На головну

Порівняльна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція України Друге читання (Розділ 5)Конституційна комісіяТичасова Конституційна комісія

РОЗДІЛ V.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

-1- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Розділ V Президент України виключити.

 

Відхилено

 

 

РОЗДІЛ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 

-2- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Розділ V Президент України із проекту Конституції виключити. (В розділі не виписані права Табачника).

 

Відхилено

 

 

 

-3- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

У розділі V "ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ" передбачити посаду віце-президента, визначивши його повноваження.

 

Відхилено

 

 

 

-4- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Розділ V назвати "Президент і Віце-президент України".

Доповнити розділ V статтею такого змісту:

"Стаття.

Віце-президент України на час повноважень Президента України сприяє Президенту України в виконанні його функцій і повноважень.

Віце-президент України обирається та звільняється з посади Народною Радою України за поданням Президента України.

До кандидата на посаду Віце-президента пред'являються вимоги, передбачені ст.103 Конституції України для Президента України.

Віце-президент України складає присягу перед Народною Радою України, аналогічно присязі Президента, передбаченої ст.104 Конституції.

Віце-президент України здійснює повноваження, покладені на нього Президентом України, а на час його відсутності в Україні виконує обов'язки Президента України, крім повноважень, передбачених пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 21, 24 статті 106 Конституції України та користується правом недоторканності на час виконання ним своїх повноважень".

 

Відхилено

 

 

 

-5- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Розділ V викласти в редакції, запропонованій народним депутатом О.Морозом (додаток N 3 до проекту від 11 березня 1996 року) з уточненням, що Президент України обирається Верховною Радою України більшістю голосів від встановленого Конституцією її складу (це уточнення в будь-якому випадку є пропозицією до ст. 103).

 

Відхилено

 

 

 

-6- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити розділ V окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Стаття (після статті 110)

Повноваження Президента України можуть бути достроково припинені за результатами всеукраїнського референдуму, який призначається Верховною Радою України за народною ініціативою (на вимогу не менше трьох мільйонів виборців) або за ініціативою не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Рішення Верховної Ради про проведення всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України за народною ініціативою приймається простою більшістю голосів, а за ініціативою народних депутатів - не менш як двома третинами голосів народних депутатів від визначеного Конституцією складу Верховної Ради.

Якщо за результатами всеукраїнського референдуму, проведеного за ініціативою народних депутатів, народ України не проголосує за дострокове припинення повноважень Президента України, Верховна Рада України може бути розпущена Президентом у двотижневий термін після офіційного оголошення результатів референдуму з призначенням позачергових виборів Верховної Ради."

 

Відхилено

 

 

 

-7- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Дополнить раздел V отдельной главой, изложив ее в редакции:

"Глава. Вице-президент Украины

Статья.

Одновременно с Президентом Украины избирается вице-президент Украины.

Кандидатуру вице-президента Украины предлагает кандидат в Президенты Украины.

Статья.

Вице-президентом Украины может быть гражданин Украины не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.

Статья.

Вице-президент Украины не может быть народным депутатом.

Статья.

Вице-президент Украины осуществляет по поручению Президента Украины отдельные его полномочия.

Статья.

Вице-президент Украины замещает Президента Украины в случае его отсутствия".

 

Відхилено

 

 

 

-8- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Доповнити розділ V окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Стаття.

Повноваження, функції, порядок фінансування та матеріально-технічне забезпечення державою діяльності Президента України визначається Законом України "Про Президента України".

 

Відхилено

 

 

 

-9- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

У розділі V "Президент України" статті з 102 (101) до 112 (111) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-10- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Розділ V "ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ" викласти в такій редакції:

Враховано частково

 

 

 

"РОЗДІЛ V. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 102 Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції і забезпечення громадянської злагоди у суспільстві.

Стаття 103 Президент України обирається громадянами України строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

 

 

 

Порядок проведення виборів Президента України визначається законом.

Президентом може бути громадянин України, який має виборче право, не молодший тридцяти п'яти років, проживає в Україні не менше 10 років, володіє державною мовою і за станом здоров'я може виконувати обов'язки Президента.

Одна й та ж особа не може бути Президентом більше двох термінів підряд.

Президент не може бути депутатом Верховної Ради, мати інший представницький мандат, займати будь-яку посаду в державних органах і об'єднаннях громадян чи займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

Стаття 104 Президент вступає на посаду з моменту прийняття присяги на засіданні Верховної Ради не пізніше як у п'ятнадцятиденний термін після офіційного оголошення результатів виборів.

Приведення Президента до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.

 

 

 

 

Президент приносить присягу такого змісту: "Урочисто присягаю українському народу вірно служити Україні, суворо дотримуватися Конституції і законів України, поважати й охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати незалежність України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки".

Стаття 105 Президент України користується правом недоторканності.

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності згідно з законом.

Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно.

 

 

 

 

Стаття 106 Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

2) представляє Україну у міжнародних відносинах;

3) звертається з посланнями до народу та подає до Верховної Раді щорічні доповіді про внутрішнє і зовнішнє становище України;

4) подає Верховній Раді для призначення кандидатуру Прем'єр-міністра України;

5) призначає за поданням Прем'єр-міністра України Уповноважених Уряду України в областях, містах Києві та Севастополі;

6) призначає і звільняє, за згодою Верховної Ради, глав дипломатичних представництв України в інших державах, глав представництв України при міжнародних організаціях;

 

 

 

 

7) подає для обрання Верховною Радою кандидатури третини складу Конституційного Суду; з числа суддів Конституційного Суду спільно з Головою Верховної Ради та Головою Верховного Суду України подає для затвердження Верховною Радою кандидатуру Голови Конституційного Суду;

8) подає Верховній Раді для обрання та звільнення кандидатури Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольского міських судів;

9) подає для призначення Верховною Радою України кандидатуру на посаду Генерального прокурора України;

10) за поданням Голови Верховного Суду України призначає та звільняє суддів районних (окружних), міських, районних у містах судів;

11) забезпечує здійснення зовнішньої політики; веде переговори і підписує міжнародні договори України та подає їх на ратифікацію Верховній Раді України, приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних представників іноземних держав;

12) є Верховним Головнокомандуючим Збройними Силами України; очолює Раду Національної безпеки України; призначає і звільняє за поданням Прем'єр-міністра вище командування Збройних Сил України; призначає та звільняє Голову Служби безпеки України;

 

 

 

 

13) присвоює вищі військові звання і дипломатичні ранги, інші спеціальні звання і класні чини;

14) у випадку загрози нападу на Україну, небезпеки державній незалежності України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, з негайним поданням цього рішення на затвердження Верховної Ради;

15) приймає рішення про оголошення стану війни та використання Збройних Сил України у разі збройного нападу на Україну з негайним поданням цього рішення на затвердження Верховної Ради;

16) оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами екологічного лиха з поданням цього рішення на затвердження Верховної Ради;

 

 

 

 

17) оголошує у разі необхідності в Україні або в окремих місцевостях надзвичайний стан з поданням цього рішення на затвердження Верховної Ради;

18) вирішує питання про прийняття до громадянства України, надання притулку, депортації іноземних громадян й осіб без громадянства;

19) вносить подання до Верховної Ради про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, сільських, селищних Рад у разі порушення ними Конституції та законодавчих актів України;

20) здійснює помилування;

21) нагороджує державними нагородами, присвоює почесні звання України;

22) підписує прийняті Верховною Радою законодавчі акти;

23) накладає вето на схвалені Верховною Радою законодавчі акти, повертає їх на повторний розгляд Верховної Ради;

24) здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

Президент на основі і на виконання Конституції і законів України в межах своїх повноважень видає укази і розпорядження.

Укази Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 14, 15, 16, 17, 19, 23 цієї статті, скріплюються підписом Прем'єр-міністра України.

 

 

 

 

Стаття 107 Президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Для здійснення своїх повноважень Президент може утворювати необхідні контрольні й консультативні органи у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті.

Стаття 108 Президент має право призначати всеукраїнський референдум про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Якщо за наслідками референдуму народ України не проголосує за недовір'я Верховній Раді, Верховна Рада більшістю голосів від її конституційного складу у двотижневий термін після офіційного оголошення наслідків референдуму може прийняти рішення про відставку Президента України.

 

 

 

 

Стаття 109 Президент України виконує свої обов'язки до вступу на посаду новообраного Президента.

Повноваження Президента припиняються достроково у випадках:

1) відставки;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) на підставі рішення, прийнятого всеукраїнським референдумом;

4) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

5) усунення з посади в порядку імпічменту.

Cтаття 110 Відставка Президента приймається і набирає чинності за умови, коли заява про відставку буде ним особисто проголошена і розглянута на пленарному засіданні Верховної Ради і задоволена простою більшістю голосів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради.

