Узгоджено Погоджувальною радою
депутатських фракцій (груп) 14 жовтня 2002 року

Р О З К Л А Д
засідань Верховної Ради України
на 15-18 жовтня 2002 року

Реєстр. номер

Суб’єкт ініціативи

Назва законопроекту (питання)

Відповідальні за підготовку

   

15 жовтня (вівторок)

 

1207
1207-1
1207-2
2084

Д
П·
Д
У

Проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів) (проект н.д. О.Бандурки вручено 19.06.2002, проект Президента України від 14.06.2002 № 1-1/754 - 18.06.2002, проект н.д. О.Бандурки і В.Мойсика – 15.10.2002, проект Уряду вiд 20.08.2002 № 29-2961/4 - 13.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002)

В.Онопенко

1045
2026

У·
Д

Проект Закону про порядок виділення в натурі земельних часток (паїв) та їх обмін (вiд 21.05.2002 № 22-1702/4 вручено 05.06.2002, проект н.д. І.Томича – 03.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002)

І.Томич

1192

П·

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (щодо відшкодування пільгових пенсій) (вiд 12.06.2002 № 1-1/733 вручено 18.06.2002, подання Комітету про відхилення – 08.10.2002)

І.Томич

1305

Д

Проект Закону про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік (проект н.д. О.Стояна вручено 09.07.2002, подання Комітету – 12.09.2002)

В.Хара

1079

У*

Проект Закону про Загальнодержавну (Національну) космічну програму України на 2003 - 2007 роки (вiд 22.05.2002 № 21-1740/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 03.09.2002)

Ю.Єхануров

1040
1040-1
1040-2
1040-3

Д
Д
Д
Д

Проект Закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики України (проект н.д. П.Симоненка вручено 07.06.2002, проект н.д. О.Білоруса - 02.07, проект н.д. О.Мороза - 02.07.2002, проект н.д. М.Павловського – 09.07.2002, подання Комітету -24.09.2002)

С.Гуренко
Д.Табачник
Б.Тарасюк

1183

Д

Проект Закону про засади національних інтересів України (проект н.д. О.Білоруса вручено 18.06.2002, подання Комітету - 24.09.2002)

С.Гуренко
Д.Табачник
Б.Тарасюк

1269
1269-1
1269-2

Д
Д
Д

Проект Закону про основні засади зовнішньої політики та зовнішніх зносин України (проект н.д. П.Мовчана вручено на заміну 24.09.2002, проект н.д. Г.Удовенка - 10.09.2002, проект н.д. О.Білоруса – 08.10.2002, подання Комітету – 27.09.2002)

Д.Табачник
Б.Тарасюк
С.Гуренко

       

1094

Д

Проект Закону про порядок звернення (відчуження) приватного майна (проект н.д. В.Матвєєва вручено 11.06.2002, подання Комітету – 10.09.2002)

С.Гуренко

1173

Д

Проект Закону про реприватизацію майна в Україні (проект н.д. В.Семенюк вручено 18.06.2002, подання Комітету про відхилення – 10.09.2002)

С.Гуренко

1314

Д

Проект Закону про насіння і садивний матеріал (проект н.д. О.Юхновського вручено 10.07.2002, подання Комітету - 10.09.2002)

І.Томич

   

за скороченою процедурою

 

1053

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо впорядкування системи ліцензування) (вiд 21.05.2002 № 25-1716/4 вручено 10.07.2002, подання Комітету – 12.07.2002)

С.Гуренко

1098

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо порядку допуску на фондовий ринок його професійних учасників) (вiд 24.05.2002 № 34-1781/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету – 12.07.2002)

С.Гуренко

1012

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (проект н.д. Б.Беспалого вручено 07.06.2002, подання Комітету – 11.07.2002)

М.Томенко

1368

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань надання допомоги малозабезпеченим сім'ям (вiд 11.07.2002 № 26-2467/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 12.09.2002)

В.Хара

1029
1029-1

У
Д

Проект Закону про доповнення частини другої статті 3 Закону України "Про концесії" (щодо будівництва та експлуатації об'єктів туристичної галузі) (вiд 17.05.2002 № 28-1629/4 вручено 05.06.2002, проект н.д. К.Самойлик - 03.09.2002, подання Комітету - 08.10.2002)

