На головну

Порівняльна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція України Друге читання (Розділ 7)Конституційна комісіяТимчасова Конституційна комісія

РОЗДІЛ VII.

ПРОКУРАТУРА

-1- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Розділ VII доопрацювати з урахуванням пропозицій Генеральної прокуратури, маючи на увазі загальний нагляд за дотриманням Конституції і законів у структурах влади, судочинства, в господарських структурах, інших сферах життя суспільства і громадян.

Враховано частково

 

РОЗДІЛ VII

ПРОКУРАТУРА

 

 

-2- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

Доповнити розділ VII статтею, передбачивши в ній норму про виявлення недовіри Генеральному прокурору, що тягне за собою недовіру всьому складу Генеральної прокуратури.

 

Відхилено

 

 

 

-3- Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

Доповнити розділ VII окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори у здійсненні своїх повноважень є незалежними і керуються тільки Конституцією та законами України".

 

Відхилено

 

 

 

-4- Н.д.Кияк Т.Р.(Округ N 431)

Розділ VІІ викласти в редакції:

"Стаття N_. Нагляд за додержанням законів та кримінальне переслідування осіб, які вчинили злочини, здійснюються Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Стаття N_. Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори у здійсненні своїх повноважень є незалежними і керуються тільки Конституцією та законами України.

Стаття N_. Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Сенатом Національних Зборів України за поданням Президента України. Строк повноважень Генерального прокурора - п'ять років.

Стаття N_. Організація, повноваження, порядок діяльності Прокуратури України визначається законом".

Враховано частково

 

 

 

-5- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Доповнити розділ VII окремими статтями, виклавши їх в редакції:

"Стаття_.

Нагляд за додержанням законів та кримінальне переслідування осіб, що скоїли злочини, здійснюються Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Стаття_.

Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори у здійсненні своїх повноважень є незалежними і керуються тільки Конституцією та законами України.

Стаття_.

Генеральний прокурор призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України.

Строк повноважень Генерального прокурора - п'ять років.

Стаття_.

Організація, повноваження, порядок діяльності Прокуратури України визначається законом".

Враховано частково

 

 

 

-6- Н.д.Євдокимов В.О.(Округ N 301)

Доповнити розділ VII статтею, передбачивши в ній чітко сформульовані норми, які стосуються статусу та порядку формування органів прокуратури.

 

Відхилено нечітко зформульовано

 

 

 

-7- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Розділ VІІ викласти в редакції проекту Конституції, запропонованого КПУ.

 

Відхилено

 

 

 

-8- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Розділ VІІ виключити через неякісну підготовку або повернути його на доопрацювання.

 

Розділ редакційно доопрацьований

 

 

 

-9- Н.д.Шеренін Ю.Л.(Округ N 44)

Розділ VII "Прокуратура" виключити, а статті цього розділу перенести до розділу "Правосуддя".

 

Відхилено

 

 

 

-10- Н.д.Білас І.Г.(Округ N 278)

Доповнити проект Конституції окремим розділом "Національна безпека", виклавши його в редакції:

"Національна безпека

Стаття 119.

Держава захищає життєво важливі інтереси Української нації від внутрішніх і зовнішніх зазіхань. Для виконання завдань Національної безпеки України діють: Збройні Сили України, Військово-Морські Сили, Національна гвардія, Прикордонні війська, міліція, Служба безпеки України. Вони є гарантом Національної незалежності, цілісності і неподільності території Української держави, єдності українського народу.

Стаття 120.

Доктрину національної безпеки України розробляє Рада Національної безпеки України. Вона здійснює контроль за виконанням відповідними державними органами завдань з питань забезпечення Національної безпеки України. Рада Національної безпеки підзвітна Національним Зборам. Очолює Раду Національної безпеки Президент України. До складу Ради Національної безпеки України входять: Президент України, Прем'єр-міністр України, міністри: оборони, внутрішніх справ, закордонних справ, командуючі: Національною гвардією, Прикордонними військами, Голова Служби безпеки України, Начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

Враховано частково

 

 

 

Стаття 121.