 

 

 

 

Стаття 111 Неможливість виконання Президентом повноважень за станом здоров'я має бути підтверджена більшістю голосів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради на засіданні Верховної Ради на підставі письмового подання Верховного Суду України, обгрунтованого медичним висновком та висновком спеціально створеної тимчасової парламентської комісії;

Стаття 112 Рішення про час проведення всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента, якщо цього вимагають не менше трьох мільйонів виборців, приймає Верховна Рада простою більшістю голосів від встановленого Конституцією її складу.

 

 

 

 

Стаття 113 Рішення про проведення всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента за ініціативою Верховної Ради приймається не менше ніж двома третинами голосів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради.

Якщо за наслідками референдуму, проведеного за ініціативою Верховної Ради, народ України не проголосує за дострокове припинення повноважень Президента, Верховна Рада може бути розпущена Президентом у двотижневий термін після офіційного оголошення наслідків референдуму з призначенням нових виборів.

 

 

 

 

Стаття 114 Президент може бути усунутий з посади у порядку імпічменту у випадку порушення ним Конституції або скоєння злочину.

Питання про усунення Президента України з посади у порядку імпічменту порушується за ініціативою не менше третини депутатів України від встановленого Конституцією складу Верховної Ради України.

Рішення про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту ухвалюється не менше ніж двома третинами голосів депутатів України від встановленого Конституцією складу Верховної Ради.

Рішення Верховної Ради про усунення Президента з посади в порядку імпічменту може бути оскаржене Президентом України в місячний строк до Конституційного Суду України, рішення якого є остаточним.

 

 

 

 

Стаття 115 У разі смерті, дострокового припинення повноважень Президента або усунення його з посади відповідно до статей ... Конституції виконання обов'язків Президента на період до обрання і вступу на посаду нового Президента покладається на голову Верховної Ради України. Вибори нового Президента мають відбутися не пізніше 90 днів від дня відкриття вакансії. У цьому випадку Голова Верховної Ради України складає свої повноваження у Верховній Раді, а виконання його обов'язків покладається на одного з заступників. Тимчасово виконуючий обов'язки Президента держави Голова Верховної Ради України не може розпускати Верховну Раду, призначати дострокові вибори, призначати і звільняти членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних органів державної виконавчої влади без згоди Верховної Ради України.

У цей же період Верховна Рада не може розглядати питання про недовіру Голові Верховної Ради України".

 

 

2.

Стаття 102 (Стаття 101)

-11- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 102 (101) викласти в редакції:

"Президент України є главою держави.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції і законів України, прав і свобод людини.

Президент України узгоджує діяльність виконавчих органів державної влади".

 

Враховано частково

Стаття 102

3.

Президент України є главою держави.

-12- Н.д.Бутейко А.Д.(Округ N 70)

Частину першу статті 102 (101) викласти в редакції:

"Президент є главою держави і главою виконавчої влади в Україні".

 

Відхилено

Президент України є главою держави і виступає від її імені.

 

-13- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину першу статті 102 (101) доповнити словами "та головою виконавчої влади".

 

Відхилено

 

 

 

-14- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину першу статті 102 (101) викласти в редакції:

"Президент України у межах і формах, встановлених Конституцією, сприяє узгодженості у діяльності органів державної влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

4.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і свобод людини і забезпечення громадянської злагоди у суспільстві.

-15- Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині другій статті 102 (101) виключити слова "і забезпечення громадянської злагоди у суспільстві".

 

Відхилено

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини та забезпечення громадянської злагоди у суспільстві.

 

-16- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 102 (101) викласти в редакції:

"Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції і забезпечення громадянської злагоди у суспільстві."

 

Враховано

 

 

 

-17- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину другу статті 102 (101) після слів "додержання Конституції" доповнити словами "і законів України".

 

Відхилено

 

 

 

-18- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину другу статті 102 (101) викласти в редакції:

"Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції, законів, прав і свобод людини".

 

Відхилено

 

 

 

-19- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

Частину 2 статті 102 (101) після слова "злагоди" доповнити словами "і спокою в суспільстві, охорони правопорядку в країні, недоторканності і безпеки громадян".

 

Відхилено

 

 

 

-20- Н.д.Карпачова H.І.(Округ N 28)

У частині другій статті 102 (101) слова "прав і свобод людини і забезпечення громадянської злагоди у суспільстві" виключити, доповнивши її після слова "Конституції" словами "і законів України".

 

Відхилено

 

 

 

-21- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині другій статті 102 (101) слово "додержання" виключити, записавши замість нього слово "дотримання".

 

Відхилено

 

5.

Президент України сприяє узгодженості у діяльності органів державної влади, їх взаємодію з органами місцевого самоврядування.

-22- Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину третю статті 102 (101) після слів "Президент України" доповнити словами "у межах і формах, визначених Конституцією", далі за текстом.

 

Відхилено

Президент України сприяє узгодженості в діяльності органів державної влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування.

 

-23- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Частину третю статті 102 (101) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-24- Н.д.Бутейко А.Д.(Округ N 70)

Частину третю статті 102 (101) викласти в редакції:

"Президент України як глава державної виконавчої влади здійснює цю владу через очолюваний безпосередньо ним Кабінет Міністрів України та систему центральних і місцевих органів державної виконавчої влади і забезпечує їх взаємодію між собою та з органами місцевого самоврядування з допомогою єдиного Секретаріату виконавчої влади України".

 

Відхилено

 

 

 

-25- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині третій статті 102 (101) слово "сприяє" виключити, записавши замість нього слово "забезпечує".

 

Відхилено

 

 

 

-26- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину третю статті 102 (101) вважати неприйнятною.

 

Відхилено

 

 

 

-27- Н.д.Карпачова H.І.(Округ N 28)

У частині третій статті 102 (101) після слів "Президент України" записати слова "у межах і формах, визначених цією Конституцією", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-28- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Частину третю статті 102 (101) викласти в редакції:

"Президент України узгоджує діяльність органів державної влади, їх взаємодію з органами місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

6.

Стаття 103 (Стаття 102)

 

 

Стаття 103

7.

Президент України обирається громадянами строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

-29- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

У частині першій статті 103 (102) слова "п'ять років" виключити, замінивши їх на слова "чотири роки".

 

Відхилено

Президент України обирається громадянами строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

-30- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 103 (102) викласти в редакції:

"Президент України обирається Верховною Радою строком на 2 роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування більшістю конституційної кількості депутатів".

 

Відхилено

 

8.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцятип'ятирічного віку, має право голосу і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, володіє державною мовою.

-31- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Частину другу статті 103 (102) викласти в редакції:

"Президентом може бути обраний громадянин України, який має не менше 35 і не більше 65 років, має право голосу і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, володіє державною мовою".

 

Враховано частково

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцятип'ятирічного віку, має право голосу і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, володіє державною мовою.

 

-32- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

У частині другій статті 103 (102) після слів "який досяг 35-річного віку" записати слова "і не старший 70 років", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-33- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину другу статті 103 (102) доповнити словами "і за станом здоров'я може виконувати обов'язки Президента".

 

Відхилено

 

 

 

-34- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

У частині другій статті 103 (102) після слів "тридцятип'ятирічного" записати слова "і не старше шестидесятирічного", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-35- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У частині другій статті 103 (102) після слів "тридцятип'ятирічного віку" записати "і не старший шістдесяти п'яти років", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-36- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 103 (102) викласти в редакції:

"Президентом України може бути обраний громадянин України, який має право голосу".

 

Відхилено

 

 

 

-37- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

У частині другій статті 103 (102) слова "тридцятип'ятирічного віку" замінити словами "40-річного віку".

 

Відхилено

 

 

 

-38- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

Частину другу статті 103 (102) після слів "громадянин України" доповнити словами "що народився в Україні"; слова "протягом десяти років" замінити на "протягом тридцяти", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-39- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Частину другу статті 103 (102) викласти в редакції:

"Президентом України може обиратися громадянин України, який досягнув тридцятирічного віку, має право голосу і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, володіє державною мовою".

 

Враховано частково

 

 

 

-40- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині другій статті 103 (102) слова "і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, володіє державною мовою" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-41- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

В части второй статьи 103 (102) слова "владеет государственным языком" заменить словами "владеет государственными языками".

 

Відхилено

 

9.

Одна і та сама особа не може бути Президентом України більше два строки підряд.

-42- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину третю статті 103 (102) викласти в редакції:

"Одна і та ж особа не може бути Президентом України більше двох термінів підряд".

 

Враховано

Та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.

 

-43- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

У частині третій статті 103 (102) слова "два строки підряд" виключити, замінивши їх словами "один строк".

 

Відхилено

 

 

 

-44- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У частині третій статті 103 (102) після слів "два строки" поставити крапку. Слово "підряд" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-45- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

У частині третій статті 103 (102) слова "більше два строки підряд" замінити словами "більше двох строків підряд" або "більше ніж два строки підряд".

 

Враховано

 

 

 

-46- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

У частині третій статті 103 (102) слова "два строки" виключити, записавши замість них "двох термінів виборних президентських повноважень підряд".

 

Відхилено

 

10.