С.Гуренко

   

16 жовтня (середа)

 

2000

У

Проект Закону про Державний бюджет України на 2003 рік (вiд 14.09.2002 № 34-3240/4 одержано 15.09.2002) (розгляд у першому читанні з урахуванням висновків Комітету з питань бюджету)

П.Порошенко

   

за скороченою процедурою

 

1113

Б

Проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (щодо обов'язкового проведення незалежної оцінки майна) (вiд 27.05.2002 № 18-109/1985-3388 вручено 04.07.2002, подання Комітету про доопрацювання - 09.07.2002)

С.Гуренко

2090

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обіг векселів в Україні" (вiд 21.08.2002 № 34-2975/4 вручено 13.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002)

С.Буряк

1266

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (проект н.д. Л.Черновецького вручено 02.07.2002, подання Комітету - 24.09.2002)

С.Буряк

1218

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення дублювання функцій контролю центральними органами виконавчої влади) (вiд 14.06.2002 № 28-2129/4 вручено 10.07.2002, подання Комітету – 26.09.2002)

Ю.Єхануров

15.00

 

Парламентські слухання

 
   

Про виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні

С.Ніколаєнко

   

* * *

 

16.00

 

Робота в комітетах, фракціях і групах

 
   

17 жовтня (четвер)

 
 

Д

Про звільнення з посади судді і Голови Верховного Суду України Бойка В.Ф. у зв¢ язку з поданою заявою

В.Онопенко

2280

Д

Проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Різака І.М. (проект з поданням Комітету вручено 15.10.2002)

В.Матвєєв

2279

Д

Проект Постанови про відпуск Міністерству оборони України 24 тисяч тонн авіаційного палива з незнижуваного державного резерву (проект н.д. П.Порошенка вручено 15.10.2002)

П.Порошенко

   

друге читання

 

1195

П·

Проект Закону про внесення змін до статей 41 і 134 Кодексу законів про працю України (щодо відповідальності за несвоєчасну виплату зарплати) (друге читання) (вручено 08.10.2002)

В.Хара

1156-1

У·

Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом (друге читання) (вручено 12.09.2002, доповнення – 25.09.2002)

С.Буряк

1276-1

Д*

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (друге читання) (вручено 25.09.2002)

С.Буряк

1278-1

Д*

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України про акцизний збір (друге читання) (вручено 25.09.2002)

С.Буряк

1109

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (стосовно функціонування пенітенціарної системи) (друге читання) (вручено 08.10.2002)

В.Мойсик

1107

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Виправно-трудового кодексу України") (друге читання) (вручено 15.10.2002)

В.Мойсик

   

прийняття рішень з обговорених питань

 

1023

У

Проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Прикордонних військ України" (вiд 16.05.2002 № 29-1614/4 вручено 28.05.2002, подання Комітету – 03.07.2002, обговорено 13.09.2002)

Г.Крючков

1111-D

Д

Проект Закону про податок на доходи фізичних осіб (доопрацьований проект з поданням Комітету вручено 24.09.2002, обговорено 25.09.2002)

С.Буряк

1041

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (вiд 21.05.2002 № 33-1706/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 09.07.2002, обговорено 26.09.2002)

І.Різак

1363

У

Проект Закону про внесення змін до статей 4 і 5 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (вiд 11.07.2002 № 28-2464/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 25.09.2002, обговорено 26.09.2002)

Д.Табачник

1146

У

Проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президії Верховної Ради Української РСР (у зв'язку з прийняттям нового Кримінального кодексу України) (вiд 03.06.2002 № 29-1906/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету – 24.09.2002, обговорено 26.09.2002)

В.Мойсик

1058

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у зв'язку із зміною назви Міністерства економіки України) (вiд 21.05.2002 № 18-1717/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету – 03.07.2002, обговорено 26.09.2002)

Б.Тарасюк

2262-D
2262-1
2262-2
2262-3

Д
Д
Д
Д

Проект Постанови про інформацію Кабінету Міністрів України "Про стан справ у вітчизняній системі охорони здоров'я" (доопрацьований проект з пропозиціями Комітету вручено 15.10.2002, проекти н.д. М.Мельничука, н.д. І.Франчука, н.д. М.Гапочки - 08.10.2002) (заслухано на Дні Уряду 08.10.2002)

