П Л А Н

 

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

 Верховної Ради України за період четвертої сесії

 (лютий – липень 2009 року)

 

         РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети

 в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

 

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

          Про готовність агропромислового комплексу України до проведення весняно-польових робіт.

Березень

 

          Про готовність агропромислового комплексу України до проведення збиральних робіт урожаю зернових 2009 року.

 

Червень

 

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

          Розгляд питань щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників спеціальних підрозділів, прокурорів по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю.

 

Лютий-липень

 

          Про законність та обґрунтованість використання у боротьбі з організованою злочинністю спеціальних технічних засобів.

 

Лютий

         

Про стан роботи органів Державної податкової адміністрації України щодо протидії корупції.

Лютий

 

          Про стан виконання рекомендацій слухань у Комітеті на тему: "Антикорупційна політика і практика: проблеми законодавчого забезпечення".

Квітень

Комітет з питань будівництва, містобудування і 

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

                    Про виконання вимог містобудівного та земельного законодавства на прикладі Київської області.

 

Лютий

 

Про виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві".

 

Березень

 

          Про правове забезпечення обрання та діяльності головних архітекторів областей та міст України (спільно з Мінрегіонбудом).

 

Червень

 

 

Комітет з питань бюджету

 

Про виконання бюджетних програм у 2008-2009 роках головними розпорядниками коштів державного бюджету (заслуховування звітів головних розпорядників за окремим переліком).

 

Лютий-липень

 

Про стан виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" у поточному році, в тому числі щодо прийняття Кабінетом Міністрів України і Міністерством фінансів України відповідних порядків для забезпечення виконання норм закону.

 

Лютий-липень

 

          Про погодження відповідно до статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік":

- перерозподілу бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету;

- збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання по загальному та спеціальному фондах;

- перерозподілу бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями;

- передачі бюджетних призначень, передбачених  частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

Лютий-липень

 

          Про погодження відповідно до статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" перерозподілу напрямів використання коштів Стабілізаційного фонду.

 

Лютий-липень

 

          Про використання коштів державного та місцевих бюджетів за матеріалами перевірок Рахункової палати, ревізій та перевірок Головного контрольно-ревізійного управління України.

 

Березень-липень

 

          Про стан використання коштів резервного фонду державного бюджету.

 

Квітень-липень

 

          Про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

 

Травень

 

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

          Про звернення Конституційного Суду України щодо правової позиції Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування стосовно питання, порушеного у конституційному поданні Київської міської ради (щодо тлумачення положень частин першої, другої статті 141 Конституції України).

 

Лютий

 

          Про звернення Конституційного Суду України щодо правової позиції Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування стосовно питання, порушеного у конституційному поданні Харківської міської ради (щодо права органу місцевого самоврядування скасовувати свої рішення, прийняті раніше, чи вносити до них зміни).

 

Лютий

          Про виконання Закону України "Про державний реєстр виборців".

 

Лютий-липень

 

 

          Про виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Лютий-липень

 

 

          Про виконання Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ".

Лютий-липень

 

 

          Про виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

 

Лютий-липень

 

 

Про виконання Закону України "Про органи самоорганізації населення".

Лютий-липень

 

 

          Про виконання Закону України "Про державні нагороди України".

 

Лютий-липень

 

 

          Про виконання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Лютий-липень

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Про ситуацію довкола Національного природного парку "Синевир".

 

Лютий

 

          Про стан справ у зоні відчуження, на Чорнобильській АЕС та у м.Славутич.

Лютий

 

Про виконання рішення Комітету від 3 червня 2008 року №17/1 "Про екологічні та соціальні питання, що виникли в районі розташування колишнього Придніпровського хімічного заводу".

 

Березень

 

          Про заходи, які здійснюються Генеральною прокуратурою України щодо дотримання екологічного законодавства фізичними та юридичними особами.

Березень

 

          Про виконання рішення Комітету від 18 червня 2008 року №18/1 "Про екологічний стан прибережної смуги та дотримання природоохоронного законодавства у прибережній захисній смузі моря".

 

Червень

 

          Про виконання рішення Комітету від 18 червня 2008 року №18/2 "Про екологічну ситуацію у м.Саки АР Крим".

 

Червень

 

          Про виконання рішення Комітету від 21 травня 2008 року №14/2 "Природно-заповідний фонд України: стан та перспективи розвитку".

 

Червень

 

 

Комітет  з питань економічної політики

 

          Звіт Міністерства економіки України про виконання законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та реалізації політики з подолання негативних явищ у зовнішній торгівлі.

 

Березень

 

          Про проблемні питання реалізації законодавства у сфері приватизації, оренди та управління державним майном.

 

Березень

 

 

 

          Про виконання Антимонопольним комітетом України норм чинного законодавства при здійсненні ним державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (запобігання зловживанню монопольним (домінуючим) становищем та у сфері природних монополій).

 

Березень

 

          Звіт Міністерства економіки України про виконання законодавства у сфері державних закупівель.

 

Квітень

 

          Звіт про діяльність Антимонопольного комітету України.

 

Квітень

 

          Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації.

Травень

 

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

          Про виконання Плану дій Україна-ЄС.