Президент України не може мати інший представницький мандат, обіймати посаду в органах державної влади і об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, яке має на меті одержання прибутку.

-47- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину четверту статті 103 (102) доповнити реченням:

"Президент не може бути народним депутатом".

 

Відхилено

Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади та об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, яке має на меті одержання прибутку.

 

-48- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У частині четвертій статті 103 (102) виключити кінець речення від слів "яке має на меті одерження прибутку".

 

Відхилено

 

11.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України, вибори Президента України проводяться в період 90 днів з терміну припинення повноважень.

-49- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У частині п'ятій статті 103 (102) слова "останню неділю жовтня" виключити, замінивши їх на "останню неділю листопада".

 

Відхилено

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України, вибори Президента України проводяться в період 90 днів з часу припинення повноважень.

 

-50- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину п'яту статті 103 (102) доповнити положенням в редакції:

"У разі дострокового припинення повноважень Президента України функції Президента виконує Прем'єр-міністр до настання чергових виборів Президента України".

 

Враховано частково

 

12.

Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

 

 

Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

13.

Стаття 104 (Стаття 103)

 

 

Стаття 104

14.

Новообраний Президент України вступає на пост з моменту складення присяги народу на урочистому засіданні Народної Ради України не пізніше 30 днів після обрання.

-51- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

В частині першій статті 104 (103) слово "урочистому" замінити на "спеціальному".

 

Відхилено

Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше тридцяти днів після обрання з моменту складення присяги народу на урочистому засіданні Народної Ради України .

15.

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.Президент України складає присягу такого змісту:

-52- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину другу статті 104 (103) після слів "Голова Конституційного Суду України" доповнити словами "Голова Народної Ради України".

 

Відхилено

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.

16.

"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі"

-53- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

У частині другій статті 104 (103) текст присяги Президента України викласти в такій редакції:

"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), волею народу обраний Президентом України, урочисто присягаю на вірність Україні і її народу. Зобов'язуюсь у всій своїй діяльності неухильно керуватись Конституцією і законами України, не шкодувати сил для зміцнення і розвитку суверенної України, піднесення її міжнародного авторитету. Присягаюсь поважати і всіма законними засобами охороняти права і свободи людини і громадянина, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки Президента України".

 

Враховано частково

Президент України складає таку присягу:

"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі"

 

-54- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У частині другій статті 104 (103) слова "українського народу" виключити, замінивши їх словами "народу України", також слова "додержуватися Конституції України" виключити, замінивши їх на слова "бути гарантом дотримання Конституції України", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-55- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

В частині третій статті 104 (103) після слів "боронити суверенітет" зняти слово "незалежність", далі за текстом.

Перед словом "додержуватися Конституції" вставити слово "неухильно", між словами "свої обов'язки" - слово "високі".

 

Відхилено

 

 

 

-56- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині другій статті 104 (103) слово "додержуватися" виключити, записавши замість нього слово "дотримуватися".

 

Відхилено

 

17.

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.

-57- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині третій статті 104 (103) слово "строк" виключити, записавши замість нього слово "термін".

 

Відхилено

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.

18.

Стаття 105 (Стаття 104)

 

 

Стаття 105

19.

Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

-58- Президент України

У частині першій статті 105 (104) виключити слова "на час виконання повноважень".

 

Відхилено

Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

20.

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

-59- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Частину другу статті 105 (104) виключити.

 

Відхилено

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

 

-60- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину другу статті 105 (104) викласти в редакції:

"За посягання на честь і гідність Президента винні особи несуть відповідальність згідно з законом".

 

Враховано частково

 

21.

Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно.

-61- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У частині третій статті 105 (104) слова "і зберігається за ним довічно" виключити, записавши замість їх слова "Право на збереження цього звання визначається Верховною Радою України після закінчення строку його повноважень".

 

Відхилено

Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо Президент не був усунутий з поста в результаті імпічменту.

 

-62- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У частині третій статті 105 (104) слова "і зберігається за ним довічно" виключити.

 

Відхилено

 

22.

Стаття 106 (Стаття 105)

-63- Н.д.Пустовойтовський В.С. (Округ N 384)

Пункти 3,4,5,13,14,15,19 частини першої статті 106 (105) виключити, доповнивши відповідними положеннями, передбаченими цими пунктами, статтю 85 (84,85,87).

 

Відхилено

Стаття 106

 

-64- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Статтю 106 (105) доповнити положеннями, відповідно до яких Президент України виносить на референдум питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і як глава держави забезпечує разом з Урядом (а не одноособово) і Верховною Радою України зовнішню і внутрішню політику, національну безпеку і оборону держави.

 

 

Відхилено

 

 

 

-65- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

Доповнити статтю 106 (105) частиною чи пунктом щодо здійснення функцій глави виконавчої влади.

 

Відхилено

 

 

 

-66- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити статтю 106 (105) положенням:

"Президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам".

 

Відхилено

 

 

 

-67- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Замість "Стаття 106 (105)" записати "Стаття 106".

 

Відхилено

 

 

 

-68- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

У пунктах 2, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 20 частини першої статті 106 (105) слова "Народна Рада" виключити, записавши замість їх слова "Верховна Рада".

 

Відхилено

 

 

 

-69- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Доповнити статтю 106 (105) окремими пунктами, виклавши їх у редакції:

"вносить до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних, сільських Рад народних депутатів у разі порушення ними Конституції та законодавчих актів України;

підписує прийняті Верховною Радою України законодавчі акти;

накладає вето на схвалені Верховною Радою України законодавчі акти, повертає їх на повторний розгляд Верховної Ради".

Враховано частково

 

 

 

 

-70- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Статтю 106 (105) доповнити ще одним пунктом:

"Подає до Народної Ради України пропозиції щодо призначення голови Фонду державного майна України".

 

Відхилено

 

 

 

-71- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 106 (105) після пункту 21 доповнити пунктом в редакції:

"Подає на затвердження Народної ради України половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та кандидатуру секретаря Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

 

Відхилено

 

 

 

-72- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Повноваження Президента України, передбачені у статті 106 (105), записати у частину другу статті 88 (88).

 

Відхилено

 

 

 

-73- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Пункти 3,4,5,6,7,8,9,11,15,19,22 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"3) забезпечує здійснення зовнішньої політики України, представляє державу у міжнародних відносинах, веде переговори і підписує міжнародні договори України, подає їх на ратифікацію Верховній Раді України;

4) вносить до Верховної Ради України подання про визнання іноземних держав;

5) призначає і звільняє за згодою Верховної Ради України глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях, приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представництв іноземних держав;

6) призначає всеукраїнські референдуми відповідно до Конституції і закону про референдуми;

7-8) достроково припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених Конституцією, відповідно до закону про вибори призначає позачергові вибори Верховної Ради України;

9) призначає та звільняє за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України, приймає його відставку".

10 пункт виключити.

"11) призначає та звільняє за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України, приймає його відставку".

14 пункт виключити.

"15) скасовує за висновком Конституційного Суду України акти Кабінету Міністрів України та Уряду Автономної Республіки Крим у разі невідповідності їх Конституції і законам України".

19 пункт доповнити словами "з негайним поданням цього рішення на затвердження Верховною Радою України".

"22) подає Верховній Раді України кандидатури для обрання Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів та пропозиції щодо їх звільнення".

 

Враховано частково

 

 

 

-74- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Пункти 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"9) пропонує Народній Раді України кандидатуру Прем'єр-міністра України, приймає відставку повного складу або окремих членів Кабінету Міністрів України, призначає виконуючих обов'язки членів Кабінету Міністрів України на строк не більш як три місяці;

10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

11) пропонує Народній Раді України кандидатуру Генерального прокурора України та вносить до Народної Ради України подання про його відставку;

12) пропонує Народній Раді України кандидатуру Голови Національного банку України та вносить до Народної Ради України подання про його відставку;

13) пропонує Народній Раді України кандидатури Голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна, вносить до Народної Ради України подання про їх відставку;

14) після слова "діючи" додати "у відповідності із законами України та в межах коштів", далі за текстом.

17) очолює Раду Національної безпеки і оборони України, призначає Державного секретаря Ради Національної безпеки і оборони України;

21) призначає сім членів Конституційного Суду України".

 

Враховано частково

 

23.

Президент України:

-75- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Частину першу статті 106(105) доповнити пунктом, виклавши його в редакції: "призначає позачергові вибори Верховної Ради Автономії Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських Рад".

 

Відхилено

Президент України:

 

-76- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину першу статті 106 (105) доповнити пунктами, виклавши їх у редакції:

"за поданням Голови Верховного Суду України призначає та звільняє суддів районних (окружних), міських, районних у містах судів;"

"подає для затвердження Верховній Раді України кандидатури половини складу Центральної виборчої комісії та кандидатури для обрання Верховною Радою зі складу комісії Голови, заступників Голови та секретаря комісії".

 

Враховано частково

 

24.

