ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

 

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

Верховної Ради України за період третьої сесії

(вересень 2013 року – січень 2014 року)

 

РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети

в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

          Про результати роботи робочої групи щодо діяльності НАК "Украгролізинг".

Вересень

 

          Про реорганізацію системи навчальних закладів аграрної освіти.

 

Вересень

 

          Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

          Про хід виконання рішень Комітету від 19 червня 2013 року щодо розгляду звернень.

Жовтень

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

Про підготовку до опалювального сезону 2013 – 2014 рр.

 

Вересень

 

Комітет з питань бюджету

 

Про погодження відповідно до Бюджетного кодексу України здійснення за рішенням Кабінету Міністрів України:

 

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету  (згідно з частиною  восьмою статті 23); 

збільшення  видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету  (згідно з частиною  восьмою статті 23);

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого, передбаченої частиною шостою статті 23;

перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (згідно з частиною  дев'ятою статті 23);

розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам  між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій (згідно з частиною  шостою статті 108);

зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету певного типу  з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету (згідно з частиною  четвертою статті 15).

 

Вересень – грудень

 

Про стан виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

Вересень – грудень

 

Про результати виконання бюджетних програм державного бюджету – заслуховування головних розпорядників коштів держвного бюджету за окремим переліком (з урахуванням матеріалів Рахункової палати України).

 

Вересень – грудень

 

          Про розгляд висновків і пропозицій Рахункової палати України з окремих питань (за матеріалами проведених контрольних заходів).

 

Вересень – грудень

 

Про підготовку і попередній розгляд питань про призначення Верховною Радою України на посади членів Рахункової палати України (за поданням Голови Рахункової палати України).

 

Вересень – грудень

 

Про звіт Рахункової палати України за 2012 рік.

 

Листопад – грудень

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

          Про виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ".

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

 

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

 

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

 

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про державні нагороди України".

 

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про державний реєстр виборців".

 

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування".

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим".

Вересень – січень

 

 

 

Про виконання Закону України "Про державну службу".

 

Вересень – січень

 

Про виконання Закону України "Про адміністративні послуги".

 

Вересень – січень

 

          Про виконання Закону України "Про громадські об‘єднання".

 

Вересень – січень

         

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Про хід виконання Рішення Комітету № 3/13 від 06.03.2013 року "Про підсумки робочої поїздки Комітету до зони відчуження та на Чорнобильську АЕС".

Жовтень

 

          Про хід виконання рішень Комітету за результатами виїзного засідання 13.03.2013 року до м. Кривий-Ріг (Дніпропетровська область).

 

Листопад

 

          Про хід виконання рішення Комітету № 9/20 від 05.06.2013 року "Про екологічні проблеми промислового комплексу Івано-Франківської області."

 

Грудень

 

          Про хід виконання рішення Комітету № 3/11 від 06.03.2013 року "Про порушення природоохоронного законодавства ТОВ "Центр інноваційно-будівельних технологій" при здійсненні господарської діяльності з виробництва теплоізоляційних плит в місті Дунаївці Хмельницької області."

 

Січень

 

Комітет з питань економічної політики

 

          Про проблемні питання реалізації Закону України "Про здійснення державних закупівель" та його відповідність законодавству ЄС та Угоді СОТ про державні закупівлі.

Вересень

 

 

Про законодавче забезпечення та пропозиції щодо врегулювання проблемних питань, пов‘язаних з реалізацією Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" з урахуванням законодавчих пропозицій Кабінету Міністрів України.

 

Жовтень

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

          Про хід виконання критеріїв щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Вересень

 

Про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у візовій сфері.

Вересень

 

          Про виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 

Грудень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

 правоохоронної діяльності

 

          Про інформацію та висновки Рахункової палати України.

 

Вересень – січень

 

          Про аналіз практики застосування прийнятих у  2010 – 2011 роках законів України, віднесених до предмету відання Комітету.

 

Вересень – січень

 

 

Комітет у закордонних справах

 

          Звіти керівників постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських об’єднаннях міжнародних організацій, керівників депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків з парламентами зарубіжних країн.

 

Вересень –  січень

 

Формування депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків із зарубіжними країнами.

 

Вересень – січень

 

           Про стан виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу".

 

Вересень – січень

 

          Про хід виконання Рекомендацій слухань у Комітеті "Україна – СОТ: переваги і виклики для національної економіки".

 

Грудень

 

Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій

 

          Про інформацію Міністерства фінансів України та Міністерства доходів і зборів України щодо практичної реалізації положень Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування суб‘єктів індустрії програмної продукції).

Вересень – жовтень

 

          Про інформацію Кабінету Міністрів України про практичну реалізацію положень Закону України "Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції".

Вересень – жовтень

          Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо виконання Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення".

Вересень – жовтень

 

          Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо стану виконання завдань та обсягів фінансування Національної програми інформатизації у 2013 році.

Листопад – грудень

 

Комітет з питань культури i духовності

         

             Про стан дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.
Вересень, січень

Про контроль за впровадженням органами виконавчої влади положень Закону України  "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".

