ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

 

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

Верховної Ради України за період восьмої сесії

(лютий – липень 2011 року)

 

РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети

в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

         Про виконання Постанови Верховної Ради України від 6 квітня 2009 року "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України".

Травень

 

         Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

Про законність та обгрунтованість використання спеціальних технічних засобів у боротьбі з організованою злочинністю.

 

Березень

 

         Про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Квітень

 

Про практику застосування законів, спрямованих на боротьбу з тероризмом.

Травень

 

         Про практику застосування законів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Червень

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і 

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

         Про виконання Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

Червень

         Про стан дотримання містобудівного та земельного законодавства у Києво-Святошинському районі Київської області.

 

Червень

 

Комітет з питань бюджету

 

Про погодження відповідно до  Бюджетного кодексу України:

 

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету;

 

збільшення  видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету; 

 

передачі бюджетних призначень, передбаченої частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України; 

 

перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи  між адміністративно-територіальними одиницями;

 

розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (крім додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів) між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій.

 

Лютий – липень

 

         Про узгодження норм Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" з положеннями Бюджетного кодексу України (щодо підготовки та подання відповідних пропозицій законодавчих змін).

 

Лютий – березень

 

         Про  Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік.

 

Квітень

 

 

 

 

         Про звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

 

Травень

 

         Про хід виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (інформація Міністерства фінансів та Державної казначейської служби).

Лютий – липень

 

         Про результати виконання бюджетних програм державного бюджету - заслуховування головних  розпорядників коштів державного бюджету за окремим переліком (з урахуванням матеріалів Рахункової палати).

 

Лютий – липень

 

         Про стан використання коштів резервного фонду державного бюджету.

 

Лютий – липень

 

         Про взаємовідносини між  державним та місцевими бюджетами: стан і перспективи виконання місцевих бюджетів у 2011 році (насамперед, за видатками, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів).

 

Лютий – липень

 

         Про висновки і пропозиції  Рахункової палати з окремих питань  (за матеріалами проведених контрольних заходів).

 

Лютий – липень

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

         Про виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ".

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

 

Лютий – липень

Про виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про органи самоорганізації населення".

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про державні нагороди України".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про державний реєстр виборців".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування".

Лютий – липень

        

 

         Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

         Про виконання Рішення Комітету від 6 жовтня 2010 року "Про підсумки робочої поїздки членів Комітету до зони відчуження та на Чорнобильську АЕС ".

Березень

 

         Про виконання Рішення Комітету від 4 листопада 2009 року "Про основні засади впровадження більш чистих виробництв та екологічно чистої продукції ".

 

Травень

 

         Про виконання рішень Комітету від 18 березня 2009 року щодо реалізації "Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними  підприємствами-забруднювачами на 2007-2015 роки" та Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод" шляхом забезпечення ефективної  діяльності ДП "Бар’єр".

 

Червень

 

Комітет  з питань економічної політики

 

         Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації.

Квітень

 

Звіт про діяльність Антимонопольного комітету України.

 

Травень

 

Про виконання Антимонопольним комітетом України норм чинного законодавства при здійсненні ним державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (щодо запобігання зловживанню монопольним (домінуючим) становищем та у сфері природних монополій).

Травень

 

Звіт Міністерства економіки України про виконання законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та реалізації політики з подолання негативних явищ у зовнішній торгівлі.

 

Червень

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

         Про Заяву Верховної Ради України "Про візове співробітництво між Україною та ЄС".

Липень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

 правоохоронної діяльності

 

Про заходи правоохоронних органів щодо забезпечення реалізації законодавства про охорону персональних даних.

 

Лютий – липень

 

Про виконання рекомендацій слухань у Комітеті від 23 грудня 2009 року на тему: "Про стан та законодавче забезпечення механізмів державного контролю за захистом прав дитини – громадянина України, усиновленої громадянами інших держав".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про внесення зміни до статті 301 Кримінального  кодексу України" (№ 1520-VІ від 11.06.2009).

 

Лютий – липень

 

         Про виконання Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне поводження із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації" (№2338-VI від 15.06.2010).

Лютий – липень

 

         Про виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відповідальності за незаконне поводження із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації" (№2339-VI від 15.06.2010).

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії" (№1819-VI від 20.01.2010).

