П Л А Н

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

Верховної Ради України за період третьої сесії

(лютий - липень 2003 року)

РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

Про хід виконання Закону України “Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області”.

Березень

Про застосування Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Травень

Про застосування Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Липень

Комiтет з питань соцiальної полiтики та працi

Про діяльність Українського фонду соціальних інвестицій.

Лютий

Про практику застосування Закону України “Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності” та ефективність діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Березень

Про інформацію Кабінету Міністрів України про виконання заходів комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності в Україні, затвердженої постановою КМУ від 21.12.2001 №1721 і подальшу роботу в цьому напрямі.

Березень

Про виконання вимог Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” (щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим законом в строк до 17 березня 2003 р.).

Квітень

Про виконання вимог Постанови ВРУ “Про стан виконання Закону України “Про оплату праці на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності та господарювання” від 15.03.2002 р., рекомендацій по результатах проведення 17 вересня 2002 року засідання “круглого столу” щодо заходів з ліквідації заборгованості із заробітної плати та заходів щодо її недопущення в майбутньому у виробничій сфері та Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 року №1375.

Травень

Про стан виконання законів України “Про зайнятість населення” та “Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001-2004роки” (інформація Міністерства праці та соціальної політики України).

Червень

Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 28 листопада 2002 року № 276-ІУ "Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ у вітчизняній системі охорони здоров'я України".

Червень

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту i туризму

Про стан дотримання вимог законодавства щодо реалізації державної політики в питаннях створення ефективної системи туристичної діяльності для забезпечення потреб внутрішнього та іноземного туризму.

Лютий

Про стан виконання Закону України “Про фізичну культуру і спорт” в частині дотримання умов та порядку надання статусу “національної” спортивним федераціям.

Травень

Про виконання норм Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” та вдосконалення законодавчого забезпечення організації проходження альтернативної служби.

Червень

Комітет з питань науки i освіти

Про виконання Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технопарків”.

Лютий

Про виконання Постанови Верховної Ради України “Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні” від 21 червня 2001 р. №2551-Ш.

Березень

Про виконання Закону України “Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України”.

Березень

Про проблеми розвитку вищої освіти.

Квітень

Про виконання Постанови Верховної Ради України “Про підсумки парламентських слухань “Про виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої освіти” від 24.11.2002 р.

Квітень

Про виконання Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

Квітень

Про виконання вимог Закону України “Про освіту” в частині надання пільг педагогічним працівникам за комунальні послуги.

Квітень

Про формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою на 2003-2004 навчальний рік.

Травень

Про організацію направлень для вступу до вищих навчальних закладів сільської молоді за цільовим призначенням.

Травень

Про хід виконання ст.5 Закону України “Про охорону дитинства” стосовно організації безоплатного харчування учнів 1-3 класів.

Травень

Про організацію оздоровлення дітей.

Травень

Про хід виконання державного замовлення на видання навчальної літератури.

Червень

Про виконання ст.9 Закону України “Про освіту” щодо забезпечення світського характеру освіти.

Червень

Про завершення 2002-2003 навчального року та формування державних стандартів загальної середньої освіти.

Червень

Про хід виконання законів України про інформатизацію.

Липень

Комітет з питань культури i духовності

Про стан дотримання законодавства України про свободу совісті та релігійні організації в Київській області.

Березень

Про ситуацію в цирковій галузі України.

Квітень

Про дотримання законодавства України про музеї та музейну справу в частині збереження Музейного фонду України.

Травень

Про дотримання вимог чинного законодавства України стосовно охорони об‘єктів культурної спадщини, зокрема Національного заповідника "Хортиця".

Липень

Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

Про звіт Антимонопольного комітету України за 2002 рік.

Квітень

Про звіт Фонду державного майна України за 2002 рік.

Травень

Комітет з питань бюджету

Про ефективність здійснення Мінекономіки України координації та контролю за дотриманням Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (за матеріалами Рахункової палати).

Лютий

Про використання бюджетних коштів, передбачених Мінпаливенерго на закриття вугледобувних підприємств (за матеріалами Рахункової палати).

Лютий

Про використання коштів, спрямованих у 2002 році на державні централізовані капітальні вкладення.

Березень

Про використання коштів Резервного фонду Кабінету Міністрів України за 2002 рік.

Квітень

Про результати перевірки Голов КРУ використання бюджетних коштів та державного і комунального майна у 2002 році.

Квітень

Звіт про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік”.

Травень

Про стан виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" у І кварталі 2003 року.

Травень

Про проект Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік (Бюджетна резолюція).

Травень-червень

Про стан перерахування місцевим бюджетам з Державного бюджету субвенцій, визначених Законом України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” у першому півріччі 2003 року.

Липень

Комітет з питань фінансів i банківської діяльності

Про роботу Державної податкової адміністрації по забезпеченню виконання Закону України "Про податок на додану вартість" щодо бюджетного відшкодування цього податку.

