Проект
Складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України
відповідно до порядку денного шостої сесії

Р О З К Л А Д
засідань Верховної Ради України
на 17-20 жовтня 2000 року

Реєстр. номер

Суб'єкт ініціативи

Назва законопроекту (питання)

Відповідальні
за підготовку

17 жовтня (вівторок)

   

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні

Г.Удовенко

4130

Д·

Проект Закону про здійснення операцій з нерухомим майном (проект н.д. С.Ківалова вручено 03.11.99, подання Комітету - 03.10.2000)

О.Костусєв

5309

У·

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електроенергетику" (вiд 11.05.2000 № 37-1794/4 вручено 09.06.2000, подання Комітету одержано 06.10.2000)

О.Гудима

0944-д
4310

Д
Д

Проект Закону про Регламент Верховної Ради України (доопрацьований Комітетом проект вручено 13.09.2000, проект н.д. З.Ромовської - 03.10.2000, подання Комітету - 04.10.2000)

В.Омеліч

5328

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону "Про вибори Президента України" (проект н.д. Л.Косаківського вручено 30.05.2000, подання Комітету про доопрацювання - 20.06.2000)

Ю.Іоффе

5422
5423

Д
Д

Проекти законів про внесення змін до статті 51 Закону України "Про вибори Президента України" та до статті 53 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (стосовно термінів зберігання документів у місцевих державних архівних установах) (проекти н.д. Л.Танюка вручено 05.09.2000, подання Комітету - 03.10.2000)

Л.Танюк
Ю.Іоффе

5433

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" (нова редакція) (вiд 04.07.2000 № 18-2404/4 вручено 05.09.2000, подання Комітету - 03.10.2000)

О.Костусєв

3211-2
3211-1

Д
Д

Проект Закону про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, товариства власників житла та асоціації кондомініумів (проект н.д. І.Ткаленка вручено 05.09.2000, подання Комітету - 12.09.2000, проект н.д. В.Асадчева направлено доопрацювання в комітет 01.12.99)

Ю.Крук

5268

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання імпорту сільсько-госпо-дарської продукції" (щодо недоцільності вста-новлення квот на імпорт продукції тваринництва) (від 18.04.2000 № 2215-28/4 вручено 19.05.2000, подання Комітету про відхилення - 06.06.2000)

К.Ващук

5150

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону "Про охорону навколишнього природного середовища" (щодо розподілу коштів від збору за забруднення навколишнього середовища) (проект н.д. С.Ківалова вручено 21.03.2000, подання Комітету про доопрацювання - 19.09.2000)

Ю.Самойленко

3445

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 183 Кримінального кодексу України (щодо втечі з під варти) (проект н.д. С.Ківалова вручено 08.07.99, подання Комітету про відхилення - 11.01.2000)

Ю.Кармазін

4126-д

Д

Проект Закону про Національне бюро розслідувань України (узгоджений проект групи народних депутатів з поданням Комітету вручено 13.06.2000)

Ю.Кармазін

5269

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 17 Закону "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (стосовно відстрочки від призову священнослужителів) (проект н.д. В.Шушкевича вручено 10.05.2000, подання Комітету - 13.06.2000)

Б.Андресюк

2312

Д

Проект Закону про страховий фонд документації України (проект н.д. О.Тіщенка вручено 05.07.2000, подання Комітету - 20.09.2000)

Б.Андресюк

18 жовтня (середа)

6000

У

Проект Закону про Державний бюджет України на 2001 рік (від 15.09.2000 № 34-3126/4 вручено 20.09.2000, розгляд у першому читанні)

О.Турчинов

6091
6091-1

Д
Д

Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації на 1999 рік (вручено 22.09.2000, проект Постанови з поданням Комітету - 03.10.2000, проект н.д. Н.Вітренко - 03.10.2000)

О.Костусєв

за скороченою процедурою

5416

Д

Проект Постанови про програму гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу (проект н.д. І.Осташа вручено 04.07.2000, подання Комітету - 03.10.2000)

О.Задорожній

6020

У*

Проект Постанови про призупинення дії деяких Постанов Верховної Ради України, пов'язаних з оплатою житлово-комунальних послуг та енергоносіїв (вiд 11.08.2000 № 21-2871/4 одержано 15.08.2000, подання Комітету про відхилення вручено 03.10.2000)

В.Гошовська

5062
5062-1

Д
Д

Проект Постанови про вихід Верховної Ради України із Угоди про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (проект н.д. В.Кириленка вручено 10.02.2000, проект н.д. Р.Зварича - 16.02.2000, подання Комітету - 11.07.2000)

І.Осташ

6120

Д

Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про порядок висвітлення роботи шостої сесії Верховної Ради України третього скликання" (проект з поданням Комітету вручено 05.10.2000)

