П Л А Н

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

Верховної Ради України за період другої сесії

(вересень 2002 року - сiчень 2003 року)

 

РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

 

 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

Про виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України № 2490-ІІІ від 7 червня 2001 року (про голову Київської обласної держадміністрації).

Вересень

Про застосування Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Жовтень

Комiтет з питань соцiальної полiтики та працi

Про виконання Закону України “Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням” та ефективностi дiяльностi Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi.

Жовтень

Про виконання Закону України “Про проведення у Запорiзькiй, Луганськiй та Львiвськiй областях експерименту з пiдвищення ефективностi роботи державних цiльових фондiв”.

Листопад

Про дiяльнiсть Українського фонду соцiальних iнвестицiй.

Грудень

Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 11 липня 2002 року № 69-ІУ "Про невідкладні заходи щодо поліпшення стану справ у системі охорони здоров'я України".

Жовтень

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту i туризму

Про пропозиції щодо удосконалення законодавства стосовно залучення позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури та спорту (законопроекти з питань проведення лотерей і розіграшів).

Вересень

Про стан реалізації Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" (стосовно запобігання безпритульності та бездоглядності серед дітей та підлітків).

Вересень

Про реалізацію норм законодавства щодо надання статусу національних спортивним федераціям та виконання двосторонніх угод (договорів) відповідно до вимог статті 366 Закону України "Про фізичну культуру і спорт".

Жовтень

Про хід виконання Закону України "Про антидопінговий контроль у спорті" та реалізацію заходів, передбачених Антидопінговою конвенцією.

Грудень

Про напрями удосконалення законодавства щодо подальшого розвитку внутрішнього та іноземного (в'їзного) туризму (за підсумками туристичного сезону - 2002 р.).

Грудень

Комітет з питань науки i освіти

Про початок нового 2002-2003 навчального року та стан забезпечення навчальних закладів підручниками та наочними посібниками.

Жовтень

Про виконання Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технопаркiв”.

Жовтень

Про роботу Міністерства освіти i науки України по виконанню та впровадженню в дію статті 11 Закону України “Про професійно-технічну освіту” (щодо розробки нормативно-правових актів).

Жовтень

Про хід виконання абзацу 2 пункту 29 ст.55 Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” (щодо доплат педагогічним працівникам).

Жовтень

Про роботу Кабінету Міністрів України по виконанню положень законодавства України про освіту щодо забезпечення навчальних закладів до осінньо-зимового періоду.

Листопад

Про виконання Закону України “Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України”.

Листопад

Про реалізацію рекомендацій Парламентських слухань в Комітеті щодо законодавчого забезпечення у сфері інтелектуальної власності у зв’язку із вступом України до Світової організації торгівлі.

Листопад

Про результати прийому до вищих навчальних закладів України та формування державного замовлення на 2002-2003 навчальний рік.

Листопад

Про стан вивчення історії України в навчальних закладах.

Листопад

Про хід виконання Закону України “Про загальну середню освіту” в частині діяльності загальноосвітніх інтернатних закладів.

Грудень

Про стан розробки Державного стандарту та галузевого компоненту Державного стандарту вищої освіти.

Січень

Комітет з питань культури i духовності

Про дотримання вимог чинного законодавства України стосовно Національного заповідника "Хортиця".

Вересень

Про хід виконання правових і державних гарантій релігійної свободи в Україні.

Жовтень

Про дотримання положень Конституції України та вимог Закону "Про мови в Українській РСР" в Харківській області.

Грудень

Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

Про звіт Фонду державного майна України за 2001 рік та щоквартально за 2002 рік.

Вересень, жовтень, січень

Про звіт Антимонопольного комітету України за 2001 рік.

Вересень

Про звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Вересень

 

Комітет з питань бюджету

Про результати перевірки Контрольно-ревізійним управлінням використання коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів у 2001 році та у поточному році.

Вересень

 

Про результати аналізу та перевірки Рахунковою палатою використання коштів Резервного фонду Кабінету Міністрів України у 2001 році та у поточному році.

Вересень

Про результати перевірки використання бюджетних коштів, виділених у 2001 році Українському державному підприємству "Укрводшлях".

Вересень

Про використання коштів Державного бюджету за 2001 рік на виплату компенсацій і надання пільг та погашення заборгованості по них, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Вересень

Про результати перевірки аналізу ефективності державної підтримки агропромислового комплексу.

Жовтень

Про результати аналізу причин утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Жовтень

Про стан використання бюджетних коштів та коштів, отриманих за інвестиціями для будівництва житла військовослужбовцям і членах їх сімей у в/ч А-1206 військ ППО Збройних Сил України.

Жовтень

 

Про стан використання бюджетних коштів науковими установами системи Української академії аграрних наук.

Жовтень

Про результати перевірки Рахунковою палатою ефективності управління коштами Державного бюджету, виданими Державним інноваційним фондом на фінансування інноваційних проектів Українською державною інноваційною компанією.

Листопад

Про результати перевірки Рахунковою палатою використання коштів Державного бюджету України, передбачених у 2001 році на виробництво та трансляцію телерадіопрограм.

