукраїнським референдумом".

Враховано частково

 

4.

Стаття 76 (Стаття 73)

-30- Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Статтю 76(73) доповнити частиною в редакції:

"Кожен громадянин України може бути обраний народним депутатом не більш як на два строки підряд, визначені цим Законом".

Відхилено

Стаття 76

 

 

-31- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Статтю 76 (73) викласти в редакції:

"Верховна Рада України складається з 450 народних депутатів України, які обираються строком на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Народним депутатом може бути громадянин України, котрому на день голосування виповнилося 25 років, який має право голосу і проживає на території України протягом останніх п'яти років.

Повноваження депутатів визначаються Конституцією та законом про статус народного депутата України".

Враховано частково

 

 

 

-32- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

та інші н.д.

Статтю 76 (73) доповнити частиною в редакції:

"Не може бути обраним до Народної Ради громадянин, який має судимість за скоєння умисного злочину, що не погашена і не знята у встановленому законом порядку".

Враховано

 

5.

Народна Рада України складається з 450 народних депутатів України (депутатів), які обираються строком на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

-33- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину першу статті 76 (73) викласти в редакції:

"Верховна Рада України - однопалатний законодавчий орган, який складається з 450 депутатів, обирається на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування."

Інші статті розділу викласти в редакції нині чинної Конституції.

Враховано частково

Конституційний склад Народної Ради України становить чотириста п'ятдесят народних депутатів України (депутатів), які обираються на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

 

-34- Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Частину першу статті 76 (73) доповнити словами "на основі змішаної мажоритарно-пропорційної системи.".

Відхилено

 

 

 

-35- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу статті 76 (73) після слова "голосування" доповнити словами "за змішаною системою: 225 народних депутатів - за виборчими округами з приблизно рівною кількістю виборців, 225 - за всеукраїнськими партійними списками".

Відхилено

 

 

 

-36- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Частину першу статті 76 (73) після слова "голосування" доповнити словами "225 народних депутатів обираються за партійними списками, 225 - по одномандатних округах".

Відхилено

 

 

 

-37- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

У частині першій статті 76 (73) цифру "450" замінити на "300", доповнити частину словами "відповідно до закону про вибори".

Відхилено

 

 

 

-38- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину першу статті 76 (73) доповнити словами "і є постійнодіючим законодавчим органом".

Відхилено

 

 

 

-39- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

та інші н.д.

Частину першу статті 76 (73) викласти в редакції:

"Народна Рада України складається з 450 народних депутатів України (депутатів), які обираються строком на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною мажоритарно-пропорційною системою".

Відхилено

 

 

 

-40- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У частині першій статті 76 (73) слово "чотири" виключити, записавши замість нього слово "два".

Відхилено

 

 

 

-41- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

У частині першій статті 76 (73) слова "народних депутатів України" виключити, записавши замість них слова "народних послів-парламентаріїв", і так вживати у всьому тексті Конституції.

Відхилено

 

 

 

-42- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У частині першій статті 76 (73) цифру "450" виключити, записавши замість неї на цифру "300".

Відхилено

 

 

 

-43- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

У частині першій статті 76 (73) слова "на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування".

Відхилено

 

 

 

-44- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині першій статті 76 (73) слово "строком" виключити,

записавши замість нього слово "терміном".

Враховано частково

 

 

 

-45- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині першій статті 76 (73) слова "Народна Рада України"

та цифру "450" виключити, записавши замість їх відповідно слова "Верховна Рада України" і цифру "300".

Відхилено

 

6.

Депутатом може бути громадянин України, який досяг на день голосування вісімнадцятирічного віку і має право голосу, проживає на території України протягом останніх п'яти років.

-46- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині другій статті 76 (73) замість слова "вісімнадцятирічного" записати "двадцятирічного".

Враховано частково

Депутатом може бути громадянин України, який на день голосування досяг двадцятиоднорічного віку, має право голосу і проживає на території України протягом останніх п'яти років.

Не може бути обраним до Народної Ради України громадянин, який має судимість за скоєння умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

 

 

-47- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині другій статті 76 (73) слово "вісімнадцятирічного" виключити, замінивши його словом "двадцятиоднорічного".

Враховано

 

 

 

-48- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині другій статті 76 (73) слово "вісімнадцятирічного" виключити, замінивши його словом "двадцятип'ятирічного".

Враховано частково

 

 

 

-49- Н.д.Глухівський Л.Й.(Округ N 277)

Частину 2 статті 76 (73) після слів "проживає на території України протягом останніх п'яти років" доповнити словами "і володіє державною мовою".

Відхилено

 

 

 

-50- Н.д.Кірімов І.З.(Округ N 218)

У частині другій статті 76 (73) слово "п'яти" виключити, замінивши його словом "десяти".

Відхилено

 

 

 

-51- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

Частину другу статті 76 (73) доповнити словами "і володіє державною мовою".

Відхилено

 

 

 

-52- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Частину другу статті 76 (73) розпочати словом "Народний", далі за текстом.

Термін "народний депутат" використовувати в інших статтях стосовно Верховної Ради і народних депутатів.

Враховано

 

 

 

-53- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Частину другу статті 76 (73) викласти в редакції:

"Депутатом може бути громадянин України, який не молодший 21 року на день виборів і має право голосу, проживає на території України протягом останніх п'яти років, володіє державною мовою".

Враховано

 

 

 

-54- Н.д.Чурута М.І.(Округ N 251)

Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

У частині другій статті 76 (73) слово "вісімнадцятирічного" виключити, записавши замість нього слово "тридцятирічного".

Відхилено

 

 

 

-55- Н.д.Шейко П.В.(Округ N 444)

Частину другу статті 76 (73) викласти в редакції:

"Депутатом може бути громадянин України, який вільно володіє державною мовою, досяг на день голосування вісімнадцятирічного віку і має право голосу, постійно проживає на території України протягом останніх десяти років".

Відхилено

 

 

 

-56- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині другій статті 76 (73) слова "проживає на території України протягом останніх п'ять років" виключити.

Відхилено

 

 

 

-57- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Частину другу статті 76 (73) доповнити положенням в редакції:

"Порядок проведення виборів народних депутатів України визначається законом".

Відхилено

 

 

 

-58- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У статті 103 (102) слово "срок" виключити, записавши замість нього слово "термін".

Відхилено

 

 

 

-59- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Частину другу статті 76 (73) викласти в редакції:

"Депутатом може бути громадянин України, який досяг на день голосування двадцяти одного року і має право голосу, проживає на території України протягом останніх п'яти років і вже обирався депутатом Ради будь-якого рівня".

Враховано частково

 

7.

Повноваження депутатів визначаються Конституцією України та законами України.

-60- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

та інші н.д.

Частину третю статті 76 (73) викласти в редакції:

"Порядок проведення виборів депутатів, визначення їх результатів та визнання повноважень депутатів здійснюється відповідно до закону".

Враховано частково

Повноваження депутатів визначаються Конституцією України та законами України.

 

 

-61- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У частині третій статті 76 (73) слова "законами України" виключити, записавши замість них слова "законом про статус народного депутата".

Відхилено

 

8.

Стаття 77 (Стаття 75)

-62- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 77 (73) викласти в редакції:

"Чергові вибори депутатів Верховної Ради Української РСР відбуваються в останню неділю місяця поетапно в такому порядку: в перший рік завершення повноважень депутатів - в січні в округах з 1 по 50, в березні - з 51 по 100, в червні - з 101 по 150, в жовтні - з 151 по 200, в грудні - з 201 по 250; у другий рік завершення повноважень депутатів: в лютому - з 251 по 300 виборчий округ, в травні - з 301 по 350, в жовтні - з 351 по 400, в грудні - з 401 по 450".

Відхилено

Стаття 77

9.

Чергові вибори Народної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Народної Ради України.

-63- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину першу статті 77 (стаття 75) викласти в редакції:

"Чергові вибори Народної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Народної Ради України."

Враховано

Чергові вибори до Народної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Народної Ради України.

 

 

-64- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину першу статті 77 (75) викласти в редакції:

"Вибори до Народної Ради України проводяться в два строки і відбуваються до першого вівторка лютого (половина парламенту обирається через два роки до початку осінньої сесії)".

Відхилено

 

 

 

-65- Н.д.Кожушко О.М.(Округ N 145)

Частину першу статті 77 (75) викласти в редакції:

"Позачергові вибори Верховної Ради України призначаються за рішенням всеукраїнського референдуму або Верховної Ради України".

Відхилено

 

 

 

-66- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Частину першу статті 77 (75) викласти в редакції:

"Чергові вибори одної четвертої частини депутатів (75) відбуваються в останню неділю березня четвертого року їх повноважень у Верховній Раді України".

Враховано частково

 

10.

Позачергові вибори Народної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період 60 днів з дня дострокового припинення повноважень Народної Ради України.

-67- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 77 (стаття 75) викласти в редакції:

"Позачергові вибори Народної Ради України призначаються Президентом України і проводяться протягом 60 днів з дня дострокового припинення повноважень Народної Ради України."

Враховано

Позачергові вибори до Народної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період 60 днів з дня дострокового припинення повноважень Народної Ради України.

 

 

-68- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Частину другу статті 77 (75) виключити.

Відхилено

 

 

 

-69- Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

У частині другій цієї статті передбачити, що позачергові вибори призначає Верховна Рада України, а не Президент.

Відхилено

 

 

 

-70- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

У частині другій статті 77 (75) після слів "Президента України" записати слова "відповідно до Конституції України", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-71- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину другу статті 77 (75) викласти в редакції: "Позачергові вибори народних депутатів проводяться протягом 60 днів з дня дострокового припинення повноважень Верховної Ради України".

Враховано частково

 

 

 

-72- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У частині другій статті 77 (75) слова "Президентом України" виключити, замінивши їх на слова "Верховною Радою Української РСР".

Відхилено

 

 

 

-73- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 77 (75) слова "Президентом України" виключити, записавши замість них слово "Центрвиборчкомом".

Відхилено

 

 

 

-74- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У частині другій статті 77 (75) слова:"призначаються Президентом України" виключити.

Відхилено

 

 

 

-75- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Частину другу статті 77 (75) виключити.

Відхилено

 

 

 

-76- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Частину другу статті 77(75) розпочати словами:"Рішення про", далі за текстом. Слова "Президентом України" виключити, записавши замість них:"Верховною Радою України".

Відхилено

 

11.

Порядок проведення виборів встановлюється законом.

 

 

Порядок проведення виборів встановлюється законом

12.

Стаття 78 (Стаття 76)

-77- Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

У статті 78 (76) передбачити положення про відповідальність депутата перед своїми виборцями і їх право на відкликання депутата у разі зради ним своєї передвиборчої програми.

Відхилено

Стаття 78

 

 

-78- Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Статтю 78 (76) викласти в редакції:

"Депутат зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу Верховної Ради перед виборцями, а також перед колективами та громадськими організаціями, які висунули його кандидатом в депутати.

Депутат, який не виправдав довір'я виборців, може бути відкликаний у встановленому законом порядку".

 

Відхилено

 

 

 

-79- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Статтю 78 (76) доповнити частиною в редакції:

"Держава забезпечує умови для безперешкодного та ефективного здійснення депутатами своїх повноважень".

Відхилено

 

 

 

-80- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 78 (76) викласти в редакції:

"Депутати здійснюють свої повноваження на постійній основі", далі за текстом статті 96 чинної Конституції України.

Враховано частково

 

13.

Депутати не пов'язані імперативним мандатом і здійснюють свої повноваження на постійній основі.

-81- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину першу статті 78 (76) викласти в редакції:

"Мандат депутата є імперативним, депутат підзвітний перед своїми виборцями".

Відхилено

Депутати не пов'язані імперативним мандатом і здійснюють свої повноваження на постійній основі.

 

 

-82- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину першу статті 78 (76) викласти в редакції:

"Депутати здійснюють свої повноваження на постійній основі із збереженням імперативності депутатського мандата", далі за текстом.

Враховано частково

 

 

 

-83- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину першу статті 78 (76) викласти в редакції:

"Депутати здійснюють свої повноваження на постійній основі".

Враховано частково

 

 

 

-84- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У частині першій статті 78 (76) слова "не пов'язані імперативним мандатом" виключити, замінивши їх словами і доповнивши положенням:

"пов'язані імперативним мандатом з виборцями, звітують перед ними і можуть бути в будь-який час відкликані ними. Свої повноваження депутати здійснюють на постійній основі".

Відхилено

 

 

 

-85- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

У частині першій статті 78 (76) слова "не пов'язані імперативним мандатом" виключити.

Відхилено

 

 

 

-86- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

У частині першій статті 78 (76) слово "не" виключити.

Відхилено

 

 

 

-87- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину першу статті 78 (76) виключити.

Відхилено

 

14.

Депутати не можуть мати інший представницький мандат та перебувати на державній службі.

-88- Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

Частину другу цієї статті доповнити словами "займатися будь-якою підприємницькою діяльністю".

Враховано частково інших статтях

Депутати не можуть мати інший представницький мандат та бути на державній службі.

 

 

-89- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

Частину другу статті 78 (76) доповнити словами"та займати посади в комерційних структурах, на підприємствах, в кооперативах та інших організаціях, діяльність яких спрямована на отримання прибутку".

Враховано частково

 

 

 

-90- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину другу статті 78 (76) викласти в редакції:

"Народний депутат України не може бути обраним до інших представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування".

Враховано частково

 

 

 

-91- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 78 (86) виключити.

Відхилено

 

 

 

-92- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину другу статті 78 (76) викласти в редакції:

"Депутати не можуть мати інший представницький мандат. Оформлення депутата на державну службу має наслідком автоматичну втрату депутатського мандата".

Враховано частково

 

 

 

-93- Н.д.Бутейко А.Д.(Округ N 70)

Частину другу статті 78 (76) викласти в редакції:

"Депутати не можуть мати інший представницький мандат, займати будь-які інші оплачувані чи неоплачувані посади чи займатись будь-якою комерційною діяльністю".

Враховано частково

 

15.

Випадки несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

-94- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині третій статті 78 (76) слова "встановлюється законом" виключити, замінивши їх словами "є наслідком втрати його".

Відхилено

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

 

 

-95- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину третю статті 78 (76) викласти в редакції:

"Депутат, який порушив законодавство про несумісність депутатського мандата з зайняттям іншими видами діяльності, автоматично перестає бути депутатом з моменту порушення законодавства, і в його окрузі призначаються позачергові вибори нового депутата".

Відхилено

 

 

 

-96- Н.д.Бутейко А.Д.(Округ N 70)

Частину третю статті 78 (76) виключити.

Відхилено

 

16.

Стаття 79 (Стаття 78)

-97- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Статтю 79 (78) виключити, оскільки давати присягу можна один раз в житті. А давати присягу держслужбовця, присягу в Збройних Силах, Гіпократа і т.ін. не можна.

Відхилено

Стаття 79

 

 

-98- Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Статтю 79 (78) виключити.

Відхилено

 

 

 

-99- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Статтю 79 (78) викласти в редакції:

"Народні депутати України набувають своїх повноважень з моменту складення перед Верховною Радою України присяги такого змісту:

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь спрямувати всю свою діяльність на забезпечення виконання волі народу України, моїх виборців, на розвиток і зміцнення України, підвищення її міжнародного авторитету. Присягаюсь, керуючись Конституцією і законами України, чесно і добросовісно виконувати покладені на мене обов'язки, з гідністю нести високе звання народного депутата України".

Присяга складається в порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України.

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата".

Враховано частково

 

 

 

-100- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Статтю 79 (78) викласти в редакції:

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь спрямовувати всю свою діяльність на забезпечення виконання волі народу України, моїх виборців, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників."

Враховано частково

 

 

 

-101- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Статтю 79 (78) викласти в редакції:

"Перед вступом на посаду народні депутати України на спеціальному засіданні Верховної Ради України складають урочисту присягу перед народом України такого змісту:

"Урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет України, дбати про благо Батьківщини і добробут українського народу.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої передвиборчі і депутатські обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.

Якщо я порушу цю урочисту присягу, хай мене судять судом".