 

Квітень

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

 правоохоронної діяльності

 

Про виконання чинного законодавства України у сфері кримінально-правової охорони довкілля та охорони і використання надр.

 

Лютий-липень

 

          Про матеріали Рахункової палати України щодо результатів аудиту залучення та використання коштів державного бюджету правоохоронними органами України.

Лютий-липень

 

          Заслуховування інформації керівників правоохоронних органів України з питань виконання рішень виїзних засідань Комітету (за окремим графіком).

 

Лютий-липень

         

Про виконання Генеральною прокуратурою України пункту 5
статті 121 Конституції України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.

Лютий-липень

 

          Про закріплення та використання в органах внутрішніх справ випускників 2003-2008 р.р. вищих навчальних закладів МВС України, підготовка яких здійснювалася за державні кошти.

 

Лютий-липень

 

          Про аналіз щоквартальних звітів правоохоронних органів України про виконання паспортів бюджетних програм та кошторисів використання коштів спеціального фонду державного бюджету з конкретною розшифровкою по заходах та їхньому цільовому використанню.

 

Квітень, липень

 

 

Комітет у закордонних справах

 

          Проведення консультацій у Комітеті щодо кандидатур для призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України та Постійного представника України при міжнародній організації (відповідно до статті 13 Закону України "Про дипломатичну службу").

 

Лютий-липень

 

 

Комітет з питань культури i духовності

         

Про хід реалізації Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки".

 

Березень, червень

 

          Про стан розробки державної програми розвитку циркового мистецтва в Україні на період до 2011 року (Рішення Комітету з питань культури і духовності від 13 грудня 2006 року).

 

Березень

 

 

Про стан розробки Концепції державної мовної політики України.

 

Квітень

 

 

Комітет з питань науки i освіти

 

          Про хід реалізації законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" в частині дотримання державних гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів.

Лютий

 

          Про реалізацію статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо пенсійного забезпечення наукових працівників.

 

Лютий

 

          Про дотримання норм Конституції, законів України "Про дитяче харчування", "Про дошкільну освіту", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про молоко та молочні продукти", інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері організації дитячого харчування в закладах освіти.

 

Березень

 

          Про хід реалізації Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабонської конвенції)

 

Березень

 

          Про хід виконання рішення Комітету від 16 квітня 2008 року "Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку правової охорони та захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні".

 

Березень

 

Про хід реалізації Постанови Верховної Ради України від 9 січня 2007 року "Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні".

 

Квітень

 

 

 

          Про стан реалізації норм статті 12 Закону України "Про освіту", інших законодавчих актів щодо забезпечення випуску підручників, посібників та методичної літератури, забезпеченню ними навчальних закладів, учнів і педагогічних працівників.

 

Квітень

 

          Про виконання законів України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (за перший квартал) в частині фінансування освіти і науки.

 

Квітень

 

          Про ефективність використання державних коштів, що виділені міністерствам та відомствам на здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням.

Квітень

 

          Про хід реалізації Закону України "Про особливості правового режиму діяльності НАН України, галузевих академій наук та статус їхнього майнового комплексу".

 

Травень

 

          Про хід реалізації Закону України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" та Постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року "Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні" (спільно з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України).

 

Червень

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

          Заслухати інформацію Першого заступника Голови Служби безпеки України Наливайченка В.О. щодо дотримання ним положень законів України "Про Службу безпеки України" та "Про державну таємницю" в процесі здійснення службових контактів з представниками спецслужб іноземних держав (закрите засідання).

 

4 березня

          Заслухати інформацію Міністра оборони України щодо ефективності використання:

          - бюджетних коштів, призначених для забезпечення військовослужбовців житлом у 2008 році (підстави видачі більш ніж 4500 ордерів на житло, виданих військовослужбовцям Збройних Сил України) та забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України у 2009 році;

          - бюджетних коштів, виділених Міністерству на 2008 рік, для придбання паливно-мастильних матеріалів, продовольства, закупівлі, ремонту і модернізації озброєння та військової техніки;

          - коштів, отриманих Міністерством у 2008 році від реалізації нерухомого військового майна, у тому числі разом із земельними ділянками, надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України.

4 березня

 

          Заслухати пропозиції Генерального директора ДК "Укрспецекспорт" щодо розгляду напрацювань Компанії стосовно механізмів залучення її до фінансування розробок і виробництва новітніх технологій, озброєнь та військової техніки, а також їхньої модернізації.

 

4 березня

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

          Про стан виконання Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2004-2008 роки" (Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 264 зі змінами від 8 листопада 2007 року № 1321).

 

Лютий

 

Комiтет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

          Про хід зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкту "Укриття" на ядерно-безпечну систему.

 

Квітень

 

Про  законодавче забезпечення виконання перспектив розвитку паливно-енергетичного комплексу України (в рамках виконання Енергетичної Стратегії України на період до 2030 року).

 

Травень

          Про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 17 листопада 2006 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України "Розвиток вугільної галузі України та запровадження енергозберігаючої моделі економіки – шлях до набуття енергетичної незалежності".

 

Червень

 

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету України на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів.

 

Лютий

 

          Про  стан виконання Рекомендацій "круглого столу" від 30 травня 2008 року "Шляхи подальшого вдосконалення пенсійної реформи в Україні".