Квітень

Комітет з питань промислової політики i підприємництва

Про виконання законів України "Про металобрухт" та "Про ставки вивізного (експортного) мита на відходи та брухт чорних металів”.

Квітень

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України “Про діяльність Кабінету Міністрів України щодо розробки державної стратегії відродження і підтримки вітчизняного виробництва та розвитку високих наукоємних конкурентоспроможних технологій: електронної галузі, виробництва транспортних засобів (літако,- авотомобілебудування тощо), машино- і приладобудуваня, засобів систем інформації і керування зв‘язку (комп‘ютерні технології, телекомунікації), автономних систем та радіосистем навігації (наземних і космічних), енергозберігаючих технологій на основі функціональної та силової електроніки тощо, як найважливішої умови зростання добробуту населення та досягнення Україною статусу розвинутої країни”.

Червень

Комiтет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної полiтики та ядерної безпеки

Про поквартальний розподіл бюджетного фінансування підприємств на 2003 рік.

Лютий

Про виконання Постанови Верховної Ради України про заходи щодо подолання наслідків аварії на шахті “Україна” Державної холдінгової компанії “Селидіввугілля”.

Березень

Про підсумки виконання бюджетного фінансування підприємств ПЕК у І кварталі 2003 року.

Травень

Комітет з питань будівництва, транспорту i зв’язку

Про хід підготовки та доопрацювання проекту Закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст”.

Лютий

Про моніторинг стану забезпечення теплом житлових будинків, закладів освіти, охорони здоров‘я, культури та інших об‘єктів соціальної сфери, що опалюються від централізованих мереж теплопостачання та задійснення розрахунків за спожиту енергію відповідно до Постанови Верховної Ради України від 26.12.2002 р.

Лютий

Про стан та проблеми, що пов‘язані із спрощенням порядку та механізму дозвільно-погоджувальної системи в будівництві.

Березень

Про стан виконання спільного рішення Комітету з питань будівництва, транспорту і зв‘язку та Колегії Держбуду України “Про поліпшення законодавчого забезпечення діяльності будівельної галузі” від 14.11.2002 р.

Березень

Про стан розгляду та реагування Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами місцевого самоврядування на рекомендації та рішення Комітету.

Червень

Комітет з питань аграрної політики

Про хід розвитку законодавства щодо галузі рибного господарства.

Лютий

Про хід розвитку законодавства щодо приватизації майна в агропромисловому комплексі.

Березень

Про хід розвитку законодавства в сфері меліорації земель.

Квітень

Про хід розвитку законодавства в частині захисту прав громадян та юридичних осіб на землю.

Травень

Про стан фінансування аграрної галузі у відповідності з вимогами Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”.

Червень

Комітет у закордонних справах

Про виконання Міністерством закордонних справ України Закону України "Про дипломатичну службу".

Травень

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Про виконання Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами.

Березень

Про виконання Україною фінансових зобов‘язань у зв‘язку із ратифікацією Україною міжнародних екологічних Угод та Конвенцій.

Березень

Про роботу Національної комісії радіаційного захисту населення України.

Березень

Про хід підготовки до 5-ої Всеєвропейської конференції Міністрів охорони навколишнього середовища “Довкілля для Європи”.

Березень

Про фінансове забезпечення загальнодержавних екологічних програм (інформація Мінекоресурсів України).

Квітень

Про стан виконання законодавства України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державною гірничорятувальною (аварійно-рятувальною) службою МНС України.

Травень

Про виконання Рішення Комітету від 6 липня 2000 року №94/1 “Про стан лісокористування в Україні” (інформація Держкомлісгоспу України).

Червень

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

Про виконання Кабiнетом Мiнiстрiв України i пiдпорядкованими йому мiнiстерствами та вiдомствами Постанови Верховної Ради України №1592-III вiд 23.03.2000 р. “Про дотримання правоохоронними органами України конституцiйних гарантiй та законностi в забезпеченнi прав i свобод людини”.

Травень

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю i корупцією

Відповідно до статті 23 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" перевірити законність створення і ліквідації відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю у містах, призначення на посади керівників спецпідрозділів МВС, СБУ.

Березень-квітень

Про діяльність спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

Квітень

По наслідках аналізу звернень та скарг фізичних і юридичних осіб, які надійшли в Комітет у першому півріччі 2003 року, заслухати посадових осіб правоохоронних органів про виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень фізичних і юридичних осіб, які надсилаються за дорученням Комітету.

Липень

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Про діяльність та напрямки роботи Служби безпеки України.

Лютий

Про діяльність Управління державної охорони України щодо забезпечення охорони органів державної влади України, посадових осіб, прав і свобод людини та додержання чинного законодавства.

