Проект
Складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України відповідно до порядку денного другої сесії

Р О З К Л А Д
засідань Верховної Ради України
на 4 та 10-13 грудня 2002 року

Реєстр. номер

Суб’єкт ініціативи

Назва законопроекту (питання)

Відповідальні за підготовку

   

4 грудня (середа)

 

10.00

 

Парламентські слухання

 
   

Суспільство, ЗМІ, влада: свобода слова та цензура в Україні

М.Томенко

   

Пленарний тиждень 10-13 грудня

 
   

10 грудня (вівторок)

 

10.00

 

День Уряду України

 
 

У

Інформація Кабінету Міністрів України про діяльність Уряду щодо розробки державної стратегії відродження і підтримки власного виробництва та розвитку високих наукоємних конкурентоспроможних технологій: електронної галузі, виробництва транспортних засобів (літако-, автомобілебудування тощо), машино- і приладобудування, засобів систем інформації і керування зв'язку (комп'ютерні технології, телекомунікації, автономні системи та радіосистеми навігації (наземні і космічні), енергозберігаючі технології на основі функціональної та силової електроніки тощо як найважливішої умови зростання добробуту населення та досягнення Україною статусу розвинутої країни

Ю.Єхануров
Г.Крючков
С.Гуренко

16.00

     

1347

Д

Проект Закону про третейські суди (арбітраж) (проект н.д. М.Оніщука вручено 03.09.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

В.Онопенко

2079

У

Проект Закону про Державну службу виконання покарань (вiд 20.08.2002 № 29-2954/4 вручено 13.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

В.Мойсик

   

за скороченою процедурою

 
   

питання, які залишилися не розглянутими 29 листопада

 

1059

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (стосовно узгодження норм базових законів про приватизацію з нормами Закону України "Про Державну програму приватизації") (вiд 21.05.2002 № 25-1715/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 26.11.2002)

С.Гуренко

1136

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо принципу відбору покупців об'єктів приватизації) (вiд 03.06.2002 № 25-1892/4 вручено 04.07.2002, подання Комітету – 26.11.2002)

С.Гуренко

1303

Б

Проект Закону про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (від 03.07.2002 № 18-109/2456-4101 вручено 16.10.2002, подання Комітету – 26.11.2002)

С.Гуренко

1113
1113-1

Б
У

Проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (щодо проведення обов'язкової незалежної оцінки майна) (вiд 27.05.2002 № 18-109/1985-3388 вручено 04.07.2002, подання Комітету про доопрацювання - 09.07.2002, проект Уряду від 20.11.2002 № 25-4672/4 одержано 21.11.2002)

С.Гуренко

1086

У

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (щодо вилучення статті 17 про страхування членів громадських формувань) (вiд 23.05.2002 № 34-1755/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 10.09.2002)

В.Мойсик

1167

У

Проект Закону про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо повноважень служби державної охорони природно-заповідного фонду) (вiд 05.06.2002 № 33-1972/4 вручено 04.07.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

В.Мойсик

2003

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з внесенням змін до Кримінально-процесуального кодексу України) (вiд 12.07.2002 № 29-2505/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

В.Мойсик

   

11 грудня (середа)

 

1042

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про колективні договори і угоди" (нова редакція) (вiд 21.05.2002 № 26-1709/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 26.11.2002)

В.Хара

1281

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (нова редакція) (вiд 01.07.2002 № 28-2310/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету 12.11.2001)

Л.Танюк

2059

Д

Проект Закону про телекомунікації (узгоджений проект н.д. В.Пустовойтенка одержано 22.11.2002, подання Комітету – 27.11.2002)

В.Пустовойтенко

   

за скороченою процедурою

 

1035

У

Проект Закону про внесення змін до статей 71 і 73 Кодексу законів про працю України (щодо порядку залучення працівників до роботи у святкові та неробочі дні) (вiд 17.05.2002 № 26-1632/4 вручено 28.05.2002, подання Комітету – 27.09.2002)