Присягу зачитує кожний народний депутат України особисто на першій для новообраного депутата сесії Верховної Ради України, після чого текст присяги скріпляється особистим підписом.

Присягнувший народний депутат України отримує депутатський мандат. Не складання присяги в визначений законом термін має наслідком втрату депутатського статусу.

Повноваження депутатів починаються з моменту складання урочистої присяги".

Враховано частково

 

 

 

-102- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Статтю 79 (78) доповнити частиною в редакції:

"Регламент Народної Ради України до його застосування повинен подаватися на розгляд Конституційного Суду, котрий дає висновок щодо його відповідності Конституції".

Відхилено

 

17.

Перед вступом на посаду депутати складають перед Народною Радою України присягу такого змісту:

-103- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Перше речення частини першої статті 79 (стаття 78) викласти в редакції:

"Перед вступом на посаду депутати урочисто складають присягу."

Враховано частково

Перед вступом на посаду депутати складають перед Народною Радою України присягу такого змісту:

 

 

-104- Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Частину першу статті 79 (78) після слів "в інтересах" записати слова "своїх виборців", далі за текстом.

Відхилено

 

18.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу.

-105- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 79 (78) після слова "вірність" записати слово "народу".

Відхилено

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу.

19.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

-106- Н.д.Яценко В.М.(Округ N 157)

У частині першій статті 79 (78) слова "в інтересах усіх співвітчизників" виключити, замінивши їх словами "в інтересах трудового народу".

Решту статей викласти в редакції, запропонованій в альтернативних варіантах, підготовлених депутатами, що входять до складу Тимчасової спеціальної комісії.

Відхилено

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

 

 

-107- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині першій статті 79 (78) слово "додержуватися" виключити, записавши замість нього слово "дотримуватися".

Відхилено

 

20.

Присягу зачитує найстарший за віком депутат перед відкриттям першої сесії новообраної Народної Ради України, після чого депутати скріплюють текст присяги підписами.

-108- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 79 (стаття 78) викласти в редакції:

"Присягу зачитує один з наймолодших депутатів перед відкриттям першої сесії навообраної Народної Ради України, після чого депутати скріплюють текст присяги підписами."

Враховано

Присягу зачитує найстарший за віком депутат перед відкриттям першої сесії новообраної Народної Ради України, після чого депутати скріплюють текст присяги підписами.

21.

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандату.

 

 

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.

22.

Повноваження депутатів починаються з моменту складення присяги.

-109- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

Частину шосту статті 79 (78) виключити.

Відхилено

Повноваження депутатів починаються з моменту складення присяги.

 

 

-110- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину четверту статті 79 (78) доповнити словами "і переходу на постійну роботу у Верховну Раду України".

Відхилено

 

23.

Стаття 80 (Стаття 79)

-111- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Статтю 80 (79) доповнити частиною в редакції:

"За посягання на честь і гідність депутата Верховної Ради винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону" і далі "Держава забезпечує особисту безпеку НДУ та його сім'ї".

Відхилено

Стаття 80

 

 

-112- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 80 (79) викласти в редакції:

"Народний депутат користується депутатською недоторканністю. Він не може бути заарештований, йому не може бути пред'явлено звинувачення, або віддано до суду без його письмової згоди, або без згоди Народної Ради України".

Враховано частково

 

 

 

-113- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Статтю 80 (79) доповнити частиною в редакції:

"Депутати мають право на розгляд судових справ, у яких вони виступають в ролі звинувачуваних, у Верховному Суді України".

Відхилено

 

24.

Депутатам гарантується парламентська недоторканність.

-114- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

У частині першій статті 80 (79) слово "парламентська" виключити.

Враховано

Депутатам гарантується недоторканність.

 

 

-115- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Частину першу статті 80 (79) доповнити словами "на період їх повноважень".

Відхилено

 

 

 

-116- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У частині першій статті 80 (79) слово "парламентська" виключити.

Враховано

 

 

 

-117- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

Частину першу статті 80 (79) після слова "недоторканність" доповнити словами "у залі засідань парламенту".

Відхилено

 

 

 

-118- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Частину першу статті 80 (79) після слова "гарантується" записати слово "парламентська", далі за текстом.

Відхилено

 

25.

Депутати юридично не відповідають за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

-119- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

У частині другій статті 80 (79) слова "образу чи" виключити, далі за текстом.

Відхилено

Депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

 

 

-120- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У частині другій статті 80 (79) слова: "або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп" виключити.

Відхилено

 

26.

Депутати не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Народної Ради України до винесення вироку судом.

-121- Президент України

Частину третю статті 80 (79) доцільно залишити у варіанті Конституційної комісії, оскільки затримання депутата під час скоєння ним злочину є не тільки логічним, але і юридично обгрунтованим.

Відхилено

Депутати до винесення вироку судом не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Народної Ради України.

 

 

-122- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині третій статті 80 (79) виключити слова "до винесення вироку судом".

Відхилено

 

 

 

-123- Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Частину третю статті 80 (79) викласти в редакції:

"Депутати не можуть бути затримані чи заарештовані, або віддані до суду без їх письмової згоди або згоди Народної Ради України".

Відхилено

 

 

 

-124- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

У частині третій статті 80 (79) після слова "заарештовані" записати "у приміщенні Народної Ради", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-125- Президент України

Частину третю статті 80 (79) доповнити словами "за винятком затримання під час вчинення ними злочину".

Відхилено

 

 

 

-126- Н.д.Омельченко Г.О.(Округ N 322)

Частину третю статті 80 (79) викласти в редакції:

"Депутати не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Народної Ради України до винесення вироку судом, за винятком, коли депутата застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення".

Враховано частково

 

 

 

-127- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині третій статті 80 (79) після слів "заарештовані", записати слова "і проти них порушена кримінальна справа", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-128- Н.д.Швидкий П.Є.(Округ N 276)

У частині третій статті 80 (79) слова "до винесення вироку судом" виключити.

Відхилено

 

 

 

-129- Н.д.Матковський О.Б.(Округ N 339)

Частину третю статті 80 (79) "Депутати не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Народної Ради України".

Враховано частково

 

27.

Стаття 81 (Стаття 80)

-130- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Статтю 81 (80) доповнити частиною, виклавши її в редакції:

"Процедуру припинення повноваження здійснює Верховна Рада на підставі закону".

Враховано частково

Стаття 81

 

 

-131- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Статтю 81 (80) доповнити частиною в редакції:

"Порядок про відкликання депутата виборцями чи політичною партією визначається законом".

Відхилено

 

 

 

-132- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Статтю 81(80) доповнити частиною в редакції:

"В разі оформлення депутата на державну службу, дострокове припинення повноважень депутата здійснюється автоматично Народною Радою України".

Відхилено

 

 

 

-133- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Частину першу статті 81 (80) доповнити пунктом в редакції:

"відкликання депутата виборцями чи політичною партією, від якої він був обраний".

Відхилено

 

 

 

-134- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

Частину другу статті 81 (80) доповнити пунктами в редакції:

"відмови скласти присягу; несумісності депутатського мандата з зайняттям іншими видами діяльності".

Відхилено

 

 

 

-135- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Частину другу статті 81 (80) доповнити пунктами в редакції:

"відкликання депутата виборцями чи політичною партією, від якої він був обраний;

"невиконання вимоги щодо несумісності мандата депутата з зайняттям іншими видами діяльності".

Відхилено

 

 

 

-136- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У п'ятій частині статті 81(80) слово "суду" замінити на "Верховного Суду України".

Відхилено

 

 

 

-137- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Частину другу статті 81 (80) доповнити пунктом в редакції:

"У разі відкликання його виборцями".

Відхилено

 

 

 

-138- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Статтю 81 (80) доповнити частиною, виклавши її в редакції:

"Порядок відкликання та привід встановлюються окремим Законом України."

Відхилено

 

 

 

-139- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Частину другу статті 81 (80) доповнити пунктом в редакції:

"Повноваження депутатів Верховної Ради України попереднього скликання припиняються одночасно з складанням урочистої присяги новообраним депутатом".

Відхилено

 

 

 

-140- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Частину другу статті 81 (80) доповнити пунктом 6 в редакції:

"при його вступі на яку-небудь іншу державну посаду".

Відхилено

 

28.

Повноваження депутатів припиняються одночасно з припиненням повноважень Народної Ради України.

-141- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Частину першу статті 81 (80) виключити.

Відхилено

Повноваження депутатів припиняються одночасно з припиненням повноважень Народної Ради України.

 

 

-142- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину першу статті 81 (80) доповнити пунктами в редакції:

"6) відкликання депутата виборцями чи політичною партією, від якої він був обраний;

7) невиконання вимог щодо несумісності мандата депутата з іншими видами діяльності".

Відхилено

 

29.

Повноваження депутата припиняються достроково у випадках:

-143- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину 2 статті 81 (80) доповнити пунктами 6 та 7 такого змісту:

"6) невиконанням протягом місяця вимоги щодо несумісності депутатського мандату та непереходу на роботу до Верховної Ради України на постійній основі;

7) відкликання народного депутата України виборцями за невиконання депутатських обов'язків відповідно до закону".

Відхилено

Повноваження депутата припиняються достроково у випадках:

30.

1) складання повноважень за його особистою заявою;

 

 

1) складення повноважень за його особистою заявою;

31.

2) винесення щодо нього обвинувального вироку суду;

-144- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Пункт 2 частини другої статті 81 (80) доповнити словами "що набрав законної сили".

Враховано

2) винесення щодо нього обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

 

 

-145- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У пункті 2 частини першої статті 81 (80) слово "обвинувального" виключити, записавши замість нього слово "обвинувачувального".

Відхилено

 

32.

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

-146- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У пункті 3 частини першої статті 81 (80) слова "безвісно відсутнім" виключити, записавши замість їх слова "таким, що безвісті відсутній".

Відхилено

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

33.

4) втрати ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

-147- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Пункт 4 частини другої статті 81 (80) доповнити словами "або виїзду на проживання за межі України більш як на 6 місяців без поважних причин".

Відхилено

4) втрати ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

 

 

-148- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

У пункті 4 частини першої статті 81 (80) слово "постійне" виключити.

 

 

 

 

 

-149- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Пункт 4 частини першої статті 81 (80) виключити.

Відхилено

 

34.

5) смерті.

 

 

5) смерті.

35.

Рішення про дострокове припинення повноважень депутата приймається більшістю від конституційного складу Народної Ради України.

-150- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 81 (стаття 80) викласти в редакції:

"Рішення Народної Ради України про дострокове припинення повноважень депутата приймається більшістю від її складу, визначеного Конституцією".

Враховано

Рішення про дострокове припинення повноважень депутата приймається більшістю від конституційного складу Народної Ради України.

 

 

-151- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

Частину третю статті 81 (80) викласти в редакції:

"Повноваження депутата достроково припиняються за рішенням суду на підставі закону".

Відхилено

 

 

 

-152- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У частині третій статті 81 (80) слова "від конституційного складу" виключити.

Відхилено

 

 

 

-153- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Частину третю статті 81 (80) доповнити положенням в редакції:

"Рішення про припинення повноважень депутата може бути оскаржене до Конституційного суду".

Відхилено

 

36.

У випадках невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності його повноваження достроково припиняються за рішенням суду на підставі закону.

-154- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю статті 81 (статті 80) викласти в редакції:

"У випадках невиконання вимоги щодо несумісності мандата депутата з іншими видами діяльності його повноваження достроково припиняються за рішенням суду згідно до закону."

Враховано частково

У випадках невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження депутата достроково припиняються за рішенням суду на підставі закону.

 

 

-155- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині четвертій статті 81 (80) слова "За рішенням суду на підставі закону" виключити.

Враховано

 

 

 

-156- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

У частині третій статті 81 (80) після слів "за рішенням" записати слово "Верховного", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-157- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину третю статті 81 (80) викласти в редакції:

"У випадку невиконання вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності або поєднання посад усупереч вимогам закону щодо професіонального статусу народного депутата його повноваження достроково припиняються за рішенням Верховної Ради України, яке може бути оскаржене до суду на підставі закону".

Враховано частково

 

 

 

-158- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині четвертій статті 81 (80) після слова "рішенням" записати слово: "Конституційного", слова "на підставі закону" виключити.

Відхилено

 

 

 

-159- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Частину четверту статті 81 (80) викласти в редакції:

"Порядок відкликання депутата виборцями чи політичною партією визначається законом".

Відхилено

 

 

 

-160- Н.д.Бутейко А.Д.(Округ N 70)

Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Частину четверту статті 81 (80) виключити.

Відхилено

 

 

 

-161- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Часть четвертую статьи 81 (80) изложить в редакции:

"При неспособности Народного Совета прекратить полномочия депутата из-за выполнения им других обязанностей депутатские полномочия прекращаются решением Конституционного или Верховного Суда".

Відхилено

 

37.

Стаття 82 (Стаття 81)

-162- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Статтю 82 (81) доповнити частиною, виклавши її в редакції:

"Регламент Народної Ради України до його застосування повинен подаватися на розгляд Конституційному Суду, котрий дає висновок щодо його відповідності Конституції".

Відхилено

Стаття 82

 

 

-163- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Статтю 82 (81) виключити.

Відхилено

 

38.

Народна Рада України працює сесійно.

 

 

Народна Рада України працює сесійно.

39.

Народна Рада України є правоможною за умови обрання не менше двох третин від її складу, визнаного Конституцією України.

-164- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 82 (стаття 81) викласти в редакції:

"Народна Рада України є правомочною за умови обрання не менше двох третин від її складу, визначеного Конституцією."

Враховано

Народна Рада України є правоможною за умови обрання не менше двох третин від її складу, визначеного Конституцією України.

 

 

-165- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У частині другій статті 82 (81) слово "визнаного" виключити, замінивши його словами "визначеного" або "встановленого".

Враховано

 

 

 

-166- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У частині другій статті 82 (81) слова "визнаною Конституцією України".

Відхилено

 

 

 

-167- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

У частині другій статті 82 (81) слово "правоможною" виключити, записавши замість нього слово "правомочною", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-168- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Частину другу статті 82 (81) викласти в редакції:

"Верховна Рада України є правомочною за умови присутності на засіданні не менше 60 відсотків від її конституційного складу".

Відхилено

 

40.

Народна Рада України на першу сесію збирається не пізніше, ніж на тридцятий день після виборів.

-169- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину третю статті 82 (81) доповнити положенням:

"Сесія відкривається за умови реєстрації 2/3 від обраної кількості депутатів, але не менше половини від конституційного складу".

Відхилено

Народна Рада України на першу сесію збирається не пізніше, ніж на тридцятий день після виборів.

 

 

-170- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Частину третю статті 82 (81) викласти в редакції:

"Депутати Верховної Ради України на першу сесію прибувають не пізніше, ніж на тридцятий день після обрання".

Враховано

 

41.

Перше засідання Народної Ради України відкриває старший за віком депутат.

-171- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину четверту статті 82 (81) доповнити словами "який веде засідання до обрання Голови Народної Ради України".

Відхилено

Перше засідання Народної Ради України відкриває найстарший за віком депутат.

 

 

-172- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Частину четверту статті 82 (81) виключити.

Відхилено

 

42.

Порядок роботи Народної Ради України встановлюється Конституцією України та Законом про Регламент Народної Ради України.

 

 

Порядок роботи Народної Ради України встановлюється КонституцієюУкраїни та законом про регламент Народної Ради України.

43.

Стаття 83 (Стаття 82)

 

 

Стаття 83

44.

Чергові сесії Народної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

-173- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частини першу і другу статті 83 (82) викласти в редакції:

"Чергова сесія Верховної Ради України починається восени другого вівторка вересня.

Позачергові сесії Верховної Ради України не можуть скликатися на вимогу Президента".

Відхилено

Чергові сесії Народної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

 

 

-174- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

Частину першу статті 83(82) викласти в редакції:

"Чергові сесії Народної Ради тривають від першого вівторка лютого до першої п'ятниці липня і від першого вівторка вересня до останньої п'ятниці грудня кожного року".