Лютий

Про діяльність та напрямки роботи Держкомкордону України.

Березень

Про діяльність та напрямки роботи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Березень

Про розподіл коштів, передбачених в Законі України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” на Державну програму реформування та розвитку Збройних Сил України.

Червень

Про стан виконання вимог Конституції стосовно забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей (постанови Верховної Ради України від 28.11.2002 р. №№277, 278).

Липень

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

Інформацiя Управлiння справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису витрат на здійснення повноважень Верховної Ради України за 2002 р.

Лютий

Про роботу Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо організації обслуговування транспортом народних депутатів України.

Березень

Про стан роботи щодо працевлаштування народних депутатів І, ІІ та ІІІ скликань Верховної Ради України.

Квітень

Про організацію розгляду звернень і заяв громадян і народних депутатів України до Верховної Ради України та її структурних підрозділів.

Травень

Про звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо виконання кошторису за перше півріччя 2003 року та проект кошторису Верховної Ради України на 2004 рік.

Липень

Розгляд звернень i заяв народних депутатiв України та громадян.

Лютий-липень

Комітет з питань свободи слова та інформації

Про виконання Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування діяльності Національної ради України з питань телебачення i радіомовлення” за 2000-2002 р.р.

Лютий

Про діяльність журналу Верховної Ради України “Віче”.

Березень

Про виконання Постанови Верховної Ради України “Про звіт Національної ради України з питань телебачення i радіомовлення за 2002 рік”.

Квітень

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

Про щорічний Звіт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Лютий

Про забезпечення виконання Закону України “Про біженців”.

Березень

Про припинення повноважень та призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Квітень

Про хід реалізації Закону України "Про громадянство України".

Квітень

Про стан виконання Закону України “Про ратифікацію Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню”.

Травень

Про хід реалізації вимог Рамкової конвенції про захист національних меншин.

Червень

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Про результати перевірки Рахунковою палатою формування та виконання бюджету Пенсійного фонду України.

Лютий

Про інформацію Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про стан здійснення компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань.

Лютий

Здійснення контролю за станом виплати пенсій, інших соціальних виплат, фінансування соціально-побутового та матеріального забезпечення інвалідів (відповідно до Постанови Верховної Ради України від 11.05.2000 р. №1704-ІІІ).

Лютий-липень

Здійснення контролю за станом виконання органами виконавчої влади Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (в частині погашення заборгованості).

Лютий-липень

Про зміст і характер звернень, що надходять до Комітету від громадян і ветеранських організацій.

Квітень, липень

Про хiд виконання Закону України “Про гуманiтарну допомогу”.

Травень-червень

Про роботу органів Пенсійного фонду України по інформаційно-пропагандистському забезпеченню реформування пенсійного забезпечення в Україні.

Травень

Про хід виконання Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Червень

Про реагування центральних і місцевих органів влади на звернення Комітету у зв‘язку із скаргами громадян та громадських організацій.

Липень

Комітет з питань Європейської інтеграції

Про хід інвентаризації договірно-правової бази між Україною і НАТО та виконання плану імплементації парламентських процедур.

Лютий

Про стан виконання Кабінетом Міністрів України Плану дії щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до ЄС у 2003 році та Плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС у 2003 році.

Лютий-липень

Про стан виконання Кабінетом Міністрів України Програми Європейської інтеграції, зокрема у частині фінансування у 2002 році.

Березень

Про виконання Кабінетом Міністрів України Закону України “Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС” (щодо розроблення програми та її фінансування).

Квітень

Про виконання Кабінетом Міністрів України Постанови Верховної Ради України про рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО.

Травень

Про виконання Кабінетом Міністрів України Постанови Верховної Ради України про рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з ЄС.

Липень

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

Про питання відчуження майна ВАТ "Завод Більшовик".

Лютий

Про питання приватизації ВАТ "Вінницький підшипниковий завод”.

Березень

Про закріплення у державній власності контрольного пакета акцій ВАТ “Укрнафта”.

Березень

РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами на виїзних засіданнях

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

Про інформацію Координаційно-наглядової ради державно-правового експерименту в Ірпінському регіоні про хід виконання Закону України “Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування у місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області.

Березень, м. Ірпінь

Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

Про виконання вимог Закону України "Про курорти" у частині збереження статусу та майна спеціалізованих санаторіїв системи Міністерства охорони здоров'я України в Автономній Республіці Крим.

Квітень, м.Ялта

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту i туризму

Про дотримання вимог законодавства з реалізації державної молодіжної політики в Рівненській області.

Березень, Рівненська область

Про стан дотримання вимог законодавства та перспективи його удосконалення в питаннях матеріально-технічного і кадрового забезпечення розвитку спорту вищих досягнень.

Травень, м. Донецьк

Комітет з питань науки i освіти

Про хiд виконання Закону України “Про вищу освіту” щодо демократизації управління вищим навчальним закладом.

