ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

Верховної Ради України за період четвертої сесії

(лютий – липень 2016 року)

 

РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети

в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

 

Комітет з питань будівництва,

містобудування і житлово-комунального господарства 

 

Про стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення" та рекомендацій слухань у Комітеті від 22 квітня 2015 року на тему: "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення".

Квітень

 

Про виконання законодавства щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та створення місцевих органів державного архітектурно-будівельного контролю.

 

Травень

 

Комітет з питань бюджету

 

Про погодження відповідно до Бюджетного кодексу України здійснених за рішенням Кабінету Міністрів України:

зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету певного типу  з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету (згідно з частиною  четвертою статті 15);

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого (згідно з  частиною шостою статті 23);

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету  (згідно з частиною  восьмою статті 23); 

збільшення  видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету  (згідно з частиною  восьмою статті 23);

перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (згідно з частиною  дев'ятою статті 23);

розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку (згідно з частиною п‘ятою статті 24-1);

розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам  між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій (згідно з частиною  шостою статті 108);

.

Лютий – липень

 

Про погодження порядку та умов надання з державного бюджету місцевим бюджетам стабілізаційної дотації (згідно з пунктом 19 прикінцевих та перехідних положень).

Лютий – липень

 

Про погодження щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг (згідно з пунктом 33 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України).

 

Лютий – липень

 

         Про погодження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"  здійснених за рішеннями Кабінету Міністрів України:

внесення змін до розпису спеціального фонду державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2016 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів та витрат за відповідними бюджетними програмами (згідно з частиною другою статті 4 Закону);

надання державних гарантій (згідно з підпунктом "а" пункту 1 і підпунктом 2 статті 6 Закону)

випусків облігацій внутрішньої державної позики  у разі необхідності понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (згідно з частиною першою статті 17 Закону);

випусків облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на зазначені облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (згідно з частиною першою статті 18 Закону);

розподілу та перерозподілу видатків державного бюджету  за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів" (згідно із статтею 21 Закону);

розподілу резерву коштів освітньої субвенції, медичної субвенції, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподілу таких субвенцій між місцевими бюджетами для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (згідно із статтею 22 Закону);

розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами  (згідно із  статтею 30 Закону);

розподілу  коштів державного бюджету для підтримки державних та регіональних інвестиційних проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів (згідно з частиною першою  статтею 31 Закону);

розподілу коштів за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами, визначеними у частині першій статті 33 Закону.

 

Лютий – липень

          

Про стан виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у поточному році.

Лютий – липень

 

Про підготовку і попередній розгляд питань про призначення Верховною Радою України на посади членів Рахункової палати України (за поданням Голови Рахункової палати України).

 

Лютий

 

Про Звіт Рахункової палати за 2014 рік.

 

Лютий

 

Про висновки та пропозиції Рахункової палати з окремих питань (за матеріалами Рахункової палати України).

 

Лютий – липень

 

Про розгляд звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

Квітень – травень

Про представлення звіту Рахункової палати за 2015 рік.

 

Червень

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

Про виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про державну службу".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в  окремих районах Донецької та Луганської областей".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про адміністративні послуги".

 

Лютий – липень

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Про виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді".

Квітень

 

Комітет з питань економічної політики

 

Про Звіт Кабінету Міністрів України "Про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році".

 

Лютий

 

Про Звіт Антимонопольного комітету України.

 

Березень

 

Про Звіт Рахункової палати щодо результатів аналізу стану державних закупівель у 2014 – 2015 роках.

Квітень

 

Про Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації.

Червень

 

Про виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", а також деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Червень

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

Стан виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 

Березень

 

Про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у візовій сфері.

Травень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

Про аналіз практики застосування прийнятих у  2014 – 2015 роках законів України, віднесених до предмету відання Комітету.

 

Лютий – липень

 

Про інформацію та висновки Рахункової палати України.

 

Лютий – липень

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

 

Про виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в частині роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Лютий

 

Про стан функціонування банківської системи та діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

 

Березень

 

Про стан реалізації Закону України "Про очищення влади".

 

Березень

 

Про заходи, які вживаються правоохоронними органами з метою встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини проти учасників мирних демонстрацій у період Революції Гідності.

Травень

 

Комітет у закордонних справах

 

Формування депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків із зарубіжними країнами.

 

Лютий – липень

 

Про стан виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу".

 

Лютий – липень

 

Про виконання рекомендацій слухань у Комітеті на тему: "Формування стратегії захисту національних інтересів України в частині протидії актам агресії, анексії Автономної Республіки Крим, іншим злочинам Російської Федерації, спрямованим проти України".

 

Лютий – липень

 

Про виконання рекомендацій слухань у Комітеті на тему: "Механізми контролю для забезпечення прозорості та ефективності використання міжнародної допомоги".

 

Лютий – липень

 

 

Комітет з питань інформатизації та зв‘язку

 

Інформація Кабінету Міністрів України про виконання пункту 8 Прикінцевих положень Закону "Про радіочастотний ресурс України" в частині фактичного використання радіочастотного ресурсу України у смугах частот загального та спеціального користування.

 

Квітень

 

Комітет з питань культури i духовності

        

Про стан дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Лютий, червень

 

Про виконання положень Закону України "Про кінематографію".

 

Лютий, червень

 

Аналіз практики застосування Закону України "Про доступ до архівів репресованих органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років ".

Травень

 

Про хід реалізації бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга".

 

Червень

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Про стан викладання фізико-математичних дисциплін у навчальних закладах України.

Травень

 

Про виконання рішення розширеного засідання Комітету "Про стан імплементації Закону України  "Про вищу освіту".

 

Червень

 

Про стан імплементації Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність".

Липень

 

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Правове забезпечення реформи освіти в Україні".

 

Липень

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Стан фінансування сектору безпеки і оборони у 2015 році.

 

Лютий – липень

 

Питання мобілізації та соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням демобілізації.

