На головну

Порівняльна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція України друге читання (Розділ 12)

РОЗДІЛ ХII.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

-1- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Розділ ХІІ викласти в редакції проекту Конституції, запропонованою КПУ.

Враховано частково

РОЗДІЛ ХII.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

 

-2- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Раздел ХІІ "Конституционный Суд Украины" сделать разделом ІХ, переставив его после раздела "Правосудие".

Відхилено

 

 

 

-3- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Розділ ХІІ виключити через неякісну підготовку або повернути на доопрацювання.

Відхилено

 

2.

Стаття 147 (Стаття 145)

-4- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Стаття 147 (Стаття 145) викласти в редакції:

"Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність (конституційність) законів та інших нормативних актів Конституції і дає офіційне тлумачення Конституції."

Враховано частково

Стаття 147 (Стаття 145)

 

 

-5- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 147 (145) виключити, викласти її в новій редакції:

"Конституційна Комісія Соціуму є єдиним органом, ініціюючим і резулюючим Конституцієтворення".

Відхилено

 

3.

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

 

 

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

4.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність (конституційність) законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України і законів України.

-6- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420)

У частині другій статті 147 (145) слова "дає офіційне тлумачення Конституції України і законів України" виключити.

Відхилено

Конституційни Суд України вирішує питання про відповідність (конституційність) законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України і законів України.

 

 

-7- Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

У частині другій статті 147 (145) слова "і законів України" виключити.

Відхилено

 

 

 

-8- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

У частині другій статті 147 (145) після слів "Конституції України" поставити крапку, слова "і законів України" виключити.

Відхилено

 

5.

Стаття 148 (Стаття 146)

-9- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 148 (146) виключити.

Відхилено

Стаття 148 (Стаття 146)

6.

Конституційний Суд України складається з 18 суддів.

-10- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину першу статті 148 (146) викласти в редакції:

"Конституційний Суд України складається з Голови і двадцяти суддів Конституційного Суду України".

Відхилено

Конституційний Суд України складається з 18 суддів.

 

 

-11- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

У частині першій статті 148 (146) замість цифри "18" записати цифру "12".

Відхилено

 

 

 

-12- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 148 (146) викласти в редакції:

"Конституційний Суд України обирається Верховною Радою України шляхом таємного голосування у складі 35 суддів".

Відхилено

 

7.

Президент України, Народна Рада України та з'їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституційного Суду України.

-13- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У частині другій статті 148 (146) після слова "призначають" записати в дужках "(обирають)".

Відхилено

Президент України, Нородна Рада України та з'їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституційного Суду України.

 

 

-14- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину другу статті 148 (146) викласти в редакції:

"Голова і шість суддів Конституційного Суду України обираються Народною Радою України, по сім суддів Конституційного Суду України призначаються Президентом України та З'їздом суддів України".

Відхилено

 

 

 

-15- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

У частині другій статті 148 (146) замість цифри "6" записати цифру "4".

Відхилено

 

 

 

-16- Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

У частині другій статті 148 (146) замість слів "Народна Рада України" записати "Верховна Рада України".

Відхилено

 

 

 

-17- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Частину другу статті 148 (146) виключити.

Відхилено

 

8.

Судді Конституційного Суду України призначаються на 9 років без права на повторне призначення.

-18- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину третю статті 148 (146) викласти в редакції:

"Судді Конституційного Суду обираються на 3 роки".

Відхилено

Судді Конституційного Суду України призначаються на 9 років без права на повторне призначення.

9.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг віку 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше ніж десять років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх 20 років.

-19- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

У частині четвертій статті 148 (146) замість слів "досяг віку 40 років" записати "досяг віку 35 років".

Відхилено

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг віку 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше ніж десять років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх 20 років.

 

 

-20- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині четвертій статті 148 (146) слово "роботи" записати "в державних судових органах", далі за текстом.

Відхилено

 

 

 

-21- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У частині четвертій статті 148 (146) після слів "ніж десять років" поставити крапку. Решту тексту виключити.

Відхилено

 

10.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу його суддів шляхом таємного голосування лише на один трирічний термін.

-22- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Частину п'яту статті 148 (146) викласти в редакції:

"Голова Конституційного Суду України обирається шляхом таємного голосування із складу суддів строком на 3 роки на спеціальному засіданні Конституційного Суду не більше одного разу."

Враховано

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу його суддів шляхом таємного голосування лише на один трирічний термін.

 

 

-23- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину п'яту статті 148 (146) виключити.

Відхилено

 

11.

Стаття 149 (Стаття147, 148, 149)

-24- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Доповнити статтю 149 (147,148,149) окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються достроково виключно Конституційним Судом України".

Відхилено

Стаття 149 (Стаття147, 148, 149)

12.

На суддів Конституційного Суду України розповсюджуються ґарантії незалежності та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади, які передбачені статтею 126 (124) Конституції України, та вимоги щодо несумісності, які вказані у частині другій статті 127 (125) Конституції України.