 

Лютий – липень

 

Комітет у закордонних справах

 

         Звіти керівників постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських об’єднаннях міжнародних організацій, керівників депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків з парламентами зарубіжних країн.

 

Лютий – липень

 

Формування депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків із зарубіжними країнами.

 

Лютий – липень

 

 

 

Комітет з питань культури i духовності

        

         Про стан розробки державної програми розвитку циркового мистецтва в Україні на період до 2011 року (рішення Комітету від 13.12.2006 року).

 

Лютий

 

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України "Про заходи із збереження історичної забудови міста Одеси, його всесвітньо відомих пам'яток архітектури та містобудування в період економічної кризи" (№1272-VI  від 15.04.2009).

Лютий

 

        Про хід виконання Постанови Верховної Ради України "Про внесення змін та доповнень до Постанови Верховної Ради України "Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження" (№1271-VI   від 15.04.2009).
 
Березень
 
            Про хід виконання Постанови Верховної Ради України "Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки закладів культури в період економічної кризи" (№1114-VI   від 05.03.2009).
 
Травень
 
      Про хід виконання положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів" (№1909-VI   від 18.02.2010).
 
Червень
 

Комітет з питань науки i освіти

 

         Про виконання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, іншими центральними та регіональними органами виконавчої влади, Національною академією педагогічних наук України рішення Комітету від 11 березня 2010 року щодо професійно-технічної освіти.

 

Лютий

 

 

 

 

         Про результати аудиту Рахункової палати ефективності використання коштів державного бюджету на підготовку робітничих кадрів.

 

Лютий

 

         Про проведення в Україні Року освіти та інформаційного суспільства.

 

Лютий

 

         Про стан виконання Закону України "Про  реструктуризацію  заборгованості з виплат, передбачених  статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів".

Березень

 

         Про реалізацію Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

Березень

 

         Про дотримання вимог Конституції України та законів України щодо здобуття якісної освіти в сільській місцевості.

 

Березень – квітень

 

         Про фінансування освіти і науки у 2009 – 2010 роках за результатами перевірок Рахункової палати.

 

Квітень

 

         Про реалізацію Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".

Квітень

 

Про реалізацію Закону України "Про особливості правового режиму діяльності НАН України, галузевих академій наук та статус їхнього майнового комплексу".

Травень

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Про інформацію Голови Державної прикордонної служби України щодо виконання положень Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону" (№ 2466-VI від 08.07.2010).

 

Лютий – липень

 

Про проблемні питання фінансування Міністерства оборони України у 2011 році (у т.ч. на програми розвитку).

 

Липень

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

         Про стан виконання вимог законодавства України щодо обігу лікарських засобів, виробів медичного призначення, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок.

Квітень

 

         Про стан виконання вимог законодавства України щодо регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та здійснення державних закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення.

 

Травень

 

Комiтет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

         Про стан розробки законопроекту про створення стратегічного резерву нафти і нафтопродуктів в Україні.

 

Квітень

 

         Про законодавче забезпечення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС.

Травень

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

         Про інформацію Рахункової палати про результати аудиту ефективності реалізації державних програм і заходів у сфері професійної реабілітації осіб з обмеженими можливостями.

 

Березень

         Про стан виконання рішення Комітету від 17 листопада 2010 року щодо ефективності використання коштів державного бюджету на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів.

 

Квітень

 

         Про стан виконання рішення Комітету від 8 грудня 2010 року щодо результатів аудиту ефективності реалізації державних програм і заходів у сфері професійної реабілітації осіб з обмеженими можливостями.

 

Червень

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

         Про практику запровадження та застосування положень Податкового кодексу України.

Березень, червень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

         Про практику застосування Закону України "Про біженців".  

 

Березень

 

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва

 

         Про хід виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 – 2012 роки".

Березень

 

         Про хід впровадження Закону України "Про державно-приватне партнерство".

Квітень

 

         Про хід впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні".

 

Травень

 

 

 

         Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

         Щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

 

Лютий – липень

 

         Про створення народним депутатам України належних житлових умов.

 

Лютий – липень

 

         Про забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України.

Лютий – липень

 

Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 2010 рік.

 

Березень – квітень

 

Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за перший квартал 2011 року та пропозиції щодо бюджетного запиту на наступний 2012 рік.