Листопад

Про результати перевірки Рахунковою палатою отримання, використання та повернення іноземних кредитів, одержаних концерном "Украгротехсервіс" під гарантії Уряду.

Листопад

Про результати перевірки Рахунковою палатою використання коштів Державного бюджету України на погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян України.

Листопад

Про використання бюджетних коштів, передбачених Мінпаливенерго на створення нових робочих місць (реструктуризація) та на державну підтримку вугледобувних підприємств (за матеріалами Рахункової палати).

Грудень

Про аналіз функціонування магістральних нафтопроводів та системи розрахунків за транспортування нафти через територію України (за матеріалами Рахункової палати).

Грудень

Про аналіз розрахунку з Державним бюджетом України експортно-імпортних та транзитних операцій з аміаком (за матеріалами Рахункової палати).

Листопад

Про аналіз стану взаєморозрахунків НАК "Нафтогаз України" з Міноборони відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.99 р.№2062 (за матеріалами Рахункової палати).

Грудень

Про аналіз формування і використання коштів позабюджетного Державного фонду приватизації (за матеріалами Рахункової палати).

Січень

Про перевірку законності та доцільності адміністративно-управлінських видатків Пенсійного фонду України (за матеріалами Рахункової палати).

Січень

Про стан виконання Закону "Про Державний бюджет України на 2002 рік".

Січень

Комітет з питань фінансів i банківської діяльності

Про хід виконання законів України щодо посилення державного контролю за виробництвом та реалізацією спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Жовтень

Про роботу Державної податкової адміністрації по забезпеченню виконання Закону України "Про податок на додану вартість" щодо бюджетного відшкодування цього податку.

Листопад

Комітет з питань промислової політики i підприємництва

Про хід виконання положень законів України "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності" та "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

Листопад

Про виконання Закону України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва" за 2001 рік та перше півріччя 2002 року.

Грудень

 

 

Комiтет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної полiтики та ядерної безпеки

Про стан виконання Державної програми приватизації на 2002 рік відносно об'єктів ПЕК.

Жовтень

Про тарифну політику та ціноутворення у сфері ПЕК (відносно цін на побутовий газ, тверде паливо та тарифів на електроенергію та постачання).

Жовтень

Про створення українсько-російсько-німецького газового консорціуму.

Жовтень

Про створення української вертикально-інтегрованої нафтової компанії.

Жовтень

Про стан та перспективи торфяної промисловості України.

Листопад

Про виконання Закону України про ратифікацію Кредитної угоди (фінансування УкрЕско) між Україною та ЄБРР.

Грудень

Про стан розрахунків на оптовому ринку електроенергії України.

Щоквартально

 

 

 

 

Комітет з питань будівництва, транспорту i зв’язку

Про удосконалення містобудівного законодавства з метою сприяння росту інвестицій та розвитку населених пунктів.

Жовтень

Комітет з питань аграрної політики

Про хід виконання Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років".

Вересень

 

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України "Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан підготовки до збирання врожаю у 2002 році".

Вересень

Про хід виконання Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу".

Жовтень

Про хід реалізації вимог Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

Листопад

Про виконання законів щодо упорядкування системи оподаткування в аграрній галузі.

Січень

 

 

 

Комітет у закордонних справах

Про виконання Міністерством закордонних справ України Закону України "Про дипломатичну службу".

Грудень

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Про здійснення державної політики у сфері використання надр.

Вересень

Про роботу Державної воєнізованої гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України) у 2002 році та перспективи її розвитку у 2003 році.

Жовтень

Про фінансове забезпечення загальнодержавних екологічних програм (інформація Мінекоресурсів України).

Жовтень

Про виконання Україною фінансових зобов'язань у зв'язку із ратифікацією Україною міжнародних екологічних Угод та Конвенцій.

Жовтень

Про стан та організацію оздоровлення дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у літній період (інформація МНС України).

Листопад

Про дотримання законодавства щодо екологічної експертизи.

Листопад

Звіт про роботу Національної комісії радіаційного захисту населення України.

Листопад

Про здійснення державної політики щодо виконання Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність".

Листопад

Про роботу закладів охорони здоров'я щодо встановлення інвалідності і причинного зв'язку захворювання та інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Грудень

Про здійснення державної політики щодо використання та відтворення природних ресурсів.

Грудень

Про виконання міжнародних угод у сфері аварійно-рятувальної справи та перспективи підписання таких угод у 2003 році (інформація МНС України).

Грудень

Про виконання Рішення Комітету від 6 липня 2000 року № 94/1 "Про стан лісокористування в Україні".

Січень

Про здійснення державної політики щодо екологічної безпеки.

Січень

 

 

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

Про виконання Кабiнетом Мiнiстрiв України i пiдпорядкованими йому мiнiстерствами та вiдомствами Постанови Верховної Ради України №1592-III вiд 23.03.2000 р. “Про дотримання правоохоронними органами України конституцiйних гарантiй та законностi в забезпеченнi прав i свобод людини”.

