На головну

Порівняльна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція України Друге читання (Розділ 6)Конституційна комісіяТимчасова конституційна комісія

РОЗДІЛ VI .

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

-1- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Назву розділу VI викласти в редакції: "Рада Міністрів України. Інші органи законодавчої влади".

 

Відхилено

 

РОЗДІЛ VI

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 

 

-2- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Доповнити розділ VI статтею, передбачивши в ній норму щодо визначення і функціонування кількості міністрів та відомств.

Відхилено

 

 

 

-3- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У розділі VІ передбачити положення про те, що якщо Президент України бере на себе керівництво виконавчою владою, то він має нести і повну відповідальність за її діяльність. В противному випадку повинні бути зняті всі обмеження щодо повноважень Кабінету Міністрів України.

Відхилено

 

 

 

-4- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

У назві та в усіх статтях розділу VI замість слів "органи виконавчої влади" записати "органи державної виконавчої влади".

 

Відхилено

 

 

 

-5- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити розділ VI окремою статтею (після статті 115 (113), виклавши її в редакції:

"Стаття Прем'єр-міністр України:

1) утворює, реорганізує та ліквідує міністерства, відомства

та інші центральні органи державної виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті на утримання органів державної виконавчої влади;

2) за погодженням з Президентом України вносить до Верховної Ради подання про затвердження складу Уряду, призначення або звільнення окремих членів Уряду;

3) призначає і звільняє керівників відомств та інших центральних органів державної виконавчої влади;

4) приймає відставку керівників відомств, інших центральних органів державної виконавчої влади у випадках, визначених Конституцією та законами України."

 

Враховано частково

 

 

 

-6- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити розділ VI окремою статтею (після статті 116 (114)), виклавши її в такій редакції:

"Стаття_. Міністри, керівники інших центральних органів державної виконавчої влади здійснюють керівництво відповідними сферами управління і несуть відповідальність за результати роботи цих органів".

 

Відхилено

 

 

 

-7- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Розділ VІ викласти в редакції проекту Конституції, запропонованого КПУ.

 

Відхилено

 

 

 

-8- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

В назві розділу VI замість слів "Кабінет Міністрів України" записати "Рада Міністрів Української РСР".

 

Відхилено

 

 

 

-9- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Розділ VI викласти в редакції, запропонованій народним депутатом О.О.Морозом (додаток 4 до проекту від 11 березня 1996 року).

 

Враховано частково

 

 

 

-10- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Розділ VІ виключити через неякісну підготовку або повернути на доопрацювання.

 

Відхилено

 

 

 

-11- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Розділ VI викласти в такій редакції:

"РОЗДІЛ VI

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 113

Кабінет Міністрів /Уряд/ України є вищим органом державної виконавчої влади України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Верховної Ради України і Президента України та Програмою діяльності Уряду, схваленою Верховною Радою України.

Кабінет Міністрів підзвітний і відповідальний перед Верховною Радою та Президентом України в межах їх компетенції.

Стаття 114

Кабінет Міністрів України утворюється у складі Прем'єр-міністра України, віце-Прем'єр-міністрів України та міністрів України. Прем'єр-міністр України за погодженням з Президентом України може ввести до складу Кабінету Міністрів України й інших керівників центральних органів державної виконавчої влади України.

Стаття 115

Персональний склад Кабінету Міністрів формується Прем'єр-міністром України за погодженням з Президентом України і затверджується Верховною Радою України.

Прем'єр-міністр України затверджується на посаді Верховною Радою за поданням Президента України.

Прем'єр-міністр не пізніше 30 днів з дня його призначення подає Верховній Раді погоджену з Президентом України програму діяльності Кабінету Міністрів.

Стаття 116

Прем'єр-міністр України:

1) утворює, реорганізує та ліквідує міністерства, відомства та інші центральні органи державної виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті на утримання органів виконавчої влади.

2) за погодженням з Президентом України вносить до Верховної Ради подання про призначення або звільнення окремих членів Уряду;

3) призначає і звільняє керівників відомств та інших центральних органів державної виконавчої влади;

4) приймає відставку керівників відомств, інших центральних органів державної виконавчої влади у випадках, визначених Конституцією та законами України;

Стаття 117

Верховна Рада більшістю голосів від встановленого Конституцією її складу може виразити недовір'я Прем'єр-міністру, окремим членам Кабінету Міністрів або Кабінету Міністрів у цілому, що тягне за собою їх відставку.

Уряд, який іде у відставку, продовжує виконувати свої повноваження до сформування нового Кабінету Міністрів.

Стаття 118

Кабінет Міністрів в межах своїх повноважень:

1) реалізує внутрішню і зовнішню політику держави;

2) розробляє і забезпечує виконання загальнодержавних програм економічного, соціального і культурного розвитку України та регіональної політики з цих питань;

3) забезпечує проведення фінансової, грошової, цінової, кредитної та податкової політики України, складання й виконання Державного бюджету України, створення загальнодержавних та інших фондів розвитку, фондів ліквідації наслідків стихійного лиха та катастроф, проведення політики в галузі освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) вживає заходів до забезпечення національної безпеки і обороноздатності України;

5) організує і забезпечує здійснення зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності України;

6) здійснює заходи щодо забезпечення захисту державних інтересів України, прав і свобод громадян, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

7) координує і спрямовує роботу міністерств, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, інших підвідомчих йому органів державної виконавчої влади;

8) скасовує акти міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади і Уряду Автономної Республіки Крим у разі невідповідності їх Конституції України, законам України, Указам Президента України та рішенням Уряду;

9) виконує інші повноваження, визначені Конституцією та законами України;

Кабінет Міністрів видає постанови і розпорядження. Акти Кабінету Міністрів підлягають скріпленню відповідними міністрами.

Стаття 119

Міністри, керівники інших центральних органів державної виконавчої влади здійснюють керівництво відповідними сферами управління і несуть відповідальність за результати роботи цих органів.