 

Лютий – липень

 

Про факти відчуження майна радянської загальносоюзної організації ДТСААФ та Міністерства оборони СРСР, переданого навчальним організаціям ДТСААФ  на території України.

 

Лютий

 

Про виконання рішення Комісії, винесеного за результатами розгляду питання про виконання  умов договору купівлі-продажу пакету акцій ПАТ "Укртелеком", в т.ч. щодо створення та безоплатної передачі у державну власність телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

 

Березень

 

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

Про заходи, що вживаються МОЗ України з метою забезпечення повноцінного функціонування Всеукраїнського реєстру донорів гемопоетичних стовбурових клітин (кісткового мозку) МОЗ України (в порядку контролю за виконанням норм статті 17 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" в частині забезпечення належної роботи єдиної державної   інформаційної системи трансплантації).

Лютий

 

Про епідемічну ситуацію з ВІЛ/СНІДом і туберкульозом та заходи, що вживаються для зниження рівнів поширення цих інфекційних захворювань та забезпечення  лікуванням усіх, хто його потребує.

 

Березень

 

Про виконання Міністерством охорони здоров‘я України бюджетної програми "Лікування громадян України за кордоном" та ефективність використання коштів на її реалізацію у 2015 році.

 

Квітень

 

Про ефективність проведених МОЗ України у 2015 році із залученням спеціалізованих організацій державних закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення, стан забезпечення ними регіонів України, а також планування централізованих закупівель у сфері охорони здоров‘я на 2016 рік    (в порядку контролю за виконанням  Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі").

 

Квітень

 

Про стан виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки" та подальші кроки у комплексному підході програмного характеру до здійснення імунопрофілактики в Україні.

 

Травень

 

Про державні соціальні нормативи та галузеві стандарти (стандарт медичної допомоги, клінічний протокол, табель матеріально-технічного оснащення, лікарський формуляр та інш.) у сфері охорони здоров‘я та їх відповідність європейським (у порядку контролю за виконанням статті 11 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та статті 14-1 Основ законодавства України про охорону здоров‘я).

 

Червень

 

Про державні інвестиційні проекти в галузі охорони здоров‘я (в порядку контролю за виконанням Державного бюджету України на 2016 рік).

 

Червень

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки

 

Про практику застосування Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

 

Лютий, червень

 

Про практику застосування Закону України "Про ринок природного газу"  та розробку вторинного законодавства до нього.

 

Лютий, червень

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

Аналіз регуляторного впливу та практика застосування Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році".

Травень – червень

 

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

Про хід виконання Закону України "Про звернення громадян" в частині забезпечення права на електронне звернення та електронну петицію.

 

Травень

 

 

Комітет з питань правової політики та правосуддя

 

         Про виконання Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні.

 

Лютий – липень

 

Про пропозиції Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини для врахування під час підготовки законопроектів висновків Європейського суду з прав людини у рішеннях стосовно України, які набули статусу остаточного.

 

Лютий – липень

 

Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету органами, діяльність яких віднесена до предмету відання Комітету.

 

Лютий – липень

 

Про виконання законів України "Про місцеві вибори" та "Про внесення змін до деяких законів України  щодо організації проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

 

Лютий

 

         Про виконання Кабінетом Міністрів України прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування".

 

Лютий

 

         Про виконання Закону України "Про особливості проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської міської ради, Красноармійського міського голови (Донецька область) та депутатів Маріупольської міської ради, Маріупольського міського голови (Донецька область) 25 жовтня 2015 року".

Березень

 

         Про виконання Кабінетом Міністрів України прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на спадкування".

 

Березень

 

         Про виконання Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд".

Квітень

 

         Про виконання Закону України "Про громадські об’єднання".

 

Квітень

 

         Про виконання Національним банком України прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів".

 

Травень

 

         Про виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців" (з урахуванням внесених до нього змін).

 

Травень

 

         Про виконання Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні".

Червень

 

         Про виконання Кабінетом Міністрів України перехідних та прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речовин прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення".

Червень

 

         Про виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

 

Липень

 

         Про виконання Закону України "Про політичні партії" (з урахуванням змін, внесених Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання протидії політичній корупції").

 

Липень

 

        

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Про виконання Закону України "Про індустріальні парки".

 

Лютий

 

Про виконання Закону України "Про державно-приватне партнерство".

 

Лютий

 

Про виконання Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

 

Лютий

 

Про виконання Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць".

Березень

 

Про виконання Закону України "Про електроенергетику".

 

Березень

 

         Про виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді".

Квітень

 

Про виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання".

Травень

 

         Про виконання Законів України "Про стандартизацію", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Травень

 

Комітет з питань Регламенту та організації роботи

Верховної Ради України

 

Про практику застосування Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" щодо:

особистого голосування народних депутатів України та використання електронної системи "Рада";

скасування рішень Верховної Ради України у порядку, передбаченому статтею 48;

реєстрації законопроектів та проектів інших актів;

порядку проведення парламентських слухань.

 

Лютий – липень

 

Про практику застосування норм Закону України "Про статус народного депутата України" щодо:

несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

реалізації права народного депутата України на депутатський запит та депутатське звернення;

реалізації прав народного депутата України у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об‘єднаннями громадян України;

гарантій трудових прав народного депутата України при виконанні депутатських повноважень.

Лютий – липень

 

Про практику застосування норм Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо порядку проведення засідань комітетів Верховної Ради України.

Лютий – липень

 

Питання дотримання народними депутатами України норм Конституції України, законів України, дисципліни та норм етики.

 

Лютий – липень

 

Про забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України:

звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про використання бюджетних коштів, затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік";

звіт ДП "Їдальня" Управління справами Апарату Верховної Ради України за результатами діяльності в першому кварталі 2016 року щодо змін умов оплати праці працівників ДП "Їдальня", а також визначення стандартів обслуговування, асортименту продукції, цінової політики;

звіт Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо використання бюджетних коштів, передбачених на збільшення заробітної плати обслуговуючому персоналу Управління адміністративними будинками, кількості та категорій працівників, яким фактично збільшено заробітну плату з початку року, кількість працюючих тощо;

звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за перший квартал  2016 рік;

 

Лютий – травень

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Про стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України восьмого скликання".

