П Л А Н

 

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

 Верховної Ради України за період другої сесії

 (вересень 2006 року - січень 2007 року)

 

 

          РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

 

         

Комітет з питань законодавчого забезпечення

 правоохоронної діяльності

 

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 23 лютого 2006 року "Про рекомендації парламентських слухань "Про стан забезпеченням житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

 

Вересень-грудень

 

 

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

          Заслуховування керівників правоохоронних та контролюючих органів АР Крим щодо виконання рішення виїзного засідання Комітету від 11 листопада 2003 року.

 

Вересень-січень (за окремим планом)

 

          Заслуховування керівників органів прокуратури, МВС та СБУ щодо розгляду звернень громадян та вирішення їх по суті.

 

Вересень-січень (за окремим планом)

 

          Розгляд питань щодо створення і ліквідації спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.

 

Вересень-січень  (за окремим планом)

          Розгляд питань щодо призначення на посади та звільнення з них керівників спеціальних підрозділів, прокурорів по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю.

Вересень-січень  (за окремим планом)

 

          Заслуховування Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України щодо законності  та обґрунтованості використання у 2006 році у боротьбі з організованою злочинністю учасників злочинних угруповань, спеціальних технічних засобів, застосування інших негласних заходів.

 

Січень

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

          Про виконання чинних законодавчих актів з питань реформування Збройних Сил України, будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, подальшого використання інфраструктури військових містечок, арсеналів, баз та складів, що вивільняються у зв’язку з реформуванням військових частин.

 

Вересень

 

          Про діяльність Служби безпеки України в 2006 році у контексті дотримання законодавства України в повсякденній службово-оперативній діяльності та в  процесі реформування системи забезпечення національної безпеки України.

 

Жовтень

 

          Про оперативно-службову діяльність Державної прикордонної служби України в 2006 році.

 

Січень

 

          Про оперативно-службову діяльність Управління державної охорони України в 2006 році.

 

Січень

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

          Про хід реалізації Закону України "Про біженців".

 

Жовтень

 

          Про хід виконання рекомендацій слухань у Комітеті від 12 квітня 2005 року "Про сучасне становище ромів в Україні".

 

Листопад

 

Комітет у закордонних справах

 

          Про практичне застосування Закону України "Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про дипломатичну службу" щодо кандидатур на призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації.

 

Грудень

 

          Міграційна  політика і міграційне законодавство. Оптимізація міграційних потоків, удосконалення системи заходів  щодо соціального захисту мігрантів (розширене засідання Комітету та Державного комітету України у справах національностей та міграції за участю Департаменту консульської служби МЗС України).

 

Січень

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

 

Про стан виконання Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу".

 

Жовтень

 

          Про стан виконання Плану дії Україна - ЄС.

 

Грудень

          Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

          Про створення належних житлових умов народним депутатам України п’ятого скликання згідно з вимогами Закону України "Про статус  народного депутата України" (пропозиції Управління справами).

 

Вересень

 

          Про виконання вимог Закону України "Про статус народного депутата України" щодо забезпечення діяльності народних депутатів України п’ятого скликання.

 

Вересень

 

Комітет з питань бюджету

 

          Про погодження порядку спрямування надходжень від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 24 цього Закону, на кредитування впровадження передових  технологій і моделей інтенсивного ведення сільськогосподарського виробництва в умовах ринку та участі у СОТ – 1000000 тис.грн.; надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій в галузях економіки – 250000 тис.грн.; будівництво Подільського мостового переходу у місті Києві – 300000 тис.грн. (відповідно до статті 89 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік").

Вересень

 

          Про погодження порядку поетапного  запровадження у 2006 році пільг дітям війни, передбачених статтею 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", за результатами виконання бюджету у першому півріччі (відповідно до статті 110 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік").

Вересень

 

Про використання бюджетних коштів у 2006 році та планування видатків на наступний бюджетний період головними розпорядниками коштів державного бюджету (заслуховування звітів головних розпорядників за окремим планом).

Вересень

 

Про перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами головних розпорядників відповідно до статті 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

 

Вересень-грудень

Про використання коштів державного та місцевих бюджетів за матеріалами перевірок Рахункової палати, ревізій та перевірок Головного контрольно-ревізійного управління України.

 

Вересень-грудень

 

Про стан виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” у поточному році.

 

Вересень-грудень

 

          Про використання коштів резервного фонду Державного бюджету України.

Вересень-грудень

 

          Про погодження документів, які належить подати до Комітету  з питань бюджету відповідно до окремих норм Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік".

 

Січень

 

 

Комітет з питань фінансів i банківської діяльності

 

          Про виконання норм Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

 

Грудень

 

 

Комітет  з питань економічної політики

 

          Про звіт Антимонопольного комітету України за перше півріччя
2006 року.

Грудень

 

          Про звіт Фонду державного майна України за перше півріччя
2006 року.

Грудень

 

 

 

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва

 

Про хід виконання  Загальнодержавної (Національної) космічної програми України на 2003-2007 роки.