Листопад

 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю i корупцією

Відповідно до статті 23 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" перевірити законність створення і ліквідації відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю у містах, призначення на посади керівників спецпідрозділів МВС, СБУ.

Вересень-грудень

Про діяльність спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

Вересень-грудень

Відповідно до статті 23 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" заслухати звіт голови Комітету та доповіді Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю, Голови служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України й інших посадових осіб про стан боротьби з організованою злочинністю і Генерального прокурора України - про стан прокурорського нагляду у сфері боротьби з організованою злочинністю.

Листопад

 

 

По наслідках аналізу звернень та скарг фізичних і юридичних осіб, які надійшли в Комітет у 2002 році, заслухати посадових осіб правоохоронних органів про виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень фізичних і юридичних осіб, які надсилаються за дорученням Комітету.

Січень

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Про напрямки діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

Вересень

Про стан фінансування будівництва житла та забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, передбачених програмами, що затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 29.01.99 №114 та від 29.11.99 № 2166.

Вересень

Про розподіл коштів, передбачених в Законі України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" на Державну програму реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року.

Жовтень

Про напрямки діяльності Прикордонних військ України за 2002 рік.

Листопад

Про напрямки діяльності Держмитслужби України за 2002 рік.

Листопад

Про напрямки діяльності Служби безпеки України за 2002 рік.

Грудень

Про діяльність Управління державної охорони України щодо забезпечення охорони органів державної влади України, посадових осіб, прав і свобод людини та додержання чинного законодавства.

Січень

Про напрямки роботи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Січень

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

Інформацiя Управлiння справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису витрат на утримання Верховної Ради України за перше пiврiччя 2002 р.

Вересень

Розгляд звернень i заяв народних депутатiв України та виборцiв.

Вересень - сiчень

Комітет з питань свободи слова та інформації

Про виконання постанови Верховної Ради України “Про звіт Національної ради України з питань телебачення i радіомовлення за 2002 рік”.

Вересень

Про виконання закону України “Про Національну раду України з питань телебачення i радіомовлення”, інших законодавчих актів, постанов Верховної Ради України, в частині забезпечення права громадян на інформацію, розвитку місцевого інформаційного мовлення, використання бюджетних коштів за призначенням (спільне засідання Комітету, Рахункової палати України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Національної ради України з питань телебачення i радіомовлення).

Жовтень - листопад

Про статистичну звітність в інформаційній сфері (спільне засідання Комітету i Державного комітету статистики).

Листопад

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин i міжнаціональних відносин

Про хід реалізації законодавства України щодо подолання проявів ксенофобії та її різновидів.

Вересень

Про хід реалізації Закону України "Про громадянство України".

Жовтень

Про законодавче забезпечення вирішення проблем депортованих українців.

Листопад

Про хід реалізації Постанови Верховної Ради України "Про засади державної політики України в галузі прав людини" (до Дня прав людини).

Грудень

 

Про врахування результатів перепису населення України 2002 року у діяльності Комітету.

Грудень

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Про iнформацiю Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України про стан пiдготовки проекту Угоди мiж Росiйською Федерацiєю i Україною про гарантiї прав громадян, якi працювали в районах Крайньої Пiвночi i прирiвняної до них мiсцевостi в сферi пенсiйного забезпечення.

Вересень

Про звернення громадських органiзацiй ветеранiв вiйни, працi та iнвалiдiв стосовно:

- замiни системи пiльг на адресну грошову допомогу населенню;

- пропозицiй до вiдповiдних статей проекту Державного бюджету України на 2003 рiк.

Вересень-жовтень

 

Про хiд виконання Закону України “Про гуманiтарну допомогу”.

Листопад

Про стан виконання вiдповiдних нормативних актiв щодо створення мережi центрiв профреабiлiтацiї iнвалiдiв та деякi питання дiяльностi Всеукраїнського центру професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв (спiльно з Мiнпрацi).

Листопад

 

Про хiд виконання Закону України “Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною”.

Грудень

 

Здійснення контролю за станом виконання органами Пенсiйного фонду України функцiй з призначення пенсiй.

Вересень-січень

Здійснення контролю за станом виплати пенсiй, iнших соцiальних виплат, фiнансування соцiально-побутового та матерiального забезпечення iнвалiдiв (вiдповiдно до Постанови Верховної Ради України вiд 11.05.2000 р. № 1704-III).

Вересень-січень

Про можливiсть створення при управлiннях соцiального захисту населення пунктiв прийому - надання гуманiтарної допомоги (на зразок Second hand).

Грудень

Про iнформацiю Українського нацiонального фонду “Взаєморозумiння i примирення” про стан здiйснення компенсацiйних виплат жертвам нацистських переслiдувань.

Сiчень

 

Комітет з питань Європейської інтеграції

Про результати роботи самміту "Україна-ЄС", що проходив 4-5 липня 2002 р. у м.Копенгагені, та про результати засідання Комісії "Україна-НАТО", яке відбулося 9 липня 2002 р. у м.Києві.