 

Листопад

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України "Про відзначення 150-річчя з дня народження Бориса Грінченка".

 

Вересень

 

Про виконання рішення Комітету від  10 квітня  2012  року  "Про реалізацію Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та реалізацію Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні".

Жовтень

 

Про виконання Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу".

Листопад

 

          Про практику застосування Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, регіональними органами виконавчої влади Закону України "Про професійно-технічну освіту" в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти (статті 5, 7, 8, 9, 29, 40, 50, 51).

 

Листопад

 

Про виконання Рекомендацій слухань у Комітеті "Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав" та "Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання".

 

Листопад

 

Про виконання Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: "Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової та науково-технічної діяльності".

Грудень

 

Про хід реалізації Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти.

Січень

 

          Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

          Про виконання законодавства у сфері участі України в діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки (ДР Конго, Ліберія, Косово).

 

Вересень – січень

 

Про стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України".

 

Вересень

 

Про результати аудиту ефективності використання Міністерством оборони України бюджетних коштів на утилізацію звичайних видів боєприпасів (за матеріалами Рахункової палати України).

 

Жовтень

 

Про стан делімітації та демаркації українсько-молдавського, українсько-білоруського, українсько-російського кордону та хід реалізації положень Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону".

Листопад

 

          Про хід виконання законодавства України щодо державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, а також результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Державній службі експортного контролю України на виконання повноважень у сфері експортного контролю (за матеріалами Рахункової палати України).

 

Грудень

           

Комітет з питань охорони здоров'я

 

Про хід виконання Державної програми "Репродуктивне здоров‘я нації" на період до 2015 року.

Жовтень

          Про хід виконання рішення Комітету №04–24/4–109 від 11 січня 2012 року "Про Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров‘я на тему: "Здоров‘я – 2020: основні засади державної політики України у сфері формування здорового способу життя і протидії неінфекційним захворюванням та шляхи їх реалізації".

 

Листопад

 

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України".

Грудень

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки

 

          Про стан виконання положень Закону України "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій".

 

Жовтень

 

          Про виконання положень Закону України "Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електричної станції".

Листопад

 

          Про результати виконання процедури та механізмів погашення заборгованості учасниками розрахунків – підприємствами ПЕК на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" за 2013 рік.

Грудень

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аналізу і перевірки своєчасності, законності та повноти виплати пенсій Пенсійним фондом України.

Вересень

 

Про заходи, вжиті відповідними органами виконавчої влади на виконання рішення Комітету від 10 квітня 2013 року стосовно інформації Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів  державного бюджету на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів.

 

Вересень

 

Комітет з питань підприємництва,
 регуляторної та антимонопольної політики

 

Про хід виконання Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

 

Вересень

         

Нормативно-правове забезпечення захисту прав споживачів органічної продукції.

Жовтень

 

Про хід виконання протокольного рішення № 5 від 08.04.2013 року за результатами виїзного засідання Комітету до м. Одеси на тему: "Про стан дотримання вимог законодавства України щодо регуляторної політики в Одеській області".

Листопад

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

          Про удосконалення контролю за визначенням митної вартості.

 

Вересень – жовтень

 

Про ефективність впровадження особливого податку на операції з цінними паперами.

Листопад – грудень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

          Про хід виконання Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (щодо реєстрації місця проживання та місця перебування в Україні)".

 

Жовтень

 

          Про хід виконання Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

 

Грудень

 

Комітет з питань промислової та інвестиційної політики

         

          Проблемні питання впровадження державного приватного партнерства у космічній сфері.

Жовтень

 

          Сучасний стан впровадження Закону України "Про індустріальні парки".

Листопад

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

          Щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

 

Вересень –січень

 

          Про створення народним депутатам України належних житлових умов.

 

Вересень –січень

 

          Про забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України.

Вересень –січень

 

Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за перше півріччя 2013 року.

 

Вересень

 

          Про інформацію Управління справами Апарату Верховної Ради України за результатами літнього оздоровчого сезону 2013 року.

 

Жовтень

 

Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 9 місяців 2013 року.

 

Жовтень – листопад

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Про стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України сьомого скликання".

 

Вересень

 

Про виконання Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: "Впровадження цифрового мовлення в Україні!".

 

Листопад

 

Стан і перспективи виконання Комітетом контрольних функцій у сфері доступу громадян до публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Листопад

 

Про стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про затвердження програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012 – 2017 роки".

 

Грудень

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Про результати аудиту діяльності Державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" з управління запозиченнями під державні гарантії за матеріалами.

 

Вересень

 

Про діяльність Державного агентства України з туризму та курортів щодо підтримки внутрішнього туризму.

 

Жовтень

 

Про дотримання  вимог законодавства щодо соціального супроводу вразливих категорій сімей.

 

Жовтень

 

Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету, виділених Державній службі молоді та спорту України на підготовку резерву і складу національних команд та забезпечення їх участі у міжнародних змаганнях.