Збройні Сили України забезпечують оборону Української держави, воєнний захист її суверенітету, територіальну цілісність і недоторканність.

Стаття 122.

Національна гвардія і Прикордонні війська забезпечують захист основ конституційного ладу України, конституційних прав і свобод громадян, територіальну цілісність і недоторканність України та її суверенітету.

 

 

 

 

Стаття 123.

Служба безпеки України, розвідки і контррозвідки створені і діють для виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз життєдіяльності суспільства з метою захисту та забезпечення національних інтересів України.

Стаття 124.

Міліція та інші підрозділи внутрішніх справ створені і діють з метою захисту прав і свобод громадян, захисту особистої безпеки громадян та організацій, виявлення, припинення і попередження правопорушень, забезпечення виконання законів України, рішень законодавчої, виконавчої та судової влади.

 

 

 

 

Стаття 125.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ та сил безпеки при виконанні покладених на них обов'язків діють від імені держави і знаходяться під її захистом. Створення та діяльність будь-яких збройних формувань, що не входять до складу Збройних Сил України, Прикордонних військ, Національної гвардії та міліції, забороняється. Держава підтримує діяльність об'єднань громадян, спрямовану на захист національних інтересів України

Стаття126.

Використання Збройних Сил України та інших військових формувань, Сил безпеки та органів внутрішніх справ з метою зміни конституційного ладу та обмеження конституційних прав громадян і органів влади є тяжким злочином перед українським народом.

 

 

 

 

Стаття 127.

У випадку ознак збройного насильства при порушенні вільного демократичного порядку, встановленого Конституцією України, або основних прав і свобод, або серйозному порушенні громадського порядку через насильницькі дії, або інші дії, спрямовані проти незалежності і цілісності Української держави та єдності народу, а також кризи в економіці України, що загрожує громадянському миру в суспільстві Президент України може ввести в країні Надзвичайний стан.

Надзвичайний стан може бути введений на строк не більше 30 діб, а в окремих місцевостях - не більше 60 діб. Рішення про продовження дії Надзвичайного стану можуть прийняти Національні Збори. Порядок дій регулюється Законом про Надзвичайний стан в Україні.

При Надзвичайному стані не може бути припинена робота Національних Зборів чи розпущені представницькі органи самоврядування та не дозволяється змінювати Конституцію України і виборчі закони.

 

 

 

 

Стаття 128.

В умовах Надзвичайного стану забороняється відправлення правосуддя будь-якими позасудовими органами чи за спрощеним судочинством. Нагляд за умовами обмеження окремих прав і свобод громадян, яке може бути застосоване при введенні Надзвичайного стану, здійснює Уповноважений Національних Зборів з прав людини.

 

 

 

 

Стаття 129.

Стан війни оголошується в разі воєнного нападу (агресії) на Українську державу та при необхідності виконання договорів про спільну оборону від агресії. У випадку раптового нападу на Україну Президент України оголошує початок воєнних дій. Оголошення початку воєнних дій і стану війни затверджується Національними Зборами, які збираються без додаткового оголошення протягом 3 днів.

Стаття 130.

Рада Національної безпеки України відповідальна перед Національними Зборами за національну безпеку Української держави і за підготовку Збройних Сил та інших військових формувань до захисту України.

 

 

 

 

Стаття 131.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України є Командуючим Збройними Силами і під час війни виконує обов'язки Головнокомандуючого від імені Президента України.

Стаття 132.

Взаємодія Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Військово-Морських Сил, Національної гвардії, Служби безпеки України під час введення Надзвичайного стану та стану війни визначається законом України.

 

 

 

 

Стаття 133.

Функціональні відносини і масштаб юрисдикції Президента України - Головнокомандуючого Збройними Силами України стосовно Міністра оборони і Начальника Генерального штабу ЗС України - командуючого Збройними Силами залежно від стану в державі (мирний час, надзвичайна ситуація, стан війни) повинні бути відрегульовані законом.

 

 

 

 

Стаття 134.