Уряд України в областях, містах Києві та Севастополі представляють його Уповноважені, які призначаються та звільняються за поданням Прем'єр-міністра України, Президентом України.

Глави місцевих державних адміністрацій контролюють додержання Конституції і законів України, актів Президента України і Уряду України, дотримання і забезпечення прав і свобод громадян, законності і правопорядку; координують з цих питань діяльність органів внутрішніх справ, національної безпеки, оборони та інших місцевих органів виконавчої влади центрального підпорядкування, а також органів місцевого самоврядування всіх рівнів.

Стаття 120

Організація і порядок діяльності Уряду України, центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються законом."

 

 

Враховано частково

 

2.

Стаття 113 (Стаття 111)

-12- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Статтю 113 (111) викласти в редакції:

"Кабінет Міністрів України є вищим органом виконавчої влади".

 

Враховано

Стаття 113

 

 

-13- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Статтю 113 (111) викласти в редакції:

"Кабінет Міністрів (Уряд) України є вищим органом державної виконавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Верховної Ради України і Президента України та Програмою діяльності Уряду, схваленою Верховною Радою України.

Кабінет Міністрів є підзвітним і відповідальним перед Верховною Радою України та Президентом України в межах їх компетенції".

 

Враховано частково

 

 

 

-14- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Статтю 113 (111) викласти в редакції:

"Уряд України складається із Голови Ради Міністрів і міністрів, які разом складають Раду Міністрів України.

Голова і всі члени Ради Міністрів затверджуються Верховною Радою України.

Рада Міністрів України відповідальна і підзвітна Верховній Раді України".

Примітка:

деталізація функцій Верховної Ради і Кабінету Міністрів України повинна бути зроблена відповідно до практики держав з парламентськими формами правління.

 

Відхилено

 

3.

Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі органів виконавчої влади.

-15- Президент України

Частини першу і другу статті 113 (111) пропонується викласти в такій редакції:

"Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України підконтрольний і відповідальний перед Президентом України та перед парламентом України у межах, визначених Конституцією".

Така редакція більш повною мірою відповідає статусу Кабінету Міністрів та узгоджується з конкретними положеннями проекту Конституції про взаємовідносини Уряду з Главою держави і парламентом.

 

Враховано частково

Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі органів виконавчої влади.

 

 

-16- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Частину першу статті 113 (111) викласти в редакції:

"Кабінет Міністрів - Уряд України є вищим органом державної виконавчої влади України".

 

Враховано

 

4.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Народній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 (85, 86) Конституції України.

-17- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину другу статті 113 (111) викласти в редакції:

"Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Народній Раді України у межах, передбачених Конституцією."

 

Враховано частково

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Народній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України.

 

 

-18- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У частині другій статті 113 (111) замість слів "у статтях 82,83 (85,86)" записати "у статтях 85,86,87", оскільки у вказаних у проекті статтях не йдеться про Кабінет Міністрів України.

 

Враховано частково

 

 

 

-19- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Із частини другої статті 113 (111) виключити слова "у межах, передбачених в ст.ст.82, 83 (85, 86) Конституції України".

 

Відхилено

 

5.

Кабінет Міністрів України в своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України.

-20- Н.д.Анісімов Л.О.(Округ N 178)

Частину третю статті 113 (111) доповнити словами "та законом про Кабінет Міністрів України".

 

Відхилено

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України.

 

 

-21- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

У частині третій статті 113 (111) слова "актами Президента України" замінити: "Указами Президента України".

 

Відхилено

 

 

 

-22- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Частину третю статті 113 (111) викласти в редакції:

"Кабінет Міністрів України в своїй діяльності керується Конституцією України і законами України".

 

Враховано

 

6.

Стаття 114 (Стаття 112)

-23- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Статтю 114 (112) викласти в редакції:

"Уряд України складається із Голови Ради Міністрів і міністрів, які разом складають Раду Міністрів України.

Голова і всі члени Ради Міністрів затверджуються Верховною Радою України".

Примітка: деталізація функцій Верховної Ради і Кабінету Міністрів України повинна бути зроблена відповідно до практики держав з парламентськими формами правління.

 

Відхилено

Стаття 114

 

 

-24- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 114 (112) викласти в редакції:

"До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр, Перший віце-Прем'єр-міністр, віце-Прем'єр-міністр і міністри.

Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше половини конституційного складу Народної Ради України.

Персональний склад Кабінету Міністрів України затверджує Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Народною Радою України."

 

Враховано

 

 

 

-25- Н.д.Оробець Ю.М.(Округ N 15)

Потребує термінологічного доопрацювання стаття 114 (112), що стосується призначення Прем'єр-міністра. Йдеться про визначення: Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини конституційного складу Народної Ради.

Тут піддається сумніву визначення згоди депутатів, бо її можна одержати не лише голосуванням, а й методом підписання, що вже застосовувався й довів можливість вирішення проблем позапарламентським методом.

Тому більш прийнятним є формулювання: за рішенням більше половини конституційного складу Народної Ради України.

 

Відхилено

 

 

 

-26- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Статтю 114 (112) доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Кандидатури на посади віце-прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ, оборони, фінансів, юстиції, внутрішніх справ та голів Державного комітету у справах оборони, Державного кордону і Державного митного комітету за згодою Верховної Ради України".

 

Відхилено

 

7.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-Прем'єр-міністр, віце-Прем'єр-міністр і міністри.

-27- Н.д.Глухівський Л.Й.(Округ N 277)

Частину першу статті 114 (112) доповнити положенням в редакції:

"Всі ці вищі посадові особи повинні володіти державною мовою".

 

Враховано

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, Віце-прем'єр-міністр і міністри. Члени Кабінету Міністрів України повинні володіти державною мовою.

 

 

-28- Н.д.Кірімов І.З.(Округ N 218)

Частину першу статті 114 (112) викласти в редакції:

"До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Віце-Прем'єр-міністр України і міністри".