 

Березень

 

          Про стан реалізації положень Закону України "Про жертви  нацистських переслідувань" та шляхи усунення існуючих проблем.

 

Квітень

 

          Про стан виконання Рекомендацій слухань у Комітеті від 11 червня 2008 року "Дотримання прав людей з інвалідністю в Україні".

 

Травень

 

          Про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 13 січня 2009 року "Про відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та звільнення України від фашистських загарбників".

 

Лютий-липень

 

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

          Про роботу Державної податкової адміністрації України по реалізації положень Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

 

Червень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

          Про дотримання в Україні положень міжнародних договорів з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Березень

 

          Про практику застосування Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

 

Квітень

 

 

Комітет з питань правової політики

 

          Про проблемні питання реалізації законодавства у сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні.

 

Лютий-липень

 

          Про практику застосування законів України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України" (№997-V, від
22 квітня 2007 року); "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору найму будівлі" (№501-V, від 20 грудня 2006 року) у діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування.

 

Лютий-липень

 

 

Комітет з питань правосуддя

 

          Про ефективність діяльності Державної судової адміністрації та її територіальних управлінь.

Лютий-липень

 

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва

 

          Про хід впровадження Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (з виїздом в окремі регіони України).

 

Квітень

          Про хід впровадження Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

 

Травень

 

 

          Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

          Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України у 2008 році.

 

Березень

 

          Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України у І кварталі 2009 року.

 

Травень

 

          Щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

 

Лютий-липень

 

          Про забезпечення народним депутатам України належних житлових умов.

Лютий-липень

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

Про стан висвітлення парламентськими засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України.

 

Березень

 

          Про виконання рекомендацій, ухвалених за підсумками слухань у комітеті, з питань реформування державних  та комунальних друкованих засобів масової інформації.

 

Квітень

 

Про формування громадських рад НТКУ та НРКУ.

 

Травень

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Про стан виконання органами державної виконавчої влади вимог законодавства щодо оздоровлення та відпочинку дітей у 2008 році та про хід підготовки до оздоровчого сезону 2009 року.

 

Лютий

 

Про виконання центральними органами виконавчої влади вимог Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю".

 

Квітень

 

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

          Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту використання Держгірпромнаглядом коштів державного бюджету.

 

Лютий

 

          Про практику застосування норм законів України "Про індексацію грошових доходів населення" і "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат".

 

Квітень

 

          Про виконання рішення Комітету від 4 червня 2008 року "Про застосування норм Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей (щодо бездомних громадян)".

 

Травень

 

          Про виконання рішення Комітету від 16 квітня 2008 року "Про підвищення ефективності діяльності науково-дослідних установ Міністерства праці та соціальної політики України та практику запровадження їхніх наукових розробок" в частині презентації найбільш вагомих наукових розробок.

 

Червень

 

 

 

 

Комітет з питань транспорту і зв’язку

 

          Про результати аудиту Рахункової палати України щодо ефективності використання бюджетних коштів на створення глибоководного суднового ходу "р.Дунай - Чорне море".

 

Лютий

 

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

          Про звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації на 2000-2002 роки  у 2008 році.

 

Квітень

 

          Про виконання Фондом державного майна України рішення Комісії від 5 квітня 2005 року "Про стан справ, що склався на ДХК "Олександріявугілля".

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами

на виїзних засіданнях

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

         

Як повернути українській землі господаря – напрямки перетворень та форми підтримки агарної галузі. (на базі господарств Житомирської області).

 

Квітень, Житомирська область

 

 

Комiтет з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю

i корупцiєю

 

          Про стан виконання законів України про боротьбу з корупцією та організованою злочинністю правоохоронними і контролюючими органами  Одеської області.

 

Квітень, м.Одеса

 

          Про стан виконання законів України про боротьбу з корупцією та організованою злочинністю органами державної влади та місцевого самоврядування м.Севастополя.

 

Травень, м.Севастополь

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

          Про сучасний стан та перспективи забудови м.Києва (спільно з Мінрегіонбудом України та Київською міськдержадміністрацією).

 

Березень

 

          Шляхи реформування житлово-комунального господарства.

 

Квітень,  м.Бердянськ

 

          Про сучасний стан та перспективи забудови м.Одеси (спільно з Мінрегіонбудом України, Одеською облдержадміністрацією та Одеською міськрадою).

Травень, м.Одеса

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

          Про підготовку до другого читання проекту Закону про асоціації органів місцевого самоврядування (реєстр. № 2477).

 

12-14 лютого, м.Косів, Івано-Франківська область

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Про виконання Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007-2015 роки.

 

Березень

 

          Про стан та перспективи проведення геологорозвідувальних робіт, видобутку і переробки бурштину-сирцю у Прип’ятському бурштиноносному басейні.

Травень, Рівненська область

 

          Про стан та перспективи розвитку і функціонування Карадазького природного заповідника НАН України та прилеглої території.

 

Червень, Автономна Республіка Крим

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

          Євроінтеграційні процеси у сфері транспорту.

 

Травень, Одеська область

 

 

Комітет з питань економічної політики

 

          Мотиваційні механізми управління розвитком підприємств в умовах ринкової економіки на прикладі ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод".

