П Л А Н

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

Верховної Ради України за період п‘ятої сесії

(вересень 2009 року  – січень 2010 року)

 

РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети

в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

          Про виконання рішення Комітету від 15 травня 2008 року щодо роботи Аграрного фонду Міністерства аграрної політики України.

 

Жовтень

 

Про стан виконання Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" і перспективи технічного переоснащення сільськогосподарських товаровиробників складною сільськогосподарською технікою.

 

Листопад

 

Про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 6 квітня 2009 року "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України".

Грудень

 

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

          Про результати роботи спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією у першому півріччі 2009 року.

 

Вересень

 

          Про законність та обґрунтованість використання у боротьбі з організованою злочинністю спеціальних технічних засобів.

 

Жовтень

         

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і 

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

          Про стан виконання рекомендацій слухань у комітеті від 3 червня 2009 року "Про підсумки проходження опалювального сезону 2008 – 2009 років та про підготовку до роботи в зимових умовах 2009 – 2010 років".

 

Вересень

 

          Про стан реалізації рекомендацій слухань у комітеті "Про стан виконання Закону України "Про запобігання  впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

 

Жовтень

 

Про стан виконання рекомендацій слухань у комітеті від 15 квітня 2009 року "Про проблеми планування  і забудови міст України".

 

Листопад

 

Про правове забезпечення обрання  та діяльності  головних архітекторів областей та міст України (спільно з Мінрегіонбудом).

 

Листопад

 

Про реалізацію прав мешканців гуртожитків на приватизацію житла.

 

Грудень

 

Комітет з питань бюджету

 

          Про погодження відповідно до статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік":

- перерозподілу бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету;

- збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання по загальному та спеціальному фондах;

- перерозподілу бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями;

- передачі бюджетних призначень, передбачених  частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

Вересень – грудень

 

          Про погодження відповідно до статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" перерозподілу напрямів використання коштів Стабілізаційного фонду.

 

Вересень – грудень

 

          Про погодження порядків використання коштів Стабілізаційного фонду відповідно до статті 1 Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

 

Вересень – грудень

 

Про стан виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік " у поточному році.

 

Вересень – грудень

 

Про стан використання коштів резервного фонду державного бюджету.

 

Вересень – грудень

 

          Про використання коштів державного та місцевих бюджетів за матеріалами перевірок Рахункової палати України, ревізій та перевірок Головного контрольно-ревізійного управління України.

 

Вересень – грудень

 

Про виконання головними розпорядниками коштів державного бюджету бюджетних програм у 2009 році та завдання й пріоритети при плануванні видатків на 2010 рік (за окремим переліком).

 

Вересень – грудень

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

          Про виконання Закону України "Про державний реєстр виборців".

 

Вересень – січень

 

          Про виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Вересень – січень

 

          Про виконання Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ".

Вересень – січень

 

          Про виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

 

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про органи самоорганізації населення".

Вересень – січень

 

          Про виконання Закону України "Про державні нагороди України".

 

Вересень – січень

 

          Про виконання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Вересень – січень

 

          Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Про стан виконання рішення Комітету від 4 березня 2009 року № 41/2 "Про стан справ у зоні відчуження, на Чорнобильській АЕС та у місті Славутич".

Жовтень

 

Про виконання рішень Комітету від 3 червня 2008 року №17/1 "Про екологічні та соціальні питання, що виникли в районі розташування колишнього Придніпровського хімічного заводу" та від 18 березня 2009 року № 43/3 "Про виконання програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007 – 2015 роки".

 

Січень

 

Комітет  з питань економічної політики

 

Звіт Міністерства економіки України про виконання законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та реалізації політики з подолання негативних явищ у зовнішній торгівлі.

 

Вересень

 

          Звіт Міністерства економіки України про виконання законодавства у сфері державних закупівель.

Жовтень

 

          Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації.

Жовтень – листопад

 

Про виконання Антимонопольним комітетом України норм чинного законодавства при здійсненні ним державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (запобігання зловживанню монопольним (домінуючим) становищем та у сфері природних монополій).

 

Жовтень – листопад

 

Звіт про діяльність Антимонопольного комітету України.

 

Листопад – грудень 

 

Про виконання повноважень державними органами влади в частині справляння плати за оренду державного майна до державного бюджету.