Лютий, Національний аграрний університет

Проблеми фінансово-економічної діяльності вищих навчальних закладів.

Березень, м. Дніпропетровськ, Гірнича академія

Про хід виконання ст.38, 39 Закону України “Про освіту” щодо забезпечення розвитку системи позашкільної освіти.

Квітень, Полтавська область

Про хід виконання ст.42-48 Закону України “Про освіту” щодо забезпечення розвитку педагогічних вищих навчальних закладів Харківської області.

Травень, Харківська область

Комітет з питань культури і духовності

Про дотримання положень Конституції України і вимог Закону “Про мови в Українській РСР” в Харківській області.

Червень, м. Харків

Комітет з питань бюджету

Про питання формування та виконання місцевих бюджетів у Львівській області.

Травень, м. Львів

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

Про стан справ у тютюновій галузі України.

Лютий-березень

Комітет з питань промислової політики i підприємництва

Опрацювання окремих положень проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” щодо використання коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами металургійної промисловості.

Квітень, м. Маріуполь, комбінат імені Ілліча

Про регіональний аспект розвитку малого підприємництва в Одеській області.

Травень, Одеська область

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної політики та ядерної безпеки

Про вивчення нормативно-правових актів Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ) .

Лютий, НКРЕ

Про стан виконання Державної програми приватизації на 2002 рік відносно об‘єктів ПЕК.

Березень, м. Лисичанськ

Про вивчення ситуації щодо створення в Україні ядерно-паливного циклу.

Травень-червень, Дніпропетровська область

Про стан добудови енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській АЕС.

Червень, м.м. Нетішин, Кузнецовськ

Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку

Про стан законодавчого забезпечення житлового будівництва та розвиток іпотечного кредитування.

Березень, ХК "Київміськбуд"

Про законодавчі аспекти оптимального варіанту створення глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море.

Квітень, м. Ізмаїл Одеської області

Про стан виконання законів України “Про автомобільний транспорт”, “Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг” та стан розбудови міжнародних транспортних коридорів.

Травень, Львівська і Закарпатська області

Комітет з питань аграрної політики

Про законодавче забезпечення розвитку тваринництва в Україні.

Березень, м. Переяслав-Хмельницький

Про хід виконання Закону України "Про зерно та ринок зерна”.

Травень, Черкаська область

Про законодавче забезпечення використання та охорони лісів.

Червень, Івано-Франківська область

Комітет у закордонних справах

Про хід виконання Плану спільних заходів Комітету та МЗС України з питань законодавчої діяльності у сфері зовнішніх зносин, активізації міжпарламентських зв‘язків як принципової складової зовнішньої політики держави.

Червень, МЗС України

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Про стан виконання Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС в екологічно безпечну систему”.

Березень, м. Славутич

Про забруднення оточуючого середовища відходами виробництва Молдавської ДРЕС та стан фінансування робіт по спорудженню захисних систем, протидіючих підтопленню с. Яски Біляєвського району Одеської області (розгляд і шляхи вирішення проблеми між Україною і Республікою Молдова).

Травень, м. Одеса

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

Про досвід роботи правоохоронних органів Київської області.

Квітень, вул. Володимирська, 15

Комiтет з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю

i корупцiєю

Про стан дотримання законності, конституційних прав громадян у Одеській і Львівській областях та Автономній Республіці Крим.

Лютий, Одеська область

Квітень, Львівська область

Травень, Автономна Республіка Крим

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Про виконання вимог законодавства України щодо дотримання режиму державного кордону на ділянці українсько-румунського кордону в Одеській області.

Ознайомлення з ходом здійснення заходів щодо реформування Збройних Сил України у Південному оперативному командуванні (Постанова Верховної Ради України від 28.11.2002 р. №277).

8-9 квітня, Одеська область

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики

та організації роботи Верховної Ради України

Про стан підготовки санаторно-курортних закладів Верховної Ради України для забезпечення відпочинку народних депутатів України під час літніх відпусток 2003 року.

Травень, Автономна Республіка Крим

Про стан виконання вимог Закону України “Про статус народного депутата України” стосовно створення належних житлових умов народним депутатам України.

Червень, вул. Срібнокільська, 24

Комітет з питань свободи слова та інформації

Про проблеми розвитку державних, комунальних та приватних засобiв масової iнформацiї (районний, мiський, обласний рiвнi).

Березень, Одеська область

Про стан виконання Постанови Верховної Ради України про підсумки парламентських слухань “Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні”.

Лютий-липень, Автономна Республіка Крим,

Чернівецька, Луганська, Чернігівська, Дніпропетровська,

Рівненська, Харківська, Полтавська області

Комітет з питань прав людини, національних меншин

і міжнаціональних відносин

Про стан облаштування в Автономній Республіці Крим осіб з числа депортованих народів та національних меншин, які повертаються на батьківщину.

