П Л А Н

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

Верховної Ради України за період п'ятої сесії

(лютий - липень 2004 року)

 

РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

Про пропозиції щодо більш повного забезпечення органів місцевого самоврядування ресурсами для виконання власних та делегованих повноважень.

Березень

Про пропозиції щодо Концепції ефективного місцевого самоврядування в Україні.

Квітень

Про реалізацію норм Закону України “Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області”.

Квітень

Про практику застосування норм Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Травень

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 5 червня 2003 року “Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування”.

Червень

 

Комiтет з питань соцiальної полiтики та працi

Про виконання рішення Комітету від 5 лютого 2003 року "Про виконання Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" та ефективності діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

Лютий

Про хід реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 року №1375/2000.

Березень

Про виконання Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Квітень

Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (стосовно запровадження мінімальної зарплати та введення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень).

Травень

Про виконання рішення Комітету від 21 травня 2003 року "Про практику застосування Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Травень

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 28 листопада 2002 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ у вітчизняній системі охорони здоров'я України".

Квітень

Про стан виконання вимог статті 11 Закону України “Про державні соціальні стандарти та соціальні гарантії” щодо розробки та запровадження соціальних нормативів у сфері охорони здоров’я.

Червень

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту i туризму

Про дотримання вимог законодавства щодо надання спортивним організаціям фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості статусу національних спортивних федерацій.

Березень

Про виконання Постанови Верховної Ради України від 18 листопада 2003 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан дотримання вимог законодавства та його вдосконалення щодо забезпечення розвитку спорту вищих досягнень і підготовки національних збірних команд до літніх ХХVІІІ Олімпійських та ХІІ Параолімпійських ігор у 2004 році".

Квітень

Про стан реалізації заходів з розвитку іноземного та внутрішнього туризму (в частині дотримання вимог законодавства).

Червень

Комітет з питань науки i освіти

Про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” в частині фінансування освіти і науки.

Лютий

Про стан розроблення нормативно-правових документів на виконання Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (спільне засідання разом з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України).

Лютий

Про результати перевірки Рахунковою палатою використання коштів Державного бюджету, виділених у 2002 році та за 9 місяців 2003 року на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію Національної програми інформатизації (спільне засідання разом з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України).

Лютий

Про виконання Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" щодо виховання учнів.

Лютий

Про хід виконання рекомендацій парламентських слухань "Юридична освіта в Україні: шляхи підвищення якості підготовки спеціалістів".

Лютий

Про роботу Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України з виконання положень статей 52-53 Закону України "Про професійно-технічну освіту" щодо міжнародного співробітництва, виконання, впровадження міжнародних програм з розвитку та реформуванню професійно-технічної освіти в Україні.

Березень

Про виконання законів України щодо розвитку науки в Україні .

Березень

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 13 липня 1999 року "Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України".

Березень

Про стан та проблеми задоволення освітніх потреб українців діаспори.

Квітень

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 року "Про підсумки парламентських слухань "Про виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні".

Липень

Про завершення 2003-2004 навчального року та основні напрямки роботи органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо забезпечення організованого початку 2004-2005 навчального року.

Липень

Комітет з питань культури i духовності

Про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 22 травня 2003 року “Про рекомендації парламентських слухань “Про функціонування української мови в Україні”.

Лютий

Про розробку нормативно-правових актів для реалізації положень Закону України “Про організацію гастрольної діяльності в Україні”.

Лютий

Про стан виконання Закону України "Про народні художні промисли" та розробку законопроекту про внесення змін до нього.

Квітень

Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань "Духовна криза суспільства і шляхи її подолання".

Травень

Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

 

Про проблеми законодавчого врегулювання питань управління об'єктами права спільної власності територіальних громад.

Березень

Про звіт Антимонопольного комітету України за 2003 рік.

Квітень

Про звіт Фонду державного майна України за 2003 рік.

Травень

 

Комітет з питань бюджету

Про порядок та умови реструктуризації простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії та бюджетними позичками, розроблені відповідно до статті 21 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”.

Лютий

Про порядок надання середньострокових безвідсоткових позичок місцевим органам влади та самоврядування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та їх погашення, розроблений відповідно до статті 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

Лютий

 

 

Про використання бюджетних коштів силовими структурами на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців (осіб рядового та начальницького складу) та про плату за землю, що знаходиться у їх користуванні.

Лютий

Про ефективність використання бюджетних коштів, що виділяються на вугільну галузь.

Лютий

Про порядок погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість шляхом її оформлення облігаціями внутрішньої державної позики відповідно до статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

Лютий

Про ефективність обслуговування Державним казначейством України місцевих бюджетів.

Лютий

Про перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами головних розпорядників відповідно до статті 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”.

Лютий-липень

Про використання коштів державного та місцевих бюджетів за матеріалами перевірок Рахункової палати, ревізій та перевірок Головного контрольно-ревізійного управління України.

Лютий-липень

Про стан виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”.

Лютий-липень

Про використання бюджетних коштів у 2003-2004 роках головними розпорядниками коштів державного бюджету.

Лютий-липень

Про використання коштів Резервного фонду Державного бюджету України.

Лютий-липень

Про забезпечення органів місцевого самоврядування ресурсами для виконання власних та делегованих повноважень.

Березень

Про розподіл коштів Міністерством аграрної політики України за цільовими програмами, які визначені йому Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

Березень

Про використання коштів, спрямованих у 2003 році на державні централізовані капітальні вкладення та субвенції на виконання інвестиційних проектів.