О.Зінченко

при готовності

5426

У

Проект Закону про стабілізацію фінансового стану Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (повторне перше читання) (доручення від 14.09.2000)

В.Альошин

15.00

 

Робота в комітетах, фракціях і групах

 

19 жовтня (четвер)

 

Д

Про День Уряду у листопаді 2000 року

 

6058

Д

Проект Постанови про проведення парламентських слухань з чергою денною: "Хід виконання в Україні органами державної виконавчої служби Міністерства юстиції України рішень судів загальної юрисдикції щодо примусового стягнення з підприємств, установ, організацій всіх форм власності заборгованих зарплат, регресних та інших соціальних виплат своїм працівникам" (проект н.д. В.Пустовойтова вручено 14.09.2000, повторний розгляд за дорученням від 05.10.2000, подання Комітету про відхилення одержано 05.10.2000)

О.Задорожній

прийняття рішення з обговорених питань

6057

Д

Проект Постанови про підсумки парламентських слухань з питань виконання Постанови Верховної Ради України "Про порядок ратифікації Угоди між Україною та Російською Федерацією про врегулювання питань правонаступництва щодо зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР" від 19 лютого 1997 року (проект з поданням Комітету вручено 14.09.2000)

І.Осташ

5168

Д

Проект Закону про непідприємницькі організації (проект н.д. А.Матвієнка вручено 21.03.2000, на заміну - 20.09.2000, подання Комітету - 09.06.2000, обговорено 06.10.2000)

О.Костусєв

6009

Д

Проект Закону про медичне страхування громадян (проект н.д. Н.Марковської вручено 05.09.2000, подання Комітету - 03.10.2000, обговорено 06.10.2000)

В.Черненко

прийняття рішення з питань, обговорених 17-18 жовтня

* * *

повторний розгляд з пропозиціями Президента України

0980

ДП

Закон України "Про політичні партії в Україні" з пропозиціями Президента України від 12.04.2000 (вручено 18.04.2000, подання Комітету та проект Постанови - 12.09.2000)

О.Задорожній

1183

ДП

Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" з пропозиціями Президента України від 29.06.2000 (вручено 04.07.2000, подання Комітету - 03.10.2000)

В.Гошовська

5003

ДП

Закон України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за викрадення чужої дитини" з пропозиціями Президента України від 20.04.2000 (вручено 10.05.2000, подання Комітету та проект Постанови про скасування закону - 06.10.2000)

І.Білас

при готовності

1259

ДП

Закон України “Про статус депутатів місцевих рад" з пропозиціями Президента України від 13.08.99 (вручено 07.09.99, повторний розгляд за дорученням від 14.09.2000)

Ю.Іоффе

5275-д

ДП

Закон України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" з пропозиціями Президента України від 14.08.2000 (вручено 05.09.2000)

В.Альошин

питання ратифікації

0210

У·

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо реалізації програм та проектів міжнародної допомоги у військовій сфері (вiд 07.07.2000 № 29-2454/4 вручено 05.09.2000, подання Комітету - 04.10.2000)

Б.Андресюк
І.Осташ

для включення до порядку денного шостої сесії

6098

У*

Проект Закону про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (від 20.09.2000 № 33-3164/4 одержано 21.09.2000)

В.Гошовська

6128

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності з метою підвищення ефективності функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності (проект н.д. І.Юхновського одержано 05.10.2000)

І.Юхновський

16.00

 

* * *

 

6126

Д

Проект Постанови про обрання Грека Б.М. суддею арбітражного суду Київської області (проект з поданням Комітету вручено 06.10.2000)

О.Задорожній

6127

Д

Проект Постанови про звільнення суддів (Данилова Т.Б., Томас О.В., Чорноног В.П.) (проект з поданням Комітету вручено 06.10.2000)

О.Задорожній

розгляд у другому читанні

5034

У·

Проект Закону про проведення у Львівській області експерименту з підвищення ефективності роботи державних цільових фондів (друге читання) (вручено 03.10.2000)

В.Гошовська

2091

Д·

Проект Закону про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами (друге читання) (вручено 04.07.2000, доповнення - 05.10.2000)

В.Альошин

2131

У

Проект Закону про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (друге читання) (вручено 03.10.2000)

О.Гудима

4160-д

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (друге читання) (вручено 22.09.2000)

К.Ващук

3449

Д

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за обман покупців чи замовника (друге читання) (вручено 05.09.2000)

І.Білас

при готовності

5330

У·

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження" (друге читання) (доручення від 13.07.2000)

О.Задорожній

4233

Д

Проект Закону про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України (стосовно захисту прав підприємців) (друге читання) (доручення від 22.06.2000)

О.Задорожній

1260-1

У

Проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування (друге читання) (доручення від 18.05.2000)

Ю.Іоффе

1106

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (друге читання) (доручення від 16.06.99)

