ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

 

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

Верховної Ради України за період дев‘ятої сесії

(вересень 2011 – січень 2012 року)

 

РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети

в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

         Про результати перевірки Рахунковою палатою ефективності використання коштів Національною академією аграрних наук України.

 

Жовтень

 

         Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

                  Про виконання вимог пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Вересень

 

         Про хід виконання рекомендацій Групи держав проти корупції.

 

Вересень

 

         Про роботу спеціально уповноважених суб‘єктів у сфері протидії корупції.

Жовтень, січень

 

         Про практику застосування законів з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Листопад

 

         Про хід реалізації заходів (рекомендацій) Стамбульського плану дій щодо боротьби з корупцією Мережі боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку.

Грудень

 

        

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

Про стан дотримання містобудівного та земельного законодавства у Києво-Святошинському районі Київської області (звіт робочої групи).

 

Листопад

 

Про виконання Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

Січень

 

Комітет з питань бюджету

 

Про погодження відповідно до Бюджетного кодексу України:

- перерозподілу бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету;

- збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету);

- перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

- передачі бюджетних призначень, передбачених  частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України;

- розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (крім додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів) між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій.

Вересень – грудень

 

Про хід виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011рік".

 

Вересень – грудень

 

Розгляд звітів головних розпорядників коштів державного бюджету про стан виконання бюджетних програм у 2011 році (з урахуванням матеріалів Рахункової палати).

 

Вересень – грудень

 

Про використання коштів резервного фонду державного бюджету.

 

Вересень – грудень

         Про висновки та пропозиції Рахункової палати щодо окремих питань (за матеріалами проведених контрольно-ревізійних заходів).

 

Вересень – грудень

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

         Про виконання Закону України "Про державний реєстр виборців".

Вересень – січень

 

         Про виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Вересень – січень

 

         Про виконання Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ".

Вересень – січень

 

         Про виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

 

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про органи самоорганізації населення".

Вересень – січень

 

         Про виконання Закону України "Про державні нагороди України".

 

Вересень – січень

 

         Про виконання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

 

Вересень – січень

 

         Про виконання Закону України "Про асоціації органів місцевого саморядування".

Вересень – січень

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

         Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на вдосконалення та проведення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах.

 

Жовтень

 

         Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету у торфодобувній промисловості.

 

Жовтень

 

         Про виконання рішення Комітету від 04 листопада 2009 року "Про основні засади впровадження більш чистих виробництв та екологічно чистої продукції."

Листопад

 

         Про виконання Закону України "Про внесення зміни до статті 23 Кодексу України про надра щодо видобування питних підземних вод".

 

Листопад

 

Комітет  з питань економічної політики

 

         Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації.

Жовтень

 

Звіт про діяльність Антимонопольного комітету України.

 

Жовтень

 

Про виконання Антимонопольним комітетом України норм чинного законодавства при здійсненні ним державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (щодо запобігання зловживанню монопольним (домінуючим) становищем та у сфері природних монополій).

Листопад

 

 

 

 

Звіт Міністерства економіки України про виконання законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та реалізації політики з подолання негативних явищ у зовнішній торгівлі.

 

Грудень

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

         Про виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 

Жовтень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

 правоохоронної діяльності

 

Про виконання рішення Комітету від 01 червня 2011 року щодо контролю за розслідуванням вбивств неповнолітніх Анастасії Балябіної та Тетяни Мізіної.

Вересень – січень

 

         Про виконання Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: "Про дотримання прав і свобод у діяльності органів внутрішніх справ".

 

Вересень – січень

 

         Про підготовку Міжпарламентської зустрічі з проблем законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.

 

Вересень – листопад

 

         Комітет у закордонних справах

 

         Про виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу".

 

Вересень – січень

 

Проведення консультацій у Комітеті щодо кандидатур для призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України та Постійного представника України при міжнародній організації (відповідно до статті 13 Закону України "Про дипломатичну службу").

 

Вересень – січень

 

Звіти керівників постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських об’єднаннях міжнародних організацій, керівників депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків з парламентами зарубіжних країн.

 

Вересень – січень

 

Формування депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків із зарубіжними країнами.