Захист Батьківщини є священним обов'язком всіх українських громадян. Військова повинність обов'язкова. Умови і строк служби визначаються законом України. Ніхто не може займати державну посаду або у громадському закладі у випадку самовільного припинення військової повинності чи альтернативної (цивільної) служби.

 

 

 

 

Стаття 135.

Функціонування всіх сфер діяльності Збройних Сил України, Національної гвардії, Прикордонних військ, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України, Цивільної оборони та інших військових формувнь проводиться державною мовою.

 

 

 

 

-11- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Розділ VII викласти в редакції:

"Розділ VII. Генеральна прокуратура України

Стаття.

Генеральна прокуратура України становить єдину централізовану систему, яку утворює Верховна Рада України, і їй підзвітна.

Стаття.

Генеральна прокуратура України здійснює вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням Конституції України та законів України Президентом України, Верховною Радою України, судом України, Кабінетом Міністрів України, Міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими органами державного і господарського управління та контролю, Верховною Радою і урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами.

Враховано частково

 

 

 

Стаття.

Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України за погодженням з постійними комісіями Верховної Ради України з питань законності і правопорядку та з питань оборони та державної безпеки.

Строк повноважень Генерального прокурора України - 4 роки.

 

 

 

 

Стаття.

Генеральний прокурор України у діяльності щодо здійснення вищого нагляду за додержанням і правильним застосуванням Конституції України та законів України вищими посадовими особами держави, державними службовцями та громадянами України відповідальний перед Верховною Радою України і тільки їй підзвітний.

При виконанні своїх функцій і повноважень Генеральний прокурор України керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради України, а також своєю совістю.

 

 

 

 

Стаття.

Генеральний прокурор України користується правом недоторканності.

За посягання на честь і гідність Генерального прокурора України особи підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством.

Він особа, яку фізично охороняє держава.

Стаття.

Генеральний прокурор України вступає на посаду з моменту прийняття присяги.

 

 

 

 

Стаття.

Діяльність Генеральної прокуратури України підконтрольна Верховній Раді України, утворюваним нею для цієї мети органам та народним депутатам України.

Втручання інших органів державної влади і управління, посадових осіб, засобів масової інформації, громадсько-політичних організацій (рухів) та їх представників у діяльність прокуратури по нагляду за додержанням законів або по розслідуванню діянь, що містять ознаки злочину, забороняється і тягне кримінальну відповідальність у відповідності до чинного законодавства.

 

 

 

 

Стаття.

Вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

 

 

 

 

Стаття.

Генеральна прокуратура України має право законодавчої ініціативи.

 

 

 

 

Стаття.

Завдання, основні функції, принципи організації і діяльності, гарантії незалежності, повноважень Генеральної прокуратури України визначається Законом України "Про Генеральну прокуратуру України".

 

 

 

 

-12- Н.д.Білоус В.О.(Округ N 317)

Назву розділу "Прокуратура" замінити на "Національна безпека" і викласти у редакції:

"Розділ VІІ

Національна безпека

Стаття 121 (119)

Держава захищає життєво важливі інтереси українського народу від внутрішніх і зовнішніх зазіхань. Для виконання завдань національної безпеки України діють: Збройні Сили України, Національна гвардія, Прикордонні війська, міліція, Служба безпеки України.

Вони є гарантом національної незалежності, цілісності і неподільності території Української держави, єдності українського народу.

Враховано частково

 

 

 

Стаття 122 (120)

Керівництво Збройними Силами здійснює Президент України через Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних Сил України, спираючись на політичний орган - Раду Національної безпеки України.

Рада Національної безпеки України відповідальна перед Національними Зборами за національну безпеку Української держави і за підготовку Збройних Сил та інших військових формувань до захисту України.

Міністерство оборони є органом державного управління Збройними Силами України і несе повну відповідальність за їхнє будівництво, розвиток та підготовку до виконання завдань оборони України.

Генеральний штаб Збройних Сил України є вищим виконавчим військовим органом в системі керівництва Збройними Силами України.