Жовтень

 

Про фінансове забезпечення заходів щодо виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року".

 

Листопад

 

Про стан підготовки України до зимових Олімпійських ігор 2014 року.

 

Листопад

 

Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2013 року.

 

Грудень

 

Про діяльність уповноважених органів зі здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України.

 

Грудень

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України на реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці та державного гірничого нагляду.

Вересень

 

          Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю у 2011 – 2012 роках.

Жовтень

 

Про практику застосування норм законів України "Про індексацію грошових доходів населення" та "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв‘язку з порушенням строків їх виплати".

 

Жовтень

 

          Про практику застосування норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування".

 

Листопад

 

Комітет з питань транспорту і зв‘язку

Про законодавче забезпечення галузей транспорту і зв’язку та пропозиції щодо його вдосконалення.

Жовтень

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

Про правомірність та економічну доцільність внесення державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до статутного капіталу новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю із залученням приватного інвестора.

 

Вересень

 

          Про інформацію Фонду державного майна України та інших центральних органів виконавчої влади щодо виконання Указу Президента України №200 від 06.03.2008 р. "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від  15 лютого 2008 р. "Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації" та №1118 від 10.12.2010 р. "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від  22.10.10 р. "Про ситуацію у сфері приватизації державного майна".

 

Вересень

 

          Про інформацію Фонду державного майна України щодо стану виконання Рішень Комісії.

Жовтень

 

          Про інформацію щодо вирішення проблемних питань у ході відчуження майна державних підприємств "ХЕМЗ" та ДП "ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка" на виконання Рішення Комісії.

 

Жовтень

 

         

 

Про дотримання вимог законодавства стосовно санаторно-курортних закладів, розташованих на території АРК, право власності на які оспорюється.

Листопад

 

Про інформацію Фонду державного майна України щодо результатів контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів та аналізу результатів виконання покупцями взятих зобов’язань.

 

Грудень

 

          Про інформацію Фонду державного майна України щодо приватизації Публічного акціонерного товариства "Київенерго".

 

Грудень

 


РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами

на виїзних засіданнях

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

          Про ситуацію у виноробній галузі.

 

Вересень

 

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

          Про стан боротьби з організованою злочинністю  в Одеській області.

 

Вересень

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

          Шляхи вдосконалення законодавчої бази про стимулювання розвитку регіонів (щодо розвитку депресивних територій).

 

Жовтень, м. Донецьк

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

Про деякі питання адміністративно-територіального устрою (найменування/перейменування населених пунктів, надання статусу міста обласного значення).

 

Вересень, м. Біляївка (Одеська область)

 

          Про зміни до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Жовтень, м. Івано-Франківськ

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Про екологічні проблеми промислового комплексу Івано-Франківської області.

Вересень, м.Калуш, Івано-Франківська область

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

          Інвестиційне співробітництво України з Європейським Союзом (регіональний аспект).

(дата і місце уточнюються)

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

          Про дотримання правоохоронними органами Конституції України,  законів України та перспективи вдосконалення законодавства України з питань правоохоронної діяльності.

 

Вересень – січень, (місце уточнюється)

 

Комітет у закордонних справах

 

          Спільне засідання Колегії Міністерства закордонних справ України та Комітету у закордонних справах з актуальних питань міжнародних відносин.

 

(дата і місце уточнюються)

 

          Третє спільне засідання Комітету та Комісії з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Парламенту Республіки Молдова з актуальних питань двостороннього співробітництва.

 

(дата уточнюється), м.Одеса

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Про роботу органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування Житомирської області щодо забезпечення реалізації Національної стратегії розвитку освіти на період до 2021 року, створення умов для доступності та обов’язковості загальної середньої освіти та забезпечення її якості.

 

Листопад, Житомирська область

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

          Про стан та перспективи розвитку військової освіти і науки в ході реформування Збройних Сил України.

 

Вересень – жовтень, (місце уточнюється)

 

Про стан та перспективи розвитку Головного управління розвідки Міністерства оборони України, основні завдання та пріоритети його діяльності, проблемні питання та шляхи їхнього вирішення.

 

18 вересня, (місце уточнюється)

 

Про стан і перспективи розвитку Держспецзв‘язку та законодавства, що регулює її діяльність.

23 жовтня, (місце уточнюється)

 

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

          Про стан організації медичного обслуговування населення у Львівській області.

Жовтень, Львівська область

 

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

Право осіб з інвалідністю на працю: стан реалізації та перспективи.

 

13 вересня, м. Керч

 

Комітет з питань підприємництва,
 регуляторної та антимонопольної політики

 

Аналіз практики застосовування положень Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" в частині складання протоколів за порушення термінів видачі документів дозвільного характеру на прикладі м. Києва та Автономної республіки Крим.

 

Вересень, (місця уточнюються)

 

Про державне регулювання у сфері комунальних послуг та енергетики у містах Донецьку та Львові. 

 

Жовтень – листопад, (місця уточнюються)

 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

          Про законодавчі ініціативи щодо державної підтримки виробництва вина та коньяку в Україні.