Вересень

Про стан виконання Кабінетом Міністрів України Програми Європейської інтеграції, зокрема у частині фінансування.

Жовтень

Про стан підготовки до ратифікації Угоди між Україною та ЄС про науково-технологічне співробітництво.

Листопад

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

Про питання приватизації ВАТ "Сумивтормет".

Жовтень

Про питання приватизації ВАТ "Господарська спілка "Галичина".

Жовтень

Про питання приватизації "АвтоЗАЗ".

Жовтень

Про питання реструктуризації Нікопольського Південнотрубного заводу.

Листопад

Про ситуацію навколо Науково-дослідного інституту дизайну (м.Київ) та пропозиції по його збереженню.

Листопад

Про питання Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд.

Грудень

Про питання розподілу коштів від здачі у оренду допоміжних приміщень житлових будинків.

Грудень

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами на виїзних засіданнях

 

Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

Про виконання вимог Закону України "Про курорти" у частині збереження статусу та майна спеціалізованих санаторіїв системи Міністерства охорони здоров'я України в Автономній Республіці Крим.

Грудень, м.Ялта

 

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту i туризму

Про перспективи розвитку сільського екотуризму і формування відповідної нормативно-правової бази.

Вересень-жовтень, Івано-Франківська і Чернігівська області

Про стан та перспективи удосконалення матеріально-технічного оснащення баз олімпійської підготовки.

Грудень, Державний олімпійський навчально-спортивний центр

 

 

Комітет з питань науки i освіти

Про хiд виконання ст.24-28 Закону України “Про загальну середню освiту” в частинi забезпечення загальноосвiтнiх навчальних закладiв кадрами та удосконалення кадрової полiтики у Черкаськiй областi.

Листопад, м.Черкаси

 

 

 

 

Комітет з питань культури і духовності

Про проблеми та перспективи розвитку Національного заповідника "Хортиця".

Вересень, м.Запоріжжя

Про місіонерську діяльність в Україні проповідників закордонних релігійних організацій.

Листопад, Київська область

Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

Про проблемні питання корпоративного управління та захисту економічної конкуренції.

Жовтень, ВАТ "Оболонь"

Про практику застосування законів України про спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку.

Листопад, Волинська область

 

Комітет з питань бюджету

Про стан і формування місцевих бюджетів в шахтарських містах.

Жовтень, Донецька область

Про взаємовідносини між Державним та місцевими бюджетами у 2003 році.

Листопад-грудень, м.м.Чернівці, Чернігів

Про проблеми формування місцевих бюджетів у 2003 році.

Листопад-грудень, м.м.Сімферополь, Львів

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

Про стан справ у тютюновій галузі України.

Жовтень, м.м.Київ, Прилуки

Комітет з питань промислової політики i підприємництва

Опрацювання окремих положень проекту Закону про Національну програму розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу України до 2010 року з урахуванням досвіду роботи підприємств Донецької та Дніпропетровської областей.

Вересень-жовтень, Донецька і Дніпропетровська області

Про реальне здійснення політики дерегулювання на прикладі підприємницьких структур Одеської області.

Жовтень, Одеська область

 

Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку

Про стан законодавчого забезпечення реформування житлово-комунального господарства.

Про виконання прийнятих рішень щодо підтримки вітчизняного виробника засобів зв'язку.

 

Вересень, Дніпропетровська область

Про стан у галузі промисловості будівельних матеріалів України.

Листопад, м.Івано-Франківськ (цементний завод)

Про законодавче забезпечення житлового будівництва та розвиток іпотечного кредитування.

Грудень, ХК "Київміськбуд"

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

Про законодавче забезпечення функціонування ядерної енергетики України.

Листопад, Рівненська область

 

Комітет з питань аграрної політики

Про стан виконання Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" та пропозиції по внесенню змін до нього.

Жовтень, Одеська область

Про законодавче забезпечення відродження галузі тваринництва в Україні.

Листопад, Білоцерківський район

 

Комітет у закордонних справах

Про напрямки, форми і методи співпраці, кадрову політику та підготовку пріоритетних законопроектів.

Вересень, МЗС України

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Про стан ліквідації наслідків стихійного лиха в Закарпатській області (спільно з Урядовою комісією).

Вересень, м.Ужгород

Про стан виконання Чорнобильської будівельної програми і Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в Рівненьскій області.

Жовтень, Рівненська область

 

Комiтет з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю

i корупцiєю

Про стан дотримання законності, конституційних прав громадян у Донецькій та Одеській областях.

Жовтень-листопад, Донецька і Одеська області

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Про стан виконання вимог законів України "Про Збройні Сили України" та "Про оборону України" щодо підтримання боєздатності та бойової готовності Сухопутних військ Збройних Сил України (комплексна поїздка членів Комітету за окремим планом до N військової частини).

Жовтень

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

Про стан розвитку державних, комунальних та приватних засобiв масової iнформацiї (районний, мiський, обласний рiвнi).

Вересень - жовтень, Запорізька область

Про проблеми розвитку вітчизняної поліграфічної та видавничої бази, стимулювання виробництва національної поліграфічної продукції.