 

Квітень, м.Краматорськ

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

          Про виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

Лютий-липень

 

          Щодо організації роботи правоохоронних органів Одеської області та інших силових відомств з питань захисту прав і свобод людини і громадянина, захисту національних інтересів, боротьби з корупцією і контрабандою.

Березень, Одеська область

 

 

Комітет у закордонних справах

 

          Ознайомлення з роботою українсько-словацької Міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва, найважливішими питаннями українсько-словацького міжрегіонального і транспортного співробітництва, вивчення ситуації на спільних пунктах кордону, можливості реконструкції діючих пунктів пропуску та відкриття нових, форм і напрямків регіонального співробітництва, співпраці у тристоронньому біосферному заповіднику "Східні Карпати", взаємодії між МНС України та Пожежним корпусом МВС Словацької Республіки, а також стану реалізації Програми Сусідства "Угорщина-Словаччина-Україна".

 

Квітень-червень, м.Ужгород

 

 

Комітет з питань культури і духовності

 

          Про стан створення Державного історико-архітектурного заповідника "Акерманська фортеця".

 

Травень, м.Білгород-Дністровський

 

          Про стан збереження центральної історичної частини м.Львова, включеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та інших пам’яток Львівщини.

Червень, Львівська область

 

 

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Про хід виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Запорізької області законів України "Про освіту" і "Про загальну середню освіту".

 

Березень, м.Запоріжжя

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Про  стан та перспективи розвитку авіаційної техніки Повітряних Сил України (модернізація МІ-24, МІГ-29, розроблення програми вертолітобудування в Україні).

 

9-12 червня, м.Вінниця

 

          Про стан та перспективи створення багатофункціонального ракетного комплексу для потреб Збройних Сил України.

 

9-12 червня, м.Дніпропетровськ

 

Про подальший розвиток Головного управління розвідки Міністерства оборони України в контексті реформування сектору безпеки держави.

 

18 березня

 

          Спільно з комітетами:

          - з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності вивчити питання організації роботи відповідних органів державної влади по захисту національних інтересів, захисту прав і свобод людини та громадянина, боротьби з корупцією і контрабандою, земельними правопорушеннями в Одеській області;

 

8 квітня, Одеська область

 

          - з питань транспорту і зв’язку розглянути питання щодо стану створення каналу "р.Дунай – Чорне море";

          - про стан авіаційної техніки Державної прикордонної служби України та ефективність її використання в охороні державного кордону та виключної (морської) економічної зони України.

 

21-24 квітня, Одеська область

          Проблеми утримання та функціонування територіальних підрозділів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в умовах неналежного бюджетного фінансування.

 

15 квітня

 

Комітет з питань охорони здоров‘я

 

          Про перспективи розвитку онкологічної служби Кіровоградської області.

Березень, Кіровоградська область

 

          Про стан виконання на регіональному рівні Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року №1849).

 

Травень, Вінницька область

 

Про організацію надання медичної допомоги сільському населенню у Чернігівській області.

 

Червень, Чернігівська область

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Про стан медичного забезпечення інвалідів-спинальників у Донецькій обласній лікарні відновлювального лікування №15 в Україні".

 

Квітень, м.Донецьк

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

          Про напрями вдосконалення податкового законодавства в умовах фінансово-економічної кризи на прикладі підприємств м.Запоріжжя (АвтоЗАЗ, "Славутич", "Хортиця" та інші).

 

Травень-червень, м.Запоріжжя

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

          Працююча жінка: проблеми рівних можливостей.

 

Червень, м.Донецьк

 

Комітет з питань правосуддя

 

Про аналіз практики застосування законів України загальними судами загальної юрисдикції у Львівській області.

 

Лютий-липень, м.Львів

 

 

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва

 

          Наради щодо стану справ у промисловості областей і напрацювання відповідних заходів з подолання кризових явищ на підприємствах.

 

   Лютий, м.Луганськ

Березень, м.Донецьк

 

          Наради щодо стану справ у підприємництві в умовах фінансово-економічної кризи та напрацювання відповідних заходів щодо подолання кризових явищ у підприємництві областей.

 

Березень, м.Донецьк

Квітень, м.Запоріжжя

 

          Про проблемні питання, що виникли у сфері літакобудування.

 

Березень, АНТК ім.Антонова

 

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та

забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

          Про хід виконання Управлінням справами Апарату Верховної Ради України підготовчих проектно-архітектурних та будівельних робіт з житлового будівництва для народних депутатів України.

 

Травень

 

          Про підготовку санаторно-оздоровчих закладів, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України, до літнього оздоровчого сезону 2009 року.

 

Травень, м.Ялта

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Щодо тиску на регіональні засоби масової інформації з боку місцевих адміністрацій (Черкаська, Сумська, Тернопільська області).

 

Березень-квітень, м.Черкаси, Суми, Тернопіль

 

Про проблеми роздержавлення друкованих засобів масової інформації.

 

Травень, Кіровоградська область

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

          Про стан реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

 

Червень-липень, м.Донецьк

 

 

Комітет з питань транспорту і зв’язку

 

          Про хід будівництва та реконструкції об’їзних автомобільних доріг навколо міст підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

 

Квітень-травень

 

         

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

          Про вдосконалення законодавства про приватизацію майна, що передано в оренду.

