Складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України

Р О З К Л А Д
засідань Верховної Ради України
на 18-21 червня 2002 року

Реєстр. номер

Суб’єкт ініціативи

Назва законопроекту (питання)

Відповідальні за підготовку

   

18 червня (вівторок)

 

1181

У

Звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (вiд 30.04.2002 № 34-2048/4 з проектом Постанови про затвердження одержано 11.06.2002)

П.Порошенко

   

за скороченою процедурою

 

1208

Д

Проект Постанови про компетенцію Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції (проект з поданням Комітету одержано 13.06.2002)

Б.Тарасюк

   

19 червня (середа)

 
 

УД

Парламентські слухання з питань бюджетної політики на 2003 рік (проект Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік вiд 31.05.2002 № 34-1888/4 одержано 31.05.2002) (реєстр. № 1126)

П.Порошенко

   

20 червня (четвер)

 

1186

Д

Проект Постанови про "День Уряду України" у липні 2002 (проект н.д. В.Ющенка одержано 12.06.2002)

І.Різак
Л.Танюк

1189

Д

Проект Постанови про обрання народних депутатів членами спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України четвертого скликання з питань приватизації (проект н.д. С.Тігіпка одержано 12.06.2002)

В.Семенюк

1129
1130

П
П

Проекти постанов про надання згоди на призначення М.Бурмаки та В.Харицького членами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (вiд 03.06.2002 № 1-1/689 одержано 03.06.2002, подання Комітету – 13.06.2002)

С.Буряк

1213

Д

Проект Постанови про звільнення суддів (проект з поданням Комітету одержано 14.06.2002)

В.Онопенко

   

друге читання

 

0948

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в глобальній інформаційній системі Інтернет (друге читання) (доручення від 10.01.2002)

С.Ніколаєнко

0973

Ä

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про зв'язок" (друге читання) (вручено 30.05.2002, подання Комітету одержано 13.06.2002)

В.Пустовойтенко

   

повторний розгляд законів з пропозиціями Президента України

 

0897
0897/П

ДП*
Д

Закон України "Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини" з пропозиціями Президента України вiд 28.12.2001 вручено 14.05.2002, подання Комітету та проект Постанови одержано 14.06.2002

В.Онопенко

0908

ДП

Закон України "Про погашення заборгованості із заробітної плати та інших видів грошових виплат" з пропозиціями Президента України вiд 02.03.2002 , подання Комітету одержано 12.06.2002

В.Хара

0911

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оплату праці" з пропозиціями Президента України від 02.03.2002 вручено 17.05.2002, подання Комітету одержано 12.06.2002

В.Хара

0914

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" з пропозиціями Президента України від 29.03.2002 вручено 17.05.2002, пропозиції Комітету одержано 13.06.2002

М.Поліщук

0915

УП

Закон України "Про інноваційну діяльність" з пропозиціями Президента України від 07.03.2002 вручено 17.05.2002, подання Комітету одержано 12.06.2002

С.Ніколаєнко

0916

УП

Закон України "Про географічні назви" з пропозиціями Президента України від 02.02.2002 вручено 17.05.2002, подання Комітету одержано 12.06.2002

С.Ніколаєнко

0917

ДП

Закон України "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" з пропозиціями Президента України від 02.04.2002 вручено 17.05.2002, подання Комітету одержано 12.06.2002

С.Гуренко

0931

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб началь-ниць-кого і рядового складу органів внутрішніх справ" з пропозиціями Президента України вiд 21.12.2001 вручено 14.05.2002, пропозиції Комітету одержано 13.06.2002

Г.Крючков

0933

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " з пропозиціями Президента України від 01.04.2002 вручено 14.05.2002, подання Комітету одержано 13.06.2002

П.Цибенко

   

прийняття рішення з питань, обговорених 18-19 червня

 
   

* * *

 
   

питання ратифікації

 

0004

У*

Проект Закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання аудіообладнання та музичних інструментів Національному академічному театру опери та балету України імені Т.Г.Шевченка (вiд 21.05.2002 № 27-1711/4 одержано 21.05.2002, пропозиції Комітету одержано 13.06.2002)

С.Буряк

0003

П

Проект Закону про приєднання України до Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці (вiд 17.05.2002 № 1-1/635 вручено 28.05.2002, пропозиції Комітету одержано 13.06.2002)

І.Різак

0013

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (вiд 05.06.2002 № 33-1974/4 одержано 05.06.2002, пропозиції Комітету – 13.06.2002)

І.Різак

   

21 червня (п¢ ятниця)

 

1185

Д

Звіт Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2001 рік (пропозиції Комітету та проект Постанови н.д. Є.Жовтяка одержано 12.06.2002)

М.Томенко

   

* * *

 

13.00

 

Різне

 
   

* * *

 
   

24-27 червня – робота у виборчих округах

 

Умовні позначення:

Ï

-

законопроекти та пропозиції, внесені Президентом України

Ó

-

законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України

*

-

законопроекти, запропоновані Урядом до першочергового розгляду

Ä

-

законопроекти, внесені народними депутатами України

Апарат Верховної Ради України