Жовтень, Луганська область

Про проблеми розвитку сучасних інформаційних технологій (впровадження цифрового мовлення, конвергенція електронних систем мовлення).

Листопад-грудень, м.Львів

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

Про забезпечення прав людини і громадянина у Закарпатській області при реалізації законодавства України у сфері захисту національних меншин.

Жовтень, Закарпатська область

Про стан реалізації законодавства України у галузі державної етнонаціональної політики (спільні проблеми та основи партнерства законодавчої та виконавчої влади).

Листопад, Держкомнацміграції України

 

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Про хiд виконання Державної комплексної програми соцiально-медичного забезпечення ветеранiв вiйни в Житомирськiй областi.

Жовтень, Житомирська область

 

Комітет з питань Європейської інтеграції

Про проект Закону України про приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття.

Вересень, Мінагрополітики України

 

Про вступ України до Світової організації торгівлі: проблеми і перспективи.

Жовтень, Мінекономіки України

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

Про виконання інвестиційних зобов'язань, взятих у ході приватизації "Бердянського заводу "Південгідромаш".

Вересень, Запорізька область

 

 

РОЗДІЛ III. Питання, які пропонується розглянути на Днях Уряду та Парламентських слуханнях

Дні Уряду:

 

Комiтет з питань соцiальної полiтики та працi

Про заходи Кабiнету Мiнiстрiв України щодо реалiзацiї Стратегiї подолання бiдностi в Українi.

10 вересня

 

Комітет з питань екологiчної полiтики, природокористування та лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи

Про здійснення державної політики щодо виконання законів України "Про природно-заповідний фонд України" і "Про охорону культурної спадщини" та про дотримання посадовими особам вимог чинного законодавства стосовно Національного заповідника "Хортиця" й інших історико-культурних заповідників і об'єктів природно-заповідного фонду".

10 вересня

Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

Про стан справ у вітчизняній системі охорони здоров'я.

8 жовтня

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної політики та ядерної безпеки

Про здійснення державної політики щодо стану реформування нафтогазового комплексу України, його впливу на соціально-економічний розвиток держави та виконання законодавства України в цій сфері.

8 жовтня

Про стан підготовки до осінньо-зимового максимуму навантажень.

Жовтень

 

Комітет з питань науки i освіти

Про заходи Уряду України щодо реалiзацiї науково-технологiчного та iнновацiйного розвитку держави.

Листопад

 

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

Про Державний борг та боргову політику Уряду України.

Листопад

 

Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку

Про стан розвитку транспортних коридорів в Україні.

Листопад

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Про хід виконання вимог чинного законодавства Урядом України і заходи, які ним вживаються, щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, стану пенсійного, медичного, житлового, транспортного забезпечення військових пенсіонерів та ветеранів військової служби.

12 листопада

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

Проблеми розвитку iнформацiйних вiдносин, впровадження сучасних iнформацiйних технологiй, розвитку вiтчизняної полiграфiчної, радiотехнiчної та електронної промисловостi як основи для формування в Українi сучасного iнформацiйного середовища.

Листопад

 

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної

культури, спорту і туризму

Про стан реалізації Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування заходів щодо підготовки спортсменів до участі в літніх ХХVІІІ Олімпійських та ХІІ Параолімпійських іграх.

Січень

 

Парламентські слухання:

 

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту i туризму

Про становище молоді (нове покоління України 1991-2002 рр.).

Листопад

Комітет з питань науки і освіти

Про виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні.

Жовтень

Комітет з питань культури і духовності

Українська культура: стан та перспективи розвитку.

Листопад

Комітет з питань аграрної політики

Про наслідки для аграрної галузі вступу України до Світової організації торгівлі.

Листопад

Комітет у закордонних справах

Про взаємовідносини та співробітництво України з Європейським Союзом (спільно з Комітетом з питань Європейської інтеграції).

23 жовтня

Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО (спільно з комітетами з питань національної безпеки і оборони та з питань Європейської інтеграції).

20 листопада

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

Про стан боротьби з організованою злочинністю та прокурорський нагляд у цій сфері.

Листопад

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Про стан справ у реформуванні Збройних Сил України.

25 вересня

Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО (спільно з Міністерством оборони України та комітетами Верховної Ради України у закордонних справах і з питань Європейської інтеграції).

20 листопада

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

Про стан забезпечення прав етнічних спільнот України (до 10-річчя прийняття Закону України "Про національні меншини України").

Грудень

 

Комітет з питань Європейської інтеграції

Про взаємовідносини та співробітництво України з Європейським Союзом (спільно з Комітетом у закордонних справах).

23 жовтня

Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО (спільно з комітетами з питань національної безпеки і оборони та у закордонних справах).

20 листопада

 

 

 

 

РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції, симпозіуми, семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети, або в яких братимуть участь народні депутати України

 

Комітет з питань правової політики

"Круглий стіл": "Основні напрямки та шляхи подальшого реформування системи судоустрою в Україні".