 

Вересень – листопад, Одеська область

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

          Про стан забезпечення прав національних меншин у Закарпатській області.

1 – 2 жовтня, Закарпатська область

 

Комітет з питань правової політики

         

          Законопроекти про внесення змін до Конституції України.

 

23 – 27 вересня, м.Харків

 

 

Комітет з питань промислової та інвестиційної політики

 

          Машинобудування як одна з пріоритетних галузей розвитку економіки.

 

Жовтень, м.Запоріжжя

 

          Введення в експлуатацію "Дослідно-промислового об‘єкту здрібнювання і стабілізації палива", який будується на виконання Програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС – 22 з метою отримання компонентів для нових твердих палив та інших вибухових матеріалів.

Листопад, м.Павлоград

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

Про недопущення банкрутства державного Концерну РРТ у зв’язку з переходом наземного ефірного телевізійного мовлення на цифрові стандарти.

 

Вересень, (місце уточнюється)

 

Аналіз практики виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" органами державної влади і місцевого самоврядування та перспективи подальшого удосконалення законодавства про доступ до публічної інформації.

Жовтень, (місце уточнюється)

 

          Про дотримання законодавства про свободу слова у Львівській   області.

Листопад, Львівська область

 

          Про захист прав журналістів у сільській місцевості на прикладі Черкаської області.

Грудень, Черкаська область

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Про дотримання прав дітей в Куряжській виховній колонії імені Макаренка.

Листопад, Харківська область

 

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

 

          Про проект закону про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (р.№ 0961).

 

Вересень, м. Одеса

         

          Про особливості корпоративного управління в банках (на прикладі АТ "Імексбанк" та АТ "Місто банк").

 

Вересень, м. Одеса

 

Комітет з питань транспорту і зв‘язку

 

Про стан законодавчого забезпечення розвитку транспортної інфраструктури регіонів України.

 

Вересень – жовтень, (місце уточнюється)

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

Про стан збереження майна колишніх військових формувань Міністерства оборони України (на прикладі Болградської дивізії у  м.Болграді та у с. Веселий кут Арцизького району Одеської обл).

 

Жовтень, Одеська область


РОЗДІЛ III.   Питання,  які   пропонується   розглянути   на

Парламентських слуханнях та слуханнях у комітетах

 

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

                   

Про діяльність Аграрного фонду України за останні три роки (слухання у комітеті).

Вересень

 

Сучасні проблеми регулювання земельних відносин (слухання у комітеті).

Жовтень  

 

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки до 2020 року (слухання у комітеті).

Грудень  

 

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

          Актуальні питання законодавчого забезпечення боротьби з організованою злочинністю (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

Про законодавство щодо твердих побутових відходів (слухання у комітеті).

Вересень

 

          Про вдосконалення законодавства щодо житлових прав мешканців гуртожитків (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

Комітет з питань бюджету

 

          Про взаємовідносини між державним та місцевими бюджетами, стан і перспективи виконання місцевих бюджетів у  2013 році та формування на 2014 рік (слухання у комітеті).

 

Вересень – грудень

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

          Про проект концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Про стан поводження з відходами в Україні (парламентські слухання).

 

Жовтень

 

Природно-заповідний фонд: проблеми та шляхи вирішення (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

Про стан поводження з відходами в Україні (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

Комітет з питань економічної політики

 

Про законодавче забезпечення та пропозиції щодо врегулювання проблемних питань, пов‘язаних із створенням, правовим статусом господарських товариств (товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю) (слухання у комітеті).

 

Вересень

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

Безвізовий режим між Україною та ЄС: перспективи та нові можливості для громадян України (парламентські слухання).

 

Вересень

 

Про проблеми захисту трудових та інших прав громадян України, які перебувають в країнах ЄС, та необхідність укладання відповідних міжнародних угод (слухання у комітеті).

 

Жовтень

          Про проблеми та перспективи збереження історико-культурної спадщини українців в країнах ЄС та Європи (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

          Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

          Питання щодо правових і соціальних засад забезпечення здорового способу життя, запобігання девіаціям (парламентські слухання).

 

Вересень – грудень

 

          Обговорення висновків та пропозицій, що надійшли від Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, інших органів державної влади, провідних юридичних навчальних закладів, наукових установ, міжнародних та громадських організацій до підготовленого до розгляду в другому читанні проекту Закону України "Про прокуратуру" (р.№ 0886) (слухання у комітеті).

Жовтень

 

          Стан та перспективи системи відомчої освіти у правоохоронних органах у контексті реформи кримінальної юстиції (слухання у комітеті).

 

Вересень – січень

 

          Проблеми застосування нового законодавства про охоронну діяльність (слухання у комітеті).

Вересень – січень

 

Гуманізація кримінальної відповідальності через запровадження інституту кримінальних проступків (слухання у комітеті).

 

Вересень – січень

 

          Духовно-моральні цінності у правоохоронній діяльності (слухання у комітеті).