Квітень

Звіт про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”.

Травень

Про проект Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік.

Травень-червень

 

Комітет з питань фінансів i банківської діяльності

Про дотримання Державною митною службою України контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України (інформація Голови Державної митної служби України Каленського М.М.)

Лютий-березень

 

 

 

Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення функціонування діяльності Державної митної служби України.

Лютий-березень

 

Про дотримання Державним казначейством України норм чинного законодавства в частині своєчасного проведення розрахунків із суб'єктами господарювання при поверненні податку на додану вартість та виконання виконавчих документів.

Березень

Про перспективне бачення Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва у зв'язку з прийнятим у першому читанні проектом Закону України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (реєстр. №0964) та пропозицій Державного комітету щодо подальшого удосконалення податкового законодавства.

Березень

Про стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні.

Березень

Про виконання податковою міліцією України норм чинного законодавства в частині адміністрування податків та її заходи і пропозиції щодо ліквідації тіньових схем ухилення від сплати податків (на прикладі м. Києва).

Квітень

Про пропозиції Міністерства фінансів України в частині удосконалення податкового законодавства та їх майбутній вплив на розвиток економіки України.

Квітень

Про практику застосування законів України "Про фінансово-кредитні механізми управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про іпотечне кредитування, операціях з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати".

Квітень

Про заходи Головного Контрольно-ревізійного управління України в частині дотримання підприємствами і організаціями норм бюджетного законодавства.

Травень

Про законодавчі пропозиції Державної податкової адміністрації України та Міністерства фінансів України щодо можливого удосконалення окремих норм Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

Червень

Комітет з питань промислової політики i підприємництва

Про виконання положень законів України "Про підтвердження відповідності”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, “Про стандартизацію”.

Лютий-березень

Про виконання Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (щодо нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів).

Березень

Про виконання заходів Національної програми розвитку малого підприємництва в Україні на 2003 рік та хід підготовки заходів Програми на 2005 рік.

Травень

Комiтет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної полiтики та ядерної безпеки

Про хід виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно-безпечну систему.

Квітень

 

 

 

Комітет з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства i зв’язку

Про стан виконання Закону України “Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг” та стан розбудови міжнародних транспортних коридорів (Львівська, Закарпатська області).

Травень

Про стан виконання пункту 3 прикінцевих положень Закону України "Про телекомунікації".

Липень

Комітет з питань аграрної політики

Про стан дотримання вимог законодавства при здійсненні операцій із ввезення на митну територію України товарів 1-24 групи УКТ ЗЕД у 2003 році.

Лютий

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 18 вересня 2003 року "Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 15 травня 2003 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства при проведенні комплексу весняно-польових робіт та заходи по забезпеченню виконання законодавства при підготовці до збирання врожаю 2003 року та його проведенні" і про баланс продовольчих і фуражних ресурсів на період 2003-2004 років та заходи Кабінету Міністрів України щодо забезпечення продовольчої безпеки".

Травень

Комітет у закордонних справах

Про кадрову політику Міністерства закордонних справ України (питання про процедуру консультацій у Комітеті перед призначенням послів України в іноземних країнах).

Березень

Про виконання Постанови Верховної Ради України від 19 червня 2003 року “Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року”.

Липень

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Про роботу Національної комісії радіаційного захисту населення України.

Березень

Про виконання Програми реабілітації територій, забруднених внаслідок військової діяльності на 2002-2015 роки, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №916.

Березень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

Про виконання Кабiнетом Мiнiстрiв України, мiнiстерствами та іншими центральними органами виконавчої влади Постанови Верховної Ради України вiд 23 березня 2000 року “Про дотримання правоохоронними органами України конституцiйних гарантiй та законностi в забезпеченнi прав i свобод людини” в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Травень-червень

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю i корупцією

Підготовка матеріалів до заслуховування на засіданні Верховної Ради України звіту Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, доповіді Координаційного Комітету по боротьбі з організованою злочинністю, Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України про стан боротьби з організованою злочинністю, а також доповіді Генерального прокурора України про стан прокурорського нагляду у сфері боротьби з організованою злочинністю за 2003 рік.

Лютий

Про інформацію керівників правоохоронних та державних органів Львівської області, Автономної Республіки Крим та м.Києва, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, про виконання рішень виїзних засідань Комітету відповідно від 11 червня та 11 листопада 2003 року.

Лютий, квітень, липень

Про результати перевірки Рахунковою палатою України витрачання коштів, які спрямовуються на боротьбу з організованою злочинністю.

Червень

Про використання спеціальної техніки підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та СБУ і про контроль за виготовленням (ввезенням), придбанням та застосуванням технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку.

Червень

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Про стан реалізації Постанови Верховної Ради України від 5 червня 2003 року "Про рекомендації парламентських слухань "Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки".

Лютий

Про виконання положень законів України "Про контррозвідувальну діяльність" та "Про боротьбу з терроризмом" у частині дотримання співробітниками Служби безпеки України прав і свобод громадян.

Травень

Про виконання положень Закону України "Про Державну прикордонну службу України" у частині реалізації її співробітниками визначених повноважень.

Липень

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

Про стан роботи щодо працевлаштування народних депутатів першого, другого та третього скликань Верховної Ради України.

Лютий

Про роботу санаторно-курортних закладів, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України щодо організації відпочинку народних депутатів України (за підсумками 2003 року).