 

Травень

 

         Комітет з питань свободи слова та інформації

 

         Про стан впровадження цифрового мовлення в Україні.

 

Лютий

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

         Про результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію стадіону Національного спортивного комплексу "Олімпійський".

Лютий

 

         Про дотримання вимог Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації".

Травень

 

 

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

         Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання рекомендацій парламентських слухань на тему: "Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)".

 

Березень

        

         Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на підготовку робітничих кадрів.

Березень

 

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України № 2806-VI від 17 грудня 2010 року "Про погашення заборгованості з виплати заробітної плати".

Квітень

 

         Про хід виконання рекомендацій "круглого столу" на тему: "Реалії та перспективи подолання бідності в Україні".

 

Травень

 

Комітет з питань транспорту і зв‘язку

 

Про хід виконання Закону України "Про комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2001 – 2010 роках".

 

Лютий

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

         Про доцільність приватизації деяких підприємств, запропонованих до продажу  Фондом державного майна України у 2011 році.

 

Лютий –липень

 

Про дотримання законодавства у ході банкрутства Севастопольського державного підприємства "Атлантика".

 

Лютий – липень

 

 

 

 

Про хід приватизації ВАТ "Укртелеком" та ПрАТ  "Міжнародні авіалінії України".

Лютий

 

         Про стан забезпечення процесів приватизації   землі  в   Україні земельно-кадастровою документацією.

 

Березень

 

Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації на 2000–2002 роки у 2011 році.

 

Травень

 

         Про стан підтвердження права власності держав колишнього Союзу РСР на об’єкти соціальної сфери, розташовані на території України, та про  користування майном, право власності на яке не підтверджено.

 

Червень


РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами

на виїзних засіданнях

 

Комітет з питань бюджету

 

Про формування і виконання місцевих бюджетів Львівської, Одеської, Харківської областей.

 

Травень – червень, Львів, Одеса, Харків

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

         Про стан виконання першочергових заходів та підготовчих робіт  щодо прийняття рішення про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС.  

 

Травень, м. Нетішин, Хмельницька область

 

         Про стан та перспективи розвитку і функціонування Карадазького природного заповідника НАН України та прилеглої території.

 

Червень, Автономна Республіка Крим

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

         Про перспективи розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

 

Липень, Львівська область

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

         Про проблеми законодавчого забезпечення діяльності податкової міліції ДПА України та стан виконання рішення Комітету від 11 червня 2008 року.

Лютий – липень, (місце уточнюється)

 

Комітет у закордонних справах

 

         Стан транскордонного співробітництва зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією (ознайомлення з роботою двосторонніх міжурядових комісій щодо питань транскордонного співробітництва, найважливішими питаннями міжрегіонального і транспортного співробітництва, пошуки нових форм і напрямків регіонального співробітництва з цими країнами; вивчення ситуації на спільних пунктах кордону, можливості реконструкції діючих пунктів пропуску та відкриття нових; вивчення стану  співпраці у тристоронньому біосферному заповіднику "Східні Карпати", міжнародної міжвідомчої взаємодії, стану реалізації Програми Сусідства "Угорщина-Словаччина-Україна". Відвідання місць тимчасового утримання нелегальних мігрантів у контексті вивчення стану реалізації Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб).

(дата уточнюється), м.Ужгород

 

Третє спільне засідання Комітету та Комісії з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Парламенту Республіки Молдова.

 

(дата уточнюється), м.Одеса

 

Комітет з питань культури і духовності

 

         Про стан закладів культури.

 

Квітень, м.Кіровоград

 

Про стан підготовки музеїв, театрів та заповідників у м. Харкові в рамках проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи                 2012 року з футболу.

Червень, м.Харків

 

         Комітет з питань науки i освіти

 

Про роботу органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Луганської області щодо здійснення повноважень у галузі освіти, передбачених чинним законодавством України.

 

Квітень – травень,  м.Луганськ

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Про стан та перспективи розвитку Служби безпеки України.

 

Червень, (місце уточнюється)

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань охорони здоров‘я

 

         Про досвід роботи та правові засади діяльності лікарняних кас у Житомирській області.

 

Квітень, Житомирська область

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

Про стан виконання Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

 

Травень, Київська область

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

         Про напрями реформування митного законодавства в Україні.