Вересень – січень

 

Комітет у закордонних справах

 

Реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин: проблеми та перспективи дипломатичної служби України (слухання у комітеті).

 

Вересень – січень  

 

Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій

 

          Законодавче забезпечення розвитку інформатизації та інформаційних технологій в Україні (парламентські слухання).

 

Листопад

 

 

Комітет з питань культури i духовності

 

Удосконалення правових механізмів забезпечення соціального захисту працівників культури (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

 

Комітет з питань науки і освіти

 

Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення (парламентські слухання).

 

23 жовтня  

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони          

 

          Питання економічної безпеки (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

 

Комітет з питань охорони здоров’я

 

Про запобігання поширенню епідемій туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та вірусних гетатитів в Україні (слухання у комітеті).

 

Вересень

 

Про стан справ у сфері трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини в Україні, наявні проблеми та шляхи їхнього вирішення (слухання у комітеті).

Жовтень – листопад

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки

 

          Стан виконання Україною зобов‘язань, взятих відповідно до Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (слухання у комітеті).

 

Вересень – жовтень

 

          Нафтопереробна галузь України: стан, проблеми, перспективи модернізації (слухання у комітеті).

 

Вересень – жовтень

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування як інструмент підвищення соціального захисту громадян (слухання у комітеті).

23 жовтня

 

Про соціальне забезпечення ветеранів війни (парламентські слухання).

 

Грудень

 

Комітет з питань підприємництва,
 регуляторної та антимонопольної політики

 

Про виконання Антимонопольним комітетом України норм чинного законодавства при здійснення ним державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (щодо запобігання зловживанню монопольним становищем та у сфері природних монополій) (слухання у комітеті).

Листопад

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проблеми і дієві механізми їх вирішення (парламентські слухання).

 

Жовтень

 

          Про правове регулювання статусу осіб, примусово переселених з території Польської Народної Республіки на територію Союзу Радянських Соціалістичних Республік у 1944 – 1951 роках, та відновлення їхніх прав (слухання у комітеті).

Листопад

 

Комітет з питань правової політики

 

          Про практику застосування Закону України "Про нотаріат" (слухання у комітеті).

Жовтень

 

Комітет з питань промислової та інвестиційної політики

 

          Проблемні питання формування й здійснення промислової та інвестиційної політики в Україні і шляхи їхнього вирішення (слухання у комітеті).

Вересень

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

          Про забезпечення особистого голосування народними депутатами України (слухання у комітеті).

 

Жовтень – листопад

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

           Про стратегію розвитку телерадіопростору України на період до 2015 року (парламентські слухання).

Жовтень

 

Інформаційна безпека України: виклики, проблеми, перспективи (слухання у комітеті).

Грудень

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

          Визначення тривалості оздоровчої зміни у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

Участь молоді в суспільному житті: економічна активність (парламентські слухання).

Листопад

Шляхи вдосконалення державної політики у сфері фізичної культури і спорту (парламентські слухання).

Грудень

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

Актуальні проблеми організації та фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб в Україні (слухання у комітеті).

 

Вересень, м.Одеса

 

Про хід виконання  в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої) (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

           Про практику застосування Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (слухання у комітеті).

 

Вересень

 

           Проблемні питання приватизації земельних ділянок підприємств, які приватизовані або підлягають приватизації (слухання у комітеті).

 

Грудень

 

           Про стан приватизації та оренди підприємств паливно-енергетичного комплексу (слухання у комітеті).

Січень


РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції,

семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети або

в яких братимуть участь народні депутати України

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

"Круглий стіл": "Про ситуацію на ринку зерна та зернопродуктів".

 

Жовтень

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

          "Круглий стіл": "Про вдосконалення системи містобудівної документації та регулювання земельних відносин у населених пунктах".

 

Листопад

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

          "Круглий стіл": "Проект закону України про службу в органах місцевого самоврядування (нова редакція)".

 

Вересень

 

"Круглий стіл": "Розвиток місцевої демократії та самоорганізації населення".

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Шляхи вдосконалення положень Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" за наслідками проведення місцевих виборів".

Жовтень  

 

          "Круглий стіл": "Проект закону України про співробітництво територіальних громад".

Грудень

 

"Круглий стіл": "Проект закону України про право територіальних громад на об‘єднання".

Грудень

 

"Круглий стіл": "Удосконалення законодавчого регулювання адміністративних процедур як запорука правомірності та ефективності діяльності публічної адміністрації в Україні ".

 

Січень

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Участь у засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади.

 

Вересень – січень

 

Участь у засіданні Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

Вересень – січень

 

Участь у засіданні робочої групи з розробки законопроекту про регулювання викидів парникових газів.

 

Вересень – січень

 

          "Круглий стіл": "Про катастрофічну екологічну ситуацію, яка склалася на Куяльницькому лимані та прилеглих територіях".

 

Жовтень, Одеська область

 

Участь у 19-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та 9-й Зустрічі Сторін Кіотського протоколу.