-25- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 149 (147, 148, 149) виключити.

 

Відхилено

На суддів Конституційного Суду України розповсюджуються ґарантії незалежності та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади, які передбачені статтею 126 Конституції України та вимоги щодо несумісності, які вказані у частині 2 статті 127 Конституції України.

13.

Стаття 150 (Стаття 150)

-26- Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

Статтю 150 (150) доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Конституційний Суд України розглядає справи про конституційність законів та інших нормативно-правових актів, виданих законодавчим органом, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування за скаргою громадянина, якщо справа, з приводу якої він скаржився, розглядалася загальними судами і остаточне рішення по ній прийнято Верховним Судом України і якщо громадянин вважає, що закон чи інший правовий акт, який було застосовано при вирішенні цієї справи, суперечить Конституції України".

Відхилено

Стаття 150

 

 

-27- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 150 (150) виключити.

Відхилено

 

14.

До повноважень Конституційного Суду України належать:

 

 

До повноважень Конституційного Суду України належать:

15.

1) офіційне тлумачення Конституції України і законів України;

-28- Н.д.Запорожець Ю.М.(Округ N 286)

У пункті 1 частини першої статті 150 (150) слова "і законів України" виключити.

Відхилено

1) офіційне тлумачення Конституції України і законів України;

 

 

-29- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

У пункті 1 частини першої статті 150 (150) після слів "Конституції України" поставити крапку, слова "і законів України" виключити.

Відхилено

 

 

 

-30- Н.д.Карпачова H.І.(Округ N 28)

У пункті 1 частини першої статті 150 (150) слова "і законів України" виключити.

Відхилено

 

16.

2) вирішення питань про відповідність Конституції України:

-31- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Пункт 2 частини першої статті 150 (150) викласти в редакції:

"2) вирішення питань про відповідність Конституції:

- законів та інших нормативних актів Народної Ради України;

- нормативних актів Верховної Ради Автономії Крим;

- актів Президента України;

- актів Кабінету Міністрів."

Враховано частково

2) вирішення питань про відповідність Конституції України:

17.

- законів та інших правових актів Народної Ради України;

 

 

- законів та інших правових актів Народної Ради України;

18.

- нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

 

 

- нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

19.

- актів Президента України;

 

 

- актів Президента України;

20.

- актів Кабінету Міністрів України.

 

 

- актів Кабінету Міністрів України.

21.

Ці справи розглядаються за поданням Президента України, не менше ніж 45 депутатів Народної Ради України, Верховного Суду України, Уповноваженого Народної Ради України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

-32- Н.д.Стоян О.М.(Округ N 62)

Доповнити частину другу статті 150 (150) таким положенням:

"Право звернення до Конституційного Суду з питань відповідності Конституції законів та правових актів, зазначених в п.2 цієї статті, належить також національним профспілковим об'єднанням".

Відхилено

Ці справи розглядаються за поданням Президента України, не менше ніж 45 депутатів Народної Ради України, Верховного Суду України, Уповноваженого Народної Ради України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 

 

-33- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) Із частини другої статті 150 (150) виключити слова "не менше ніж", доповнивши її словами "місцевих та регіональних самоврядувань".

Відхилено

 

 

 

-34- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину другу статті 150 (150) доповнити словами "Генерального прокурора України".

Відхилено

 

 

 

-35- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 150 (150) після частини другої доповнити положенням у такій редакції:

"Конституційний Суд України розглядає справи про конституційність законів та інших правових актів за скаргою громадянина, якщо справа, з приводу якої він скаржиться, розглядалася загальним судом і остаточне судове рішення по ній прийнято Верховним Судом України і якщо громадянин вважає, що закон чи інший правовий акт, який було застосовано при вирішенні цієї справи, суперечить Конституції України".

Відхилено

 

 

 

-36- Н.д.Яковенко О.М.(Округ N 124)

Частину другу статті 150 (150) доповнити положенням: "надати право подавати відповідні подання Конституційному Суду України окрім перерахованих суб'єктів ще Голові та комітетам Верховної Ради України".

Відхилено

 

 

 

-37- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Н.д.Жир О.О.(Округ N 93)

Частину другу статті 150 (150) доповнити словами "Генерального прокурора України".

Відхилено

 

 

 

-38- Н.д.Косів М.В.(Округ N 279)

Частину другу статті 150 (150) доповнити словами "Комітетів Народної Ради України."

Відхилено

 

22.

З питань, визначених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

 

 

З питань, визначених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

23.

Стаття 151 (Стаття 151)

-39- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 151 (151) виключити.

Відхилено

Стаття 151 (Стаття 151)

24.

Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України міжнародних договорів України, що вносяться для ратифікації.

-40- Н.д.Глухівський Л.Й.(Округ N 277)

Частину першу статті 151 (151) викласти в редакції:

"Конституційний Суд України за зверненням Президента України, Кабінету Міністрів України або Народної Ради України дає висновки", далі за текстом.