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

-77- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Частину першу статті 106 (105) доповнити пунктом в редакції:

"Забезпечує дотримання та виконання прийнятих законів".

 

Враховано частково

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

25.

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Народної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

-78- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

В пункті 2 частини першої статті 106 (105) замість слова "посланнями" записати "доповідями".

 

Відхилено

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Народної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

 

-79- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Пункт 2 статті 106 (105) викласти в редакції:

"звітує перед народом України шляхом щорічних і позачергових доповідей у Народній Раді України про внутрішнє і зовнішнє становище України".

 

Відхилено

 

 

 

-80- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Пункт 2 частини першої статті 106 (105) доповнити словами "або з інших причин на протязі 30 днів підряд".

 

Відхилено

 

26.

3) представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори і укладає міжнародні договори України;

-81- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

(Округ N 167)

У пункті 3 частини першої статті 106 (105) слова "здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави" виключити.

 

Відхилено

3) представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

 

-82- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

(Округ N 167)

Пункт 3 частини першої цієї статті доповнити словами "у межах своєї компетенції".

 

Відхилено

 

 

 

-83- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 3 частини першої статті 106 (105) доповнити словами "та подає їх на ратифікацію Верховній Раді".

 

Відхилено

 

 

 

-84- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

В пункті 3 частини першої статті 106 (105) між словами "здійснює керівництво" вставити слово "загальне".

В кінці пункту після коми додати "подає їх на ратифікацію Верховної Ради України".

 

Відхилено

 

 

 

-85- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

та інші н.д.

Пункт 3 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Представляє державу у міжнародних відносинах, веде пререговори і укладає міжнародні угоди, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, подає міжнародні договори та угоди на ратифікацію Верховній Раді".

 

Враховано частково

 

 

 

-86- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Пункт 3 частини першої статті 106 (105) доповнити словами "з наступною ратифікацією їх Народною Радою України".

 

Відхилено

 

27.

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

-87- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 4 частини першої статті 106 (105) виключити. Надати ці повноваження Верховній Раді України.

 

Відхилено

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

28.

5) призначає і звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

-88- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М.(Округ N 167)

Пункт 5 частини першої статті 106 (105) розпочати словами "за поданням Прем'єр-міністра України", далі за текстом.

 

Відхилено

5) призначає і звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

 

-89- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Пункт 5 статті 106 (105) після слів "призначає і звільняє" записати слова "за погодженням з Комітетом Народної Ради України по закордонних справах".

 

Відхилено

 

 

 

-90- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 5 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"призначає і звільняє за узгодженням з Верховною Радою України глав дипломатичних представництв України в інших державах та при міжнародних організаціях, приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав".

 

Відхилено

 

 

 

-91- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

В пункті 5 частини першої статті 106 (105) після слів "призначає і звільняє" включити слова "за узгодженням з Верховною Радою України", далі за текстом.

 

Відхилено

 

29.

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 157 (157) Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

-92- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У пункті 6 частини першої статті 106 (105) слова "проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою" виключити.

 

Відхилено

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 157 Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

 

-93- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

У пункті 6 частини першої статті 106 (105) після слів "відповідно до статті 157 Конституції України" доповнити словами "спільно з Народною Радою України", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-94- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Пункт 6 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"може призначати всеукраїнський референдум щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. В разі коли виборці не підтримають цю пропозицію або коли референдум не відбудеться Президент України йде у відставку".

 

Відхилено

 

 

 

-95- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

Пункти 6 і 13 статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-96- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Пункт 6 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-97- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Пункт 6 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Порушує перед Народною Радою України питання про проведення всеукраїнського референдуму. У разі неприйняття Народною Радою України рішення про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, при наявності підтримки пропозиції про проведення такого референдуму більшістю народних депутатів України, призначає всеукраїнський референдум за народною ініціативою".

 

Відхилено

 

 

 

-98- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У пункті 6 частини першої статті 106 (105) слова "відповідно до статті 157 (157) Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою" виключити.

 

Відхилено

 

30.

7) призначає позачергові вибори Народної Ради України у строки, передбачені цією Конституцією;

-99- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Пункт 7 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

7) призначає позачергові вибори Народної Ради України у строки, передбачені цією Конституцією;

31.

8) припиняє повноваження Народної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;

-100- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Пункт 8 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

8) припиняє повноваження Народної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;

 

-101- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

Пункт 8 частини першої статті 106 (105) розпочати словами "За поданням Конституційного суду України".

 

Відхилено

 

32.

9) призначає за згодою Народної Ради України Прем'єр-Міністра України; припиняє його повноваження та приймає рішення про відставку Прем'єр-міністра України;

-102- Президент України

У пункті 9 статті 106 (105) виключити слова "та припиняє його повноваження".

 

Відхилено

9) призначає за згодою Народної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє його повноваження та приймає рішення про відставку Прем'єр-міністра України;

 

-103- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Пункт 9 частини першої статті 106(105) викласти в редакції: "Подає пропозиції для затвердження та звільнення Верховній Раді України кандидатури Прем'єр-міністра України".

 

Відхилено

 

 

 

-104- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Пункт 9 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Призначає та звільняє за згодою Народної Ради Прем'єр-міністра України".

 

Враховано частково

 

 

 

-105- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М.(Округ N 167)

У пункті 9 частини першої статті 106 (105) слова "за згодою" виключити, замінивши їх словами "за поданням". Слова "припиняє його повноваження" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-106- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Пункт 9 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"за згодою Верховної Ради України призначає, припиняє повноваження та приймає рішення про його відставку".

 

Враховано частково

 

 

 

-107- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Пункт 9 частини першої статті 106 (105) доповнити словами "за згодою Народної Ради України".

 

Враховано

 

 

 

-108- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Пункт 9 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Подає для призначення Народній Раді України кандидатуру Прем'єр-міністра України, входить з пропозицією про його відставку".

 

Відхилено

 

 

 

-109- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 9 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-110- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 9 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України, приймає рішення про відставку Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження також за згодою Верховної Ради".

 

Відхилено

 

 

 

-111- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Пункт 9 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"За згодою Верховної Ради України призначає та приймає рішення про відставку Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження".

 

Враховано частково

 

 

 

-112- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Пункт 9 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Подає до Народної Ради України пропозиції щодо призначення Прем'єр-міністра України".

 

Враховано частково

 

 

 

-113- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У пункті 9 частини першої статті 106 (105) після слова "призначає" записати "та звільняє". Слова "припиняє його повноваження та приймає рішення про відставку Прем'єр-міністра України" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-114- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Пункт 9 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Подає на затвердження Народної Ради України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України, порушує перед Народною Радою України питання про відставку Прем'єр-міністра України".

 

Враховано частково

 

 

 

-115- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Пункт 9 частини першої статті 106 (108) після слів "Прем'єр-міністра України" доповнити словами "віце-прем'єрів та міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, юстиції та Голову Служби безпеки України".

 

Враховано частково

 

 

 

-116- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Пункт 9 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"З моменту надання згоди Народної Ради України призначає Прем'єр-міністра України. З моменту надання згоди Народної Ради України припиняє його повноваження або приймає рішення про його відставку".

 

Враховано частково

 

33.

10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

-117- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У пункті 10 частини першої статті 106 (105) слова "а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їх повноваження на цих посадах" виключити.

Відхилено

10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

 

-118- Президент України

Пункт 10 статті 106 (105) викласти в такій редакції:

"10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також глав обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, їх заступників, глав районних державних адміністрацій та звільняє їх з посади".

 

Враховано частково

 

 

 

-119- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Пункт 10 частини першої статті 106 (105) доповнити словами "за згодою Прем'єр-міністра України".

 

Відхилено

 

 

 

-120- Н.д.Безуглий А.Г.(Округ N 398)

У пункті 10 частини першої статті 106 (105) слова "а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їх повноваження на цих посадах" виключити, записавши замість них слова: "а також голів місцевих державних адміністрацій, за ініціативою населення згідно з законом про вибори".

 

Відхилено

 

 

 

-121- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Пункт 10 частини першої статті 106 (105) після слів "призначає за поданням Прем'єр-міністра України і членів Кабінету Міністрів України" доповнити словами "крім тих, що призначаються Народною Радою України за поданням Президента України".

 

Відхилено

 

 

 

-122- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 10 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"призначає за поданням Прем'єр-міністра України і за згодою Верховної Ради України у випадках,передбачених п.15 і 20 ст.85 Конституції, членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади та припиняє їхні повноваження на цих посадах за згодою Верховної Ради України".

 

Відхилено

 

 

 

-123- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У пункті 10 частини першої статті 106 (105) після слів "Прем'єр-міністра України" включити слова "за згодою Верховної Ради України у випадках, передбачених пунктами 15 і 21 статті 90 Конституції", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-124- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Пункт 10 частини першої статті 106 (105) виключити, оскільки повноваження по формуванню уряду повинні бути у Прем'єр-міністра.

 

Відхилено

 

 

 

-125- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 10 частини першої статті 106 (105) виключити. Передбачити ці повноваження Кабінету Міністрів України.

