На головну

Назва:

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Автори редакції проекту прийнятого в першому читанні:

Тимчасова спеціальна комісія по доопрацюванню проекту Конституції України, створена відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5 травня 1996 року за №169/96-ВР

Автори доопрацьованого тексту проекту Конституції:

Тимчасова спеціальна комісія по доопрацюванню проекту Конституції України, створена відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5 травня 1996 року за №169/96-ВР

15.06.1996

Оброблено за допомогою автоматизованої інформаційної системи ЦКІС "Законопроект"

Порівняльна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція України друге читання (преамбула)Конституційна Комісія УкраїниТимчасова Конституційна комісія

ЗАУВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

 

 

-1- Н.д.Мухін В.В.(Округ N 370)

До проекту Конституції включити окремий розділ "Оборона і державна безпека", в якому повинні бути закріплені найголовніші положення і принципи щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу і політичної незалежності, збереження територіальної цілісності та недоторканності кордонів, формування і проведення воєнної політики держави та забезпечення державної безпеки України.

Враховано в ст. 2, 16, 73, 107 та інш.

 

 

 

-2- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Пропозиції до Концепції проекту Конституції:

1. Україна - демократична парламентська республіка.

2. Республіка Україна.

3. Перша офіційна мова - українська.

4. Друга офіційна мова - російська.

5. Громадянин Республіки України.

6. Вищий законодавчий орган Республіки України - Верховна Рада України.

7. Рада Міністрів України.

8. Народний депутат України - представник громадян Республіки України у вищому законодавчому органі.

9. Права людини - гарантії держави.

10. Політичні партії формують законодавчу владу, а вона виконавчу.

11. Референдум - республіканські і місцеві, влада народу.

Враховано

 

 

 

-3- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

У проекті відсутні положення щодо економічних відносин, регіональної політики, пріоритетів, які складають економічну базу і економічну незалежність України як держави.

Відхилено

 

 

 

-4- Н.д.Масенко О.М.(Округ N 330)

Н.д.Мішура В.Д.(Округ N 225)

В усіх статтях проекту назву парламенту "Народна Рада" замінити на "Верховна Рада України".  

Відхилено

 

 

 

-5- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

До назви "Конституція України" додати "(Основний Закон України)"  

Відхилено

 

 

 

-6- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

Доповнити проект Конституції окремим розділом "Безпека України", який би включав у себе статтю 16 за новим номером 131 (або 131 і 132, якщо буде підтримана пропозиція про розділення статті 16 на дві окремі статті).  

Відхилено

 

 

 

-7- Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Проект Конституції є неприйнятним, він суперечить овремим нормам Загальної Декларації прав людини. У зв'язку з цим його необхідно направити на доопрацювання і лише після цього внести на розгляд Верховної Ради.  

Відхилено

 

 

 

-8- Н.д.Симоненко В.К.(Округ N 298)

Серцевину проекту становлять статті і положення, які закріплюють недоторканність приватної власності, можливість передачі у приватну власність землі, її надр, водних ресурсів, навіть повітря. У ньому відсутні положення про колективну власність. Прийняття такої Конституції позбавить трудящих основних соціальних завоювань, гарантованих прав на працю, відпочинок, соціальне забезпечення старості, на доступне житло, безплатне навчання і лікування.  

Враховано в ст.3, 22, 43 та ін.

 

 

 

-9- Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Проект Конституції не забезпечує балансу противаг законодавчої, виконавчої і судової влад та контролю над ними з боку народу.  

Враховано

 

 

 

-10- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

У проекті Конституції чітко відобразити її норми, які б регулювали взаємовідносини не тільки між різними гілками влади, але й всередині цих гілок.

У проекті неохідно більш чітко розмежувати повноваження між Президентом, парламентом і Кабінетом Міністрів.  

Враховано

 

 

 

-11- Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Преамбулу проекту викласти в редакції:

"Ми, народ України - громадяни усіх національностей, виражаючи свою суверенну волю, спираючись на багатовікову історію державотворення України і на основі здійснення народом України права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди у суспільстві, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціального напряму, правову державу, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, затверджуємо цю Конституцію - Основний Закон України.  