 

Лютий

 

Про затвердження плану-графіку участі представників депутатських фракцій, груп і народних депутатів України, які не входять до складу жодної фракції чи групи, у щотижневих 45-хвилинних телепередачах впродовж четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

 

Лютий

 

Про затвердження плану-графіку участі представників депутатських фракцій, груп і народних депутатів України, які не входять до складу жодної фракції чи групи, у прямих щотижневих трансляціях, щочетверга, у проміжку часу між 18 та 23 годинами, 45-хвилинних тематичних передач Національної радіокомпанії України впродовж четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

Лютий

 

Звіт Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2015 рік.

Березень

 

Питання забезпечення функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів і проблеми нормативно-правового регулювання у цій сфері.

Квітень

 

Імплементація ефективного механізму для забезпечення прозорості медіа власності в Україні як першочерговий фактор реформування інформаційної сфери країни.

Травень

 

Інституційні та технічні аспекти реформування парламентських засобів масової інформації.

Травень

 

Про практику застосування Закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України".

 

Червень

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Про діяльність Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року.

Лютий

 

Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на надання пільгових кредитів та часткову компенсацію відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) або придбання житла.

 

Червень

 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

 

Про роботу нової системи призначення житлових субсидій та стан забезпечення державною підтримкою населення.

 

Лютий

 

Про державну політику у забезпечені соціальної справедливості.

 

Лютий

 

Про практику застосування Закону України "Про внесення зміни до статті 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей осіб, загиблих внаслідок поранення, каліцтва, контузії, одержаних під час участі в Революції Гідності".

 

Березень

 

Про стан виконання рекомендацій Комітету від 4 листопада 2015 року "Про реалізацію державної політики щодо забезпечення соціального захисту громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України Державною службою України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як центральним органом виконавчої влади".

 

Березень

 

Осучаснення прожиткового мінімуму як механізм підвищення рівня життя громадян.

Березень

 

Про стан виконання рекомендацій Комітету від 09 грудня 2015 року "Про стан виконання законів України "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо соціального захисту дітей" №221-VIII від 02.03.2015 року та "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи володінні земельні ділянки" №454-VIII від 19.05.2015 року".

 

Квітень

 

Про стан виконання рекомендацій "круглого столу" від 22 квітня 2015 року на тему: "Шляхи розв’язання проблем щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати".

 

Квітень

 

Про стан виконання рекомендацій "круглого столу" від 7 жовтня 2015 року: "Стан дотримання трудових гарантій учасників антитерористичної операції та деякі питання соціального захисту цієї категорії громадян і членів їх сімей".

Травень

 

Про хід виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці".

 

Червень

 

Про практику застосування Закону України Про зовнішню трудову міграцію".

Липень

 

 

Комітет у справах  ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

 

 

Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів  аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.

 

Березень

 

Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів.

 

Квітень

 

 

Комітет з питань транспорту

 

Про виконання рішення Комітету на тему: "Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури західного регіону України".

 

Лютий – липень

 

Про виконання рішення Комітету на тему: "Сучасний стан, перспективи розвитку морегосподарського комплексу Дніпро-Бузького регіону та транспортної інфраструктури Миколаївської області".

 

Лютий – липень

 

Про виконання рішення Комітету на тему: "Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Чернігівської області".

 

Лютий – липень

 

Про виконання рішення Комітету від 24.12.2015 року "Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Сумської області".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Постанови Верховної Ради України  "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху".

Лютий – липень

 

Про виконання  заходів щодо підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

 

Лютий – липень

 

 

Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні".

 

Лютий – березень

 

Про виконання Закону України  "Про морські порти України" (щодо забезпечення функціонування морських портів, утримання та використання об'єктів портової інфраструктури державної форми власності, виконання інших, покладених на Державне підприємство "Адміністрація морських портів України", завдань).

Лютий – березень

 

Про виконання Закону України "Про залізничний транспорт".

 

Березень – квітень

 

Про реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування.

Березень – квітень

 

Про застосування законодавчих актів у сфері контролю за дотриманням норм вагового навантаження на автомобільних дорогах загального користування.

Березень – квітень

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

 

Про факти відчуження майна   радянської загальносоюзної організації ДТСААФ та Міністерства оборони СРСР, переданого навчальним організаціям ДТСААФ на території України.

 

Лютий

 

Про виконання рішення Комісії щодо питання про виконання  умов договору купівлі-продажу пакету акцій ПАТ "Укртелеком", в т.ч. щодо створення та безоплатної передачі у державну власність телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

 

Лютий

 

Про виконання рішення Комісії від 10 червня 2015 року "Про стан збереження та ефективність використання цілісних майнових комплексів державної власності морських портів України" та подальші заходи щодо захисту інтересів держави при використання об‘єктів портової інфраструктури.

Березень

 

Аналіз наслідків приватизації інфраструктурних об’єктів (Київенерго, Київводоканал, Київміськбуд).

 

Березень

 

Про приватизацію об’єктів незавершеного будівництва строк будівництва яких перевищує 5 – 7 років і більше та будівельна готовність яких становить 5-70%, будівництво яких здійснювалося за кошти Державного бюджету України.

Березень

 

Про стан виконання рішення Комісії на тему: "Щодо стану повернення до державної власності  68 % акцій  ПАТ "Запорізький   виробничий  алюмінієвий комбінат" та планів його подальшої приватизації".

 

Квітень

 

Про виконання рішення Комісії від 22 квітня 2015 року: "Щодо дотримання законності при приватизації ДАК "Укррудпром" у 2004 році".

 

Квітень

 

Про неконкурентну приватизацію об’єктів природних монополій в енергетичній сфері (обленерго, облгази тощо).

 

Травень

 

Про незаконне відчуження земель промисловості загальною площею 94,67 га державного підприємства "Радіопередавальний центр" у місті Бровари Київської області.

Червень

 

Про інформацію Фонду державного майна України та Міністерства аграрної політики і продовольства України щодо приватизації державних сільськогосподарських підприємств.

