Г Р А Ф І К

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

14 - 18 квітня 2003 року

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________

(вул.Садова, 3, кімн. 412, о 15.00)

16 квітня

Про пропозиції Президента України до Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо приведення положень чинного законодавства у відповідність до Закону України “Про судоустрій України”) (р.№2255).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру” (нова редакція) (р.№2585, н.д. М.Потебенько, Ю.Кармазін).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Сімейного кодексу України (р.№2420, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про політичну опозицію (р.№2007, н.д. С.Гуренко, Г.Крючков).

Про проект Закону про внесення доповнень до Закону України “Про виконавче провадження” (щодо доповнення Переліку видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами) (р.№2507, н.д. Ю.Тимошенко та ін.).

Про проект Закону про внесення змін до статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України (р.№1329, н.д. В.Онопенко).

Про проект Закону про внесення доповнень до статей 62, 96 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (щодо перевірки відповідними слідчими комісіями) (р.№2570, н.д. В.Король).

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ

_____________________________________________________

(вул.Банкова,6-8, кімн.507, о 14.30)

16 квітня

Про проект Трудового кодексу України (р.№1038, н.д.В.Коновалюк).

Про проект Закону про встановлення етапів підвищення розміру мінімальної заробітної плати до розміру прожиткового мінімуму в розрахунку на працездатну особу (р.№3257, н.д.О.Стоян).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (р.№3053, н.д.С.Гавриш).

Про проект Закону про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №135 про захист прав представників працівників на підприємстві і можливості, що їм надаються (р.№0085, Кабінет Міністрів).

Про виконання вимог Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” (щодо внесення до Верховної Ради України в строк до 17 березня 2003 року Кабінетом Міністрів України пропозицій про приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом).

Про проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (щодо звіту про бюджет Фонду державного страхування від нещасних випадків) (р.№3036, н.д.В.Пинзеник).

Про проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (р.№3037, н.д.В.Пинзеник).

Про проект Закону про Національну програму забезпечення молоді житлом на 2003-2012 роки (р.№3098, н.д.В.Хомутинник та ін.).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,

МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА

_____________________________________________

(пл.Лесі Українки, 1, кімн. 512, о 15.00)

16 квітня

Про використання бюджетних коштів на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення для потреб системи охорони здоров’я України у І кварталі 2003 року (інформація МОЗ України).

Про пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”.

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо ставок ввізного мита) (р.№3284, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” (друге читання) (р.№2656).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” (щодо розповсюдження права соціального страхування на студентську молодь) (р.№3227, н.д.В.Хара).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” (щодо фінансування програм) (р.№3253, н.д.В.Бойко та ін.).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ,

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ І ТУРИЗМУ

_____________________________________________________

(вул.Банкова, 6-8, другий поверх, кінолекційний зал, о 14.00)

16 квітня

“Круглий стіл" за участю народних депутатів України, представників міністерств і відомств, добровільних спортивних товариств України, фахівців в галузі спорту

Про правові засади діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл: сучасний стан та перспективи.

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

_____________________________________________

(вул.Банкова,6-8, кімн.525, о 15.00)

16 квітня

Про проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (з питань професійно-технічної освіти) (р.№3216, н.д.С.Ніколаєнко та ін.).

Про проект Закону про затвердження Державної програми науково-технологічного розвитку на період до 2006 року (р.№2652, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності (р.№1238, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про електронну торгівлю (р.№3114, н.д.Л.Клімов та ін.).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” (щодо розповсюдження права соціального страхування на студентську молодь) (р.№3227, н.д.В.Хара).

Про проект Постанови про парламентські слухання “Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей та шляхи її подолання” (р.№3225, н.д.Л.Черновецький).

Про проект Закону про ратифікацію Договору про основи взаємовідносин і принципи співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Іран (р.№0093, Президент України).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І ДУХОВНОСТІ

___________________________________________

(пл. Лесі Українки, 1, кімн. 501, о 15.00)

16 квітня

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 2002 року №140-ІV “Про інформацію Кабінету Міністрів України про здійснення державної політики щодо виконання законів України “Про природно-заповідний фонд України” і “Про охорону культурної спадщини” та про дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства стосовно Національного заповідника “Хортиця” й інших історико-культурних заповідників і об’єктів природно-заповідного фонду”.