В.Хара

1214

У

Проект Закону про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів" (щодо механізму взаємовідносин між продавцями та споживачами) (вiд 14.06.2002 № 25-2126/4 вручено 12.07.2002, подання Комітету – 22.11.2002)

В.Хара

1034

У

Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (щодо придбання торгового патенту для реалізації зошитів вітчизняного виробництва) (вiд 17.05.2002 № 21-1633/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

С.Гуренко

1031

У*

Проект Закону про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з незаконним втручанням у роботу мереж електрозв'язку (вiд 17.05.2002 № 21-1630/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 09.09.2002)

В.Пустовойтенко

1076

У

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо розміру штрафів за порушення порядку проведення розрахунків) (вiд 22.05.2002 № 21-1747/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 08.10.2002)

В.Мойсик

1231

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (проект н.д. С.Ківалова вручено 20.06.2002, подання Комітету - 18.10.2002)

П.Цибенко

   

* * *

 

15.00

 

Парламентські слухання

 
 

Д

Українська культура: стан та перспективи розвитку

Л.Танюк

   

* * *

 

16.00

 

Робота в комітетах, фракціях і групах

 
   

12 грудня (четвер)

 

2461

Д

Проект Постанови про проведення парламентських слухань "Наслідки і перспективи приватизації в Україні" (проект н.д. В.Семенюк вручено 28.11.2002)

С.Гуренко

   

друге (третє) читання

 

2000

У

Проект Закону про Державний бюджет України на 2003 рік (третє читання) (доручення від 21.11.2002, розгляд відкладено 28.11.2002)

П.Порошенко

1199

П·

Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про оплату праці" (щодо запровадження мінімальної погодинної зарплати) (друге читання) (вручено 26.11.2002)

В.Хара

1198

П·

Проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо впровадження ліцензування оптової торгівлі цукром) (друге читання) (доручення від 28.11.2002)

С.Гуренко

1286

У

Проект Закону про електронний цифровий підпис (друге читання) (доручення від 12.09.2002)

С.Ніколаєнко

0949

У*

Проект Закону про електронні документи та електронний документообіг (третє читання) (доручення від 07.02.2002)

С.Ніколаєнко

0950

Д

Проект Закону про організацію гастрольної діяльності в Україні (друге читання) (доручення від 17.03.1999)

Л.Танюк

1143

У

Проект Закону про право власності на окремі види майна (друге читання) (доручення від 11.07.2002)

С.Гуренко

0970
0970-1

Д
Д

Проекти законів про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування закупівлі інсулінів, а також зниження митного тарифу на інсуліни короткої дії та про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" та Закону України "Про митний тариф України" (друге читання) (доручення від 07.03.2002)

С.Буряк

0987

Д

Проект Закону про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами (друге читання) (доручення від 15.11.2001)

В.Стретович

0989

Д*

Проект Закону про контррозвідувальну діяльність (друге читання) (доручення від 07.03.2002)

Г.Крючков

   

прийняття рішень з обговорених питань

 

1173

Д

Проект Закону про реприватизацію майна в Україні (проект н.д. В.Семенюк вручено 18.06.2002, подання Комітету про відхилення - 10.09.2002, обговорено 22.10.2002, відкладено 28.11.2002)

С.Гуренко

2156
2156-1

Д
Д

Проект Постанови про предмети відання комітетів Верховної Ради України (проект з поданням Комітету вручено на заміну 15.10.2002, проект н.д. Б.Тарасюка - 24.09.2002, обговорено з відкладенням рішення 28.11.2002)

В.Матвєєв

   

прийняття рішень з питань, обговорених 29 листопада,
4 та 10-11 грудня

 
   

* * *

 
   

повторний розгляд законів з пропозиціями Президента України

 

1276-1

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з пропозиціями Президента України від 20.11.2002 (вручено 26.11.2002)

С.Буряк

0896

ДП

Закон України “Про порядок звернення до Конституційного Суду України з питань надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України” з пропозиціями Президента України про скасування закону від 10.06.1999 (вручено 08.06.2002, подання Комітету – 21.11.2002)

В.Онопенко

0917

ДП

Закон України "Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про оренду державного і комунального майна" з пропозиціями Президента України про скасування закону від 25.07.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету – 19.11.2002)