 

Травень, м.Київ

 

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва

        

         Літакобудування: механізм державної підтримки галузі та сприяння на зовнішніх ринках.

Березень, м.Запоріжжя

 

         Авіаційна промисловість: законодавчі стимули та переспективи розвитку.

 

Квітень, м.Київ

 

Про подальше існування Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР).

 

Травень, (місце уточнюється)

 

         Оборонно-промисловий комплекс України: модель функціонування в сучасних умовах.

Червень, м.Харків

 

 

 

 

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та

забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

 

         Вивчення ефективності використання та перспектив розвитку баз відпочинку "Конча-Заспа", "Пуща-Водиця".

 

Травень, (місце уточнюється)

 

         Про стан підготовки санаторно-лікувальних закладів, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України, до літнього оздоровчого сезону 2011 року.

 

Травень, (місце уточнюється)

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

         Про законодавче забезпечення та шляхи впровадження Суспільного телебачення і радіомовлення за участі НТКУ та НРКУ.

 

 Березень, (місце уточнюється)

 

         Про розробку стратегії діяльності телерадіокомпаній в умовах переходу на цифрові технології мовлення.

 

 Квітень, (місце уточнюється)

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

          Про дотримання Київською міською державною адміністрацією вимог законодавства та міжнародних зобов’язань України під час підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зокрема, щодо стану будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг у м. Києві.

Квітень, м.Київ

 

         Про дотримання Львівською обласною державною адміністрацією та Львівською  міською радою вимог законодавства та міжнародних зобов’язань України під час підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зокрема, щодо стану транспортної інфраструктури та житлового господарства.

 

Червень, м.Львів

 

 

Комітет з питань транспорту і зв‘язку

 

Спільне засідання Комітету та колегії Міністерства транспорту та зв’язку: "Законодавче забезпечення діяльності транспортно – дорожнього комплексу України та план законопроектних робіт на 2011 – 2012 роки".

 

Лютий, (Мінтрансзв‘язку України)

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

         Про стан справ у ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод” у післяприватизаційний період.

 

Березень, м.Миколаїв

 

         Про виконання умов договору купівлі – продажу пакету акцій ВАТ "Криворіжсталь" іноземним інвестором "Міттал Стіл Німеччина ГМБХ" на завершальному етапі.

 

Квітень, м.Кривий Ріг

 

 


РОЗДІЛ III.   Питання,  які   пропонується   розглянути   на

Парламентських слуханнях та слуханнях у комітетах

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

                 

Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації (парламентські слухання).

23 березня

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

Про підготовку проекту Житлового кодексу до розгляду Верховною Радою України у другому читанні (слухання у комітеті).

 

Березень

 

Про державну політику у сфері поводження з відходами (слухання у комітеті).

Квітень

 

Про результати опалювального сезону 2010 – 2011 років та підготовку до наступного опалювального сезону (слухання у комітеті).

 

Травень

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

Про проект Закону України “Про регулювання лобістської діяльності в Україні” (реєстр. №7269) (слухання у комітеті).

 

Березень

 

Про роль органів місцевого самоврядування у процесі врегулювання питань адміністративно-територіального устрою України (слухання у комітеті).

 

Березень

 

 

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (парламентські слухання).

 

16 березня

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

 Перспективи транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом (слухання у комітеті).

 

Березень

 

Перспективи укладення Угоди про асоціацію та створення Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (слухання у комітеті).

 

Травень

 

Розвиток візового співробітництва між Україною та ЄС (слухання у комітеті).

Липень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

         Організація  охорони громадьского порядку силами МВС України: сучасний стан та напрямки вдосконалення в контексті підготовки до Євро-2012 (слухання у комітеті).

 

Лютий – липень

 

Комітет у закордонних справах

 

         Світові глобалізаційні процеси: конкурентоспроможність та сталий розвиток як виклики та імперативи для України (слухання у комітеті).

 

Лютий – липень

 

         Соціально-економічні та інституційні проблеми боротьби з нелегальною міграцією в Україні (слухання у комітеті).

 

Лютий – липень

 

        

Посилення ефективності договірного права Ради Європи (слухання у комітеті).

