На головну

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про політичну обстановку на Україні і негайні дії Верховної Ради України по створенню умов неповторення надалі військового перевороту

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 38, ст. 503 )

Антиконституційний державний переворот, організований колишніми керівниками уряду, структур органів КДБ, армії, внутрішніх справ СРСР, ЦК КПРС, провалився завдяки протидії демократичних сил, найперше Президента, Верховної Ради РРФСР, проникненню ідей перебудови в широкі верстви населення. Трагічна сторінка спільної історії нашої країни стала наслідком глибокої політичної і соціально-економічної кризи в суспільстві, протиборства політичних сил, помилок центру.

Криза виявила відсутність у республіці достатніх механізмів захисту конституційного порядку, суверенітету, протидії незаконним розпорядженням самозванного державного комітету. Стабілізації ситуації на Україні сприяла позиція Голови Верховної Ради Української РСР, Президії Верховної Ради УРСР, які визнали розпорядження створеного в Москві комітету такими, що не мають юридичної сили на території республіки.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Кабінету Міністрів України, комісіям Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки, у питаннях законодавства і законності, з питань правопорядку та боротьби із злочинністю до 1 жовтня 1991 року внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про правовий режим надзвичайного стану і до 1 листопада 1991 року проекти законів про збройні сили України, про обов'язки і права внутрішніх військ України по охороні громадського порядку і про органи державної безпеки України.

Кабінету Міністрів України, Комісії Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки в жовтні 1991 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про створення республіканської гвардії, а також підрозділу для охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Національного банку України.

Визнати за доцільне створити Раду оборони України. Президії Верховної Ради внести відповідні пропозиції на розгляд сесії.

2. Доручити Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і законності внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про доповнення статті 97 Конституції (Основного Закону) Української РСР положеннями про утворення військових формувань, підпорядкованих республіканським органам влади та управління, і про введення в разі необхідності надзвичайного стану на території республіки.

Завершити внесення змін і доповнень до Конституції України, пов'язаних з заснуванням інституту президентства в республіці, і прискорити формування Конституційного Суду України.

Кабінету Міністрів України і Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і законності підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект постанови про порядок тимчасової дії окремих законів Союзу РСР на території республіки до прийняття відповідних законів України, а також проект Звернення до Організації Об'єднаних Націй з проханням виступити гарантом реалізації незалежності України як суб'єкта міжнародного права і члена ООН.

3. Кабінету Міністрів України внести проекти правових актів щодо переходу у власність України підприємств союзного підпорядкування. Забезпечити запобігання неконтрольованого вивозу за межі республіки матеріальних ресурсів.

4. Кабінету Міністрів України, Правлінню Національного банку України, комісіям Верховної Рада України з питань економічної реформі і управління народним господарством, у питаннях планування, бюджету, фінансів і цін внести до 1 жовтня 1991 року пропозиції про введення грошової одиниці, впровадження її в обіг та забезпечення конвертування.

5. Уряду України, місцевим Радам народних депутатів, міністерствам і відомствам зосередити зусилля на вирішенні найважливіших соціальних проблем, задоволенні життєвих потреб громадян. Насамперед забезпечити організоване збирання врожаю, державних закупок зерна та інших продуктів сільського господарства, постачання населенню продовольства і товарів народного споживання, підготовку до зими, створення необхідних запасів палива. Здійснювати скоординовану роботу по надійному захисту споживчого ринку республіки.

6. Доручити Кабінету Міністрів України подати проект законодавчого акта, в якому передбачити надання Уряду та виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів права притягати до відповідальності аж до звільнення з посади керівників нижчестоящих виконавчих і розпорядчих органів Рад, а також підприємств, установ, організацій.

Відповідним компетентним органам провести перевірку діяльності посадових осіб органів влади і управління, громадських об'єднань і організацій, які вчинили протизаконні дії на підтримку заколотників в період антиконституційного державного перевороту (19-21 серпня 1991 р.).

* * *

Верховна Рада звертається до народу України, всіх партій, громадських організацій і рухів з закликом щодо консолідації суспільства, зміцнення правопорядку і дисципліни, мобілізації зусиль трудових колективів на збільшення обсягів виробництва, забезпечення збирання врожаю, виконання держзамовлення, успішну підготовку до зими.

Доля нашого суверенітету, зростання спільного добробуту, захист прав людини залежать від свідомості і ставлення до власних обов'язків кожного громадянина.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 серпня 1991 року
N 1428-XII