 

Відхилено

 

 

 

-126- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У пункті 10 частини першої статті 106 (105) після слова "призначає" записати слова "та звільняє". Слова "та припиняє їхні повноваження на цих посадах" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-127- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У пункті 10 частини першої статті 106 (105) після слів "членів Кабінету Міністрів України" записати слова "за винятком Міністра внутрішніх справ, Міністра фінансів", далі за текстом.

 

Відхилено

 

34.

11) призначає за згодою Народної Ради України Генерального прокурора України та відправляє його у відставку;

-128- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Пункт 11 частини першої статті 106(105) викласти в редакції: "Подає спільно з Головою Верховної Ради України кандидатуру для призначення та звільнення з посади Генерального прокурора України".

Відхилено

11) призначає на посаду та звільняє з посади Генерального прокурора України за згодою Народної Ради України;

 

-129- Н.д.Васильєв Г.А.(Округ N 109)

Пункт 11 статті 106 (105) викласти в редакції:

"Подає Народній Раді України кандидатуру на посаду Генерального прокурора України, а також пропонує Народній Раді України звільнити Генерального прокурора України з посади у випадках, передбачених законодавством".

Відхилено

 

 

 

-130- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Пункт 11 частини першої 106 (105) статті викласти в редакції:

"Призначає та звільняє за згодою Народної Ради Генерального прокурора України".

Враховано

 

 

 

-131- Н.д.Пустовойтовський В.С. (Округ N 384)

Пункти 11,12,13 частини першої статті 106 (105) об'єднати, виклавши в редакції:

"за згодою Верховної Ради України призначає на посаду і звільняє з посади Генерального прокурора України, половину складу Ради Національного банку України, голову Антимонопольного комітету та голову Фонду державного майна".

Враховано

 

 

 

-132- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Пункт 11 частини першої статті 106 (105) доповнити словами "за згодою Народної Ради України".

Враховано

 

 

 

-133- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Н.д.Жир О.О.(Округ N 93)

Пункт 11 статті 106 (105) викласти в редакції:

"Подає кандидатури для призначення та звільнення Народною Радою України Генерального прокурора України".

 

Відхилено

 

 

 

-134- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Пункт 11 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-135- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Пункт 11 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Подає до Народної Ради України пропозиції щодо призначення Генерального прокурора України".

 

Відхилено

 

 

 

-136- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У пункті 11 частини першої статті 106 (105) після слова "призначає" записати слова "та звільняє". Слова "та відправляє його у відставку" виключити.

 

Враховано

 

 

 

-137- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Пункт 11 частини першої статті 106 (105) викласти у редакції:

"призначає та звільняє з посади за згодою Народної Ради України Генерального прокурора України".

 

Враховано

 

 

 

-138- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Пункт 11 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Подає на затвердження Народної Ради України кандидатуру на посаду Генерального прокурора України, порушує перед Народною Радою України питання про відставку Генерального прокурора України".

Відхилено

 

 

 

-139- Н.д.Петренко Д.Д.(Округ N 255)

У пункті 11 частини першої статті 106 (105) після слова "призначає" записати слова "та звільняє", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-140- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Пункт 11 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"З моменту надання згоди Народної Ради України призначає Генерального прокурора України. З моменту надання згоди Народної Ради України припиняє його повноваження або приймає рішення про його відставку".

 

Враховано частково

 

35.

12) призначає половину складу ради Національного банку України;

-141- Н.д.Ткаченко С.К.(Округ N 192)

Пункт 12 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яку затверджує Народна Рада".

 

Відхилено

12) призначає половину складу Ради Національного банку України;

 

-142- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Пункт 12 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-143- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 12 частини першої статті 106 (105) виключити. Передбачити повноваження Верховній Раді України.

 

Відхилено

 

36.

13) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Народної Ради України Голову Антимонопольного комітету та Голову Фонду державного майна;

-144- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

У пункті 13 частини першої статті 106 (105) слова "та Голову Фонду державного майна" виключити.

 

Відхилено

13) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Народної Ради України Голову Антимонопольного комітету та Голову Фонду державного майна;

 

-145- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Пункт 13 статті 106 (105) викласти в редакції:

"Подає кандидатури для призначення та звільнення Народною Радою України Голови Антимонопольного комітету та Голови Фонду державного майна України".

 

Відхилено

 

 

 

-146- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 13 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

 

37.

14) утворює, реорганізує та ліквідує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

-147- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Пункт 14 частини першої статті 106 (105) після слів "утворює, реорганізує та ліквідує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші органи виконавчої влади" додати слова "в рамках, визначених Законом України "Про Уряд".

 

Відхилено

14) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

 

-148- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Пункт 14 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

 

38.

15) скасовує акти Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;

-149- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М.(Округ N 167)

Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Пункт 15 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

15) скасовує акти Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

 

-150- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Пункт 15 частини першої статті 106 (105) доповнити словами "що суперечать Конституції і діючому законодавству України".

 

Відхилено

 

 

 

-151- Президент України

Пункт 15 частини першої статті 106 (105) після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "центральних і місцевих органів виконавчої влади".

 

Відхилено

 

39.

16) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає і звільняє вище командування Збройних Сил України та інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

-152- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

У пункті 16 частини першої статті 106 (105) після слів "і звільняє" записати слова "за погодженням з Верховною Радою".

 

Відхилено

16) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає і звільняє вище командування Збройних Сил України та інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

 

-153- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 16 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, призначає і звільняє вище командування Збройних Сил України за поданням Прем'єр-міністра".

 

Враховано частково

 

 

 

-154- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

В пункті 16 частини першої статті 106 (105) виключити слова "та інших військових формувань".

 

Відхилено

 

 

 

-155- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 16 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"є Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України", решту виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-156- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У пункті 16 частини першої статті 106 (105) після слова "звільняє" записати слова "згідно з чинним законодавством", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-157- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У пункті 16 частини першої статті 106 (105) слова "здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави" замініти словами "здійснює керівництво у сфері національної безпеки України", оскільки національна безпека охоплює поняття "оборона держави".

 

Враховано частково

 

40.

17) очолює Раду Національної безпеки і оборони України;

-158- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Пункт 17 частини першої статті 106(105) доповнити словами: "Формує персональний склад Ради Національної безпеки і оборони України та призначає Державного Секретаря Ради Національної безпеки і оборони України".

 

Враховано

17) очолює Раду Національної безпеки і оборони України;

 

-159- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Пункт 17 частини першої статті 106 (105) виключити, і відповідно до пункту 27 частини першої статті 106 (105) викласти у такій редакції:

"Для здійснення своїх повноважень створює Раду національної безпеки та інші консультативно-дорадчі та допоміжні органи і служби в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цих органів".

 

Враховано

 

41.

18) вносить до Народної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України;

-160- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

У пункті 18 частини першої статті 106 (105) слово "використання" виключити, замінивши його словом "застосування".

 

Відхилено

18) вносить до Народної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України;

 

-161- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

В пункті 18 частини першої статті 106 (105) виключити між словами "оголошення стану війни" слово "стану".

 

Відхилено

 

 

 

-162- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Пункт 18 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Вносить до Народної Ради України подання про оголошення стану війни і приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України з негайним оповіщенням про це Народної Ради України".

 

Враховано частково

 

 

 

-163- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Пункт 18 частини першої статті 106 (105) доповнити словами "відповідно до статті 85 цієї Конституції".

 

Відхилено

 

42.

19) у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до закону;

-164- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 19 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"у випадку загрози нападу, небезпеки державній незалежності України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у відповідності з законом з негайним поданням цього рішення на затвердження Верховною Радою України".

 

Враховано частково

19) у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до закону;

 

-165- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

В пункті 19 частини першої статті 106 (105) після слів "до закону" записати "з негайним поданням цього рішення на затвердження Верховною Радою України".

 

Відхилено

 

 

 

-166- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Пункт 19 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"У разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до закону, з негайним оповіщенням про це Народної Ради України".

 

Відхилено

 

 

 

-167- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

У пункті 19 частини першої статті 106 (105) слова "відповідно до закону" замінити словами "відповідно до статті 85 цієї Конституції та закону".

 

Відхилено

 

43.

20) оголошує в разі необхідності в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайний стан; оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами екологічного лиха з наступним затвердженням цих рішень Народною Радою України;

-168- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У пункті 20 частини першої статті 106 (105) після слів "екологічного лиха" замість слів "з подальшим затвердженням цих Рішень" написати "з негайним поданням цих рішень на затвердження Верховною Радою України".

 

Відхилено

20) оголошує в разі необхідності в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайний стан; оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами екологічного лиха з наступним затвердженням цих рішень Народною Радою України;

 

-169- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Пункт 20 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"оголошує в разі необхідності в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайний стан; оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами екологічного лиха з наступним затвердженням рішень про надзвичайний стан чи екологічне лихо Народною Радою України".