Березень

Про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 6 березня 2003 року “Про виконання посадовими особами і працівниками правоохоронних органів вимог Конституції України та Закону України “Про статус народного депутата України” щодо забезпечення умов для здійснення народними депутатами України своїх повноважень”.

Травень

Комітет з питань свободи слова та інформації

Про виконання Постанови Верховної Ради України щодо висвітлення роботи четвертої сесії Верховної Ради України четвертого скликання.

Лютий-березень

Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки дотримання Національною телекомпанією України законодавства щодо використання бюджетних коштів та ведення фінансово-господарської діяльності.

Березень-квітень

Про виконання Постанови Верховної Ради України про забезпечення безперешкодкодної діяльності ЗМІ у передвиборний період 2004 року.

Травень

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

Про хід реалізації Закону України "Про звернення громадян".

Березень

Про забезпечення виконання Закону України “Про біженців”.

Квітень

Про стан виконання Закону України "Про ратифікацію Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню" та реалізації рекомендацій "круглого столу" "Стан дотримання прав людини в Україні - міжнародна оцінка" (спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини).

Червень

Про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 6 березня 2003 року "Про рекомендації парламентських слухань щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років".

Липень

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Про стан виконання Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Лютий-липень

Про практику висвітлення питань з пенсійної реформи через засоби масової інформації органами Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фонду України.

Березень

Про стан виконання норм Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” в частині надання пільг особам, які мають особливі трудові заслуги.

Квітень

Про зміст і характер звернень громадян, ветеранських та інвалідських організацій.

Квітень-липень

Про стан підготовки до відзначення 60-річчя звільнення України від фашистських загарбників та інших пам’ятних подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Травень

Про хід реалізації Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Червень

Про стан виконання Закону України "Про соціальні послуги".

Червень

 

Комітет з питань Європейської інтеграції

Про результати виконання Цільового плану на 2003 рік в рамках Плану дій Україна-НАТО.

Лютий

Про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 9 липня 2003 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання заходів щодо вступу України до СОТ".

Лютий-липень

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 21 листопада 2002 року “Про рекомендації парламентських слухань “Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО”.

Лютий-липень

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 28 листопада 2002 року “Про рекомендації парламентських слухань “Про взаємовідносини та співробітництво України з Європейським Союзом”.

Лютий-липень

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

Про стан виконання інвестиційних зобов’язань і контролю за цим процесом з боку Фонду державного майна України.

Травень

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 22 травня 2003 року “Про рекомендації парламентських слухань “Наслідки і перспективи приватизації в Україні”.

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами на виїзних засіданнях

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

Про виконання рішення Комітету від 2 липня 2003 року "Про практику застосування Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Липень, вул. Еспланадна, 8/10

 

Комітет з питань охорони здоров‘я, материнства та дитинства

Створення сучасної інноваційної моделі надання якісних медичних послуг населенню.

Травень, м. Комсомольськ Полтавська область

 

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту i туризму

Про стан дотримання вимог законодавства щодо створення конкурентоспроможного туристичного продукту на рівні міста (на прикладі смт. Яремча Івано-Франківської області).

Лютий, Івано-Франківська область

Про стан дотримання вимог законодавства і перспективи його вдосконалення в питаннях матеріально-технічного і кадрового забезпечення розвитку фізичного виховання, спорту вищих досягнень .

Квітень, м.Донецьк

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України щодо організації проведення літнього оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2004 року (на прикладі діяльності органів місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування м. Севастополь).

Травень, м.Севастополь

Комітет з питань науки i освіти

Про хід виконання статті 10 Закону України "Про професійно-технічну освіту" та пп. 2 п. 6 Постанови Верховної Ради України від 3 квітня 2003 року "Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні" щодо організації роботи регіональних міжгалузевих рад з професійно-технічної освіти у Автономній Республіці Крим та м.Севастополі.

Квітень, Автономна Республіка Крим

Про виконання Закону України "Про дошкільну освіту" (в частині забезпечення рівних умов для здобуття освіти дітьми) в Івано-Франківській області.

Травень, Івано-Франківська область

Про хід виконання законодавства про інформатизацію освіти та забезпечення доступу учнів та студентів до освітніх інформаційних ресурсів на базі м.Києва (спільно з Київською міською державною адміністрацією, Радою Ректорів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації м.Києва, обласною радою директорів вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації м.Києва, Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України).

Травень, Київська міськдержадміністрація

Про досвід створення інтегрованого навчального комплексу на базі Сумського національного аграрного університету та питання нормативно-правового забезпечення його діяльності.

Травень, м.Суми

Комітет з питань культури і духовності

Інноваційна модель управління та розподілу матеріально-фінансових ресурсів у галузі культури.

Червень, м.Прилуки Чернігівська область

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

Про проект програми розвитку масових безготівкових розрахунків в Україні в рамках реалізації комплексу програми розвитку банківської системи на 2003 - 2005 роки.

Квітень, м.Одеса

Комітет з питань промислової політики i підприємництва

Про ситуацію щодо фінансування природоохоронних заходів та перспективи законодавчого врегулювання зазначеної проблеми в цілому по галузі (на прикладі ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча").

Травень, м.Маріуполь Донецька область

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної політики та ядерної безпеки

Про розвиток когенераційних технологій в Україні.

Березень, м.Запоріжжя

Про перспективи використання нафтопроводу Одеса-Броди.

Березень, Одеська область

По матеріалах Робочої групи Комітету по вивченню ситуації щодо створення в Україні ядерно-паливного циклу.