Враховано

 

 

 

-12- Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий абзаци викласти в редакції:

"Верховна Рада України, виражаючи волю народу суверенної України, виходячи з права України на самоврядування, передбаченого статусом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про забезпечення надійних гарантій прав і свобод людини, повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України". 

Враховано частково

 

 

 

-13- Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Преамбулу викласти в редакції:

"Ми, народ України - громадяни усіх національностей, виражаючи свою суверенну волю, спираючись на багатовікову історію державотворення України і на основі здійснення народом України права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди у суспільстві, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціально спрямовану, правову державу, керуючись Декларацією про державний суверенітет України та Актом проголошення незалежності України, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, затверджуємо цю Конституцію - Основний Закон України".

Враховано

 

 

 

-14- Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Преамбулу викласти таким чином:

"Верховна Рада України від імені народу України, підтверджуючи його волю і рішучість забезпечити умови життя, гідні людини, утвердити соціальну справедливість, побудувати миролюбну демократичну правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед нинішним і майбутніми поколіннями, керуючись Декларацією про державний суверенітет України та Актом проголошення незалежності України, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію - Основний Закон України".

Враховано частково

 

 

 

-15- Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Викласти преамбулу проекту в такій редакції:

"Ми, народ України, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянського миру та злагоди у суспільстві, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед нинішнім і прийдешніми поколіннями, керуючись Декларацією про суверенітет від 16 липня 1990 року та Актом незалежності України від 24 серпня 1991 року та своєю волею, схваленою референдумами від 17 березня 1991 року та 1 грудня 1991 року на укладання нового союзного договору, затверджуємо цю Конституцію - Основний Закон України".

Враховано

 

 

 

-16- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

Преамбулу проекту викласти в такій редакції:

"Ми - народ України, виражаючи свою суверенну волю", - і далі за текстом.

У третьому абзаці преамбули слово "українського" заміними словом "вітчизняного".

В третьому абзаці після слів "українською нацією" записати "усім народам України", і далі за текстом.

Четвертий абзац почати словами "визначаючи людину найвищою соціальною цінністю", і далі за текстом.

Восьмий абзац після слова "керуючись" записати "Декларацією про державний суверенітет Україин", і далі за текстом.

Після третього абзацу преамбули записати четвертим абзацом:

"шануючи національні права всіх народів - громадян України всіх національностей", і далі за текстом.  

Відхилено

 

 

 

-17- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Чупахін О.М.(Округ N 381)

Н.д.Петренко М.І.(Округ N 230)

У всіх статтях, де використовується термін "Народна Рада", замінити на термін "Верховна Рада".  

Відхилено

 

 

 

-18- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Замінити назву закону "Конституція України" на "Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки".  

Відхилено

 

 

 

-19- Н.д.Петренко М.І.(Округ N 230)

У всіх статтях замість слів "український народ" записати "народ України".  

Відхилено

 

 

 

-20- Н.д.Кризський Ю.О.(Округ N 246)

У найменуванні проекту після слів "Конституція України" записати "(Основний закон)".  

Відхилено

 

 

 

-21- Н.д.Свято В.П.(Округ N 416)

Назва "Конституція України" замінена (по наполяганню авторів ноу-хау) раніше, але сутність тексту проекту від Конституційної комісії залишилась та ж - "Конституції - Основного Закону", що є нонсенс! (і перше, і друге).  

Відхилено

 

 

 

-22- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Перше речення преамбули викласти в редакції: "Верховна Рада України", далі вживати назву Верховна Рада України".  