 

Враховано частково

 

 

 

-29- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41) У частині першій статті 114 (112) після слів "Прем'єр-міністр" записати "Перший віце-Прем'єр-міністр, Віце-Прем'єр-міністр", і далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-30- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу статті 114 (112) доповнити текстом:

"При Кабінеті Міністрів створюється Президія Кабінету Міністрів у складі: Прем'єр-міністр - Голова Президії Кабінету Міністрів, Перший віце-Прем'єр, Віце-Прем'єр-міністр, міністри закордонних справ, оборони, внутрішніх справ, Голова комітету Національної безпеки, міністри економіки і фінансів.

Прем'єр-міністр, члени Президії Кабінету Міністрів призначаються і звільняються з посади Президентом України при згоді більше половини конституційного складу Верховної Ради України.

Президія Кабінету Міністрів своїми постановами призначає і звільняє з посад усіх міністрів України та інших керівників центральних органів виконавчої влади за поданням Прем'єр-міністра України або за оголошенням недовіри Верховною Радою Украни.

Повноваження та права Президії Кабінету Міністрів визначаються Законом про Кабінет Міністрів".

 

Відхилено

 

8.

Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше половини конституційного складу Народної Ради України.

-31- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині другій статті 114 (112) після слів "Прем'єр-міністр України призначається" записати "і звільняється", далі за текстом.

 

Відхилено

Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Народної Ради України.

 

 

-32- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину другу статті 114 (112) викласти в редакції:

"Президент України пропонує кандидатуру Прем'єр-міністра України".

 

Відхилено

 

 

 

-33- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину другу статті 114 (112) викласти в редакції:

"Прем'єр-Міністр України призначається та звільняється Народною Радою України за поданням Президента України".

 

Відхилено

 

 

 

-34- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

У частині другій статті 114 (112) слова "за згодою" замінити на "за рішенням", і далі за текстом. Аналогічні зміни внести до відповідних статей.

 

Відхилено

 

 

 

-35- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 114 (112) доповнити нормою:

"Якщо протягом 60 днів жодна кандидатура на посаду Прем'єр-міністра, запропонована Президентом, не отримає підтримки, Верховна Рада за поданням Голови Верховної Ради самостійно призначає Прем'єр-міністра та формує за його поданням Кабінет Міністрів".

 

Відхилено

 

 

 

-36- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину другу статті 114 (112) викласти в редакції:

"Прем'єр-міністр Української РСР призначається Верховною Радою Української РСР шляхом таємного голосування за більшістю голосів від фактичної кількості депутатів".

 

Відхилено

 

 

 

-37- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину другу статті 114 (112) викласти в редакції:

"Прем'єр-міністр України призначається Народною Радою України".

 

Відхилено

 

 

 

-38- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину другу статті 114 (112) викласти в редакції:

"Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України".

 

Відхилено

 

 

 

-39- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У частині другій статті 114 (112) після слова "призначається" додати "і звільняється", і далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-40- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

У частині другій статті 114 (112) після слова "призначається записати "та звільняється", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-41- Н.д.Петренко Д.Д.(Округ N 255)

У частині другій статті 114(112) після слова "призначається" записати слова "та звільняється", далі за текстом.

 

Відхилено

 

9.

Персональний склад Кабінету Міністрів України призначає Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

-42- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

У частині третій статті 114 (112) після слова "призначає" записати "і звільняє", далі за текстом.

 

Відхилено

Персональний склад Кабінету Міністрів України призначає Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

 

 

-43- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину третю статті 114 (112) викласти в редакції:

"Прем'єр-міністр України пропонує склад Кабінету Міністрів України і вносить його на затвердження Народної Ради України разом із Програмою дій Уряду".

 

Відхилено

 

 

 

-44- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину третю статті 114 (112) викласти в редакції:

"Персональний склад Кабінету Міністрів України формується Прем'єр-міністром України за погодженням з Президентом України і затверджується Верховною Радою України".

 

Відхилено

 

 

 

-45- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину третю статті 114 (112) викласти в редакції:

"Персональний склад Кабінету Міністрів України, за винятком міністра оборони, юстиції, закордонних справ, внутрішніх справ, фінансів, Голови Служби безпеки України та Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України, які призначаються та звільняються Народною Радою України за поданням Президента України, призначає Президент України за поданням Прем'єр-міністра України".

 

Відхилено

 

 

 

-46- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину третю статті 114 (112) викласти в редакції:

"Прем'єр-міністр формує персональний склад Кабінету Міністрів України і подає його на затвердження Президенту України".

 

Враховано частково

 

 

 

-47- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У статті 114 (112) частину третю викласти у редакції:

"Персональний склад Кабінету Міністрів України визначає Прем'єр-міністр України за погодженням з Президентом України та Головою Верховної Ради України".

 

Відхилено

 

 

 

-48- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину третю статті 114 (112) викласти в редакції:

"Персональний склад Кабінету Міністрів України призначає Прем'єр-міністр України".

 

Відхилено

 

 

 

-49- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину третю статті 114 (112) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-50- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У частині третій статті 114 (112) замість слова "призначає" записати "затверджує".

 

Відхилено

 

 

 

-51- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Частину третю статті 114 (112) викласти в редакції:

"Персональний склад Кабінету Міністрів України, за винятком Міністра внутрішніх справ, Міністра фінансів, Голови Служби безпеки, Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна призначає Президент України за поданням Прем'єр-міністра України".

 

Відхилено

 

10.

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої Народною Радою України.

-52- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині четвертій статті 114 (112) замість слова "керує" записати "організовує", замість "спрямовує" - "забезпечує", замість "схваленої" записати "затвердженої".

 

Відхилено

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Народною Радою України.

 

 

-53- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Частину четверту статті 114 (112) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-54- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину четверту статті 114 (112) доповнити словами:

"утворює, реорганізує і ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, на утримання цих органів."

 

Відхилено

 

11.

Прем'єр-міністр України входить з поданням до Президента України про утворення, реорганізацію і ліквідацію міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, на утримання цих органів.