 

Жовтень

 

          Про стан впровадження Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (проведення перевірок у 3-х регіонах держави з метою підготовки комітетських слухань із зазначеного питання).

 

Жовтень-листопад

 

          Про хід виконання Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (проведення перевірок у різних регіонах України з метою підготовки комітетських слухань із зазначеного питання).

Жовтень-грудень

 

          Про хід виконання законів України "Про стандартизацію", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про підтвердження відповідності".

Листопад

 

Комiтет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

          Про стан виконання Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування паливно-енергетичного комплексу”.

 

Жовтень

 

          Про  матеріально-фінансове забезпечення виконання перспектив розвитку паливно-енергетичного комплексу України (в рамках виконання Енергетичної Стратегії України на період до 2030 року).

 

Листопад

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і 

житлово-комунального господарства

 

Про виконання законів України "Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" та "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки".

 

Вересень

 

          Про виконання Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

 

Жовтень

 

Комітет з питань транспорту і зв’язку

 

          Про виконання вимог законів України "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України" стосовно ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій та радіочастот.

 

Листопад

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

          Про хід виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” (щодо фінансування бюджетних програм агропромислового комплексу).

Вересень

 

          Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 22 вересня 2005 року “Про рекомендації парламентських слухань "Сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні".

 

Жовтень    

          Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 23 лютого 2006 року "Про рекомендації парламентських слухань "Актуальні проблеми зрошення, підтоплення та повеней в Україні".

 

Грудень

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Про стан підготовки проекту Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року.

 

Листопад

 

          Про виконання Постанови Верховної Ради України від 6 жовтня 2005 року "Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення".

 

Грудень

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Про дотримання Закону  України  “Про освіту”,  інших законодавчих актів України щодо організованого початку 2006/2007 навчального року.

 

Вересень

 

          Про реалізацію Кредитної угоди (проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та  розвитку.

Жовтень

 

          Про сучасний стан реалізації державної інноваційної політики та шляхи її активізації.

Жовтень

 

          Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 4 червня 2004 року "Про рекомендації парламентських слухань "Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні" і  шляхи розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу.

Листопад

          Про хід реалізації Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки".

Листопад

 

          Про хід реалізації Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статус їх майнового комплексу".

 

Грудень

 

          Про роботу місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування Одеської та Чернівецької областей щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну освіту.

 

Грудень

 

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

          Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від
28 листопада 2002 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ у вітчизняній системі охорони здоров’я".

 

Січень

 

          Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від
27 листопада 2003 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань".

 

Січень

 

Комітет з питань культури i духовності

         

Про стан виконання Загальнодержавної програми збереження  та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки.

 

Жовтень

 

Про хід реалізації рішень Президента України, Кабінету Міністрів України щодо створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

 

Жовтень

 

Про стан  виконання  Постанови  Верховної  Ради  України  від   
21 червня 2005 року “Про рекомендації парламентських слухань “Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації”.

 

Листопад

 

                   Про хід реалізації Концепції державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки, а також плану заходів на 2006-2007 роки щодо реалізації цієї Концепції, затверджених Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року №126-р.

 

Листопад

 

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Про дотримання вимог законодавства щодо запобігання бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх.

 

Жовтень

 

          Про виконання Київською міською радою законодавства у сфері фізичної культури та спорту.

 

Жовтень

 

          Про реалізацію  державної політики стосовно надання молодим громадянам, молодим сім’ям пільгових кредитів на будівництво та придбання житла.

Листопад

 

 

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Про виконання Постанови Верховної Ради України від 27 липня 2006 року "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України п’ятого скликання".

 

Вересень-жовтень

 

Про виконання чинного законодавства в сфері забезпечення безперешкодної реалізації права людини на свободу слова та отримання інформації (спільне засідання Комітету з питань свободи слова та інформації і Комітету з питань культури і духовності з проблеми висвітлення роботи Верховної Ради України парламентськими засобами масової інформації).

 

Листопад-грудень

 

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Про хід реалізації положень Закону України "Про соціальний захист дітей війни".

 

Листопад

 

Про стан виконання рекомендацій семінару від 12 січня 2006 року "Законодавчі підходи до вирішення питань, пов’язаних із старінням в Україні".

 

Грудень-січень

 

Про зміст і характер звернень, що надходять до Комітету від громадян, ветеранських та інвалідських організацій.

 

Січень

 

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

          Про звіт Фонду державного майна України за 9 місяців 2006 року.

 

Листопад

 

 РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами на виїзних засіданнях

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

          Про дотримання законності в установах виконання покарань (спільно з постійною комісією Харківської обласної ради з питань забезпечення законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та організованою злочинністю) (за окремим графіком).

 

Вересень-січень

 

          Про профілактику правопорушень, вчинених неповнолітніми (спільно із зацікавленими комітетами Верховної Ради України) (за окремим графіком).

 

Вересень-січень

 

          Про дотримання вимог міграційного законодавства правоохоронними органами України (за окремим графіком).