Враховано частково

 

45.

Позачергові сесії Народної Ради України із зазначенням порядку денного скликаються Головою Народної Ради України на вимогу не менше третини депутатів від конституційного складу Народної Ради України або на вимогу Президента України.

-175- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині першій статті 83 (82) слова "першого вівторка лютого" виключити, замінивши їх словами "другого вівторка січня".

Відхилено

Позачергові сесії Народної Ради України із зазначенням порядку денного скликаються Головою Народної Ради України на вимогу не менш як третини депутатів від конституційного складу Народної Ради України або на вимогу Президента України.

 

 

-176- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину другу статті 83 (82) після слів "скликаються Головою Народної Ради (Верховної Ради) України доповнити словами "за рішенням Президії Верховної Ради України або", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-177- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У частині другій статті 83 (82) слово "Головою" виключити, записавши замість нього слова "Президією Верховної Ради України".

Відхилено

 

 

 

-178- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У частині другій статті 83 (82) слова "або на вимогу Президента" виключити.

Відхилено

 

46.

У разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану в Україні Народна Рада України збирається у дводенний строк без скликання.

-179- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину третю статті 83 (82) викласти в редації:

"У разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Народна Рада України збирається у дводенний строк без скликання".

Відхилено

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Народна Рада України збирається у дводенний строк без скликання.

 

 

-180- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У частині третій статті 83 (82) після слів "в Україні" дописати слова "або на окремій її території", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-181- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині третій статті 83 (82) слово "строк" виключити, записавши замість нього слово "термін".

Відхилено

 

47.

У випадку закінчення строку повноважень Народної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Народної Ради України, обраної після припинення воєнного чи надзвичайного стану.

-182- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У четвертій частині статті 83 (82) слово "запровадження" замінити на "введення".

Враховано

У разі закінчення строку повноважень Народної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Народної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

 

 

-183- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Частину четверту статті 83 (82) виключити.

 

Відхилено

 

48.

Стаття 84 (Стаття 83)

 

 

Стаття 84

49.

Засідання Народної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Народної Ради України.

-184- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині першій статті 84 (83) друге речення викласти в редакції:

"Закрите засідання проводиться за рішенням більшості фактичного складу Верховної Ради".

 

Відхилено

Засідання Народної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Народної Ради України.

 

 

-185- Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

У частині першій статті 84 (83) змінити норму кількості голосів, розраховуючи її не від конституційної кількості депутатів або сенаторів, а від їх наявності, чиї повноваження (мандати) підтверджені відповідно до закону.

 

Відхилено

 

50.

Рішення Народної Ради України приймаються виключно на її засіданнях шляхом голосування.

 

 

Рішення Народної Ради України приймаються виключно на її засіданнях шляхом голосування.

51.

Голосування на засіданнях Народної Ради України здійснюється депутатом особисто.

-186- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину третю статті 84 (83) виключити.

 

Відхилено

Голосування на засіданнях Народної Ради України здійснюється депутатом особисто.

52.

Стаття 85 (Стаття 84, 85, 87)

-187- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу статті 85 (84, 85, 87) доповнити пунктом в редакції: "обрання Президента України таємним голосуванням".

 

Відхилено

Стаття 85

 

 

-188- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Частину першу статті 85 (84, 85, 87) доповнити пунктом в редакції: "оголошення недовіри Голові Конституційного Суду і розпуск Конституційного Суду".

 

Відхилено

 

 

 

-189- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Статтю 85 (84, 85, 87) доповнити положеннями, відповідно до яких не Президент, а Верховна Рада України формує Уряд, призначає і звільняє вище командування Збройних Сил України, формує Раду Національної безпеки і оборони України, призначає на посади та припиняє повноваження членів Центральної виборчої комісії, керівників Антимонопольного комітету і Фонду державного майна України, Генерального прокурора, обирає і звільняє суддів, приймає Конституцію, виносить на референдум питання про дострокове припинення повноважень Президента України і у випадку непідтримання громадянами, Верховна Рада України саморозпускається.

 

Відхилено

 

 

 

-190- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Пункти 2,4,12,13,21,22,23,24,25,32 частини першої статті 85(84,85,86) викласти в редакції: "До виключних повноважень Народної Ради України належать:

2) призначення всеукраїнських референдумів, за винятком всеукраїнських референдумів з питань, визначених статтею 74 (статтею 70) Конституції України;

4) прийняття законів України, декларацій, постанов і заяв Народної Ради України, застосування вето до указів Президента України;

12) затвердження складу та програми дій Кабінету Міністрів України;

13) прийняття резолюції недовіри до всього складу або окремих членів Кабінету Міністрів України;

21) призначення Голови та шести членів Конституційного Суду України;

22) призначення та звільнення з посади за поданням Президента України Генерального прокурора України;

23) призначення та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Антимонопольного комітету і Голови Фонду державного майна;

24) призначення на посаду та припинення повноважень Голови та членів Центральної виборчої комісії;

25) обрання голів та членів Верховного Суду України та Вищого Арбітражного Суду України, прийняття їх відставки;

32) дострокове припинення повноважень органів місцевого самоврядування в Україні та їх голів за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення ними Конституції України або законів України, призначення позачергових виборів органів місцевого самоврядування в Україні та їх голів".

Враховано частково

 

 

 

-191- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 85 (84, 85, 87) доповнити пунктами, виклавши їх у редакції:

"33) зупинення дії та скасування правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень обласних, міських, районних Рад;

34) скасування постанов Президії Верховної Ради України, розпоряджень Голови Верховної Ради України;

35) затвердження запропонованих Президентом України кандидатур на посади міністрів закордонних справ, оборони, юстиції, внутрішніх справ, фінансів, Служби безпеки України, Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України".

Відхилено

 

 

 

-192- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Частину першу статті 85 (84, 85, 87) доповнити пунктом 17-а, виклавши його в редакції:

"Призначення та звільнення з посади Прем'єр-Міністра України, віце-прем'єрів, міністрів закордонних справ, СБУ, внутрішніх справ, оборони, Генерального прокурора за поданням Президента України".

Відхилено

 

 

 

-193- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину першу статті 85 (84, 85, 87) доповнити пунктом:

"Застосовує вето щодо рішень Президента України та Кабінету Міністрів, прийнятих на порушення Конституції і законодавчих актів України, яке приймається 2/3 складу парламенту і передається до Конституційного Суду. Вето вважається таким, що вступило в силу після прийняття рішення Конституційним Судом."

Відхилено

 

 

 

-194- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Частину першу статті 85 (84, 85, 87) доповнити пунктами в редакції:

"надання згоди на призначення та звільнення Президентом України Прем'єр-Міністра України; накладання вето на підзаконні акти, видані Президентом".

Враховано частково

 

 

 

-195- Н.д.Hемировський В.Л.(Округ N 309)

Для реалізації повноважень Народної Ради України, передбачених статтею 85 проекту, та відповідно до статті 89 контрольні повноваження за дорученням і від імені Народної Ради України повинен здійснювати спеціально утворений нею орган як одна з форм парламентського контролю.

 

Враховано

 

 

 

-196- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину першу статті 85 (84, 85, 87) доповнити пунктами в редакції:

"дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних, обласних Рад народних депутатів у разі порушення ними Конституції або законів України";

"скасування нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів, прийнятих з порушенням Конституції або законів України".

 

Відхилено

 

 

 

-197- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити частину першу статті 85 (84, 85, 87) пунктами, виклавши їх у редакції:

"затвердження за поданням Прем'єр-Міністра України персонального складу Кабінету Міністрів України";

"обрання та звільнення з посади за поданням Голови Верховної Ради України та Президента України Голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, обрання половини її складу";

"прийняття за поданням Президента України рішення про визнання іноземних держав";

"надання згоди на призначення Президентом України глав дипломатичних представництв України в інших державах та глав представництв України при міжнародних організаціях";

"застосування вето щодо актів Президента України та Кабінету Міністрів України, прийнятих у порушення Конституції і законів України";

"зупинення дії актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі невідповідності їх Конституції і законам України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України про визнання їх нечинними";

"прийняття рішення про амністію";

"заслуховування звітів утворених або обраних нею органів, а також посадових осіб, яких вона призначає, обирає, затверджує або дає згоду на призначення";

"скасування розпоряджень Голови Верховної Ради України, рішень, які приймаються органами Верховної Ради України";

"призначення виборів до місцевих Рад народних депутатів, здійснення їх організаційно-методичного забезпечення".

Враховано частково

 

 

 

-198- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 85 (84,85,87) доповнити пунктом в редакції: "обирає та звільняє Президента України в порядку, передбаченому законодавством".

 

Відхилено

 

 

 

-199- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Статтю 85 (84,85,87) доповнити пунктом в редакції:

"призначення на посаду за поданням Президента України Голови Фонду державного майна та звільнення його з посади".

 

Враховано

 

 

 

-200- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 85 (84,85,87) доповнити пунктом 22а виклавши його в редакції:

"Призначення і звільнення з посади за поданням Президента, голови СБУ".

 

Відхилено

 

 

 

-201- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Частину першу статті 85 (84, 85, 87) доповнити пунктом в редакції: "офіційне тлумачення законів України"; "обрання Голови Верховного Суду України".

 

Відхилено

 

 

 

-202- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 85(84,85,87) доповнити пунктами в редакції:

"обрання за поданням Президента України Віце-Президента України на період повноважень Президента України";

"зупинення дії актів Кабінету Міністрів України та підзвітних їй органів при порушенні Конституції та законів України".

 

Відхилено

 

 

 

-203- Н.д.Піменова H.П.(Округ N 42)

Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

Статтю 85 (84, 85, 87) доповнити пунктом в редакції:

"призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування".

Враховано

 

 

 

-204- Н.д.Піменова H.П.(Округ N 42)

Частину першу статті 85 (84, 85, 87) доповнити пунктом в редакції:

"координація діяльності місцевих Рад".

Відхилено

 

 

 

-205- Н.д.Хмельовий А.П.(Округ N 140)

Частину першу статті 85 (84, 85, 87) доповнити пунктом в редакції:

Варіант 1. "Затверджує державні нагороди". або

Варіант 2. "Затверджує положення про державні нагороди".

Відхилено

 

 

 

-206- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Частину першу статті 85 (84,85,87) доповнити пунктом 33 в редакції:

"Утворення та ліквідація судів, крім Конституційного Суду та Верховного Суду України".

Відхилено

 

 

 

-207- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Частину першу статті 85 (84,85,87) після пункту 22 доповнити пунктом в редакції: "надання згоди на призначення та звільнення Президентом України за поданням Прем'єр-Міністра України Міністра внутрішніх справ і Голову Служби безпеки".

Відхилено

 

 

 

-208- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 85 (84,85,87) після пункту 24 доповнити пунктом в редакції: "затвердження складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голови та cекретаря Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Відхилено

 

 

 

-209- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Частину першу статті 85 (84,85,87) доповнити пунктами в редакції:

"офіційне тлумачення Конституції і законів України;

призначення виборів народних депутатів України та місцевих Рад народних депутатів;

проголошення акта про обрання Президента України, прийняття від нього присяги. Прийняття відставки Президента;

застосування вето щодо актів Президента України;

прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я у порядку, визначеному статтею 110 (108) Конституції;

Верховна Рада України може оголосити всеукраїнський референдум про дострокове припинення повноваження Президента України. В разі коли виборці не підтримають цю пропозицію або коли референдум не відбудеться, Верховна Рада України саморозпускається;

надання згоди на призначення та звільнення Голови Служби безпеки України;

заслуховування звітів органів, які утворює або обирає Верховна Рада України, а також посадових осіб, кандидатури яких призначає, обирає чи затверджує Верховна Рада України;

дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних, обласних Рад народних депутатів у разі порушення ними Конституції або законів України;

скасування нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів, прийнятих з порушенням Конституції чи законів України;

прийняття не менше ніж двома третинами конституційного складу Верховної Ради України рішення про саморозпуск".

Враховано частково

 

 

 

-210- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Пункти 1,2,3,10,12,22,24,25,27,28,32 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"1) прийняття Конституції України, внесення до неї змін в порядку, визначеному в розділі XIII цієї Конституції;

2) призначення всеукраїнських референдумів відповідно до Конституції та закону про референдуми;

3) прийняття Державного бюджету України, внесення до нього змін, здійснення контролю за його виконанням, затвердження звіту про виконання Державного бюджету України;"

"10) призначення виборів Президента України; проголошення акту його обрання і прийняття від нього конституційної присяги; прийняття чи відхилення відставки Президента України";

"12) надання згоди на призначення та звільнення Президентом України Прем'єр-міністра України";

"22) надання згоди на призначення та звільнення Президентом України Генерального прокурора України; оголошення Генеральному прокурору України недовіри, що тягне за собою його відставку";

"24) затвердження за поданням Голови Верховної Ради України та Президента України (у рівній кількості) складу Центральної виборчої комісії, обрання із складу комісії за поданням Голови Верховної Ради України та Президента України Голови, заступників Голови та секретаря комісії;

25) обрання та звільнення з посад за поданням Президента України Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів;"

27) доповнити пункт після слова "затвердження" словами "або відхилення", далі за текстом;

"28) утворення і ліквідація областей, районів, районів у містах; встановлення і зміна меж Автономної Республіки Крим, областей і міст; вирішення питань про віднесення населених пунктів до категорії міст; прийняття рішень про найменування і перейменування областей, районів та населених пунктів;"

"32) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і сільських Рад народних депутатів при наявності висновку Конституційного Суду України про порушення відповідною Радою Конституції або інших законів України; призначення позачергових виборів Рад, повноваження яких припинені достроково".

Враховано частково

 

53.

До повноважень Народної Ради України належать:

-211- Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Частину першу статті 85 (84, 85, 87) доповнити пунктами, виклавши їх у редакції:

"- призначення виборів до місцевих Рад народних депутатів, здійснення їх організаційно-методичного забезпечення";

"- спрямування діяльності місцевих Рад народних депутатів";

"- утворення і ліквідування областей, районів, районів у містах; встановлення і зміна меж Автономної Республіки Крим, областей і міст; вирішення питань про віднесення населених пунктів до категорії міст; прийняття рішень про найменування і перейменування областей, районів та населених пунктів".

Враховано частково

До повноважень Народної Ради України належать:

 

 

-212- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину другу статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"Верховна Рада України виступає суб'єктом права державної (загальнодержавної) власності. Верховна Рада України затверджує перелік об'єктів права державної власності, що підлягають приватизації, визначає правові засади вилучення об'єктів права приватної власності".

Враховано частково

 

 

 

-213- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

До першої частини статті 85(84, 85,87) - пункт N 4 (прийняття законів) вважати пунктом N 2 і далі відповідно змінити нумерацію.

Відхилено

 

54.

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII Конституції України;

-214- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 1 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"Прийняття Конституції України, внесення змін до неї в порядку, передбаченому розділом ХІІІ Конституції України".

Враховано частково

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII Конституції України;

 

 

-215- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Пункт 1 частини першої статті 85 (84,85,87) розпочати словами "Прийняття Конституції України" , далі за текстом.

Відхилено

 

55.

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 (69) Конституції України;

-216- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Пункт 2 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"прийняття з власної ініціативи чи з ініціативи не менш як трьох мільйонів громадян рішення про проведення всеукраїнського референдуму, оголошення результатів референдуму".

Відхилено

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 Конституції України;

 

 

-217- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Пункт 2 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"прийняття з власної ініціативи чи з ініціативи не менш як трьох мільйонів громадян рішення про проведення всеукраїнського референдуму, крім референдуму про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, оголошення результатів референдуму".

Відхилено

 

 

 

-218- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Пункт 2 частини першої статті 85 (84, 85, 87) виключити.

Відхилено

 

56.

3) прийняття Державного бюджету і контроль за його виконанням, затвердження звіту про виконання Державного бюджету України;

-219- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Пункт 3 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"Прийняття згідно з діючим Регламентом роботи Парламенту Державного бюджету, внесення змін і доповнень до нього, контроль виконання Державного бюджету, затвердження звіту про виконання Державного бюджету".