Враховано частково

Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України міжнародних договорів України, що вносяться для ратифікації.

 

 

-41- Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

Доповнити частину першу статті 151 (151) після слів "за зверненням" словами "Народної Ради України".

Відхилено

 

 

 

-42- Н.д.Бутейко А.Д.(Округ N 70)

Частину першу статті 151 (151) викласти в редакції:

"Конституційний Суд за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів дає висновки про відповідність Конституції України чинним міжнародним договорам України або тим, що вносяться до Народної Ради України для одержання її згоди на їх обов'язковість для України".

Відхилено

 

25.

За поданням Народної Ради України Конституційний Суд України дає висновок про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України в порядку імпічменту.

-43- Н.д.Райковський Б.С.(Округ N 385)

У частині другій статті 151 (151) замість слів "Народна Рада України" записати "Верховна Рада України".

Відхилено

За поданням Народної Ради України Конституційний Суд України дає висновок про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України в порядку імпічменту.

26.

Стаття 152 (Стаття 152)

-44- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 152 (152) викласти в редакції:

"Закони та інші нормативні акти за рішенням Конституційного Суду визнаються неконституційними повністю або в певній частині, якщо вони не відповідають Конституції або була порушена визначена Конституцією процедура їхнього розгляду, ухвалення або набрання чинності.

Закони чи інші нормативні акти або їхні окремі положення, які визнані Конституційним Судом України неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення рішення про їхню неконституційність.

Матеріальна, моральна шкода, завдана фізичним та юридичним особам неконституційними актами і діями, відшкодовується державою згідно до закону."

Враховано

Стаття 152 (Стаття 152)

 

 

-45- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 152 (152) виключити.

Відхилено

 

27.

Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю або в певній частині, якщо вони не відповідають Конституції України або була порушена визначена Конституцією України процедура їхнього розгляду, ухвалення або набрання чинності.

 

 

Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю або в певній частині, якщо вони не відповідають Конституції України або була порушена визначена Конституцією України процедура їхнього розгляду, ухвалення або набрання чинності.

28.

Закони чи інші правові акти або їхні окремі положення, які визнані Конституційним Судом України неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення рішення про їхню неконституційність.

-46- Н.д.Радченко Г.Ф.(Округ N 442)

У частині другій статті 152 (152) замість слів "втрачають чинність з дня ухвалення рішення про їх неконституційність" записати "втрачають чинність з дня введення їх в дію".

Відхилено

Закони чи інші правові акти або їхні окремі положення, які визнані Конституційним Судом України неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення рішення про їхню неконституційність.

29.

Матеріальна, моральна шкода, завдана фізичним та юридичним особам неконституційними актами і діями, відшкодовується державою, в порядку встановленому законом.

 

 

Матеріальна, моральна шкода, завдана фізичним та юридичним особам неконституційними актами і діями, відшкодовується державою, в порядку встановленому законом.

30.

Стаття 153 (Стаття 153)

-47- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Статтю 153 (153) виключити.

Відхилено

Стаття 153 (Стаття 153)

 

 

-48- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

После раздела ХІІ дополнить проект Конституции такими разделами и главами:

Раздел ХІІ-1. "Частная собственность"

Глава ХІІ-2 "Финансы"

Глава ХІІ-3 "Бюджет"

Раздел ХІІ-4 "Международные отношения"

Раздел ХІІ-5 "Дипломатические договора"

Раздел ХІІ-6 "Оборона Украины"

Раздел ХІІ-7 "Вооруженные Силы Украины"

Раздел ХІІ-8 "Общественная безопасность"

Раздел ХІІ-9 "Политические партии", изложив их в редакции:

"Раздел ХІІ-1. Частная собственность

Статья: Государство признает, что человек как разумное существо обладает единственным правом частной собственности на предметы внешнего мира, предшествующим положительному праву.

В соответствии с этим государство гарантирует, что не будет издавать никаких законов, направленных на уничтожение права частной собственности или общего права передавать, завещать или наследовать имущество.

Однако государство признает, что осуществление прав, предусмотренных вышеприведенными предписаниями настоящей статьи, должно регулироваться в гражданском обществе на основании социальной справедливости.

В соответствии с этим государство может ограничить законами осуществление указанных прав в целях его согласования с требованиями общественного блага".

"Глава ХII-2. Финансы

Статья. Накакой налог в пользу государства не может быть

установлен иначе как законом. Никакой заем за счет государства не может быть заключен иначе как с согласия Верховного Совета Украины.

Враховано частково в окремих статтях

Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду справ визначаються законом.

 

 

 

Никакая принадлежащая государству недвижимая собственность не может быть отчуждена, если отчуждение не разрешено законом.

Никакое строительство для государства дороги, канала, железной дороги, крупного моста или других значительных сооружений не может быть разрешено иначе как на основании особого закона.