Відхилено

 

 

 

-23- Н.д.Мороз О.О.(Округ N 223)

Преамбулу викласти в редакції:

"КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Народ України - громадяни України усіх національностей, виражаючи свою суверенну волю, спираючись на багатовікову історію творення української державності, дбаючи про забезпечення в Україні прав і свобод людини, гідних умов її життя,піклуючись про збереження і зміцнення громадянської злагоди у суспільстві,прагнучи розвивати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед нинішніми і прийдешніми поколіннями,керуючись Декларацією про державний суверенітет України та Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, підтвердженим 1 грудня 1991 року всеукраїнським референдумом, затверджує цю Конституцію - Основний Закон України".

Враховано частково

 

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

 

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

2.

Ми, український народ - громадяни України усіх національностей,

-24- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) В абзаці першому преамбули термін "український народ" замінити на "народ України".  

Відхилено

Ми, Український народ - громадяни України усіх національностей,

 

 

-25- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Абзаци перший і другий об'єднати і викласти в редакції:

"Ми, народ України - громадяни усіх національностей, виражаючи свою суверенну волю, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійснення народом України права на самовизначення".  

Враховано

 

 

 

-26- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Початок преамбули викласти в редакції:

"Ми, народ України - громадяни України усіх національностей урочисто наголошуємо свою прихильність правам людини та принципам національного суверенітету, які були підтверджені Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України", далі за текстом.  

Враховано частково

 

 

 

-27- Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

Із абзацу першого преамбули слова "громадяни України усіх національностей" виключити.  

Відхилено

 

 

 

-28- Н.д.Глухівський Л.Й.(Округ N 277)

Абзац перший преамбули викласти в редакції:

"Ми, український народ, з волі Божої живучи на своїй споконвічній землі".  

Враховано частково

 

 

 

-29- Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

Абзац перший преамбули доповнити словами "основу яких складає українська нація".  

Відхилено

 

 

 

-30- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

В абзаці першому преамбули конкретизувати термін "український народ", оскільки він може мати як політичний, так і етнічний зміст.  

знято

 

 

 

-31- Н.д.Кожин Б.Б.(Округ N 203)

В абзаці першому преамбули слова "громадяни України усіх національностей" виключити.  

Відхилено

 

 

 

-32- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Абзац перший преамбули викласти в редакції:

"Ми, український народ - всі громадяни України".  

Відхилено

 

 

 

-33- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

В абзаці першому преамбули термін "український народ" замінити на "народ України".  

Відхилено

 

 

 

-34- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

В абзаці першому преамбули і далі по тексту преамбули словосполучення "Український народ" писати з великої літери.  

Відхилено

 

 

 

-35- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У преамбулі в абзаці першому змінити на "народ України".  

Відхилено

 

 

 

-36- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У преамбулі абзац перший викласти в редакції:

"Ми, народ України - громадяни усіх національностей".  

Відхилено

 

 

 

-37- Н.д.Агафонов А.В.(Округ N 289)

В абзаці першому преамбули замість слів "Ми, український народ - громадяни України усіх національностей" записати "Ми, народ України..."  

Відхилено

 

 

 

-38- Н.д.Кузьменко С.Л.(Округ N 179)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Цушко В.П.(Округ N 315)

Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Абзац перший преамбули викласти в редакції:

"Ми, народ України - громадяни України усіх національностей".  

Відхилено

 

 

 

-39- Н.д.Сизенко Ю.П.(Округ N 177)

Преамбулу викласти в такій редакції:

"Ми, народ України - громадяни усіх національностей, виражаючи свою суверенну волю", і далі по тексту.

Замість "керуючись Актом проголошення" записати "керуючись Декларацією про державний суверенітет України та Актом проголошення незалежності України, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,

приймаємо цю Конституцію - Основний Закон України".  

Відхилено

 

 

 

-40- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

В абзаці першому слова "Ми, український народ" замінити на "Ми, народ України".  

Відхилено

 

 

 

-41- Н.д.Ільясевич Я.М.(Округ N 282)

Абзац перший преамбули викласти в редакції:

"Український народ - сукупність громадян України, основу якої складає українська нація".

 

Відхилено

 

 

 

-42- Н.д.Шевченко В.Ф.(Округ N 213)

Початок преамбули викласти так:

"Ми, український народ, виражаючи свою суверенну волю", далі за текстом.  