Враховано частково

3) прийняття Державного бюджету України і контроль за його виконанням, прийняття рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету України;

 

 

-220- Комісія з питань бюджету

У пункті 3 частини першої статті 85 (84,85,87) слова "прийняття Державного бюджету" виключити, записавши замість них слова "Внесення змін та доповнень, прийняття Закону України "Про Державний бюджет України", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-221- Н.д.Азаров М.Я.(Округ N 115)

Пункт 3 частини першої статті 85 (84, 85, 87) після слів "прийняття Державного бюджету" доповнити словами "внесення змін та доповнень у прийнятий Закон про Державний бюджет України", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-222- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Пункт 3 частини першої статті 85 (84, 85, 87) після слів "прийняття Державного бюджету" доповнити словами "внесення до нього змін і доповнень". Слово "затвердження" виключити, замінивши його словами "прийняття рішення щодо".

Враховано частково

 

57.

4) прийняття законів;

-223- Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

Пункт 4 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"4) прийняття законів та їх офіційне тлумачення".

Відхилено

4) прийняття законів;

 

 

-224- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Пункт 4 частини першої статті 85 (84,85,87) доповнити словами "та постанов".

Відхилено

 

 

 

-225- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Пункт 4 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"Прийняття законів, кодифікація законодавства".

Відхилено

 

58.

5) призначення чи обрання на посади, увільнення з посад, надання згоди на призначення і увільнення з посад осіб у випадках, передбачених Конституцією України;

-226- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Пункт 5 частини першої статті 85 (84,85,87) доповнити словами "та чинним законодавством".

Відхилено

5) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених Конституцією України;

59.

6) здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією;

-227- Н.д.Hемировський В.Л.(Округ N 309)

Виходячи із нормативного положення пункту 6 частини першої статті 85 (84, 85, 87), яке передбачає здійснення парламентського контролю в межах Конституції України необхідно визначити конституційні норми, які б регулювали статус контрольного органу та принципи його функціонування.

З цією метою, щоб розкрити формулу "у межах,визначених Конституцією" слід у тексті пункту 12 частини першої статті 92 після слів "організації і діяльності органів" записати "парламентського контролю", далі за текстом.

Відхилено

6) здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією України;

 

 

-228- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Пункт 6 частини першої статті 85 (84,85,87) доповнити словами "накладання вето на акти Президента".

Відхилено

 

 

 

-229- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Пункт 6 частини першої статті 85 (84,85,87) виключити.

Відхилено

 

60.

7) надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України у визначений законом строк та денонсація міжнародних договорів України;

-230- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У пункті 7 статті 85 (84,85,87) словосполучення "надання згоди та обов'язковість" замінити на "схвалення" і далі за текстом.

Відхилено

7) надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України у встановлений законом строк та денонсація міжнародних договорів України;

 

 

-231- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У пункті 7 частини першої статті 85 (84, 85, 87) слово "строк" виключити, записавши замість нього слово "термін".

Відхилено

 

61.

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

-232- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

У пункті 8 частини першої статті 85 (84,85,87) слово "послань" виключити, замінивши його словом "інформацій".

Відхилено

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

 

 

-233- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У пункті 8 частини першої статті 85 (84,85,87) слово "послань" виключити, замінивши його словом "звітів".

Відхилено

 

 

 

-234- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У пункті 8 частини першої статті 85 (84,85,87) слово "послань" виключити, записавши замість нього слово "доповідей".

Відхилено

 

 

 

-235- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Пункт 8 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції: "розгляд щорічних та позачергових доповідей Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України".

Відхилено

 

 

 

-236- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У пункті 8 частини першої статті 85 (84,85,87) слово "заслуховування" виключити, записавши замість нього слово "розгляд", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-237- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Пункт 8 частини першої статті 85 (84, 85, 87) виключити.

Відхилено

 

62.

9) усунення Президента України з поста в порядку, визначеному статтею 111 (109) Конституції;

-238- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У пункті 9 статті 85 (84,85,87) слово "поста" замінити на "посади", а після слова "в порядку" додати "імпічменту" - далі за текстом.

Відхилено

9) усунення Президента України з поста в порядку, визначеному статтею 111 Конституції України;

 

 

-239- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Пункт 9 частини першої статті 85 (84, 85, 87) виключити.

Відхилено

 

63.

10) призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією;

-240- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Пункт 10 частини першої статті 85 (84, 85, 87) виключити.

Відхилено

10) призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією України;

64.

11) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

-241- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

У пункті 11 частини першої статті 85 (84, 85, 87) слово "схвалення" виключити, замінивши його словом "прийняття". Після слова "рішення" записати слова "щодо Указу".

Відхилено

11) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

 

 

-242- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У пункті 11 частини першої статті 85 (84, 85, 87) слова "за поданням Президента України" виключити.

Відхилено

 

65.

12) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-Міністра України;

-243- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Пункт 12 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"Призначення та звільнення за поданням Президента Прем'єр-Міністра України".

Відхилено

12) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;

 

 

-244- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167)

Пункт 12 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"Надання пропозиції Президенту України щодо призначення Прем'єр-Міністра України".

Відхилено

 

 

 

-245- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Пункт 12 статті 85 викласти в редакції:

"Затвердження та звільнення за поданням Президента України Прем'єр-Міністра України".

Відхилено

 

 

 

-246- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 12 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"призначає Прем'єр-Міністра України".

Відхилено

 

 

 

-247- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Пункт 12 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

Призначення за поданням Президента України Прем'єр-Міністра України".

Відхилено

 

 

 

-248- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Пункт 12 частини першої статті 85 (84,85,87) доповнити словами "та силових міністрів".

Відхилено

 

 

 

-249- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Пункт 12 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"надання згоди на призначення та звільнення Президентом України Прем'єр-Міністра України".

Враховано частково

 

 

 

-250- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Пункт 12 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції: "надання згоди на призначення та звільнення Президента України, Прем'єр-Міністра України, віце-Прем'єр-Міністрів, міністрів закордонних справ, оборони, фінансів, внутрішніх справ".

Враховано частково

 

 

 

-251- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У пункті 12 частини першої статті 85 (84,85,87) після слова "призначення" записати слова "і звільнення", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-252- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Пункт 12 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"надання згоди на призначення та звільнення Президентом України Прем'єр-Міністра України, віце-Прем'єр-Міністрів, міністрів закордонних справ, оборони, фінансів, юстиції, внутрішніх справ та голів Державного комітету у справах охорони державного кордону і Державного митного комітету".

Враховано частково

 

 

 

-253- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Пункт 12 статті 85 (84,85,87) викласти у редакції "затвердження за поданням Президента України Прем'єр-Міністра України".

Відхилено

 

 

 

-254- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Пункт 12 частини першої статті 85 (84, 85, 87) після слова "призначення" доповнити словами "та звільнення", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-255- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Пункт 12 частини першої статті 85 (84, 85, 87) доповнити словами: "оголошення недовіри, що тягне за собою його відставку".

Враховано в інших статтях

 

 

 

-256- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Пункт 12 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції: "Призначає за поданням Президента України Прем'єр-Міністра України".

Відхилено

 

 

 

-257- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Пункт 12 частини першої статті 85 (84, 85, 87) виключити.

Відхилено

 

 

 

-258- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У пункті 12 частини першої статті 85 (84,85,87) після слова "призначення" записати слова "та звільнення", далі за текстом.

Відхилено

 

66.

13) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

-259- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

Пункт 13 частини першої статті 85 (84,85,86) викласти в редакції: "розгляд і прийняття рішення щодо резолюції довіри новосформованому Кабінету Міністрів України".

Відхилено

13) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

67.

14) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції;

-260- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167)

У пункті 14 частини першої цієї статті після слів "Кабінету Міністрів України" записати слова "та іншими структурами виконавчої влади", далі за текстом.

Відхилено

14) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України;

 

 

-261- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Пункт 14 частини першої статті 85 (84, 85, 87) після слів:

"Кабінету Міністрів України" записати слова "інших органів виконавчої та органів судової влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб", далі за текстом.

Відхилено

 

68.

15) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

-262- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Пункт 15 статті 85 після слів "охорони довкілля" доповнити словами "воєнної доктрини та концепції військового будівництва".

Відхилено

15) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

 

 

-263- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 15 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"надання згоди на призначення та звільнення Президентом України Прем'єр-Міністра України, віце-Прем'єр-Міністрів, міністрів закордонних справ, оборони, фінансів, юстиції, внутрішніх справ, Голови Служби безпеки України та голів Державного Комітету у справах охорони державного кордону і Державного митного комітету".

Враховано частково

 

 

 

-264- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У пункті 15 частини першої статті 85 (84,85,87) слово "затвердження" виключити, записавши замість нього слово "схвалення".

Відхилено

 

 

 

-265- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У пункті 15 частини першої статті 85 (84,85,87) слово "довкілля" виключити, записавши замість нього слова "навколишнього середовища".

Відхилено

 

69.

16) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям та про одержання Україною позик від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій, які не передбачені Державним бюджетом, а також здійснення контролю за їх використанням;

 

 

16) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям та про одержання Україною від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій позик, які не передбачені Державним бюджетом України, а також здійснення контролю за їх використанням;

70.

17) затвердження загальної структури, чисельності Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства;

-266- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Пункт 17 частини першої статті 85 (84, 85, 87) після слова "чисельності" записати слово "функцій", далі за текстом.

Враховано

17) затвердження загальної структури, чисельності, функцій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

 

 

-267- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Пункт 17 частини першої статті 85 (84,85,87) доповнити словами "а також Служби безпеки України".

Відхилено

 

71.

18) призначення на посаду і звільнення з посади Голови та інших членів Рахункової палати;

-268- Н.д.Hемировський В.Л.(Округ N 309)

Пункт 18 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"Призначення на посаду та звільнення з посади Голови та членів колегії Контрольної Палати".

Враховано частково

18) призначення на посаду і звільнення з посади Голови та інших членів Рахункової палати;

 

 

-269- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

У пункті 18 частини першої цієї статті слова "Рахункової палати" виключити, замінивши їх словами "Контрольної палати".

Відхилено

 

 

 

-270- Н.д.Hемировський В.Л.(Округ N 309)

У пункті 18 частини першої статті 85 (84, 85, 87) слова "та інших членів Рахункової палати" виключити, записавши замість них слова "та інших посадових осіб Контрольної палати Народної Ради України згідно з законом України".

Відхилено

 

72.

19) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Народної Ради України у правах людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан захисту прав і свобод людини в Україні;

-271- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Пункт 19 частини першої статті 85 (стаття 84,85,87) викласти в редакції:

"призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Народної Ради України у правах людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні";

Враховано

19) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Народної Ради України у правах людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

 

 

-272- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167)

У пункті 19 частини першої цієї статті після слова "Уповноваженого" записати слова "(Уповноважених)", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-273- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

У пункті 19 частини першої статті 85 (84,85,87) після слів "та звільнити з посади" доповнити словами "за поданням Голови Верховної Ради України", далі за текстом.

Відхилено

 

73.

20) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Національного банку України;

-274- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Пункт 20 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"призначення на посаду за поданням Президента України та звільнення з посади за поданням Президента України або за власним поданням Голови Національного банку України".

Враховано частково

20) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Національного банку України;

 

 

-275- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 20 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"призначення на посаду та звільнення з посади Голови Правління Національного банку України; затвердження складу Ради Національного банку України".

Враховано частково

 

 

 

-276- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У пункті 20 частини першої статті 85 (84,85,87) слова "за поданням Президента України" виключити, доповнивши пункт словами "затвердження складу Ради Національного банку України".

Відхилено

 

 

 

-277- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Пункт 20 частини першої статті 85 (84, 85, 87) доповнити словами: "оголошення недовіри, що тягне за собою його відставку".

Відхилено

 

 

 

-278- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У пункті 20 частини першої статті 85 (84, 85, 87) слова "за поданням Президента України" виключити.

Відхилено

 

 

 

-279- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Пункт 20 частини першої статті 85 (84, 85, 87) доповнити словами "віце-прем'єрів та міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, юстиції та Голову Служби безпеки України".

У пункті 20 слова "за поданням Президента України" виключити.

Відхилено

 

 

 

-280- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

У пункті 20 частини першої статті 85 (84,85,87) слова "- за поданням Президента України -" виключити.

Відхилено

 

74.

21) призначення третини складу Конституційного Суду України;

-281- Президент України

У п.21 статті 85 (84, 85, 87) слід зберегти запропонований Конституційною комісією порядок формування Конституційного Суду України парламентом і главою держави, оскільки тільки вони наділені народом установчими повноваженнями.

Відхилено

21) призначення третини складу Конституційного Суду України;

 

 

-282- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Пункт 21 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"призначення за згодою Народної Ради Голови Конституційного Суду; половини складу Конституційного Суду України".

Відхилено

 

 

 

-283- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У пункті 21 частини першої статті 85 (84,85,86) слово "призначення" виключити, замінивши його словом "обрання".

Відхилено

 

 

 

-284- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У пункті 21 частини першої статті 85 (84, 85, 87) слово "третини" виключити, замінивши його словом "половини".

Відхилено

 

 

 

-285- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 21 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"призначення третини складу Конституційного Суду України".

Враховано частково

 

 

 

-286- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У пункті 21 частини першої статті 85 (84, 85, 87) слово "третина" виключити.

Відхилено

 

75.

22) надання згоди на призначення Президентом України Генерального прокурора України; оголошення Генеральному прокурору недовіри, що тягне за собою його відставку;

-287- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Пункт 22 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"Призначення та звільнення Генерального прокурора за спільним поданням Президента і Голови Верховної Ради".

Відхилено

22) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Генерального прокурора України Президентом України;

 

 

-288- Н.д.Васильєв Г.А.(Округ N 109)

Пункт 22 статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"призначення Генерального прокурора України і звільнення його з посади за поданням Президента України".

Відхилено

 

 

 

-289- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Пункт 22 статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"Призначення та звільнення за поданням Президента України Генерального прокурора України".

Відхилено

 

 

 

-290- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Пункт 22 частини першої статті 85 (84, 85, 87) виключити.

Відхилено

 

 

 

-291- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Пункт 22 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"призначення та звільнення Генерального прокурора України".

Відхилено

 

 

 

-292- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Н.д.Жир О.О.(Округ N 93)

Пункт 22 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Генерального прокурора".

Відхилено

 

 

 

-293- Президент України

У пункті 22 статті 85 (84,85,87) виключити слова "оголошення Генеральному прокурору недовіри, що тягне за собою його відставку".

Враховано

 

 

 

-294- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Пункт 22 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"Призначення за поданням Президента України Генерального прокурора України, оголошення Генеральному прокурору недовіри, що тягне за собою його відставку".

Відхилено

 

 

 

-295- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Пункт 22 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"призначення на посаду за поданням Президента України Генерального прокурора України, та звільнення його з посади".

Відхилено

 

 

 

-296- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

У пункті 22 частини першої статті 85 (84,85,87) після слова "призначення" записати слова "і звільнення", далі за текстом.

Враховано

 

 

 

-297- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Перше речення пункту 22 статті 85 (84, 85, 87) викласти у редакції: "Затвердження і припинення повноважень за поданням Президента України Генерального прокурора України" - далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-298- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Пункт 22 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції: "Призначає за поданням Президента України Генерального прокурора України".

Відхилено

 

76.

23) надання згоди на призначення та звільнення з посади Президентом України Голови Антимонопольного комітету і Голови Фонду державного майна;

-299- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У пункті 23 частини першої статті 85 (84,85,86) слова "і Голову Фонду державного майна" виключити.

Відхилено

23) надання згоди на призначення та звільнення з посади Президентом України Голови Антимонопольного комітету і Голови Фонду державного майна;

 

 

-300- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Пункт 23 статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"Призначення та звільнення за поданням Президента України з посади Голови Антимонопольного комітету і Голови Фонду державного майна".

Відхилено

 

 

 

-301- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Пункт 23 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна, Голови Національної ради з питань радіомовлення і телебачення".