Никакие обязательства, обременяющие государственный бюджет более чем на один бюджетный год, не могут быть установлены иначе как на основании особого закона.

Никакие обязательства или обложение районов не могут быть установлены без согласия Совета района.

Закон определяет в области налогообложения района исключения, необходимость которых будет установлена опытом.

Статья. Налоги в пользу государства вотируются ежегодно. Устанавливающие их законы действительны только на один год, если они не возобновлены.

Статья. Не могут устанавливаться никакие привилегии в области налогообложения. Всякое освобождение от налогов или снижение их допускаются не иначе как на основании закона.

Статья. За исключением случаев, точно указанных в законе, никакие платежи не могут быть требуемы от граждан и общественных учреждений иначе как в форме налогов в пользу государства или районов.

 

 

31.

Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду справ визначаються законом.

 

 

 

 

 

Статья. Никакая пенсия, никакие платежи за услуги, никакое вознаграждение за счет казны не могут быть представлены иначе как по закону.

Статья. Верховный Совет ежегодно утверждает отчет о выполнении бюджета и вотирует бюджет.

Все доходы и расходы государства подлежат включению в бюджет и в отчет об исполнении бюджета.

Статья. Обязательства государства перед его кредиторами гарантируются. В целях обеспечения интересов кредиторов государством ежегодно должен учитываться долг.

Статья. Вес, содержание и ценность монет устанавливаются законом.

Статья. Закон устанавливает контроль за чеканкой монет и управление ею, а также порядок решения споров о содержании, пробах и подобных вопросах.

Статья. Проверка и ликвидация счетов общей администрации и всех учреждений, обязанных отчетом казне, возлагаются на Счетную палату.

Закон определяет организацию этой Палаты, порядок осуществления ее полномочий и назначение ее членов.

Счетная палата наблюдает, чтобы ни одна статья расходного бюджета не была превышена.

Никакой трансферт из одного раздела бюджета в другой не может быть произведен иначе как на основании закона.

 

 

 

 

Однако члены правительства Украины могут производить в пределах их ведомств трансферт излишков из одной статьи в другую того же раздела с обязательством оправдать это перед Верховным Советом Украины.

Счетная палата утверждает отчеты различных государственных учреждений и обязана собирать в связи с этим всякие сведения и всю необходимую счетную документацию. Обший по государству отчет представляется Верховному Совету Украины с замечаниями Счетной палаты.

Статья. Счетная палата является высшим органом контроля за счетами и управлением экономикой государства, а также за государственным сектором.

Палата несет прямую ответственность перед Верховным Советом Украины и выполняет свои функции по ее делегации в том, что касается изучения и проверки общих счетов государства.

Статья. Счета государства и счета государственного сектора передаются в Счетную палату для проверки. Счетная палата независимо от своей собственной компетенции представляет в Верховный Совет Украины ежегодный доклад, в котором сообщает о допущенных нарушениях и о наложении наказаний.

Статья. Члены Счетной палаты обладают той же независимостью и той же несменяемостью, и на них распространяются те же условия о несовместимости должностей, что и на судей.

Статья. Закон Украины регулирует состав, организацию и деятельность Счетной палаты."

 

 

 

 

"Глава ХII-3. Бюджет

Статья. Общий бюджет государства подчинен единым нормам. Он охватывает всю совокупность государственных доходов и расходов, включая те доходы и расходы автономных служб, подробная номенклатура которых может быть опубликована особо.

Статья. Общий государственный бюджет ежегодно составляется и исполняется правительством в соответствии с постановлениями действующих законов.

Статья. Расходы по законным или договорным обязательствам государства или являющиеся по своей сущности или своим целям постоянными, включая выплату процентов и погашение государственного долга, должны приниматься за основу при исчислении налогов и других доходов государства.

Статья. Бюджет должен содержать указание на те источники доходных поступлений, которые необходимы для покрытия всех расходов.

Статья. Государство может прибегать к займу только в целях чрезвычайных мер по экономическому развитию, погашения других займов, необходимого приращения национального достояния или же при настоятельных потребностях государственной обороны и безопасности.

Однако путем краткосрочного займа могут быть получены необходимые авансовые средства в счет предстоящих поступлений текущего периода, с тем чтобы по окончании этого периода заем был погашен или чтобы Национальный банк был в состоянии сделать это.

Статья. Государство не может снизить сумму государственного займа или проценты в ущерб держателям облигаций займа, однако оно может конвертировать заем согласно норм права.

Статья. Приходные сальдо по

 

 

 

 

вкладам, внесенным в кассы государства или в принадлежащие государству кредитные учреждения, не могут быть предметом принудительной консолидации.

Статья. Закон устанавливает основные принципы, действующие в отношении:

1) налогов;

2) твердых цен, взимаемых предприятиями общественного пользования;

3) управления и эксплуатации имущества и предприятий государства.

В отношении налога закон определяет: раскладку общей суммы налога, ставки обложения возможных изъятий, возражения и допускаемое со стороны налогоплательщика обжалование.

