На головну

Порівняльна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція України друге читання (Розділ 13)

РОЗДІЛ ХІІІ.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

-1- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Розділ XIII викласти в редакції проекту Конституції, запропонованого КПУ.

Відхилено

РОЗДІЛ ХIII

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ

2.

Стаття 154 (Стаття 154)

-2- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 154 (154) доповнити нормою "а також у порядку народної законодавчої ініціативи за умови підтримки трьома мільйонами виборців у 2/3 областей України".

Відхилено

Стаття 154

 

 

-3- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 154 (154) виключити.

Відхилено

 

3.

Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Народної Ради України Президентом України, третиною депутатів від конституційного складу Народної Ради України.

-4- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 154 (154) викласти в редакції:

"Законопроект про внесення змін до Конституції може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України, третиною депутатів від конституційного складу Верховної Ради України, а також за ініціативою громадян, не менше одного мільйона підписів виборців, які мають право голосу".

Враховано частково

Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Народної Ради України Президентом України, третиною депутатів від конституційного складу Народної Ради України.

 

 

-5- Н.д.Вишнєвецький Г.В.(Округ N 120)

Статтю 154 (154) викласти в редакції:

"Законопроект про внесення змін до Конституції може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України, третиною депутатів від конституційного складу Верховної Ради України, а також за ініціативою громадян у порядку, визначеному статтею 80 Конституції".

 

Враховано частково

 

4.

Стаття 155 (Стаття 155 )

 

 

Стаття 155

5.

Законопроект про зміни до Конституції України, крім розділів I "Загальні засади", III "Вибори. Референдуи" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", схвалений більшістю від конституційного складу Народної Ради Украни вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Народної Ради України за нього проголосувало не менше двох третин від конституційного складу Народної Ради України.

-6- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У статті 155(155) вилучити слова "крім розділів 1 "Загальні засади", III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України".

 

Відхилено

Законопроект про зміни до Конституції України, крім розділів I "Загальні засади", III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", схвалений більшістю від конституційного складу Народної Ради України вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Народної Ради України за нього проголосувало не менше ніж дві третини від конституційного складу Народної Ради України.

 

 

-7- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 155 (155) викласти в редакції:

"Законопроект про зміни до Конституції України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від конституційного складу Верховної Ради України".

Враховано частково

 

 

 

-8- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 155 (155) викласти в редакції:

"Законопроект про зміни Конституції (крім розділів I, III, XIII), схвалений більшістю складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради проголосувало не менше ніж 2/3 від складу Верховної Ради, визначеного Конституцією".

Враховано частково

 

 

 

-9- Н.д.Вишнєвецький Г.В.(Округ N 120)

Статтю 155 (155) викласти в редакції:

"Законопроект про зміни до Конституції (крім розділів I, III, XIII), схвалений більшістю складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менше ніж 2/3 складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією".

Враховано частково

 

6.

Стаття 156 (Стаття 156)

-10- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 156 (156) виключити.

 

Відхилено

Стаття 156

 

 

-11- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Статтю 156 (156) викласти в редакції:

"Законопроект про зміни до розділів Конституції I, III, XIII вносяться за умови їх схвалення 3/4 від складу Верховної Ради, визначеного Конституцією, затверджуються всеукраїнським референдумом.

Повторне внесення законопроекту про зміни до розділів I, III, XIII Конституції з того ж питання можливе лише до Верховної Ради наступного скликання".

Враховано частково

 

 

 

-12- Н.д.Вишнєвецький Г.В.(Округ N 120)

Статтю 156 (156) викласти в редакції:

"Законопроект про зміни до розділів Конституції I "Загальні засади", "Народне волевиявлення", "Внесення змін до Конституції" за умови його схвалення трьома четвертими від складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією, затверджуються всеукраїнським референдумом.

Повторне внесення законопроекту про зміни до розділів I, III, XIII Конституції з того ж питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання".

Враховано частково

 

7.