С.Гуренко

0924

ДП

Закон України "Про міжнародні договори України" з пропозиціями Президента України від 05.04.2002 (вручено 14.05.2002)

Д.Табачник

0927

ДП

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" з пропозиціями Президента України від 06.10.2000 (вручено 14.04.2002)

В.Стретович

   

за скороченою процедурою

 
   

питання ратифікації

 

0027

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про співробітництво і взаємну допомогу у разі виникнення надзвичайних ситуацій (вiд 25.06.2002 № 33-2241/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету одержано 27.11.2002)

І.Заєць

   

для включення до порядку денного і прийняття рішення

 

2452

Д

Проект Постанови про Звернення до Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина у зв'язку з Резолюцією учасників засідання "круглого столу" з проблеми "Виплати всім категоріям жертв націонал-соціалістичних переслідувань - запорука справжнього взаєморозуміння і примирення" (проект з поданням Комітету вручено 26.11.2002)

П.Цибенко

2401

Д

Проект Постанови про Положення про систему "Рада-3" Верховної Ради України (проект з поданням Комітету вручено 19.11.2002)

В.Матвєєв

2399

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (проект н.д. Ю.Ключковського вручено на заміну 21.11.2002, подання Комітету - 21.11.2001)

А.Матвієнко

2256

У

Проект Закону про внесення змін до Митного тарифу України (щодо товарів легкої промисловості) (вiд 26.09.2002 № 27-3451/4 вручено 12.11.10.2002, подання Комітету - 12.11.2002)

С.Буряк

2285

Д

Проект Закону про зміни до статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо грошових надходжень від реклами) (проект н.д. М.Томенка вручено 16.10.2002, подання Комітету - 21.11.2002)

М.Томенко

2404

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо встановлення пенсій) (проект н.д. П.Цибенка вручено 19.11.2002, подання Комітету - 20.11.2001)

П.Цибенко

   

для повернення до розгляду раніше не підтриманих питань

 

1207
1207-1
1207-2
2084

Д
П·
Д
У

Проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів) (проект н.д. О.Бандурки вручено 19.06.2002, проект Президента України від 14.06.2002 № 1-1/754 - 18.06.2002, проект н.д. О.Бандурки і В.Мойсика - 15.10.2002, проект Уряду вiд 20.08.2002 № 29-2961/4 - 13.09.2002 подання Комітету - 24.09.2002, не прийнято 24.10.2002)

В.Онопенко

2062
2062-1

П·
Д

Проект Закону про внесення змін до Концепції (основ державної політики) національної безпеки України (нова редакція) (вiд 13.08.2002 № 1-1/1040 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002, проект н.д. Г.Манчуленка - 22.10.2002, не прийнято 24.10.2002)

Г.Крючков

1045
2026

У·
Д

Проект Закону про порядок виділення в натурі земельних часток (паїв) та їх обмін (вiд 21.05.2002 № 22-1702/4 вручено 05.06.2002, проект н.д. І.Томича – 03.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002, обговорено 15.10.2002, не прийнято 21.11.2002)

І.Томич

0909

УП

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток" з пропозиціями Президента України від 30.07.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Хара

0912

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (нова редакція) з пропозиціями Президента України від 25.07.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Хара

0982

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві (друге читання) (вручено 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

0979

У*

Проект Закону про рибу, морепродукти та харчову продукцію з них (друге читання) (вручено 25.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

0980

Д*

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (нова редакція) (друге читання) (вручено 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

2092

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо управління охороною праці) (вiд 22.08.2002 № 33-2985/4 вручено 12.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

А.Матвієнко

1287

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про вибори народних депутатів України" (вiд 02.07.2002 № 20-2324/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

А.Матвієнко

1297

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (вiд 02.07.2002 № 28-2339/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 11.09.2002, обговорено 13.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

С.Гуренко

2178

Д

Проект Закону про податкову амністію (проект н.д. С.Терьохіна вручено з поданням Комітету - 24.09.2002, не прийнято 24.10.2002)