Взыскание налогов, установленных на неопределенный период или на срок определенный, но превышающий продолжительность отчетного финансового периода, может производиться только с разрешения Верховного Совета Украины.

Статья. Если вопреки ожиданию Верховный Совет Украины не утвердил бюджет или не вотировал новых налогов до начала нового финансового года, то прежний бюджет и налоги остаются в силе до того времени, когда будет утвержден новый бюджет и вотированы новые налоги.

 

 

 

 

Статья. Правительство имеет право до 15 октября каждого года взимать доходные поступления государства и оплачивать государственные расходы текущего управления, определяя в соответствующем финансовом законе принципы построения бюджета; в отношении тех расходов, размер которых не может быть установлен согласно ранее действующим законам,- только после получения разрешения Верховного Совета Украины.

Статья. Правительство имеет право заключать займы и производить другие кредитные операции, не входящие в неконсолидированную часть государственного долга, и устанавливать основные условия этих операций только после получения разрешения Верховного Совета Украины.

Статья. Никакие государственные средства не могут быть израсходованы, и никакие государственные денежные обязательства не могут быть приняты иначе как по решению Верховного Совета Украины.

Статья. Правительство составляет и представляет Верховному Совету Украины на обсуждение и утверждение бюджет на каждый финансовый год.

Статья. Для покрытия непредвиденного бюджетного дефицита решением Верховного Совета Украины может быть образован резервный фонд, ответственность за расходование которого возлагается на правительство Украины.

Правительство должно получить последующее одобрение Верховным Советом Украины в отношении всех ассигнований из средств резервного фонда.

Статья. Все имущество Президента Украины является собственностью государства. Все расходы на содержание Президента Украины утверждаются постатейно в бюджете Верховным Советом Украины.

 

 

 

 

Статья. Никакие государственные денежные средства или иное имущество не могут ассигновываться или предназначаться для использования, выгоды или содержания какого-либо религиозного учреждения или ассоциации, или для каких-либо благотворительных, просветительских или филантропических учреждений, не находящихся под контролем Верховного Совета Украины.

Статья. Правительство уполномочивается законом на выпуск в обращение государственного займа или на выпуск иных займов.

Фонды, предназначенные для уплаты процентов или для покрытия государственного долга, всегда рассматриваются как включенные в расходную часть бюджета, и в отношении их не могут вноситься поправки или изменения, пока они будут соответствовать условиям закона об эмиссии.

Статья. Ни один налог не может быть введен и не может взиматься без действия формального закона, определяющего круг лиц, подлежащих обложению, уровень дохода, пространственные пределы, расходы и сделки или категории последних, на которые распространяется обложение.

Статья. Никакой налог или какое-либо иное финансовое обложение не может устанавливаться законом, имеющим обратную юридическую силу, распространяющуюся сверх предшествующего финансового года.

Статья. В порядке исключения, когда речь идет о введении или увеличении импортных или экспортных пошлин или налога на потребление, их взимание разрешается, начиная со дня внесения в Верховный Совет Украины соответствующего законопроекта при условии, что этот закон будет опубликован в течение месячного срока, считая со дня его принятия Верховным Советом Украины и во всяком случае - не позднее десяти дней, следующих после закрытия сессии Верховного Совета Украины.

 

 

 

 

Статья. Цели налога, фискальный коэффициент, освобождение от налога или снижение налога, а также выплата пенсий не могут быть предметом законодательной делегации.

Это запрещение не распространяется на определение законом порядка участия государства и государственных органов вообще в доле прибавочной стоимости, получаемой в результате эксплуатации части недвижимой собственности вследствие исполнения с ее помощью публичных работ.

Статья. В порядке исключения и по делегации уполномочивающего закона разрешается установление уравнивающих или эквивалентных пошлин, а также принятие экономических мер в рамках отношений страны с международными экономическими организациями или принятие мер, ведущих к укреплению положения страны в области международного обмена.

Статья. Бюджет Украины вносится в Верховный Совет Украины министром финансов Украины по меньшей мере за месяц до открытия фискального года и принимается согласно положениям Закона Украины "О статусе Верховного Совета Украины" и Регламента Верховного Совета Украины, которые обеспечивают право высказываться всем политическим фракциям в Верховном Совете Украины.

Статья. Если по каким-либо основаниям реализация доходов и расходов на основе бюджета окажется невозможной, то она осуществляется каждый раз посредством издания специального закона.

Статья. Закон Украины может установить возможность выработки двухгодичного бюджета.

 

 

 

 

Статья. Отчет об исполнении бюджета, а также общий финансовый баланс государства вносятся в Верховный Совет Украины не позднее годичного срока по окончании бюджетного года, они проверяются специальной комиссией из депутатов и утверждаются Верховным Советом Украины в соответствии с положениями Регламента Верховного Совета.

Статья. Планы экономического и социального развития принимаются на пленарных заседаниях Верховного Совета Украины, как это указывается в законе.