Відхилено

 

 

 

-302- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

У пункті 23 частини першої статті 85 (84,85,87) слова "і Голови Фонду державного майна" виключити.

Відхилено

 

 

 

-303- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Пункт 23 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"Призначення та звільнення з посади за поданням Голови Верховної Ради України Голови Антимонопольного комітету і Голови Фонду державного майна".

Відхилено

 

 

 

-304- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Початок пункту 23 статті 85 (84,85,87) викласти у редакції: "Призначення та звільнення за поданням Президента України", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-305- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Пункт 23 частини першої статті 85 (84, 85, 87) доповнити словами: "Оголошення недовіри, що тягне за собою його відставку".

Відхилено

 

 

 

-306- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Пункт 23 частини першої статті 85 (84, 85, 87) виключити.

Відхилено

 

77.

24) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;

-307- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 24 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"призначення складу та припинення повноважень Центральної виборчої комісії".

Враховано

24) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;

 

 

-308- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Пункт 24 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції: "призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії".

Враховано

 

 

 

-309- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У пункті 24 частини першої статті 85 (84,85,87) слова "за поданням Президента України" виключити.

Відхилено

 

78.

25) обрання суддів безстроково;

-310- Президент України

Пунктом 25 статті 85 (84,85,87) передбачається призначення всіх суддів Парламентом. В той же час статтею 123 визначено, що вперше судді призначаються строком на 5 років Президентом України. Тому слід внести відповідні корективи у статті, що визначають повноваження Президента України і Парламенту з цих питань.

Враховано частково

25) обрання суддів безстроково;

 

 

-311- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У пункті 25 частини першої статті 85 (84,85,87) вказати, яких суддів призначає Верховна Рада України.

Враховано

 

 

 

-312- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Пункт 25 частини першої статті 85 (84, 85, 87) викласти в редакції:

"призначення суддів".

Відхилено

 

 

 

-313- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

У пункті 25 частини першої статті 85 (84,85,87) слово "безстроково" виключити.

Відхилено

 

 

 

-314- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Пункт 25 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"обрання суддів".

Враховано частково

 

 

 

-315- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Пункт 25 частини першої статті 85 (84, 85, 87) виключити.

Відхилено

 

 

 

-316- Н.д.Квятковський І.В.(Округ N 49)

Пункт 25 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"призначення суддів безстроково".

Враховано

 

79.

26) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України;

-317- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

У пункті 26 частини першої статті 85 (84, 85, 87) слово "схвалення" виключити, записавши замість нього слово "прийняття".

Відхилено

26) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України;

80.

27) затвердження протягом двох днів з моменту звернення указів Президента України про запровадження воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, оголошення окремих місцевостей зонами екологічного лиха;

-318- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

У пункті 27 частини першої статті 85 (84, 85, 87) слово "затвердження" виключити, записавши замість нього слова "прийняття рішення". Після слова "звернення" записати слово "щодо", далі за текстом.

Відхилено

27) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами екологічного лиха;

 

 

-319- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Пункт 27 частини першої статті 85 (84, 85, 87) виключити.

Відхилено

 

81.

28) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

 

 

28) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

82.

29) призначення керівника апарату Народної Ради України; затвердження кошторису та структури апарату Народної Ради України;

-320- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У пункті 29 частини першої статті 85 (84,85,87) слова "призначення керівника апарату Верховної Ради України" виключити.

Відхилено

29) призначення та звільнення керівника апарату Народної Ради України; затвердження кошторису та структури апарату Народної Ради України;

 

 

-321- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

Пункт 29 частини першої статті 85 (84, 85, 87) після слова "призначення" доповнити словами "та звільнення", далі за текстом.

Враховано

 

 

 

-322- Н.д.Пєхота В.Ю.(Округ N 374)

Пункт 29 частини першої статті 85 (84, 85, 87) виключити, передавши ці повноваження Голові Верховної Ради України.

 

 

 

 

 

-323- Н.д.Квятковський І.В.(Округ N 49)

Частину першу статті 85 (84,85,87) доповнити пунктом в редакції:

"утворення та ліквідація судів, крім Конституційного Суду та Верховного Суду України".

Відхилено

 

83.

30)призначення половини складу ради Національного банку України;

-324- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У пункті 30 частини першої статті 85 (84,85,87) слова "половини складу" виключити.

Відхилено

30) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;

 

 

-325- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У пункті 30 частини першої статті 85 (84,85,87) після слова "призначення" записати слова "і звільнення", далі за текстом.

Враховано

 

 

 

-326- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Пункт 30 частини першої статті 85 (84,85,87) виключити.

Відхилено

 

84.

31) направлення запиту до Президента України на основі рішення, прийнятого однією третиною конституційного складу Народної Ради України на вимогу депутата, Комітету чи групи депутатів;

-327- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167)

У пункті 31 частини першої цієї статті після слів "Президента України" записати слова "та Прем'єр-Міністра України", далі за текстом.

Враховано

31) направлення на вимогу депутата, Комітету чи групи депутатів запиту до Президента України на підставі рішення, ініційованого однією третиною конституційного складу Народної Ради України;

 

 

-328- Президент України

Пункт 31 статті 85 (84,85, 87) виключити.

Відхилено

 

 

 

-329- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У пункті 31 частини першої статті 85 (84,85,87) слово "направлення" виключити.

Відхилено

 

 

 

-330- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Пункт 31 частини першої статті 85 (84, 85, 87) виключити.

Відхилено

 

85.

32) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим при наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

-331- Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Пункт 32 частини першої статті 85 (84,85, 87) доповнити положенням про дострокове припинення Верховною Радою повноважень обласних, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських Рад народних депутатів та призначення нею позачергових виборів до цих Рад.

Відхилено

32) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

 

 

-332- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Пункт 32 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"Верховна Рада України виступає суб'єктом права державної (загальнонародної) власності. Верховна Рада України затверджує перелік об'єктів права державної власності, що підлягають приватизації, визначає правові засади вилучення об'єктів права приватної власності".

Враховано частково

 

 

 

-333- Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Пункт 32 частини першої статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"(Верховна) Народна Рада України може призупинити дію законодавчих актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим в разі невідповідності їх Конституції і законам України до прийняття Конституційним Судом України заключного рішення".

Враховано частково

 

 

 

-334- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Пункт 32 частини першої статті 85 (84, 85, 87) виключити.

Відхилено

 

86.

Народна Рада України затверджує перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначає правові засади вилучення об'єктів права приватної власності.

 

 

33) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування.

87.

Народна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України, віднесені до її відання.

-335- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю статті 85 (стаття 84,85,87) викласти в редакції:

"Народна Рада України здійснює інші повноваження, які віднесені до її відання Конституцією".

Враховано частково

Народна Рада України затверджує перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначає правові засади вилучення об'єктів права приватної власності.

Народна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

 

 

-336- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину третю статті 85 (84,85,87) викласти в редакції:

"Народна Рада України здійснює також інші повноваження, що не протирічать Конституції України".

Враховано частково

 

 

 

-337- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину третю статті 85 (84, 85, 87) після слів "відповідно до Конституції" доповнити словами "і законів".

Відхилено

 

88.

Стаття 86 (додаткова)

-338- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Статтю 86 (додаткова) доповнити положенням про те, що депутат не тільки має право звернутись із запитом, але і отримати вмотивовану відповідь на свій запит. Передбачити відповідальність посадових осіб за відмову об'єктивного розгляду запиту та вжиття необхідних заходів.

Відхилено

Стаття 86

 

 

-339- Н.д.Анісімов Л.О.(Округ N 178)

Статтю 86 (додаткова) доповнити словами "і отримати обов'язково відповідь у двотижневий термін. Недача відповіді тягне за собою адміністративну відповідальність аж до відсторонення від посади".

Враховано

 

 

 

-340- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статтю 86 (додаткова) доповнити частиною в редакції:

"Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані у невідкладному порядку розглянути запит і сповістити народного депутата про результати розгляду і вимог, викладених у запиті".

Враховано

 

 

 

-341- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Статтю 86 (додаткова) доповнити частиною другою в редакції:

"Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані сповістити народного депутата про результати розгляду його запиту".

Враховано

 

 

 

-342- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У статті 86 (додаткова) слова "на сесії Народної Ради України" перенести після слова "право".

Враховано

 

 

 

-343- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 86(додаткова) після слів "до органів Народної Ради України, до Кабінету Міністрів України" доповнити словами "в порядку, встановленому Конституцією і законами України до Президента України".

Враховано

 

 

 

-344- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У статті 86 (додаткова) необхідно передбачити відповідальність тих, хто порушує закон і Конституцію України про депутатське звернення і запит.

Відхилено

 

89.

Народний депутат України на сесії Народної Ради України має право звернутися із запитом до органів Народної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України незалежно від їхнього підпорядкування і форм власності.

-345- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити статтю 86 (додаткова) після слів "до органів Верховної Ради України" словами "до Президента України", далі за текстом.

Враховано

Народний депутат України має право на сесії Народної Ради України звернутися із запитом до органів Народної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їхнього підпорядкування і форм власності.

Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані повідомити депутата про результати розгляду його запиту.

 

 

-346- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У статті 86 (додаткова) після слів "запитом до" записати слова "Президента України", далі за текстом.

Враховано

 

90.

Стаття 87 (Стаття 86)

-347- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 87 (86) викласти в редакції:

"Народна Рада України може на пропозицію не менше ніж 100 депутатів розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри до всього складу або окремих членів Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Народної Ради України.

Прийняття Народною Радою України резолюції недовіри тягне за собою відставку всього складу або окремих членів Кабінету Міністрів України".

Враховано частково

Стаття 87

 

 

-348- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

У статті 87 (86) варто передбачити винесення резолюцій недовіри не лише Кабінету Міністрів в цілому, а й окремому міністру.

Відхилено

 

 

 

-349- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 87 (86) викласти в редакції:

"Верховна Рада України в будь-який час може розглянути пропозицію суб'єктів законодавчої ініціативи і винести на розгляд питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти рішення про недовіру Кабінету Міністрів України в цілому чи окремим його членам (члену) більшістю від фактичної кількості депутатів. Уряд або окремі його члени (член), що отримав недовіру, звільняється від обов'язків з моменту отримання недовіри і не може більше виконувати обов'язки".

Враховано частково

 

 

 

-350- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У статті 87 (86) виключити "до" перед словами "Кабінету Міністрів України".

Відхилено

 

91.

Народна Рада України може на пропозицію не менше третини депутатів розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри до Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Народної Ради України.

-351- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Частину першу статті 87 (86) після слів "третини депутатів" доповнити словами "а також у разі невиконання Закону про Державний бюджет", далі за текстом.

Відхилено

Народна Рада України за пропозицією не менш як третини депутатів від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від складу Народної Ради України, визначеного Конституцією України.

 

 

-352- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

У частині першій статті 87 (86) слово "більшістю" замінити словами "двома третинами".

Відхилено

 

 

 

-353- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину першу статті 87 (86) доповнити словами "що тягне за собою його відставку".

Враховано

 

 

 

-354- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Частину першу статті 87 (86) доповнити реченням в редакції:

"Народна рада України має право виразити недовіру і окремим членам Уряду".

Відхилено

 

 

 

-355- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

У частині першій статті 87 (86) після слів "не менше третини" записати слова "від її конституційного складу", далі за текстом.

Після слів "Кабінету Міністрів України" записати слова "посадових осіб, які входять до його складу, окремих міністрів", далі за текстом.

Після слів "недовіри Кабінету Міністрів України" записати слова "посадових осіб, які входять до його складу, окремих міністрів", далі за текстом.

Враховано частково

 

 

 

-356- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину 1 статті 87(86) після слів "прийняти резолюцію недовіри до Кабінету Міністрів України" доповнити словами: "або окремим членам Кабінету Міністрів України та керівникам інших центральних органів державної виконавчої влади";

після слів "Народної Ради України" доповнити словами "що тягне за собою їх автоматичну відставку".

Відхилено

 

92.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може ставитися Народною Радою України більше одного разу протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України.

-357- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Частину другу статті 87 (86) викласти в редакції:

"Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України може ставитись Народною Радою України в разі необхідності, виходячи з об'єктивних причин (кризового стану в економіці, невиконання бюджету, погіршення соціального захисту громадян і т.д.)".

Враховано частково

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може бути поставлене Народною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

 

 

-358- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У частині другій статті 87 (86) слова "схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України" виключити, замінивши їх словами "висловлення резолюції довіри Кабінету Міністрів України".

Відхилено

 

 

 

-359- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину другу статті 87 (86) викласти в такій редакції:

"Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не ставититься Верховною Радою України протягом року після схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України".

Враховано частково

 

 

 

-360- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 87 (86) слова "а також протягом року після схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України" виключити.

Відхилено

 

 

 

-361- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У частині другій статті 87 (86) слова "більше одного разу протягом чергової сесії" виключити.

Відхилено

 

 

 

-362- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину другу статті 87(86) виключити.

Відхилено

 

 

 

-363- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині другій статті 87 (86) слова "протягом року" виключити, записавши слова "протягом півроку".

Враховано

 

93.

Стаття 88 (Стаття 88)

-364- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити статтю 88 (88) окремою частиною в редакції:

"Перший заступник Голови Верховної Ради України і Заступник Голови Верховної Ради України виконують за уповноваженням Голови Верховної Ради України окремі його функції і заміщають Голову в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх обов'язків".

Враховано частково

Стаття 88

 

 

-365- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

Статтю 88 (88) доповнити частиною в такій редакції:

"Заступники Голови Народної Ради України виконують функції, які визначаються Головою Народної Ради України" (ст.113 проекту Конституції України, 1993).

Враховано частково

 

 

 

-366- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 88 (88) після пункту 4 доповнити пунктом в редакції:

"подає на затвердження Народної Ради України половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та кандидатуру голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Відхилено

 

94.

Народна Рада України обирає зі свого складу Голову Народної Ради України, першого заступника та заступника Голови Народної Ради і відкликає їх.

-367- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу статті 88 (88) викласти в редакції:

"Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, першого заступника Голови та заступника."

Враховано

Народна Рада України обирає зі свого складу Голову Народної Ради України, першого заступника та заступника Голови Народної Ради і відкликає їх.

 

 

-368- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

У частині першій статті 88 (88) слова "заступника" виключити, замінивши їх на "заступників".

Відхилено

 

95.

Голова Народної Ради України:

-369- Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Частину другу статті 88 (88) доповнити пунктом в редакції:

"вносить кандидатури половини складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яку затверджує Народна Рада".

Відхилено

Голова Народної Ради України:

 

 

-370- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити частину другу статті 88 (88) положенням в такій редакції:

"представляє Верховній Раді України кандидатури для обрання, затвердження, призначення або погодження на посади та до складу органів відповідно до Конституції та законів України".

Відхилено

 

 

 

-371- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

У частині другій статті 88 (88) пункти 2 і 1 поміняти місцями.

Відхилено

 

96.

1) веде засідання Народної Ради України;

-372- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Пункт 1 частини другої статті 88 (88) доповнити словами "і її Президії".

Відхилено

1) веде засідання Народної Ради України;

97.

2) організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Народної Ради України;

 

 

2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Народної Ради України;

98.

3) підписує акти, ухвалені Народною Радою України;

 

 

3) підписує акти, ухвалені Народною Радою України;

99.

4) представляє Народну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та інших держав;

-373- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Пункт 4 частини другої статті 88 (88) викласти в редакції:

"4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади, органами самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян в Україні та за кордоном".

Враховано частково

4) представляє Народну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та інших держав;

100.

5) організує роботу апарату Народної Ради України.

-374- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 5 частини другої статті 88 (88) викласти в редакції:

"організує роботу апарату Верховної Ради України, призначає та звільняє відповідальних працівників апарату".

Враховано частково

5) організовує роботу апарату Народної Ради України.

 

 

-375- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Пункт 5 частини другої статті 88 (88) доповнити словами "розглядає контрольні і кадрові питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України Конституцією і законами".