 

Вересень-січень

 

          Про стан підготовки кадрів системи  МВС України (на базі Національного університету внутрішніх справ України) (за окремим графіком).

 

Вересень-січень

 

 

 

Комiтет з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю

i корупцiєю

 

          Про стан виконання законів про боротьбу з корупцією та організованою злочинністю правоохоронними та контролюючими органами Сумської області в 2006 році.

 

Січень. м.Суми

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Про хід  становлення оборонно-промислового комплексу та перспективи переоснащення Збройних Сил України озброєннями та військовою технікою сучасних поколінь.

 

 

Жовтень, м.Харків

 

Про  хід реалізації державних програм і рішень щодо забезпечення зберігання та утилізації боєприпасів, непридатних для подальшого використання.

 

Жовтень

 

          Про стан функціонування та подальший розвиток Державної прикордонної служби України в контексті  концепції розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року.

 

Листопад

 

          Про стан функціонування та подальший розвиток Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

 

Грудень

 

          Про хід становлення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 

Грудень

 

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

і  міжнаціональних відносин

 

          Про реалізацію прав етнічних спільнот та задоволення їхніх етнокультурних потреб у Донецькій області.

 

Жовтень, м. Донецьк

 

 

Про стан впровадження Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

Про досвід дотримання законодавства України у сфері захисту прав національних меншин на Закарпатті.

 

Грудень, м. Ужгород

 

Комітет у закордонних справах

 

          Про засади внутрішньої і зовнішньої політики на 2006-2011 рр. (спільне засідання Комітету та Колегії МЗС).

 

Жовтень

 

          Про актуальні питання прикордонного співробітництва з Республікою Молдова, співпрацю з Місією ЄС з надання допомоги в питаннях кордону Україні та Молдові, проблеми транскордонного співробітництва, транспортні комунікації, забезпечення прав українців у Молдові.

 

Листопад, м. Одеса

 

          Про роботу українсько-словацької Міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва, найважливіші питання українсько-словацького міжрегіонального і транспортного співробітництва, вивчення ситуації на спільних пунктах кордону, можливості реконструкції  діючих пунктів пропуску та відкриття нових, форми і напрямки регіонального співробітництва, співпрацю у тристоронньому біосферному заповіднику "Східні Карпати", взаємодію між МНС України та Пожежним корпусом МВС Словаччини, а також стан реалізації Програми Сусідства "Угорщина-Словаччина-Україна".

 

Грудень, м.Ужгород

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції

         

          Про стан розвитку транскордонного співробітництва.

 

Жовтень, м.Чернівці

 

          Про перспективи участі України у Європейських транскордонних коридорах.

 

Листопад, м.Одеса

 

 

Комітет з питань економічної політики

         

          Про проблеми законодавчого забезпечення економічного розвитку регіонів України.

Жовтень, м.Донецьк

Грудень, Буковель, Івано-Франківська область

 

 

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва

 

 

          Про питання щодо завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд і введення його в експлуатацію.

 

Жовтень, м.Долинська Кіровоградської області

 

          Про створення нових робочих місць у депресійних районах (на прикладі шахтарських міст).

 

Грудень, Донецька область      

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

 

 

          Про стан підготовки до осінньо-зимового максимуму навантажень.

 

Вересень-жовтень, м.Олександрія Кіровоградської області

 

          Про розвиток гідроенергетики України.

 

Вересень - грудень, Ташликська ГАЕС, Миколаївська область

 

          Про економічний стан підприємств вугільної промисловості.

 

Листопад – грудень, м.Вугледар Донецької області

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

 

          Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення процедури одержання земельних ділянок та у сфері будівництва (спільно з Мінбудом України).

 

Жовтень

 

          Про напрями стимулювання енергозберігаючих заходів у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

 

Листопад

 

          Про упорядкування тарифів, надання пільг з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги та паливо.

 

Грудень

 

Комітет з питань транспорту і зв’язку

 

          Про законодавче забезпечення діяльності портів  України та його вдосконалення.

          Про законодавче забезпечення безпеки судноплавства в зоні відповідальності України та його вдосконалення.

 

10-12 жовтня, м.Одеса

 

          Про виконання вимог законів України "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України" стосовно ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій та радіочастот.

 

15-16 листопада

 

          Про забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг і міжнародних транспортних коридорів України (з урахуванням вимог Генеральної схеми планування території України та Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки").

          Про стан проектування та будівництва обходу Кільцевої дороги – проекту будівництва обходу м.Києва.

          Про проекти будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення за участю іноземних інвесторів.

 

20 грудня, Укравтодор

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

          Про хід виконання вимог законодавства щодо забезпечення сільськогосподарського товаровиробника складною сільськогосподарською технікою та шлейфом сільськогосподарських машин (на базі підприємств сільськогосподарського машинобудування мм.Дніпропетровська, Харкова чи Херсона).

Жовтень

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Про ситуацію у зоні відчуження, удосконалення нормативно-правової бази (спільне засідання Комітету та Колегії МНС України).