Статья. Никакие положения о заработной плате, пенсиях, пособиях или вознаграждениях не вносятся в государственный бюджет, кроме как в силу закона.

Статья. Закон определяет правила выпуска и чеканки денег".

"Розділ ХІІ-4. Міжнародні стосунки

Стаття. Україна є суверенною, демократичною, незалежною країною. Свої стосунки і взаємини з усіма країнами світу Україна здійснює на основі доброзичливості, миролюбства, взаємовигідних економічних зв'язків та невтручання у внутрішні справи одна одної.

Статья ____. Украина может законодательным путем передавать свои суверенные права межгосударственным учреждениям.

 

 

 

 

Для обеспечения мира Украина может включиться в систему взаимной коллективной безопасности. При этом она согласится на такие ограничения своих суверенных прав, которые должны привести к установлению и обеспечению мирного и устойчивого порядка в Европе и в отношениях между народами всего мира.

Для регулирования межгосударственных споров Украина присоединится к соглашениям об общем, всеобъемлющем, обязательном международном арбитраже.

Статья ____. Общепризнанные нормы международного права являются составной частью республиканского права. Они имеют преимущество перед законами и порождают права и обязанности непосредственно для лиц, проживающих на территории Украины.

Статья ____. Действия, способные нарушить мирное сосуществование народов и предпринимаемые с этой целью, в частности для подготовки к ведению агрессивной войны, являются антиконституционными. Они должны быть наказуемы.

Статья ____. Оружие, предназначенное для ведения войны, может изготавливаться, доставляться и использоваться лишь с разрешения правительства Украины. Подробности устанавливаются законом.

Як одна із засновниць СНД разом з іншими державами Співдружності, Україна здійснює охорону своєї частини зовнішніх для країн СНД кордонів, реалізує на рівноправній основі через єдині координуючі інститути Співдружності:

 

 

 

 

- координацію зовнішньоекономічної діяльності;

- формування, зміцнення та всебічний розвиток спільного економічного простору, загальноєвропейського та євроазіатського ринків;

- вільну, безмитну торгівлю в межах СНД;

- розвиток транспорту і зв'язку;

- охорону, збереження природи та участь у створенні всеохоплюючої міжнародної екологічної безпеки;

- координацію розробки фундаментальних та значних науково-дослідних програм і оперативне їх впровадження у практику;

- розвиток системи народної освіти.

Стаття ____. Україна зберігає за собою право вільного виходу з СНД, попередивши про цей намір інші країни Співдружності не пізніше ніж за півроку до дня його практичної реалізації.

Стаття ____. Україна бере участь у роботі координуючих комітетів, інституцій СНД та у вирішенні питань, які віднесені до їх компетенції.

Україна забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток на своїй території та сприяє здійсненню і впровадженню у життя рішень, прийнятих координуючими комітетами СНД".

 

 

 

 

Розділ ХІІ-5.

Дипломатические договора

Статья ____. Украина подтверждает свою преданность идеалам мира и дружественного сотрудничества наций, основывающимся на международной справедливости и морали.

Украина подтверждает свою приверженность принципу мирного разрешения международных споров посредством международного арбитража или судебного решения.

Украина принимает общепризнанные принципы международного права как правила своего поведения в сношениях с другими государствами.

Статья ____. Для заключения следующих международных договоров или соглашений государственные органы должны получить предварительное разрешение Верховного Совета Украины:

а) договоры политического характера;

б) договоры или соглашения военного характера;

в) договоры или соглашения, затрагивающие территориальную целостность государства или основные права и обязанности;

г) договоры или соглашения, содержащие обязательства для государственных финансов;

д) договоры или соглашения, влияющие на изменение или отмену какого-либо закона или принятие мер законодательного характера для их исполнения.

Статья ____. Верховный Совет Украины должен быть немедленно проинформирован о заключении других договоров и соглашений.

Статья ____. Дипломатические договора, надлежащим образом ратифицированные и опубликованные, имеют силу закона даже в том случае, если они противоречат внутренним законам Украины, нет необходимости обеспечивать их применение законодательными положениями, кроме тех, которые были необходимы для их ратификации.

 

 

 

 

Статья ____. Так как дипломатические договоры, должным образом ратифицированные и опубликованные, имеют силу высшую, чем сила внутренних законов, их положения могут быть отменены, изменены или приостановлены только вследствие правильной денонсации, заявленной дипломатическим путем. Если речь идет о договорах,упомянутых в статье.

Статья ____. Договоры, относящиеся к международной организации, мирные договоры, торговые договоры, налагающие на государство финансовые обязательства, договоры, относящиеся к положению личности и к правам собственности граждан Украины за границей, договоры, изменяющие внутренние законы Украины, так же как и договоры, влекущие за собой уступку, обмен или присоединение территории, являются окончательными только после их ратификации. Денонсация должна быть разрешена Верховным Советом Украины, за исключением торговых договоров.