Березень, Київський ЗШВ

Травень, ДХК "Олександріявугілля"

 

          Щодо неправомірного розпорядження майном соціальної сфери.

 

Лютий, м.Житомир (ВТО "Полісся")


 

          РОЗДІЛ III.   Питання,  які   пропонується   розглянути   на 

Парламентських слуханнях та слуханнях у комітетах

         

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Агропромисловий комплекс України – вагомий сектор економіки: шляхи подолання наслідків економічної кризи (слухання у комітеті).

 

Лютий

 

          Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості в Україні (парламентські слухання).

 

Березень

         

 

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

          Концепт Антикорупційної стратегії України (слухання у комітеті).

 

Травень

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

          Реформування та розвиток житлово-комунального господарства  (парламентські слухання).

Лютий

 

          Про шляхи вдосконалення законодавчої бази у частині уніфікації складу та змісту містобудівної документації та документації із землеустрою (слухання у комітеті).

Червень

 

 

Комітет з питань бюджету

 

          Про Основні напрями бюджетної політики на 2010 рік (парламентські слухання).

Червень

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

          Концептуальні засади реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

 

Березень

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (парламентські слухання).

 

Квітень

 

          Глобальні зміни клімату: загрози для України та шляхи їхньої мінімізації (парламентські слухання).

Травень

 

          Про основні засади впровадження та розвитку більш чистих виробництв та екологічно чистої продукції (слухання у комітеті).

 

Травень

 

 

Комітет з питань економічної політики

 

          Про соціально-економічне становище в реальному секторі економіки та пропозиції щодо антикризових заходів (слухання у комітеті).

 

Березень

 

          Про питання, пов’язані з удосконаленням законодавства у сфері державних закупівель (слухання у комітеті).

 

Квітень

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

          Про виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

Лютий

         

Про виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб (слухання у комітеті).

 

Червень

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

Про виконання законодавства України у сфері протидії торгівлі людьми (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

 

Комітет у закордонних справах

 

          Світові глобалізаційні процеси: конкурентоспроможність та сталий розвиток як виклики для України (слухання у комітеті).

 

Лютий-липень

 

          Соціально-економічні та інституційні проблеми боротьби з нелегальною міграцією в Україні (слухання у комітеті).

 

Лютий-липень

 

 

Комітет з питань науки і освіти

 

          Про виконання постанов Верховної Ради України № 536-V від 9 січня 2007 року "Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти України" та № 778-VI від 19 грудня 2008 року "Про впровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості (слухання у комітеті).

Квітень

 

          Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (парламентські слухання).

 

Червень

 

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

          Про захист наявної в органах державної влади інформації, яка включає в себе дані про особу, недопущення несанкціонованого її поширення і посилення правової відповідальності за порушення вимог її зберігання та незаконного поширення (слухання у комітеті).

 

13 травня

 

          Про хід виконання центральними органами виконавчої влади заходів щодо створення національної системи супутникового зв’язку (слухання у комітеті).

20 травня

 

 

Комітет з питань охорони здоров’я

 

Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні (парламентські слухання).

 

Травень

 

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Обговорення проекту Державної доповіді про становище інвалідів в Україні (слухання у комітеті).

Травень

 

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

          Шляхи вдосконалення митного законодавства в рамках підготовки нової редакції Митного кодексу України (слухання у комітеті).

 

Квітень

 

 

Комітет з питань правової політики

         

          Практична реалізація змін до Закону України "Про нотаріат": перспективи подальшого розвитку нотаріату України (слухання у комітеті).

 

Лютий-липень

 

 

Комітет з питань правосуддя

 

          Про стан правосуддя в Україні (парламентські слухання).

 

18 березня

 

 

Комітет з питань промислової і регуляторної

політики та підприємництва

 

          Державно-приватне партнерство: світовий досвід, перспективи для України (слухання у комітеті).

Лютий

 

          Проблеми рейдерства та шляхи його законодавчого врегулювання (слухання у комітеті).

Лютий

 

          Антикризові заходи щодо підтримки хімічної промисловості (слухання у комітеті).

Лютий

 

Розвиток підприємництва в умовах фінансово-економічної кризи (парламентські слухання).

Березень

 

          Покращення інвестиційного клімату: розвиток індустріальних парків, СЕЗ, ТПР, розвиток депресивних територій (слухання у комітеті).

 

Березень

 

          Роль органів місцевого самоврядування: підтримка бізнесу та промисловості в регіонах (слухання у комітеті).

 

Березень

 

          Стан промисловості, перспективи розвитку в 2009 році в умовах фінансової кризи. Ефективність антикризових заходів (слухання у комітеті).

 

Квітень

 

 

 

         

 

Законодавче та нормативне забезпечення єдиної державної політики у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності як основи підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг вітчизняного виробництва (парламентські слухання).

 

Квітень

 

          Проведення засідання Експертної ради: "Лобізм".

 

Квітень

 

          Національна програма розвитку підприємництва. Спрощена система оподаткування (спільно з Держпідприємництвом).