 

Відхилено

 

 

 

-170- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 20 частини першої статті 106 (105) виключити, передбачивши в повноваженнях Верховної Ради України.

 

Відхилено

 

 

 

-171- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Пункт 20 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

 

44.

21) призначає третину складу Конституційного Суду України;

-172- Президент України

У пункті 21 частини першої статті 106 (105) слід зберегти запропонований Конституційною комісією порядок формування Конституційного Суду України парламентом і Главою держави.

Знято

21) призначає третину складу Конституційного Суду України;

 

-173- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У пункті 21 частини першої статті 106 (105) слово "третину" виключити, записавши замість нього слово "половину".

 

Відхилено

 

 

 

-174- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 21 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

 

45.

22) утворює суди у визначеному законом порядку;

-175- Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Пункт 22 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

22) утворює суди у визначеному законом порядку;

46.

23) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

-176- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Пункт 23 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги, спеціальні звання і класні чини за погодженням з відповідними комітетами Народної Ради в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на присвоєння відповідних звань".

 

Враховано частково

23) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

 

-177- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 23 частини першої статті 106 (105) виключити, передбачивши в повноваженнях Президії Верховної Ради України.

 

Відхилено

 

47.

24) нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки і нагороджує ними;

-178- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 24 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"нагороджує державними нагородами, присвоює почесні звання України".

 

Відхилено

24) нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки і нагороджує ними;

 

-179- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 24 частини першої статті 106 (105) виключити, передбачивши в повноваженнях Президії Верховної Ради України.

 

Відхилено

 

48.

25) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку;

-180- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 25 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку, питання депортації іноземних громадян і осіб без громадянства".

 

Враховано частково

25) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку;

 

-181- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Пункт 25 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"приймає рішення про надання громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку".

 

Враховано

 

49.

26) здійснює помилування;

-182- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

Пункт 26 частини першої статті 106 (105) доповнити словами "та оголошує амністію".

 

Відхилено

26) здійснює помилування;

 

-183- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 26 частини першої статті 106 (105) виключити, передбачивши в повноваженнях Президії Верховної Ради України.

 

Відхилено

 

50.

27) створює для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цих органів;

-184- Президент України

Пункт 27 статті 106 (105) викласти в редакції:

"27) створює для забезпечення здійснення своїх повноважень Адміністрацію Президента України, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті на утримання цих органів".

Така редакція, по-перше, є більш точною, і, по-друге, створить правові засади для функціонування створених Президентом України відповідних органів.

 

Враховано частково

27) створює для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цих органів;

 

-185- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Окремою статтею викласти Статут Адміністрації Президента. Ця структура не повинна втручатися в роботу виконавчої влади.

 

Відхилено

 

 

 

-186- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

У пункті 27 частини першої статті 106 (105) після слів "і служби" записати слова "та апарат для забезпечення діяльності Президента", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-187- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Пункт 27 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Створює для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання апарату Президента".

 

Враховано частково

 

 

 

-188- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У пункті 27 частини першої статті 106 (105) замість слова "коштів" записати "асигнувань". В кінці речення замість "на утримання цих органів" записати "на утримання апарату Президента".

 

Відхилено

 

 

 

-189- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

У пункті 27 частини першої статті 106 (105) після слів "цих органів" записати "Адміністрації Президента України".

 

Відхилено

 

 

 

-190- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У пункті 27 частини першої статті 106 (105) слово "цих" замінити на "такі".

 

Відхилено

 

51.

28) здійснює інші повноваження, передбачені цією Конституцією.

-191- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Пункт 28 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції: "дострокове припинення за поданням Варіант 1. утвореної згідно з законом України спеціальної (депутатської) комісії; Варіант 2. представників Президента України в Автономії Крим".

 

Відхилено

28) здійснює інші повноваження, передбачені цією Конституцією;

29) підписує прийняті Верховною Радою України законодавчі акти;

30) має право вето на схвалені Народною Радою України законодавчі акти з наступним поверненням їх на повторний розгляд Народної Ради України.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

 

-192- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М.(Округ N 167)

Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Пункт 28 частини першої статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-193- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Пункт 28 частини першої статті 106 (105) викласти в редакції:

"Президент видає укази щодо кадрів, нагород та розпоряджувального змісту".

Всі інші питання повинні регулюватися законами.

 

Відхилено

 

 

 

-194- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У пункті 28 частини першої статті 106 (105) після слова "видає" виключити "універсали", далі за текстом.

 

Враховано

 

52.

Президент України на основі і на виконання Конституції України і законів України видає універсали, укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

-195- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Н.д.Пустовойтовський В.С. (Округ N 384)

Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М.(Округ N 167)

Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

У частині другій статті 106(105) виключити слово "універсали".

 

Враховано

Президент України на основі і на виконання Конституції України і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

 

-196- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину другу статті 106 (105) викласти в редакції:

"Президент України на основі і на виконання Конституції і законів України видає укази, обов'язкові до виконання на території України, і розпорядження, обов'язкові до виконання виконавчими органами державної влади в Україні. Укази та розпорядження Президента України не можуть стосуватися питань, визначених статтею 85 та статтею 92 Конституції України".

 

Враховано частково

 

 

 

-197- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Частину другу статті 106 (105) після слів "законів України" доповнити словами "за погодженням з Верховною Радою".

 

Відхилено

 

 

 

-198- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

У частині другій статті 106 (105) слово "універсали" виключити, доповнивши частину словами "якщо вони не суперечать законодавству".

 

Враховано

 

53.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 17(13), 18(14), 20(25), 21(26), 22(27), 23(28), 24(29) цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-Міністра України відповідального за акт та виконання і Міністра.

-199- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину третю статті 106 (105) виключити.

 

Відхилено

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і Міністра, відповідального за акт та його виконання.

 

-200- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Частину третю статті 106 (105) викласти в редакції:

"Президент України на основі і на виконання Конституції України і законів України видає укази щодо кадрів, нагород та розпоряджувального змісту".

 

Враховано частково

 

 

 

-201- Президент України

У частині третій статті 106 (105) слова "відповідального за акт та виконання і Міністра" замінити словами "або Міністра, відповідального за його виконання".

 

Враховано частково

 

 

 

-202- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Останню частину статті 106 (105) абзац привести у відповідність зі змістом всієї статті.

 

Враховано

 

54.

Стаття 107 (додаткова)

-203- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 340)

Доповнити статтю 107 (додаткова) частиною, виклавши її в редакції:

"У період оголошення військового стану Рада Національної безпеки України при Президентові України здійснює функції Ради Оборони України".

 

Відхилено

Стаття 107

 

-204- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 340)

Статтю 107 (додаткова) викласти в редакції:

"Рада Національної безпеки України є консультативно-дорадчим органом при Президенті України з питань Національної безпеки.

Головою Ради Національної безпеки України є Президент.

Рішення Ради Національної безпеки України вводяться в дію актами Президента України.

Склад, функції та компетенція Ради Національної безпеки України визначаються законом.

У період оголошення військового стану Рада Національної безпеки України здійснює функції Ради Оборони України".

 

 

 

 

-205- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частини четверту, п'яту, шосту, сьому і восьму статті 107 (додаткова) об'єднати в одну, виклавши її в редакції:

"Членами Ради Національної безпеки і оборони України є: Голова Народної Ради України, Прем'єр-міністр України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр оборони України, Державний секретар Ради Національної безпеки і оборони України".

 

Враховано частково

 

55.

Рада Національної безпеки і оборони України є координаційним органом при Президентові України з питань національної безпеки і оборони.

-206- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 340)

У частині першій статті 107 (додаткова) після слів "Національної безпеки" виключити слова "і оборони України", тому що поняття оборона України є складовою частиною поняття "військова небезпека", яке в свою чергу є складовою частиною поняття "Національна безпека"; слово "координаційний" виключити, замінивши його словами "консультативно-дорадчим органом"; у слові "Президентові" виправити помилку, записавши "Президенті". У кінці цієї частини після слова "безпеки" виключити слова "і оборони".

 

Відхилено

Рада Національної безпеки і оборони України є координаційним органом при Президентові України з питань національної безпеки і оборони.

 

-207- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частини 1 і 2 статті 107 (додаткова) викласти в редакції:

"Для забезпечення організації захисту суверенітету конституційного ладу і територіальної цілісності України, вироблення стратегії і політики у сфері оборони і державної безпеки, а також координації діяльності органів виконавчої влади створюється Рада Національної безпеки і оборони України".

 

Враховано частково

 

56.

Рада Національної безпеки і оборони України здійснює координацію і контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони.

-208- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 340)

Частину другу статті 107 (додаткова) виключити.

 

Відхилено

Рада Національної безпеки і оборони України здійснює координацію і контроль діяльності органів виконавчої влади в галузі національної безпеки і оборони.

57.

Головою Ради Національної безпеки і оборони України є Президент України.

-209- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 340)

Із частини третьої статті 107 (додаткова) виключити слова "і оборони України".