С.Буряк

1052

У

Проект Закону про похоронну справу (вiд 21.05.2002 № 21-1730/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 02.07.2002, обговорено 13.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Пустовойтенко

1151

У

Проект Закону про сільськогосподарську дорадчу діяльність (вiд 03.06.2002 № 22-1928/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 09.07.2002, обговорено 13.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

1153

У*

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері цивільної оборони та захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру) (вiд 03.06.2002 № 33-1932/4 вручено 03.07.2002, подання Комітету - 03.07.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Мойсик

1105

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (у зв¢ язку з покладанням окремих зобов¢ язань на органи виконання покарань) (вiд 27.05.2002 № 29-1812/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 04.07.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Мойсик

1107

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у зв'язку із внесенням змін до Виправно-трудового кодексу) (друге читання) (вручено 15.10.2002, не прийнято 17.10.2002)

В.Мойсик

1109

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (стосовно функціонування пенітенціарної системи) (друге читання) (вручено 08.10.2002, не прийнято 17.10.2002)

В.Мойсик

1069

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (щодо осіб, нагороджених відзнакою "Герой України") (вiд 21.05.2002 № 26-1718/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 09.07.2002, не прийнято 26.09.2002)

П.Цибенко

   

для включення до порядку денного другої сесії

 
   

а) питання, які підготовлено до розгляду

 

2176
2176-1

Д
Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (щодо відкликання депутатів) (проект н.д. Б.Беспалого вручено 24.09.2002, подання Комітету – 22.10.2002, проект н.д. В.Кириленка – 08.10.2002)

А.Матвієнко

2184

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (щодо звільнення з посад та територіального проїзду) (проект н.д. Б.Беспалого вручено 24.09.2002, подання Комітету – 22.10.2002)

А.Матвієнко

2243

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (вiд 26.09.2002 № 26-3440/4 одержано 29.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

В.Хара

2363

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оплату праці" (щодо розміру мінімальної зарплати) (проект н.д. В.Хара вручено 12.11.2002, подання Комітету – 22.11.2002)

В.Хара

2375

Д

Проект Закону про внесення змін та доповнень до Закону України "Про державну службу" (щодо присвоєння рангів та визначення складу заробітної плати) (проект н.д. О.Фельдмана вручено 12.11.2002, подання Комітету одержано 27.11.2002)

В.Хара

2190

У

Проект Закону про внесення змін до статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров'я (щодо вдосконалення медичної допомоги населенню) (вiд 12.09.2002 № 28-3206/4 вручено 08.11.2002, подання Комітету про відхилення – 12.11.2002)

М.Поліщук

2198

У

Проект Закону про затвердження Національної програми підтримки молоді на 2003-2008 роки (вiд 13.09.2002 № 28-3223/4 вручено 25.09.2002, подання Комітету – 23.10.2002)

К.Самойлик

2159

Д

Проект Закону про забезпечення молоді першим робочим місцем (проект н.д. В.Хомутинника вручено на заміну 19.11.2002, подання Комітету – 20.11.2002)

К.Самойлик

2267

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно дії виконавчих документів (проект н.д. М.Катеринчука вручено 15.10.2002, пропозиції про відхилення – 19.11.2002)

В.Онопенко
С.Гуренко

2392

Д

Проект Закону про внесення змін та доповнень до законів України "Про виконавче провадження" та "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо виконання судових рішень) (проект н.д. С.Соболєва вручено 19.11.2002)

В.Онопенко
С.Гуренко

2225

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо застави майна боржника) (проект н.д. Е.Галієва вручено 08.10.2002, подання Комітету – 19.11.2002)

С.Гуренко

2259

Д

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо розгляду справ про банкрутство боржника) (проект н.д. Л.Черновецького вручено 08.10.2002, подання Комітету – 19.11.2001)

С.Гуренко

2273

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо механізму примусової реалізації майна) (вiд 08.10.2002 № 18-3703/4 вручено 12.11.2002, подання Комітету – 19.11.2002)