Відхилено

 

 

 

-376- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину другу статті 88 (88) викласти в редакції:

"Голова Верховної Ради України:

1) здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розглядові Верховною Радою України, веде засідання Верховної Ради України, Президії Верховної Ради України, підписує акти Верховної Ради України та її Президії;

2) представляє Верховну Раду України у відносинах з посадовими особами, державними органами і об'єднаннями громадян в Україні та за кордоном;

3) представляє Верховній Раді України кандидатури для обрання на посади заступників Голови Верховної Ради України, Голови та членів Центральної комісії по виборах народних депутатів України, Президента України та проведення всеукраїнських референдумів, Уповноваженого Верховної Ради у справах людини, Голови Рахункової палати, Голови Антимонопольного комітету і Голови Фонду державного майна;

4) спільно з Президентом України подає кандидатури для призначення Верховною Радою України Голови Конституційного Суду України. Вносить пропозиції щодо кандидатур для призначення третини складу суддів Конституційного Суду України;

5) спільно з Президентом України подає кандидатури для призначення Верховною Радою України Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, пропонує половину її персонального складу;

6) здійснює інші функції, передбачені Конституцією і законами України.

Голова Верховної Ради України видає розпорядження".

Враховано частково

 

101.

Голова Народної Ради України здійснює свої повноваження, передбачені Конституцією України у порядку, встановленому законом про регламент Народної Ради України.

-377- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Частину третю статті 88 (88) розпочати словами "Голова Народної Ради обирається на весь термін парламентської легіслатури і у разі партійної приналежності зобов'язаний вийти з політичної партії на час виконання своїх обов'язків", далі за текстом.

Відхилено

Голова Народної Ради України здійснює свої повноваження, передбачені Конституцією України, у порядку, встановленому законом про регламент Народної Ради України.

 

 

-378- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Останню частину статті 88 (88) після слова "у порядку" викласти у редакції, визначеній Регламентом Народної Ради України.

Враховано частково

 

102.

Стаття 89 (Стаття 89)

-379- Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Статтю 89 (89) доповнити частиною в редакції:

"Народна Рада України за поданням Президента України та Голови Народної Ради України затверджує склад Національної ради України та здійснює їх ротацію".

Відхилено

Стаття 89

 

 

-380- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Статтю 89 (89) доповнити частиною в редакції:

"Тимчасові слідчі комісії подають свої висновки і пропозиції на розгляд Народної Ради України".

Відхилено

 

 

 

-381- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Статтю 89 (89) доповнити положенням про Президію Народної Ради України та її діяльність.

Відхилено

 

 

 

-382- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 89 (89) доповнити частиною в редакції:

"Усі керівники розташованих в Україні державних і громадських органів, службові особи, керівники підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, зобов'язані виконувати зроблені на підставі закону та Регламенту Народної Ради вимоги Комітетів і Комісій, подавати їм необхідні матеріали і документи у встановлений ними термін. Перешкоджання в будь-якій формі роботі органів Народної Ради України чи народним депутатам тягнуть за собою встановлену відповідальність, включаючи кримінальну."

Відхилено

 

 

 

-383- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Статтю 89 (89) викласти в редакції:

"Верховна Рада формує з числа народних депутатів склад визначених нею комісій, обирає голів цих комісій.

Комісії Верховної Ради здійснюють законопроектні роботи, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України.

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може утворювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.

Тимчасові слідчі комісії утворюються для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, якщо за їх утворення проголосувало не менше третини від складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією.

Органи слідства і суду не пов'язані висновками і пропозиціями тимчасових слідчих комісій.

Організація і порядок діяльності комісій Верховної Ради, тимчасових спеціальних і слідчих комісій визначаються законом.

Голова Верховної Ради України, його заступники, голови комісій та керівники депутатських фракцій утворюють Президію Верховної Ради України.

Президія Верховної Ради є підзвітним органом Верховній Раді України.

Президія Верховної Ради України:

1) скликає чергові та позачергові сесії Верховної Ради України;

2) організовує підготовку сесій Верховної Ради України;

3) координує діяльність комісій Верховної Ради України;

4) сприяє народним депутатам України у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними довідками і аналітичними матеріалами та інформацією;

5) організовує проведення обговорення проектів законів України та інших актів Верховної Ради України;

6) забезпечує публікацію законів та інших актів Верховної Ради України, видання збірників законодавчих актів;

7) спрямовує діяльність Інституту законодавства Верховної Ради України.

Президія Верховної Ради України видає постанови з питань, віднесених до її відання".

Враховано частково

 

103.

Народна Рада України затверджує перелік Комітетів, обирає голів цих Комітетів.

-384- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У статті 89 (89) (та інших) слова "Комітети, Комітетів "записати з малої букви, оскільки це збірна назва інституту,а не власна назва органу.

Відхилено

Народна Рада України затверджує перелік Комітетів Народної Ради України, обирає голів цих Комітетів.

 

 

-385- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині першій статті 89(89) після слова "комітетів" записати слова "кількість комітетів не може перевищувати п'ятнадцяти".

Відхилено

 

 

 

-386- Н.д.Шейко П.В.(Округ N 444)

Частину першу статті 89 (89) викласти в редакціях:

Варіант 1

"Народна Рада України затверджує перелік комітетів, обирає голів цих комітетів, створює відповідні органи, що забезпечують професійну, адміністративну, господарсько-фінансову підтримку діяльності Парламенту."

Варіант 2

"Народна Рада України затверджує перелік комітетів, обирає голів цих комітетів, формує інші органи, які забезпечують канцелярську, господарсько-фінансову підтримку діяльності Парламенту. Порядок їх діяльності та правовий статус, призначення керівників та формування апарату працівників визначається Регламентом Народної Ради України."

Враховано частково

 

 

 

-387- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

У частині першій статті 89 (89) після слів "перелік комітетів" записати слова "їх компетенцію". Після слова "обирає" записати слова "зі свого складу голів та членів", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-388- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Частину першу статті 89 (89) викласти в редакції:

"Верховна Рада України формує з числа народних депутатів склад визначених ними комітетів, обирає голів цих комітетів".

Відхилено

 

 

 

-389- Н.д.Пєхота В.Ю.(Округ N 374)

Частину першу статті 89 (89) викласти в редакції:

"Верховна Рада України затверджує 12 комітетів, обирає голів цих комітетів".

Відхилено

 

104.

Комітети Народної Ради України здійснюють законопроектні роботи, готують і попередньо розглядають питання, що віднесені до повноважень Народної Ради України.

-390- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину другу статті 89 (89) викласти в редакції:

"Комітети парламенту здійснюють законопроектні, контрольні функції, готують і попередньо розглядають питання, що віднесені до повноважень Верховної Ради України".

Враховано

Комітети Народної Ради України здійснюють законопроектні роботи, готують і попередньо розглядають питання, що віднесені до повноважень Народної Ради України.

 

 

-391- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 89 (89) викласти в редакції:

"Комітети парламенту здійснюють законопроектні роботи, готують, попередньо розглядають і дають висновки з питань, що віднесені до повноважень Народної Ради України".

Враховано

 

 

 

-392- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Частину другу статті 89 (89) доповнити словами "в межах контрольної функції".

Відхилено

 

 

 

-393- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину другу статті 89 (89) доповнити словами "відповідно до закону здійснюють контрольні функції".

Відхилено

 

 

 

-394- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

Частину другу статті 89 доповнити словами "контролюють виконання законів та інших актів Народної Ради України та її органів".

Відхилено

 

105.

Народна Рада України у межах своїх повноважень може утворювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.

-395- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

У частині третій статті 89 (89) після слова "утворювати" записати слова "зі свого складу", а після слів "розгляду питань" записати слова "що входять до її повноважень".

Відхилено

Народна Рада України у межах своїх повноважень може утворювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.

 

 

-396- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину 3 статті 89 (89) викласти в редакції:

"Народна Рада України створює, коли визнає за необхідне, спеціальні слідчі, контрольні та інші комісії".

Враховано

 

106.

Тимчасові слідчі комісії утворюються Народною Радою України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, якщо за їхнє утворення проголосували не менше третини від складу Народної Ради України, визначеного цією Конституцією.

-397- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину четверту статті 89(89) доповнити положенням, виклавши його в редакції:

"В окремих випадках функції тимчасових слідчих комісій надаються Комітетам парламенту".

Відхилено

Народна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як третина депутатів від конституційного складу Народної Ради України.

107.

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є обов'язковими для слідства і суду.

-398- Н.д.Безуглий А.Г.(Округ N 398)

Н.д.Павленко Е.І.(Округ N 27)

У частині п'ятій статті 89 (89) частку "не" виключити.

Відхилено

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду.

 

 

-399- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

У частині п'ятій статті 89 (89) слова "не є обов'язковими для слідства і суду" виключити, записавши замість них "розглядаються судами України позачергово".

Відхилено

 

 

 

-400- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину п'яту статті 89 (89) викласти в редакції:

"Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій при розгляді слідством і судом оцінюються нарівні з іншими доказами".

Відхилено

 

 

 

-401- Н.д.Карпачова H.І.(Округ N 28)

Частину п'яту статті 89 (89) викласти в редакції:

"Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій є обов'язковими для розгляду слідством і судом".

Відхилено

 

 

 

-402- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину 5 статті 89 (89) викласти в редакції:

"Тимчасова слідча комісія має право користуватися всіма засобами встановлення істини відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Встановлені нею у відповідності до закону докази можуть бути використані в суді".

Враховано частково

 

108.

Організація і порядок діяльності Комітетів Народної Ради України, її тимчасових спеціальних і слідчих комісій встановлюються законом.

-403- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині шостій статті 89(89) після слова "законом" записати слова "і не може перевищувати шість місяців".

Відхилено

Організація і порядок діяльності Комітетів Народної Ради України, її тимчасових спеціальних і слідчих комісій встановлюються законом.

 

 

-404- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У частині шостій статті 89 (89) слова "встановлюється законом" виключити, записавши замість них слова "визначається відповідно до Регламенту Верховної Ради України".

Враховано частково

 

109.

Стаття 90 (Стаття 90)

-405- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Статтю 90 з прийняттям поправок до статей 76, 90 виключити.

Відхилено

Стаття 90

 

 

-406- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 90 (90) доповнити частиною в редакції:

"Повноваження Народної Ради України припиняються достроково у випадку прийняття нею рішення щодо застосування Збройних Сил, прикордонних або внутрішніх військ, органів безпеки, органів внутрішніх справ, Національної гвардії або інших збройних формувань для усунення з посади чи обмеження діяльності Президента України з моменту прийняття такого рішення".

Відхилено

 

 

 

-407- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Статью 90 (90) дополнить частью в редакции:

"При досрочном роспуске Народного Совета по собственной инициативе или инициативе Президента вновь избранный на внеочередных выборах Народный Совет после организации своей работы может решить вопрос об импичменте Президента".

Відхилено

 

110.

Повноваження Народної Ради України припиняються в день відкриття першого засідання Народної Ради України нового скликання.

-408- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Частину першу статті 90 (90) викласти в редакції:

"Повноваження Верховної Ради України можуть бути припинені достроково за результатами всеукраїнського референдуму, оголошеного за ініціативою Президента чи за ініціативою не менше трьох мільйонів виборців".

Відхилено

Повноваження Народної Ради України припиняються в день відкриття першого засідання Народної Ради України нового скликання.

111.

Президент України може достроково припинити повноваження Народної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї сесії пленарні засідання не розпочинаються.

-409- Президент України

Передбачена частиною другою статті 90 (90) підстава для припинення повноважень парламенту є надуманою і штучною. Дійсними підставами для цього можуть бути, зокрема, питання щодо програми діяльності Уряду і щодо кандидатури на посаду Прем"єр-Міністра.

Відхилено

Президент України може достроково припинити повноваження Народної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї сесії пленарні засідання не розпочинаються.

 

 

-410- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167)

Частину другу статті 90 (90) доповнити словами "та якщо протягом 50 днів не внесе пропозиції щодо кандидатури Прем'єр-Міністра України".

Відхилено

 

 

 

-411- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

У частині другій статті 90 (90) слова "якщо протягом 30 днів однієї сесії пленарні засідання не розпочинаються" виключити.

Відхилено

 

 

 

-412- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Н.д.Кожушко О.М.(Округ N 145)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Частину другу статті 90 (90) виключити.

Відхилено

 

 

 

-413- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Частини другу, третю, четверту статті 90 (90) виключити.

Відхилено

 

 

 

-414- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

У частині другій статті 90 (90) після слів "засідання не" записати слово "можуть", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-415- Президент України

У частині другій статті 90 (90) виключити слова "якщо протягом 30 днів однієї сесії пленарні засідання не розпочинаються".

Відхилено

 

 

 

-416- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 90 (90) слова "30 днів" виключити, записавши замість них слова "30 робочих днів підряд", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-417- Президент України

Частину другу статті 90 (90) викласти в редакції:

"Президент України після консультацій з Головою Народної Ради України та Прем'єр-міністром України може достроково припинити повноваження Народної Ради України".

Або викласти це положення в редакції Конституційної комісії:

"Народна Рада України може бути достроково розпущена Президентом України після консультацій з Головою Народної Ради України та Прем'єр-міністром України, якщо Народна Рада України протягом шістдесяти днів після першого подання двічі відхилила Програму діяльності Кабінету Міністрів України".

Відхилено

 

112.

Повноваження Народної Ради України, обраної на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Народної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом року з дня її обрання.

-418- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю статті 90 (стаття 90) викласти в редакції:

"Народна Рада України, обрана на позачергових виборах, проведених після розпуску Президентом України попереднього складу Народної Ради України, не може бути розпущена протягом року з дня її обрання."

Враховано частково

Повноваження Народної Ради України, обраної на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Народної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом року з дня її обрання.

 

 

-419- Н.д.Кожушко О.М.(Округ N 145)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину третю статті 90 (90) виключити.

Відхилено

 

113.

Повноваження Народної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України.

-420- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину четверту статті 90 (90) виключити.

Відхилено

Повноваження Народної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України.

114.

Стаття 91 (Стаття 91)

-421- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Статтю 91 (91) викласти в редакції:

"Народна Рада України приймає закони, постанови", далі за текстом.

Враховано

Стаття 91

 

 

-422- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У статті 91 (91) слово "конституційного" виключити, записавши замість нього слово "обраного", далі за текстом.

Відхилено

 

115.

Народна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю голосів від конституційного складу Народної Ради України, за винятком випадків, передбачених цією Конституцією.

-423- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У статті 91 (91) слова "та інші акти" виключити.

Відхилено

Народна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю голосів від конституційного складу Народної Ради України, крім випадків, передбачених цією Конституцією.

 

 

-424- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Статтю 92 (92) доповнити пунктом в редакції:

"державні символи України".

Відхилено

 

 

 

-425- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 92 (92) перенести після статті 85, відповідно змінивши нумерацію інших статей.

Відхилено

 

 

 

-426- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

У статті 92 (92) передбачити положення Закону про порядок формування Центральної виборчої комісії.

Відхилено

 

116.

Стаття 92 (Стаття 92)

-427- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Викласти статтю 92 (92) в редакції:

"Виключно Конституцією і законами України визначаються:

1) державний устрій України; засади організації та діяльності органів законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури; основи формування і діяльності об'єднань громадян та засобів масової інформації;

2) права та свободи людини і громадянина; гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки людини і громадянина; порядок здійснення державного контролю за забезпеченням прав, свобод і обов'язків громадян України;

3) правосуб'єктність громадян, громадянство, статус іноземців, осіб без громадянства та біженців; права національних меншин; статус мов; засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

4) організація та порядок проведення всеукраїнських і місцевих референдумів, виборів Президента України, народних депутатів України та депутатів місцевих Рад;

5) правовий режим власності, майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини; засади правового регулювання підприємницької діяльності та праці;

6) основи використання і відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

7) діяння, які є злочинами, адміністративними і дисциплінарними порушеннями, відповідальність за них; основні засади судоустрою, судочинства, адвокатури, нотаріату та органів виконання покарань;

8) бюджетна, кредитно-фінансова, податкова системи, порядок затвердження та виконання Державного бюджету, види та розміри податків, зборів та обов'язкових платежів; платники податків і об'єкти оподаткування; порядок випуску і емісії банкнот, державних цінних паперів, їх видів та типів; валюта, проби, вартість та типи національних монет;

9) основи соціальної політики, соціального захисту громадян, охорони здоров'я, виховання, освіти і культури, науки, шлюбу та сім'ї;

10) засади оборони та державної безпеки України, забезпечення громадського порядку; правовий режим воєнного та надзвичайного стану; правовий режим державного кордону;

11) загальна структура, чисельність та порядок використання Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, інших військових формувань України; статус іноземних військ на території України;

12) порядок укладення, прийняття, затвердження міжнародних договорів України або приєднання України до них, а також порядок їх ратифікації, денонсації чи призупинення;

13) правила здійснення дипломатичних і консульських відносин, порядок відкриття дипломатичних представництв, консульств, представництв при міжнародних організаціях, торговельних представництв України;

14) порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

15) статус столиці, міст загальнодержавного значення;

16) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів;

17) державна символіка, порядок її використання та захисту;

18) статус державних нагород, порядок їх заснування; види та статус військових та інших спеціальних звань, класних чинів, почесних звань України.