 

Грудень

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

          Про стан виконання Угод між Україною та ЄС "Про реадмісію осіб" та "Про спрощення оформлення віз".

Грудень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

 правоохоронної діяльності

 

          Про виконання рішення виїзного засідання Комітету щодо перевірки рівня знань випускників ВНЗ, що готують фахівців для правоохоронних органів за рахунок коштів державного бюджету.

 

Вересень – січень

 

          Про виконання рішень Комітету щодо направлення заяв і звернень народних депутатів та громадян України до Генеральної прокуратури України для розгляду та реагування.

 

Вересень – січень

Комітет у закордонних справах

 

          Проведення консультацій у Комітеті щодо кандидатур для призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України та Постійного представника України при міжнародній організації (відповідно до статті 13 Закону України "Про дипломатичну службу").

 

Вересень – січень

 

Звіти керівників постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських об’єднаннях міжнародних організацій, керівників депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків з парламентами зарубіжних країн.

 

Вересень – січень

 

Формування депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків із зарубіжними країнами.

 

Вересень – січень

 

Комітет з питань культури i духовності

         

Про хід реалізації Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки".

 

Жовтень, січень

 

          Про стан розробки державної програми розвитку циркового мистецтва в Україні на період до 2011 року (Рішення Комітету з питань культури і духовності від 13 грудня 2006 року).

 

Жовтень

 

Комітет з питань науки i освіти

 

          Про роботу органів державної влади і місцевого самоврядування щодо забезпечення умов для здобуття загальної середньої освіти на початок нового 2009/2010 навчального року відповідно до законодавства України про освіту.

 

Вересень

 

 

Про дотримання чинного законодавства України щодо організованого початку нового 2009/2010 навчального року.

 

Вересень – жовтень

 

          Про хід виконання Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Удосконалення законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні в контексті підготовки нової редакції Закону України “Про вищу освіту”, затверджених Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 17 вересня 2008 року (протокол             № 17 від 17.09.2008р.).

Вересень

 

Про реалізацію статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо пенсійного забезпечення наукових працівників.

 

Жовтень

 

Про ефективність використання державних коштів, що виділені міністерствам та відомствам на здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням.

Жовтень

 

Про стан реалізації норм статті 12 Закону України "Про освіту", інших законодавчих актів щодо забезпечення випуску підручників, посібників та методичної літератури, забезпеченню ними навчальних закладів, учнів і педагогічних працівників.

 Жовтень

 

          Про хід реалізації Закону України "Про особливості правового режиму діяльності НАН України, галузевих академій наук та статус їх майнового комплексу".

Листопад

 

          Про результати аудиту Рахункової палати України щодо формування і виконання державної програми “Шкільний автобус”.

 

Листопад

 

          Про виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 11 червня 2008 року "Про виконання Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України статей 7 і 291 Закону України "Про професійно-технічну освіту" в частині науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій".

 

Грудень

 

          Про хід реалізації Закону України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" та Постанови Верховної Ради України від 01.12.2005 р. № 3175-IV "Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні" (спільно з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України).

 

Грудень

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

          Про хід виконання центральними органами виконавчої  влади заходів щодо створення національної системи супутникового зв‘язку.

 

Листопад

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

          Про виконання Закону України "Про донорство крові та її компонентів", пунктів 2 – 4 Постанови Верховної Ради України від 03.02.2004 р. № 1426 – ІV "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв‘язання" та стан підготовки проекту Державної програми розвитку служби крові та її компонентів в Україні.

 

Грудень

 

Комiтет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

Про поточну ситуацію у вугільній промисловості та тепловій енергетиці.

Вересень

 

          Про законодавче забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу України (в рамках виконання Енергетичної Стратегії України на період до 2030 року).

Вересень – жовтень

 

          Про стан виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних  видів палива".

Листопад

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту використання субвенції з державного бюджету та компенсацію за пільговий проїзд та надання пільг з послуг зв‘язку окремим категоріям громадян.

 

Вересень

 

          Про стан реалізації положень Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" та шляхи усунення існуючих проблем.

 

Жовтень

 

          Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань від 3 червня 2009 року "Про соціальне, медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років".

Грудень

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

          Про роботу Державної податкової адміністрації України по реалізації положень Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

 

Листопад

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

Про дотримання прав людини у діяльності правоохоронних органів.