Статья ____. Заключению международного договора, содержащего положения, противоречия Конституции, должен предшествовать пересмотр последней.

О том, имеется ли такое противоречие, правительство и Верховный Совет Украины обязаны запросить Конституционный Суд".

 

 

 

 

"Розділ ХІІ-6. Оборона України

Стаття ____. Оборона України - це комплекс політичних, економічних, екологічних, воєнних, соціальних і правових заходів щодо забезпечення незалежності, територіальної цілісності, захисту інтересів держави і мирного життя народу.

Метою оборони України є створення всіх необхідних умов для запобігання воєнному нападу та для збройної відсічі, можливій агресії проти України у будь-який час і за будь-яких обставин.

Оборона України базується на готовності Збройних Сил України, економіки, населення, території до оборони і будується відповідно до воєнної доктрини держави.

 

 

 

 

Стаття ____.Рада оборони України є вищим державним органом колегіального керівництва питаннями оборони та безпеки України. Рада оборони України утворюється для забезпечення організації захисту суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України, вироблення стратегій і політики у сфері оборони і державної безпеки.

Стаття ____.* Верховна Рада України утворює Раду оборони України.

Формування і проведення воєнної політики держави, законодавче регулювання питань сфери оборони та військового будівництва здійснюються виключно Верховною Радою України.

 

 

 

 

Стаття ____. Президент України як Верховний Головнокомандуючий Збройними Силами України і Голова Ради оборони України вживають необхідних заходів щодо забезпечення обороноздатності України та постійної бойової готовності Збройних Сил України.

Стаття ____. Кабінет Міністрів України керує діяльністю усіх підпорядкованих йому органів та організацій щодо забезпечення оборони, оснащення Збройних Сил озброєнням, військовою технікою, іншими матеріальними засобами.

Стаття ____. Міністерство оборони України є органом державного управління Збройними Силами України і несе повну відповідальність за їх розвиток та підготовку до виконання завдань оборони".

 

 

 

 

"Розділ ХІІ-7. Збройні Сили України

Стаття ____. Збройні Сили України - це військова державна структура, призначена для збройного захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та неподільності України від воєнного нападу або загрози воєнного нападу ззовні.

В разі війни свої завдання вони виконують у тісній взаємодії з Прикордонними військами України, Національною гвардією України, іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до законодавства України.

Стаття ____. Організаційно Збройні Сили України складаються з військових об'єднань, з'єднань, частин, підрозділів, військових установ і навчальних закладів.

 

 

 

 

Стаття ____. Принципи побудови Збройних Сил України, їх склад, загальна структура та чисельність, порядок комплектування, дислокації, мобілізації та демобілізації визначаються Законом України "Про Збройні Сили України".

Стаття ____. Загальна структура Збройних Сил України, види Збройних Сил України, роди військ (сил), їх чисельний склад, озброєння, фінансове та матеріально-технічне забезпечення затверджуються Верховною Радою України.

Стаття ____. Безпосереднє керівництво Збройними Силами України здійснюється Міністерством оборони України.

 

 

 

 

Функції та повноваження міністра оборони України по керівництву Збройними Силами визначаються на основі Закону України "Про Збройні Сили України".

Стаття ____. Збройні Сили України комплектуються військовослужбовцями відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

"Раздел ХІІ-8. Общественная безопасность

Статья ____. Государство осуществляет наблюдение над поддержанием общественного порядка, безопасность граждан, неприкосновенностью их личности, охраной их собственности, защитой их имущества и общественной гигиеной и нравственностью.

 

 

 

 

В этих целях при выполнении законов или постановлений либо в случаях событий, не предусмотренных общими предписаниями, государство принимает меры, которые считает целесообразными.

Статья ____. Запрещается хранить оружие даже в собственном жилом помещении, а также носить оружие без разрешения.

Запрещается носить без достаточных оснований вне своего жилого помещения колющие или режущие инструменты, могущие причинить ранения.

Разрешение необходимо даже для коллекционирования художественных, редкого и старинного оружия.

 

 

 

 

Нарушителей запрета хранить или носить оружие без разрешения или иметь при себе без достаточных оснований инструменты, могущие причинить ранения, наказывают штрафом или тюремным заключением в соответствии с законом Украины "О холодном и огнестрельном оружии".

Нарушители запрета о коллекционировании без разрешения художественного, редкого или старинного оружия наказываются большим штрафом.

Статья ____. Запрещается хранить без разрешения военное оружие, иметь склады невоенного оружия, склады снаряжения и взрывчатых материалов.

 

 

 

 

Нарушители запрета наказываются, если их действия не сопровождаются более серьезным нарушением, тюремным заключением, а также конфискацией оружия, снаряжением и взрывчатых материалов в соответствии с действующим законодательством Украины. "

 

 

 

 

"Раздел ХІІ-9. Политические партии

Статья ____. Партии содействуют формированию политической воли народа. Они могут свободно образовываться. Их внутренняя организация должна соответствовать демократическим принципам. Они должны представлять публичный отчет об источниках и расходовании своих средств, а также о своем имуществе.