Законопроект про зміни до розділів Конституції України І "Загальні засади", ІІІ "Вибори. Референдум" і розділу ХІІІ "Внесення змін до Конституції України" вносяться до Народної Ради України Президентом України або двома третинами від конституційного складу Народної Ради України і за умови його схвалення трьома четвертими від конституційного складу Народної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

-13- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

Частину першу статті 156 (156) закінчити словом "референдум", решту тексту виключити.

 

Відхилено

Законопроект про зміни до розділів Конституції України І "Загальні засади", ІІІ "Вибори. Референдум" і розділу ХІІІ "Внесення змін до Конституції України" вноситься до Народної Ради України Президентом України або двома третинами від конституційного складу Народної Ради України і за умови його схвалення двома третинами від конституційного складу Народної Ради України затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

 

 

-14- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

У частині 1 статті 156 замість слів "трьома четвертими" записати "двома третинами".

Враховано

 

8.

Повторне внесення законопроекту про зміни до розділів І, ІІІ ХІІІ Конституції України з того самого питання можливе лише до Народної Ради України наступного скликання.

-15- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

У частині другій статті 156 (156) після слова "лише" записати "двічі до Верховної Ради одного скликання".

Відхилено

Повторне внесення законопроекту про зміни до розділів І, ІІІ ХІІІ Конституції України з того самого питання можливе лише до Народної Ради України наступного скликання.

9.

Стаття 157 (Стаття 157)

-16- Н.д.Вишнєвецький Г.В.(Округ N 120)

Статтю 157 (157) викласти в редакції:

"Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини й громадянина або коли вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах надзвичайного і воєнного стану".

Враховано частково

Стаття 157

10.

Конституція України не може бути змінена, якщо зміни скасовують чи обмежують права і свободи людини й громадянина або спрямовані проти незалежності і територіальної цілісності України.

-17- Н.д.Даниленко А.С.(Округ N 221)

У частині першій статті 157 (157) після слова "обмежують" записати слово "гарантії", далі за текстом у відповідному відмінку.

Відхилено

Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини й громадянина або коли вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територі- альної цілісності України.

 

 

-18- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Частину першу статті 157 (157) виключити.

Відхилено

 

 

 

-19- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

До першої частини статті 157 (157) після слова "якщо" доповнити словами "за висновком Конституційного Суду" і далі за текстом.

Відхилено

 

11.

Конституція України не може бути змінена в умовах надзвичайного і воєнного стану.

 

 

Конституція України не може бути змінена в умовах надзвичайного і воєнного стану.

12.

Стаття 158 (Стаття 158)

-20- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 158 (158) виключити.

Відхилено

Стаття 158

13.

Законопроект про зміни до Конституції України, який розглядався Народною Радою України і закон не був прийнятий, може бути внесений на розгляд Народної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

-21- Н.д.Вишнєвецький Г.В.(Округ N 120)

Статтю 158 (158) викласти в редакції:

"Законопроект про зміни до Конституції України з питання, яке розглядалося Верховною Радою України і закон не був прийнятий, може бути внесений не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо попереднього законопроекту.

Верховна Рада України не може протягом строку своїх повноважень двічі змінювати ті ж самі положення Конституції".

Враховано частково

Законопроект про зміни до Конституції України, який розглядався Народною Радою України і закон не був прийнятий, може бути внесений на розгляд Народної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

14.

Народна Рада України не може протягом строку своїх повноважень двічі змінювати ті ж самі положення Конституції України.

 

 

Народна Рада України не може протягом строку своїх повноважень двічі змінювати ті самі положення Конституції України.

15.

Стаття 159 (Стаття 159)

 

 

Стаття 159

16.

Законопроект про зміни і доповнення до Конституції України розглядається Народною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 155(155) і 158 (158) Конституції України.

-22- Н.д.Вишнєвецький Г.В.(Округ N 120)

Статтю 159 (159) викласти в редакції:

"Законопроект про зміни і доповнення до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявністю висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 155 і 158 Конституції України".

Враховано частково

Законопроект про зміни і доповнення до Конституції України розглядається Народною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

 

 

-23- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Статтю 159 (159) виключити.

Відхилено

 

 

 

-24- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 159 (159) - вилучити (при умові прийняття доповнення до статті 157).

 

 

Знято