С.Гуренко

2216

Б

Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" (вiд 18.09.2002 № 18-109/3376-5780 вручено 20.11.2002, подання Комітету – 19.11.2002)

С.Гуренко

2362

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 12 Закону України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" (щодо оподаткування товарів, вироблених на території СЕЗ) (проект н.д. В.Ландика вручено 19.11.2002, подання Комітету – 19.11.2002)

С.Гуренко

2310

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття" (проект н.д. В.Балоги вручено 22.10.2002, подання Комітету – 22.11.2002)

С.Гуренко

2107

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (щодо стандартів) (вiд 30.08.2002 № 18-3072/4 вручено 24.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

С.Гуренко

2343

У

Проект Закону про деякі питання сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (вiд 25.10.2002 № 26-4054/4 одержано 28.10.2002, подання Комітету – 19.11.2002)

С.Буряк

2193

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування (щодо умов митного оформлення товарів) (вiд 13.09.2002 № 27-3210/4 вручено 08.10.2002, подання Комітету про відхилення – 12.11.2002)

С.Буряк

2247

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо угод купівлі-продажу цінних паперів відкритих акціонерних товариств) (вiд 26.09.2002 № 34-3461/4 вручено 15.10.2002, подання Комітету про відхилення – 15.10.2002)

С.Буряк

2236

У

Проект Закону про реструктуризацію заборгованості яка виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії (вiд 25.09.2002 № 37-3418/4 вручено 15.10.2002, подання Комітету про відхилення – 16.10.2002)

С.Буряк

2242

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту) (проект н.д. О.Климпуша вручено 08.10.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

С.Буряк

2284

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (проект н.д. М.Круглова вручено 16.10.2002, подання Комітету – 12.11.2001)

С.Буряк

2286

Д

Проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" (щодо готельного збору) (проект н.д. О.Немировського вручено на заміну 12.11.2002, подання Комітету – 19.11.2002)

С.Буряк

2117

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (вiд 02.09.2002 № 51-3098/4 вручено 24.09.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

В.Пустовойтенко

2222

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про плату за землю" (щодо машинобудування для АПК) (проект н.д. С.Гуренка вручено 08.10.2002, подання Комітету – 19.11.2002)

І.Томич

2251

Д

Проект Закону про фермерське господарство (проект н.д. І.Томича вручено 08.10.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

І.Томич

2171

Д

Проект Закону про представництво України за кордоном (проект н.д. В.Шибка вручено 11.09.2002, подання Комітету -19.11.2002)

Д.Табачник

2121

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства та полювання, охорони, використання і відтворення тваринного світу (проект н.д. М.Шершуна вручено 06.09.2002, подання Комітету – 19.11.2002)

І.Заєць

2115
2115-1

Д
У

Проект Закону про цивільний демократичний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави (проект н.д. Г.Крючкова вручено 10.09.2002, подання Комітету - 27.09.2002, проект Уряду від 29.10.2002 № 29-4122/4 - 30.10.2002)

Г.Крючков

2322

Д

Проект Постанови про державну підтримку газет, що видаються мовами національних меншин (доопрацьований проект з поданням Комітету вручено 20.10.2002)

М.Томенко

2272

Д

Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про перелік комітетів Верховної Ради України четвертого скликання" (проект н.д. В.Пустовойтенка вручено 15.10.2002, подання Комітету – 23.10.2002)

В.Матвєєв
В.Пустовойтенко

   

б) питання, які доручається підготувати до розгляду

 

2443

Д

Проект Постанови про забезпечення дотримання статей 131 Конституції України та Закону України "Про Вищу раду юстиції" при призначенні членів Вищої ради юстиції від з'їзду суддів України та сладання ними присяги Скотарем А.М., Шелестом М.А. (проект н.д. Ю.Кармазіна вручено 28.11.2002)

В.Онопенко

2372

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (проект н.д. Ю.Павленка вручено 12.11.2002)

К.Самойлик

2203

У

Проект Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2003 рік (вiд 14.09.2002 № 18-3237/4 вручено 24.09.2002)

С.Гуренко

2336

Д

Проект Закону про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень (проект н.д. С.Буряка вручено 12.11.2002)