Стаття 123 (121)

Використання Збройних Сил України та інших військових формувань, сил безпеки та органів внутрішніх прав з метою зміни конституційного ладу та обмеження конституційних прав громадян і органів влади є тяжким злочином перед українським народом і забороняється за будь-яких умов.

 

 

 

 

Стаття 124 (122)

У випадку ознак збройного насильства при порушенні вільного демократичного порядку, встановленого Конституцією України, або основних прав і свобод, або серйозному порушенні громадського порядку через насильницькі дії або інші дії, спрямовані проти незалежності і цілісності української держави та єдності народу, а також кризи в економіці України, що загрожує громадянському миру в суспільстві, Президент України може ввести в державі Надзвичайний стан.

Стаття 125 (123)

Стан війни оголошується в разі воєнного нападу (агресії) на Українську державу та при необхідності виконання договорів про спільну оборону від агресії.

У випадку раптового нападу на Україну Президент України оголошує початок воєнних дій.

Оголошення початку воєнних дій і стану війни затверджуються Національними Зборами, які збираються без додаткового оголошення протягом 3-х днів".

 

 

 

 

-13- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Розділ VII викласти в такій редакції:

"РОЗДІЛ VII. ПРОКУРАТУРА

Стаття 121.

Нагляд за дотриманням законності в Україні та підтриманням державного обвинувачення у судах здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Стаття 122.

У здійсненні своїх повноважень Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори є незалежними від будь-яких інших органів та посадових осіб і керуються Конституцією та законами.

Стаття 123.

Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори зобов'язані вживати заходів до забезпечення дотримання закону, усунення його порушень, від кого б вони не виходили.

Стаття 124.

Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України.

Строк повноважень Генерального прокурора - п'ять років.

Стаття 125.

Генеральний прокурор щорічно інформує Верховну Раду України і Президента України про стан законності в державі.

Стаття 126.

Повноваження, порядок організації і діяльності прокуратури України визначаються законом."

Враховано частково

 

2.

Стаття 121 (Стаття 119)

-14- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 121 (119) доповнити пунктом, виклавши його в редакції:

"Нагляд за відповідністю Конституції та законам України правових актів та дій органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування".

 

Відхилено

Стаття 121

 

 

-15- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статтю 121 (119) доповнити пунктами, виклавши їх в редакції:

"загальний нагляд за виконанням Конституції України та її законів";

"участь у розробленні органами державної влади заходів запобігання злочинам та іншим правопорушенням, роботі по вдосконаленню та роз'ясненню законодавства".

 

Відхилено

 

 

 

-16- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Статтю 121 (119) викласти в редакції:

"Найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів здійснюється Генеральним прокурором України, який призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою."

 

Відхилено

 

 

 

-17- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статтю 121 (119) викласти в редакції:

"Прокуратура України складає єдину систему, на яку покладено нагляд за додержанням законів та кримінальне переслідування осіб, що скоїли злочини, який здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами."

Враховано частково

 

 

 

-18- Н.д.Вінський Й.В.(Округ N 411)

Н.д.Лавриненко М.Ф.(Округ N 345)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Статтю 121 (119) доповнити окремим пунктом: "вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням на всій території України Конституції та законів України усіма органами управління, місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, службовими особами і громадянами".

 

Відхилено

 

 

 

-19- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Позбавлення органів прокуратури права здійснювати загальний нагляд - це шлях до правового нігілізму, завершення руйнівного наступу в державі на здійснення будь-якого контролю за дотриманням законів.

Статтю 121 (119) викласти в редакції:

"На Генерального прокурора і підпорядкованих йому прокурорів покладається загальний нагляд за додержанням законності в державі".

 

Відхилено

 

 

 

-20- Н.д.Малевський О.Т.(Округ N 404)

Доповнити статтю 121 (119) окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"вищий нагляд за точним виконанням і однаковим застосуванням на всій території України Конституції та законів України усіма органами державного управління і місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, службовими особами і громадянами".

 

Відхилено

 

 

 

-21- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Статтю 121 (119) викласти в редакції, запропонованій Генеральною прокуратурою.