Квітень-травень, Дніпропетровська область

Про перспективи транспортування газу територією України.

Квітень-травень, смт. Богородчани (Тарутине)

Про будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України (стаття 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік").

Червень, Дністровська ГАЕС

Комітет з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку

Про співпрацю, подальше вдосконалення законодавства та визначення правової моделі відповідних галузей (спільно з колегіями):

Березень, Держжитлокомунгосп України

Квітень, Мінтранс України

Травень, Держбуд України

Червень, Держкомзв'язку України

Якість житлового будівництва та дотримання будівельними компаніями вимог законодавства про захист прав споживачів будівельної продукції (спільно з Держбудом України та Академією будівництва України).

Травень, ХК "Київміськбуд"

Комітет з питань аграрної політики

Про хід виконання чинного законодавства щодо виділення в натурі земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).

Лютий, Чернігівська область

Правове забезпечення функціонування рибного господарства в Україні: стан і перспективи.

Червень, Черкаська область

 

Комітет у закордонних справах

Про сприяння розвитку регіонального співробітництва між відповідними областями України та Угорщини.

Квітень, м.Ужгород

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Про стан дотримання природоохоронного законодавства промисловими підприємствами Донецької та Дніпропетровської областей.

Квітень, Донецька та Дніпропетровська області

Про стан реалізації природоохоронних заходів морськими портами Одеського регіону.

Травень, Одеська область

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

Про перспективи розвитку законодавства України з питань правоохоронної діяльності та його практичне впровадження.

Травень, м.Суми

 

Комiтет з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю

i корупцiєю

Про підсумки перевірок заяв і звернень громадян про корупційні дії та зловживання посадових осіб органів місцевої влади та про стан дотримання законодавства про боротьбу з організованою злочинністю і корупцією правоохоронними та державними органами влади в Одеській та Харківській областях.

 

Квітень, м.Одеса

Червень, м.Харків

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Про виконання вимог законодавства України щодо перебування і виконання задач особовим складом Українського миротворчого контингенту в Іраку.

Березень-травень, Республіка Ірак

Про дотримання Управлінням державної охорони України вимог чинного законодавства при виконанні покладених на нього завдань та вивчення питання щодо доцільності створення регіональних структур УДОУ в Криму.

Травень-червень, Автономна Республіка Крим

Про стан Військово-Морських Сил України, хід їх реформування.

Травень-червень, Автономна Республіка Крим

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики

та організації роботи Верховної Ради України

Про стан виконання вимог Закону України “Про статус народного депутата України” стосовно створення належних житлових умов народним депутатам України.

Березень, вул. Срібнокільська, 24

Комітет з питань свободи слова та інформації

Про проблеми роздержавлення друкованих засобiв масової iнформацiї (районний, мiський, обласний рiвнi).

Лютий-червень, Закарпатська, Львівська, Черкаська області

Про проблеми дотримання свободи слова і свободи діяльності засобів масової інформації. Усунення практики цензурування, перевірки діяльності засобів масової інформації і журналістів у передвиборний період 2004 року.

Лютий-липень, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Черкаська, Полтавська області

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

і міжнаціональних відносин

Про стан законодавчого врегулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення прав кримськотатарського народу і національних меншин, які були депортовані і добровільно повертаються в Україну.

Квітень, м. Сімферополь

Про становище і проблеми русинів Закарпаття.

Про реабілітацію осіб угорської та німецької національностей, які зазнали репресій за національною ознакою у 1944-1945 роках на Закарпатті.

Квітень-травень, м.Ужгород

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Про наслідки проведення перерахунків розмірів пенсій за нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" органами Пенсійного фонду України у Тернопільський області (спільно з правлінням ПФУ).

Квітень, Тернопільська область

Про стан виконання Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” та Постанови Верховної Ради України від 6 березня 2003 року “Про відзначення 60-річчя Перемоги та звільнення України від фашистських загарбників” у Чернігівській області.

Травень, м.Чернігів

Комітет з питань Європейської інтеграції

Європейська інтеграція України: проблеми і перспективи.

Лютий, НАНУ

 

Спільне засідання Комітету та Європейської Комісії Сейму Республіки Польща.

Червень, м.Львів

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

Про питання приватизації об'єктів інженерної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність міст.

Березень, м.Суми

Про дотримання законодавства в ході приватизації майна науково-дослідних установ (на прикладі УкрНДІ будівельних матеріалів та виробів).

Травень, вул. Костянтинівська, 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ III. Питання, які пропонується розглянути на Днях Уряду та Парламентських слуханнях

Дні Уряду:

 

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури,

спорту і туризму

Про підсумки проведення оздоровлення дітей влітку 2003 року та про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2004 року.

10 лютого

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

Про стан збереження об’єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації та цільового їх використання в післяприватизаційний період.

10 лютого

 

Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

Про стан виконання Кабінетом Міністрів України Постанови Верховної Ради України від 7 червня 2001 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан формування цін та тарифів у житлово-комунальній сфері".

Березень

Комітет у закордонних справах

Про хід реалізації положень міжнародних договорів і угод у зв‘язку з набуттям Україною статусу без‘ядерної держави.

Березень

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

Про практику надання громадянам інформації органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні і європейські стандарти.

Березень

Комітет з питань Європейської інтеграції

Розширення Європейського Союзу: позитиви та негативи для України.