С.Гуренко

2380

Д

Проект Постанови про тимчасове обмеження стягнень з комунальних підприємств заборгованості за енергоспоживання (проект н.д. І.Плюща вручено 19.11.2002)

С.Гуренко

2230

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо узгодження норм для виконання Державного бюджету у 2003 році) (вiд 24.09.2002 № 34-3393/4 вручено 15.10.2002)

П.Порошенко

2129

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про единий збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (проект н.д. М.Оніщука вручено 12.09.2002)

С.Буряк

2268
2268-1

Д
Д

Проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо з'ясування причин формування та сум заборгованості перед державою юридичними особами-позичальниками за кредитами, залученими державою або під державні гарантії (проект н.д. М.Добкіна вручено на заміну 12.11.2002, проект н.д. В.Майстришина – 23.10.2002)

С.Буряк

2276

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (щодо розміру неоподатковуваного мінімуму) (проект н.д. В.Пузакова вручено 15.10.2002)

С.Буряк

2344

У

Проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (щодо податкового компромісу) (вiд 25.10.2002 № 34-4055/4 вручено 21.11.2002)

С.Буряк

2349

У

Проект Закону про державну підтримку страхування та кредитування експорту (вiд 25.10.2002 № 27-4088/4 вручено 21.11.2002)

С.Буряк

2409

Д

Проект Закону про реформування системи компенсацій знецінених грошових заощаджень громадян України по вкладах до Ощадного банку України та Укрдержстраху (проект н.д. С.Гавриша одержано 18.11.2002)

С.Буряк

2445

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні" (щодо заборони реалізації автомобілів не обладнаних каталізатором) (проект н.д. Е.Галієва вручено 26.11.2002)

С.Буряк

2390

Д

Проект Постанови про "Звернення Верховної Ради України до Президента України Кучми Л.Д. і Прем'єр-міністра України Януковича В.Ф. у зв'язку з 40-ю річницею Карибської кризи" (проект н.д. І.Алексєєва вручено на заміну 27.11.2002)

Д.Табачник

   

13 грудня (п¢ ятниця)

 
 

У

Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації за 2001 рік

С.Гуренко
В.Семенюк

1093
1093-1

Д
У

Проект Закону про визначення суб'єктів права власності на розташоване на території України майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР (проект н.д. В.Матвєєва вручено 12.06.2002, проект Уряду вiд 11.07.2002 № 25-2463/4 - 03.09.2002, подання Комітету - 26.09.2002)

С.Гуренко

   

за скороченою процедурою

 

1349

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (проект н.д. О.Стояна вручено 03.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

С.Гуренко

2046

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо особливо небезпечних підприємств) (проект н.д. М.Волинця вручено 03.09.2002, подання Комітету - 12.11.2002)

С.Гуренко

2060

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (проект н.д. Ю.Іоффе вручено 03.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

С.Гуренко

2133

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо зобов'язань розпорядника майна боржника) (проект н.д. А.Клюєва вручено 12.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

С.Гуренко

2082

Д

Проект Закону про інформаційну відкритість органів державної влади та вищих посадових осіб України (проект н.д. С.Головатого вручено 03.09.2002, подання Комітету – 26.09.2002)

М.Томенко

13.00

 

Закрите засідання Верховної Ради України

 
 

ДУ

Про виконання посадовими особами та працівниками правоохоронних органів вимог Конституції України та Закону України “Про статус народного депутата України” щодо забезпечення умов для здійснення народними депутатами України своїх повноважень

В.Матвеєв
В.Мойсик

   

* * *

 
   

16-20 грудня – робота в комітетах і фракціях

 

Умовні позначення:

П

-

законопроекти та пропозиції, внесені Президентом України

·

-

законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні

У

-

законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України

*

-

законопроекти, запропоновані Урядом до першочергового розгляду

Б

-

законопроекти, внесені Національним банком України

Д

-

законопроекти, внесені народними депутатами України

 

-

об¢ єднані вертикальною лінією законопроекти - для розгляду в пакеті

Апарат Верховної Ради України