 

Вересень – січень

 

Комітет з питань культури i духовності

 

Про стан дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

 

Вересень, грудень

 

Про хід виконання положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів".

 

Жовтень

 

Про хід впровадження органами виконавчої влади положень Закону України  "Про культуру".

Листопад

 

               Про хід виконання Постанови Верховної Ради України "Про внесення змін та доповнень до Постанови Верховної Ради України "Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження".
 
Листопад
 
            Про хід реалізації органами виконавчої влади положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення".
 
Грудень
 
 

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України про відзначення 150-річчя від дня смерті та дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка.

 Грудень

 

Комітет з питань науки i освіти

 

         Про дотримання норм Конституції України та вимог чинного законодавства України щодо організованого початку 2011 – 2012 навчального року.

Вересень

 

         Про дотримання вимог  Конституції України та вимог чинного законодавства України щодо здобуття якісної освіти у сільській місцевості.

 

Вересень

 

         Про реалізацію Закону України "Про особливості правового режиму діяльності НАН України, галузевих академій наук та статус їх майнового комплексу".

Жовтень

 

         Про стан нормативно-правового врегулювання запровадження обов‘язкової дошкільної освіти дітей передшкільного віку.

 

Жовтень

 

         Про стан нормативно-правового забезпечення впровадження нових стандартів початкової, базової і повної загальної освіти та профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Листопад

 

         Про реалізацію Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".

Листопад

 

         Про стан нормативно-правового забезпечення переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування їхніх бюджетів, виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня.

Грудень

 

         Про реалізацію Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

Грудень

 

Про виконання Закону України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки" та Постанови Верховної Ради України "Про рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні".

 

Грудень

 

         Про стан нормативно-правового забезпечення розробки національної системи оцінювання якості освіти.

 

Січень

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

         Про виконання положень Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону".

Вересень

 

         Про ефективність управління відомчими підприємствами за результатами аудиту Рахункової палати.

 

Вересень

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

Про стан виконання законодавства України у частині здійснення державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення.

 

Січень

 

         Комiтет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

Про стан правового забезпечення  соціально-економічної компенсації ризику населення, що проживає у зоні спостереження ядерних об‘єктів.

 

Жовтень

 

         Правове забезпечення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Грудень

 

         Про виконання Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: "Стан та перспективи правового регулювання ядерної безпеки АЕС України в умовах нових викликів".

Грудень

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

Про інформацію Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету в 2009 – 2010 роках на соціальний захист ветеранів війни.

 

Вересень

 

Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Рекомендацій  парламентських слухань на тему: "Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення".

 

Грудень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

         Про практику застосування Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні".

Листопад

 

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва

 

         Про хід виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 – 2012 роки".

Жовтень

 

         Про досвід створення та організацію роботи дозвільних центрів.

 

Листопад

 

 

         Про хід впровадження законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

Грудень

 

         Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

         Щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

 

Вересень – січень

 

         Про створення народним депутатам України належних житлових умов.

 

Вересень – січень

 

         Про забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України.

Вересень – січень

 

Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України у першому півріччі 2011 року.

 

Вересень

 

Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за дев‘ять місяців 2011 року.

 

Листопад

 

         Про інформацію Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо результатів літнього оздоровчого сезону 2011 року.

 

Листопад

 

         Комітет з питань свободи слова та інформації

 

Про стан впровадження цифрового мовлення в Україні (у порядку контролю за виконанням Рекомендацій парламентських слухань "Про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації").

 

Жовтень

 

         Про виконання Постанови Верховної Ради України від 23 листопада 2007 року №3-VІ "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України шостого скликання".

Листопад

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Про дотримання центральними органами виконавчої влади, Донецькою, Львівською, Харківською міськими радами вимог чинного законодавства та міжнародних зобов‘язань України під час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зокрема, щодо стану будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг.

Вересень

 

Про дотримання вимог законодавства при відібранні дітей та позбавленні батьківських прав.

Жовтень

 

Про дотримання вимог законів України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді" та "Про молодіжні та дитячі громадські організації".

Листопад

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

Про виконання рішення Комітету від 06 липня 2011 року "Про рекомендації "круглого столу" на тему: "Про збереження трудового потенціалу в галузі гірничо-металургійного комплексу України".