Квітень

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 18 вересня 2003 року "Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 15 травня 2003 року “Про інформацію Кабінету Міністрів України про дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства при проведенні комплексу весняно-польових робіт та заходи по забезпеченню виконання законодавства при підготовці до збирання врожаю 2003 року та його проведенні” і про баланс продовольчих і фуражних ресурсів на період 2003-2004 років та заходи Кабінету Міністрів України щодо забезпечення продовольчої безпеки".

Про формування системи оподаткування та підтримки сільськогосподарського товаровиробника в Україні.

Травень

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Реалізація Національної концепції впровадження більш чистих виробництв в Україні. Розробка Загальнодержавної програми екологізації виробництва в Україні.

 

Травень

 

 

 

Комітет з питань науки і освіти

Про стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні.

Травень

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Про хід виконання Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року та вимог чинного законодавства з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парламентські слухання:

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Про підсумки проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю щодо забезпечення соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів.

Лютий

Комітет з питань науки і освіти

Про стан і перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні.

Лютий

Про законодавче забезпечення розвитку науки (слухання в комітеті).

Березень

Комітет з питань культури і духовності

Масова культура та її вплив на формування національної свідомості.

Лютий - березень

 

 

Комітет з питань охорони здоров‘я, материнства та дитинства

Травматизм як основна причина смертності та інвалідності працездатного населення України.

Березень

Онкологічні захворювання в Україні. Проблеми та шляхи подолання.

Травень

Загальнообов‘язкове державне медичне страхування - етап реформування охорони здоров‘я України.

Червень

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

18-та річниця Чорнобильської катастрофи.

Квітень

Досвід впровадження і законодавчого забезпечення більш чистих виробництв у виробничу сферу різних галузей на основі Стратегії сталого розвитку в Україні (слухання у комітеті).

Березень - квітень

Комітет з питань правової політики

Про здійснення судово-правової реформи в Україні.

Квітень

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики

та ядерної безпеки

Енергетична стратегія України на період до 2030 року.

Квітень - травень

 

Комітет з питань бюджету

Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік.

Червень

 

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

Про збереження та цільове використання об‘єктів соціально-культурного призначення в процесі зміни форм власності господарюючими суб‘єктами, що їх утримують.

Червень

Комітет з питань з прав людини, національних меншин і

міжнаціональних відносин

 

Про законодавче забезпечення свободи пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (слухання у комітеті).

Березень

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю і корупцією

Про стан протидії корупції та боротьби з організованою злочинністю в Україні (слухання у комітеті).

Березень - квітень

 

 

Комітет з питань промислової політики і підприємництва

Про стан впровадження Закону України "Про державну реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (слухання у комітеті).

Лютий

Законодавче та нормативне забезпечення єдиної державної політики у сфері підтвердження відповідності, як основа підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг вітчизняного виробника (слухання у комітеті).

 

Лютий - березень

Визначення критеріїв віднесення суб‘єктів підприємницької діяльності до мікро-, малих та середніх підприємств (слухання у комітеті).

Квітень-травень

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Про ефективність реалізації Закону України "Про розвідувальні органи України" (закриті слухання у комітеті).

Квітень

Житлове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та ветеранів військової служби (слухання у комітеті).

Травень

Стан пенсійного забезпечення громадян, звільнених з військової служби: проблеми та шляхи їх вирішення (слухання у комітеті).

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції, симпозіуми,

семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети, або в яких братимуть участь народні депутати України

 

Комітет з питань правової політики

"Круглий стіл": "Відносини між парламентською більшістю і опозицією: проблеми і шляхи врегулювання" (фонд Конрада Аденауера).

Лютий

Науково-практична конференція: "Шляхи підвищення ефективності здійснення контрольних функцій парламенту".

Червень

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

 

"Круглий стіл": "Відносини між парламентською більшістю і опозицією: проблеми і шляхи врегулювання" (фонд Конрада Аденауера).

Лютий

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

Участь у семінарі, приуроченому до Міжнародного дня захисту прав споживачів, який проводиться під егідою Міжнародної організації захисту прав споживачів.

Березень

Комітет з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства

Семінар: “Фінансування сфери охорони здоров‘я: багатоканальний підхід".

Квітень

 

 

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту i туризму

Участь у заходах в рамках Всеукраїнської туристичної акції "Україна запрошує" та міжнародних туристичних ярмарках, виставках, конференціях:

- Всеукраїнська виставка-ярмарок "Зима в українському селі" (м. Київ);

- Міжнародна туристична виставка "Тур-ЕКСПО-2004" (м. Львів);

- Міжнародна конференція та спеціалізована виставка "Індустрія гостинності - 2004" (м. Київ);

- Туристичний ярмарок "Севастополь туристичний" (м. Севастополь);

- Всеукраїнський ярмарок дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку "Відпочинок, освіта, спорт" (м. Київ);

- Міжнародний туристичний ярмарок "Турєвроцентр-Закарпаття-2004" (м. Ужгород).

Лютий - липень

Участь у заходах з питань фізичної культури та спорту вищих досягнень:

- Всеукраїнський семінар-нарада з керівниками структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

Лютий

- Перший спортивний конгрес України працівників фізичної культури і спорту;

Лютий - березень

- Чемпіонати Європи з важкої атлетики та художньої гімнастики;

Квітень - червень

- Офіційні проводи національної збірної команди України, яка братиме учать у ХХVІІІ Олімпійських іграх 2004 року.

Червень-серпень

 

Комітет з питань науки i освіти

Засідання спільних робочих груп Комітету та Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України з доопрацювання проектів законів: про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах"; про захист персональних даних та про діяльність у сфері інформатизації.