 

Червень

 

Звіт про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2015 році.

 

Червень


РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами

на виїзних засіданнях

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

 

Про шляхи подолання надзвичайної ситуації на території смт Солотвино  Тячівського району Закарпатської області.

 

Березень – квітень, Закарпатська область

 

 

Про функціонування установ ПЗФ Державного управління справами ("Залісся", "Білоозерське", "Синьогора", Азово-Сиваський національний природний парк).

 

Квітень, Київська область

 

Про дотримання вимог екологічного законодавства у Черкаській області та про створення національного природного парку "Холодний Яр".

 

Травень, Черкаська область

 

Про створення та функціонування малих ГЕС в басейні річки Дністер та функціонування національного природного парку "Вижницький".

 

Червень, Чернівецька область

 

         Про вирішення проблем Молочного лиману та екологічних проблем Приазов’я.

 

Червень, Запорізька область

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону.

 

(дата та місце уточнюються)

 

         Цільове використання коштів, передбачених на обладнання прикордонних пунктів.

(дата та місце уточнюються)

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

Про дотримання підрозділами Державної пенітенціарної служби України Конституції України, законів України та перспективи вдосконалення законодавства України з питань виконання кримінальних покарань.

 

Лютий – липень, м.Харків

 

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

 

Питання запобігання та протидії корупції відповідно до предметів відання Комітету.

Березень, м.Львів

 

Питання запобігання та протидії корупції відповідно до предметів відання Комітету.

Травень, м.Одеса

 

 

Комітет у закордонних справах

 

Спільне засідання Колегії Міністерства закордонних справ України та Комітету у закордонних справах з актуальних питань міжнародних відносин.

 

(дата і місце уточнюються)

 

Третє спільне засідання Комітету та Комісії з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Парламенту Республіки Молдова з актуальних питань двостороннього співробітництва.

 

(дата уточнюється), м.Одеса

 

Актуальні питання транскордонного співробітництва з Угорською Республікою.

Лютий – липень, м.Ужгород

 

Комітет з питань культури і духовності

 

Проблемні питання охорони культурної спадщини.

 

Квітень,  м. Радомишль

 

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти.

 

Березень, Миколаївська область

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної політики та ядерної безпеки

 

Підвищення надійності та якості електрозабезпечення столиці.

 

Лютий, м.Київ

 

Про результати роботи компанії ПАТ "Центренерго" в опалювальний період 2015 – 2016 рр. (на базі Трипільській ТЕС).

 

Березень, Київська область

 

Стан та перспективи розвитку гідроенергетики України (на базі Канівської ГАЕС або Київської ГЕС).

 

Березень, Черкаська або Київська область

 

Стан та перспективи розвитку ГТС та видобутку вуглеводнів в Україні.

 

Квітень – травень, м. Івано-Франківськ

 

Про стан та перспективи створення виробництва ядерного палива в Україні.

Травень, (місце уточнюється)

 

Про ситуацію на шахтах Донецької області.

 

Травень – червень, Донецька область

 

Перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні.

 

Травень – червень, Запорізька область

 

 

 

Можливості збільшення експорту електроенергії та інтеграції енергосистеми України з ЕС.

 

Квітень – травень,  Івано-Франківська область

 

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

Питання організації діяльності роботи митниць Державної фіскальної служби України.

 

Лютий, м.Одеса

 

Питання організації митного контролю вантажів, що переміщуються громадянами у пунктах пропуску через митний кордон України.

 

Березень, м. Ужгород

 

Питання удосконалення організації митного контролю.

 

Травень, м.Одеса

 

Питання організації митного контролю вантажів, що переміщуються через авіаційні пункти пропуску (м. Київ, аеропорти "Бориспіль", "Гостомель") та питання удосконалення контролю за визначенням митної вартості вантажів, що переміщуються громадянами.

 

Червень, Київська область

 

Питання удосконалення контролю за визначенням митної вартості.

 

Липень, м. Дніпропетровськ/м.Хмельницький

 

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

 і міжнаціональних відносин

 

Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

 

Березень – квітень, м.Краматорськ

 

 

 

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Залучення підприємств оборонно-промислового комплексу до виконання державного оборонного замовлення.

 

Березень, Львівська область

 

Вивчення ситуації, яка склалася на промислових підприємствах на прикладі підприємств Дрогобича (із залученням керівників підприємств Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей).

 

Травень, м.Дрогобич

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Суспільне телебачення і радіомовлення на регіональному рівні: виклики процесу становлення.

Травень

 

Законодавче забезпечення організаційного становлення і діяльності державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України": перевірка практикою.

 

Травень

 

Про стратегію розвитку законодавства України з питань свободи слова та діяльності засобів масової інформації відповідно до європейських стандартів.

Червень

 

Процес реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації та потреби його подальшого законодавчого забезпечення.

 

Липень, Вінницька область

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Стан розвитку дитячо-юнацького та студентського спорту у Львівській області.

Травень, Львівська область

 

 

 

Комітет з питань транспорту

 

Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Тернопільської області.

 

Лютий, Тернопільська область

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

Про перспективи розвитку ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" та доцільність перебування цього підприємства у переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

 

Квітень, м. Ізмаїл

 

 


РОЗДІЛ III.   Питання,  які   пропонується   розглянути   на

Парламентських слуханнях та слуханнях у комітетах

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

                  

 ГМО в Україні: використання чи заборона (слухання у комітеті).

 

Лютий – липень

 

Комітет з питань будівництва,

містобудування і житлово-комунального господарства

 

Питання дерегуляції ведення бізнесу в будівництві (слухання у комітеті).

17 лютого

 

         Проблеми залучення інвестицій для модернізації галузі ЖКГ та шляхи їхнього вирішення (слухання у комітеті).

 

30 березня

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

Про засади державної політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (парламентські слухання).

Лютий  – липень

 

Проблемні питання застосування антикорупційного законодавства до посадовців місцевого самоврядування (слухання у комітеті).