 

Жовтень

 

         Про виконання Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: "Аналіз практики застосування норм Закону України "Про соціальний діалог в Україні".

Грудень

 

Комітет з питань транспорту і зв‘язку

 

Про вдосконалення законодавчого забезпечення діяльності морського і річкового транспорту.

Жовтень

 

 

 

Комітет з питань фінансів, банківської діяльності,

податкової та митної політики

 

Про практику запровадження та застосування положень Податкового кодексу України.

 

Вересень – грудень

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

         Про хід контролю Фондом державного майна України виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій Запорізького виробничо-алюмінієвого комбінату.

Вересень

 

Про відповідність чинному законодавству приватизації ВАТ "Завод "Фіолент", м. Сімферополь.

Жовтень

 

Про виконання Рішення Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації "Про тривале використання державного майна цілісних майнових комплексів державних підприємств "Вільногірського гірничо-металургійного комбінату" та "Іршанського гірничо-збагачувального комбінату" після закінчення терміну договорів оренди".

 

Листопад
РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами

на виїзних засіданнях

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Забезпечення ефективної системи державного контролю за якістю та безпечністю харчових продуктів – конституційна вимога продовольчої безпеки України.

Листопад

 

Комітет з питань бюджету

 

         Про формування і виконання місцевих бюджетів Запорізької та Харківської областей (в умовах чинного Бюджетного кодексу України).

 

Грудень, Харківська та Запорізька області

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

         Про виконання Постанови Верховної Ради України № 3191–VI від 5 квітня 2011 року "Про Рекомендації парламентських слухань "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи".

 

Вересень – жовтень, Рівненська область

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

         Розвиток технічної та фінансової співпраці Європейського Союзу з Україною.

Листопад, м. Івано-Франківськ

 

Комітет у закордонних справах

 

         Стан транскордонного співробітництва зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією (ознайомлення з роботою двосторонніх міжурядових комісій щодо питань транскордонного співробітництва, найважливішими питаннями міжрегіонального і транспортного співробітництва, пошуки нових форм і напрямків регіонального співробітництва з цими країнами; вивчення ситуації на спільних пунктах кордону, можливості реконструкції діючих пунктів пропуску та відкриття нових; вивчення стану  співпраці у тристоронньому біосферному заповіднику "Східні Карпати", міжнародної міжвідомчої взаємодії, стану реалізації Програми Сусідства "Угорщина-Словаччина-Україна". Відвідання місць тимчасового утримання нелегальних мігрантів у контексті вивчення стану реалізації Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб).

(дата уточнюється), м.Ужгород

 

Третє спільне засідання Комітету та Комісії з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Парламенту Республіки Молдова.

 

(дата уточнюється), м.Одеса

 

Комітет з питань культури і духовності

 

Про стан закладів культури.

 

Вересень – січень, м.Кіровоград

 

         Комітет з питань науки i освіти

 

Про роботу органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Луганської області щодо здійснення повноважень у галузі освіти, передбачених чинним законодавством України.

 

Жовтень,  м.Луганськ

 

         Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Про стан та перспективи розвитку Служби безпеки України.

 

Жовтень

 

Комітет з питань охорони здоров‘я

 

         Про досвід роботи з реформування та оптимізації системи охорони здоров‘я населення в Івано-Франківській області.

 

Жовтень, Івано-Франківська область

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

Про стан виконання Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

 

Жовтень, Київська область

 

 

 

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва

        

         Про подальше існування Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР).

 

Вересень, (місце уточнюється)

 

         Космічна галузь: проблеми та шляхи їхнього вирішення.

 

Жовтень, м.Дніпропетровськ

 

         Оборонно-промисловий комплекс України: модель функціонування в сучасних умовах.

Грудень, м.Харків

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та

забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

         Вивчення ефективності використання та перспектив розвитку баз відпочинку "Конча-Заспа", "Пуща-Водиця".

 

Вересень – жовтень, (місце уточнюється)

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

Про законодавче забезпечення та шляхи впровадження Суспільного телебачення і радіомовлення за участі НТКУ та НРКУ.

 

Вересень

 

         Про стратегію діяльності телерадіокомпаній в умовах переходу на цифрові технології мовлення.