Жовтень

Семінар: "Розвиток нормативно-правової бази реєстрації прав власності на нерухомість".

Жовтень

 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

Нарада-семінар: "Проблеми формування місцевих бюджетів на 2003 рік" (за участю Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів обласних, Севастопольської міської ради, Київського міського голови).

Вересень

Нарада-семінар: "Проблеми формування місцевих бюджетів на 2003 рік" (за участю міських голів).

Вересень

"Круглий стіл": "Вибори до Верховної Ради України 2002 року: аналіз результатів, шляхи та напрями удосконалення виборчої системи".

Вересень

"Круглий стіл": "Проблеми управління об'єктами права комунальної власності" (на базі обговорення проекту Закону України р.№ 0952 Д).

Жовтень

"Круглий стіл": "Роль інформаційних систем у забезпеченні прозорості та демократичності виборів".

Листопад

Науково-практична конференція з питань законодавчого забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (нова редакція проекту Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Листопад

Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

Конференція: "Запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування як стратегія реформування системи охорони здоров'я України".

18 вересня

Семінар: "Законодавче забезпечення охорони здоров'я" (в рамках модулю 5 канадсько-українського законодавчого і міжурядового проекту).

Жовтень - листопад, м.Київ, Канада

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту i туризму

Участь у заходах, присвячених Дню фізичної культури і спорту.

9-14 вересня

Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню туризму.

13-27 вересня

Участь у конференції Всеукраїнської асоціації "Укрмолодьжитло".

12-15 вересня, м.Феодосія

Організація і проведення футбольного матчу "Збірна Світу - Збірна СРСР", присвяченого 50-річчю Олега Блохіна.

27 вересня

Участь у культурно-освітньому рейсі щодо реалізації заходів стосовно поліпшення становища дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, популяризації Конвенції ООН про права дитини, удосконалення правової освіти.

Вересень-жовтень

Участь у заходах, присвячених 60-річчю підпільної організації "Молода гвардія".

2-4 жовтня, м.Краснодон

Участь у Міжнародному туристичному салоні "Україна - 2002 р."

Жовтень

Участь у Міжнародній конференції з протидії торгівлі людьми.

Жовтень

Участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі роботи притулків для неповнолітніх.

Листопад

Участь у проведенні заходів до Дня студента.

17 листопада

"Круглий стіл": "Державна підтримка розвитку фізичної культури і спорту: досвід і проблеми".

Листопад

Презентація Державної щорічної доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 2001 року: "Захист житлових та майнових прав дітей".

Грудень

Семінар: "Законодавче забезпечення прав громадян України, що тимчасово перебувають за кордоном".

Грудень

 

Комітет з питань науки i освіти

Семiнар-нарада з питань законодавчого забезпечення освітянської та наукової галузей (за участю голів комісій з питань освіти i науки Автономної Республіки Крим та обласних, Київської та Севастопольської міських рад, Міністра освіти Автономної Республіки Крим та начальників управлінь освіти облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської міських управлінь освіти мiськдержадмiнiстрацiй).

Вересень

Участь у міжнародній конференції: "Технологічне передбачення для України".

Вересень

Участь у УI Міжнародній науково-практичній конференції: “Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності”.

Вересень

Семінар: “Про проблеми ратифікації Європейської хартії регіональних мов та мов меншин”.

Вересень

 

 

Участь у міжнародній конференції: "Освітні права національних меншин".

Вересень

Засідання робочих груп Консультативної ради при Верховній Радi України з питань інформатизації: “Про хід виконання Національної програми інформатизації за 2002 рік та завдання на 2003-2005 рр.”.

Жовтень

Міжнародний симпозіум: “Проблеми розвитку післядипломної освіти в сучасному суспільстві”.

Жовтень

Всеукраїнська науково-практична конференція: “Соціально-правовий захист дітей: проблеми насильства”.

Жовтень

Всеукраїнська конференція: “Забезпечення ефективної системи професійного навчання кадрів на виробництві, як суттєвого чинника підвищення якості робочої сили”.

Листопад, м.Дніпропетровськ

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції: "Розвиток технологій: проблеми і шляхи вирішення".

Грудень

Комітет з питань культури i духовності

Участь у 9-ому Міжнародному форумі книговидавців.

Вересень, м.Львів

Участь у ІУ Київському міжнародному книжковому ярмарку.

Вересень

Участь у міжнародній науково-практичній конференції: "Проблеми збереження, дослідження, консервації та реставрації музейних пам'яток".

Вересень, м.Одеса

"Круглий стіл": "Ключові проблеми і тенденції розвитку культури в Україні".

Вересень

Семінар: "Права національних меншин у демократії".

Вересень, м.Чернівці

Міжнародний семінар: "Толерантність і взаєморозуміння через культуру".

Вересень, м.Ялта

Семінар з питань впровадження регіональних мов.

Жовтень

Участь у науково-практичній конференції: "Роль обласних бібліотек в інформаційному просторі".