М.Поліщук

2265
2265-1

Д
Д

Проект Постанови про реалізацію Урядом державної політики з реформування нафтогазового комплексу України (проект н.д. О.Гудими вручено 08.10.2002, проект з пропозиціями Комітету - 08.10.2002) (заслухано на Дні Уряду 08.10.2002)

А.Клюєв

   

прийняття рішень з питань, обговорених 15 та 16 жовтня

 
   

* * *

 
   

повторний розгляд законів з пропозиціями Президента України

 

0901

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" з пропозиціями Президента України від 09.04.2002 (вручено 14.05.2002, подання Комітету - 15.10.2002)

В.Онопенко

0907

ДП

Закон України "Про списання та реструктуризацію заборгованості за квартирну плату, комунальні послуги, спожиті природний газ та електроенергію" з пропозиціями Президента України від 02.03.2002 (вручено 17.05.2002, подання Комітету - 04.07.2002, розглянуто 11.07.2002, повторний розгляд)

В.Хара

0913

ДП

Закон України "Про Товариство Червоного Хреста України" з пропозиціями Президента України від 05.03.2002 (вручено 17.05.2002, подання Комітету – 15.10.2002)

М.Поліщук

   

питання ратифікації

 

0001

П

Проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення (вiд 17.05.2002 № 1-1/633 вручено 28.05.2002, подання Комітету - 26.09.2002)

В.Хара

0002

П

Проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення (вiд 17.05.2002 № 1-1/634 вручено 28.05.2002, подання Комітету – 26.09.2002)

В.Хара

0016

У

Проект Закону про приєднання України до Міжнародної конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року (вiд 14.06.2002 № 21-2124/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 08.10.2002)

В.Пустовойтенко

0035

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки (вiд 15.07.2002 № 21-2518/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету одержано 14.10.2002)

Д.Табачник

0043

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом Словацької Республіки стосовно створення багатонаціонального інженерного батальйону (вiд 13.09.2002 № 29-3215/4 вручено 08.10.2002, подання Комітету одержано 14.10.2002)

Д.Табачник

0046

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій (вiд 16.09.2002 № 50-3244/4 вручено 08.10.2002, подання Комітету одержано 14.10.2002)

Д.Табачник

0047

П

Проект Закону про ратифікацію Угоди про грант траст-фонду Всесвітнього екологічного фонду (Проект збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Всесвітнього екологічного фонду (вiд 18.09.2002 № 1-1/1205 вручено 25.09.2002, подання Комітету одержано 14.10.2002)

Д.Табачник

   

для повернення до розгляду раніше не підтриманих питань

 

0909

УП

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток" з пропозиціями Президента України від 30.07.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Хара

0912

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (нова редакція) з пропозиціями Президента України від 25.07.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Хара

0979

У*

Проект Закону про рибу, морепродукти та харчову продукцію з них (друге читання) (вручено на заміну 25.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

0982

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві (друге читання) (вручено 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

0980

Д*

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (нова редакція) (друге читання) (вручено 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

2092

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо управління охороною праці) (вiд 22.08.2002 № 33-2985/4 вручено 12.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

А.Матвієнко

1152

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про поштовий зв'язок" (вiд 03.06.2002 № 21-1930/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету – 09.07.2002, не прийнято 12.09.2002)

В.Пустовойтенко

0034

П

Проект Закону про приєднання України до Договору про патентне право (вiд 09.07.2002 № 1-1/867 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 10.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

Д.Табачник

1151

У

Проект Закону про сільськогосподарську дорадчу діяльність (вiд 03.06.2002 № 22-1928/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 09.07.2002, обговорено 13.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

16.00

 

* * *

 
 

Д

Про звільнення суддів

В.Онопенко

   

для включення до порядку денного другої сесії

 

2230

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо узгодження норм для виконання Державного бюджету у 2003 році) (вiд 24.09.2002 № 34-3393/4 вручено 15.10.2002)

П.Порошенко

2250
2250-1

У*
Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (вiд 27.09.2002 № 34-3483/4 вручено 15.10.2002, проект н.д. П.Порошенка – 15.10.2002)

П.Порошенко

   

* * *

 