Листопад

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Про дотримання органами місцевого самоврядування вимог законодавства щодо державної підтримки туристичної галузі.

 

Листопад, (місце і дата уточнюються)

 

Про дотримання Львівською обласною адміністрацією та Львівською міською радою вимог чинного законодавства та міжнародних зобов‘язань України під час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зокрема, щодо транспортної інфраструктури та житлового господарства.

Грудень, м.Львів

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

         Про проект Трудового кодексу України (р.№1108).

 

Жовтень, м.Чернігів

 

Комітет з питань транспорту і зв‘язку

 

Питання законодавчого забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг.

 

Вересень, (Укравтодор)

 

Спільне засідання Комітету та колегії Міністерства інфраструктури: "Законодавче забезпечення діяльності транспортно – дорожнього комплексу України та план законопроектних робіт на 2011 – 2012 роки".

 

Грудень, (Мінінфраструктури України)

 

 


РОЗДІЛ III.   Питання,  які   пропонується   розглянути   на

Парламентських слуханнях та слуханнях у комітетах

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

         Перспективи розвитку ринку біологічних палив в Україні   (слухання у комітеті).

Вересень

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

Про підготовку до наступного опалювального сезону (слухання у комітеті).

Вересень

 

Про державну політику у сфері поводження з відходами (слухання у комітеті).

Жовтень

 

         Комітет з питань бюджету

 

Про взаємовідносини між державним та місцевими бюджетами, стан і перспективи виконання місцевих бюджетів у 2011 році та формування бюджетів на 2012 рік (слухання у комітеті).

 

Вересень – жовтень

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

         Про проект Закону України "Про регулювання лобістської діяльності в Україні" (р.№ 7269) (слухання у комітеті).

 

Вересень – січень

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

 Про створення Зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом  (слухання у комітеті).

Вересень

 

         Про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у візовій сфері (слухання у комітеті).

Листопад

         Про переговори між Україною та Європейським Союзом стосовно укладання Угоди про асоціацію (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

         Про виконання Рекомендацій науково-практичної конференції  "Протидія наркозлочинності: вітчизняний та міжнародний досвід співпраці правоохоронних та судових органів" (слухання у комітеті).

 

Січень, м.Донецьк

 

Комітет у закордонних справах

 

         Підвищення  ефективності договірного права Ради Європи (слухання у комітеті).

Вересень – січень

 

Світові глобалізаційні процеси: конкурентоспроможність та сталий розвиток як виклики та імперативи для України (слухання у комітеті).

 

Вересень – січень

 

         Соціально-економічні та інституційні проблеми боротьби з нелегальною міграцією в Україні (слухання у комітеті).

 

Вересень – січень

 

Комітет з питань культури і духовності

 

Стан суспільної моралі в Україні (парламентські слухання).

 

9 листопада

 

Комітет з питань науки і освіти

 

         Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об‘єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України (слухання у комітеті).

Грудень

 

 

         Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Про стан та перспективи подальшого розвитку оборонно-промислового комплексу відповідно до вимог Закону України "Про особливості управління об‘єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" (слухання у комітеті).

Листопад

 

Комітет з питань охорони здоров’я

 

Про стан та шляхи поліпшення надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню України (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

         Етнонаціональна політика: здобутки та перспективи (парламентські слухання).

Жовтень

 

Практика застосування та ефективність реалізації положень Закону України "Про попередження насильства в сім’ї" (з нагоди 10-ої річниці ухвалення закону)  (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

Комітет з питань правової політики

 

         Про практику застосування Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (слухання у комітеті).

 

Вересень – жовтень

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та

забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

         Законодавчий процес в Україні: питання організації та забезпечення відповідності потребам держави і суспільства (парламентські слухання).

 

Грудень

 

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

         Впровадження цифрових стандартів мовлення в Україні (слухання у комітеті).

Жовтень

 

         Європейська конвенція про транскордонне телебачення як інструмент реалізації європейського вибору України: наслідки для національного законодавства та пошук оптимальних рішень (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

         Інститут сім‘ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення (парламентські слухання).

21 вересня

 


РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції,

семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети або

в яких братимуть участь народні депутати України

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

"Круглий стіл": "Проблеми та перспективи запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні".