 

1 – 22 листопада, м.Варшава

 

Комітет з питань економічної політики

 

"Круглий стіл": "Про стан законодавчого регулювання процедур фінансового оздоровлення та банкрутства підприємств у зв‘язку з підготовкою до другого читання проекту Закону про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства (р.№0883), а також про проблемні питання, які виникають у зв‘язку з реалізацією Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

Жовтень

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

20-те засідання Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС.

(дата і місце уточнюються)

 

          Засідання Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС.

(дата уточнюється), м.Страсбург

 

          Два семінари на тему: "Нарощення інституційної спроможності України".

(дата уточнюється), м.Київ

 

          Семінар на тему: "Трудова міграція як соціальний вимір європейської інтеграції через призму Східного партнерства".

 

(дата уточнюється), м.Київ

 

Засідання Бюро КПС.

 

(дата і місце уточнюються)

 

Засідання Комітетів ПА ЄВРОНЕСТ.

 

(дата і місце уточнюються)

 

Семінар Комітету ПА ЄВРОНЕСТ з енергетичної безпеки.

 

Вересень, (місце уточнюється)

 

          59-та щорічна сесія ПА НАТО.

 

Жовтень, Хорватія

 

          84-й Семінар Роуза-Рота.

 

Листопад, Киргизстан

 

          Засідання Бюро ПА ЄВРОНЕСТ.

 

1 – 2 листопада, м.Київ

 

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

          "Круглий стіл": "Проблеми правової регламентації та практичного здійснення оперативно-розшукової діяльності в контексті реформування кримінального процесуального законодавства".

 

Вересень

 

          Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки".

 

Вересень, м. Дніпропетровськ

 

Міжнародна науково-практична конференція "Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року: кримінально-правові та процесуальні аспекти".

Вересень, м.Львів

 

          Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти кримінального судочинства".

 

Вересень, м.Донецьк

 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики".

 

Вересень, м.Дніпропетровськ

 

Всеукраїнська інтернет-конференція "Роль та місце ОВС у протидії корупції: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення".

 

Жовтень, м.Луганськ

 

          Постійно діючий науково-практичний семінар "Проблеми профілактики наркоманії: соціальний і правовий аспект".

 

Жовтень, м.Львів

 

Міжнародна науково-практична конференція "Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти".

 

Листопад, м.Донецьк

 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті".

 

Листопад, м.Одеса

 

"Круглий стіл": "Обгрунтованість кримінальної відповідальності за незаконні дії зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації".

Листопад

 

Комітет у закордонних справах

 

10 засідань комітетів ПАРЄ.

 

Вересень – січень (дати та місця уточнюються)

 

          Щорічні парламентські слухання в ООН.

 

Вересень – січень (дата уточнюється), м.Нью-Йорк

 

Семінар МПС  з питань усунення дискримінації проти жінок.

 

Вересень – січень (дата уточнюється), м.Женева

 

Щорічна осіння сесія ПА ОБСЄ.

 

Вересень – січень (дата уточнюється), м.Казань

 

Засідання Бюро ПА ОБСЄ.

 

Вересень – січень (дата і місце уточнюються), Україна

 

ІV частина сесії 2013 року ПАРЄ.

 

30 вересня – 4 жовтня, м.Страсбург

 

129-а асамблея Міжпарламентського Союзу.

 

14 – 16 жовтня, м. Женева

 

Засідання Парламентської асамблеї ПВ ЦЄІ.

 

Жовтень – листопад, Угорщина

 

          "Круглий стіл": "Роль парламентів СНД у процесі ядерного нерозповсюдження та роззброєння".

 

Жовтень – листопад (дата і місце уточнюються)

 

Засідання Ради МПА СНД та 40-е пленарне засідання Асамблеї.

 

Жовтень – листопад, м. Санкт-Петербург

 

          Парламентська конференція щодо СОТ.

 

2 – 5 грудня, Індонезія, о.Балі

 

Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій

 

Другий міжнародний форум "Медіа за інформаційне суспільство".

 

Вересень

         

          "Круглий стіл": "Роль публічних бібліотек у розбудові інформаційної інфраструктури України".

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Актуальні проблеми захисту суспільної моралі".

 

Грудень

         

Комітет з питань культури і духовності

 

"Круглий стіл": "Шляхи вдосконалення діяльності архівних установ та проблема вільного доступу до досліджень "білих плям" української історії".

 

Листопад

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Участь у засіданнях експертної робочої групи Міністерства освіти і науки України з розробки проекту Закону України "Про професійну освіту".

 

Вересень – грудень

 

          Участь у Міжнародній науково-практичній конференції та ХХ Всеукраїнських педагогічних читаннях "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю", проведення яких передбачені Постановою Верховної Ради України "Про відзначення 95-ї річниці від дня народження В.О.Сухомлинського".

Вересень

 

"Круглий стіл": "Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення".

 

Вересень

 

Участь у засіданні Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України з порядком денним: "Про виконання НДР в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України "Теоретико-методологічні засади розробки державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління" та впровадження у практику результатів дослідження".

 

Вересень

 

"Круглий стіл": "Стан та проблеми підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації".