-55- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину п'яту статті 114 (112) привести у відповідність із пунктом 14 статті 106 (105).

 

Враховано

Прем'єр-міністр України входить з поданням до Президента України про утворення, реорганізацію і ліквідацію міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.

 

 

-56- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину п'яту статті 114 (112) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-57- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині п'ятій статті 114 (112) після слів "з поданням до" замість слів "Президента України" записати "Верховної Ради України".

 

Відхилено

 

12.

Стаття 115 (Стаття 113)

-58- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У статті 115 (113) після слів "Кабінет Міністрів" записати "України"; після слів "Прем'єр-Міністр" записати "України", далі за текстом.

 

Враховано

Стаття 115

 

 

-59- Н.д.Оробець Ю.М.(Округ N 15)

У статті 115 (113) закладається суперечність між правом ухвалення Народною Радою резолюції недовіри Кабінету Міністрів і зобов'язанням Прем'єр-міністра подавати Президентові заяву про відставку Уряду.

Тут може виникати неузгодженість між намірами і діями парламенту та Президента у вирішенні долі Уряду.

Тому ця стаття потребує змін, які б відокремлювали права Президента та парламенту щодо розпуску (відставки) Кабінету Міністрів.

Це забезпечило б реальний контроль над виконавчою владою з боку законодавчої влади.

 

Враховано частково

 

 

 

-60- Н.д.Оробець Ю.М.(Округ N 15)

У статті 115 (113) передбачити, що ухвалення Народною Радою України резолюції недовіри до діяльності Кабінету Міністрів має наслідком відставку Кабінету Міністрів України, виключивши положення частини шостої, в якій йдеться про обов'язковість подачі Президентові заяви про відставку в разі резолюції недовіри, висловленої Народною Радою.

 

Враховано частково

 

13.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Президентом України.

-61- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину першу статті 115 (113) викласти в редакції:

"Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним складом Народної Ради України".

Відхилено

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Президентом України.

 

 

-62- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину першу статті 115 (113) виключити.

 

Відхилено

 

14.

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Президентові України про свою відставку.

-63- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину другу статті 115 (113) викласти в редакції:

"Члени Кабінету Міністрів України, призначені Президентом України, мають право заявити Президентові України, Прем'єр-міністру і призначені на посаду Народною Радою України - також і Народній Раді про свою відставку".

 

Відхилено

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Президентові України про свою відставку.

 

 

-64- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину другу статті 115 (113) викласти в редакції:

"Прем'єр-міністр України має право заявити про свою відставку".

 

Враховано

 

 

 

-65- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Частину другу статті 115 (113) доповнити реченням:

"Рішення про відставку приймає Президент України".

 

Враховано

 

15.

Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку усього складу Кабінету Міністрів України.

 

 

Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку усього складу Кабінету Міністрів України.

16.

Прийняття Народною Радою України України резолюції недовіри до діяльності Кабінету Міністрів має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.

-66- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину четверту статті 115 (113) викласти в редакції:

"Прийняття Народною Радою України резолюції недовіри до повного складу або окремих членів Кабінету Міністрів України має наслідком відставку повного складу або окремих членів Кабінету Міністрів України.

Президент України призначає виконуючих обов'язків членів Кабінету Міністрів України на строк не більше трьох місяців у разі їх відставки. Прем'єр-міністр України протягом трьох місяців з дня відставки окремих членів Кабінету Міністрів України вносить на затвердження Народної Ради України кандидатури на вакантні посади членів Кабінету Міністрів України".

 

Враховано частково

Прийняття Народною Радою України резолюції недовіри до діяльності Кабінету Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.

 

 

-67- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

В частині четвертій статті 115 (113) після слів "Кабінету Міністрів" додати "чи Прем'єр-міністра", і далі за текстом, а по закінченні абзацу додати: "а постанови про недовіру окремим членам уряду - їх відставку".

 

Відхилено

 

 

 

-68- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У частині четвертій статті 115 (113) замість слів "резолюція недовіри" записати "постанова недовіри".

 

Відхилено

 

17.

Кабінет Міністрів України, відставка якого прийнята Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новоствореного Кабінету Міністрів України, але не більше 60 днів.

-69- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину п'яту статті 115 (113) викласти в редакції: "Кабінет Міністрів України, відставка якого прийнята Народною Радою України за її дорученням, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новоствореного Кабінету Міністрів України, але не більше одного місяця".

 

Кабінет Міністрів України, відставка якого прийнята Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів.

 

 

-70- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

У частині п'ятій статті 115 (113) виключити слова "але не більше 60 днів".

 

Відхилено

 

 

 

-71- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині п'ятій статті 115 (113) замість слів "60 днів" записати "30 робочих днів".

 

Відхилено

 

 

 

-72- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

В частині п'ятій статті 115 (113) виключити слова "Президентом України, за його дорученням", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-73- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

У частині п'ятій статті 115 (113) замість слів "не більше 60 днів" записати "не більше 45 днів".

 

Відхилено

 

18.

Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України чи Народної Ради України (резолюція недовіри).

-74- Н.д.Анісімов Л.О.(Округ N 178)

У частині шостій статті 115 (113) після слів "Президентові України" записати "Верховній Раді України", далі за текстом.

 

Відхилено

Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України чи Народної Ради України (резолюція недовіри).

 

 

-75- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину шосту статті 115 (113) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-76- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

У частині шостій статті 115 (113) виключити слова "Президента України".

 

Відхилено

 

 

 

-77- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину шосту статті 115 (113) розпочати реченням:

"Прем'єр-міністр Украни зобов'язаний подати Народній Раді України заяву", далі за текстом.

 

Відхилено

 

19.

Стаття 116 (Стаття 114)

-78- Н.д.Павловський М.А.(Округ N 406)

Статтю 116 (114) доповнити окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"Здійснює заходи щодо забезпечення економічної незалежності та економічної безпеки України, протекціонізму власного виробництва, захисту ринку та виробника України".