 

Грудень

 

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

         "Круглий стіл": "Шляхи подальшого удосконалення вітчизняного антикорупційного законодавства".

 

Жовтень

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

"Круглий стіл": "Про проект Закону про вибори народних депутатів України, розроблений відповідно до доручення Президента України Робочою групою з питань удосконалення законодавства про вибори".

 

Вересень – жовтень

 

"Круглий стіл": "Проблеми законодавчого регулювання  місцевих референдумів".

Вересень – січень

 

         "Круглий стіл": "Удосконалення законодавчого регулювання адміністративних процедур як запорука правомірності та ефективності діяльності публічної адміністрації в Україні."

 

Вересень – січень

 

         "Круглий стіл": "Адміністративні послуги: перспективи використання зарубіжного досвіду".

Вересень – січень

 

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

         Участь у засіданнях Асамблеї донорів Чорнобильського фонду "Укриття" та Асамблеї вкладників Рахунку ядерної безпеки.

 

Листопад – грудень, м.Лондон

 

Комітет з питань економічної політики

 

"Круглий стіл": "Законодавче забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".

 

Жовтень

        

"Круглий стіл": "Державна політика і законодавство з регулювання сфери неплатоспроможності. Уроки минулого та плани на майбутнє".

 

Листопад

 

"Круглий стіл": "Проблемні питання реалізації Закону України "Про акціонерні товариства".

Грудень

 

         Комітет з питань європейської інтеграції

        

Засідання комітетів, Бюро, пленарної сесії ПА ЄВРОНЕСТ.

 

14 – 15 вересня, м.Страсбург

 

57-а щорічна сесія ПА НАТО.

 

7 – 10 жовтня, м.Бухарест

 

Засідання робочої групи Комітету з Парламентського Співробітництва між Україною та ЄС (КПС).

 

3 – 4 листопада, м.Івано-Франківськ

 

         Засідання КПС.

24 – 25 листопада, м.Київ

 

Семінар Роуза-Рота.

Листопад, Чорногорія

 

Засідання комітету ПА НАТО.

 

Листопад, Боснія і Герцеговина

 

Засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО.

 

Грудень, м.Брюссель

 

         Візит депутатів Сабору Республіки Хорватія.

 

Грудень

 

         Візит депутатів Парламенту Румунії.

 

Грудень

 

         Візит депутатів Сайему Латвійської Республіки.

 

Січень

 

         Засідання робочої групи ПА ЄВРОНЕСТ щодо Білорусі.

 

Вересень – січень  (дати та місця уточнюються)

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності

 

Міжнародний симпозіум: "Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань".

23 – 24 вересня, м.Львів

 

Міжнародна науково-практична конференція: "10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн".

 

13 – 14 жовтня, м.Харків

 

Міжпарламентська зустріч, присвячена десятиліттю дій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху 2011 – 2020 років.

 

Листопад – грудень

        

 

 

 

Комітет у закордонних справах

 

10 комітетів ПАРЄ.

 

Вересень – січень (дати та місця уточнюються)

 

IV частина сесії 2011 року ПАРЄ.

 

3 – 7 жовтня, м.Страсбург

 

Осіннє засідання ПА ОБСЄ.

 

7 – 10 жовтня, м.Дубровнік (Республіка Хорватія)

 

125-та Асамблея МПС, засідання Виконавчого комітету МПС та засідання АГСП.

16 – 20 жовтня, м.Берн

        

Засідання Бюро ПА ОБСЄ.

 

(дати уточнюються), м.Вільнюс

 

Засідання Ради та тридцять сьоме пленарне засідання МПА СНД.

 

(дати уточнюються), м.Санкт-Петербург

 

Комітет з питань культури і духовності

 

"Круглий стіл": "Проблеми реформування кінематографії – міжнародний досвід".

Жовтень – листопад

 

Комітет з питань науки i освіти

 

         Участь у засіданні Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти.

 

Вересень – грудень

 

         Участь у семінарі Національної академії педагогічних наук України: "Інноваційні методики професійної підготовки кваліфікованих робітників".