 

Вересень

 

          Про практику застосування Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

 

Листопад

 

 

 

Комітет з питань правової політики

 

          Про проблемні питання реалізації законодавства у сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні.

 

Вересень – січень

 

          Про практику застосування Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України".

 

Вересень – січень

 

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва

 

          Про виконання міністерствами та відомствами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Жовтень

 

          Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

          Щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

 

Вересень – січень

 

          Про створення народним депутатам України належних житлових умов.

 

Вересень – січень

 

          Про забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України.

Вересень – січень

 

Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за дев‘ять місяців 2009 року.

 

Жовтень – листопад

 

         

 

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

Про стан висвітлення парламентськими засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України.

 

Вересень

 

Про формування громадських рад НТКУ та НРКУ.

 

Жовтень

 

Про виконання рекомендацій, ухвалених за підсумками слухань у комітеті, з питань реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації.

Листопад

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Про виконання Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек", "Молода гвардія".

 

Вересень

 

Про дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства щодо підготовки спортсменів для участі у ХХІ зимових Олімпійських іграх у м.Ванкувері.

Листопад

 

Про дотримання вимог чинного законодавства щодо організації й проведення оздоровлення та відпочинку дітей в Україні (за підсумками сезону 2009 року).

 

Грудень

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

          Про аналіз практики застосування законодавства України з питань охорони праці Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

 

Вересень

 

          Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо стану виконання Постанови Верховної Ради України від 18.12.2008 р. № 773 – VІ "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)".

 

Жовтень

 

          Про виконання рішення Комітету від 4 березня 2009 року "Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аналізу  упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки".

Листопад

 

          Про практику застосування норм Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

 

Листопад

 

          Про виконання рішення Комітету від 15 квітня 2009 року "Про практику застосування норм законів України "Про індексацію грошових доходів населення" та "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат".

 

Грудень

 

          Про стан виконання Постанови Верховної Ради України від    15.01.2009 р. № 892 – VІ "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян".

 

Грудень

 

          Про інформацію Фонду загальнообов‘язкового державного соціального страхування на випадок безробіття щодо фінансування виплат з часткового безробіття та надання допомоги по частковому безробіттю за даними фінансового звіту за 9 місяців 2009 року (у зв‘язку з введенням в дію статей 24–25 та частин другої – п‘ятої статті 26 Закону України "Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття").

 

Грудень

 

Комітет з питань транспорту і зв’язку

 

           Про законодавче забезпечення діяльності у галузях транспорту і зв‘язку та пропозиції щодо його удосконалення (спільно з Мінтрансзв‘язку).

 

Жовтень

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

          Про дотримання Фондом державного майна України чинного законодавства з питань управління корпоративними правами держави на прикладі ЗАТ "Президент-Готель".

 

Вересень

 

Про стан збереження і ефективне управління майном, що не увійшло до статутних фондів підприємств.

Вересень

 

          Про наслідки порушення майнових прав у буровугільній та торфовидобувній галузях.

Листопад

 

Про звіт Фонду державного майна України про стан виконання Рішення Комісії від 9 липня 2009 року (за участю Рахункової палати України).

Грудень

 


РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами

на виїзних засіданнях

 

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

          Як повернути землі господаря.

 

Вересень, Запорізька (Харківська або Одеська) область

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

          Про стан підготовки м. Києва до проведення Євро – 2012 (спільно з Київміськбудом).

Вересень

 

          Шляхи реформування житлово-комунального господарства.

 

Жовтень,  м.Бердянськ

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

          Євроінтеграційні процеси у сфері транспорту.

 

Вересень, м. Ізмаїл

 

Комітет з питань економічної політики

 

          Мотиваційні механізми управління розвитком підприємств в умовах ринкової економіки на прикладі ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод".

Вересень – жовтень, м.Краматорськ

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

          Про проблеми законодавчого забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України та стан виконання ними законодавчих актів України.