 

Враховано частково

Стаття 116

20.

Кабінет Міністрів України:

 

 

Кабінет Міністрів України:

21.

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції України і законів України та актів Президента України;

-79- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Пункт 1 статті 116 (114) викласти в редакції:

"1) у межах компетенції реалізує внутрішню і зовнішню політику України, забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, виконання Конституції і законів України, актів Президента України та власних актів;"

 

Враховано частково

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції України і законів України, актів Президента України;

 

 

-80- Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У пункті 1 статті 116 (114) після слова "суверенітет" записати слова:"економічну самостійність, цілісність правового та інформаційного простору", далі за текстом.

 

Відхилено

 

22.

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

-81- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У пункті 2 статті 116 (114) після слова "забезпечення" записати слова "гарантій", далі за текстом.

 

Відхилено

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

23.

3) забезпечує проведення фінансової, грошової, цінової, кредитної, інвестиційної та податкової політики; політики в галузі праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; у питаннях, пов'язаних з проведенням грошової та кредитної політики Кабінет Міністрів України погоджує свої дії з Національним банком України, на який покладаються функції визначення і проведення цієї політики відповідно до закону;

-82- Н.д.Азаров М.Я.(Округ N 115)

У пункті 3 частини першої статті 116 (114) після слів "У питаннях, пов'язаних з проведенням грошової та кредитної політики" записати "Національний банк України погоджує свої дії з Кабінетом Міністрів України". Решту тексту виключити.

 

Відхилено

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики в галузі праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; у питаннях, пов'язаних із проведенням грошової та кредитної політики, Кабінет Міністрів України погоджує свої дії з Національним банком України, на який покладаються функції визначення і проведення цієї політики відповідно до закону;

 

 

-83- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

У пункті 3 статті 116 (114) слова "соціального захисту" замінити на "соціальну політику".

 

Відхилено

 

 

 

-84- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У пункті 3 статті 116 (114) після слова "політики" записати "гарантій", далі за текстом.

 

Враховано

 

 

 

-85- Н.д.Азаров М.Я.(Округ N 115)

Останнє речення пункту 3 статті 116 (114) викласти в редакції:

"У питаннях, пов'язаних з проведенням грошової та кредитної політики, Національний банк України погоджує свої дії з Кабінетом Міністрів України".

 

Відхилено

 

 

 

-86- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

У пункті 3 статті 116 (114) після слів "науки і культури" записати "фізкультури і спорту".

 

Відхилено

 

 

 

-87- Н.д.Азаров М.Я.(Округ N 115)

У пункті 3 статті 116 (114) після слів "у питаннях, пов'язаних з проведенням грошової та кредитної політики" записати слова "Національний банк України погоджує свої дії з Кабінетом Міністрів України". Всі інші слова, що йдуть далі за текстом, вилучити.

 

Відхилено

 

 

 

-88- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Пункт 3 статті 116 (114) доповнити словами "на який покладаються функції визначення і проведення цієї політики відповідно до Закону".

 

Враховано

 

 

 

-89- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У пункті 3 статті 116 (114) після слова "охорони" записати "навколишнього середовища, ядерної безпеки та раціонального використання природних ресурсів".

 

Відхилено

 

 

 

-90- Н.д.Пєхота В.Ю.(Округ N 374)

У пункті 3 статті 116 (114) після слів "... і природокористування" поставити крапку, а все решта вилучити.

 

Відхилено

 

 

 

-91- Президент України

У пункті 3 статті 116 (114) виключити слова: "у питаннях, пов'язаних з проведенням грошової та кредитної політики, Кабінет Міністрів України погоджує свої дії з Національним банком України, на який покладаються функції визначення і проведення цієї політики відповідно до закону;".

 

Відхилено

 

24.

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

-92- Н.д.Пєхота В.Ю.(Округ N 374)

Пункт 4 статті 116 (114) розпочати словами "здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до Закону, розробляє...", далі за текстом.

 

Враховано

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

 

 

-93- Н.д.Шейко П.В.(Округ N 444)

Пункт 4 статті 116 (114) викласти в редакції:

"розробляє і здійснює загальнодержавні прогнози і плани економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України".

 

Враховано

 

25.

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

-94- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 5 статті 116 (114) викласти в редакції:

"забезпечує пріоритетні умови розвитку державної та комунальної форми власності; здійснює", далі за текстом.

 

Відхилено

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

 

 

-95- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Пункт 5 статті 116 (114) викласти в редакції:

"Здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до Закону, забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності".

 

Враховано

 

 

 

-96- Н.д.Пєхота В.Ю.(Округ N 374)

У пункті 5 статті 116 (114) слова "здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до Закону, розробляє..." вилучити, як такі, що не узгоджуються з діями, викладеними на початку речення.

 

Відхилено

 

 

 

-97- Н.д.Кожушко О.М.(Округ N 145)

У пункті 5 статті 116 (114) замість слова "розвитку" записати слово "функціонування".

 

Відхилено

 

26.

6) забезпечує розробку і виконання Державного бюджету України та подає звіт про його виконання Народній Раді України;

-98- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

У пункті 6 статті 116 (114) після слів "забезпечує розробку і виконання" включити слова "прийнятого Верховною Радою України", і далі за текстом.

 

Відхилено

6) забезпечує розроблення і виконання прийнятого Народною Радою України Державного бюджету України та подає звіт про його виконання Народній Раді України;

27.

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

 

 

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

28.

8) організує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

 

 

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

29.

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

-99- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Пункт 9 статті 116 (114) викласти в редакції:

"9) спрямовує і координує роботу міністерств, Уряду Автономної Республіки Крим, Уповноважених Кабінету Міністрів України в областях, містах Києві та Севастополі, інших підвідомчих йому органів державної виконавчої влади, скасовує акти цих органів у разі невідповідності їх Конституції і законам України, указам Президента України та рішенням Уряду;"

 

Враховано частково

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

 

 

-100- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Пункт 9 статті 116 (114) викласти в редакції:

"керує, координує і спрямовує роботу", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

30.