Лютий

 

"Круглий стіл": "Інноваційний розвиток України та трансфер технологій" (спільно з Британською радою).

 

Лютий

"Круглий стіл" з громадського обговорення проекту Закону про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій (спільно з Академією правових наук України).

Лютий

Участь у роботі підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України "Підвищення ефективності вищої освіти як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції у Європейське співтовариство" (Одеський національний політехнічний університет).

Лютий

Науково-практична конференція: "Стратегія сталого розвитку та структурно-інноваційна перебудова української економіки (2004-2015)".

Березень

Громадські слухання на тему: "Освіта в Україні і Болонський процес".

Березень

"Круглий стіл" з питань законодавчого забезпечення становлення державно-громадської системи управління освітою в Україні.

 

Червень, Одеська область

Про стан та перспективи законодавчого забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення прав і свобод громадян в частині доступу до мережних інформаційних ресурсів м. Києва (спільно з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України).

Червень

Комітет з питань культури i духовності

 

“Круглий стіл”: “Про Концепцію державно-конфесійних відносин в Україні”.

Березень

“Круглий стіл”: “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин”.

Червень

Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

 

"Круглий стіл": "Інноваційний потенціал України: підприємство, галузь, регіон, країна".

1 березня

"Круглий стіл": "Перехід до інноваційної моделі економіки України: пріоритети формування законодавства України".

5 квітня

Конференція: "Актуальні проблеми формування законодавчих засад переходу до інноваційної моделі економіки України".

14 травня

 

Комітет з питань бюджету

 

Участь у всеукраїнській конференції "Програмно-цільовий метод в бюджетному процесі України. Досягнення та перспективи" (Проект реформування місцевих бюджетів. Проект підтримки економічної та фіскальної реформи. Асоціація міст України, НДФЕІ при Міністерстві фінансів України).

Лютий

Участь у проведенні "круглого столу" з питань взаємодії Парламенту та Вищого органу контролю державних фінансів: східноєвропейський досвід та ситуація в Україні (в рамках Програми розвитку Організації Об‘єднаних Націй в Україні та Програми "Належне врядування").

Квітень

Участь у всеукраїнській конференції "Бюджетна реформа в Україні. Досвід та шляхи подальшого розвитку (за оцінкою впровадження Бюджетного кодексу)" (Група фіскального аналізу Проекту підтримки економічної та фіскальної реформи).

Квітень - травень

 

Участь у парламентській конференції "Контрольні функції Парламенту: східноєвропейський досвід та українські реалії" (в рамках Програми ПРООН "Належне врядування").

Червень

 

 

 

 

Комітет з питань промислової політики i підприємництва

"Круглий стіл": "Обговорення законопроекту про внесення змін до деяких законів України (щодо припинення дії ряду нормативно- правових актів, якими запроваджено обіг копій сертифікатів відповідності, захищених голографічними знаками), підготовленого об‘єднаннями підприємців".

Лютий

Участь у заходах виставки "Легка промисловість - 2004. Весна-літо".

3-6 березня, Експоцентр України

Участь у ІV міжнародній спеціалізованій виставці "Примус: Машинобудування та металообробка - 2004".

 

20-23 квітня, Міжнародний виставковий центр

Участь у міжнародній конференції з питань Угоди про технічні бар‘єри в торгівлі, що проводитиметься Держспоживстандартом України під егідою Міжнародної організації з стандартизації (ISO) та Комітету з питань технічних бар‘єрів в торгівлі Світової організації торгівлі.

Квітень - червень

 

"Круглий стіл": "Обговорення стану впровадження Закону України "Про засади державної регуляторної політики" (у порядку парламентського контролю)".

 

Червень

 

 

 

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки

Науково-практична конференція: "Ядерна енергетика у ХХІ столітті".

Лютий

Науково-практична конференція: “Енергетична стратегія до 2030 року”.

Лютий

“Круглий стіл”: “Про страхування в електроенергетичній галузі”.

Лютий - березень

“Круглий стіл”: “Реформування комунальної енергетики України на базі когенераційних енергозберігаючих технологій".

Березень - квітень

“Круглий стіл”: “Про Концепцію правового регулювання зняття з експлуатації ядерних енергоустановок”.

Березень - квітень

“Круглий стіл”: “Про перспективи вертикальної інтеграції нафтової промисловості України".

Квітень

Семінар: “Про запобігання ненавмисному переміщенню та незаконному обігу радіоактивних матеріалів ІАЕА-ТЕСДОС-1311, 2002 р.).”.

Квітень

“Круглий стіл”: “Про політику в сфері транзиту електроенергії в умовах Угоди про спільний економічний простір”.

Травень - червень

"Круглий стіл": "Про роль засобів масової інформації та навчання населення у запобіганні незаконному обігу радіоактивних матеріалів, а також правильному реагуванні населення на надзвичайні ситуації, пов‘язані з радіоактивними матеріалами".

Червень

Комітет з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку

Всеукраїнський форум будівельників, архітекторів, дизайнерів.

Лютий

Науково-технічна конференція: "Будівництво в сейсмічних районах України".

Травень

Всеукраїнська науково-практична конференція: "Житло-2004".

Травень

Участь у роботі П‘ятого міжнародного конгресу ЕТЕВК-2004 (екологія, технології, економіка водопровідно-каналізаційного господарства).