Відхилено

 

 

 

-43- Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

В абзаці першому преамбули після слів "український народ" замінити тире на кому, після слова "всіх" доповнити словом "інших", далі за текстом.  

Відхилено

 

 

 

-44- Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Преамбулу виключити. 

Відхилено

 

 

 

-45- Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

У першому реченні преамбули слова "український народ" замінити словами "руський народ", далі за текстом.  

Відхилено

 

3.

виражаючи свою суверенну волю,

-46- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

У преамбулу додати перед словом "виражаючи" частину: "визнаючи, що курс побудови буржуазно-націоналістичного капіталізму на Україні зійшов в тупик, що громадяни прагнуть до встановлення справедливого соціалістичного суспільства, що розпад СРСР та заборона діяльності КПРС звели Україну до колоніальної залежності від розвинутих країн світу, руйнуванню її економіки та втрати незалежності, що до корумпованої влади прийшли представники крупного капіталу, а більшість громадян перетворилась на жебраків, що гине саме середовище життя - Природа, а людина труда зневірилась у своєму майбутньому", і далі "виражаючи свою суверенну".  

Відхилено

виражаючи свою суверенну волю,

 

 

-47- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Друге речення преамбули викласти у редакції: "виражаючи волю народу України".  

Відхилено

 

4.

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією права на самовизначення,

-48- Н.д.Товт М.М.(Округ N 169)

Н.д.Слободянюк С.М. (Округ N 167) В абзаці третьому преамбули слова "українською нацією" замінити словами "народом України".  

Відхилено

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією права на самовизначення,

 

 

-49- Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

В абзаці третьому термін "і на основі здійсненого українською нацією права на самовизначення" виключити.  

Відхилено

 

 

 

-50- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

В абзаці третьому преамбули замість слів "українською нацією" записати "багатонаціональною українською нацією" або "українською нацією, усім народом України", або "народом України", а далі за текстом. Це дасть можливість усім громадянам України усвідомити свою особисту причетність до будівництва Української держави, оскільки 1 грудня 1991 року громадяни України незалежно від національності проголосували за Акт проголошення незалежності України.  

Відхилено

 

 

 

-51- Н.д.Целих Ю.Г.(Округ N 233)

В абзаці третьому преамбули слова "українською нацією" замінити на "народом України".  

Відхилено

 

 

 

-52- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Абзац третій преамбули викласти в редакції:

"Спираючись на багатовікову історію державотворення України, нерозривно поєднану з історією братерських народів Росії, Білорусії, інших народів, мешкаючих на території СРСР, і на основі здійснення права народу України на самовизначення".  

Відхилено

 

 

 

-53- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Абзац третій преамбули викласти в редакції:

"Спираючись на багатовікову історію вітчизняного державотворення", тим самим вилучаються слова "українського", "на підставах здійсненого українською нацією права на самовизначення".  

Відхилено

 

 

 

-54- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

В третьому абзаці преамбули слова "здійсненого українською нацією" замінити словами "здійсненого народом України".  

Відхилено

 

 

 

-55- Н.д.Кулаков А.А.(Округ N 328)

У абзаці третьому преамбули замість слів "українською нацією" записати "українським народом".  

Відхилено

 

 

 

-56- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

В абзаці третьому преамбули після слів "дбаючи про" додати слово "забезпечення", далі за текстом. 

Враховано

 

5.

дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,

-57- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Абзац четвертый преамбулы дополнить словами "і визнаючи людину найвищою соціальною цінністю".  

Враховано в ст.3

дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,

 

 

-58- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Абзац четвертий преамбули викласти в редакції:

"піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України".

Враховано

 

6.

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди у суспільстві,

-59- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Абзац пятый преамбулы изложить в редакции:

"обираючи соціалізм як форму суспільного устрою".  

Відхилено

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,

 

 

-60- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Абзац п'ятий преамбули після слів "злагоди у суспільстві" доповнити словами "що неможливе без знищення антагоністичних класів".  