10) виконує інші функції, визначені Конституцією України, законами України та актами Президента України.

-101- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У пункті 10 частини першої статті 116 (114) після слова "Президента" записати "України".

 

Враховано

10) виконує інші функції, визначені Конституцією України, законами України та актами Президента України.

31.

Стаття 117 (Стаття 115)

-102- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Статтю 117 (115) викласти в редакції:

"Кабінет Міністрів України на виконання законів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які повинні мати виконавчий зміст".

 

Відхилено

Стаття 117

32.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими для виконання.

-103- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У частині першій статті 117 (115) після слів "Кабінет Міністрів" записати "України;" і далі за текстом.

 

Враховано

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

 

 

-104- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

У статті 117 (115) передбачити, що Кабінет Міністрів приймає постанови і видає розпорядження, які носять виконавчий характер, лише на виконання законів.

 

Враховано

 

33.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.

-105- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У частині другій статті 117 (115) після слів "Кабінету Міністрів" та "Прем'єр-міністр" записати "України", і далі за текстом.

 

Враховано

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.

34.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

-106- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У частині третій статті 117 (115) замість слів "Нормативно-правові" записати "Нормативні".

 

Знято

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

 

 

-107- Н.д.Пєхота В.Ю.(Округ N 374)

Частину третю статті 117 (115) виключити.

 

Відхилено

 

35.

Стаття 118 (Стаття 116)

-108- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Статтю 118 (116) виключити.

 

Відхилено

Стаття 118

 

 

-109- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Статтю 118 (116) викласти в редакції:

"Органами державної виконавчої влади в областях, містах Києві і Севастополі є місцеві державні адміністрації, які утворюються за рішенням Кабінету Міністрів України на чолі з Уповноваженими Кабінету Міністрів України.

У разі необхідності Кабінет Міністрів України за поданням Уповноважених Уряду в областях може утворити місцеві державні адміністрації в районах.

Уповноважені Кабінету Міністрів призначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України".

 

Враховано частково

 

 

 

-110- Н.д.Кондратюк А.О.(Округ N 55)

Статтю 118 (116) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-111- Президент України

Статтю 118 (116) викласти в редакції:

"Виконавчу владу в областях, районах, містах Києві та Севастополі здійснюють глави відповідних державних адміністрацій. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами.

Глави державних адміністрацій призначаються на посаду і

звільняються з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

Глави державних адміністрацій відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Склад державних адміністрацій формують глави відповідних державних адміністрацій.

Рішення глав державних адміністрацій, що суперечать Конституції та актам законодавства України, можуть бути скасовані Президентом України або главою державної адміністрації вищого рівня.

Обласна Київська, Севастопольська міська чи районна Рада більшістю у дві третини свого складу може висловити недовіру главі відповідної державної адміністрації з мотивів порушення ним прав місцевого самоврядування. Рішення з цього питання приймає Президент України".

 

Враховано частково

 

 

 

-112- Н.д.Цушко В.П.(Округ N 315)

Статтю 118 (116) викласти в редакції:

"Виконавчу владу в областях, районах здійснюють виконавчі комітети відповідних Рад". Інше виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-113- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

У статті 118 (116) в кожному висловленні, де є слова "виконавча влада" необхідно зробити уточнення "державна виконавча влада", тобто додати слово "державна".

 

Відхилено

 

 

 

-114- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Статтю 118 (116) викласти в редакції:

"Уряд України представляють в областях, містах Києві і Севастополі його уповноважені, які призначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра. У разі необхідності Кабінет Міністрів за поданням уповноважених в областях може призначити своїх уповноважених у районах".

 

Відхилено

 

 

 

-115- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Доповнити статтю 118 (116) окремими частинами, виклавши їх в редакції:

"Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на термін повноважень Президента України".

"Голови місцевих державних адміністрацій складають перед новообраним Президентом України повноваження".

"Звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації тягне за собою в обов'язковому порядку переформування складу місцевої державної адміністрації у повному складі".

"Механізм взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування встановлюється законом".

 

Відхилено

 

36.

Виконавчу владу в областях, районах здійснюють місцеві державні адміністрації.

-116- Президент України

Частину першу статті 118 (116) викласти в такій редакції:

"Виконавчу владу в областях, районах, містах Києві та Севастополі здійснюють Глави відповідних державних адміністрацій".

 

Враховано частково

Виконавчу владу в областях і районах здійснюють місцеві державні адміністрації.

 

 

-117- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 118 (116) викласти в редакції:

"Виконавчу владу на місцях здійснюють виконавчі комітети місцевих Рад депутатів трудящих відповідного рівня".

 

Відхилено

 

 

 

-118- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

До першої частини статті 118 (116): на початку додати слово "Державну", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-119- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині першій статті 118 (116) після слів "областях, районах" закінчити "Харкові здійснюють голови виконкомів Рад народних депутатів".

 

Відхилено

 

37.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами.

-120- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині другій статті 118 (116) слово "Севастополь" замінити на слово "Харків". Вилучити все про місцеві держадміністрації, замінивши на виконкоми Рад народних депутатів.

 

Відхилено

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами.

38.

Склад місцевих державних адміністрацій формують та призначають голови місцевих державних адміністрацій.

-121- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину третю статті 118 (116) викласти в редакції:

"Склад місцевих органів виконавчої влади призначають голови місцевих Рад депутатів трудящих відповідного рівня".

 

Відхилено

Склад місцевих державних адміністрацій формують та призначають голови місцевих державних адміністрацій.

39.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

-122- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині четвертій статті 118 (116) слово "місцевих" замінити на "обласних", доповнивши зазначену частину положенням в такій редакції: "Голови районних державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Прем'єр-міністром України за поданням голів обласних державних адміністрацій".