Жовтень – листопад, МВС України

 

 

 

Комітет у закордонних справах

 

          Ознайомлення з роботою українсько-словацької Міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва, найважливішими питаннями українсько-словацького міжрегіонального і транспортного співробітництва, вивчення ситуації на спільних пунктах кордону, можливості реконструкції діючих пунктів пропуску та відкриття нових, форм і напрямків регіонального співробітництва, співпраці у тристоронньому біосферному заповіднику "Східні Карпати", взаємодії між МНС України та Пожежним корпусом МВС Словацької Республіки, а також стану реалізації Програми Сусідства "Угорщина-Словаччина-Україна".

 

(дата уточнюється), м.Ужгород

 

Комітет з питань культури і духовності

 

          Про стан створення Державного історико-архітектурного заповідника "Акерманська фортеця".

 

Вересень, м.Білгород-Дністровський

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Правові аспекти управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області.

 

Жовтень, Луганська область

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Проблеми утримання та функціонування територіальних підрозділів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в умовах неналежного бюджетного фінансування.

 

23 вересня, Держспецзв‘язку

 

Про  стан та перспективи розвитку авіаційної техніки Повітряних Сил України (модернізація МІ-24, МІГ-29, розроблення програми вертолітобудування в Україні).

 

12 – 16 жовтня, м.Вінниця

 

         

 

Про стан та перспективи створення багатофункціонального ракетного комплексу для потреб Збройних Сил України.

 

12 – 16 жовтня, м.Дніпропетровськ

 

          Про стан авіаційної техніки Державної прикордонної служби України та ефективність її використання в охороні державного кордону та виключної (морської) економічної зони України.

 

21 жовтня, м.Одеса

 

Комітет з питань охорони здоров‘я

 

          Про організацію надання медичної допомоги населенню, у тому числі дитячому, у Черкаській області.

 

Жовтень, Черкаська область

 

Про організацію надання медичної допомоги населенню, у тому числі дитячому, у Чернігівській області.

 

Листопад, Чернігівська область

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Підвищення якості пенсійного обслуговування громадян шляхом впровадження новітніх інформаційних та інших технологій (спільно з Мінпраці та Пенсійним фондом України).

 

Вересень, м.Хмельницький

 

          Про хід виконання Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

Жовтень, м.Євпаторія

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

          Про напрями вдосконалення податкового законодавства в умовах фінансово-економічної кризи на прикладі підприємств м.Запоріжжя (АвтоЗАЗ, "Славутич", "Хортиця" та інші).

 

Вересень – жовтень, м.Запоріжжя

 

 

 

Комітет з питань правосуддя

 

Про аналіз практики застосування законів України загальними судами загальної юрисдикції в Одеській області.

 

Жовтень – листопад, м.Одеса

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та

забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

          Про ефективність використання та перспективи розвитку баз відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця".

 

Вересень – жовтень, Конча-Заспа

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Щодо тиску на регіональні засоби масової інформації з боку місцевих адміністрацій (Черкаська, Сумська, Тернопільська області).

 

Вересень – жовтень, м.Черкаси, Суми, Тернопіль

 

Про проблеми роздержавлення друкованих засобів масової інформації.

 

Листопад, Кіровоградська область

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

          Про стан реалізації центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".

 

Жовтень – грудень, м.Київ, Львів, Донецьк, Харків

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

          Про вдосконалення законодавства про приватизацію майна, що передано в оренду.

 

Вересень, м.Олександрія,  ДХК "Олександріявугілля"

 

         


РОЗДІЛ III.   Питання,  які   пропонується   розглянути   на

Парламентських слуханнях та слуханнях у комітетах

         

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

          Про стан виробництва та переробки насіння олійних культур: законодавче забезпечення розвитку галузей (слухання у комітеті).

 

Вересень

 

          Про стан забезпечення потреби внутрішнього ринку України у продуктах дитячого харчування вітчизняного виробництва (слухання у комітеті).

Жовтень

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

          Реформування та розвиток житлово-комунального господарства  (парламентські слухання).

Вересень

 

          Інформація інспекції ДАБК та Державної служби "Укрдержбудекспертиза" про дотримання законодавства при виконанні своїх повноважень протягом 2008 – 2009 років (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

          Інформація Мінжитлокомунгоспу України та Державної житлово-комунальної інспекції про виконання плану роботи у 2009 році та план роботи на 2010 рік (слухання у комітеті).

 

Січень

 

          Інформація Мінрегіонбуду України про виконання плану роботи у 2009 році та план роботи на 2010 рік (слухання у комітеті).