Жовтень, м.Луганськ

 

Участь у міжнародному форумі з культурної і національної ідентичності: "Місцеві культури і їхня роль у майбутньому України".

Жовтень, м.Ялта

Участь у Всеукраїнській конференції: "Релігія в контексті національного відродження і державотворення в Україні".

Жовтень

 

Участь у Міжнародній конференції: "Релігійна свобода: державне, громадське, духовне, законотворче підгрунтя".

Листопад

"Круглий стіл": "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин".

Листопад

Участь у презентації підручників для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів "Нариси історії архівної справи в Україні" та "Архівознавство".

Грудень

Семінар: "Законодавче забезпечення свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні: стан і проблеми".

Грудень

 

Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

"Круглий стіл": "Проблемні питання законодавчого забезпечення управління об'єктами права комунальної власності".

Жовтень

"Круглий стіл": "Законодавче забезпечення державної реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна".

Листопад

Семінар: "Напрямки удосконалення законодавчого забезпечення діяльності акціонерних товариств".

Грудень

 

Комітет з питань промислової політики i підприємництва

"Круглий стіл": "Проблеми державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності".

Жовтень

"Круглий стіл": "Проблеми спрощеного оподаткування структур малого підприємництва".

Листопад

Участь у двох регіональних семінарах під егідою Міжнародної організації стандартизації (ISO) і Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС).

Вересень-жовтень

Участь у міжнародній науково-технічній конференції: "Метрологія-2002".

Грудень, м.Харків

 

Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку

Нарада з питань розвитку малих міст України (обговорення Загальнодержавної програми розвитку малих міст).

Вересень, м.Біла Церква

Участь у Всеукраїнському семінарі-нараді: "Основні напрями ефективної взаємодії місцевих органів містобудування і архітектури та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування".

Жовтень, м.Івано-Франківськ

Семінар з питань роботи служб замовника у будівництві в сучасних умовах.

Грудень

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки

Семінар: "Про правові аспекти функціонування оптового ринку електроенергії".

Вересень

Комітет з питань аграрної політики

Участь у Всеукраїнській науковій конференції: "Проблеми розвитку земельних відносин на засадах нового Земельного кодексу України".

10-11 вересня, м.Київ, Інститут землеустрою

Участь у конференції: "Міжгалузеві економічні відносини в народному господарстві".

Жовтень, м.Київ, Інститут агроекономіки

 

Комітет у закордонних справах

Засідання Комітету Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва з економічних, торгівельних, технологічних та екологічних питань.

10-12 вересня, м.Кишинів

 

171-а сесія ради Міжпарламентського Союзу.

23-27 вересня, м.Женева

Четверта частина сесії 2002 року Парламентської асамблеї Ради Європи.

23-27 вересня, м.Страсбург

Засідання комітету ПА ЧЕС з питань культури, освіти та соціальних питань.

25-26 вересня, м.Баку

Семінар "Роуза-Рота", організований у співробітництві з Женевським центром з питань демократичного контролю за збройними силами.

26-30 вересня, м.Тбілісі

Постійний комітет і Конференція ПА ОБСЄ з питань Середземномор'я.

2-4 жовтня, м.Мадрид

Засідання комітету ПА ЧЕС з правових та політичних питань.

9-10 жовтня, м.Софія

 

5-е засідання Парламентського комітету Україна-ЄС.

Жовтень, м.Брюссель

Засідання Парламентської асамблеї Центрально-Європейської ініціативи.

Жовтень, Республіка Македонія

Засідання політичного Комітету ПА НАТО та Спільної моніторингової групи Україна-НАТО.

21-22 жовтня

Засідання Економічного Комітету ПА НАТО.

27-30 жовтня, м.Ліссабон

 

 

 

Засідання постійних комісій та робочих груп Міжпарламентської асамблеї СНД.

Жовтень-листопад, м.Санкт-Петербург

48-а щорічна сесія ПА НАТО.

14-20 листопада, м.Стамбул

Друга частина 48 Сесії Асамблеї Західно-Європейського Союзу.

1-5 грудня, м.Париж

Осіння сесія Генеральної Асамблеї ПА ЧЕС.

3-5 грудня, м.Афіни

Засідання Ради МПА і двадцяте пленарне засідання Міжпарламентської Асамблеї.

6-7 грудня, м.Санкт-Петербург

Міжнародний симпозіум: "Соціально-економічні реформи в країнах з перехідною економікою: підсумки десятиріччя" (разом з Департаментом ООН з економічних та соціальних питань).

Дата та місце уточнюються

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Участь у конференції: "Радіаційна безпека, здоров'я людини та навколишнє середовище. Проблеми та шляхи їх розв'язання у сучасних умовах".

Вересень, м.Маріуполь

 

 

Всеукраїнська конференція: "Екологічна освіта: досягнення та перспективи діяльності у рамках концепції сталого розвитку".

Жовтень, м.Черкаси

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Органiзацiя i проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї: “Сучасний стан та перспективи виконання Закону України “Про мiлiцiю” .

Листопад, м.Харкiв,

Нацiональний унiверситет МВС України

 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

Участь у роботі Керівної групи по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю місії Європейської Комісії та Ради Європи.