Жовтень

 

Участь у роботі Загальних зборів Національної академії педагогічних наук України з порядком денним: "Концептуальні засади Національної стандартної класифікації освіти".

 

Жовтень

 

Участь у роботі Всеукраїнської наради Міністерства освіти і науки України за участю представників регіональних управлінь освіти, роботодавців з питань розвитку професійно-технічної освіти та підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для галузей економіки.

 

Жовтень

 

Участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції Відділення професійної освіти і освіти дорослих та Інституту професійно-технічної освіти НАПН України на тему: "Професійне навчання персоналу – європейський вибір".

Жовтень

 

          Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України з проблем профорієнтації та підвищення престижності робітничих професій.

 

Жовтень

 

          "Круглий стіл": "Проблеми нормативно-правового регулювання розвитку міжнародної освіти в Україні"

 

Жовтень

 

Участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції Національної академії педагогічних наук України на тему: "Професійне  становлення особистості: проблеми і перспективи".

 

Жовтень

 

Участь у роботі семінару Відділення професійної освіти і освіти дорослих та Інституту професійно-технічної освіти НАПН України на тему: "Управління розвитком професійно-технічної освіти в сучасних умовах: теорія і практика".

Листопад

 

"Круглий стіл": "Принципи інтеграції в розробленні державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління на компетентнісній основі".

Листопад

 

"Круглий стіл": "Про стан і перспективи удосконалення нормативно-правового регулювання фінансування освіти і вдосконалення умов праці педагогічних та науково-педагогічних працівників у 2014 році".

 

Листопад

 

Участь у роботі конференції Відділення професійної освіти і освіти дорослих та Інституту професійно-технічної освіти НАПН України на тему: "Актуальні проблеми формування трудового потенціалу регіону на засадах соціального діалогу".

Грудень

 

"Круглий стіл": "Про стан і перспективи нормативно-правового регулювання виховного процесу у закладах освіти".

 

Грудень

 

"Круглий стіл": "Забезпечення освітніх запитів національних меншин України: стан нормативно-правової бази, шляхи її вдосконалення".

 

Грудень

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Візит до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації з метою обміну досвідом законодавчого забезпечення розвитку оборонно-промислового комплексу  та  розвитку військово-технічного співробітництва.

 

Жовтень – листопад

 

"Круглий стіл": "Проблеми законодавчого забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України".

 

Листопад

         

          "Круглий стіл": "Про перспективи формування законодавства щодо сектору безпеки і оборони держави".

 

Грудень

 

Комітет з питань охорони здоров¢я

 

          Участь у засіданнях колегій Міністерства охорони здоров‘я, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, місцевих органів охорони здоров‘я.

Вересень – січень

 

          "Круглий стіл": "Лікарське самоврядування. Міжнародний досвід. Перспектива впровадження в Україні."

 

Листопад

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки

 

          Участь у XXIV Міжнародній науково-технічній конференції з питань розвитку енергетики України "Основні інноваційні та інвестиційні проекти з метою реалізації Енергетичної стратегії на період до 2030 року".

 

10 – 12 вересня

 

Участь у ХІ Міжнародному форумі "Паливно-енергетичний комплекс: сьогодення та майбутнє".

23 – 27 вересня

 

 

Семінар: "Підвищення ролі громадських організацій енергетичного та екологічного спрямування у створенні законодавчих, інноваційних та науково-технічних засад перспективного розвитку енергетики".

 

25 вересня

 

Семінар: "Видобуток та утилізація шахтного газу-метану" у Пост-Кіотський період 2013 року.

Жовтень

 

         

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

Участь у засіданнях Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства.

 

Вересень – січень

 

          Участь у засіданнях Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

Вересень – січень

 

Участь у заходах, присвячених відзначенню Дня партизанської слави.

 

22 вересня

 

Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку та дню ветерана.

Вересень – жовтень

 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний світ і незрячі: доступність та інклюзія – нова якість життя".

 

Жовтень, м.Луцьк

         

Міжнародна науково-практична конференція для представників жіночих громадських організацій інвалідів  та лікарів-онкологів "За здоров’я жінки" та  Х щорічний марш життя та надії "Всім світом проти раку".

 

Жовтень, м.Київ

 

Міжнародний інформаційний семінар "Перспективи впровадження в Україні міжнародного досвіду використання собак-поводирів, як активних помічників осіб з вадами зору у забезпеченні мобільності та незалежності у всіх сферах життєдіяльності".

 

Жовтень, м.Ужгород

 

Участь у заходах, присвячених 70-ій річниці визволення міста Києва та 69-ій річниці визволення України від фашистських загарбників (спільно з Мінсоцполітики, Держслужбою у справах інвалідів і ветеранів, Радою Організацій ветеранів України).

 

Жовтень – листопад

 

Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню інвалідів (3 грудня).

Листопад – грудень

 

Комітет з питань підприємництва,
 регуляторної та антимонопольної політики

 

"Круглий стіл": "Публічне обговорення секторального плану державного ринкового нагляду на 2014 рік".