 

Січень

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань бюджету

 

          Про взаємини між державним та місцевими бюджетами, стан і перспективи виконання місцевих бюджетів у 2009 році, а також про формування місцевих бюджетів на 2010 рік (слухання у комітеті).

 

Вересень – жовтень

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

Про стан місцевих бюджетів та шляхи зміцнення  фінансового стану місцевого самоврядування (слухання у комітеті).

 

Вересень

 

          Місцеве самоврядування в Україні: проблеми, перспективи, розвиток (парламентські слухання).

Жовтень

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Про основні засади впровадження та розвитку більш чистих виробництв та екологічно чистої продукції (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

Комітет з питань економічної політики

 

           Про питання, пов‘язані з удосконаленням законодавства у сфері державних закупівель (слухання у комітеті).

 

Вересень – жовтень

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

          Про стан переговорного процесу щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

Про транскордонне співробітництво між Україною та ЄС (слухання у комітеті).

Листопад

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

Про виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" (слухання у комітеті).

 

Вересень – січень

 

          Про проблемні питання у діяльності органів внутрішніх справ з питань правового застосування норм кримінально-процесуального, кримінального та адміністративного законодавства України під час розгляду звернень громадян про крадіжки особистого майна громадян та протидії наркозлочинності (слухання у комітеті).

 

Вересень – січень

 

Комітет у закордонних справах

 

          Світові глобалізаційні процеси: конкурентоспроможність та сталий розвиток як виклики для України (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

          Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці (парламентські слухання).

Жовтень

 

          Соціально-економічні та інституційні проблеми боротьби з нелегальною міграцією в Україні (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

          Питання правонаступництва боргів та активів Союзу РСР (слухання у комітеті).

Січень

 

Комітет з питань культури і духовності

 

          Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізаційних викликів: проблеми та шляхи збереження (парламентські слухання).

 

11 листопада

 

 

Комітет з питань науки і освіти

 

           Про Основні засади сталого розвитку України (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

          Про Основні засади сталого розвитку України на 2010-2020 роки (парламентські слухання).

Грудень

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

          Про захист наявної в органах державної влади інформації, яка включає в себе дані про особу, недопущення несанкціонованого її поширення і посилення правової відповідальності за порушення вимог її зберігання та незаконного поширення (слухання у комітеті).

 

9 вересня

 

Комітет з питань охорони здоров’я

 

Про стан, заходи і перспективи подолання епідемії туберкульозу в Україні (парламентські слухання).

 

Жовтень

         

Про розвиток вітчизняної медичної науки, покращення додипломної і післядипломної підготовки спеціалістів у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти (слухання у комітеті).

 

Вересень – січень

 

Комiтет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

          Про стан та перспективи вирішення проблеми забезпечення ядерної енергетики України ядерним паливом власного виробництва (слухання у комітеті).

Вересень

 

 

 

 

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

           Про стан виконання Рекомендацій слухань у Комітеті від 11 червня 2008 року "Дотримання прав людей з інвалідністю в Україні" (слухання у комітеті).

Листопад

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

          Шляхи вдосконалення митного законодавства в рамках підготовки нової редакції Митного кодексу України (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

і міжнаціональних відносин

 

Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці (парламентські слухання).

Жовтень

 

Комітет з питань правосуддя

 

          Про ефективність діяльності Державної судової адміністрації та її територіальних управлінь (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

Комітет з питань промислової  і  регуляторної політики та підприємництва

 

          Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і перспективи (слухання у комітеті).

Вересень

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Проблеми інформаційної політики в Україні (парламентські слухання).

 

Жовтень

 

 

 

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

          Про становище студентської молоді в Україні (парламентські слухання).

 Листопад

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

          Про приватизацію об‘єктів державної власності разом із земельними ділянками (слухання у комісії).

Грудень
РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції,

семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети або

в яких братимуть участь народні депутати України

 

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

          Участь у проведенні Міжнародної виставки-ярмарку "Золота осінь – 2009".

Жовтень

 

          "Круглий стіл": "Перспективи запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні".

 

Листопад

 

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

          "Круглий стіл": "Етика публічної служби. Законодавче забезпечення. Світовий досвід, українська практика" (спільно з Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України та за підтримки Програми сприяння Парламенту України).