         

Жовтень, м.Чорнобиль

          Про стан поводження з небезпечними відходами у Закарпатській області.

 

Жовтень, Закарпатська область

 

          Про стан екологічної та радіаційної безпеки гірничозбагачувальних комбінатів.

 

Листопад, м.Жовті Води Дніпропетровської області

 

Комітет з питань науки i освіти

 

          Про стан виховної роботи з учнівською і студентською молоддю і заходи щодо її удосконалення (на прикладі Вінницької області).

 

Листопад, Вінницька область

Комітет з питань охорони здоров‘я

 

          Ознайомлення з досвідом роботи системи охорони здоров’я Донецької області по зниженню наслідків травматизму, як основної причини смертності та інвалідності працездатного населення.

 

Жовтень, м.Донецьк

 

          Ознайомлення з досвідом роботи по зниженню захворюваності дітей у Закарпатській області.

Січень, м.Ужгород

 

 

Комітет з питань культури і духовності

 

 

          Про збереження пам’яток Державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" і розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури смт. Батурин.

 

Вересень, смт. Батурин Чернігівської області

 

          Про стан дотримання пам’яткоохоронного законодавства на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

 

Жовтень

 

          Про стан та перспективи розвитку Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав".

 

Листопад, м.Переяслав-Хмельницький

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

          Про стан реалізації органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування економічних заходів щодо забезпечення організації та функціонування курортів.

 

Вересень-жовтень, Автономна Республіка Крим

 

          Про дотримання  вимог законодавства щодо належної підготовки і проведення літнього відпочинку і оздоровлення дітей у 2006 році.

 

Листопад, м.Одеса, дитячий центр "Молода гвардія"

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

Про ситуацію в телерадіоінформаційному просторі Луганської області:

1.     Конфлікт навколо ЛОДТРК та ТРК "ЛОТ".

2. Створення регіональної мережі телевізійного мовлення на базі телерадіокомпанії "Континент" (м.Луганськ) із застосуванням сучасних технологій.

Жовтень, м.Луганськ

 

Про проект Закону про суспільне телерадіомовлення (спільне засідання Комітету, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної спілки журналістів України).

 

Листопад-грудень

 

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Про стан виконання в Київській області Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" щодо упорядкування і збереження пам’яток про подвиги її учасників (за участі представників місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування, територіальних громад).

 

Листопад

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

          Про дотримання законодавства в ході приватизації державного пакету акцій ВАТ  "Київський мотоциклетний завод".

 

Жовтень

 

 


РОЗДІЛ III. Питання, які пропонується розглянути на Днях Уряду та Парламентських слуханнях

         

Дні Уряду:

 

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Про виконання Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки.

 

10 жовтня

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

          Про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування щодо розвитку фізичної культури і спорту.

 

14 листопада

 

          Про підсумки проведення відпочинку і оздоровлення дітей влітку 2006 року та про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2007 року.

 

9 січня

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної

 політики та ядерної безпеки

 

          Про готовність  паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період
2006-2007 років.

14 листопада

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

          Про виконання Рекомендацій  парламентських слухань "Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

 

12 грудня

 

 

Комітет з питань охорони здоров’я

 

          Про захист прав онкологічних хворих в Україні та виконання державної програми "Онкологія".

 

12 грудня

 

 

Комітет з питань науки і освіти

 

          Стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні.

 

9 січня

 

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

          Про виконання Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки.

 

10 жовтня

 

          Про підсумки проведення відпочинку і оздоровлення дітей влітку 2006 року та про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2007 року.

 

9 січня

 

 

Комітет з питань культури і духовності

 

          Про стан та перспективи охорони пам’яток культурної спадщини України.

Жовтень

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

          Про наслідки приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та можливість впливу держави на їх діяльність.

Листопад

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Про проблеми та перспективи розвитку цифрового телебачення в Україні.

 

Листопад

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Про сучасний стан зони відчуження, об’єкту "Укриття" та Чорнобильської АЕС.

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Парламентські слухання:

 

 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

 

          Про національну програму боротьби з корупцією (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

          Про перспективи подальшого розвитку оборонно-промислового комплексу (за участю генеральних конструкторів, директорів заводів, провідних фахівців Кабінету Міністрів України, міністерств, наукових закладів) (слухання у комітеті).

 

Листопад-грудень

 

          Стратегія національної безпеки України (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і

міжнаціональних відносин

         

Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи.

Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства.

 

21 листопада

 

          Про вшанування жертв голодомору і політичних репресій в Україні (до Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій) (слухання у комітеті).

         

2 листопада

 

          Механізми фінансування збереження етнокультурної самобутності національних меншин України (слухання у комітеті).

 

Грудень

Комітет у закордонних справах

 

          Про перспективи спрощення візового  режиму для  громадян України у відносинах з європейськими державами (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

 

          Світові глобалізаційні процеси: конкурентоспроможність та сталий розвиток як виклики для України (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

 

Комітет з питань економічної політики

 

          Стан підготовки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), проблеми та перспективи.