І.Юхновський

2010-д

Д

Проект Закону про вищу освіту (друге читання) (доручення від 03.12.99)

І.Юхновський

3154

У

Проект Закону про інноваційну діяльність (друге читання) (доручення від 13.07.99)

І.Юхновський

3054

У·

Проект Закону про Всеукраїнський перепис населення (третє читання) (доручення від 13.07.2000)

О.Костусєв

4102

Д·

Проект Закону про Державний борг (друге читання) (доручення від 23.12.99)

В.Альошин

1023-д

Д

Проект Закону про державну підтримку малого підприємництва (друге читання) (доручення від 06.07.2000)

М.Бродський

6055

Д

Проект Закону про угоди щодо земельної частки (паю) (друге читання) (доручення від 21.09.2000)

К.Ващук

6048

Д

Проект Закону про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років (друге читання) (доручення від 21.09.2000)

К.Ващук

4129

Д

Проект Закону про дипломатичну службу (друге читання) (доручення від 22.06.2000)

І.Осташ

2353

Д

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху (друге читання) (доручення від 22.06.2000)

Ю.Кармазін

5349

Д

Проект Закону про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за обман покупця чи замовника (друге читання) (доручення від 05.10.2000)

І.Білас

за скороченою процедурою

6105

Д

Проект Постанови про відновлення окремим населеним пунктам Виноградівського району Закарпатської області колишніх найменувань (проект з поданням Комітету вручено 03.10.2000)

Ю.Іоффе

3454

Д

Проект Закону про спеціального прокурора та спеціальних слідчих (доручення про друге читання від 15.07.99, подання Комітету про відхилення вручено 11.01.2000)

Ю.Кармазін

20 жовтня (п’ятниця)

5215

У·

Проект Концепції захисту населення України у зв"язку з Чорнобильською катастрофою (вiд 23.03.2000 № 33-1218/4 вручено 18.04.2000, подання Комітету про доопрацювання - 03.10.2000)

Ю.Самойленко

5332
5333
5332-1
5332-2

Д
Д
Д
Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (проекти н.д. І.Ткаленка вручено 01.06.2000, проекти н.д. Я.Джоджика та н.д. В.Костицького - 04.07.2000, подання Комітету про відхилення - 03.10.2000)

Ю.Самойленко

3363
3365

Д
Д

Проекти законів про ідентифікацію особи та про дактилоскопію (проекти н.д. С.Синенко вручено 09.07.99, подання Комітету про доопрацювання - 03.10.2000)

О.Задорожній

3191
3191-1

Д
Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (проект н.д. В.Онопенка вручено 20.04.99, проект н.д. В.Развадовського - 05.05.99, подання Комітету про відхилення - 05.09.2000)

В.Гошовська

3361

У

Проект Закону про географічні назви (від 14.07.2000 № 33-2553/4 вручено 12.09.2000, подання Комітету одержано 06.10.2000)

І.Юхновський

4101

Д

Проект Закону про колективне садівництво (проект н.д. В.Тропіна вручено на заміну 10.05.2000, подання Комітету про доопрацювання - 05.09.2000)

К.Ващук

4277

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" (проект н.д. П.Мовчана вручено 14.01.2000, подання Комітету - 04.04.2000, повторний розгляд)

К.Ващук

5106

У

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо самовільного використання спеціальних світлових та звукових сигнальних пристроїв (від 17.02.2000 № 21-721/4 вручено 14.03.2000, подання Комітету - 06.04.2000, повторний розгляд)

І.Білас

5347

Д

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (проект н.д. О.Ржавського вручено 14.06.2000, подання Комітету про відхилення - 12.09.2000)

І.Білас

3055
3055-1

У
Д

Проект Закону про реабілітацію та забезпечення прав осіб з числа національних меншин, що зазнали репресій та були депортовані з території України (вiд 08.02.2000 № 28-581/4 вручено 14.03.2000, проект н.д. О.Кучеренка - 09.03.99, подання Комітету - 13.06.2000)

Г.Удовенко

при готовності

1109
1109-1
1109-3
5266
5266-1

Д
Д
Д
П·
Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про міжнародні договори України" (нова редакція) (повторне перше читання) (доручення від 11.01.2000, проект з пропозиціями н.д. О.Мазур вручено 29.02.2000, проект Президента України - 20.04.2000, проект н.д. В.Семенюк - 05.09.2000)

І.Осташ

23-27 жовтня - робота у виборчих округах

Умовні позначення:

П

-

законопроекти та пропозиції, внесені Президентом України

·

-

питання, визначені Президентом України як невідкладні

Д

-

законопроекти, внесені народними депутатами України

У

-

законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України

*

-

законопроекти, подані зі зверненням Уряду про їх першочерговий розгляд

Б

-

законопроекти, внесені Національним банком України

Апарат Верховної Ради України