Квітень

 

         Про стан і перспективи розвитку економічних відносин з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним Союзом (парламентські слухання).

 

11 травня

 

Комітет з питань науки і освіти

 

         Вища освіта в Україні: сучасний стан і напрямки реформ (слухання у комітеті).

 

Травень

 

         Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

         Про стан виконання Указу Президента України від 3 червня 2010 року            № 663-14 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 квітня 2010 року "Про першочергові заходи із забезпечення належної діяльності Збройних Сил України, недопущення зниження їх бойової готовності та боєздатності" (слухання у комітеті).

 

Квітень

 

Про стан виконання рішень Комітету від 17 грудня 2008 року "Про хід виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 року № 325-р щодо створення, прийняття на озброєння, підтримання життєвого циклу кораблів проекту 58250 для МВС України" (слухання у комітеті).

 

Травень

 

         Про хід реалізації Загальнодержавної програми створення військово-транспортного літака АН-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням (слухання у комітеті).

 

Червень

 

         Комітет з питань охорони здоров’я

 

Про результати перегляду Календаря профілактичних щеплень, стан вакцинопрофілактики населення та подальші шляхи вдосконалення нормативно-правової бази у сфері імунопрофілактики та захисту населення України від інфекційних хвороб (слухання у комітеті).

 

Березень

 

Про стан реалізації заходів щодо реформування  медичного обслуговування, передбачених Програмою економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" (слухання у комітеті).

 

Квітень

 

Комiтет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

         Про перспективи вирішення проблеми забезпечення атомної енергетики України ядерним паливом власного виробництва (слухання у комітеті).

Червень

 

         Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

         Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення (парламентські слухання).

 

16 лютого

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

Про забезпечення прав молоді на освіту та перше робоче місце (слухання у комітеті).

Квітень

 

         Комітет з питань свободи слова та інформації

 

         Впровадження цифрових стандартів мовлення  в Україні (спільно з Комітетом з питань транспорту і зв‘язку) (слухання у комітеті).

 

Березень – квітень

 

         Про стан дотримання вимог Конституції України та зобов‘язань України перед Радою Європи щодо гарантій свободи слова (парламентські слухання).

Березень – липень

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

З питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді (парламентські слухання).

9 лютого

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

         Про державну політику щодо вирішення проблеми повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян (парламентські слухання).

13 квітня

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

          Про порушення прав співвласників багатоквартирних будинків на допоміжні приміщення (Рішення Конституційного Суду України №4-рп/2004 від 2 березня 2004 року "Справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків") (слухання у комісії).

 

Квітень

 

          Про стан збереження та ефективність управління Фондом державного майна України майном, що не увійшло до статутних фондів підприємств (слухання у комісії).

Липень


РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції,

семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети або

в яких братимуть участь народні депутати України

 

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

         "Круглий стіл": "Шляхи подальшого вдосконалення вітчизняного антикорупційного законодавства".

 

Лютий

 

Комітет з питань бюджету

 

         Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку".

 

Травень, м.Ірпінь

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

         "Круглий стіл": "Про третій додатковий протокол до Європейської Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними владами або громадами".

Лютий

 

"Круглий стіл": "Проблеми законодавчого регулювання  місцевих референдумів: український та зарубіжний досвід".

 

Лютий

 

"Круглий стіл": "Про концептуальні положення законопроекту про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України".

 

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Севастополь – місто, регіон. Його правовий статус в українському законодавстві".           

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Державні символи України: минуле, сучасне, майбутнє".

Лютий – липень

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Семінар: "Поводження із радіоактивними відходами" (в рамках технічної допомоги Європейської Комісії за програмою TAIEX).

 

Лютий, м.Київ

 

         Участь у робочій зустрічі на тему: "Впровадження тристороннього (Україна, Молдова, Румунія) проекту "Дельта Дунаю", спрямованого на вирішення питань управління небезпечними екологічними та кризовими ситуаціями в дельті Дунаю".

 

Березень, Румунія

 

         Участь у зустрічі Робочої групи з питань вдосконалення екологічного законодавства на тему: "Впровадження в Україні стратегічної довкільної оцінки в рамках Конвенції та протоколів до неї".

 

Березень, Закарпатська область

 

         Участь у заходах, пов’язаних з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

 

Квітень

 

         Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього".