Про проект Постанови про відзначення 150-річчя з дня народження видатного оперного співака О.П.Мішуги (р.№3152, н.д.Т.Чорновіл).

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ, ВЛАСНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

____________________________________________________________

(вул. Садова, 3, кімн. 412, о 14.15)

15 квітня

Про проект Закону про право власності на окремі види майна (повторне друге читання) (р.№1143).

Про проект Закону про стимулювання розвитку депресивних територій (р.№2521, н.д.О.Волков, О.Біловол).

Про проект Закону про засади стимулювання розвитку регіонів (р.№3025, н.д.С.Бичков).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань приватизації державного майна (р.№2355, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств за порушення вимог приватизації) (р.№2441, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про Державну програму приватизації (р.№3172, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про повернення приватизованого майна у державну та комунальну власність (р.№3165, Кабінет Міністрів).

Про проект постанови щодо поновлення роботи спільної парламентсько-урядової комісії з комплексного дослідження і узагальнення досвіду функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

________________________________________

(вул. Банкова, 6-8, кімн. 637, о 14.30)

15 квітня

Про процедуру заслуховування звітів головних розпорядників коштів Державного бюджету України щодо використання бюджетних коштів.

Про виконання статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” та організаційно-правові засади проведення операцій з державним боргом з метою економії бюджетних коштів та напрямків використання їх результатів.

Про погодження порядку проведення відкритих аукціонів з продажу права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, підготовленого на виконання статті 17 Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”.

Про затвердження складу робочої групи по підготовці змін до Бюджетного кодексу України та графіку її роботи.

Про проекти законів, розгляд яких передбачено статтею 27 Бюджетного кодексу України (р.№2091, Кабінет Міністрів; р.№3169, н.д. Д.Жванія; р.№3199, н.д. Г.Удовенко; р.№3253, н.д. В.Бойко та ін.; р.№2600, Кабінет Міністрів; р.№2296, Кабінет Міністрів; р.№2613, Кабінет Міністрів; р.№2596, н.д. В.Авраменко).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

________________________________________________________

(вул.Липська, 3, конференц-зал, о 14.00)

15 квітня

Про проект Закону про внесення змін до Митного тарифу України (щодо ставок ввізного мита) (друге читання) (р.№1027).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (друге читання) (р.№2289).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування (друге читання) (р.№2193).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (щодо методів визначення податкових зобов’язань) (р.№1127-1, н.д. В.Горбачов).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання у чинному законодавстві питань, пов’язаних із заставою майна) (р.№3085, н.д. П.Порошенко, Л.Черновецький).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки (р.№3021, н.д. К.Ващук, В.Цушко); проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок” (щодо терміну чинності) (р.№3060, н.д. І.Бокий та ін.); проект Закону про внесення змін до Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок” (щодо рівних умов для платників податку) (р.№2207, н.д. О.Шевченко).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

____________________________________________

(вул.Садова,3, кімн. 321, о 15.00)

16 квітня

Затвердження рішення виїзного засідання Комітету в м. Кривий Ріг по розгляду питання щодо приватизації підприємств ДАК “Укррудпром”.

Про хід підготовки до другого читання проекту Закону про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (р.№2048).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань скасування державної реєстрації (р.№3265, н.д.В.Олуйко та ін.).

Про хід підготовки до повторного першого читання проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (р.№1064).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо пільгового оподаткування торгових карткових операцій) (р.№3121, н.д.В.Цушко та ін.).

Про проект Закону про електронну торгівлю (р.№3114, н.д.Л.Клімов та ін.).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ, ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ

_______________________________________________________

(вул.Липська,3, конференц-зал, о 15.00)

16 квітня

Про проект Закону про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії та використання скидного енергопотенціалу (р.№2583, н.д.П.Сабашук).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” (р.№2204, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” (щодо фінансування програм) (р.№3253, н.д.В.Бойко та ін.).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗВ`ЯЗКУ ___________________________________________________

16 квітня

(вул.Банкова, 6-8, кімн. 430, о 14.30)

Про проект Закону про морські порти України (повторне перше читання).