 

Жовтень

 

          "Круглий стіл": "Запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку лікарських засобів".

 

Жовтень – грудень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

          "Круглий стіл": "Функціонування національного превентивного механізму проти катувань: здобутки та перспективи".

 

Грудень

 

Комітет з питань правової політики

 

"Круглий стіл": "Про практику застосування Закону України "Про Конституційний Суд України".

Листопад

 

 

 

 

Комітет з питань промислової та інвестиційної політики

 

Участь у засіданнях колегій міністерств і відомств, які відносяться до відання Комітету.

Вересень – січень

 

          Участь у "Kyiv Technical Trade Show 2013".

 

15 – 17 жовтня

         

Участь у заходах, пов‘язаних із запуском супутника зв‘язку "Либідь".

 

28 грудня, Казахстан

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Засідання Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації.

 

Вересень – січень

 

"Круглий стіл": "Законодавчі аспекти забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері доступу до публічної інформації".

Вересень

 

          "Круглий стіл": "Про хід інформування населення України щодо впровадження цифрового ефірного мовлення".

 

Вересень

 

Семінар щодо актуальних, технологічних та правових проблем переходу на цифрове мовлення.

Жовтень

 

Конференція: "Європейські стандарти надання послуг транскордонного мовлення та свобода отримання та передачі інформації в Україні: законодавчий аспект".

Жовтень

 

 

 

 

Спільне засідання з Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України на тему: "Проблеми забезпечення доступу журналістів до засідань комітетів та пленарних засідань Верховної Ради України".

 

Жовтень

 

          Участь у щорічному Міжнародному цифровому форумі.

 

Жовтень – листопад

 

          "Круглий стіл": "Проблеми і перспективи регіонального і місцевого телевізійного мовлення України".

Листопад

 

"Круглий стіл": "Проблеми практичного застосування статті 171 Кримінального кодексу України при розгляді справ щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів та загальний стан забезпечення свободи слова в Україні".

Грудень

 

Спільне засідання з Комітетом з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на тему: "Право на інформацію та право на доступ до публічної інформації: взаємозв’язок, особливості та шляхи реалізації".

Грудень

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

"Круглий стіл": "Досвід організації великих спортивних заходів та забезпечення безпеки під час їхнього проведення в України та Польщі".

 

Вересень, м.Варшава

 

Всеукраїнська велосипедна естафета "Спорт для всіх єднає Україну".

 

Вересень

 

Всеукраїнські масові заходи до Дня фізичної культури та спорту України.

12 вересня

 

Проведення Всесвітнього дня туризму.

 

27 вересня

"Круглий стіл": "Посилення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу".

 

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Ефективність використання коштів, що виділяються на здійснення заходів державної політики з питань молоді та державну підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій".

 

Жовтень

 

          ХХ міжнародний туристичний салон "Україна 2013".

 

Жовтень

 

          Всеукраїнські масові спортивні заходи "Спорт для всіх – радість життя" з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку.

 

1 жовтня

 

"Круглий стіл": "Стан фінансування заходів Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року."

Листопад

 

"Круглий стіл": "Шляхи посилення безпеки глядачів та спортсменів під час проведення спортивних змагань".

 

Листопад

 

"Круглий стіл": "Попередження насильства у сім‘ї".

 

Листопад

 

Всесвітній фестиваль молоді та студентів.

 

Грудень

 

"Круглий стіл": "Шляхи законодавчого забезпечення протидії корупції у спорті".

Грудень

          "Круглий стіл": "Забезпечення прав та соціальних гарантій осіб з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

 

Грудень

"Круглий стіл": "Контроль за цільовим використанням коштів і забезпеченням отримувачем державної допомоги при народженні дитини належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини".

 

Січень

 

Нарада з питань організації оздоровлення дітей у 2013 році.

 

Січень

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

          Семінар: "Нові підходи в політиці подолання бідності в Україні".

 

Грудень

 

Комітет з питань транспорту і зв‘язку

 

"Круглий стіл": "Залучення інвестицій до енергоефективної модернізації бюджетних установ: енергосервісні договори. Проблемні питання законодавства України в цій галузі".

 

Вересень – жовтень

 

"Круглий стіл": "Стан виконання законодавства з питань контейнерних перевезень в Україні: проблеми, шляхи вирішення".

 

Жовтень

 

"Круглий стіл":іжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами  (Угода INTERBUS) та використання журналу INTERBUS”. Законодавче забезпечення міжнародних нерегулярних перевезень пасажирів".

Жовтень – листопад

 

"Круглий стіл": "Урегулювання законодавства України з питань судноплавства на внутрішніх водних шляхах".

 

Жовтень – листопад

 

"Круглий стіл": "Монетизація пільг – необхідність сьогодення. Зміни законодавства, які необхідно здійснити".

 

Листопад – грудень

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

          "Круглий стіл": "Про ефективність використання державного майна, зданого в оренду".

Листопад

 

 

 

 

 

 

Головне організаційне управління