 

Відхилено

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

 

 

-123- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

У частині четвертій статті 118 (116) слова "за поданням Кабінету Міністрів України" замінити словами "за поданням Прем'єр-міністра" або "за поданням Уряду".

Норма - "Кабінетом Міністрів" - нечітка і не зрозуміти, кого мають на увазі чи що мається на увазі.

 

Відхилено

 

 

 

-124- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину четверту статті 118 (116) викласти в редакції:

"Голови місцевих органів виконавчої влади обираються місцевою Радою відповідного рівня".

 

Відхилено

 

 

 

-125- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Частину четверту статті 118 (116) викласти в редакції:

"Голови місцевих державних адміністрацій призначаються Президентом України на посаду після обрання їх головами відповідних Рад населенням відповідної території в результаті прямих виборів.

Президент відповідно до закону та за висновками суду щодо дій, котрі підпадають під цю санкцію, звільняє голів місцевих адміністрацій, що одночасно тягне за собою негайне позбавлення посади голови Ради".

 

Відхилено

 

 

 

-126- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині четвертій статті 118 (116) після слова "голови" замість "місцевих" записати "обласних". Доповнити частину таким реченням:

"Голів районних державних адміністрацій призначає і звільняє з посади Прем'єр-міністр України за поданням голів відповідних обласних державних адміністрацій".

 

Відхилено

 

40.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України, і Кабінету Міністрів України, підзвітні та підконтрольі органам виконавчої влади вищого рівня.

-127- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Начало части пятой статьи 118 (116) дополнить словами "Местные государственные администрации", далее по тексту.

 

Відхилено

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень є відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

41.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

-128- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині шостій статті 118 (116) після слова "Радам" поставити крапку, решту тексту виключити.

 

Відхилено

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

 

 

-129- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину шосту статті 118 (116) викласти в редакції:

"Місцеві органи виконавчої влади підзвітні і підконтрольні місцевим Радам відповідного рівня".

 

Відхилено

 

 

 

-130- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші н.д.

Частину шосту статті 118 (116) викласти в редакції:

"Місцеві державні адміністрації підзвітні органам місцевого самоврядування у частині делегованих ними повноважень".

 

Враховано частково

 

42.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

-131- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину сьому статті 118 (116) викласти в редакції:

"Місцеві органи виконавчої влади підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня".

 

Враховано

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

 

 

-132- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Частину сьому статті 118 (116) виключити.

 

Відхилено

 

43.

Рішення місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та чинному законодавству зупиняються відповідно до закону.

-133- Президент України

Частину восьму цієї статті викласти в такій редакції:

"Рішення глав державних адміністрацій, що суперечать Конституції та актам законодавства України, можуть бути скасовані Президентом України, або главою державної адміністрації вищого рівня".

 

Відхилено

Рішення місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та чинному законодавству зупиняються відповідно до закону.

44.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації. Президент України приймає рішенння і дає обґрунтовану відповідь.

-134- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину дев'яту статті 118 (116) викласти в редакції:

"Обласна чи районна Рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації. Президент України приймає рішення про звільнення або щодо подальшого його перебування і дає обгрунтовану відповідь".

 

Враховано

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішенння і дає обгрунтовану відповідь.

 

 

-135- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині дев'ятій статті 118 (116) перерахувати, за якими мотивами Ради можуть висловлювати недовіру голові відповідної держадміністрації.

 

Враховано

 

 

 

-136- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину дев'яту статті 118 (116) викласти в редакції:

"Місцева Рада депутатів трудящих відповідного рівня може в будь-який час переобрати голову відповідної Ради, який очолює виконавчий орган державної виконавчої влади".

 

Відхилено

 

 

 

-137- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші н.д.

Частину дев'яту статті 118 (116) виключити.

 

Відхилено

 

45.

Якщо недовіру голові районної чи обласної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає відставку голови місцевої державної адміністрації.

-138- Президент України

Частину десяту статті 118 (116) виключити.

 

Відхилено

Якщо недовіру голові районної чи обласної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає відставку голови місцевої державної адміністрації.

 

 

-139- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші н.д.

Частину десяту статті 118 (116) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-140- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину десяту статті 118 (116) викласти в редакції:

"Якщо недовіру голові районної, обласної державної адміністрації висловили дві третини від складу даної Ради, Прем'єр-міністр України чи Президент України приймає рішення про відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації".

 

Враховано частково

 

 

 

-141- Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину десяту статті 118 (116) викласти в редакції:

"Якщо недовіру голові районної чи обласної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної Ради, передбаченого законом, Президент України приймає відставку голови місцевої державної адміністрації".

 

Враховано частково

 

 

 

-142- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину десяту статті 118 (116) викласти в редакції:

"Рішення про недовіру голові місцевої адміністрації приймається більшістю від фактичної кількості депутатів відповідної Ради. Це рішення припиняє діяльність голови адміністрації з моменту прийняття і тягне за собою його відставку".

 

Відхилено

 

 

 

-143- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині десятій статті 118 (116) слова "Президент України" замінити словами "відповідно Прем'єр-міністр та Президент України".

 

Відхилено

 

 

 

-144- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Частину десяту статті 118 (116) викласти в редакції:

"Недовіра голові районної чи обласної адміністрації висловлена двома третинами від складу відповідної ради веде до їх відставки".

 

Враховано

 

46.

Стаття 119 (Стаття 117)

-145- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Статтю 119 (117) викласти в редакції:

"Уповноважені Кабінету Міністрів України та очолювані ними місцеві державні адміністрації контролюють додержання на відповідній території Конституції і законів України, актів Президента України і Уряду України, дотримання і забезпечення прав і свобод громадян, законності і правопорядку; координують з цих питань діяльність органів внутрішніх справ, національної безпеки, оборони та інших місцевих органів державної виконавчої влади центрального підпорядкування, а також органів місцевого самоврядування всіх рівнів; здійснюють контроль за реалізацією органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень державної виконавчої влади.