2220

Д

Проект Постанови про політичну ситуацію в Україні (проект групи народних депутатів (н.д. О.Мороз) вручено 24.09.2002

В.Онопенко

2264

Д

Проект Постанови про сприяння повернення довіри до України з боку міжнародного співтовариства (проект н.д. Й.Вінського вручено 08.10.2002)

В.Онопенко

2225

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо застави майна боржника) (проект н.д. Е.Галієва вручено 08.10.2002)

С.Гуренко

2226

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо переліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності) (проект н.д. Д.Святаша вручено 08.10.2002)

С.Гуренко

2187
2187-1

Д
Д

Проект Закону про ставки вивізного (експортного) мита на відходи та брухт чорних металів (проект н.д. С.Матвієнкова вручено 24.09.2002, проект н.д. У.Галієва – 08.10.2002)

С.Буряк

2113

Д

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування ситуації щодо сплати податків найбільшими вітчизняними підприємствами різних форм власності (проект н.д. В.Пустовойтенка вручено 15.10.2002)

С.Буряк

2268
2268-1

Д
Д

Проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо з'ясування причин формування та сум заборгованості перед державою юридичними особами-позичальниками за кредитами, залученими державою або під державні гарантії (проект н.д. М.Добкіна одержано 09.10.2002, проект н.д. В.Майстришина про створення тимчасової слідчої комісії – 14.10.2002)

С.Буряк

2193

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування (щодо умов митного оформлення товарів) (вiд 13.09.2002 № 27-3210/4 вручено 08.10.2002)

С.Буряк

2115

Д

Проект Закону про цивільний демократичний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави (проект н.д. Г.Крючкова одержано 04.09.2002, подання Комітету – 27.09.2002)

Г.Крючков

2257
2257-1

Д
Д

Проект Постанови про унормування діяльності редакції журналу "Віче" (проект н.д. С.Правденка вручено 08.10.2002, проект з поданням Комітету про ліквідацію видання Верховної Ради України журналу "Віче" – 08.10.2002)

М.Томенко

2271

Д

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у 2000-2002 роки (проект н.д. Є.Жовтяка вручено 15.10.2002)

М.Томенко

2295

Д

Проект Постанови про увічнення пам¢ яті колишнього Голови Верховної Ради Української РСР В.А.Івашка та встановлення іменних стипендій Верховної Ради України (проект н.д. С.Гуренка і С.Гавриша вручено 15.10.2002

В.Матвєєв

2179

Д

Проект Постанови про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування заяв народних депутатів України, членів опозиційних фракцій та партій про факти переслідування їх за політичними мотивами з використанням можливостей державних силових структур під виглядом проведення масових перевірок, слідчих дій, порушення кримінальних справ та інше з грубим порушенням чинного законодавства України (проект н.д. М.Карнауха вручено 12.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002)

В.Матвєєв

2294

Д

Проект Постанови про заходи щодо дотримання вимог Конституції України при проведенні у Верховній Ради України голосувань (проект н.д. В.Ющенка одержано 14.09.2002)

В.Матвєєв

   

за скороченою процедурою

 

1035

У

Проект Закону про внесення змін до статей 71 і 73 Кодексу законів про працю України (щодо порядку залучення працівників до роботи у святкові та неробочі дні) (вiд 17.05.2002 № 26-1632/4 вручено 28.05.2002, подання Комітету – 27.09.2002)

В.Хара

2068

Д

Проект Закону про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України (проект н.д. Ю.Соломатіна вручено 03.09.2002, подання Комітету – 27.09.2002)

В.Хара

1084

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (щодо віднесення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до контролюючих органів) (вiд 23.05.2002 № 34-1756/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету про відхилення – 24.09.2002)

С.Буряк

2024

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про обіг векселів в Україні" (вiд 26.07.2002 № 34-2684/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002)

С.Буряк

1064

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (вiд 21.05.2002 № 28-1728/4 вручено 04.07.2002, подання Комітету – 03.09.2002)

Ю.Єхануров

1031

У*

Проект Закону про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з незаконним втручанням у роботу мереж електрозв'язку (вiд 17.05.2002 № 21-1630/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 09.09.2002)

В.Пустовойтенко

1090

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо підвищення відповідальності фізичних та посадових осіб за випалювання стерні) (проект н.д. А.Толстоухова вручено 11.06.2002, подання Комітету – 08.10.2002)