 

Квітень

 

Проблеми виконання Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (слухання у комітеті).

 

Травень

 

Шляхи законодавчого врегулювання питань з організації та проведення азартних ігор в Україні (парламентські слухання).

 

Червень

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Про стан забезпечення інформаційних потреб громадян України (роль і місце регуляторних органів держави в діяльності електронних засобів на загальнонаціональному та регіональному ринку інформації) (слухання у комітеті).

Травень

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

          Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (парламентські слухання).

 

11 березня

 

 

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

          Проект Закону про Концепцію соціальної держави (слухання у комітеті).

Березень

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

          Про стратегію приватизації майна державної та комунальної власності на сучасному етапі економічного розвитку України (слухання у комісії).

 

Липень


 

РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції, 

семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети або

в яких братимуть участь народні депутати України

 

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

          Участь у проведенні ХІІ Міжнародної виставки сільського господарства та садівництва.

10-12 лютого

 

Участь у проведенні Міжнародної виставки-ярмарку “Агро – 2009” та семінару: "Сучасний стан та перспективи розвиту енергозбереження і використання альтернативних видів палива в агропромисловому комплексі України".

Травень

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

          "Круглий стіл": "Запровадження конкурентного набуття у власність або в оренду земельних ділянок під забудову: стан, проблеми та перспективи".

 

Липень

 

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

          "Круглий стіл": "Можливі виборчі системи на виборах народних депутатів України".

Лютий

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Участь у засіданні "круглого столу" з обговорення проекту стратегічного документа "Стратегія національної екологічної політики, Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища" (організатор Мінприроди України).

 

Березень

 

 

          Участь у конференції щодо зниження ризиків катастроф у рамках співробітництва України з Організацією Об’єднаних Націй (організатори - представництво ООН в Україні та МНС України).

 

Березень

 

          Участь у нараді з питань організації комплексного медико-санітарного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (організатор МНС України).

 

Березень

 

          Участь у засіданні Консультативної Ради з питань ядерної безпеки (організатор ДКЯР).

Квітень

 

          Участь у заходах, які пов’язані з 23-ю річницею Чорнобильської катастрофи.

Квітень-травень

 

          Участь у заходах щодо збереження культурної спадщини історико-етнографічної експедиції до зони відчуження.

 

Квітень-травень, м.Чорнобиль

 

          Участь у міжнародному семінарі під егідою МАГАТЕ і ВОЗ у рамках міжнародного проекту МАГАТЕ-RER 3004 з питань інформування населення про подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

Червень

 

          Участь у засіданні Асамблеї донорів Чорнобильського фонду "Укриття".

Червень-липень

 

          Участь у засіданні Асамблеї вкладників Рахунку ядерної безпеки.

 

Червень-липень

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань економічної політики

 

          "Круглий стіл" з питання підготовки проекту Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення процедур банкрутства та особливостей ліцензування діяльності арбітражних керуючих).

 

Березень

 

          "Круглий стіл": "Законодавче забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".

 

Квітень

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції  

         

          Участь постійної делегації Верховної Ради України в Асамблеї Західноєвропейського союзу в роботі комітету АЗЄС.

 

Лютий-квітень

 

          12-те засідання Комітету з парламентського співробітництва "Україна – ЄС".

Лютий, м.Брюссель

         

Участь постійної делегації Верховної Ради України у ПА НАТО в роботі Семінару Роуза-Ротта.

 

Березень, Боснія і Герцоговина

 

          Засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО.

 

Березень, м.Київ

 

          Консультації комітетів з питань європейської інтеграції (у закордонних справах) парламентів України, Азербайджану, Вірменії, Грузії та Молдови стосовно участі у Парламентській асамблеї ЄС - Східні сусіди (EURONEAST).

Березень, м.Київ

 

          Семінар: "Інтелектуальна власність – одна з пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС" (спільно з UEPLAC).

 

Березень

 

Участь постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО у засіданні комітету ПА НАТО.

 

Квітень-червень

 

          "Круглий стіл": "Нова посилена Угода між Україною та ЄС: адаптаційна складова" (спільно з UEPLAC).

 

Травень

 

          Участь постійної делегації Верховної Ради України у ПА НАТО у роботі Весняної сесії ПА НАТО.

 

Травень, Норвегія

 

          Перша частина 55-ї сесії Асамблеї Західноєвропейського союзу.

 

Червень, м.Париж

 

          Участь народних депутатів України у Програмі ПА НАТО "Нові парламентарі".

Липень, м.Брюссель

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності

         

          "Круглий стіл": "Розвиток системи моніторингу дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів".

 

Травень

 

          "Круглий стіл": "Актуальні питання розвитку та впровадження законодавства у сфері попередження насильства в сім’ї".

 

Червень

 

 

Комітет у закордонних справах

 

          Зимова сесія ПА ОБСЄ.

 

19-20 лютого, м.Відень

 

          12-е засідання Комітету парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

 

24-25 лютого м.Брюссель

 

          Засідання 10-ти комітетів ПАРЄ.

 

Лютий-червень (дати та місця уточнюються)

 

Комітет Парламентського виміру ПА ЦЄІ.

 

Березень-травень, (дата та місце уточнюється)

         

Семінар з питань міжнародного спостереження за виборами до органів державної влади і проведення референдумів.