 

Квітень

 

Участь у засіданнях Асамблеї донорів Чорнобильського фонду ″Укриття″ та Асамблеї вкладників Рахунку ядерної безпеки.

 

Квітень, м.Київ

Липень, м.Лондон

 

         Участь у засіданні постійної комісії з курортного туризму та екології Євпаторійської міської ради.

 

Травень, м. Євпаторія

 

 

 

 

Комітет з питань економічної політики

 

"Круглий стіл": "Законодавче забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".

 

Квітень

 

         "Круглий стіл": "Законодавче забезпечення  економічного розвитку Автономної Республіки Крим".

Травень

 

"Круглий стіл": "Проблемні питання реалізації Закону України "Про акціонерні товариства".

Червень

 

Комітет з питань європейської інтеграції

        

         Участь у проекті "Інституційна підготовка до імплементації майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

 

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Адміністративна реформа та інституційне забезпечення політики європейської інтеграції".

 

Лютий

 

         Науково-практична конференція: "Майбутня Угода про асоціацію між Україною та ЄС: виклики для інституційного механізму, що забезпечує вироблення та реалізацію євроінтеграційної політики України".

 

Лютий

 

         Навчальний захід ПА НАТО для секретарів делегацій.

 

Лютий, м. Брюссель

 

         Засідання комітетів ЄАБО-АЗЄС.

 

Лютий, березень, квітень, м.Париж

 

Семінар "Досвід інституційного забезпечення виконання угод про асоціацію між ЄС та третіми країнами".

 

Березень, м.Київ

         Семінар Роуза – Рота.

 

Березень, Грузія

Червень, Норвегія

 

         "Круглий стіл": "Реалізація Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС: підсумки 6-річного шляху".

 

Квітень, м.Київ

 

Засідання комітету ПА НАТО.

 

Квітень, Боснія і Герцеговина

 

         60-та пленарна сесія ЄАБО-АЗЄС.

 

Травень, м.Брюссель

 

         Весняна сесія ПА НАТО.

 

Травень, Болгарія

 

Засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО.

 

Червень, м.Київ

 

Програма ПА НАТО "Нові парламентарі".

 

Липень, м.Брюссель

 

         Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності

        

         Конференція: "Протидія наркозлочинності: вітчизняний та міжнародний досвід".

Лютий – липень

 

         "Круглий стіл": "Проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху при пересуванні мобільних пасік".

 

 Лютий – липень 

 

          "Круглий стіл": "Проблеми вдосконалення підготовки кадрів для системи МВС України".

Лютий – липень

Комітет у закордонних справах

 

Зимове засідання ПА ОБСЄ.

 

24 – 25 лютого, м.Відень

 

До 10-ти засідань комітетів ПАРЄ.

 

Лютий – липень (дати та місця уточнюються)

         ІІ частина сесії 2011 року ПАРЄ.

 

11 – 15 квітня, м.Страсбург

 

         Засідання Бюро ПА ОБСЄ.

 

Квітень, м.Копенгаген

 

         Засідання Ради та тридцять шосте пленарне засідання МПА СНД.

 

16 травня, м.Санкт-Петербург

 

Спільне засідання постійних комісій МПА СНД з профільними комітетами ПАРЄ та ПА ОБСЄ.

 

16 травня, м.Санкт-Петербург

 

         Участь у заходах, присвячених 150-річчю від дня перепоховання Т.Г.Шевченка.

 

17 – 22  травня, м.Санкт-Петербург – м.Канів

 

         Засідання Постійної комісії МПА СНД з питань науки та освіти.

 

21 – 23 травня, м.Київ

 

Бюро та Постійний комітет ПАРЄ.

 

26 – 27 травня, м.Київ

 

         ІІІ частина сесії 2011 року ПАРЄ.

 

20 – 24 червня, м.Страсбург

 

 

 

         Інформаційний семінар про структуру та функціонування МПС.

 

Червень, м.Женева

 

         Щорічна сесія ПА ОБСЄ.

 

6 – 10 липня, м.Белград

 

Комітет з питань культури і духовності

 

         Про стан підготовки музеїв, театрів та заповідників у м.Донецьку в рамках проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи                 2012 року з футболу.

 

Лютий – березень, м.Донецьк

 

Комітет з питань науки i освіти

 

         Участь у роботі колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з проблем реформування вищої школи.