 

Травень

 

Аналіз практики застосування Закону України “Про співробітництво територіальних громад” та заходів для активізації міжмуніципального співробітництва в Україні (слухання у комітеті).

 

Червень

 

 

 

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи" (парламентські слухання).

16 березня

 

Законодавче врегулювання поводження з відходами в Україні (слухання у комітеті).

Квітень

 

Комітет з питань економічної політики

 

Нові законодавчі ініціативи у сфері корпоративного управління з метою наближення національного законодавства до Європейських стандартів (слухання у комітеті).

Червень

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

Українська мова в контексті євроінтеграції: виклики і відповіді (слухання у комітеті).

Лютий

 

Використання Україною технічної допомоги Європейського Союзу (слухання у комітеті).

Березень

 

Запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України (слухання у комітеті).

 

Квітень

 

Посилення ролі єврорегіонів у здійсненні транскордонної співпраці України (слухання у комітеті).

 

Травень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

Інформація Генерального прокурора України про стан законності в державі у 2015 році (парламентські слухання).

 

Лютий – липень

 Доповідь Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України про стан нагляду та боротьби з організованою злочинністю (парламентські слухання).

 

Лютий – липень

 

 Запровадження інституту кримінального проступку (слухання у комітеті).

Квітень

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

 

Контроль за впровадженням нової системи державних закупівель ліків як важливого етапу у подоланні корупції в галузі охорони здоров’я (слухання у комітеті).

Квітень

 

Стан реалізації засад антикорупційної політики (парламентські слухання).

Травень

 

Комітет у закордонних справах

 

Реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин: проблеми та перспективи дипломатичної служби України  (слухання у комітеті).

 

Лютий – липень

 

Стан виконання міжнародних зобов’язань України як члена ООН – у сфері Стратегії сталого розвитку, Цілей розвитку тисячоліття та Кліматичних змін (слухання у комітеті).

Лютий – липень

 

Комітет з питань інформатизації та зв‘язку

 

Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України (парламентські слухання).

 

3 лютого

 

Про стан реалізації ініціатив Адміністрації Президента України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо дерегуляції у сфері інформаційних технологій та їх впливу на галузь (слухання у комітеті).

 

Травень

Комітет з питань культури і духовності

 

Про стан законодавчого забезпечення реформ у сфері охорони культурної спадщини (слухання у комітеті).

 

Червень

 

Комітет з питань науки і освіти

 

Про реалізацію Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично-модифікованих організмів" та його адаптація до стандартів ЄС (слухання у комітеті).

Квітень

 

Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення (слухання у комітеті).

 

11 травня

 

Професійно-технічна освіта як складова розвитку трудового потенціалу країни: проблеми та шляхи вирішення (парламентські слухання).

 

Червень

 

Комітет з питань охорони здоров’я

 

Екстрена медична допомога – шанс на життя (слухання у комітеті).

 

Березень

 

 Законодавче забезпечення донорства крові в Україні та діяльності національної служби крові (слухання у комітеті).

 

Квітень

 

 Сімейна медицина – шанс на здоров‘я та значне зменшення особистих витрат на лікування (слухання у комітеті).

 

Квітень

 

Сучасні виклики вірусних гепатитів в Україні:  шляхи їх подолання (слухання у комітеті).

Травень

 

Обов‘язкове медичне страхування. Перспективи впровадження в Україні (слухання у комітеті).

Липень

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної політики та ядерної безпеки

 

Питання стабілізації ситуації у вугільній галузі (слухання у комітеті).

 

Лютий

 

Перспективи стратегічного розвитку ядерної галузі (слухання у комітеті).

Травень

 

Відновлювальна енергетика: сучасний стан, проблеми, перспективи (слухання у комітеті).

Червень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, неконтрольованій українською владою, в зоні проведення антитерористичної операції (парламентські слухання).

 

17 лютого

 

Комітет з питань правової політики та правосуддя

 

Законодавче забезпечення фінансування політичних партій – проблеми та шляхи вдосконалення (слухання у комітеті).

 

Травень

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Промислова політика України для забезпечення структурних реформ (слухання у комітеті).

Березень

 

Державні закупівлі продукції ВПК (слухання у комітеті).

 

Квітень

Запровадження технічних регламентів та оцінки відповідності для просування продукції вітчизняних підприємств на ринках ЄС (слухання у комітеті).

Квітень

 

Підтримка малого та середнього підприємництва (слухання у комітеті).

 

Квітень

 

Комітет з питань Регламенту та організації роботи

Верховної Ради України

 

Законодавчий процес: актуальні питання вдосконалення парламентських процедур. Оцінка ефективності законодавства (слухання у комітеті).

Березень

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Законодавчі та практичні аспекти забезпечення прозорості і відкритості діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації (слухання у комітеті).

Лютий

 

Аудіовізуальні засоби масової інформації в Україні: медіареформи у сучасній країні (слухання у комітеті).

 

Березень

 

Українське радіо як складова інформаційної безпеки держави: виклики і загрози (слухання у комітеті).

Квітень

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Шляхи вдосконалення викладання фізичного виховання у навчальних закладах (слухання у комітеті).

Лютий

 

Аліментні зобов’язання на утримання дитини: проблеми і шляхи вирішення (слухання у комітеті).

 

Березень

Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні під час децентралізації влади (парламентські слухання).

 

23 березня

 

Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України (парламентські слухання).

 

6 квітня

 

 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості

та пенсійного забезпечення

 

Мета та шляхи реформування Державної служби зайнятості (слухання у комітеті).

Травень

 

 


РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції,

семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети або

в яких братимуть участь народні депутати України

 

 

Комітет з питань будівництва,

містобудування і житлово-комунального господарства

 

"Круглий стіл": "Загальнодержавна цільова програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2016-2019 роки ".

 

18 березня

 

"Круглий стіл": "Державна житлова політика: проблеми та перспективи".

Квітень

 

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

"Круглий стіл": "Проблеми та перспективи законодавчого регулювання служби в органах місцевого самоврядування".