Травень, м. Сімферополь

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Про хiд виконання Державної комплексної програми соцiально-медичного забезпечення ветеранiв вiйни в Житомирськiй областi.

Квітень, Житомирська область

Про хід виконання чинного законодавства у сфері соціального захисту людей з особливими потребами в Харківській області.

Червень, Харківська область

Комітет з питань Європейської інтеграції

Про стан транскордонного та регіонального співробітництва.

Березень, Волинська область

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

Про приватизацію майна Міністерства оборони України (спільно з Комітетом з питань національної безпеки і оборони).

Квітень, Міноборони України

Про приватизацію виноробних підприємств “Укрвино”.

Травень

РОЗДІЛ III. Питання, які пропонується розглянути на Днях Уряду та Парламентських слуханнях

Дні Уряду:

Комiтет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Про стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів.

11 лютого

Комітет з питань науки i освіти

Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні.

11 березня

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури,

спорту і туризму

Про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації оздоровлення дітей влітку 2003 року.

11 березня

Комітет з питань свободи слова та інформації

Проблеми розвитку iнформацiйних вiдносин, впровадження сучасних iнформацiйних технологiй, розвитку вiтчизняної полiграфiчної, радiотехнiчної та електронної промисловостi.

Квітень

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

Про Державний борг та боргову політику Уряду України.

Травень

Комітет з питань Європейської інтеграції

Про хід виконання заходів щодо вступу України до СОТ.

Червень

Парламентські слухання:

Комітет з питань прав людини, національних меншин

і міжнаціональних відносин

Щодо вшанування пам‘яті жертв голодомору 1932-1933 років.

12 лютого

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Підтоплення земель в Україні: проблема та шляхи подолання.

19 лютого

17-а річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання.

Квітень

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

Наслідки і перспективи приватизації в Україні.

26 лютого

Комітет з питань економічної політики, управління народним

господарством, власності та інвестицій

Про стан підготовки до вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) ( спільно з Комітетом з питань промислової політики і підприємництва).

Березень

Комітет з питань охорони здоров‘я, материнства та дитинства

Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання.

Травень

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Про реформування та розвиток правоохоронних органів і спецслужб України в контексті євроатлантичної інтеграції (спільно з комітетами Верховної Ради України у закордонних справах і з питань Європейської інтеграції).

Травень-червень

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури,

спорту i туризму

Про стан та перспективу законодавчого забезпечення державної політики щодо розвитку спорту вищих досягнень та підготовки національних збірних команд до літніх ХХVІІІ Олімпійських та ХІІ Параолімпійських ігор в 2004 році.

Червень

Комітет з питань бюджету

Про Основні напрями бюджетної політики на 2004 рік.

Червень

РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції, симпозіуми,

семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети, або в яких братимуть участь народні депутати України

Комітет з питань правової політики

"Круглий стіл": "Законодавче забезпечення фінансування політичних партій”.

Квітень

Семінар: "Проблеми вдосконалення виборчого законодавства в Україні та процедур відносин виконавчої влади з громадянами” (модуль 6 канадсько-українського законодавчого і міжурядового проекту).

Травень

Семінар: “Правова відповідальність за порушення виборчого законодавства” (проект “Вибори та політичні процеси”).

Травень

Семінар: “Судовий розгляд виборчого спору” (проект “Вибори та політичні процеси”).

Червень

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

Семінар: “Забезпечення рівності учасників виборчого процесу”.

Лютий

“Круглий стіл”: “Політична реформа в Україні та її законодавче забезпечення”.

Лютий

“Круглий стіл”: “Законодавче забезпечення адміністративно-територіальної реформи”.

Лютий

Семінар: “Фінансування виборчих кампаній” (проект “Вибори та політичні процеси”).

Квітень

Семінар: “Проблеми вдосконалення виборчого законодавства в Україні та процедур відносин виконавчої влади з громадянами” (модуль 6 канадсько-українського законодавчого і міжурядового проекту).

Травень

Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

Семінар: "Шляхи врахування досвіду Канади при вдосконаленні законодавства України в сфері охорони здоров‘я" (в рамках модулю 5 канадсько-українського законодавчого і міжурядового проекту).

Травень

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту i туризму

Підведення підсумків V Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

Лютий

Участь у Міжнародному туристичному ярмарку: “Крим, курорти, туризм”.

Лютий, м. Ялта

Участь у Всеукраїнській акції: “Мистецтво проти СНІДу та наркоманії”.

Березень

Участь у Міжнародній туристичній виставці “Подорожі та туризм”.

Березень, м. Москва

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції: “Актуальні проблеми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

Квітень

Участь у заходах, присвячених відзначенню Дня молоді в Україні.