 

Відхилено

 

 

 

-22- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Пункти статті 121 (119) викласти в такій послідовності: п.4, п.3, п.2, п.1.

 

Відхилено

 

 

 

-23- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 121 (119) викласти в редакції:

"Прокуратура України складає єдину систему, яку становлять:

Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціальні та транспортні (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші, прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури регіонів, Військово-Морських Сил України та Чорноморського флоту, військові прокуратури гарнізонів.

Штатна чисельність органів прокуратури України в межах прийнятого Народною Радою бюджету затверджується Генеральним прокурором України".

 

Відхилено

 

 

 

-24- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

Статтю 121 (119) розпочати реченням:

"На Генерального прокурора і підпорядкованих йому прокурорів покладається загальний нагляд за додержанням законності в державі".

 

Відхилено

 

 

 

-25- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

Доповнити статтю 121 (119) окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"Нагляд за додержанням чинного законодавства всіма суб'єктами права".

 

Відхилено

 

 

 

-26- Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

та інші н.д.

Статтю 121 (119) доповнити окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"Вищий нагляд за точним виконанням і однаковим застосуванням на всій території України Конституції та закону України всіма органами державного управління і місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, службовими особами і громадянами".

 

Відхилено

 

 

 

-27- Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

Статтю 121 (119) доповнити окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"Захист майнових та інших інтересів громадян, юридичних осіб і держави".

Враховано частково

 

 

 

-28- Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 121 (119) доповнити окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"Вищий нагляд за точним виконанням і однаковим застосуванням на всій території України Конституції та законів України усіма органами державного управління і місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, службовими особами усіх рангів і громадянами".

 

Відхилено

 

 

 

-29- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Статтю 121 (119) доповнити окремими пунктами, виклавши їх в редакції:

"1) нагляд за додержанням законів органами та посадовими особами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та представницькими органами;

2) нагляд за додержанням законів з питань прав і свобод громадян;

3) розслідування злочинів у випадках, визначених законом".

 

Враховано частково

 

 

 

-30- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Статтю 121 (119) доповнити окремим пунктом стосовно функцій, що покладаються на Прокуратуру щодо загального нагляду за діяльністю органів виконавчої влади з питань виконання діючих законів України, указів та розпоряджень Президента України, а також дотримання фізичними та юридичними особами чинного законодавства.

 

Відхилено

 

 

 

-31- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Статтю 121 (119) доповнити окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"Вищий нагляд за виконанням і застосуванням Конституції та законів України органами державного управління і місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, службовими особами і громадянами".

 

Відхилено

 

 

 

-32- Н.д.Омельченко Г.О.(Округ N 322)

Статтю 121 (119) викласти в редакції:

"Прокуратура України складає єдину систему. Організація, повноваження та порядок діяльності прокуратури України визначаються законом".

 

Враховано

 

 

 

-33- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

Статтю 121 (119) доповнити окремими пунктами, виклавши їх в редакції:

"нагляд за дотриманням і застосуванням законів", "ведення попереднього слідства".

 

Відхилено

 

 

 

-34- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Статтю 121 (119) доповнити окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"Вищий нагляд за точним виконанням і однаковим застосуванням на всій території України Конституції та законів України усіма органами державного управління і місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, службовими особами і громадянами".

 

Відхилено

 

 

 

-35- Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

Статтю 121 (119) доповнити окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"нагляд за додержанням законів всіма органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, представницькими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами та громадянами".

 

Відхилено

 

 

 

-36- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 121 (119) доповнити окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"Найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням й застосуванням законів усіма органами державної влади і самоврядування, в тому числі центральними і місцевими, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян, а також громадянами, службовими особами і особами без громадянства, що знаходяться на території України".

 

Відхилено

 

 

 

-37- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 121 (119) викласти в редакції:

"Прокурор здійснює нагляд за виконанням законів у відповідності з Конституцією".