 

Листопад

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

          "Круглий стіл": "Про законодавче забезпечення функціонування інституту комунальної власності та особливості приватизації комунальної власності у м. Києві".

Жовтень

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

          "Круглий стіл": "Можливі виборчі системи для застосування на місцевих виборах".

Вересень

 

          "Круглий стіл": "Севастополь – місто, регіон. Його правовий статус в українському законодавстві".            

Вересень

 

"Круглий стіл": "Проблеми законодавчого регулювання  місцевих референдумів: український та зарубіжний досвід".

 

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Про концептуальні положення законопроекту про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України".

 

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Удосконалення законодавчого регулювання адміністративних процедур як запорука  правомірності та ефективності діяльності публічної адміністрації в Україні (проект Адмністративно-процесуального кодексу України, реєстр. № 2789)".

 

Листопад

         

Науково-практична конференція: "Державні символи України: минуле, сучасне, майбутнє".

Грудень

 

"Круглий стіл": "Лобіювання в Україні та за кордоном: досвід, проблеми і перспективи".

Січень

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Семінар: "Аналіз законодавства щодо поводження з відходами і шляхи його вдосконалення" (спільно з Програмою сприяння Парламенту України).

 

Вересень – жовтень

 

          Участь у 5-ій Міжнародній конференції "Актуальні питання забезпечення пожежної безпеки в Україні" (спільно з МНС України).

 

Жовтень

 

          Участь у засіданні Асамблеї донорів Чорнобильського фонду "Укриття".

Грудень, м. Лондон

 

         

 

 

Комітет з питань економічної політики

 

          "Круглий стіл": "Законодавче забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".

 

Жовтень

 

Комітет з питань європейської інтеграції

         

          Візит підкомітету Комітету ПА НАТО  з питань оборони і безпеки.

 

12 жовтня, м.Київ

         

Семінар Роуза-Рота

 

13 – 15 жовтня, м.Львів або м.Київ

 

Тринадцяте засідання Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС.

Жовтень, м. Київ

 

          Візит депутатів та працівників апарату Сейму (Парламенту)  Латвійської Республіки.

Жовтень

 

Засідання ІІ Комітету Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща.

Жовтень, м. Володимир – Волинський

 

"Круглий стіл": "Європейський досвід законодавчого забезпечення сфери телекомунікацій".

Жовтень

 

Конференція: “Транскордонна співпраця України: європейський досвід розвитку єврорегіонів".

Жовтень

         

Участь у щорічній сесії ПА НАТО.

 

13 – 17 листопада, Великобританія

 

Засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО.

 

Листопад

 

"Круглий стіл": “Парламентський і громадський вплив на політику євроатлантичної інтеграції України”.

 

Листопад

 

Семінар:  "Організація процесу адаптації законодавства в Парламенті (досвід нових країн-членів ЄС)".

Грудень

 

Участь постійної делегації Верховної Ради України в Асамблеї Західноєвропейського союзу в роботі щорічної сесії АЗЄС.   

 

Грудень, м. Париж

 

Участь постійної делегації Верховної Ради України в Асамблеї Західноєвропейського союзу в роботі комітету АЗЄС.        

 

(дата та місце уточнюються).

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності

         

          Вивчення досвіду впровадження пробації у законодавстві Латвійської Республіки.

Вересень – січень

 

Комітет у закордонних справах

 

          До 10-ти засідань комітетів ПАРЄ.

 

Вересень – грудень (дати та місця уточнюються)

 

Парламентська асамблея ЦЄІ.

 

Вересень – листопад (дати та місця уточнюються)

 

Четверта частина сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

 

28 вересня – 2 жовтня, м.Страсбург 

 

Осіннє засідання  ПА ОБСЄ.

 

9 – 11 жовтня, м.Афіни

 

121-а Асамблея Міжпарламентського Союзу.

 

19 – 21 жовтня, м.Женева

 

Засідання постійних комісій МПА СНД.

 

Жовтень (дати уточнюються), м.Санкт-Петербург

 

Засідання Об’єднаної комісії  з гармонізації законодавства у сфері боротьби з тероризмом, злочинністю та наркобізнесом у СНД.

 

Жовтень – листопад (дати уточнюються), м.Санкт-Петербург

 

Засідання постійних комісій МПА СНД.

 

Листопад (дати уточнюються), м.Санкт-Петербург

 

Засідання  Ради МПА СНД.