Місцеві органи державної виконавчої влади при здійсненні своїх повноважень підпорядковані і підзвітні органам державної виконавчої влади вищого рівня.

Уповноважені Кабінету Міністрів України на місцях не мають права вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування можуть делегувати органам державної виконавчої влади окремі свої повноваження. У частині делегованих повноважень органи державної виконавчої влади підзвітні і підконтрольні відповідним органам місцевого самоврядування.

Рішення місцевих державних адміністрацій, які суперечать Конституції і законам України, актам Президента України і Кабінету Міністрів України, зупиняються або втрачають чинність у порядку, визначеному законодавством.

Відповідна Рада народних депутатів може висловити недовіру Уповноваженому Кабінету Міністрів України. Рішення Ради з цього питання повинно бути розглянуто Прем'єр-міністром України у двотижневий термін і про результати розгляду повідомлено Раді. В разі, коли рішення про недовіру Уповноваженому прийнято не менш як двома третинами голосів депутатів від складу відповідної Ради, Кабінет Міністрів зобов'язаний звільнити відповідну особу з посади Уповноваженого Кабінету Міністрів.

 

Враховано частково

Стаття 119

 

 

-146- Президент України

Статтю 119 (117) доповнити окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"здійснення наданих їм повноважень щодо управління державним майном;"

 

Враховано частково

 

 

 

-147- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 119 (117) доповнити окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"охорону громадського порядку, організацію боротьби із злочинністю; несуть всю повноту відповідальності за рівень злочинності на відповідній території та організацію роботи підпорядкованим їм органами Міністерства внутрішніх справ відповідного та нижчого рівня".

 

Враховано частково

 

 

 

-148- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Статтю 119 (117) викласти в редакції:

"Місцеві державні адміністрації на відповідній території здійснюють:

1. Контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної виконавчої влади.

2. Виконання державних програм соціально-культурного розвитку та охорони довкілля.

3. Взаємодію з органами місцевого самоврядування.

4. Реалізацію інших наданих державою повноважень."

 

Враховано частково

 

 

 

-149- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Статтю 119 (117) викласти в редакції:

"Уповноважені Кабінету Міністрів України на відповідній території контролюють:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади;

2) реалізацію органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень державної виконавчої влади;

3) додержання прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку в регіонах;

4) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони довкілля;

5) діяльність органів внутрішніх справ, безпеки, оборони та інших органів державної влади в регіонах, безпосередньо підпорядкованих центральним органам, забезпечують їх взаємодію з органами місцевого самоврядування;

6) реалізують інші доручені їм Урядом повноваження.

Уповноважені Кабінету Міністрів України не мають права втручатися у вирішення питань, віднесених Конституцією та законами України до повноважень органів місцевого самоврядування".

 

Враховано частково

 

 

 

-150- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Статтю 119 (117) виключити.

 

Відхилено

 

47.

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

-151- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

У частині першій статті 119 (117) слово "забезпечують" замінити на "координують та контролюють".

 

Відхилено

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

 

 

-152- Н.д.Цушко В.П.(Округ N 315)

Перше речення статті 119 (117) викласти в редакції:

"Виконавчі комітети відповідних Рад забезпечують".

 

Відхилено

 

48.

1) виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади;

-153- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

До пункту 1 статті 119 (117) після слова "органів" додати слово "державної", далі за текстом.

 

Відхилено

1) виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади;

49.

2) додержання прав і свобод громадян;

-154- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У пункті 2 статті 119 (117) замість слова "додержання" записати "дотримання".

 

Відхилено

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

50.

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання національних меншин та корінних народів також програм їх національного і культурного розвитку;

-155- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Пункт 3 частини першої статті 119 (117) викласти в редакції:

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони здоров'я, соціального захисту та охорони довкілля;

 

Враховано

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин також програм їхнього національного і культурного розвитку;

 

 

-156- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У пункті 3 статті 119 (117) слова "національних меншин та корінних народів" переставити місцями "корінних народів та національних меншин".

 

Враховано

 

 

 

-157- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У пункті 3 статті 119 (117) замість слова "довкілля" записати "навколишнього середовища".

 

Відхилено

 

51.

4) підготовку та виконання відповідних обласних та районних бюджетів;

-158- Н.д.Ткаченко В.А.(Округ N 347)

Пункт 4 статті 119 (117) доповнити словами "які є складовою частиною державного бюджету".

 

Відхилено

4) підготовку та виконання відповідних обласних та районних бюджетів;

52.

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

 

 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

53.

6) взаємодію з органами самоврядування;

 

 

6) взаємодію з органами самоврядування;

54.

7) реалізацію інших наданих державою та відповідними радами повноважень.

-159- Президент України

Пункт 7 статті 119 (117) викласти в такій редакції:

"7) здійснення наданих їм повноважень щодо управління державним майном". Пропоноване Тимчасовою комісією формулювання є неточним, оскільки повноваження державних адміністрацій не делегуються їм, а визначаються Конституцією і законами України. І в числі цих повноважень обов"язково мають бути повноваження щодо управління відповідним державним майном.

 

Відхилено

7) реалізацію інших, наданих державою та відповідними радами повноважень.

55.

Стаття 120 (Стаття 118)

-160- Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Доповнити статтю 120 (118) після слів "місцевих органів" словом "державної".

 

Відхилено

Стаття 120

Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади України не мають права поєднувати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої, здійснюваної у позаробочий час, входити до складу правління чи ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

 

 

-161- Н.д.Рябець М.М.(Округ N 173)

У статті 120 слово "законами" замінити "законодавством", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-162- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 120 (118) доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Кабінет Міністрів України, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади несуть повну відповідальність за наслідки реалізації своїх повноважень, передбачених Конституцією України".

 

Відхилено

 

56.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією України та законами України.

-163- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У статті 120 (118) після слова "органів" додати слово "державної", далі за текстом.

 

 

Відхилено

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією України та законами України.