 

Відхилено

 

 

 

-38- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

Статтю 121 (119) доповнити окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"Загальний нагляд за додержанням законів, у тому числі", а далі за текстом п.3, 4 проекту без їх нумерації.

 

Відхилено

 

 

 

-39- Н.д.Жир О.О.(Округ N 93)

Статтю 121 (119) доповнити окремими пунктами, виклавши їх в редакції:

"нагляд за додержанням законів органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, представницькими органами та їх посадовими особами;

розслідування злочинів у випадках, визначених законом."

 

Відхилено

 

 

 

-40- Н.д.Васильєв Г.А.(Округ N 109)

Доповнити статттю 121 (119) окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"Нагляд за дотриманням законів України всіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами."

 

Відхилено

 

3.

Прокуратура України складає єдину систему, на яку покладається:

-41- Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

В першому реченні статті 121 (119) після слів "єдину систему" записати "органів", далі за текстом.

 

Відхилено

Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладається:

4.

1) державне обвинувачення у суді;

-42- Н.д.Мішура В.Д.(Округ N 225)

Пункт 1 статті 121 (119) викласти в редакції:

"1) вищий нагляд за точним виконанням і однаковим застосуванням на всій території України Конституції та законів України усіма органами державного управління і місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, службовими особами і громадянами".

 

Відхилено

1) державне обвинувачення у суді;

 

 

-43- Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

Пункт 1 статті 121 (119) викласти в редакції:

"1) нагляд за додержанням законів всіма органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, представницькими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами та громадянами".

 

Відхилено

 

5.

2) представництво інтересів громадянина або держави в судах у випадках, визначених законом.

 

 

2) представництво інтересів громадянина або держави в судах у випадках, визначених законом;

6.

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

-44- Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

Пункт 3 статті 121 (119) викласти в редакції:

"3) розслідування злочинів у випадках, визначених законом". У зв'язку з цим пункт 1 цієї статті вважати пунктом 4, пункт 2 - пунктом 6, а пункт 4 - пунктом 5.

 

Враховано

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

 

 

-45- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

У пунктах 3, 4 статті 121 (119) замість слова "додержання" записати "дотримання".

 

Відхилено

 

7.

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

 

 

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

8.

Стаття 122 (Стаття 120)

-46- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 122 (120) викласти в редакції:

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається та звільняється з посади Народною Радою України за поданням Президента України. Строк повноважень Генерального прокурора України - чотири роки".

Враховано частково

Стаття 122

 

 

-47- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Доповнити статтю 122 (120) окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори є незалежними у здійсненні своїх повноважень і керуються тільки Конституцією та законами України".

Враховано частково

 

 

 

-48- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статтю 122 (120) викласти в редакції:

"Генеральний прокурор України призначається Верховною Радою України, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний. Прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва, міських, районних та міжрайонних прокурорів призначає Генеральний прокурор України.

Строк повноважень Генерального прокурора - п'ять років."

Враховано частково

 

 

 

-49- Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

Статтю 122 (120) викласти в редакції:

"Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний. Прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва, міських, районних та міжрайонних призначає Генеральний прокурор України".

 

Відхилено

 

 

 

-50- Н.д.Боженко О.В.(Округ N 285)

Статтю 122 (120) викласти в редакції:

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за спільним поданням Президента України та Голови Верховної Ради України.

Строк повноважень Генерального прокурора - п'ять років".

Враховано частково

 

 

 

-51- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 122 (120) викласти в редакції:

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призначається на посаду та звільняється з посади Народною Радою України за поданням Президента України на п'ятирічний термін.

На Генерального прокурора та підпорядкованих йому прокурорів покладається:

1) здійснення державного нагляду за додержанням Конституції та законів України, указів Президента України, органами та посадовими особами державної виконавчої влади, представницькими органами та органами місцевого самоврядування;

2) нагляд за додержанням законодавства в соціально-економічній сфері;

3) нагляд за додержанням законодавства з питань прав і свобод громадян та захист їх інтересів, юридичних осіб і держави, передбаченими законом засобами;

4) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство;

5) підтримання державного обвинувачення у суді в випадках, визначених законом;

6) розслідування злочинів у справах, віднесених законом до компетенції органів прокуратури, всіх злочинів, вчинених Президентом України, народними депутатами України, посадовими особами виконавчої влади, військовослужбовцями органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю;

7) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

8) координація дій правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю".