Червень

Участь в урочистому відкритті ІІ Всеукраїнських літніх спортивних ігор.

Червень

Комітет з питань науки i освіти

“Круглий стіл”: “Виховання духовних цінностей та активної громадянської позиції особистості”.

Лютий

Участь у Всеукраїнському семінарі: “Проблеми формування змісту ступеневої професійної освіти фахівців торговельного профілю” (м. Київ, ВПУ №2).

Лютий, Вище професійне училище №2

Вивчення досвіду законотворчої роботи з питань науки і освіти.

Лютий, Республіка Білорусь

Засідання робочих груп Консультативної ради при Верховній Раді України з питань інформації: “Про хід виконання Національної програми інформатизації за 2002 рік та завдання на 2003-2005 рр.”.

Лютий-липень

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції: “Теоретичні та методичні заходи розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті європейської інтеграції”.

Квітень, коледж ім. А.С.Макаренка

Участь у семінарі: “Проблеми розроблення стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів”.

Квітень

“Круглий стіл”: “Мозкові центри” та громадські організації у правовому полі: Німеччина - Східна Європа - Україна”.

Травень

Участь у науково-практичній конференції: “Теоретико-методологічні засади виховання духовних цінностей та активної громадянської позиції дітей та молоді”.

Травень

Семінар-нарада голів комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад про виконання ст.53 Конституції України в частині забезпечення доступності та безоплатності повної загальної середньої освіти.

Червень, Кіровоградська область

Вивчення досвіду законотворчої роботи з питань науки і освіти.

Червень, Російська Федерація

Участь у Всеукраїнській конференції: “Пріоритетні напрями розвитку загальноосвітніх навчальних закладів”.

Червень

Комітет з питань культури i духовності

Участь у заходах Міжнародного Дня рідної мови (у рамках культурно-мистецького проекту “Україна - відкритий світ”).

Лютий

Участь у конференції дистриб‘юторів, керівників і власників нових та реконструйованих кінотеатрів, інших кіновидовищних закладів з питань репертуарної політики та просування кращих товарів кіномистецтва.

Лютий

Участь у конференції: "Проблеми діяльності мусульманських релігійних організацій”.

Березень

Участь у конференції: “Свобода релігій і національна ідентичність: світовий досвід та українські проблеми”.

Квітень

Участь у науково-практичній конференції: "Бібліотеки в інформаційному просторі України: нові технології, нові можливості”.

Травень

Участь у нараді-семінарі з питань діяльності вищих навчальних закладів культури і мистецтв у 2003 році.

Травень

Участь у конференції: "Свобода совісті: православні, католицька, протестантська, мусульманська інтерпретації”.

Травень

Участь у конференції: "Християнство і нехристиянські релігії: актуальні проблеми взаємодії”.

Травень

Семінар-нарада з керівниками державних госпрозрахункових організацій та установ з питань підтримки виробництва продукції для закладів культури і мистецтв.

Травень

Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

“Круглий стіл”: “Проблемні питання провадження процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Лютий

“Круглий стіл”: “Законодавчі аспекти питання реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні”.

Лютий

"Круглий стіл": "Концептуальні питання законодавчого забезпечення управління об'єктами права комунальної власності".

Березень

"Круглий стіл": "Про законодавче забезпечення управління об’єктами державної власності”.

Березень

Круглий стіл”: “Проблемні питання законодавчого забезпечення та функціонування спеціальних економічних зон та територій приоритетного розвитку”.

Квітень

“Круглий стіл”: “Про удосконалення законодавства з питань лізингу”.

Травень

Комітет з питань промислової політики i підприємництва

"Круглий стіл": "Розвиток підприємництва та недержавне пенсійне забезпечення” (спільно з Комітетом з питань фінансів і банківської діяльності).

Лютий

"Круглий стіл": "Малий бізнес та соціальне страхування”.

Березень

“Круглий стіл”: “Підсумки проведення виїзних засідань щодо розгляду окремих положень проекту Закону України про Національну програму розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу України до 2010 року”.

Квітень

“Круглий стіл”: “Обговорення стратегії розвитку підприємництва в Україні”.

Квітень

“Круглий стіл”: “Обговорення стану виконання Національної програми малого підприємництва за 2000-2002 р.р. та визначення основних напрямів її реалізації на 2004 р.”.

Травень

Семінар-нарада: “Проблеми розвитку підприємництва у регіонах та шляхи її вирішення” (за участю голів постійних комісій з питань підприємництва обласних та міських рад).

Травень

Участь у 4-й Міжнародній науково-практичній конференції: “Сучасні інформаційні та електронні технології”.

Травень, м. Одеса

Участь у роботі 22-ої Міжнародної щорічної науково-практичної конференції: “Композиційні матеріали в промисловості”.