І.Томич

1072

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років" (щодо вилучення пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення") (проект н.д. О.Парубка вручено 07.06.2002, подання Комітету про відхилення – 08.10.2002)

І.Томич

1086

У

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (щодо вилучення ст. 17 про страхування членів громадських формувань) (вiд 23.05.2002 № 34-1755/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 10.09.2002)

В.Мойсик

1108

У

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адмінистративні правопорушення (щодо боротьби з незаконним обігом товарів) (вiд 27.05.2002 № 29-1815/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету про відхилення – 08.10.2002)

В.Стретович

1115
1116

У
У

Проект Закону про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів та інших правових актів Верховної Ради України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про статус народного депутата України" (вiд 29.05.2002 № 20-1861/4 вручено 02.07.2002, вiд 29.05.2002 № 20-1860/4 про внесення зміни до статті 36 Закону України "Про статус народного депутата України" – 04.07.2002, подання Комітету – 08.10.2002)

В.Матвєєв

1032

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації) (вiд 17.05.2002 № 51-1640/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 25.09.2002)

М.Томенко

   

* * *

 

2156
2156-1

Д
Д

Проект Постанови про предмети відання комітетів Верховної Ради України (проект з поданням Комітету вручено на заміну 15.10.2002, проект н.д. Б.Тарасюка - 24.09.2002)

В.Матвєєв

   

18 жовтня (п¢ ятниця)

 

1291

Д

Проект Закону про соціальну підтримку населення щодо оплати вартості житлово-комунальних послуг (проект н.д. В.Цушка вручено 09.07.2002, подання Комітету – 13.09.2002)

В.Хара

1307

Д

Проект Закону про економічну амністію (проект н.д. Л.Черновецького вручено 09.07.2002, подання Комітету про відхилення – 24.09.2002)

С.Буряк

2178

Д

Проект Закону про податкову амністію (проект н.д. С.Терьохіна вручено 24.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002)

С.Буряк

1085

У

Проект Закону про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання (вiд 23.05.2002 № 21-1754/4 вручено 10.07.2002, подання Комітету – 08.10.2002)

Г.Крючков

2009

Д

Проект Закону про Концепцію розвитку телерадіоінформаційного простору України (проект н.д. Є.Жовтяка вручено 03.09.2002, подання Комітету – 26.09.2002)

М.Томенко

2082

Д

Проект Закону про інформаційну відкритість органів державної влади та вищих посадових осіб України (проект н.д. С.Головатого вручено 03.09.2002, подання Комітету – 26.09.2002)

М.Томенко

2047

Д

Проект Закону про вибори Президента України (проект н.д. Ю.Ключковського вручено 03.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002)

А.Матвієнко

   

при готовності

 

2001

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру" (вiд 12.07.2002 № 29-2487/4 вручено 03.09.2002)

В.Онопенко

1238

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності (вiд 18.06.2002 № 28-2187/4 вручено 11.07.2002)

С.Ніколаєнко

1282
1282-1

У
У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" (вiд 01.07.2002 № 34-2316/4 вручено 03.09.2002, проект н.д. Р.Зварича – 25.09.2002)

С.Гуренко

1239
1239-1

Д
Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (щодо повернення боргів шахтарям) (проект н.д. В.Хари вручено 02.07.2002, проект Уряду вiд 16.09.2002 № 33-3262/4 – 15.10.2002)

П.Порошенко

1049

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо банкрутства гірничих підприємств та підприємств паливно-енергетичного комплексу) (проект н.д. М.Кравченка вручено 07.06.2002)

А.Клюєв

1279

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення місцевої міліції (вiд 01.07.2002 № 29-2305/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 12.09.2002)

В.Мойсик
П.Порошенко

Умовні позначення:

П

-

законопроекти та пропозиції, внесені Президентом України

·

-

законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні

У

-

законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України

*

-

законопроекти, запропоновані Урядом до першочергового розгляду

Б

-

законопроекти, внесені Національним банком України

Д

-

законопроекти, внесені народними депутатами України

 

-

об¢ єднані вертикальною лінією законопроекти - для розгляду в пакеті

Апарат Верховної Ради України