 

18 жовтня

 

Комітет з питань промислової і регуляторної

політики та підприємництва

 

Сучасний стан галузевої науки: проблеми її розвитку та шляхи їх вирішення (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

Про стан впровадження Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

          Про виконання Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства

 

          Розробка законодавчої бази щодо автоматичного коригування тарифів залежно від цін на енергоносії (слухання у комітеті).

 

Вересень

 

          Про виконання Закону України "Про енергозбереження" щодо забезпечення теплоопору будівельних конструкцій (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

          Нормативно-правове врегулювання порядку врахування громадської думки при розгляді та погодженні містобудівної документації (слухання у комітеті).

 

Жовтень

          Амортизаційні відрахування як ефективний механізм оновлення фондів підприємств житлово-комунального господарства (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

          Про виконання законодавства щодо забезпечення роботи містобудівних Рад в регіонах (АР Крим, області, м.Київ та м.Севастополь), (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

          Залучення інвестицій в оновлення та розвиток інженерної інфраструктури: проблеми і перспективи (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

          Про виконання законодавства України щодо розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування (слухання у комітеті).

 

Листопад

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Удосконалення законодавства України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; відновлення роботи Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного та військового характеру на місцевому рівні; реформування аварійно-рятувальних служб (формувань) МНС України (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

Комітет з питань науки і освіти

 

          Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

 

Комітет з питань охорони здоров’я

 

          Проблеми інвалідності та смертності населення України від серцево-судинних захворювань та шляхи їх розв’язання (слухання у комітеті).

 

15 листопада

 

          Проблеми державного фінансування та шляхи підвищення його ефективності в системі охорони здоров’я України (слухання у комітеті).

 

20 грудня

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

          Про становище молоді в Україні (щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соціального захисту дітей та молоді у 2001-2006 роках).

 

20 грудня

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Реформування державних та комунальних засобів масової інформації.

 

6 грудня

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

          Наслідки приватизації науково-дослідних та проектно-конструкторських установ та перспективи їх розвитку (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

 

 

 

 

 


 РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції, симпозіуми,

семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети, або в яких братимуть участь народні депутати України

 

 

Комітет з питань правової політики

 

 

          “Круглий стіл”: “Правова освіта в Україні – від проектів до реалій”.

 

Жовтень

 

 

“Круглий стіл”: “Перспективи адвокатури”.

 

Листопад

 

“Круглий стіл”: “Судоустрій”.

 

Грудень

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

         

Навчальні семінари-тренінги щодо організації громадського контролю за діяльністю ОВС України для членів мобільних груп з моніторингу дотримання прав людини в діяльності МВС України (Спільно з МВС України, Харківським інститутом соціальних досліджень, Національним університетом внутрішніх справ України за підтримки Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні в напрямку реалізації ратифікованого Верховною Радою України Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти тортур, інших нелюдських та жорстоких видів поводження та покарання).

 

2-6, 9-13, 16-20, 23-27 жовтня 

 

          "Круглий стіл": "Законодавче забезпечення охорони громадського порядку та безпеки органами внутрішніх справ України".

 

Жовтень-грудень

 

          "Круглий стіл": "Питання законодавчої та нормативно-правової діяльності в галузі охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю" (з Головами комісій з питань правоохоронної діяльності обласних рад).

 

Жовтень-грудень

 

          Практичний семінар: "Попередження торгівлі людьми в Україні: нові виклики та загрози" (спільно з Міжнародним жіночим правозахисним центром "ЛаСтрада-Україна").

 

Листопад

 

          "Круглий стіл": "Створення в Україні національних превентивних механізмів у відповідності до Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти тортур".

 

Листопад-грудень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

          Науково-практичний семінар: "Місце та роль вітчизняних неурядових організацій у сучасному правозахисному русі".

 

Жовтень

 

 "Круглий стіл"  з проблем вдосконалення чинного законодавства щодо повернення культових споруд віруючим.

 

Листопад

 

"Круглий стіл" до  міжнародного Дня прав людини. 

 

8 грудня

 

Взяти участь у:

роботі VІІ-го Міжнародного фестивалю циганського мистецтва "Амала-2006".

 

8-9 вересня

науково-практичній конференції: "Героїзм і Холокост – складові частини історії євреїв України".

 

12-14 вересня

 

Всеукраїнському фестивалі  німецької культури в Україні.

 

Жовтень, м.Житомир

 

заходах, присвячених 15-річчю Товариства литовської культури ім. Майроніса.

 

Листопад

 

 

Комітет у закордонних справах

 

Три засідання профільних комітетів Асамблеї Західноєвропейського союзу.

 

Вересень-листопад (дати та місця уточнюються)

 

Спільне засідання 3-х комітетів Парламентської Асамблеї НАТО.

 

Вересень, м.Київ 

 

 

          Спеціальний семінар ПА НАТО по Білорусі.

 

Вересень, м.Вільнюс 

 

 

          Міжнародна науково-практична конференція МПА СНД "15 років Співдружності: діалог мов і культур".