 

Лютий, (місце уточнюється)

 

"Круглий стіл": "Обговорення питань правового регулювання статусу старост в об’єднаних територіальних громадах".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Проблеми запобігання та протидії корупції на публічній службі в Україні та за кордоном".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Обговорення практики впровадження Закону України "Про адміністративні послуги".

 

Березень, (місце уточнюється)

 

"Круглий стіл": "Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування".

Квітень

 

"Круглий стіл": "Ресурсне забезпечення об’єднаних територіальних громад як важливий фактор стимулювання їх утворення".

 

Квітень

 

"Круглий стіл": "Актуальні питання реформування адміністративно-територіального устрою України ".

 

Травень

 

"Круглий стіл": "Становлення системи надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах ".

 

Червень

 

"Круглий стіл": "Перспективи та пріоритети формування системи нового законодавства про місцеве самоврядування в контексті змін до Конституції України".

Червень

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Участь у засіданні Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

Лютий – липень

 

Участь у Міжнародному форумі "Уроки Чорнобиля для ядерної безпеки світу".

 

21 – 23 квітня, м. Київ

 

Участь в Асамблеї донорів Чорнобильського фонду "Укриття" та Асамблеї вкладників Рахунку ядерної безпеки.

 

Липень, м.Лондон

 

"Круглий стіл": "Про стан реформування геологічної галузі".

 

Липень

 

 

 

Комітет з питань економічної політики

 

"Круглий стіл": "Перспективи формування цілісної системи державного стратегічного планування".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Проблеми наближення українського законодавства у сфері захисту прав споживачів до стандартів Європейського Союзу".

 

Квітень

 

"Круглий стіл": "Проблемні питання в роботі арбітражних керуючих: захист інтересів кредиторів та боржників".

 

Травень – червень

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

Трьохстороннє засідання голів комітетів з питань європейської інтеграції України, Грузії та Молдови та голів делегації парламентів України, Грузії та Молдови у ПА Євронест.

 

Лютий

 

Засідання Конференції комітетів з європейських справ та справ Співтовариства національних парламентів країн-членів та кандидатів до ЄС (COSAC).

Лютий – липень, (дата і місце уточнюються)

 

"Круглий стіл": "Законодавче забезпечення реалізації політики європейської інтеграції України".

 

Лютий – липень, (дати уточнюються), м.Київ

 

6 тренінгів з основ поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом для співробітників Апарату Верховної Ради України.

 

Лютий – липень, (дата уточнюється), м.Київ

 

Засідання Робочих груп ПА ЄВРОНЕСТ з питань регламенту та з питань Білорусі.

 

Лютий – липень, (дата та місце уточнюються)

Засідання Бюро ПА Євронест.

 

17-18 лютого, м.Брюссель

 

Засідання Комітетів ПА ЄВРОНЕСТ.

 

Березень, м. Брюссель

 

Засідання Бюро Парламентського Комітету Асоціації.

 

Березень, м. Брюссель

 

П’ята  пленарна сесія ПА ЄВРОНЕСТ та засідання комітетів, робочих груп.

21-23 березня,  м. Брюссель

 

3 засідання Парламентського Комітету Асоціації між Україною та ЄС.

 

Квітень, м.Брюссель

 

Участь у весняній сесії ПА НАТО.

 

Травень, м. Тирана

 

Засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО і проведення Семінару Роуза-Рота .

Червень,  м. Київ

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

"Круглий стіл": "Обговорення проектів законів України про вогнепальну зброю цивільного призначення (р.№ 1135);  про цивільну зброю і боєприпаси (р.№ 1135-1)".

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Законодавче врегулювання приватної детективної діяльності".

Березень – квітень

 

"Круглий стіл": "Організація діяльності Державної пенітенціарної служби та стану  утримання осіб в закладах ДПтС".

 

Квітень – травень

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

 

Інформаційні заходи для громадськості і громадських організацій в усіх обласних центрах України на тему: "Впровадження правових антикорупційних новел в національне законодавство".

 

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Проблеми парламентської етики в Україні".

 

Лютий

 

"Круглий стіл": "Актуальні питання реалізації антикорупційного законодавства".

Квітень – травень

 

Комітет у закордонних справах

 

Трьохстороннє засідання парламентарів України, Грузії та Молдови в рамках Ініціативи міжпарламентського співробітництва  країн Східного партнерства.

Лютий – липень, м.Київ

 

"Круглий стіл": "Збройний конфлікт на сході  України – виклики для європейської безпеки. Роль ОБСЄ у врегулюванні конфлікту на сході України".

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Оцінка діючого режиму санкцій ЄС щодо Криму та перспективи застосування режиму санкцій ЄС щодо Криму в майбутньому".

 

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Озеленення економіки в країнах Східного партнерства та Україні".

Лютий – липень

 

Конференція: "Мілітаризація Криму: виклики та загрози для чорноморського регіону та безпеки в Європі".

 

Лютий – липень

 

До 6 заходів ПАРЄ.

 

Лютий, (місце уточнюється)

Щорічна зимова сесія засідання ПА ОБСЄ.

 

25 – 26 лютого, м.Відень

 

134-а Асамблея Міжпарламентського Союзу, Всесвітня Конференція та Форум молодих парламентаріїв.

 

19 – 23 березня, м.Лусака

 

Парламентське засідання МПС з нагоди 60-ї сесії Комісії ООН щодо статусу жінок.

Березень, м. Нью-Йорк

 

Засідання робочих органів ПАРЄ.

 

Березень – липень, (місця уточнюються)

 

Семінар Роуза-Рота.

 

Квітень, (місце уточнюється)

 

Засідання Бюро  ПА ОБСЄ.

 

Квітень, м.Копенгаген

 

ІI частина сесії 2016 року  ПАРЄ.

 

18 – 22 квітня, м.Страсбург

 

Весняна сесія ПА НАТО.

 

Травень, (місце уточнюється)

 

IІІ частина сесії 2016 року  ПАРЄ.

 

20 – 24 червня, м.Страсбург

 

Семінар Роуза-Рота, засідання Міжпарламентської ради Україна- НАТО.     

Червень, м.Київ

 

Участь у програмі "Нова орієнтація НАТО".