 

Лютий

 

Участь у роботі XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції на тему: "Актуальні проблеми інтелектуальної власності".

 

21 – 25 лютого, м.Львів

 

Участь у роботі семінару Відділення професійної освіти і освіти дорослих, Інституту професійно-технічної НАПН України на тему: "Методологічні засади моніторингу розвитку професійно-технічної освіти".

 

Лютий

 

         Участь у роботі всеукраїнської науково-практичної конференції: "Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання".

 

Березень

 

Участь у роботі  Всеукраїнського з’їзду працівників освіти.

 

Березень

 

 

"Круглий стіл": "Концепція мовної освіти в Україні: проблеми нормативно-правового забезпечення".

 

Березень

 

Участь у засіданні Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти, присвяченому обговоренню проблеми організації проходження учнями і слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, інших питань функціонування системи професійно-технічної освіти України.

Квітень

 

         Участь у роботі круглого столу Університету менеджменту освіти НАПН України на тему: "Проблеми управління профтехосвітою в Україні та їх законодавче врегулювання в умовах адміністративної реформи".

 

Травень

 

         Участь у підготовці та проведенні засідання Постійної комісії з науки і освіти МПА СНД, присвяченому дням пам’яті Т.Г.Шевченка.

 

21 – 23 травня

 

         Участь у засіданні робочої групи з підготовки модельного Інноваційного кодексу для держав – учасниць СНД.

 

21 – 22 травня

 

         Міжнародна наукова конференція: "Теоретичні і практичні аспекти інноваційної діяльності в умовах глобальної економічної системи".

 

27 – 29  травня, м.Маріуполь

 

Комітет з питань охорони здоров¢я

 

         Участь у засіданнях колегій Міністерства охорони здоров‘я, Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту, місцевих органів охорони здоров‘я.

Лютий – липень

 

         Засідання  Дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров‘я.

Лютий – липень

 

         "Круглий стіл": "Актуальні питання охорони репродуктивного здоров’я нації та планування сім’ї".

Березень

 

"Круглий стіл": "Актуальні проблеми здоров’я населення України та шляхи їх подолання".

Червень

 

         "Круглий стіл": "Про доцільність внесення змін до Конституції України (щодо охорони здоров’я громадян)".

 

Липень

 

         Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

         Семінар: "Поводження з радіоактивними відходами".

 

1 – 2 лютого

 

         Семінар: "Проблеми становлення та розвитку атомної енергетики України".

Березень

 

         "Круглий стіл": "Газозабезпечення України: альтернативні джерела та види".

Квітень

 

"Круглий стіл": "Концепція проекту Ядерного кодексу України".

 

Травень

 

         Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

         Участь у засіданнях Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

Лютий – липень

 

Участь у засіданнях Комісії з питань здійснення пенсійного реформування.

Лютий – липень

 

 

 

         Участь у засіданнях Міжвідомчої комісії з питань діяльності підприємств, установ і організацій громадських організацій інвалідів.

 

Лютий – липень

 

Участь у заходах, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав (спільно з Мінпраці,  Держкомветеранів,  Радою Організації ветеранів України, Всеукраїнською організацією інвалідів війни та Збройних Сил, Українською спілкою ветеранів Афганістану).

 

Лютий

 

         "Круглий стіл": "Обговорення Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів".

 

Квітень

 

Участь у заходах, присвячених 66-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (спільно з Мінпраці, Держкомветеранів, Радою Організацій ветеранів України).

Квітень – травень

        

         "Круглий стіл": "Становище дітей з інвалідністю в державних закладах опіки".

Червень

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

Семінар: "Про концепцію вдосконалення митного законодавства в Україні".

Березень

 

         Семінар: "Про практику запровадження та застосування положень Податкового кодексу України".

Квітень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

         "Круглий стіл": "Жінки і матері з дітьми в ув‘язненні" (спільно з Інформаційно-консультативним жіночим центром).

 

Березень

 

         "Круглий стіл": "Оптимізація законодавства щодо попередження насильства в сім’ї та перспективи правового регулювання протидії ґендерному насильству" (спільно з Програмою Сприяння Парламенту України, ПРООН, “Ла-Страда Україна”).