 

Листопад (дати уточнюються), м.Санкт-Петербург

 

          33-є пленарне засідання Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць МПА СНД.

Листопад (дати уточнюються), м.Санкт-Петербург

 

Засідання Бюро ПА ОБСЄ  та зустріч Ради міністрів ОБСЄ.

 

1 – 2 грудня, м.Афіни

 

Комітет з питань культури і духовності

 

"Круглий стіл": "Про стан музеїв, театрів та заповідників у м. Києві (в рамках підготовки до Євро – 2012)".

 

Жовтень

 

Комітет з питань науки i освіти

 

          Участь у засіданні Президії Академії педагогічних наук України з порядком денним: “Про виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 11 червня 2008 року щодо науково-методичного забезпечення закладів професійно-технічної освіти”.

 

Вересень

 

          Участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції Академії педагогічних наук України та Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації на тему: "Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців".

 

Вересень, м. Львів

 

"Круглий стіл": "Про стан і перспективи нормативно-правового врегулювання вищої освіти (у зв’язку з внесенням до Верховної Ради України нової редакції Закону України "Про вищу освіту")".

 

Вересень

 

          Участь у засіданні Президії Академії педагогічних наук України з порядком денним: "Про стан підготовки фахівців, робітничих кадрів у підвідомчих установах Академії в 2008-2009 роках".

 

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Про стан нормативно-правового забезпечення прав і гарантій на здобуття вищої освіти (за підсумками вступної кампанії 2009 року)".

Жовтень

 

          Участь у загальних зборах Академії педагогічних наук України з порядком денним: "Концептуальні засади розроблення національної системи кваліфікацій України".

Листопад

 

          "Круглий стіл": "Нормативно-правове забезпечення модернізації мережі вищих навчальних закладів – як необхідна умова підвищення якості вищої освіти".

Листопад

 

"Круглий стіл": "Запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у практику законотворчої діяльності" (спільно з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України).

Листопад

 

"Круглий стіл": "Про стан і перспективи нормативно-правового врегулювання післядипломної освіти".

 

Грудень

 

Комітет з питань охорони здоров¢я

 

Засідання ("круглі столи", конференції) Дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

 

Вересень – січень

 

          Участь у засіданнях колегій Міністерства охорони здоров‘я, Міністерства України у справах сім‘ї, молоді та спорту, місцевих органів охорони здоров‘я.

Вересень – січень

 

          "Круглий стіл": "Актуальні питання охорони репродуктивного здоров‘я нації та планування сім‘ї".

Жовтень

 

          Спільне засідання з Комітетом Верховної Ради України з питань сім‘ї, молодіжної політики, спорту та туризму: "Організаційно-практичні та методологічні засади подальшої діяльності лікарсько-фізкультурних закладів".

Грудень

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

          VІІ Міжнародний енергетичний форум "Паливно-енергетичний комплекс України –  погляд у майбутнє".

 

Вересень

 

          ХХІІ Міжнародна науково-технічна конференція з проблемних питань розвитку енергетики "Розвиток та модернізація об‘єктів електроенергетичної галузі України. Реформування галузі та створення сприятливих умов для залучення інвестицій".

Вересень

 

          "Круглий стіл": "Питання диверсифікації постачання нафти, природного газу та свіжого ядерного палива в Україну" (спільно з Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра  Разумкова).

Вересень

 

          Семінар: "Використання шахтного метану, законодавчі аспекти".

 

Вересень

 

          VІ Міжнародна конференція: "Комунальна та промислова теплоенергетика" (Теплопостачання – 2009).

 

Жовтень

 

Міжнародна промислова конференція:  "Біопаливо. Україна – 2009".

 

Жовтень

 

          "Круглий стіл": "Про землі енергетики та магістральних трубопроводів" (спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань арграрної політики та земельних відносин).

 

Жовтень

 

          Конференція: "Законодавче врегулювання межі відповідальності виробників і постачальників електроенергії за надійність та якість надання послуг споживачам і утримання електромереж".

 

Листопад

 

          "Круглий стіл": "Створення стратегічного резерву нафти і нафтопродуктів в Україні з урахуванням світового досвіду".

 

Грудень

 

Підсумкова конференція "Лідер ПЕК 2009 року".