Вересень

Участь у спільній програмі Ради Європи з питань боротьби проти організованої злочинності, корупції та відмивання грошей.

Вересень-січень

Організація і проведення наради-семінару з фахівцями правоохоронних та інших органів щодо внесення змін в антикорупційне законодавство.

Вересень

Участь у Всесвітній конференції: "Парламентарі проти корупції".

Жовтень

 

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Участь у семінарах Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (в міру надходження).

Вересень-січень

Участь у семінарі: "Архітектура європейської безпеки та майбутнє системи кооперативної безпеки" (для вищого керівного складу).

16-25 вересня, ФРН

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

"Круглий стіл": “Про проект Положення про помiчника-консультанта народного депутата України” (нова редакцiя).

Жовтень

Комітет з питань свободи слова та інформації

"Круглий стіл" : “Приведення законодавства України стосовно інформаційної сфери до європейських стандартів”(на основі аналізу i коментарів, зроблених фахівцями ОБСЄ, до Законів України “Про інформацію” та “Про порядок висвітлення діяльності органiв державної влади та органів місцевого самоврядування в Українi засобами масової інформації”).

Вересень-жовтень

Комітет з питань прав людини, національних меншин i міжнаціональних відносин

Участь у підготовці та проведенні семінару за участю Ради Європи "Майбутня роль Європейської Хартії регіональних мов та мов меншин в Україні".

Вересень

"Круглий стіл": "Становище українців-мігрантів у країнах Європи та проблеми їх правового захисту".

Жовтень

 

Участь у міжнародному семінарі: "Національні меншини України: досвід, проблеми, перспективи".

Жовтень

Участь у засіданні Кабінету Міністрів України з питання: "Про Державну міграційну програму на 2002-2005 роки".

9 жовтня

"Круглий стіл": "Законодавчі основи захисту конституційних прав громадян України на працю та належний рівень життя".

Жовтень-листопад

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Участь у заходах, присвячених Дню партизанської слави.

20 вересня

Участь у республіканському семінарі щодо удосконалення організаційної структури та управління системою ранньої соціальної реабілітації дітей - інвалідів, профорієнтації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Жовтень

Відвідання музею-заповiдника “Поле битви за Київ” в с.Новi Петрiвцi Київської області (з нагоди 59-ої річниці з дня визволення Києва i України).

Жовтень

Участь у проведенні заходів до Міжнародного дня інвалідів.

Грудень

 

Участь в засіданнях:

- правління Пенсійного фонду України - щодо стану забезпечення виконання функцій з призначення i виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.

Листопад

 

- колегії Міністерства праці та соціальної політики України:

- щодо стану виконання основних напрямків реформування системи пенсійного забезпечення населення України.

Жовтень

 

- щодо стану виконання стратегії заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню в Чернігівській та Рiвненськiй областях.

Грудень

 

Комітет з питань Європейської інтеграції

Семінар: "Майбутня роль Європейської Хартії регіональних мов та мов меншин".

Вересень

Засідання комітету ПА ЧЕС з економічних, торгівельних, технологічних та екологічних питань.

10-12 вересня, м.Кишинів

Четверта частина сесії 2002 року Парламентської асамблеї Ради Європи.

23-27 вересня, м.Страсбург

Засідання Комітету ПА ЧЕС з питань культури, освіти та соціальних питань.

25-26 вересня, м.Баку

Семінар "Роуза-Рота", організований у співробітництві з Женевським центром з питань демократичного контролю за збройними силами.

26-30 вересня, м.Тбілісі

Постійний комітет і Конференція ПА ОБСЄ з питань Середземномор'я.

2-4 жовтня, м.Мадрид

Засідання комітету ПА ЧЕС з правових та політичних питань.

9-10 жовтня, м.Софія

Участь у міжнародній конференції з проблем європейської інтеграції.

Жовтень, м.Ялта

Семінар: "Проблеми гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу".

14 жовтня

Засідання політичного комітету НАТО та Спільної моніторингової групи Україна-НАТО.

21-22 жовтня

Засідання економічного Комітету ПА НАТО.

27-30 жовтня, м.Ліссабон

Засідання Парламентської асамблеї Центрально-Європейської ініціативи.

Жовтень, Республіка Македонія

5-те засідання Парламентського комітету "Україна-ЄС".

Жовтень, м.Брюссель

48-а щорічна сесія ПА НАТО.

14-20 листопада, м.Стамбул

Щорічна сесія Асамблеї Західно-Європейського Союзу.

1-5 грудня, м.Париж

 

Осіння сесії Генеральної Асамблеї ПА ЧЕС.

3-5 грудня, м.Афіни

Засідання української частини Комітету з парламентського співробітництва "Україна-ЄС".

Дата і місце уточнюються

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

"Круглий стіл": "Про проект Державної програми приватизації на 2003-2008 р.р."

Вересень-жовтень

Конференція: "Приватизація - здобутки та перспективи".

Грудень

 

Головне організаційне управління