На головну

П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Звернення Президії Верховної Ради України до громадян України всіх національностейтановлення української державності

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 42, ст.555 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити Звернення Президії Верховної Ради України до громадян України всіх національностей (додається).

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 26 серпня 1991 року
N 1442-XIIЗВЕРНЕННЯ до громадян України всіх національностей

Верховна Рада України 24 серпня 1991 року прийняла історичний документ - Акт проголошення незалежності України.

Відтепер наша республіка - незалежна демократична держава. На її території проживає більш як 110 національностей, серед яких: росіяни, євреї, білоруси, молдавани, поляки, болгари, угорці, кримські татари, румуни, греки, гагаузи та інші. Разом з українцями вони становлять п'ятидесятидвохмільйонний народ України. В попередні роки проводилась політика гноблення духовного життя націй, їх мов і культур. Ми зазнали важких деформацій і викривлень, свавілля і беззаконня в національному бутті народів. Цей гіркий час ми пережили разом без чвар і в злагоді. Віднині наступає нова доба в розвитку міжнаціональних відносин на Україні. Президія Верховної Ради республіки бере на себе відповідальність, що проголошення незалежності України ніякою мірою не призведе до порушення прав людей будь-яких національностей. Незалежна Україна як правова демократична держава, керуючись загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права в національній сфері, Декларацією про державний суверенітет України, забезпечить рівні політичні, економічні і соціальні права всіх громадян, повну свободу розвитку всіх національних мов і культур.

Президія Верховної Ради України