 

Грудень

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Міжнародна конференція: "Покращення якості життя дітей-інвалідів, які перебувають на державному утриманні в будинках-інтернатах системи соціального захисту" (спільно з Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров‘я, Всеукраїнським громадським суспільно-політичним об‘єднанням "Національна Асамблея інвалідів України" та Міжнародною федерацією громадських організацій інвалідів "SOFT TULIP").

 

Вересень

 

Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку (1 жовтня).

Вересень – жовтень

 

          Участь у заходах, присвячених 65-річчю визволення України від фашистських загарбників (спільно з Міністерством праці та соціальної політики, Держкомветеранів, Радою Організацій ветеранів України).

 

Жовтень – листопад

 

          Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню інвалідів (3 грудня).

Листопад – грудень

 

Участь у засіданнях Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

Вересень – січень

 

Участь у засіданнях Координаційного центру з питань здійснення пенсійної реформи.

Вересень – січень

 

          Участь у засіданнях Міжвідомчої комісії з питань діяльності підприємств, установ і організацій громадських організацій інвалідів.

 

Вересень – січень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

          "Круглий стіл": " Ґендерна рівність в ЗМІ та рекламі".

 

Листопад

 

Участь у заходах в рамках проведення Всесвітньої кампанії викорінення насильства щодо жінок "Стоп насильству!", ініційованій Генеральним секретарем ООН.

 

Вересень – січень

 

Комітет з питань  правової політики

 

          "Круглий стіл": "Законодавче врегулювання питань стосовно надання правової допомоги в Україні".

 

Вересень – січень

 

          Науковий семінар: "Актуальні питання реформування адвокатури України на основі законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України".

 

Вересень – січень

 

Комітет з питань промислової  і  регуляторної політики та підприємництва

 

Участь у заходах, присвячених Дню підприємця.

 

3 – 4 вересня

 

          VІІІ Всеукраїнська конференція з перспективних космічних досліджень.

Вересень, м.Євпаторія

 

          "Круглий стіл": "Законодавче регулювання сприяння розвитку малого підприємництва".

Жовтень

 

          Міжнародна конференція: "Участь України в Європейських космічних проектах".

12 – 14 листопада

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та

забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

Семінар: "Шляхи вдосконалення роботи Апарату Верховної Ради України – пріоритетні кроки" (за підтримки Програми сприяння парламенту України).

Листопад

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          "Круглий стіл": "Стан дотримання законодавства України про захист суспільної моралі – загроза національній безпеці чи плюралізм думок".

 

Вересень

          "Круглий стіл": "Європейські стандарти надання послуг транскордонного мовлення".

Жовтень

         

"Круглий стіл": "Законодавче забезпечення свободи слова в Україні: що маємо в реальності" (спільно з Центром стратегічних досліджень).

 

Листопад

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Участь в організації основних заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

 

Вересень – січень

 

Участь у проведенні засідань Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи (за окремим планом).

Вересень – січень

 

Участь у роботі Координаційної ради та Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за окремим планом).

 

Вересень – січень

 

Світовий конгрес українських молодіжних організацій.

 

Вересень – січень

 

Міжнародний "круглий стіл": "Попередження насильства. Досвід європейських країн".

Вересень

 

          ХІІІ Всеукраїнський студентський спортивний фестиваль.

 

Вересень – жовтень

 

          Участь у проведенні Міжнародного семінару: "Розробка механізму ведення ґендерної політики".

Жовтень

 

          Участь у заходах Міжнародної туристичної виставки "Тур – ЕКСПО – 2009" у рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

 

Жовтень, м.Львів

 

          Участь у проведенні  Всеукраїнського семінару "Молоді сім‘ї в Україні у контексті позитивної трансформації суспільства".

 

Грудень

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

          "Круглий стіл": "Репрезентативність організацій роботодавців та працівників у відповідності до стандартів Міжнародної організації праці" (за сприяння Фонду Фрідріха Еберта та Центру стратегічних досліджень).

 

Жовтень

 

Семінар: "Прожитковий мінімум у системі державних соціальних стандартів" (за підтримки Програми сприяння Парламенту України).

 

Листопад

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

"Круглий стіл": "Про спрощення процедури набуття громадянами права власності при приватизації земельних ділянок".

 

Жовтень

 

 

 

Головне організаційне управління