(виїзне засідання Комітету спільно з Колегією Держкомзв’язку України, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, о 15.30)

Про проекти законів про телекомунікації (підготовлений Комітетом до повторного першого читання та р.№2059-2, н.д.Ю.Кармазін, О.Єдін).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

________________________________________

(вул. Шовковична, 2, зал засідань, о 15.00)

16 квітня

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років” (р.№3044, н.д.О.Парубок).

Про проект Закону про особисте селянське господарство (друге читання) (р.№1366).

Про проект Закону про молоко та молочні продукти (р.№3076-1, н.д.В.Веретенников).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” (щодо мінімальної ціни та штрафних санкцій) (р.№3219, н.д.Я.Джоджик).

Про проект Закону про внесення зміни до Закону України “Про страхування” (щодо обов’язкового страхування заставного зерна) (р.№3269, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про охорону водних живих ресурсів та ведення рибного господарства (р.№3124, н.д.М.Шведенко, В.Самоплавський).

КОМІТЕТ У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ

_____________________________________

14 квітня

(Михайлівська площа, 1, МЗС України, о 14.30)

Спільне засідання Комітету та Колегії Міністерства

закордонних справ України

Про стан підготовки та розгляду законопроектів з питань зовнішньополітичної діяльності країни та шляхи їх удосконалення.

16 квітня

(вул.Банкова,6-8, кімн.308, о 16.00)

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (щодо встановлення терміну дії спеціальних санкцій) (р.№3300, н.д.І.Васюник).

Про проект Закону про театри і театральну справу (р.№3189, н.д.В.Заклунна-Мироненко).

Про проект Закону про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) (р.№0095, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про заохочення і взаємний захист інвестицій (р.№0096, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків (р.№0086, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про ратифікацію Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (р.№0097, Президент України).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

____________________________________________________

(вул.Шовковична,4, кімн.207, о 14.30)

16 квітня

Про проект Постанови про рекомендації парламентських слухань: "17 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання”.

Про проект Кодексу України про відходи (р.№2042, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами (р.№2659, Кабінет Міністрів).

Про виконання загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами.

Про проекти законів про екологічне страхування (р.№1046, Кабінет Міністрів; р.№1046-1, н.д. Г.Руденко).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про плату за землю” (щодо звільнення від земельного податку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства) (р.№3073, н.д. В.Пєхота, та ін.).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ____________________________________________________

(вул. Банкова,5-7, кімн.418, о 15.00)

16 квітня

Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (р.№3088, н.д.Т.Чорновіл).

Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (р.№3005, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (р.№3223, Нацбанк).

Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (друге читання) (р.№2350).

Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за насильство в сім’ї (друге читання) (р.№2201-1).

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З

ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ І КОРУПЦІЄЮ

____________________________________________________

(вул.Банкова, 6-8, кімн. 209, о 15.00)

16 квітня

Про призначення Шаповалова Ю.В. начальником відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Хмельницькій області.

Про пропозиції Президента України до Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (р.№0927).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (щодо розкриття інформації за зовнішньоекономічні операції клієнтів) (р.№3231, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо членства в масонській організації) (р.№3088, н.д.Т.Чорновіл).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

І ОБОРОНИ

________________________________________________

(вул.Банкова,6-8, кімн.510, о 15.00)

16 квітня

Про проект Закону про внесення змін до Концепції (основ державної політики) національної безпеки (нова редакція) (р.№2062, Президент України).

Про проект Закону про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави (р.№2115, н.д.Г.Крючков).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” (щодо членів сім’ї пільговика) (р.№3311, н.д.О.Турчинов).

Про проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо забезпечення парламентського контролю за перебуванням та використанням 19-го окремого батальйону радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України в державі Кувейт (р.№3267, н.д.І.Шаров).

Про проект Закону про внесення доповнень до статті 17 Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” (щодо відстрочки від призову) (р.№1261-2, н.д.І.Гайдош).