Відхилено

 

 

 

-61- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

П'ятим абзацом записати таке положення:

"Виступаючи за соціалістичну спрямованість суспільного розвитку як неодмінну умову забезпечення соціальної справедливості", тим самим подальша нумерація абзаців змінюється".  

Відхилено

 

 

 

-62- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41) Абзац п'ятий преамбули після слова "демократичну" доповнити словом "цивілізовану", далі за текстом.  

Відхилено

 

 

 

-63- Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

В абзаці п'ятому слово "соціальна" виключити.  

Відхилено

 

 

 

-64- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Абзац п'ятий преамбули викласти в редакції:

"прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, відкрите, гармонійне громадянське суспільство".  

Враховано

 

7.

прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,

-65- Н.д.Вітренко Н.М.(Округ N 346)

Н.д.Марченко В.Р.(Округ N 348)

В абзаці шостому преамбули слово "соціальну" замінити на "суверенну".  

Враховано в іншій статті

прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,

 

 

-66- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Абзац шостий преамбули викласти в редакції:

"Прагнучи будувати, розвивати і зміцнювати оновлену, справедливу, соціалістичну, правову державу, де перетворюється на реальність мета трудового народу: "Від кожного - по здібностях, кожному по - труду!".  

Враховано частково в преамбулі, ст. 43 та ін.

 

 

 

-67- Н.д.Кожушко О.М.(Округ N 145)

У шостому абзаці преамбули слово "соціальну" виключити.  

Відхилено

 

8.

усвідомлюючи відповідальність перед нинішнім і прийдешніми поколіннями,

-68- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Абзац сьомий преамбули викласти в редакції:

"Усвідомлюючи відповідальність перед попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями".  

Враховано

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, попередніми, нинішнім і прийдешніми поколіннями,

 

 

-69- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

В абзаці сьомому преамбули після слів "відповідальність перед" додати слова "Богом та" і далі за текстом.  

Враховано

 

 

 

-70- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Преамбулу після абзацу сьомого доповнити частиною вісім в редакції:

"Підтверджуючи вірність радянської форми народовладдя трудящих".  

Відхилено

 

 

 

-71- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

Абзац сьомий викласти в редакції:

"Керуючись Декларацією про державний суверенітет України та Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням".  

Враховано частково

 

9.

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,

-72- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

Абзац восьмой преамбулы после слова "керуючись" дополнить словами "Декларацією про державний суверенітет України та", дальше по тексту.  

Відхилено

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,

 

 

-73- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Абзаци вісім і дев'ять преамбули викласти в редакції:

"керуючись рішеннями референдумів від 17 березня 1991 року, 1 грудня 1991 року, Декларацією про державний суверенітет України, наголосивши про бажання народу України жити в Союзі Радянських суверенних соціалістичних держав і визнавшими Декларацію про державний суверенітет України як основу для нової Конституції, законів України,

приймає у встановленому Конституцією порядку цю Конституцію як Основний Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки".  

Враховано в статтях 9, 15 та ін.

 

 

 

-74- Н.д.Моісеєнко В.М.(Округ N 131)

Преамбулу перед абзацом вісім доповнити абзацом в редакції:

"Виходячи із загальновизнаних засад міжнародного права і прагнення до активного співробітництва з народами інших країн у справі зміцнення миру і міжнародної безпеки, розв'язання глобальних проблем, що стоять перед людством".  

Відхилено

 

 

 

-75- Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

У передостанньому абзаці після слова "керуючись" додати "Декларацією про державний суверенітет України", далі за текстом.  

Відхилено

 

 

 

-76- Н.д.Чиж І.С.(Округ N 414)

В абзаці вісім преамбули після слова "керуючись" додати "Декларацією про державний суверенітет України", далі за текстом. 

Відхилено

 

 

 

-77- Н.д.Камінський Л.О.(Округ N 141)

Абзац восьмий преамбули викласти в редакції: "керуючись Декларацією про державний суверенітет України та Актом проголошення незалежності України".  