 

Квітень, м.Санкт-Петербург

 

          Засідання Постійної комісії МПА СНД з економіки та фінансів.

 

11-12 березня, м. Санкт-Петербург

 

          Засідання 3 постійних комісій МПА СНД.

 

8-9, 22-23 квітня, м. Санкт-Петербург

 

Засідання Розширеного бюро ПА ОБСЄ.

 

20 квітня, м.Лісабон

 

          Друга і третя частини сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

 

27 квітня - 1 травня, м.Страсбург 

22-26 червня, м.Страсбург

 

          120-та асамблея Міжпарламентського Союзу та пов’язані з нею заходи.

 

5-10 квітня, м.Аддис-Абеба (Ефіопія)

 

Тридцять друге пленарне засідання МПА СНД.

 

13-15 травня, м.Санкт-Петербург

 

 

          Спільне засідання  постійних комісій МПА СНД з політичних питань і міжнародного співробітництва, з питань оборони і безпеки та Політичного комітету АЗЄС і підкомітету із зовнішніх зв’язків комітету ПАРЄ з політичних питань.

14 травня, м.Санкт-Петербург

 

          Спільне засідання Постійної комісії МПА СНД з аграрної політики, природних ресурсів та екології і Комітету ПАРЄ з питань довкілля, сільського господарства та місцевих регіональних справ.

 

14 травня, м. Санкт-Петербург

 

Весняна сесія ПА НАТО.

 

22-26 травня, м.Осло

          6-а Екологічна конференція ПА ОБСЄ.

 

27-29 травня, м.Дублін

 

          56-е пленарне засідання АЗЕС.

 

3-5 червня, м.Париж

 

Конференція МПС.

 

Червень, м.Женева (дата уточнюється)

 

18-та щорічна сесія ПА ОБСЄ.

 

29 червня – 3 липня, м.Вільнюс

 

 

Комітет з питань культури i духовності

 

          "Круглий стіл": "Проблема повернення культурних цінностей в Україну" (спільно з МЗС України, Міністерством культури і туризму України, Держкомархівів України, Дипломатичною академією при МЗС України).

Лютий

 

          Семінар: "Проблеми підвищення кваліфікації працівників культури: практичний досвід та напрями удосконалення" (спільно з Міністерством культури і туризму України).

 

Квітень

Комітет з питань науки i освіти

 

          Участь у засіданні підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України з проблем вищої школи.

 

Лютий

 

          Участь у проведенні Дванадцятої міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні-2009".

 

Лютий

 

          Участь у Всеукраїнській нараді працівників установ та навчальних закладів системи професійно-технічної освіти з порядком денним: "Про підсумки роботи професійно-технічних навчальних закладів України у
2008 році та невідкладні завдання на 2009 рік".

 

Лютий

 

          Участь у роботі "круглих столів" з підготовки до парламентських слухань на тему: "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів".

 

Лютий, березень, квітень,

м.Запоріжжя, Київ, Харків, Донецьк,

Одеса, Львів, Сімферополь

 

          Участь у розробці модельних законодавчих актів Міжпарламентської Асамблеї країн СНД:

          - "Модельний інформаційний кодекс" (частина друга);

          - "Закон про охорону прав на наукові відкриття";

          - "Модельний кодекс інтелектуальної власності";

          - "Модельний інноваційний кодекс".

 

Лютий-червень, м.Санкт-Петербург

 

          Участь у підсумкових заходах Всеукраїнського конкурсу, присвяченого Шевченківським дням: "Об’єднаймося, брати мої".

 

Березень, м.Канів

 

          "Круглий стіл": "Про стан і перспективи законодавчого врегулювання післядипломної освіти ".

 

Березень

 

          Участь у роботі загальних зборів Академії педагогічних наук України. Звіт про роботу у 2008 році та завдання на 2009 рік.

 

Березень

 

          Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції "Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання".

 

Квітень

 

          Спільне засідання Комітету з питань науки і освіти та Комітету Державної Думи Російської Федерації з питань науки та високих технологій щодо науково-технічного співробітництва.

 

Травень

 

Участь у засіданні Президії АПН України з порядком денним: "Про організацію експериментальної роботи в Львівському науково-практичному центрі професійно-технічної освіти АПН України".

 

Червень

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

          Семінар: "Конверсія військово-промислового комплексу та військової інфраструктури в контексті розробки альтернативних шляхів розвитку енергетики України".

22-26 червня

 

 

Комітет з питань охорони здоров¢я

 

Засідання ("круглі столи", конференції) Дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

 

Лютий-липень

 

          "Круглий стіл": "Нагальні питання охорони здоров’я підлітків в Україні".

Травень

 

 

         

 

Спільне засідання з Комітетом Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму на тему: "Організаційно-практичні та методологічні засади подальшої діяльності лікарсько-фізкультурних закладів".

Червень

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

"Круглий стіл": "Про особливості приватизації в електроенергетиці".

 

Лютий

 

          Підсумкова конференція "Лідер ПЕК 2008 року".

 

Лютий

 

          Науково-практична конференція: "Прийняття і шляхи реалізації міжнародного проекту "Мирний водень та альтернативна енергетика".