 

Липень, м. Брюссель

 

25-а Щорічна літня сесія ПА ОБСЄ .

 

1 – 5 липня,  м.Тбілісі

 

Комітет з питань інформатизації та зв‘язку

 

Участь у фінансово-правовій конференції "Law&Finence Debugging".

 

Лютий

 

Участь у конференція IT Spring.

 

Березень, м.Дніпропетровськ

 

"Круглий стіл": "Питання розподілу державного замовлення на ІТ спеціальності".

Березень

 

"Круглий стіл": "Впровадження автоматизованого робочого місця народного депутата".

Травень

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Участь у заходах "Форуму із позашкільної освіти" та загальних зборах Міжнародної асоціації позашкільної освіти.

 

10 лютого

 

Всеукраїнська нарада з питань проблем та ризиків функціонування системи професійно-технічної освіти в контексті прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" та законів України, що з ним пов’язані.

Лютий

 

"Круглий стіл": "Про Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на період до 2020 року".

Квітень

 

Візит членів Комітету до Поморської академії з метою ознайомлення із системою освіти Польщі та встановлення зв’язків з органами виконавчої влади, навчальними закладами, громадськістю.

 

13 – 17 квітня, м. Слупськ

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Робоча нарада на тему: "Законодавче та інституційне забезпечення військово-технічної та оборонно-промислової політики України".

 

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Про перспективи розроблення та впровадження  національної системи кібернетичної безпеки".

 

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Інформаційно-психологічна агресія та її вплив на суспільство".

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Проблема підслідності злочинів, скоєних на території військових частин або в місцях їх розташування".

 

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Державна правоохоронна служба. Правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність".

 

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Шляхи вдосконалення  діяльності парламенту з питань оцінки та контролю за виконанням оборонних програм та бюджетів".

 

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Роль парламенту України у питаннях реформування державного управління та системи забезпечення обороноздатності країни  у світлі Плану реформ".

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Механізми впровадження парламентського контролю за діяльністю спецслужб в умовах їх реформування".

 

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Проблемні питання в зоні проведення  АТО".

 

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Перспективи та особливості приватизації підприємств Державного концерну "Укроборонпром".

 

Березень

 

 

Комітет з питань охорони здоров¢я

 

 

"Круглий стіл": "Лікування за кордоном: результативність і захист прав пацієнтів".

Лютий

 

"Круглий стіл": "Оцінка технологій охорони здоров’я як інструмент підвищення якості медичної допомоги та раціонального використання ресурсів ".

Лютий

 

"Круглий стіл": "Практика застосування парамедичної допомоги в Україні та перспективи її розвитку"

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Телемедицина. Досвід та перспективи".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Актуальні питання охорони репродуктивного здоров’я нації та планування сім’ї. Стан законодавчого забезпечення".

 

Квітень

 

"Круглий стіл": "Психосоціальна реабілітація суспільства і ветеранів".

 

Квітень

 

"Круглий стіл": "Удосконалення боротьби з онкологічними захворюваннями та підвищення рівня державного забезпечення хворих лікарськими препаратами".

Травень

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки

 

 

Обговорення перспектив реорганізації НАК Нафтогаз України відповідно до умов Третього енергетичного пакету (Unbundling).

 

Лютий

 

"Круглий стіл": "Умови передачі газорозподільних систем, що перебувають у державній власності, у користування операторам газорозподільних систем".

Лютий

 

"Круглий стіл": "Реформування ринку електроенергії відповідно до зобов’язань України перед Енергетичним Співтовариством".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Запровадження в Україні обліку природного газу в одиницях енергії".

Березень

 

"Круглий стіл": "Про стан адаптації законодавства до вимог Директиви 2012/27/ЕС щодо енергетичної ефективності".

 

Квітень

 

Робоча поїздка до Запорізької області з метою підготовки парламентських слухань на тему: "Відновлювальна енергетика: сучасний стан, проблеми, перспективи".

Квітень

 

"Круглий стіл": "Енергоефективність та енергозбереження після набрання чинності Паризьким договором".

 

Квітень

 

"Круглий стіл": "Реформування системи нормативно-правового регулювання приєднання до електро- та газових мереж".

 

Червень – липень

 

"Круглий стіл": "Про стан адаптації законодавства до вимог Директиви 2009/119/ЕС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів, в частині підготовки".

Липень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

"Круглий стіл": "Інституційні механізми забезпечення прав національних меншин України в умовах децентралізації".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Вдосконалення законодавства про реабілітацію жертв політичних репресій. Проблеми та перспективи".

 

Квітень

 

Комітет з питань правової політики та правосуддя

 

Семінар-тренінг на тему: "Практика виконання рішень Європейського суду з прав людини. "

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Проблеми впровадження в Україні безоплатної правової допомоги".

Лютий

 

"Круглий стіл": "Правові засади досудового врегулювання спорів та альтернативні способи їх вирішення".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Правовий статус нормативно-правових актів та перспективи вдосконалення його законодавчого врегулювання".

 

Квітень

 

"Круглий стіл": "Реформування парламентського виборчого законодавства України".

Травень – червень

 

"Круглий стіл": Підсумки реалізації Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

 

Червень

 

         Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Законодавче забезпечення та реалізація державної політики розвитку малого та середнього підприємництва на прикладі досвіду Грузії.

 

Березень, Грузія

 

Польська модель трансформації економіки та розвитку промисловості і розширення двосторонньої економічної співпраці.

 

Квітень, Польща

 

Співпраця ЄС – Україна в інвестиційній та торговельній сферах щодо залучення інвестицій і технологій в реальний сектор економіки України та доступу до ринків ЄС.

Квітень, м.Брюсель

 

"Круглий стіл": "Дерегуляція для поліпшення умов ведення бізнесу в Україні (питання ліцензування, дозволів, тощо)".

 

Травень

 

Запровадження державної промислової політики з урахуванням досвіду формування мережі індустріальних парків Туреччини.

 

Червень, Туреччина

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

"Круглий стіл": "Імплементація Закону України "Про доступ до публічної інформації": узагальнення практики застосування та практичні кроки щодо реалізації поточних законодавчих ініціатив".