 

Відхилено

Головою Ради Національної безпеки і оборони України є Президент України.

58.

Персональний склад Ради Національної безпеки і оборони України формує Президент України і призначає Державного секретаря Ради Національної безпеки і оборони України.

-210- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині четвертій статті 107 (додаткова) виключити слова "і призначає Державного секретаря Ради Національної безпеки і оборони України".

 

Відхилено

Персональний склад Ради Національної безпеки і оборони України формує Президент України. Він призначає Державного Секретаря Ради Національної безпеки і оборони.

 

-211- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 340)

Частини четверту, п'яту, шосту і сьому статті 107 (додаткова) виключити, тому що ці норми не є конституційними, а нормами Концепції Національної безпеки та Закону "Про Національну безпеку України", де відповідно будуть визначені принципи роботи і склад Ради Національної безпеки України, а також назва посади "Державний секретар Національної безпеки України".

 

Відхилено

 

 

 

-212- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У частині четвертій статті 107 (додаткова) слово "Державного" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-213- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині четвертій статті 107 (додаткова) після слів "Президент України і" записати слова "Верховна Рада України".

 

Відхилено

 

 

 

-214- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину 4 статті 107 (додаткова) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-215- Н.д.Оробець Ю.М.(Округ N 15)

Із статті 107 (додаткова) виключити положення про Державного секретаря Ради Національної безпеки і оборони, адже система кадрових призначень у Конституції передбачена лише для тих посадових осіб, які повинні мати певний ступінь незалежності від окремих гілок влади.

 

Відхилено

 

 

 

-216- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину четверту статті 107 (додаткова) викласти в редакції:

"Персональний склад Ради Національної безпеки і оборони України та Державного секретаря Ради Національної безпеки і оборони призначає Верховна Рада України".

 

Відхилено

 

 

 

-217- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Частину четверту статті 107 (додаткова) викласти в редакції:

"Президент України формує персональний склад Ради Національної безпеки і оборони України і призначає Державного секретаря Ради Національної безпеки і оборони України".

 

Враховано

 

59.

До складу Ради Національної безпеки і оборони за посадою входить

-218- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Частину п'яту статті 107 (додаткова) доповнити словами "Голова Верховної Ради України".

 

Відхилено

 

 

-219- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину 5 статті 107 (додаткова) доповнити словами "Віце-президент України, Генеральний прокурор України, Голова Конституційного Суду України, Голова Народної Ради України, Голова Комітету Народної Ради України з питань оборони та безпеки, Голова Комітету Народної Ради з питань законності та правопорядку, Начальник Генерального Штабу Збройних Сил України".

 

Відхилено

 

 

 

-220- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Частину п'яту статті 107 (додаткова) доповнити словами "Генеральний прокурор України".

 

Відхилено

 

 

 

-221- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині п'ятій статті 107 (додаткова) після слова "входить" записати слова "Голова Верховної Ради України", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-222- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину п'яту статті 107 (додаткова) викласти в редакції:

"До складу Ради Національної безпеки і оборони за посадою входить Голова Верховної Ради України, призначені Верховною Радою України Прем'єр-міністр України, голова Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ України, міністр закордонних справ України та міністр оборони України. У разі відсутності Президента або неможливості ним виконувати свої обов'язки Раду Національної безпеки і оборони очолює Голова Верховної Ради України".

 

Відхилено

 

 

 

-223- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

Частину п'яту статті 107 (додаткова) доповнити словами "Міністр закордонних справ України".

 

Враховано

 

60.

Прем'єр-міністр України, Голова служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України та Міністр оборони України.

-224- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину шосту статті 107 (додаткова) розпочати словами: "Голова Верховної Ради України", далі за текстом.

 

Відхилено

До складу Ради Національної безпеки і оборони за посадою входить Прем'єр-міністр України, Голова служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України.

 

-225- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину шосту статті 107 (додаткова) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-226- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У частині шостій статті 107 (додаткова) слова "Голова Народної Ради України" виключити, замінивши їх словами "голови депутатських груп і фракцій".

 

Відхилено

 

61.

У засіданнях Ради Національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Народної Ради України.

-227- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині сьомій статті 107 (додаткова) слово "може" виключити, замінивши його словом "повинен".

 

 

Відхилено

У засіданнях Ради Національної безпеки і оборони може брати участь Голова Народної Ради України.

 

-228- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

У частині сьомій статті 107 (додаткова) слово "може" виключити.

 

Відхилено

 

62.

Рішення Ради Національної безпеки і оборони України вводяться в дію актами Президента України.

-229- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 340)

Із частини восьмої виключити слова "і оборони України".

 

Відхилено

Рішення Ради Національної безпеки і оборони України вводяться в дію Актами Президента України.

63.

Компетенція та функції Ради Національної безпеки і оборони України визначаються законом.

-230- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 340)

Частину 9 статті 107 (додаткова) викласти в редакції:

"Склад, функції та компетенція Ради Національної безпеки України визначається законом".

 

Відхилено

Компетенція та функції Ради Національної безпеки і оборони визначаються законом.

64.

Стаття 108 (Стаття 106)

 

 

Стаття 108

65.

Президент України виконує свої повноваження до вступу новообраного Президента України на пост.

-231- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Частину першу статті 108 (106) викласти в редакції:

"Президент України виконує свої повноваження до вступу на цей пост новообраного Президента України".

 

Враховано

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

66.

Повноваження Президента України припиняються достроково у випадках:

-232- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину другу статті 108 (106) доповнити пунктами, виклавши їх у редакції:

"за результатами всеукраїнського референдуму;"

"припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України".

 

Відхилено

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

 

-233- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Доповнити частину другу статті 108 (106) пунктами 3 і 4, виклавши їх у редакції:

"3) за рішенням всеукраїнського референдуму, який може бути проведний за рішенням Верховної Ради України або за ініціативою не менше трьох мільйонів громадян;

4) усунення у порядку особливої процедури (імпічменту)".

У зв'язку з цим пункти 3 і 4 вважати відповідно пунктами 5 і 6.

 

Враховано частково

 

67.

1) відставки;

 

 

1) відставки;

68.

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

 

 

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

69.

3) усунення з поста у порядку імпічменту;

-234- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Пункт 3 частини другої статті 108 (106) доповнити словами "та за підсумками референдуму".

 

Відхилено

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

70.

4) смерті.

 

 

4) смерті.

71.

Стаття 109 (Стаття 107)

-235- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М.(Округ N 167)

Статтю 109 (107) виключити.

 

Відхилено

Стаття 109

 

-236- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Статтю 109 (107) викласти в редакції:

"Відставка Президента України набуває юридичної сили з моменту, коли заява про відставку буде проголошена ним особисто на засіданні Верховної Ради України або згідно з рішенням Верховної Ради".

 

Відхилено

 

 

 

-237- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Статтю 109 (107) викласти в редакції:

"Добровільна відставка Президента України набуває юридичної сили з моменту, коли заява про відставку буде проголошена ним особисто на засіданні Народної Ради України".

 

Відхилено

 

72.

Відставка Президента України набуває юридичної сили з моменту, коли заява про відставку буде проголошена ним особисто на засіданні Народної Ради України.

 

 

Відставка Президента України набуває юридичної сили з моменту, коли заява про відставку буде проголошена ним особисто на засіданні Народної Ради України.

73.

Стаття 110 (Стаття 108)

 

 

Стаття 110

74.

Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Народної Ради України і підтверджена більшістю голосів від її конституційного складу за письмовим поданням Верховного Суду України на підставі звернення Народної Ради України і медичного висновку.

-238- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У статті 110 (108) замість слова "поданням" записати "висновком", далі за текстом.

 

Відхилено

Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Народної Ради України і підтверджена більшістю голосів від її конституційного складу за письмовим поданням Верховного Суду України на підставі звернення Народної Ради України і медичного висновку.

75.

Стаття 111 (Стаття 109)

-239- Президент України

Статтю 111 (109) викласти в такій редакції:

"Президент України може бути усунутий з поста Народною Радою України у порядку особливої процедури (імпічменту) у разі вчинення ним державної зради або іншого тяжкого злочину.

Питання про усунення Президента України з поста у порядку імпічменту ініціюється більшістю складу Народної Ради України, встановленого Конституцією.

Для проведення розслідування Народна Рада України утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Висновки і пропозиції слідчої комісії розглядаються на засіданні Народної Ради України.

За наявності підстав більшістю в дві третини від конституційного складу Народна Рада України приймає рішення про обвинувачення Президента України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Народною Радою України не менше ніж трьома четвертими від складу Народної Ради України, визначеного Конституцією, після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та одержання висновку Верховного Суду України про те, що звинувачення, які висуваються, містять ознаки зради або іншого тяжкого злочину".

 

Враховано частково

Стаття 111

 

-240- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Статтю 111 (109) викласти в редакції:

"Президент України може бути усунутий з посади Верховною Радою України в порядку особливої процедури (імпічменту) у випадку порушення ним Конституції або скоєнні злочину.