 

Вересень

 

 

 

         Участь у V Міжнародних читаннях з питань професійно-технічної освіти, присвячених пам‘яті академіка С.Я.Батишева.

 

Вересень

 

         Участь у ХVІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми інтелектуальної власності".

 

Вересень, м.Ялта

 

         Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інтелектуальна власність  у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти управління та оцінки".

 

Вересень

 

Спільне засідання Комітету та Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України щодо запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Жовтень

        

         Участь у засіданні колегій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань  діяльності та подальшого розвитку професійно-технічної освіти.

Жовтень

 

         Участь у засіданні Постійної комісії МПА СНД з питань науки і освіти.

 

Жовтень, м.Санкт-Петербург

 

         Участь у семінарі "Гармонізація законодавства з біобезпеки".

 

Жовтень, м.Софія

 

         Участь у роботі Загальних зборів Національної академії наук України з порядком денним: "Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи".

Листопад

 

         Участь у роботі методологічного семінару Національної академії педагогічних наук України на тему: "Концептуальні засади підвищення економічної ефективності системи професійної і вищої освіти".

 

Листопад

         "Круглий стіл": "Роль і місце вищої школи в утвердженні інноваційної моделі економічного розвитку".

Листопад

 

         Участь у науково-практичній конференції на тему: "Система позашкільної освіти в Україні та її роль у вихованні підростаючого покоління".

Листопад

 

         Участь у засіданні Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України з порядком денним: "Про участь Інституту професійно-технічної освіти і Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН України в реалізації заходів Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки".

 

Листопад

 

         "Круглий стіл": "Економіка вищої школи: проблеми правового регулювання".

Грудень

 

"Круглий стіл": "Освітня політика України: стан сформованості, проблеми, шляхи вирішення".

Грудень

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

         Семінар: "Аналіз стану можливих загроз національній безпеці в інформаційній сфері. Міжнародний досвід формування та реалізації інформаційної політики".

Грудень

 

         Семінар: "Аналіз стану можливих загроз національній безпеці в економічній сфері у зв‘язку з "тінізацією" національної економіки".

 

Грудень

 

         Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки

 

         Участь у XXIV науково-технічній конференції з питань розвитку електроенергетики України: "Основні напрями коригування (оновлення) Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".

 

6 – 10 вересня

         Семінар: "Роль громадських організацій у створенні  науково-технічних, законодавчих та інноваційних засад розвитку електроенергетичної галузі України у довгостроковій перспективі".

 

6 – 10  вересня

 

         "Круглий стіл": "Доступ альтернативної енергії до електричних мереж".

 

Вересень

 

         "Круглий стіл": "Особливості правового забезпечення незалежності Національної комісії здійснення державного регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії".

Жовтень

 

         "Круглий стіл": "Електроенергетика України: стан, проблеми та перспективи".

Листопад

 

Громадське обговорення проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

Листопад

 

"Круглий стіл": "Про Ядерний кодекс України".

 

Грудень

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

         Участь у конференції: "Покращення доступності футбольних стадіонів для людей з обмеженими фізичними можливостями".

 

Вересень, м.Варшава

 

Засідання Комітету експертів з питань участі інвалідів у політичному та громадському житті Ради Європи (CAHPAN-PPL).

 

Вересень, грудень, м.Страсбург

 

Участь у заходах, присвячених відзначенню 70-річчя утворення партизанського руху (спільно з Мінсоцполітики, Держкомветеранів, Радою Організацій ветеранів України, Комісією у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років при ВРУ).

 

Вересень

Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку.

Вересень – жовтень

 

         Участь у заходах, присвячених 68-й річниці визволення столиці України міста Києва та 67-річчю визволення України від фашистських загарбників (спільно з Мінпраці, Держкомветеранів, Радою Організацій ветеранів України).

Жовтень – листопад

 

Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню інвалідів  (спільно з Мінпраці, Фондом соціального захисту інвалідів, Національною Асамблеєю інвалідів України, Конфедерацією громадських організацій інвалідів України).

Листопад – грудень

 

         Участь у засіданнях Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

Вересень – січень

 

Участь у засіданнях Комісії з питань здійснення пенсійного реформування.

Вересень – січень

 

         Участь у засіданнях Міжвідомчої комісії з питань діяльності підприємств, установ і організацій громадських організацій інвалідів.