Враховано частково

 

 

 

-78- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Абзац восьмий преамбули викласти в редакції:

"волею громадян Української держави приймаємо і проголошуємо цю Конституцію України - Основний Закон України".  

Відхилено

 

10.

затверджуємо цю Конституцію - Основний Закон України.

-79- Н.д.Донченко Ю.Г.(Округ N 259)

В абзаце девятом преамбулы слово "затверджуємо" заменить на "приймаємо".

Відхилено

затверджуємо цю Конституцію - Основний Закон України.

 

 

 

 

-80- Н.д.Коршинський І.Ю.(Округ N 174)

В останньому абзаці преамбули перше слово "затверджуємо" замінити на "схвалює".  

Відхилено

 

 

 

-81- Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

После преамбулы дополнить проект Конституции главой "Нация", изложив ее в редакции: "Украинская нация настоящим подтверждает свое неотъемлемое, непреложное и суверенное право выбрать свою собственную форму правления, определить свои отношения с другими нациями и развивать свою политическую, экономическую и культурную жизнь в соответствии со своим духом и традициями.

Национальная территория состоит из областей, городов, районов и территориальных вод. Национальной территорей Украины является та, которую она занимает в настоящее время и которая включает 25 областей,___ городов, ___ районов и территориальные воды.

Государство не отчуждает в какой бы то ни было форме какую-либо часть национальной территории и тех суверенных прав, которые оно осуществляет на этой территории, что не исключает изменения границ, когда эти исправления будут одобрены Верховным Советом Украины.

Никакая часть национальной территории не может быть приобретена правительством или юридическим лицом зарубежной страны, что не исключает приобретения земли для размещения дипломатического и консульского представительства в порядке взаимности.

Нацию образуют все граждане Украины, проживающие в пределах территории и вне ее рассматривающиеся как подвластные государству Украина и ее законам, что не исключает норм, установленных международным правом.

Находящиеся или проживающие в Украине иностранцы также подчиняются Украинскому государству и его законам, с оговоркой относительно предписаний международного права.

Украинская нация образует независимое государство, суверенитет которого ограничен во внутренних отношениях лишь нравственностью и правом, а во внешних - только положениями, вытекающими из соглашения и договоров, на какие Нация свободно изъявила согласие, или из добровольно ею принятых норм обычного права.

Государство сотрудничает с другими государствами в подготовке и принятии решений о мире между народами и о прогрессе человечества.

Украина высоко ценит арбитраж как средство разрешения международных споров.

Украинское государство является унитарной и корпоративной республикой, основанной на равенстве граждан перед законом, на свободном доступе всех граждан к благам цивилизации и на участии всех конструктивных элементов Нации в административной жизни и в разработке законов.

Нация

Из равенства граждан перед законом вытекают их права назначаться на общественные должности, соответствующие их способностям или их заслугам, а также отмена всех привилегий, связанных с происхождением, дворянством, титулом, полом или общественным положением, исключая в отношении женщин неравенство, вытекающее из их природы и интересов семьи, а в отношении налагаемых на граждан обязанностей и предоставляемых им преимуществ, те неравенства, которые проистекают из различия обстоятельств или из самой природы вещей.

Государство обязано:

1. Обеспечивать единство Нации и устанавливать правовой порядок, определяя и заставляя уважать права и гарантии, вытекающие из нравственности, справедливости или закона для пользы отдельных лиц, семей, органов местного самоуправления и других коллективов, публично-правовых или частных.

2.Согласовывать, поощрять все виды социальной активности и руководить ими, обеспечивая подлинную гармонию интересов, с учетом законного подчинения частных интересов интересу общему.

3. Заботиться об улучшении положения общественных слоев, поставленных в наиболее неблагоприятные условия, стремясь обеспечить им уровень жизни, соответсвующий человеческому достоинству.

4.Охранять народное здоровье."

 

Відхилено в цілому. Окремі положення враховані в різних розділах