 

Вересень-жовтень, м.Москва 

 

 

          Четверта частина сесії Парламентської асамбеї Ради Європи.

 

3-7 жовтня, м.Страсбург 

          Осіння сесія ПА ОБСЄ.

 

Жовтень, м.Валлетта

 

          115-та асамблея МПС.

 

16-18 жовтня, м.Женева 

 

 

          Інформаційний семінар МПС: "Імплементація Конвенції з ліквідації усіх форм дискримінації проти жінок: роль парламентів та їх членів".

 

19 жовтня, м.Женева 

 

 

          Бюро Комітету з парламентського співробітництва "Україна – ЄС".

 

Жовтень, м.Брюссель 

 

         

          Парламентський форум МПС з нагоди Шостої  міжнародної конференції нових та відновлених демократій.

 

29 жовтня – 1 листопада, м.Доха (Катар)

 

          Засідання парламентських груп МПА СНД з питань формування Єдиного економічного простору.

 

Жовтень (дата та місце уточнюються)

 

          Засідання Комітету ПА НАТО з питань оборони і безпеки або Комітету ПА НАТО з питань економіки і безпеки.

 

Жовтень (дата та місце уточнюються)

 

 

          Засідання Об’єднаної комісії з гармонізації законодавства у сфері боротьби з тероризмом, злочинністю та наркобізнесом в СНД.

 

Жовтень-листопад (дата та місце уточнюються)

 

 

          Засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО.

 

Жовтень-листопад, м.Київ 

 

 

          10 засідань постійних комісій МПА СНД.

 

Жовтень-листопад (дата та місця уточнюються)

 

 

          Міжнародний семінар МПА СНД з питань реалізації Концепції міжрегіонального та прикордонного співробітництва держав-учасниць СНД.

 

Жовтень-листопад (дата та місце уточнюються)

 

 

          8 засідань робочих груп  МПА СНД з підготовки проектів модельних законодавчих актів.

 

Жовтень-листопад (дати та місця уточнюються)

 

 

          Засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

 

Жовтень-грудень, м.Брюссель 

 

 

          Щорічні парламентські слухання МПС в ООН.

 

Листопад, м.Нью-Йорк 

 

          10-те  засідання   Комітету  з парламентського співробітництва "Україна – ЄС".

 

Листопад, м.Брюссель 

 

          36-е засідання Конференції комітетів з європейських справ та справ Співтовариства парламентів держав-членів ЄС (COSAC).

 

20-21 листопада, м.Гельсінкі (Фінляндія)

          Засідання Ради та 28-е пленарне засідання МПА СНД.

 

Листопад, м.Санкт-Петербург

 

 

          Засідання парламентських делегацій у МПА СНД від держав-учасниць Угоди про формування Єдиного економічного простору.

 

Листопад, м.Санкт-Петербург 

 

 

          Міжнародна науково-практична конференція МПА СНД "Удосконалення співпраці держав-учасниць СНД у боротьбі з тероризмом і екстремізмом та їх фінансуванням".

 

Листопад (дата та місце уточнюються)

 

         

Інформаційний семінар щодо структури та функціонування МПС.

 

(дата уточнюється), м.Женева 

 

 

Щорічна сесія ПА НАТО.

 

Листопад, м.Квебек (Канада)

 

 

Спільне засідання Ради МПА СНД і керівників правоохоронних органів та спеціальних служб держав-учасниць  СНД з питань боротьби з тероризмом та екстремізмом.

 

Листопад (дата та місце уточнюються)

 

 

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 15-річчю розвитку міжпарламентського співробітництва в СНД.

 

Листопад (дата та місце уточнюються)

 

 

Друга частина 52-ї чергової сесії АЗЄС.

 

4-6 грудня, м.Париж 

 

 

          Бюро ПА ОБСЄ.

 

Грудень, м.Брюссель 

 

         

Комітет з питань європейської інтеграції 

         

Міжнародна конференція: "Ширша Європа. Перспективи європейської інтеграції України після завершення дії УПС".

 

Жовтень

 

          Засідання підкомітету "Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика" Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Жовтень, м.Брюсель

 

          Засідання підкомітету "Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та медіа" Комітету з питань співробітництва між  Україною та Європейським Союзом.

 

Жовтень, м.Київ

 

          Засідання Робочої групи з питань вступу України до СОТ.

 

Жовтень, м.Женева

 

          Щорічне засідання парламентської конференції СОТ.

 

Листопад, м.Женева

 

          Засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

 

Листопад, м.Брюссель

 

 

Засідання підкомітету "Юстиція, свобода і безпека" Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

 

Грудень, м.Брюссель

 

 

 

Комітет з питань економічної політики

 

          Громадські слухання:  "Про стан підготовки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), проблеми та перспективи".

 

Вересень

 

 

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва

 

Участь у IV Міжнародній конференції вогнетривщиків.

 

Вересень, м.Ялта

 

 

Участь у 15-ій Міжнародній спеціалізованій виставці "Примус: Деревообробна промисловість". Міжнародний форум деревообробників.