 

Вересень – січень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

         "Круглий стіл": "Правове врегулювання проблем українців, примусово виселених з території Польщі в Україну у 1944 – 1946 та 1951 роках".

 

Вересень

 

         "Круглий стіл": "Подальший розвиток національного законодавства та перспективи впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

 

Жовтень

 

        

 

Презентація видання "Права людини та парламенти: посібник для членів парламенту та працівників Апарату".

 

Грудень

        

"Круглий стіл": "Актуальні завдання у сфері протидії расизму та ксенофобії, запобігання дискримінації представників національних меншин, іноземців, біженців та осіб без громадянства".

 

Грудень

          

Комітет з питань  правової політики

 

         Конференція з нагоди 15-ої річниці заснування Конституційного Суду України.

20 жовтня

 

"Круглий стіл": "Питання ролі адвоката у кримінальному процесі та механізми надання безоплатної правової допомоги".

 

Жовтень – листопад, м.Бремен

 

Українсько-російсько-німецька конференція з питань нотаріату.

 

11 листопада

 

Комітет з питань промислової  і  регуляторної політики та підприємництва

 

         Участь у засіданнях колегій Мінпромполітики, Державного космічного агентства, Служби технічного регулювання та інших.

 

Вересень – січень

 

"Круглий стіл": "Проблемні питання подальшого розвитку хімічної галузі та шляхи їхнього законодавчого врегулювання".

 

Вересень

 

         Участь у роботі Економічного форуму.

 

7 – 9 вересня, м.Криниця-Здруй (Польща)

 

 

 

         Участь у Форумі "Ялтинські європейські стратегії".

 

15 – 16 вересня, м.Ялта

 

         "Круглий стіл": "Податкове та кредитне стимулювання інноваційної діяльності у державах-членах Європейсього Союзу та в Україні".

 

19 вересня

 

         "Круглий стіл": "Законодавче врегулювання функціонування ринків в Україні".

Жовтень

 

         "Круглий стіл": "Земельна реформа та її вплив на розвиток підприємництва в Україні".

Жовтень

 

         "Круглий стіл": "Валютно-кредитна політика держави та її вплив на розвиток підприємництва".

Жовтень

 

         "Круглий стіл": "Перспектива впровадження саморегулівних організацій в Україні".

Листопад

 

         "Круглий стіл": "Сучасний стан та проблемні питання подальшого розвитку машинобудівної промисловості України".

 

Листопад

 

         Участь  у 8-й Українській ланч-конференції у Давосі.

 

27 – 28 січня, м.Давос

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та

забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

Семінар: "Законотворчий процес в Україні та зарубіжний досвід" (за підтримки Програми сприяння парламенту України).

 

Жовтень

 

 

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

         Участь у спільній з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення нараді щодо контролю за виконанням законодавства України у сфері реклами.

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Факти конфліктних ситуацій між журналістами та представниками силових структур".

 

Листопад

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Спортивні заходи, присвячені Дню фізичної культури і спорту.

 

Вересень

 

Заходи з нагоди Всесвітнього дня туризму.

 

Вересень

 

Фінал ХІІІ Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

Листопад

 

Всеукраїнська нарада з питань оздоровлення та відпочинку дітей України за підсумками проведення оздоровчої кампанії 2011 року.

 

Листопад

 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Запобігання торгівлі дітьми та жорстокому поводженню з ними".

 

Грудень

 

"Круглий стіл": "Конкурентоспроможність української молоді у європейському соціально-економічному просторі".

 

Грудень

 

 

 

Участь у заключних заходах 20-го Міжнародного конкурсу кращих творів молодих українських літераторів "Гранослов".

 

(дата та місце уточнюються)

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

"Круглий стіл": "Обговорення законопроекту про організації роботодавців, їх об‘єднання, права та гарантії їх діяльності (р.№8186)".

Вересень

        

         "Круглий стіл": "Проблеми забезпечення права на соціальний захист вразливих категорій населення".

Листопад

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

"Круглий стіл": "Про ефективність використання державного майна цілісних майнових комплексів, зданих в оренду".

 

Грудень

 

 

 

 

 

 Головне організаційне управління