 

Квітень

 

"Круглий стіл":  "Правове врегулювання проблем українців, примусово виселених з території Польщі в Україну у 1944 – 1946, 1948 та 1951 роках".

 

Травень

 

"Круглий стіл": "Актуальні завдання у сфері протидії расизму та ксенофобії, запобігання дискримінації представників національних меншин, іноземців, біженців та осіб без громадянства".

 

Червень

 

Комітет з питань  правової політики

 

"Круглий стіл": "Удосконалення цивільного та сімейного законодавства в контексті розвитку ювенальної юстиції в Україні".

 

(дата уточнюється)

 

Комітет з питань промислової  і  регуляторної політики та підприємництва

 

Участь у роботі семінару "Врахування рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у законотворчій діяльності".

 

Лютий – червень, м. Львів

 

"Круглий стіл": "Законодавче врегулювання функціонування ринків в Україні".

Лютий

 

         "Круглий стіл": "Пенсійна реформа: що очікувати українському бізнесу".

Лютий

 

         "Круглий стіл": "Податковий кодекс і спрощена система оподаткування".

Березень

 

         "Круглий стіл": "Наслідки запровадження єдиного внеску для бізнесу в Україні".

Березень

 

         "Круглий стіл": "Перші кроки щодо впровадження Податкового кодексу".

Квітень

 

         "Круглий стіл": "Авіаційна галузь. Розвиток чи стагнація?"

 

Квітень

 

         "Круглий стіл": "Про хід впровадження законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

 

Травень

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та

забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

"Круглий стіл": "Повноваження народного депутата України як представника Українського народу у Верховній Раді України та проблеми забезпечення їхнього виконання" (за підтримки Вестмінстерської фундації за демократію).

Лютий

 

         Семінар: "Законотворчий процес в Україні та зарубіжний досвід" (за підтримки Програми сприяння парламенту України).

 

Травень – липень

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

"Круглий стіл": "Дотримання чинного законодавства у рекламній діяльності".

Березень

 

         "Круглий стіл": "Правові засади і проблеми організації діяльності засобів масової інформації в мережі Інтернет".

 

Березень

 

 

 

         "Круглий стіл": "Україна на шляху до інформаційного суспільства".

 

Квітень

 

         "Круглий стіл": "Причини та наслідки конфліктних ситуацій між журналістами та представниками силових структур".

 

Травень

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

         Установче зібрання по створенню Молодіжної громадської ради при Голові Верховної Ради України.

Лютий

 

Всеукраїнський семінар: "Питання зайнятості молоді та шляхи розв’язання проблеми безробіття серед молоді".

 

Лютий – березень

        

"Круглий стіл": "Обговорення рекомендацій Заключних спостережень Комітету ООН з прав дитини 2011 р. за результатами розгляду 3-ї та 4-ї  Об’єднаної періодичної доповіді України щодо стану реалізації в Україні Конвенції ООН з прав дитини".

 

Березень

 

"Круглий стіл": " Участь молоді у формуванні   й реалізації державної політики".

Березень

        

         Участь у Всеукраїнській молодіжній акції "Пам‘ятати. Відродити. Зберегти".

Квітень

 

"Круглий стіл": " Здоровий спосіб життя у молодіжному середовищі".

 

Квітень

 

         "Круглий стіл": " Активізація громад до вирішення соціальних проблем дітей та молоді".

Квітень

 

 

Міжнародна науково-практична конференція: "Молодіжна політика європейських країн".

Травень

 

         "Круглий стіл": "Проблеми  патріотичного виховання молоді в незалежній Україні".

Травень

 

         "Круглий стіл": "Соціальний захист сімей з дітьми".

 

Червень

 

Участь у міжнародному молодіжному фестивалі "Дружба".

 

Червень

 

         Участь у заключних заходах 20-го Міжнародного конкурсу кращих творів молодих українських літераторів "Гранослов".

 

(дата та місце уточнюються)

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

         Семінар проекту ЄС – МБП, присвячений питанням розробки національної політики та національної програми з безпеки праці.

 

Березень

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

"Круглий стіл": "Про ефективність використання цілісних майнових комплексів, відданих в оренду".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Про стан  приватизації та  законодавче забезпечення процесу реформування власності в Україні".

 

Липень

 

 

 

 

Головне організаційне управління