Питання про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту порушується за ініціативою не менше третини народних депутатів України від встановленого Конституцією складу Верховної Ради України.

Для проведення розслідування Верховна Рада України утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції комісії розглядаються Верховною Радою.

Рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту приймається не менш як двома третинами голосів народних депутатів України від визначеного Конституцією складу Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України про усунення Президента з посади в порядку імпічменту може бути оскаржене Президентом України в місячний строк до Конституційного Суду України, рішення якого є остаточним".

 

Враховано частково

 

 

 

-241- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Статтю 111 (109) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-242- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Статтю 111 (109) доповнити частиною в редакції:

"Особа, що усунута з поста Президента України, у разі наявності ознак державної зради або злочину, несе відповідальність відповідно до діючого законодавства і позбавляється звання Президента України".

 

Враховано частково

 

 

 

-243- Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 111 (109) доповнити частиною в редакції:

"Повноваження Президента України припиняються достроково у випадку прийняття ним рішення щодо застосування Збройних Сил, прикордонних або внутрішніх військ, органів безпеки, органів внутрішніх справ, Національної гвардії або інших збройних формувань для припинення повноважень Народної Ради чи обмеження діяльності народних депутатів України з моменту прийняття такого рішення".

 

Відхилено

 

76.

Президент України може бути усунутий з поста Народною Радою України у порядку особливої процедури (імпічменту) у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

-244- Президент України

Частини першу і шосту статті 111 (109) після слів "або іншого" доповнити словом "тяжкого".

 

Відхилено

Президент України може бути усунений з поста Народною Радою України в порядку особливої процедури (імпічменту) у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

 

-245- Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Частину першу статті 111 (109) доповнити словами "та у разі невиконання своєї передвиборної програми".

 

Відхилено

 

 

 

-246- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 111 (109) після слів "у разі" записати слова "подання Конституційного Суду про порушення Президентом Конституції", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-247- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 111 (109) викласти в редакції:

"Президент України може бути усунутий або переобраний Верховною Радою України в будь-який час".

 

Відхилено

 

 

 

-248- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У першій частині статті 111 (109) після слова "у порядку" вилучити слова "особливої процедури", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-249- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

В части первой статьи 111 (109) после слов "государственной измены" добавить слова "нарушения Конституции Украины", далее по тексту.

 

Відхилено

 

77.

Питання про усунення Президента України з поста у порядку імпічменту ініціюється більшістю конституційного складу Народної Ради України.

-250- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 111 (стаття 109) викласти в редакції:

"Питання про усунення Президента України з поста у порядку імпічменту ініціюється не менше ніж половиною складу Народної Ради України, встановленого у Конституції".

 

Враховано

Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Народної Ради України.

 

-251- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Частину другу статті 111 (109) викласти в редакції:

"Рішення про усунення Президента з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менше ніж половиною від складу Верховної Ради".

 

Відхилено

 

 

 

-252- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У частині другій статті 111 (109) замість слів "більшістю конституційного складу" записати "не менш як однією третиною складу Верховної Ради, встановленою Конституцією".

 

Відхилено

 

 

 

-253- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 111 (109) викласти в редакції:

"Питання про усунення або переобрання Президента України з поста ініціюється кількістю депутатів, представляющих у Верховній Раді України не менш як 10% виборців на момент їх обрання".

 

Відхилено

 

78.

Для проведення розслідування Народна Рада України утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

-254- Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Частину третю статті 111 (109) викласти в редакції:

"Для проведення розслідування Верховна Рада України утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію".

 

Враховано частково

Для проведення розслідування Народна Рада України утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

 

-255- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Частину третю статті 111 (109) доповнити словами: "до складу тимчасової слідчої комісії включаються фахівці з числа народних депутатів, які мають практичний досвід прокурорської та слідчої роботи".

 

Відхилено

 

 

 

-256- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У частині третій статті 111 (109) текст після слова "комісію" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-257- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину третю статті 111 (109) викласти в редакції:

"Для підготовки питання про переобрання або усунення Президента України Верховна Рада України утворює спеціальну тимчасову комісію з представників фракцій і депутатських груп на пропорційній основі. Особиста думка кожного члена комісії окремо обговорюється на засіданні Верховної Ради України і по ній приймається рішення".

 

Враховано частково

 

79.

Висновки і пропозиції слідчої комісії розглядаються на засіданні Народної Ради України.

-258- Н.д.Пустовойтовський В.С. (Округ N 384)

У частині четвертій статті 111 (109) після слів "розглядається на" записати слово "закритому", далі за текстом.

 

Відхилено

Висновки і пропозиції слідчої комісії розглядаються на засіданні Народної Ради України.

80.

За наявності підстав, більшістю у дві третини від конституційного складу Народна Рада України приймає рішення про обвинувачення Президента України.

-259- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частини п'яту і шосту статті 111 (109) об'єднати в одну, виклавши її в редакції: "Рішення про переобрання або усунення Президента України з поста приймається Верховною Радою України більшістю голосів від конституційної кількості депутатів".

 

Відхилено

За наявності підстав, більшістю у дві третини від конституційного складу Народна Рада України приймає рішення про обвинувачення Президента України.

 

-260- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

У частині п'ятій статті 111 (109) слова "дві третини" виключити, замінивши їх на слова "трьома четвертими".

 

Відхилено

 

 

 

-261- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Із частини п'ятої статті 111 (109) виключити слова "у дві третини", доповнивши її словами "а при невстановленні підстав - припиняє справу".

 

Відхилено

 

81.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Народною Радою України не менше ніж трьома четвертими від конституційного складу Народної Ради України після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що звинувачення, які висуваються, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

-262- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину шосту статті 111 (109) викласти в редакції:

"Після прийняття рішення про обвинувачення Президента України Народна Рада України розглядає питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту".

 

Враховано частково

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Народною Радою України не менше ніж трьома четвертими від конституційного складу Народної Ради України після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що звинувачення, які висуваються, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

 

-263- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

У частині шостій статті 111 (109) передбачити, що рішення про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту приймається двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, а не трьома четвертями.

 

Відхилено

 

 

 

-264- Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині шостій статті 111 (109) виключити слова "та отримання висновку Верховного Суду України про те, що звинувачення, які висуваються, містять ознаки державної зради або іншого злочину".

 

 

 

 

-265- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

У частині шостій статті 111 (109) слова "трьома четвертими" виключити, замінивши їх словами "не менш ніж 2/3 голосів".

 

Відхилено

 

82.

Стаття 112 (Стаття 110)

-266- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Статтю 112 (110) викласти в редакції:

"У разі дострокового припинення повноважень Президента України у випадках, передбачених Конституцією, виконання обов'язків Президента України на період до вступу на посаду новообраного Президента покладається на Прем'єр-міністра України. Вибори нового Президента України проводяться не пізніше 90 днів від дня відкриття вакансії. Тимчасово виконуючий обов'язки Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6,7(8),9,21,23,24 частини першої статті 106 Конституції України".

 

Враховано частково

Стаття 112

 

-267- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Статтю 112 (110) викласти в редакції:

"У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов'язків покладається на Президію Верховної Ради України".

 

Відхилено

 

 

 

-268- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Передбачити статтею 112 (110) посаду віце-президента.

 

Відхилено

 

 

 

-269- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

У статті 112 (110) слова "Прем'єр-міністр України" замінити на "Голова Народної Ради України".

 

Відхилено

 

83.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108 (106), 109 (107), 110 (108), 111 (109) Конституції України виконання обов'зків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України під час виконання обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 14(12), 15(13), 26(21),29( 24) статті 106 (105) Конституції України.

-270- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У статті 112 (110) замість слів "статті 101 (105) Конституції України" записати "статті 106 Конституції України". Вилучити скрізь по тексту подвійну нумерацію статей у дужках.

 

Враховано частково

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 Конституції України виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України під час виконання обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26 статті 106 Конституції України.

 

-271- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У статті 112 (110) після слів "покладається на Прем'єр-міністра України" записати слова "Верховною Радою не менше 2/3 голосів від конституційної кількості", далі за текстом.

Або визначити процедуру, що приймає повноваження автоматично.

 

Відхилено

 

 

 

-272- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

У статті 112 (110) замість слів "покладається на Прем'єр-міністра України" записати "покладається на Віце-президента України"; замість слів "Прем'єр-міністр України під час виконання обов'язків" записати "Віце-президент України під час виконання обов'язків".

 

 

 

 

-273- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Статтю 112 (110) викласти в редакції:

"У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 109 (106), 110 (107), 111 (108), 112 (109) Конституції виконання обов'язків Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України під час виконання обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 9, 13 статті 107 Конституції".

 

 

 

 

-274- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У статті 112 (110) слова "відповідно до статей 102, 102 (107), 104 (108), 105 (109) Конституції України" виключити. Слова "покладається на Прем'єр-міністра України" виключити, замінивши їх на "покладається на Голову Верховної Ради України". Останнє речення зі статті виключити.