 

2-6 жовтня

 

Участь у ІХ Міжнародній виставці одягу, текстилю та обладнання для легкої промисловості "Мода Україна. Осінь – 2006".

 

14-18 жовтня, Броварський проспект, 15

 

 

          "Круглий стіл: "Обговорення пропозицій до проекту Закону про основні засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні (р.№0932 від 25.05.2006).

 

Жовтень

 

Участь у симпозіумі ООН – Україна з космічного права "Статус, застосування та прогресивний розвиток міжнародного і національного космічного права".

6-9 листопада

 

Участь у проведенні в Україні Європейського  тижня якості.

 

6-9 листопада

 

Участь у V Міжнародному промисловому форумі – 2006. Семінар-нарада на тему: "Засоби захисту виробництва".

 

28 листопада – 1 грудня, Броварський проспект, 15

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

          Участь у Міжнародному енергетичному форумі СНД.

 

Вересень

         

          Науково-технічна конференція: "Інноваційні технології та інвестиційні проекти розвитку електроенергетики – шлях до енергетичної незалежності України".

Вересень

 

Науково-практична конференція: "Про створення та засади функціонування публічних акціонерних компаній в ПЕК".

 

Жовтень

 

Науково-технічна конференція: "Про реформування вугільної промисловості (приватизацію, ліквідацію, мораторію на приватизацію гірничих підприємств)".

Жовтень – листопад

 

Науково-технічна конференція: "Про ринок природного газу в Україні".

Жовтень – листопад

Участь у Всеукраїнському конкурсі “Лідер паливно-енергетичного комплексу 2005”.

Листопад

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

 

"Круглий стіл": "Проект Державної програми "Житло" та закони, що мають забезпечити її реалізацію".

 

Жовтень

 

          "Круглий стіл": "Концептуальні засади нового Житлового кодексу України".

Листопад

 

          "Круглий стіл": "Концепція Містобудівного кодексу України".

 

Листопад

 

          "Круглий стіл": "Шляхи подолання кадрової кризи у сфері проектування об’єктів будівництва, архітектури та містобудування".

 

Грудень

 

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Участь у роботі міжнародної виставки-ярмарку “Агро – 2006”.

 

Жовтень, с.Чубинське, Експоцентр України

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          4-й Міжнародний форум "АКВА Україна-2006".

 

Вересень

 

          Міжнародна конференція "Відкритий діалог для поліпшення довкілля в Україні: влада, промисловість, громадянське суспільство".

 

Вересень, м.Маріуполь 

 

          Науково-практичний семінар: "Актуальні питання медико-психологічної реабілітації дітей".

 

Жовтень-листопад, м.Євпаторія

 

 

 Комітет з питань науки i освіти

 

          "Круглий стіл": "Удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності".

4-8 вересня

 

Міжнародна науково-практична конференція: "Актуальні проблеми інтелектуальної власності".

 

11-15 вересня, м.Алушта

 

Семінар-практикум з апеляційних процедур у сфері інтелектуальної власності.

18-22 вересня

 

          Східноєвропейська конференція телекомунікацій та інформаційних технологій.

10-11 жовтня

 

Міжнародна науково-практична конференція: "Становлення суспільних комунікацій – стратегічна складова розвитку громадянського суспільства".

26-27 жовтня

 

 

          "Круглий стіл": "Проблеми та перспективи розвитку технопарків та інших інноваційних структур".

Жовтень

 

          "Круглий стіл": "Проблеми трансферту технологій в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки України".

 

Листопад

 

 

Комітет з питань охорони здоров¢я

 

          Конференція: "Шляхи вдосконалення державного фінансування медичної допомоги та медичного забезпечення".

 

Листопад

 

          Семінар: "Перспективи введення обов’язкового медичного страхування в Україні: законодавчі ініціативи, проблемні питання".

 

Січень

 

 

Комітет з питань культури i духовності

 

"Круглий стіл": "Новітні релігійні рухи в Європі та Україні".

 

Вересень

 

Науково-практична конференція: "Міжправославні відносини в Україні: характер, проблеми, тенденції розвитку".

 

Вересень

 

Участь у Світовому форумі: "Діалог цивілізацій".

 

Вересень-жовтень, Греція

 

 

          Участь у всенародній прощі у Чудотворному Марійському Духовному центрі с.Зарваниця Тернопільської області та проведення круглого столу із ієрархами церков країн Східної Європи.

 

Жовтень

 

          Участь у Міжнародній науковій конференції "Культур-Ліга у контексті розвитку культури ХХ століття".

 

Листопад

 

          Участь у Міжнародній-конференції "Інвестиції в культуру".

 

Грудень

 

          Семінари за участю експертів Ради Європи з питань підготовки доповіді "Національна культурна політика".

 

Грудень

 

 

 

          Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Участь у 31-ій Сесії Генеральної Асамблеї Міжнародної Ради жінок.

 

5-10 вересня

 

Проведення Всесвітнього дня туризму.