Травень

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

Науково-практична конференція: "Впровадження біотехнологій в агропромислове виробництво в Україні: стан і перспектива" (спільно з Міністерством аграрної політики України та Українською академією аграрних наук).

Лютий

Науково-практична конференція з питань продовження строків мораторію на відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв) (спільно з Міністерством аграрної політики України та Держкомземом України).

Лютий

Участь у роботі виставки-форуму "Київська весна - 2004" (с. Чубинське).

Травень, с. Чубинське Бориспільський район

 

Комітет у закордонних справах

Щомісячні засідання Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Лютий - липень, м. Париж

Третя зимова сесія Парламентської Асамблеї ОБСЕ.

18-21 лютого, м. Відень

Засідання Робочої групи з питань перегляду Регламенту ПАЧЕС.

Лютий, м.Стамбул

Засідання чотирьох робочих груп з підготовки проектів модельних законів та 10-и Постійних комісій МПА СНД.

Лютий-червень, м.Санкт-Петербург

 

Засідання Комітетів ПАЧЕС:

- з економічних, торговельних, технологічних та екологічних питань;

8-11 березня, м.Тбілісі

- з питань культури, освіти та соціальних питань;

23-26 березня, м. Єреван

- з правових і політичних питань.

6-9 квітня, м. Тирана

 

 

110-та асамблея Міжпарламентського Союзу.

17-24 квітня, м. Мехіко

Друга та третя частини сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

25-30 квітня, м. Страсбург

20-25 травня, м. Страсбург

Участь у спостереженні за виборами Президента Російської Федерації.

13-15 березня, Російська Федерація

 

Міжнародна конференція "Діалог мов і культур СНД у ХХІ столітті".

16 березня, м.Москва

Четвертий міжнародний конгрес з інформаційних відносин (організатор МПА СНД).

Березень, м.Санкт-Петербург

Четверте засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації.

Квітень, м. Санкт-Петербург

Науково-практична конференція з питань правового забезпечення Єдиного економічного простору (організатор МПА СНД).

15 квітня, м. Санкт-Петербург

Друга європейська конференція з питань загальноєвропейського співробітництва (організатор МПА СНД спільно з Європейським парламентом і ПА РЄ).

16 квітня, м.Санкт-Петербург

Засідання Ради МПА СНД і 23-е пленарне засідання МПА СНД.

16-17 квітня, м.Санкт-Петербург

 

Засідання Розширеного бюро ПА ОБСЄ.

Квітень, м.Копенгаген

Засідання Бюро ПАЧЕС.

Квітень-травень, Ізраїль

Засідання Парламентського виміру Центрально-Європейської ініціативи.

Квітень, Словенія

Конференція ПА ОБСЄ з питань субрегіонального співробітництва у сфері малого та середнього бізнесу.

дата уточнюється, м.Осло

Міжнародна науково-практична конференція "Україна: шляхи реалізації європейського вибору".

15 травня, м.Київ

Парламентський форум Міжпарламентського Союзу з питань відновлюваних джерел енергії.

1-3 червня, м.Бонн

3-й трансатлантичний форум парламентаріїв Європи та США.

1-7 червня, м.м.Київ, Ялта

Парламентський форум з нагоди ХІ конференції ООН з питань торгівлі і розвитку.

9-14 червня, м.Сан-Пауло

 

 

Весняна сесія Генеральної асамблеї ПАЧЕС.

14-18 червня, м.Москва

8-й Петербурзький міжнародний економічний форум.

15-19 червня, м. Санкт-Петербург

Генеральна асамблея Міжпарламентської асамблеї православ'я.

дата уточнюється, м.Київ

Конференція ПА ОБСЄ з питань федералізму.

Червень, м. Кишинів

Спеціалізована конференція Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

Червень

13-а Щорічна сесія ПА ОБСЄ.

4-10 липня, м.Едінбург

Спільне засідання Комітетів ПАЧЕС і ПА РЄ.

Липень

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Науково-практичний семінар з питань протирадіаційного захисту населення і територій.

Лютий, м.Рівне

Науково-практична конференція: "Актуальні проблеми медико-психологічної реабілітації рятувальників та населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

Березень

Семінар: ”Удосконалення механізмів взаємодії між законодавчою та виконавчою владою у впровадженні екологічної політики з використанням європейського досвіду”.

Липень

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Організація і проведення спільно з Кримінологічною асоціацією України ІІІ з'їзду кримінологів України.

Квітень

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Конференції за програмою Женевського центру демократичного контролю над збройними силами:

- "Досвід бюджетного фінансування сектору безпеки і оборони";

- "Практика вирішення соціальних проблем, що виникають у процесі реформування цього сектору";

- "Шляхи забезпечення більшої прозорості кадрової політики у сфері безпеки і оборони".

Лютий-липень

Участь у семінарі Європейського центру парламентських досліджень і документації з питань безпеки у парламентах.

Квітень-травень, м.Любляна

Міжнародна науково-практична конференція: "Україна: шляхи реалізації європейського вибору".

Травень

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

“Круглий стіл”: “Організація роботи Верховної Ради України: досвід і проблеми”.

Квітень

Конференція: "Контрольні функції парламенту - українські реалії та східноєвропейський досвід".

Червень

Комітет з питань свободи слова та інформації

"Круглий стіл": “Проблеми роздержавлення друкованих засобів масової інформації”.

Лютий

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

Участь у заходах Всеукраїнського свята "Мовна палітра" (до Дня рідної мови).