Верховна Рада може приймати закони й з інших питань своєї компетенції, в тому числі за народною ініціативою (пропозицією, підтриманою не менш як трьома мільйонами громадян України, які мають виборчі права)".

Враховано частково

Стаття 92

117.

Виключно законами України визначаються:

-428- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину першу статті 92 (92) доповнити пунктами в редакції:

"повноваження, структура і порядок діяльності Рахункової палати; порядок регулювання інших відносин відповідно до цієї Конституції".

Відхилено

Виключно законами України визначаються:

 

 

-429- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину першу статті 92 (92) доповнити пунктами в редакції:

"засади внутрішньої, зовнішньої і оборонної політики, державної безпеки Украни; засади правового регулювання економічного та соціального розвитку держави".

Відхилено

 

 

 

-430- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину першу статті 92 (92) доповнити пунктом в редакції:

"правові засади і гарантії розвитку та захисту вітчизняного товаровиробника, проведення протекціоністської політики".

Відхилено

 

 

 

-431- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Частину першу статті 92 (92) доповнити пунктами в редакції:

"засади внутрішньої, зовнішньої і оборонної політики, державної безпеки України;

засади правового регулювання економічного та соціального розвитку держави;

порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших країн та допуску підрозділів Збройних Сил іноземних держав на територію України".

Враховано частково

 

 

 

-432- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 92 (92) після пункту 5 доповнити пунктом в редакції:

"Правові засади регулювання інформаційної політики держави".

Відхилено

 

 

 

-433- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 92 (92) доповнити пунктом в редакції:

"засади інформаційних відносин у національному інформаційному просторі".

Відхилено

 

 

 

-434- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

У частині першій статті 92 (92) після пункту 5 записати пункт в редакції:

"захист інформаційного простору, засади використання засобів інформаційних комунікацій та розвитку інформаційних технологій".

Відхилено

 

 

 

-435- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 92 (92) після слова "виключно" записати слова "Конституцією та", далі за текстом.

Відхилено

 

118.

1) права та свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;

-436- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Пункт 1 частини першої статті 92 (92) доповнити словами "механізми недопущення експлуатації людини людиною".

Відхилено

1) права та свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;

119.

2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців і осіб без громадянства;

-437- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У пункті 2 частини першої статті 92 (92) після слова "статус" записати слово "біженців", далі за текстом.

Відхилено

2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців і осіб без громадянства;

120.

3) права національних меншин і корінних народів;

-438- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167)

Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У пункті 3 частини першої статті 92 (92) слова "і корінних народів" виключити.

Відхилено

3) права корінних народів і національних меншин;

 

 

-439- Н.д.Оробець Ю.М.(Округ N 15)

У тексті статті 92 (92) слова "корінних народів" виключити або замінити їх словами "кримськотатарського народу", оскільки це єдиний, поряд з українцями, корінний народ, що проживає на території України.

Відхилено

 

 

 

-440- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Пункт 3 статті 92 (92) викласти в редакції:

"3) права корінних народів та національних меншин", далі за текстом.

Враховано

 

 

 

-441- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167)

Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У пункті 3 частини першої статті 92 (92) слова "і корінних народів" виключити.

Відхилено

 

121.

4) статус мов;

-442- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

Пункт 4 частини першої статті 92 (92) виключити.

Відхилено

4) порядок застосування мов;

 

 

-443- Н.д.Мусіяка В.Л.(Округ N 378)

Н.д.Гетьман В.П.(Округ N 426)

Пункт 4 частини першої статті 92 (92) викласти в редакції:

"4) порядок застосування мов".

Враховано

 

122.

5) засади використання природних ресурсів, морської економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;

-444- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У пункті 5 частини першої статті 92 (92) після слова "засади" записати слово "землекористування". Доповнити пункт словами "екологічної безпеки, охорони довкілля; національної програми ліквідації Чорнобильської аварії".

Відхилено

5) засади використання природних ресурсів, морської економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;

 

 

-445- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Пункт 5 частини першої статті 92 (92) доповнити словами "інформаційного простору".

Відхилено

 

123.

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, дитинства, материнства, батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки;

-446- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

Пункт шостий статті 92 (92) після слів "культури і охорони здоров'я" доповнити словами "фізкультури і спорту, соціального становлення і розвитку молоді", далі за текстом.

 

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, дитинства, материнства, батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки;

 

 

-447- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У пункті 6 частини першої статті 92 (92) слова "екологічної безпеки" виключити.

Відхилено

 

 

 

-448- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У пункті 6 частини першої статті 92 (92) слова "екологічної безпеки" виключити, записавши замість них слова "навколишнього середовища".

Відхилено

 

124.

7) правовий режим власності;

 

 

7) правовий режим власності;

125.

8) правові засади і ґарантії підприємництва; правила конкуренції та антимонопольного регулювання;

-449- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Пункт 8 частини першої статті 92 (92) доповнити окремим пунктом такого змісту:

"правові засади і гарантії розвитку вітчизняного товаровиробництва, проведення протекціоністської політики".

Відхилено

8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання;

126.

9) засади зовнішних зносин, зовнішньоекономічної діяльності і митної справи;

-450- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У пункті 9 частини першої статті 92 (92) слова "зовнішніх зносин" виключити.

Відхилено

9) засади зовнішних зносин, зовнішньоекономічної діяльності і митної справи;

127.

10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

 

 

10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

128.

11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших громадських об'єднань, засобів масової інформації;

-451- Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Пункт 11 частини першої статті 92 (92) викласти в редакції:

"Засади інформаційних відносин в національному інформаційному просторі".

Відхилено

11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших громадських об'єднань, засобів масової інформації;

129.

12) основи організації і діяльності органів виконавчої влади, державної служби, організації державної статистики та інформатики;

-452- Н.д.Hемировський В.Л.(Округ N 309)

Пункт 12 частини першої статті 92 (92) після слів "організації і діяльності органів" записати слова "парламентського контролю", далі за текстом.

Відхилено

12) основи організації і діяльності органів виконавчої влади, державної служби, організації державної статистики та інформатики;

130.

13) територіальний устрій України;

 

 

13) територіальний устрій України;

131.

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, судова експертиза, організація і діяльність прокуратури, слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації і діяльності адвокатури;

 

 

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, судова експертиза, організація і діяльність прокуратури, слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації і діяльності адвокатури;

132.

15) засади місцевого самоврядування;

 

 

15) засади місцевого самоврядування;

133.

16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

-453- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У пункті 16 частини першої статті 92 (92) слово "столиці" виключити, записавши замість нього слово "столиць".

Відхилено

16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

134.

17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил і забезпечення громадського порядку;

-454- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Пункт 17 частини першої статті 92 (92) викласти в редакції:

"основи національної безпеки, організації Збройних Сил та інших військових формувань і забезпечення правового порядку";

Враховано частково

17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку;

 

 

-455- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Пункт 17 частини першої статті 92 (92) викласти в редакції:

"основи національної безпеки, організації і функції Збройних Сил і порядок забезпечення громадського порядку".

Відхилено

 

135.

18) правовий режим державних кордонів;

 

 

18) правовий режим державних кордонів;

136.

19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану; зон надзвичайних екологічних ситуацій;

 

 

19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану; зон надзвичайних екологічних ситуацій;

137.

20) організація і встанновлення порядку проведення виборів і референдумів;

-456- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У пункті 20 частини першої статті 92 (92) слова "і встановлення" виключити.

Враховано

20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;

138.

21) організація і встановлення порядку діяльності Народної Ради України, статус депутатів;

 

 

21) організація і порядок діяльності Народної Ради України, статус депутатів;

139.

22) діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них; засади цивільно-правової відповідальності.

-457- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

Пункт 22 частини першої статті 92 (92) викласти в редакції:

"засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинними, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них".

Враховано частково

22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

140.

Виключно законами України також встановлюються:

-458- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину другу статті 92 (92) доповнити пунктами в редакції:

"національна програма ліквідації Чорнобильської катастрофи; засади землекористування".

Відхилено

Виключно законами України встановлюються:

 

 

-459- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Частину другу статті 92 (92) доповнити пунктом в редакції:

"державні символи та порядок їх використання і захисту".

Враховано частково

 

 

 

-460- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У частині другій статті 92 (92) слова "Виключно законами України також встановлюються" виключити.

Відхилено

 

141.

1) Державний бюджет Україниі бюджетна система України; фінансове, грошове, цінове, кредитне, інвестиційне регулювання; система оподаткування; види і розміри податків, зборів та обов'язкових платежів; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; валюта, проби, види, вартість, типи і карбування монет, порядок випуску та емісії банкнот, державних цінних паперів, їх види та типи;

-461- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Пункт 1 частини другої статті 92 (92) викласти в редакції:

"Державний бюджет і бюджетна система України; фінансове, грошове, цінове, кредитне, інвестиційне регулювання; система оподаткування; види і розміри податків, зборів та обов'язкових платежів; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; валюта, проби, види, вартість, типи і карбування монет, порядок випуску та емісії банкнот, державних цінних паперів, їх види та типи".

Враховано частково

1) Державний бюджет України і бюджетна система України, податки і збори; система оподаткування; засади створення і дії фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринку; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України, порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу, в тому числі порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;

2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших країн; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил іноземних держав на території України;

142.

2) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення стандартів;

 

 

3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення стандартів;

143.

3) порядок використання та захисту державних символів;

 

 

4) порядок використання і захисту державних символів;

144.

4) встановлення державних нагород;

 

 

5) державні нагороди;

145.

5) встановлення військових звань, дипломатичних рангів та інших спеціальних звань;

 

 

6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;

146.

6) державні свята;

 

 

7) державні свята;

147.

7) утворення і встановлення порядку функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічні та міграційні режими, відмінні від загальних;

-462- Н.д.Стретович В.М.(Округ N 58)

Пункт 7 частини другої статті 92 (92) викласти в редакції:

"порядок утворення та функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічні та міграційні режими, відмінні від загальних".

Враховано

8) порядок і утворення функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічні та міграційні режими, відмінні від загальних;

148.

Законом України оголошується амністія.

-463- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

Частину третю статті 92 (92) виключити.

Відхилено

Законом України оголошується амністія.

149.

Стаття 93 (Стаття 93)

-464- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Статтю 93 (93) доповнити частиною в редакції:

"Народ здійснює законодавчу ініціативу в порядку, передбаченому статтею 75 (запропонованої мною) цієї Конституції".

Відхилено

Стаття 93

 

 

-465- Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Статтю 93 (93) викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народним депутатам, Кабінету Міністрів України, Верховному Суду, Генеральному прокурору України, Верховній Раді Республіки Крим, також громадським організаціям".

Враховано частково

 

 

 

-466- Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 93 (93) викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Генеральному прокурору України, Уповноваженому Верховної Ради України у правах людини, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, професійним спілкам в особі їх центральних міжгалузевих керівних органів.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою позачергово".

Враховано частково

 

 

 

-467- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 93 (93) викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народним депутатам України, Кабінету Міністрів України, комісіям Верховної Ради України, Верховному Суду, Конституційному Суду, Генеральному прокурору і Головному арбітру України.

Право законодавчої ініціативи мають також Академія наук України, профспілкові організації та інші об'єднання громадян чисельністю більшt ніж 1 млн. членів в особі їх керуючих органів, незалежно центральні чи місцеві це організації".

Враховано частково

 

 

 

-468- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Статтю 93 (93) доповнити частиною в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Народній Раді України належить (крім тих, що перелічені) - Генеральному Прокурору України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, професійним спілкам в особі їх центральних міжгалузевих керівних органів, Уповноваженому Верховної Ради України у правах людини".

Враховано частково

 

150.

Право законодавчої ініціативи у Народній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.

-469- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині першій статті 93(93) виключити слова "Національному банку України".

Відхилено

Право законодавчої ініціативи у Народній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.

 

 

-470- Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167)

Передбачити у частині першій статті 93 (93) право законодавчої ініціативи також і Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Відхилено

 

 

 

-471- Н.д.Васильєв Г.А.(Округ N 109)

Частину першу статті 93 (93) доповнити словами "Генеральному прокурору України, Верховному Суду України".

Відхилено

 

 

 

-472- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину першу статті 93 викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Народній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України, Конституційному Суду України, Генеральній прокуратурі, Верховній Раді Автономної Республіки Крим".

Враховано частково

 

 

 

-473- Н.д.Дондик М.І.(Округ N 149)

Частину першу статті 93 (93) доповнити словами"профспілкам через їх всеукраїнські органи".

Відхилено

 

 

 

-474- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину першу статті 93 (93) доповнити словами "Конституційний Суд України".

Відхилено

 

 

 

-475- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину 1 статті 93 (93) доповнити словами "Генеральному прокурору України, Конституційному Суду України, Верховному Суду України, Вищому Арбітражному Суду України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Уповноваженому Народної Ради України у правах людини".

Враховано частково

 

 

 

-476- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину першу статті 93 (93) доповнити словами "Верховному Суду з тих питань, які віднесені до сфери його відання".

Відхилено

 

 

 

-477- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У частині першій статті 93 (93) слова "Національному банку України" виключити.

Відхилено

 

 

 

-478- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину першу статті 93 (93) викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Генеральному прокурору України, Уповноваженому Верховної Ради України у правах людини, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Національному банку України, професійним спілкам в особі їх центральних міжгалузевих керівних органів".

Враховано частково

 

 

 

-479- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Частину першу статті 93 (93) доповнити словами "Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Генеральному прокурору України".

Відхилено

 

 

 

-480- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину першу статті 93 (93) доповнити словами "Верховному Суду України, Вищому арбітражному суду України".

Відхилено

 

 

 

-481- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У першій частині статті 93 (93) після слова "належить" додати "українському народу".

Відхилено

 

 

 

-482- Н.д.Піменова H.П.(Округ N 42)

Частину першу статті 93 (93) викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, комітетам Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим".

Враховано частково

 

 

 

-483- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Частину першу статті 93 (93) викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народним депутатам України, Раді Міністрів України, Національному банку України, Генеральному прокурору України та Раді Федерації профспілок".

Враховано частково

 

 

 

-484- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Частину першу статті 93 (93) доповнити словами: "Генеральному прокурору України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим".

Відхилено

 

 

 

-485- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У частині першій статті 93 (93) слова "Президентові України" виключити.

Відхилено

 

 

 

-486- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У частині першій статті 93 (93) слова "і Національному банку України" виключити.

Відхилено

 

 

 

-487- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Частину першу статті 93 (93) доповнити словами "республіканським органам прокуратури, судочинства, профспілок, національної Академії наук України та заявкам громадян, підтриманих 100 тисячами підписів".

Відхилено

 

 

 

-488- Н.д.Пєхота В.Ю.(Округ N 374)

Частину першу статті 93 (93) викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, комітетам Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційному Суду України, Верховному Суду України, Арбітражному суду України, Прокурору України та Академії наук України".