Червень, м. Ялта

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки

“Круглий стіл”: “Про страхування в електроенергетичній галузі”.

Лютий-березень

“Круглий стіл”: “Шляхи погашення, реструктуризації заборгованості у ПЕК”.

Лютий-березень

Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку

Участь у ІV міжнародному конгресі ЕТЕВК-2003 (екологія, технології, економіка водопровідно-каналізаційного господарства).

Травень

Участь у науково-практичній конференції: “Стан реалізації програми реконструкції житлових будинків перших масових серій та заходи щодо прискорення вирішення проблеми”.

Червень

Комітет з питань аграрної політики

Участь у Всеукраїнському конгресі вчених економістів-аграрників.

28-29 січня, м.Київ, Інститут аграрної економіки

Участь у Всеукраїнській нараді з питань стратегічного розвитку аграрного сектора України.

Лютий

Участь у науково-практичній конференції: “Правовий захист власників земельних часток (паїв)” та Другій конференції Всеукраїнського громадського комітету підтримки аграрної реформи.

Лютий, Мінагрополітики України

Участь у Міжнародній виставці-ярмарці “Агро-2003”.

Червень, с. Чубинське Київської області

Комітет у закордонних справах

Конференція: “Відносини Україна-НАТО після Празького самміту: стан і перспективи”.

Лютий

Щорічні зимова та літня сесії ПА ОБСЕ.

19-22 лютого, м. Відень

5-9 липня, м. Роттердам

Засідання Виконавчого комітету Міжпарламентського Союзу.

19-21 лютого, м. Женева

Засідання Ради МПА і двадцять перше пленарне засідання Міжпарламентської Асамблеї.

Березень, м. Санкт-Петербург

Друга та третя частина сесії 2003 року Парламентської асамблеї Ради Європи.

31 березня - 4 квітня, м. Страсбург

23-27 червня, м. Страсбург

108-а Асамблея МПС та пов‘язані з нею заходи.

5-12 квітня, м. Мантьяго-де-Чилі

Розширене бюро ПА ОБСЕ.

24-25 квітня, м. Копенгаген

Засідання Бюро Комітету з парламентського співробітницвтва “Україна-ЕС”.

Квітень, м. Брюссель

Конференція ПА ОБСЕ з питань субрегіонального співробітництва у сфері малого та середнього бізнесу.

14-16 травня, м. Берн

Засідання-семінар Європейської Міжпарламентської Асамблеї Православ‘я та Конференція (Загальні збори ЄМАП).

8-10 травня, Греція

Червень, м. Вільнюс

“Круглий стіл”: “Мозкові центри” та громадські організації у правовому полі: Німеччина-Східна Європа -Україна”.

Травень

7-й Петербургський міжнародний економічний форум.

18-22 червня, м. Санкт-Петербург

Засідання парламентаріїв країн-членів МПС з нагоди 5-ої Міжнародної конференції нових та відновлених демократій.

18-20 червня, м. Улан-Батор

Засідання комітету ПА РЄ з питань міграції, біженців та демографії.

Червень

Трансазійська конференція ПА ОБСЕ.

Червень

Участь у заходах, присвячених 300-річчю заснування Санкт-Петербурга.

За окремим планом

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Участь у семінарі: “Про основні засади сталого розвитку та хід підготовки Стратегії сталого розвитку України”.

Березень

Участь у семінарі: “Радіологічні проблеми зони відчуження та шляхи їх вирішення”.

Березень, м. Чорнобиль

Участь у семінарі: “Стан фактичного харчування населення контрольованих екологічно небезпечних регіонів України”.

Березень

Обмін досвідом з питань процесу ратифікації та впровадження основних положень Орхуської конвенції в Україні з депутатами Комітету Олій Межлису (Парламенту) з питань навколишнього середовища і охорони природи Республіки Узбекистан.

Березень-квітень

Семінар: “Забезпечення екологічної та радіаційної безпеки на підприємствах Східно-гірничо збагачувального комбінату та Дніпродзержинської промислової площадки” (спільно з профспілкою працівників атомної енергетики та промисловості України).

Квітень, м. Жовті Води

Семінар: “Організаційне, нормативне та фінансове забезпечення виконання Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів (спільно з Мінекоресурсів України).

Квітень-травень

Проведення міжнародних парламентських консультацій та підготовка заяви “Європарламентарі - для довкілля” в рамках 5-ої Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища “Довкілля для Європи”.

Травень

Участь у семінарі: “Про розгляд комплексної програми робіт з науково-методичного забезпечення регіональних геологічних досліджень в Україні”.

Травень

Участь у психолого-педагогічній нараді: “Комплексна психологічна реабілітація та соціальна адаптація дітей та дітей-інвалідів в умовах дитячого та підліткового санаторію”.

Травень, м. Євпаторія

Участь у семінарі: “Про стан робіт з оцінки прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів”.