Лютий

Участь у Урочистому вечорі пам'яті Шалом-Алейхема (до 145-річчя з дня народження).

Березень

Участь у міжнародному семінарі: ”Захист етнокультурних потреб представників різних національностей України”.

Березень

"Круглий сіл": "Про проекти законів України про національні меншини в Україні".

Березень

Спільне засідання з Радою представників всеукраїнських громадських організацій національних меншин при Держкомнацміграції України з питань забезпечення прав етнічних спільнот, задоволення їхніх етнокультурних потреб.

Квітень

 

Участь у міжнародному семінарі з питань імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

Травень

Участь у Всеукраїнському фестивалі національних культур "Ми - українські!"

Червень, м.Запоріжжя

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Участь у заходах, присвячених відзначенню 60-річчя Перемоги та іншим пам'ятним подіям Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Лютий-липень

Спільне засідання Фонду соціального захисту інвалідів, Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та представників громадських організацій інвалідів щодо використання коштів, призначених для створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Лютий

"Круглий стіл". "Закон України "Про соціальні послуги" - можливі проблеми для діяльності громадських організацій інвалідів та перспективи їх вирішення".

Лютий

Семінар працівників відповідних органів виконавчої влади по забезпеченню виконання Закону України "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Лютий

Участь в роботі ІV з'їзду Організації ветеранів України.

Березень

Зустріч членів Комітету з директорами центрів ранньої реабілітації дітей-інвалідів.

Березень

"Круглий стіл" до Дня Перемоги (спільно з Мінпраці України).

Травень

Перший всеукраїнський Форум молодих інвалідів.

Травень

Участь в засіданнях:

1) правління Пенсійного фонду України

- про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України у 1 кварталі 2004 року та завдання щодо поліпшення наповнення бюджету Фонду з метою своєчасної та в повному обсязі виплати пенсій та грошової допомоги згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Квітень

2) колегії Державного комітету України у справах ветеранів

- про стан виконання рішення ради Голів держав-учасниць СНД від 19.09.2003 р. Плану заходів щодо відзначення 60-річчя пам'ятних дат Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та підготовки до святкування Дня Перемоги - 9 травня;

Лютий-березень

- про стан виконання Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у Волинській області.

Квітень-червень

3) колегії Міністерства праці та соціальної політики України

- про підсумки роботи Мінпраці та підпорядкованих йому підприємств, установ і організацій у 2003 році щодо виконання завдань, визначених Програмою дій Уряду, та визначення пріоритетів на 2004 рік;

Лютий

- про виконання Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Травень

 

Комітет з питань Європейської інтеграції

Спільне засідання Комітету Асамблеї Західно-Європейського Союзу.

Лютий, Іспанія

Семінар: "Підтримка сільськогосподарського виробника: що необхідно враховувати при вступі та членстві України в Світовій Організації Торгівлі".

Лютий

Засідання Бюро Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

16-18 лютого, м.Брюссель

Робочий візит до Секретаріату СОТ.

Лютий-червень

Конференція комітетів у європейських справах парламентів країн-членів ЄС, країн, які вступають до ЄС і країн-кандидатів на членство в ЄС (СОSАС).

Лютий-липень, Ірландія

Засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

Лютий, м.Брюссель

ХІІ засідання робочої групи з розгляду заявки України щодо приєднання до СОТ.

Лютий, м.Женева

 

Семінар: "Імплементація в українське законодавство європейських стандартів в сфері боротьби з відмиванням брудних грошей".

Березень

Участь у семінарі “Роуза-Рота”.

Березень, Молдова

Семінар: "Реформування системи захисту інтелектуальної власності відповідно до норм і принципів системи ГАТТ/СОТ та європейського права".

Квітень

"Круглий стіл": "Адаптація законодавства України до законодавства ЄС в контексті Плану дій Україна-ЄС".

Квітень

"Круглий стіл": "Податкові аспекти права ЄС та проект Податкового кодексу України: проблеми імплементації європейських стандартів в податкове законодавство України".

Травень

Семінар: "Проблеми, які виникають при адаптації законодавства та напрями їх вирішення".

Травень

Сьоме засідання Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом та Щорічна міжнародна конференція "Україна-Європейський Союз".

Травень, м.Брюссель

Семінар: "Фітосанітарні норми: що необхідно враховувати при вступі та членстві України в СОТ".

Червень

Семінар: "Право компаній (підприємницьких товариств): проблеми імплементації європейських стандартів в законодавство України".

Червень

"Круглий стіл": "Угода про партерство і співробітництво між Україною і ЄС".

Червень

Участь у засіданнях Комітетів ПА НАТО з безпеки і оборони та науки і технологій.

Червень, Іспанія-Франція

 

Участь у роботі щорічної сесії ПА НАТО.

 

27 травня-2 червня, м.Братислава

 

Участь у роботі 50-ої щорічної сесії Асамблеї Західно-Європейського Союзу.

Червень, м.Париж

Спільне засідання Політичного комітету та Комітету з питань оборони та безпеки.

Липень, м.Москва

Візити делегацій Комітету в рамках співробітництва між парламентськими комітетами зарубіжних країн.

Лютий-липень, Естонія, Фінляндія,

Греція, Ірландія, Португалія

 

 

 

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

“Круглий стіл”: “Про проблемний стан та наслідки виконання законодавства України з питань приватизації у сфері науки та освіти".

Лютий

"Круглий стіл": "Про корпоративне управління державною часткою майна в господарських товариствах”.

Квітень

 

Головне організаційне управління