Враховано частково

 

 

 

-489- Н.д.Матковський О.Б.(Округ N 339)

Частину першу статті 93 (93) викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Народній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України та Верховному Суду України".

Враховано частково

 

 

 

-490- Н.д.Жир О.О.(Округ N 93)

Частину першу статті 93 (93) після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Генеральному прокурору України".

Відхилено

 

 

 

-491- Н.д.Петренко Д.Д.(Округ N 255)

Частину першу статті 93 (93) доповнити словами: "Федерації профспілок України".

Відхилено

 

151.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Народною Радою України позачергово.

-492- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167)

Частину другу статті 93 (93) викласти в редакції:

"Законопроекти, визначені Президентом України та Кабінетом Міністрів України як невідкладні, розглядаються Народною Радою України позачергово".

Враховано частково

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Народною Радою України позачергово.

 

 

-493- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Частину другу статті 93 (93) виключити.

Відхилено

 

152.

Закон набуває чинності після десяти днів з моменту його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

 

 

.

153.

Стаття 94 (Стаття 95)

-494- Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Статтю 94 (95) доповнити частинами в редакції:

"Якщо Президент подає не скріплений ним закон з мотивів його неконституційності до Конституціного Суду, то визначений для скріплення законів термін відповідно продовжується".

"У разі, коли Президент застосовує право вето після закінчення сесії Народної Ради, має бути негайно скликана сесія для повторного розгляду закону".

Відхилено

Стаття 94

 

 

-495- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Пункти 3 і 4 статті 94 (95) поміняти місцями.

Відхилено

 

 

 

-496- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Статтю 94 (95) виключити.

Відхилено

 

 

 

-497- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 94 (95) доповнити частиною в редакції:

"Верховна Рада України несе повну відповідальність за наслідки реалізації своїх повноважень, передбачених Конституцією України".

Відхилено

 

154.

Закон підписує Голова Народної Ради України і невідкладно надсилає його Президентові України.

-498- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Частину першу статті 94 (95) розпочати словом "Схвалений", далі за текстом

Відхилено

Закон підписує Голова Народної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.

155.

Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону схвалює та офіційно оприлюднює його або повертає зі своїми зауваженнями до Народної Ради України для повторного розгляду.

-499- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 94 (95) викласти в редакції:

"Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує та оприлюднює його або повертає зі своїми пропозиціями до Народної Ради України для повторного розгляду".

Враховано частково

Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує, приймаючи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає зі своїми мотивованими і зформульованими пропозиціями до Народної Ради України для повторного розгляду.

 

 

-500- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину другу статті 94 (95) доповнити словами "або накладає вето".

Враховано

 

 

 

-501- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 94 (95) доповнити положенням в редакції:

"Закон, прийнятий більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, не може бути повернутий Президентом до Верховної Ради України для повторного розгляду".

Відхилено

 

 

 

-502- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167)

Частину другу статті 94 (95) викласти в редакції:

"Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону схвалює та офіційно оприлюднює його або повертає до Народної Ради України із своїми зауваженнями щодо невідповідності закону Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України".

Враховано частково

 

156.

У разі коли Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаним та офіційно оприлюдненим.

-503- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині третій статті 94 (95) слова "підписаним та" виключити.

Відхилено

У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

 

 

-504- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину третю статті 94 (95) викласти в редакції:

"У разі коли Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається таким, що набрав чинності і має бути підписаний Президентом України та офіційно оприлюднений".

Враховано

 

157.

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Народною Радою України більшістю у дві третини від конституційного складу Народної Ради України, Президент України зобов'язаний його підписати і офіційно оприлюднити протягом десяти днів.

-505- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167)

Частину четверту цієї статті викласти в редакції:

"У разі визнання Конституційним Судом правомірності вето Президента України закон вважається неприйнятим. У разі відхилення вето Конституційним Судом Президент України протягом 5 днів зобов'язаний підписати та оприлюднити закон".

Відхилено

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Народною Радою України більшістю у дві третини від конституційного складу Народної Ради України, Президент України зобов'язаний його підписати і офіційно оприлюднити протягом десяти днів.

Закон набирає чинності через десять днів з моменту його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

 

 

-506- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

У частині четвертій статті 94 (95) слово "підписати" виключити.

Відхилено

 

 

 

-507- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину четверту статті 94 (95) викласти в редакції:

"Якщо під час повторного розгляду після накладання вето Президентом України закон буде знову прийнятий Народною Радою України більшістю від конституційного складу Народної Ради України, Президент зобов'язаний його підписати і офіційно оприлюднити протягом десяти днів".

Враховано частково

 

 

 

-508- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині четвертій статті 94 (95) слова "у дві третини" виключити.

Відхилено

 

 

 

-509- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Частину четверту статті 94 (95) розпочати словами "Закон набуває чинності через десять днів після його офіційного оприлюднення", далі за текстом.

Відхилено

 

158.

Стаття 95 (Стаття 96)

-510- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Статтю 95 (96) викласти в редакції:

"Бюджетна система України і Державний бюджет формуються в Україні згідно з законами України "Про бюджетну систему", "Про Державний бюджет" та законом "Про місцеве та регіональне самоврядування".

Враховано частково

Стаття 95

 

 

-511- Н.д.Анісімов Л.О.(Округ N 178)

Статтю 95 (96) виключити.

Відхилено

 

 

 

-512- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Статтю 95 (96) доповнити частиною в редакції:

"Пропозиції та поправки, що висуваються народними депутатами, не можуть бути прийнятими у випадку, якщо наслідками їх прийняття є або зменшення державних доходів, або створення чи збільшення державних витрат".

Відхилено

 

 

 

-513- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 95 (96) викласти в редакції:

"Бюджетна система України будується на засадах:

1) соціального захисту і рентабельного функціонування виробництва як основи соціального захисту і розвитку соціуму:

2) концентрації видатків на розвиток пріоритетних напрямів - агропромислового та паливно-енергетичного комплексів, транспорту, освіти, науки та наукоємких галузей;

3) компенсації різниці між реальним і фіксованим дефіцитами бюджетів за рахунок:

1 - пасивів банків і іноземних авуарів у вигляді кредитів під цивілізовані відсотки - не більші 10% річних;

2 - податків на пасиви та іноземні авуари в розмірах, більших процентних ставок за кредит;

3 - податків від декларованих доходів усіх суб'єктів оподаткування;

4 - податків на майно та предмети розкоші;

5 - інших, передбачених законом податків та зборів;

6 - грошового еквіваленту нереалізованої державою продукції;

7 - продажу військової техніки та майна;

8 - продажу цінних паперів та позики;

9 - погашення (реструктуризації) взаємозаборгованості шляхом централізованих взаємозаліків через внутрішній борг держави як гаранта взаєморозрахунків;

4) обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргу держави шляхом погашення виключно боргу, а не оплати процентів за надані кредити.

Враховано частково

 

159.

Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

-514- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Частину першу статті 95 (96) виключити.

Відхилено

Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

 

 

-515- Комісія з питань бюджету

Н.д.Азаров М.Я.(Округ N 115)

Частину першу статті 95 (96) доповнити словами "згідно з адміністративно-територіальним поділом і законами України".

Відхилено

 

 

 

-516- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У першій частині статті 95 (95) виключити словосполучення "і неупередженого", далі за текстом.

Відхилено

 

160.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, їх розмір і цільове спрямування.

 

 

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, їх розмір і цільове спрямування.

161.

У разі прийняття Народною Ради України Державного бюджету України з перевищенням видатків над доходами, закон про Державний бюджет України визначає джерела покриття дефіциту.

-517- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

Частину третю статті 95 (96) доповнити положенням у редакції:

"Покриття бюджетного дефіциту за рахунок емісії можливе лише за рішенням Верховної Ради України у разі подання Кабінету Міністрів України".

Відхилено

У разі прийняття Народною Радою України Державного бюджету України з перевищенням видатків над доходами закон про Державний бюджет України визначає джерела покриття дефіциту.

162.

Закон про Державний бюджет встановлює граничний рівень дефіциту Державного бюджету. Джерелом покриття дефіциту державного бюджету є внутрішні і зовнішні позики.

-518- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

У частині четвертій статті 95(96) виключити речення "Джерелом покриття дефіциту Державного бюджету є внутрішні і зовнішні позики".

Відхилено

Закон про Державний бюджет України встановлює граничний рівень дефіциту Державного бюджету України. Джерелом покриття дефіциту Державного бюджету України є внутрішні і зовнішні позики.

 

 

-519- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Частину четверту статті 95(96) викласти в редакції:

"Закон про Державний бюджет встановлює граничний рівень дефіциту, в якому передбачаються джерела і засоби покриття дефіциту".

Враховано частково

 

 

 

-520- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину четверту статті 95 (96) викласти в редакції:

"Закон про Державний бюджет встановлює граничний рівень дефіциту Державнго бюджету. Джерелом покриття дефіциту державного бюджету є внутрішні і зовнішні позики."

Враховано

 

 

 

-521- Комісія з питань бюджету

У частині четвертій статті 95 (96) виключити слова "Джерелом покриття дефіциту Державного бюджету є внутрішні і зовнішні позики".

Відхилено

 

 

 

-522- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину четверту статті 95 (96) виключити.

Відхилено

 

 

 

-523- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

В части четвертой статьи 95 (96) слова "и внешние" исключить.

Відхилено

 

163.

Держава прагне до збалансування бюджету України.

 

 

Держава прагне до збалансування бюджету України.

164.

Не дозволяється встановлювати нові, або змінювати діючі податки та інші обов'язкові платежі законом про Державний бюджет України.

-524- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Частину шосту статті 95(96) виключити.

Відхилено

Не дозволяється встановлювати нові або змінювати встановлені податки та інші обов'язкові платежі законом про Державний бюджет України.

165.

Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України підлягають оприлюдненню.

-525- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У частині сьомій статті 95 (96) слово "регулярні" виключити, замінивши його словом "щорічні".

Відхилено

Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.

166.

Стаття 96 (Стаття 97)

 

 

Стаття 96

167.

Державний бюджет України затверджується щорічно Народною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період.

-526- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

У частині першій статті 96 (97) після слова "грудня" записати слова "наступного року, а за особливих обставин - на інший період", далі за текстом.

Відхилено

Державний бюджет України затверджується щорічно Народною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період.

168.

Кабінет Міністрів України не пізніше ніж на 15 день осінньої сесії подає до Народної Ради України проект закону про Державний бюджет на наступний рік. Разом із проектом бюджету подається доповідь про хід виконання Державного бюджету поточного року.

-527- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У частині другій статті 96 (97) слова "на 15-ий день осінньої сесії" виключити, замінивши їх на "15 вересня".

Відхилено

Кабінет Міністрів України не пізніше ніж на 15 день осінньої сесії подає до Народної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом бюджету подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.

 

 

-528- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину другу статті 96 (97) доповнити положенням в редакції:

"Порушення цього терміну за відсутністю форс-мажорних обставин тягне відставку Кабінету Міністрів".

Відхилено

 

 

 

-529- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Частину другу статті 96 (97) викласти в редакції:

"Кабінет Міністрів України не пізніше 15 березня поточного року подає до Народної Ради України проект Закону про Державний бюджет на наступний рік. Разом із проектом бюджету подається доповідь про хід виконання Державного бюджету поточного року".

Відхилено

 

 

 

-530- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Частину другу статті 96 (97) доповнити словами "подається доповідь про хід виконання Державного бюджету за 1-ше півріччя поточного року по всіх статтях витрат".

Відхилено

 

169.

Стаття 97 (Стаття 98)

-531- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Статтю 97 (98) доповнити словами "не пізніше першого півріччя".

Відхилено

Стаття 97

170.

Кабінет Міністрів України подає до Народної Ради України звіт про виконання Державного бюджету відповідно до закону.

-532- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У статті 97 (98) у частині першій виключити слова "і забезпечення громадянської злагоди у суспільстві". Частину третю виключити.

Відхилено

Кабінет Міністрів України подає до Народної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України відповідно до закону.

171.

Поданий звіт підлягає оприлюдненню.

-533- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

Частину другу статті 97 (98) виключити.

Відхилено

Поданий звіт має бути оприлюднений.

172.

Стаття 98 (Стаття 99)

-534- Н.д.Hемировський В.Л.(Округ N 309)

Статтю 98 (99) доповнити другою частиною в редакції:

"Контрольна палата Народної Ради України є вищим органом державного фінансово-економічного контролю, який утворюється і здійснює надані повноваження згідно з законом України."

Враховано в інших статтях

Стаття 98

 

 

-535- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 98 (99) викласти в редакції:

"Контроль за використанням коштів Державного бюджету України та діяльністю Національного банку України від імені Народної Ради України здійснює Рахункова палата".

Враховано

 

173.

Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Народної Ради України здійснює Рахункова Палата.

-536- Н.д.Hемировський В.Л.(Округ N 309)

Статтю 98(99) доповнити частиною другою, виклавши її в редакції:

"Контрольна палата Народної Ради України є постійно діючим вищим органом державного фінансово-економічного контролю, який утворюється Народною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Контрольна палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави, відповідно до Закону про Контрольну палату Народної Ради України".

Враховано частково

Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Народної Ради України здійснює Рахункова палата.

 

 

-537- Н.д.Hемировський В.Л.(Округ N 309)

У статті 98 (99) слово "Рахункова" виключити, записавши замість нього слово"Контрольна".

Після слів "Державного бюджету України" доповнити словами "та інші контрольні функції", далі за текстом.

Відхилено

 

174.

Стаття 99 (додаткова)

-538- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

У статті 99 (додаткова) не зазначено про фінансову систему України, її інститути і взаємодію в єдиній фінансовій системі України.

Враховано в інших статтях

Стаття 99

 

 

-539- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Статтю 99 (додаткова) виключити.

Відхилено

 

 

 

-540- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 99 (додаткова) викласти в редакції:

"Грошовою одиницею України є гривня без її статусу національної валюти за кордоном на етапі економічної кризи".

Враховано частково

 

175.

Грошовою одиницею України є гривна.

-541- Президент України

Частину першу статті 99 (додаткова) виключити.

Відхилено

Грошовою одиницею України є гривня.

 

 

-542- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У частині першій статті 99 (додаткова) слово "гривна" виключити, записавши замість нього слово "рублі".

Відхилено

 

176.

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави -- Національного банку України.

-543- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину другу статті 99 (додаткова) викласти в редакції:

"Забезпечення стабільності грошової одиниці і створення сприятливого середовища для функціонування та динамічного розвитку економіки шляхом проведення кредитно-грошової політики є основними функціями центрального банку держави - Національного банку України".

Враховано частково

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави -- Національного банку України.

177.

Стаття 100 (додаткова)

-544- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Комісія з питань бюджету

Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Н.д.Азаров М.Я.(Округ N 115)

Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 100 (додаткова) виключити.

Відхилено

Стаття 100

 

 

-545- Н.д.Анісімов Л.О.(Округ N 178)

Статтю 100 (додаткова) викласти в редакції:

"Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики, контроль здійснює Кабінет Міністрів, Верховна Рада України".

Враховано частково

 

178.

Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за їх проведенням.

 

 

Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.

179.

Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.

-546- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 100 (додаткова) викласти в редакції:

"Правовий статус і порядок діяльності Ради Національного банку України визначається законом".

Враховано частково

Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.

180.

Стаття 101 (Стаття 100)

-547- Н.д.Васильєв Г.А.(Округ N 109)

Статтю 101 (100) виключити.

Відхилено

Стаття 101

181.

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав людини і громадянина здійснює Уповноважений Народної Ради України у правах людини.

-548- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Статтю 101 (100) викласти в редакції:

"Парламентський контроль за додержанням конституційних прав людини і громадянина здійснюють народні депутати, Верховна Рада України, Уповноважений Верховною Радою України у правах людини".

Враховано частково

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав людини і громадянина здійснює Уповноважений Народної Ради України з прав людини.

 

 

 

-549- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Статтю 101 (100) доповнити словами "діяльність якого визначається законом України".

Відхилено

 

 

 

-550- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

та інші н.д.

У статті 101 (100) слово "парламентський" виключити.

 

Відхилено