Статья ____. Партия, которая по своим целям или действиям своих сторонников стремится причинить ущерб основам свободного демократического строя или устранить его, либо поставить под угрозу существование Украины, антиконституционна. Вопрос об антиконституционности решает Конституционный Суд Украины.

Подробности регулируются законом Украины.

 

 

 

 

Статья ____. Партии представляют собой объединения граждан, которые постоянно или длительное время оказывают влияние на формирование политической воли в рамках Украины или одной из областей и желают участвовать в представительстве народа в Верховном Совете Украины или одном областном Совете при условии, что они в достаточной мере гарантируют серьезность таких намерений общим характером их фактического отношения к делу и, в частности, численностью и постоянством организации, числом членов и активной общественной деятельностью.

Членами партии могут быть только физические лица.

 

 

 

 

Статья ____. Объединение утрачивает правовые положение партии, если оно в течении шести лет не участвует в выборах ВСУ или одного из областных Советов путем выдвижения своих кандидатур.

Статья ____. Политические объединения не являются партиями, если:

1) большинство их членов или членов их правлений являются иностранцами;

2) их местопребывание или их руководящие органы находятся вне сферы действия настоящего закона.

Статья _____. Активная и пассивная легитимитация.

 

 

 

 

Партия может выступать от своего собственного имени в качестве истца и ответчика. Этот принцип распространяется на высшие органы ее территориальных организаций, если Устав партии не предусматривает иного.

Статья _____. Название.

Наименование партии должно четко отличаться от наименования другой, уже существующей партии, это относится и к ее сокращенному наименованию.

В предвыборной агитации и в ходе выборов партия может использовать только наименование или сокращенное наименование, соответствующее ее Уставу; дополнительные обозначения могут быть опущены.

 

 

 

 

Территориальные организации после наименования партии с заключением, указывающим на их место в организационной структуре. Это дополнение допустимо только в качестве уточнения. В партийной пропаганде общего характера и в предвыборной агитации дополнение может быть опущено.

 

 

 

Статья ____. Территориальная организация, вышедшие из партии, утрачивают право использовать в дальнейшем наименование этой партии.

В качестве нового наименования не может использоваться прежнее наименование с какими-либо дополнениями. Это относится к ее сокращенному наименованию.

Статья ____. Равное общественное положение.

Отношение ко всем партиям должно быть равным в случаях, когда представитель публичной власти передает в их распоряжение какие-либо учреждения или представляет общественные ценности.

 

 

 

 

Размер предоставляемых средств может соответствовать значению конкретной партии, но не должен быть ниже минимального уровня, необходимого для достижения ее цели.

Значение партий определяется, в частности, результатами последних выборов в органы народного представительства.

Размер средств, предоставляемых партии, имеющей свою фракцию в ВСУ, не может быть меньше половины средств, предоставляемых любой другой партии.

Статья ____. В отношении предоставления общественных средств в связи с выборами действия от распространения на время избирательной компании только на партии, выдвинувшие своих кандидатов.

 

 

 

 

Статья ____. Устав и Программа.

Партия должна иметь изложенную в письменной форме Устав и Программу. Территориальные организации регулируют свою деятельность собственными уставами, если устав соответствующей вышестоящей территориальной организации не содержит на этот счет необходимых предписаний.

Статья ____. Структура.

Партии делятся на территориальные организации. Их относительные величины и численность определяются Уставом.

Статья ____. Выдвижение кандидатов в депутаты.

 

 

 

 

Выдвижение кандидатов на выборах в органы народного представительства должно проводиться тайно. Порядок их выдвижения регулируется избирательными законами и Уставами партии.

Статья ____. Принципы и размеры возмещений расходов на избирательную кампанию.

 

 

 

 

Расходы, необходимые для проведения избирательной кампании, должны возмещаться партиям, выдвигающим своих кандидатов на выборы в ВСУ. Расходы на проведение выборов определяются с учетом общей суммы, получаемой в результате ассигнований в 650000 (5 западногерманских марок) карбованцев на каждого гражданина, обладающего активным избирательным правом на данных выборах в ВСУ (общая сумма расходов на выборы), а также поощрительных выплат партиям, получившим не менее двух процентов действительных вторых голосов на всей территории, где проводились выборы, причитается в связи с выборами в ВСУ, кроме общей суммы, дополнительная поощрительная выплата в размере 6 процентов суммы. Поощрительная выплата одной партии не должна превышать 80 процентов причитающейся ей части суммы расходов на проведение выборов.

 

 

 

 

Общая сумма расходов на проведение выборов делится между партиями, которые в соответствии с окончательными итогами выборов получили не менее 0,5 процента всех действительных вторых голосов, поданных на территории, где проводятся выборы, и 10 процентов всех действительных голосов, поданных в одном избирательном округе, если в данной области не допущен областной список этой партии".