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ

ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

_______________________________________________________

(вул.Банкова,6-8, кімн.409, о 15.00)

16 квітня

Про підсумки розгляду у Комітеті звернень і заяв громадян і народних депутатів України за І квартал 2003 року.

Про проект Постанови про звіти та упорядкування діяльності тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України.

Про проект Закону про Регламент Верховної Ради України (р.№1039-2, н.д.С.Сас).

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СВОБОДИ СЛОВА ТА ІНФОРМАЦІЇ

____________________________________________________

(пл.Лесі Українки, 1, кімн. 305, о 15.00)

 

16 квітня

Про проект Закону про Концепцію розвитку телерадіоінформаційного простору України (р.№2009, н.д.Є.Жовтяк).

Про проект Закону про створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України (р.№1187, н.д.Є.Жовтяк, Б.Беспалий).

Про проект Закону про систему Громадського телебачення і радіомовлення України (р.№3220, н.д.Л.Лук’яненко).

Про проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо обмеження показу окремих видів телепродукції) (р.№3232, н.д.С.Гавриш).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, НАЦІОНАЛЬНИХ

МЕНШИН І МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН

___________________________________________________

(вул.Банкова, 5-7, кімн.512-а, о 16.00)

 

16 квітня

Про проект Закону про порядок надання притулку в Україні іноземцям та особам без громадянства (друге читання) (р.№0992).

 

КОМІТЕТ У СПРАВАХ ПЕНСІОНЕРІВ, ВЕТЕРАНІВ

ТА ІНВАЛІДІВ

_______________________________________________

(вул. Банкова, 6-8, кімн. 300, о 15.00)

 

16 квітня

Про інформацію Державного комітету України у справах ветеранів про хід виконання положень Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” та Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 2002 року про створення Меморіального комплексу “Ратне поле”.

Про проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (щодо надання грошової компенсації за санаторне лікування) (р.№3147, н.д.Л.Григорович, П.Ющенко).

Про проект Закону про внесення змін до статті 88 Закону України “Про пенсійне забезпечення” (щодо виплати пенсій особам, які проживають у будинках-інтернатах) (р.№3229, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства” (щодо матеріального забезпечення) (р.№3221, н.д.В.Сушкевич, М.Нощенко).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (щодо податку спрямованого на будівництво та придбання житла для інвалідів війни) (р.№2400-2, н.д.А.Франчук).

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

_______________________________________________

(вул.Банкова, 5-7, кімн.111, о 15.00)

14 квітня

Про проект Закону про порядок звернення (відчуження) приватного майна (р.№1094, н.д.В.Матвєєв).

Про проект Закону про ратифікацію Угоди про привілеї та імунітети Комісії із захисту Чорного моря від забруднення (р.№0087, Кабінет Міністрів).

Про проект Постанови про внесення змін до статті 3.3.1 Регламенту Верховної Ради України (щодо тривалості виступу при обговоренні) (р.№3029-1, н.д.І.Заєць та ін.)

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (щодо ліцензування експортно-імпортних операцій) (р.№2417, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст (р.№1044, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про державну землевпорядну експертизу (р.№2210, н.д.І.Томич та ін.).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо механізму компенсації громадянам їх доходів) (р.№2119, н.д.О.Стоян).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” (щодо спеціального торгового патенту) (р.№2416, Кабінет Міністрів).

Про проект Закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (р.№2054, н.д.М.Добкін та ін.).

Про проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (щодо обов’язкового проведення незалежної оцінки майна) (р.№1113, Нацбанк).

Про проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (щодо оцінки предмета застави) (р.№1113-1, Кабінет Міністрів).

 

СПЕЦІАЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ

З ПИТАНЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ

____________________________________________

(вул. Банкова, 5-7, кімн. 214, о 14.00)

16 квітня

Про проект Постанови про рекомендації парламентських слухань “Наслідки і перспективи приватизації в Україні” (доопрацьований).

Про хід проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ “Нікопольський завод феросплавів”.

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (р.№2405-6, н.д.В.Майко).

Головне організаційне управління