 

Лютий

 

"Круглий стіл": "Законодавство про рекламу: заборона гендерної дискримінації".

Лютий

 

"Круглий стіл": "Внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (нова редакція)".

 

Лютий

 

"Круглий стіл": "Інформаційне телерадіомовлення України на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей, у зоні АТО:  стан і проблеми якісного покриття сигналом та протистояння пропагандистській експансії Російської Федерації".

 

Березень

 

Міжнародна конференція "Нові медіа – нові можливості-2016".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Виконання вимог законодавства щодо реклами на телебаченні і радіо".

Березень

 

Український форум з управління Інтернетом-2016.

 

Березень – квітень

 

Науково-практичний семінар "Проблемні питання правового режиму службової інформації: тлумачення і застосування законодавства про доступ до публічної інформації".

Травень

 

"Круглий стіл": "Процес системного удосконалення окремих положень законодавчих актів у сфері доступу до публічної інформації і міжнародні стандарти".

Червень

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Участь членів Комітету у засіданнях Робочої групи з питань співробітництва між Україною та ЮНЕСКО з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту, підготовка інформаційних звітів за результатами цього засідання.

 

Лютий – липень

 

Участь членів Комітету в засіданнях Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи.

 

Лютий – липень

 

Участь членів Комітету у Всеукраїнській інформаційно-просвітницькій акції, спрямованій на пропаганду та формування здорового способу життя.

 

Лютий – липень

 

Участь членів Комітету в організації та проведенні масових фізкультурно - оздоровчих заходів  ВЦФЗН "Спорт для всіх".

 

Лютий – липень

 

Участь членів Комітету у Всеукраїнській інформаційно-просвітницькій акції "Відповідальність починається з мене".

 

Лютий – липень

 

Участь членів Комітету в проведенні заходів в рамках реалізації програми "Молодіжний працівник".

 

Лютий – березень

 

Участь членів Комітету в оргкомітеті з проведення ХVІІІ Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців обласних та Київської міської держадміністрацій.

 

Квітень – липень

 

Участь членів Комітету в організації та проведенні ХІХ Спартакіади серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Квітень – липень

 

 

Участь членів Комітету в організації та проведенні фінальних змагань XХІІІ Спартакіади "Повір у себе" серед дітей - інвалідів в УДЦ "Молода гвардія" (м. Одеса) та у Миколаївській області.

 

Квітень – липень

 

Участь членів Комітету в проведенні національно-патріотичної акції до Дня Героїв.

Травень

 

Участь членів Комітету в урочистих заходах, присвячених Дню Матері.

 

8 травня

 

Участь членів Комітету в урочистих заходах, присвячених Міжнародному Дню сім'ї.

15 травня

 

Участь членів Комітету в урочистих заходах, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей.

 

1 червня

 

Участь членів Комітету в урочистих заходах, присвячених до Дня молоді.

22 червня

 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості

та пенсійного забезпечення

 

"Круглий стіл": "Відповідність законодавчих актів України нормам та стандартам Конвенції МОП №102 та Європейського кодексу соціального забезпечення".

Квітень

 

Комітет у справах  ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

 

Участь у засіданнях Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

Лютий – липень

 

Участь у роботі Ради з координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги при Міністерстві соціальної політики України.

 

Лютий – липень

 

Участь у роботі Міжвідомчої робочої групи з питань оптимізації системи центральних органів виконавчої влади.

 

Лютий – липень

Участь у межах предмету відання Комітету у семінарах, конференціях, симпозіумах, заходах Міністерства соціальної політики України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, ветеранських об’єднань, громадських організацій людей з інвалідністю.

 

Лютий – липень

 

Участь у заходах, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 15 лютого.

 

Лютий

 

Участь у заходах, присвячених 71-й річниці Перемоги у Другій світовій війні.

 

Травень

 

 

Комітет з питань транспорту

 

"Круглий стіл":  "Реформування залізничного транспорту України".

 

Лютий – березень

 

"Круглий стіл": "Проект Закону України "Про залізничний транспорт": тарифне регулювання".

Лютий – березень

 

"Круглий стіл": "Реформування системи органів управління залізничним транспортом України".

 

Лютий – березень

 

 

"Круглий стіл": "Законодавче регулювання інвестицій у сфері залізничного транспорту України".

 

Лютий – березень

 

"Круглий стіл": "Проблемні питання реформування дорожньої галузі".

 

Лютий – березень

 

"Круглий стіл": "Проблемні питання забезпечення перевезень залізничним транспортом у соціальному сегменті".

 

Лютий – березень

 

"Круглий стіл": "Законодавчі зміни для вдосконалення сфери автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу".

Квітень – травень

 

"Круглий стіл": "Законодавчі зміни для вдосконалення державного управління безпекою дорожнього руху".

 

Квітень – травень

 

"Круглий стіл": "Законодавче забезпечення врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб".

Травень

 

"Круглий стіл": "Реформування системи управління морегосподарським комплексом України".

 

Травень

 

"Круглий стіл": "Обговорення проекту закону України про внутрішній водний транспорт".

Травень

 

Спільне засідання робочої групи з питань приватизації морських портів.

Травень – червень

 

Участь членів Комітету в роботі ІІІ Всеукраїнського автомобільного форуму "Транспортна політика та її вплив на організацію автомобільних перевезень в Україні".

Червень

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

"Круглий стіл": "Перспективи та особливості приватизації  ДП "Укрспирт".

Лютий

 

"Круглий стіл": "Перспективи та особливості приватизації підприємств Державного концерну "Укроборонпром".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Шляхи підготовки до майбутньої приватизації підприємств зі значною часткою держави у статутному капіталі, що перебувають у різних стадіях банкрутств".

 

Квітень

 

"Круглий стіл": "Правові підходи щодо перевірки законності та оцінки справедливості ціни об‘єктів великої приватизації та підприємств стратегічних галузей економіки України (легітимізаційної доплати                                         тощо)".

Травень

 

 

 

Головне організаційне управління