 

Лютий-березень

 

          "Круглий стіл": "Проблема протиріч енергетичного та лісового законодавства щодо питань розчищення просік повітряних електричних мереж".

Березень

 

          Міжнародний семінар: "Перспективи використання шахтного метану, нормативно-правове забезпечення".

 

Березень-квітень

 

Міжнародна науково-технічна конференція: "Теплова електроенергетика, комунальна, промислова теплоенергетика".

 

Травень

 

          ІV Міжнародна конференція з питань розвитку гідроенергетики.

 

Травень-червень

 

 

 

 

          Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Участь у засіданнях Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

Лютий-липень

 

          Участь у засіданнях Міжвідомчої комісії з питань діяльності підприємств, установ і організацій громадських організацій інвалідів.

 

Лютий-липень

 

          Участь у засіданнях Координаційного центру з питань здійснення пенсійної реформи.

Лютий-липень

 

          Участь у заходах, присвячених 20-й річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

 

Лютий

 

          "Круглий стіл": "Перспективи прискорення пенсійної реформи в Україні з урахуванням уроків фінансово-економічної кризи".

 

Лютий

 

"Круглий стіл", присвячений 10-ій річниці створення в Україні першої спеціальної аптеки для ветеранів війни та праці.

 

Лютий

 

          Участь у заходах, присвячених 59-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Травень

 

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

          "Круглий стіл": "Становище чоловіків в Україні" (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків).

 

Лютий

 

"Круглий стіл": "Концепція державної етнонаціональної політики України. Основні критерії майбутнього закону".

 

Квітень

 

          Участь у Форумі національних меншин України.

 

Квітень-червень

 

          Участь у проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції "Європейська хартія регіональних мов або мов меншин в Україні. Досвід, проблеми, перспективи".

Травень

 

          "Круглий стіл": "Здійснення гендерної експертизи законодавчих актів: проблеми та перспективи".

Травень

"Круглий стіл": "Перспективи правового регулювання у сфері відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою".

 

Травень

 

"Круглий стіл": "Дотримання законодавства України щодо урахування гендерної складової в галузевій статистиці".

 

Червень

 

Участь у заходах в рамках проведення Всесвітньої кампанії викорінення насильства щодо жінок "Стоп насильству!", ініційованій Генеральним секретарем ООН.

 

Лютий-липень

 

 

Комітет з питань  правової політики

 

          "Круглий стіл": "Законодавче врегулювання питань стосовно надання правової допомоги в Україні".

 

Лютий-липень

 

          Конференція: "Профілактичне правозастосування з економічної точки зору" (за участю Німецької спілки нотаріусів).

 

Лютий-липень

 

Комітет з питань правосуддя

 

          "Круглий стіл" з питань судової реформи.

 

Червень

 

 

Комітет з питань промислової  і  регуляторної політики та підприємництва

 

          Проведення засідання Експертної ради: "Лобізм".

 

Квітень

 

          Спільне засідання з Держпідприємництвом: "Національна програма розвитку підприємництва. Спрощена система оподаткування".

 

Квітень

 

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та

забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

Семінар: "Шляхи вдосконалення роботи Апарату Верховної Ради України – пріоритетні кроки" (за підтримки Програми сприяння парламенту України).

Квітень

 

          "Круглий стіл": "Робота народних депутатів України з виборцями, які мешкають на території України, у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями в умовах пропорційної виборчої системи" (за підтримки Програми  сприяння парламенту України).

 

Квітень

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          "Круглий стіл": "Стан дотримання законодавства України про захист суспільної моралі – загроза національній безпеці чи плюралізм думок".

 

Лютий

 

          "Круглий стіл": "Європейські стандарти надання послуг транскордонного мовлення".

Лютий

 

          "Круглий стіл": "Відновлення мереж дротового радіомовлення на території України".

Березень

 

          "Круглий стіл": "Законодавче забезпечення свободи слова в Україні: що маємо в реальності" (спільно з Центром стратегічних досліджень).

 

Травень

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Участь у заходах, що проводяться в рамках проголошеного "Року молоді в Україні" (за окремим планом).

 

Лютий-липень

 

Участь у проведенні засідань Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи (за окремим планом).

 

Лютий-липень

 

Участь у роботі Координаційної ради та Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за окремим планом).

 

Лютий-липень

 

Сприяння та участь в організації основних заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

 

Лютий-липень

 

Сприяння в організації та проведенні Всеукраїнської виставки-ярмарки сільського туризму "Українське село запрошує".

 

Травень, с.Пирогів

 

"Круглий стіл": "Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства" (за підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ).

 

Червень

 

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

          Семінар: "Розвиток компетенції і ефективності організацій роботодавців і профспілок".

 

Лютий-березень

 

 

Комітет з питань транспорту і зв’язку

 

          "Круглий стіл" з питань законодавчого забезпечення сфери телекомунікацій в Україні".

 

Квітень

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

"Круглий стіл":  "Про особливості приватизації підприємств електроенергетики".

 

Лютий

 

"Круглий стіл":  "Про усунення порушень прав громадян при приватизації земельних ділянок, що знаходяться у приватному користуванні".

 

Березень

 

 

 

 

Головне організаційне управління