Червень

Участь в семінарі: “Взаємодія спеціально уповноважених органів виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та шляхи її поліпшення”.

Червень

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції: “Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи”.

Червень

Участь в організації та проведенні 7-го міжнародного форуму з питань пестицидів та заборонених до використання хімічних речовин (спільно з Національним аграрним університетом).

Червень

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Органiзацiя i проведення Всеукраїнської науково-практичної конференцiї: “Правове забезпечення боротьби зі злочинністю в сферах високих технологій (інтелектуальної власності)”.

Березень, м. Харкiв,

Національний університет МВС України

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

Організація і проведення конференції: “Актуальні питання реформування системи органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю та законодавчого забезпечення цього процесу” (за участю представників Генеральної прокуратури, МВС, СБУ та ДПА України).

Березень

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Участь у семінарах Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова міру надходження).

Лютий-липень

Конференція: “Відносини Україна - НАТО після Празького самміту: стан і перспективи”.

Лютий

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

"Круглий стіл": “Про проект Закону про регламент Верховної Ради України” (нова редакцiя).

Березень

Науково-практична конференція: “Проблеми діяльності парламентських комітетів”.

Червень

“Круглий стіл”: “Організація роботи Верховної Ради України: досвід і проблеми”.

Липень

Комітет з питань свободи слова та інформації

"Круглий стіл": “Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” (щодо внормування ст.9 п.2).

Лютий-березень

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

Участь у З’їзді євреїв України.

Березень

Участь у Міжнародній конференції з питань імплементації Рамкової конвенції про захист національних меншин.

Березень

“Круглий стіл”: “Підходи до формування державної міграційної політики України в сучасних геополітичних умовах”.

Квітень

Участь у Всеукраїнському міжнаціональному форумі.

Квітень

Участь у науково-практичному семінарі з проблем історії та культури кримських караїмів та кримчаків.

Травень, м. Сімферополь

Спеціальне засідання Верховної Ради України за участю Президента України та членів Кабінету Міністрів України з метою вшанування пам‘яті жертв голодомору 1932-1933 років.

Травень

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Участь у науково-практичній конференції: “Рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів”.

Лютий-березень, м. Миколаїв

Проведення за участю Комітету семінарів з питань реформування системи пенсійного забезпечення.

Лютий-липень

Участь у заходах, присвячених Дню Перемоги, Дню захисників Вітчизни та пам‘ятним датам Великої Вітчизняної війни.

Лютий-липень

Участь у Всеукраїнській конференції: “Безбар‘єрна архітектура та права неповносправної людини в контексті прав людини”.

Травень

“Круглий стіл” за участю голів громадських організацій інвалідів - членів “Національної асамблеї інвалідів” з нагоди проведення в Україні “Європейського року інвалідів - 2003”.

Травень

Участь в засіданнях:

- колегії Державного комітету України у справах ветеранів - щодо стану стратегічного виховання молоді.

Березень

- правління Пенсійного фонду України - щодо стану забезпечення своєчасного фінансування виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.

Квітень

- колегії Міністерства праці та соціальної політики України - про хід проведення експерименту з заміни системи пільг на послуги транспорту адресною грошовою допомогою населенню в Автономній Республіці Крим та Рiвненськiй області.

Червень

Комітет з питань Європейської інтеграції

Спільна моніторингова група Верховної Ради України та ПА НАТО.

26-28 лютого, м. Брюссель

Робочий візит членів Комітету до Секретаріату СОТ.

Лютий

Засідання Комітету ПА НАТО з безпеки і оборони.

24-29 березня, Латвія - Естонія

Семінар "Роуза-Рота”.

19-23 березня, м. Белград

4-9 червня, Велика Британія

Спільне засідання трьох комітетів ПА НАТО.

10-13 квітня, м. Санкт-Петербург

Засідання Ради з питань співробітництва Україна - ЄС.

Квітень, м. Брюссель

Міжнародна конференція: “Україна та Європа: Євроінтеграційні процеси”.

Квітень, м. Брюссель

Міжнародна конференція комітетів Європейського співробітництва парламентарів країн-членів ЄС (засідання з представниками Комітетів Греції та Італії).

5-7 травня, м. Афіни

“Круглий стіл”: “Адаптація законодавства: досвід країн-кандидатів”.

Травень

Засідання Комітету ПА НАТО з цивільного виміру безпеки.

Травень, Швейцарія - Франція

Участь у сесії ПА НАТО.

23-29 травня, м. Прага

Перша частина 49-ої сесії Асамблеї Західно-Європейського Союзу.

1-5 червня, м. Париж

Засідання політичного Комітету ПА НАТО.

Червень

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

"Круглий стіл": "Приватизація житла та об‘єктів соціально-культурного призначення”.

Червень

Головне організаційне управління