 

27 вересня

 

Участь у спортивних заходах, присвячених Дню фізичної культури і спорту.

Вересень

 

Заходи, присвячені ІV літнім спортивним іграм молоді України.

 

Вересень-жовтень

 

 

 

Всеукраїнські масові спортивні  заходи серед дітей – вихованців дитячих будинків.   

Вересень-листопад

 

Участь у V Міжнародній професійній готельній конференції "Індустрія гостинності 2006".

 

Вересень-грудень

 

Участь у заходах, присвячених Міжнародному туристичному кінофестивалю "Вітер мандрів".

 

Вересень-грудень

 

          Участь у заходах щодо організації та участі України у другому етапі тендеру УЕФА до "Євро-2012".

 

Вересень-грудень

 

Громадські обговорення законопроектів, що належать до предмету відання комітету (про забезпечення молоді житлом, про волонтерський рух, про сільський туризм, про фізичну культуру, спорт), про удосконалення законодавства щодо розвитку туризму та курортів тощо.

 

Вересень-січень

 

          Участь у Міжнародній конференції: "Гендерна політика в Україні".

 

Жовтень

 

Участь у ХІ Всеукраїнському Конгресі "Спорт для всіх".

 

Жовтень-листопад

 

Семінар керівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл України.

 

Жовтень-грудень

 

Всеукраїнський семінар з питань ліцензійної діяльності.

 

Листопад

 

 

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          "Круглий стіл" з проблем дотримання Закону України "Про рекламу" (використання реклами в ЗМІ, зовнішня реклама (за участі керівників галузевих виконавчих структур).

 

Вересень-жовтень

 

          "Круглий стіл": "Україна на шляху до інформаційного суспільства" (за участі Комітету з питань науки та освіти і Національної спілки журналістів України).

Вересень-жовтень

 

          Семінар з питань впровадження новітніх технологій, зокрема форматів цифрового мовлення (за участі Національної спілки  журналістів, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державного комітету телебачення і радіомовлення України).

 

Жовтень-листопад

 

          "Круглий стіл" з питань висвітлення діяльності правоохоронних органів засобами масової інформації (за участі Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності).

 

Листопад

 

          Нарада з питань контролю за діяльністю ТРК в розвитку телерадіоінформаційного простору (за участі Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення).

 

Листопад

 

          "Круглий стіл": "Проблеми роздержавлення засобів масової інформації в Україні і європейський досвід" (за участі міжнародного фонду "Відродження", ОБСЄ).

 

Листопад

 

 

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

Семінар-нарада керівників постійних комісій обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

 

Вересень

 

Про роботу Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття.

 

Жовтень

 

 

          Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Зустріч Президента Всесвітньої Федерації ветеранів війни Хаміда Ібрагіма з Головою Верховної Ради України О.Морозом.

 

Вересень

 

          Участь у семінарах Міністерства праці та соціальної політики України:

          формування інформаційної бази забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації;

Вересень

          актуальні питання щодо стану забезпечення інвалідів спецавтотранспортом;

Жовтень

 

          Міжнародна науково-практична конференція: "Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами".

 

22-23 листопада

 

          Участь у заходах, присвячених:

          Дню ветерана;

Вересень

          62-річниці визволення України від гітлерівської Німеччини.

 

Листопад

 

          Підготовка матеріалів та вирішення організаційних проблем до засідання Громадської ради ветеранів при Верховній Раді України з питань:

          про фінансове забезпечення виконання положень законів України щодо соціально-медичного обслуговування ветеранів війни, військової служби і правоохоронних органів, воїнів-інтернаціоналістів;

 

Листопад

          про забезпечення житлом ветеранів військової служби і правоохоронних органів.

 

Січень

 

          Участь у заходах з нагоди Міжнародного дня інвалідів.

 

Грудень

 

          Участь у засіданнях Міжвідомчої робочої групи по підготовці законопроекту про пенсійне забезпечення осіб, які виїхали за кордон на постійне місце проживання.

 

Вересень-січень

 

          Участь у засіданнях:

          Колегії Міністерства праці та соціальної політики України:

          про хід реформування сфери надання соціальних послуг;

 

Вересень

 

          про стан виконання заходів з реалізації Стратегії розвитку пенсійної системи;

 

Вересень

 

          про стан ефективності державної підтримки вразливих груп населення та вдосконалення системи пільг.

 

Грудень

 

 

 

 

          Правління Пенсійного фонду України:

          про стан виконання законів України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" і "Про наукову  і  науково-технічну діяльність" в частині призначення та перерахунку пенсій;

 

Вересень

 

          про підсумки роботи Пенсійного фонду України за 9 місяців 2006  року щодо наповнення бюджету Фонду з метою своєчасної виплати громадянам пенсій та грошової допомоги.

 

Жовтень

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

          “Круглий стіл”: “Про використання об’єктів соціальної інфраструктури за наслідками приватизації підприємств" (спільне засідання з Комітетом з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму).

 

Жовтень

 

 

 

Головне організаційне управління