Враховано частково

 

9.

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Народної Ради України Президентом України.

-52- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Частину першу статті 122 (120) викласти в редакції:

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України".

Враховано частково

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Народної Ради України.

 

 

-53- Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині першій статті 122 (120) після слова "звільняється" записати "по недовірі", далі за текстом.

 

Відхилено

 

 

 

-54- Н.д.Глухівський Л.Й.(Округ N 277)

Частину першу статті 122 (120) після слів "...Президентом України" доповнити положенням у такій редакції:

"Генеральним прокурором може бути призначений громадянин України не молодший 35 років, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 10 років, мешкає в Україні протягом останніх 15 років, володіє державною мовою".

 

Відхилено

 

 

 

-55- Н.д.Васильєв Г.А.(Округ N 109)

У частині першій статті 122 (120) слова "за згодою Народної Ради України Президентом України" замінити слова "Народною Радою України за поданням Президента України."

 

Відхилено

 

 

 

-56- Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

Частину першу статті 122 (120) викласти в редакції:

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду і звільняється з посади Сенатом Національних Зборів України за поданням Президента України."

 

Відхилено

 

 

 

-57- Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

У частині першій статті 122 (120) після слів "та звільняється з посади" викласти:

"Народною Радою України за поданням Президента України".

 

Відхилено

 

 

 

-58- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Н.д.Жир О.О.(Округ N 93)

Частину першу статті 122 (120) викласти в редакції:

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призначається на посаду та звільняється з посади Народною Радою України за поданням Президента України".

Враховано частково

 

 

 

-59- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

Частину першу статті 122 (120) викласти в редакції:

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призначається за поданням Президента на посаду та звільняється з посади Народною Радою України".

Враховано частково

 

 

 

-60- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У частині першій статті 122 (120) після слів "звільняється з посади" написати "Верховною Радою України".

 

Відхилено

 

10.

Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років.

-61- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

У частині другій статті 122 (120) слова "п'ять років" замінити на "безстроковий".

 

Відхилено

Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років.

11.

Стаття 123 (Стаття 121)

-62- Н.д.Худомака В.П.(Округ N 95)

Статю 123 (121) викласти в редакції:

"Організація, повноваження, порядок діяльності Прокуратури України визначаються Законом. Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори у здійсненні своїм повноважень є незалежними і керуються тільки Конституцією та законами України."

Враховано частково

Стаття 123

 

 

-63- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Н.д.Жир О.О.(Округ N 93)

Статтю 123 (121) - викласти в редакції:

"Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори у здійсненні своїх повноважень є незалежними і керуються виключно Конституцією та законами України.

Організація та порядок діяльності прокуратури України визначаються законом".

Враховано частково

 

 

 

-64- Н.д.Боженко О.В.(Округ N 285)

Статтю 123 (121) викласти в редакції:

"Організація та порядок діяльності прокуратури України визначаються законом України "Про прокуратуру".

Враховано частково

 

 

 

-65- Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

та інші н.д.

Статтю 123 (121) доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори у здійсненні своїх повноважень є незалежними і керуються тільки Конституцією та законами України".

Враховано частково

 

 

 

-66- Н.д.Омельченко Г.О.(Округ N 322)

Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 123 (121) виключити.

Відхилено

 

 

 

-67- Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

В статті 123 (121) після слова "організація" записати "повноваження", далі за текстом.

 

Відхилено

 

12.

Організація та порядок діяльності прокуратури України визначаються законом.

-68- Н.д.Писаренко А.А.(Округ N 111)

Статтю 124 (121) викласти в редакції: "Організація, повноваження, порядок діяльності Прокуратури України визначаються законом."

 

Враховано частково

Організація та порядок діяльності прокуратури України визначаються законом.